RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,6 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Bláhová, Marie«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Bláhová, Marie

RI opac: 236 Einträge

1Sammelwerk  Panovnická reprezentace v písemné kulture ve stredoveku: sborník prací k životnímu jubileu profesora Ivana Hlavácka
Bláhová, MarieHolá, MladaWoitschová, Klára [Hrsg.]. - Praha (2021)

2Sammelwerk  Amica chronistarum: venováno profesorce Marii Bláhové k životnímu jubileu
Bláhová, Marie. Knoblochová, JosefínaElblová, Ivana [Hrsg.]. - Praha (2020)

3Sammelwerk  Pomocné vedy historické v soucasné historiografii a archivnictví
Bláhová, MarieHolá, MladaWoitschová, Klára [Hrsg.]. - Praha (2018)

4Sachtitel  Karel IV. v soudobých kronikách
Bláhová, MarieLukšová, ZuzanaNodl, Martin [Bearb.]. - Praha; Argo (2016)

5Monographie  Kosmova kronika ceská
Cosmas <Pragensis>. Hrdina, KarelBláhová, Marie [Hrsg.]. - Praha (2005)

6Monographie  Kronika tak receného Dalimila.
Dalimil. Krcmová, MarieVrbová, HanaBláhová, Marie [Bearb.]. - Praha (2005)

7Sammelwerk  Karel IV. Státnické dílo
Bláhová, MarieMašek, Richard [Hrsg.]. - Praha (2004)

8Monographie  Státnické dílo
Karl IV.. Bláhová, Marie [Hrsg.]. - Praha (2003)

9Monographie  Historická chronologie
Bláhová, Marie. - Praha (2001)

10Sammelwerk  Velké dejiny zemí Koruny ceské (Vol. 1-2)
Bláhová, MarieFrolík, JanProfantová, NadjaVanícek, Vratislav [Bearb.]. - Praha (1999 - 2000)

11Sammelwerk  Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. Österreich (einschließlich Steiermark, Kärnten und Krain) im Großreichprojekt Ottokars II. Premysl, König von Böhmen. Vorträge des internationalen Symposions vom 26. bis 27. September 1996 in Znaim
Hrdina, JanKubín, Petr [Bearb.]. Bláhová, MarieHlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Prag (1998)

12Sammelwerk  Cesko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko vcetne Štýrska, Korutan a Kranska v projektu velké ríše Premysla Otakara II. Sborník príspevku ze symposia konaného 26.-27. zárí 1996 ve Znojme
Hrdina, JanKubín, Petr [Bearb.]. Bláhová, MarieHlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Praha (1998)

13Sammelwerk  Brevnov v ceských dejinách. Sborník z konference porádané ve dnech 14. a 15. zárí 1993 Filozofickou fakultou univerzity Karlovy u príležitosti milénia brevnovského kláštera
Hlavácek, IvanBláhová, Marie [Hrsg.]. - Praha (1997)

14Sammelwerk  Zakládací listina staroboleslavské kapituly. Pametní tisk k 950. výrocí první písemné zmínky o Breclavi. 1046-1996
Bláhová, Marie [Hrsg.]. - Brno (1996)

15Sachtitel  Staroceská kronika tak receného Dalimila v kontextu stredoveké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota. 3. Historicky komentár, Rejstrík [ Die Alttschechische Chronik des sog. Dalimil im Kontext der mittelalterlichen Geschichtsschreibung des lateinischen Kulturkreises und ihr Quellenwert]
Bláhová, Marie [Hrsg.]. - Praha (1995)

16Sammelwerk  Úvod do dejin a kultury nemecky mluvících zemí. 1
Bláhová, MarieKosnar, LubomírSpevácek, JiríŽemlicka, Josef. - Praha (1994)

17Sammelwerk  Milénium brevnovského klástera (993-1993). Sborník statí o jeho vyznamu a postavení v ceskych dejinách [1000 Jahre Kloster Brevnov]
Hlavácek, IvanBláhová, Marie [Hrsg.]. - Praha (1993)

18Sammelwerk  Kroniky doby Karla IV [ Die Chroniken aus der Zeit Karls IV.]
Bláhová, Marie [Hrsg.]. - Praha (1987)

19Monographie  Evropská sídlište v latinských pramenech období raného feudalismu [Europäische Städte in den lateinischen Quellen des frühen Mittelalters]
Bláhová, Marie. - Praha (1986)

20Monographie  Husitská kronika. Písen o vítezství u Domazlic [Hussitenchronik. Gesang über den Sieg bei Taus].
Laurentius <von Brezová>Vavrinec z Brezové. Hermanský, FrantišekBláhová, Marie [Hrsg.]. - Prag (1979)

21Monographie  Pokracovatelé Kosmovi [Die Fortsetzer des Kosmas]
Bláhová, Marie. - Praha (1974)

22Sammelwerk  Pokracovatelé Kosmovi
Hrdina, KarelTomek, Václav VladivojBláhová, Marie [Hrsg.]. - Praha (1974)

23Buchbeitrag  Historická literatura na dvore Václava IV.
Bláhová, Marie. (2021) - In: FS Ivan Hlavácek (2021) S. 135-149

24Buchbeitrag  Geschichtsschreibung am Herrscherhof im spätmittelalterlichen Böhmen
Bláhová, Marie. (2021) - In: Über den Hof und am Hofe. Literatur und Geschichtsschreibung im Mittelalter S. 207-218

25Buchbeitrag  Ideologie und Propaganda in den Urkunden Karls IV.
Bláhová, Marie. (2021) - In: Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas S. 191-206

26Buchbeitrag  Die virtuelle Bibliothek des Cosmas von Prag. Ein Beitrag zu den Anfängen der Bibliothek des Prager Domkapitels
Bláhová, Marie. (2020) - In: Die Bibliothek - The Library - La Bibliothèque. Denkräume und Wissensordnungen S. 746-758

27Artikel  "Cas boje, cas pokoje". Kalendár a válecná tažení v rane premyslovských Cechách
Bláhová, Marie. (2019) - In: Paginae historiae Bd. 27 (2019) S. 29-45

28Buchbeitrag  Handel und Schriftkultur in den böhmischen Ländem im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit.
Bláhová, Marie. (2018) - In: Les documents du commerce et des marchands entre Moyen Âge et époque moderne (XIIe- XVIIe siécle) S. 219-236

29Artikel  Translations of Historical Writings Composed and Read in the Czech Lands up to the Hussite Revolution and Their Audience
Bláhová, Marie. (2018) - In: Prague Papers on the History of International Relations , 1 (2018) S. 42-57

30Artikel  "Vera ac falsa discernere" na 11. sjezdu ceských historiku ["Vera ac falsa discernere" auf dem 11. Kongress der tschechischen Historike]
Bláhová, MariePátková, Hana. (2018) - In: Sborník archivních prací Bd. 68 (2018) S. 5

31Artikel  Mezi pametí a právem: Pametní zápisy jako historický prame [Zwischen Erinnerung und Recht: Einträge pro Memoria als historische Quelle]
Bláhová, Marie. (2018) - In: Sborník archivních prací Bd. 68 (2018) S. 6-18

32Buchbeitrag  Pomocné vedy historické v soucasné historiografii a archivnictví
Bláhová, Marie. (2018) S. 9-14

33Buchbeitrag  Ceské zeme a mestská historiografie v pozdním stredoveku
Bláhová, Marie. (2018) - In: Historiografie s mestem spojená. Historiografie o mestech a historiografie ve mestech S. 25-50

34Artikel  Klasterni historiografie ve stredoveku
Bláhová, Marie. (2017) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje Bd. 52 (2017) S. 187-229

35Artikel  Cisterciáci a historická kultura ve stredoveku
Bláhová, Marie. (2017) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 20, 1 (2017) S. 7-22

36Buchbeitrag  Städtische und bürgerliche Geschichtsschreibung in den spätmittelalterlichen historischen böhmischen Ländern
Bláhová, Marie. (2017) - In: Studien zur Stadtchronistik (1400-1580). Bremen und Hamburg, Oberlausitz und Niederlausitz S. 409-430

37Artikel  Panovník a sacrum v rane premyslovských Cechách (10.-12. století) [Ruler and sacrum in early-Premyslid Bohemia (10th-12th century)]
Bláhová, Marie. (2017) - In: Historia slavorum occidentis , 1 (2017) S. 36-55

38Artikel  Vernacular Historiography in Medieval Czech Lands
Bláhová, Marie. (2016) - In: Medievalia (Barcelona) Bd. 19, 1 (2016) S. 33-65

39Buchbeitrag  Intelektualru elity v ceskych zemich premyslovske doby [Intellectual elites in the territories of Bohemia in the times of the Premyslids]
Bláhová, Marie. (2016) - In: Elity i Masy w spoleczenstwach Czech i Polski S. 367-384

40Buchbeitrag  Videní kanovníka Víta: zjitrené emoce nebo promyšlená inscenace?.
Bláhová, Marie. (2016) - In: FS Eduard Mikušek S. 35-41

41Buchbeitrag  Premyslovci mezi Východem a Západem: dynastické vztahy ceských knížat a prvních králu a jejich politické souvislosti (do konce 12. století).
Bláhová, Marie. (2016) - In: Czechy i Polska miedzy Wschodem i Zachodem - sredniowiecze i wczesna epoka nowozytna S. 18-38

42Buchbeitrag  Preklady "ceských dejin" z doby vlády prvních Lucemburku do národních jazyku
Bláhová, Marie. (2016) - In: FS Zdenek Uhlír S. 65-77

43Buchbeitrag  Smrt svatého Vojtecha: zamyšlení nad zprávami nejstarších pramenu
Bláhová, Marie. (2016) - In: FS František Šmahel (2016) S. 425-433

44Buchbeitrag  Osobnost Jana ze Stredy.
Bláhová, Marie. (2016) - In: Liber viaticus Jana ze Stredy Tl. 2 S. 35-69

45Buchbeitrag  Smrt svatého Vojtecha: zamyšlení nad zprávami nejstarších pramenu
Bláhová, Marie. (2016) - In: FS František Šmahel (2016) S. 435-433

46Buchbeitrag  Kronika benese z weitmile, benese z horovic nebo staré letopisy ceské?
Bláhová, Marie. (2015) - In: FS Zbynek Sviták S. 161-178

47Artikel  Svatba Alžbety Zhorelecké s Antonínem Brabantským.
Bláhová, Marie. (2015) - In: HOP. Historie - Otázky - Problémy Bd. 7, 1 (2015) S. 32-45

48Artikel  Hagiografi e v 10. a 11. století
Bláhová, Marie. (2014) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 1, 6 (2014) S. 74-91
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2014-t1(6)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2014-t1(6)-s74-91/Historia_Slavorum_Occidentis-r2014-t1(6)-s74-91.pdf

49Buchbeitrag  Die Anfänge der Kodifikation des Landrechts in Böhmen
Bláhová, Marie. (2014) - In: Das Gesetz - The Law - La Loi S. 137-151

50Buchbeitrag  Ceremoniály a rituály restituce královské moci v pohusitskych Cechách (Pobyt Zikmunda Lucemburskébo u Praze v letech 1336-1337 v soudobé historiógrafo)
Bláhová, Marie. (2014) - In: FS Maria Koczerska S. 217-227

51Buchbeitrag  The Genealogy of the Czech Luxembourgs in Contemporary Historiography and Political Propaganda
Bláhová, Marie. (2014) - In: The Medieval chronicle 9 S. 1-32

52Buchbeitrag  "Vera ac falsa discernere" in the Premyslid Czech Lands (until 1306)
Bláhová, Marie. (2014) - In: FS László Solymosi S. 21-30

53Buchbeitrag  Les projets de croisade des rois de Bohême contre la Prusse
Bláhová, Marie. (2014) - In: Les projets de croisade. Géostratégie et diplomatie européenne du XIVe au XVIIe siècle S. 87-108

54Buchbeitrag  Edmond de Dynter - diplomat a historik: diplomatická cesta vyslancu vévody Antonína Brabantského ke dvoru Václava IV. na podzim roku 1412.
Bláhová, Marie. (2014) - In: Kapitoly z obecných dejin. Panu profesorovi s láskou S. 42-59

55Buchbeitrag  Die Herrscherurkunden in den böhmischen Ländern in der Zeit der przemyslidischen Fürsten (bis zum Ende des 12. Jahrhunderts): Formular - Stilistik - Funktion
Bláhová, Marie. (2014) - In: Urkunden und ihre Erforschung. Zum Gedenken an Heinrich Appelt S. 207-226

56Buchbeitrag  Macht und Machtausübung im Licht der böhmischen Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts
Bláhová, Marie. (2013) - In: Macht und Spiegel der Macht. Herrschaft in Europa S. 359-382

57Buchbeitrag  Sic et ego ea, que vidi, que certissime cognovi ruditer conscribere laborabo. Zur Arbeitsweise Peters von Zittau
Bláhová, Marie. (2013) - In: Chronicon Aulae regiae. Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme S. 95-108

58Artikel  Slavnost v Chambéry
Bláhová, Marie. (2012) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 52, Suppl.1 (2012) S. 177-181

59Buchbeitrag  Tercius Lech... plantavit totam Silesiam. Die Widerspiegelung des Wissens um die Zusammengehörigkeit der Schlesier zur Böhmischen Krone in der Historiographie des Spätmittelalters
Bláhová, Marie. (2012) - In: Geschichte - Erinnerung - Selbstidentifikation S. 14-26

60Buchbeitrag  Kancleri na dvore Jana a Karla
Bláhová, Marie. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 414-419

61Artikel  Pametní zápisy (akty) v ceských zemích od konce 10. do konce 13. století
Bláhová, Marie. (2012) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 1, 2 (2012) S. 72-84
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t1(2)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t1(2)-s72-84/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t1(2)-s72-84.pdf

62Buchbeitrag  Pisemna kultura
Bláhová, Marie. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 559-569

63Buchbeitrag  Kufry s knihami aneb mel Karel IV. knihovnu?.
Bláhová, Marie. (2012) - In: FS Alena Richterová S. 21-24

64Buchbeitrag  Vítezové a poražení v bitve u Mühldorfu 28. zárí 1322 v podání ceských kronikáru 14. století: príspevek k dobové propagande.
Bláhová, Marie. (2012) - In: Zwyciezcy i przegrani w dziejach sredniowiecznych i wczesnonowozytnych Czech i Polski S. 15-32

65Buchbeitrag  Ctyri zeny Karla IV
Bláhová, Marie. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 166-173

66Buchbeitrag  Karlova cesta do Avignonu roku 1365
Bláhová, Marie. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 248-250

67Artikel  Predstavy o spolecném puvodu Cechu a Poláku ve stredoveké historiografii
Bláhová, Marie. (2012) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 2, 3 (2012) S. 234-254
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)-s234-254/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)-s234-254.pdf

68Buchbeitrag  L'écho des croisades dans l'historiographie médiévale tchèque
Bláhová, Marie. (2012) - In: Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge S. 17-36

69Buchbeitrag  Rituály panovnické moci - Ienní a holdovací prísahy
Bláhová, Marie. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 216-218

70Buchbeitrag  Korunovace Karla IV
Bláhová, Marie. (2011) - In: Gnieznienskie koronacje królewskie i ch srodkowoeuropejskie konteksty S. 285-300

71Buchbeitrag  Böhmens Spannungsverhältnis zum Reich im Spiegel der böhmischen Historiographie der Premyslidenzeit.
Bláhová, Marie. (2011) - In: Böhmen und seine Nachbarn in der Premyslidenzeit S. 341-384
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/18171/11973

72Buchbeitrag  Petr Žitavský o sobe: (Zbraslavská kronika jako ego-dokument).
Bláhová, Marie. (2010) - In: Za zdmi kláštera. Cisterciáci v ceských dejinách S. 67-81

73Buchbeitrag  "Nepos vindicabit avum." Die Ermordung Albrechts I. am 1. Mai 1308 im Bewußtsein der böhmischen Gesellschaft des 14. Jahrhunderts
Bláhová, Marie. (2010) - In: 1308. Eine Topographie historischer Gleichzeitigkeit S. 773-788

74Artikel  Kardinál bez klobouku.
Bláhová, Marie. (2010) - In: Prísne tajné! Bd. 4 (2010) S. 21-30

75Buchbeitrag  Fiktivní postavy ceského stredoveku
Bláhová, Marie. (2010) - In: Metodické problémy moderní biografistiky S. 139-151

76Buchbeitrag  Národ v pojetí ceských stredovekých intelektuálu
Bláhová, Marie. (2010) - In: Wspólnoty male i duze w spoleczenstwach Czech i Polski w sredniowieczu i w czasach wczesnonowozytnych S. 15-33

77Buchbeitrag  Astronomie a astrologie na dvore Václava II.
Bláhová, Marie. (2010) - In: Královský snatek - Eliška Premyslovna a Jan Lucemburský 1310 S. 320-325

78Buchbeitrag  Královský snatek v soudobých ceských kronikách
Bláhová, Marie. (2010) - In: Královský snatek - Eliška Premyslovna a Jan Lucemburský 1310 S. 36-43

79Buchbeitrag  Zakladatelé v klášterní "pameti" premyslovských Cech
Bláhová, Marie. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 285-304

80Artikel  Annales historiam regni Bohemiae et urbis Pragensis ab anno 1278 usque ad 1399 illustrantes
Bláhová, Marie. (2009) - In: Studie o rukopisech Bd. 39 (2009) S. 89-112

81Buchbeitrag  Písemná kultura premyslovských Cech
Bláhová, Marie. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 508-529

82Buchbeitrag  L'image des croisades contre les hussites dans l'historiographie de l'époque
Bláhová, Marie. (2009) - In: La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge S. 131-146

83Buchbeitrag  Astronomie a astrologie ve stredovekých ceských zemích - soucasný stav bádání. [Astronomie und Astrologie in den böhmischen Ländern im Mittelalter - der heutige Forschungsstand]
Bláhová, Marie. (2008) - In: IX. sjezd ceských historiku 2 S. 399-408

84Buchbeitrag  Ceský národ ve Staroceské kronice tak receného Dalimila
Bláhová, Marie. (2008) - In: FS Krzysztof Baczkowski S. 635-653

85Buchbeitrag  Karel IV. a dominikáni
Bláhová, Marie. (2008) - In: Sw. Jacek Odrowaz i dominikanie na Slasku S. 249-266

86Buchbeitrag  Funkce advokáta v Právní knize mesta Brna z poloviny 14. století
Bláhová, Marie. (2008) - In: Z minulosti advokacie S. 15-23

87Buchbeitrag  Herrschergenealogie als Modell der Dauer des ,politischen Körpers' des Herrschers im mittelalterlichen Böhmen
Bláhová, Marie. (2008) - In: Das Sein der Dauer S. 380-397

88Artikel  Založení Karlovy univerzity
Bláhová, Marie. (2008) - In: Spolecenskovední predmety Bd. 8, 3 (2008) S. 19-23

89Buchbeitrag  Spolecné dejiny? Slezská redakce anonymní "ceské kroniky" 15. století. [A shared history? Silesian redaction of the 15th century Anonymous Bohemian Chronicle]
Bláhová, Marie. (2008) - In: Slezsko - Zeme Koruny ceské. Historie a kultura 1300-1740 S. 233-243

90Buchbeitrag  Intelektuálové na dvore posledních Premyslovcu
Bláhová, Marie. (2008) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku Tl. 2 S. 387-399

91Buchbeitrag  Hartmann Schedel a ceské dejiny
Bláhová, Marie. (2008) - In: FS Svatava Rakova Tl. 2 S. 23-42

92Buchbeitrag  Obraz opata v sázavském písemnictví premyslovské doby.
Bláhová, Marie. (2008) - In: Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym S. 113-124

93Buchbeitrag  Pragmatická písemná kultura. [Pragmatische Schriftlichkeit]
Bláhová, Marie. (2008) - In: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním S. 15-27

94Buchbeitrag  Formy komunikace premyslovských panovníku v podání pražského dekana Kosmy.
Bláhová, Marie. (2008) - In: Rola komunikacji i przestrzeni w sredniowiecznych i wczesnonowozytnych dziejach Czech i Polski S. 15-40

95Artikel  Herrschergenealogie als Modell der Dauer des "politischen Körpers" des Herrschers im mittelalterlichen Böhmen
Bláhová, Marie. (2008) - In: Genealogie Bd. 57 (2008) S. 380-397

96Buchbeitrag  Tradicní zápisy v klášterní historiografii doby premyslovské. [Traditionsnotizen in der Klostergeschichtsschreibung der Premyslidischen Zeit]
Bláhová, Marie. (2008) - In: FS Stanislav Balík S. 55-65

97Buchbeitrag  Netín na panství trebícského kláštera
Bláhová, Marie. (2007) - In: Netín s osadou Záseka. Vlastivedná kronika S. 7-33

98Buchbeitrag  Rezidence a propaganda. Pražský hrad za vlády Karla IV. [Residenz und Propaganda. Die Prager Burg während der Regierung Karls IV.]
Bláhová, Marie. (2007) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu. 3. Rezidence a správní sídla v zemích Ceské koruny S. 49-59

99Artikel  Karluv most
Bláhová, Marie. (2007) - In: Spolecenskovední predmety Bd. 6 (2007) S. 10-14

100Buchbeitrag  Vier Epitaphe aus den böhmischen mittelalterlichen Chroniken und Annalen.
Bláhová, Marie. (2007) - In: FS Walter Koch (2007) S. 271-278

101Buchbeitrag  Hnev jako hybna sila politickych udalosti v podani prazskeho dekana Kosmy
Bláhová, Marie. (2007) - In: Cor hominis. Wielkie namietnosci w dziejach, zródlach i studiach nad przeszloscia S. 169-176

102Buchbeitrag  Wallfahrten in Prag bis zur Hussitenzeit
Bláhová, Marie. (2007) - In: Wallfahrt und Reformation S. 63-78

103Buchbeitrag  Praha jako rezidencní mesto za posledních Premyslovcu [Prag als Residenzstadt der letzten Premysliden]
Bláhová, Marie. (2007) - In: FS Václav Ledvinka S. 39-50

104Buchbeitrag  Klášterní fundace Karla IV. [Klosterstiftungen Karls IV.]
Bláhová, Marie. (2007) - In: Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy S. 18-31

105Buchbeitrag  Obnovení lenního svazku šestnácti mest a hradu v Horní Falci k Ceské korune na podzim roku 1509: Osobní vzpromínky diplomata a tlumocníka
Bláhová, Marie. (2007) - In: FS Jaroslav Pánek S. 133-137

106Buchbeitrag  Kosmovo podání vraždení Vršovcu na podzim 1108 [Cosmas's account of the Vršovci massacre in autumn 1108.]
Bláhová, Marie. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 82-86

107Buchbeitrag  Bibliografie Prof. PhDr. Marie Bláhové, DrSc.
Bláhová, Marie. (2007) - In: FS Marie Bláhová S. 13-24

108Buchbeitrag  Slezšti Piastovci a poslední Premyslovci.
Bláhová, Marie. (2007) - In: Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach S. 151-167

109Artikel  Eigene Geschichte in der gegenwärtigen Tschechischen Republik
Bláhová, Marie. (2006) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 115 (2007) S. 149-152

110Buchbeitrag  König Sigismund und Königin Barbara. Erinnerung an den Tag ihrer Krönung vor 590 Jahren in Aachen
Bláhová, Marie. (2006) - In: Aachen und Prag - Krönungsstädte Europas 2 S. 54-63

111Buchbeitrag  Poznámka k recepci Ceské kroniky Jana Marignoly z Florencie ve stredovekých Cechách [Bemerkung zur Rezeption der Böhmenchronik Johann Marignolas aus Florenz im mittelalterlichen Böhmen]
Bláhová, Marie. (2006) - In: FS Jana Nechutová S. 333-341

112Buchbeitrag  Spuren des arabischen Wissens im mittelalterlichen Böhmen
Bláhová, Marie. (2006) - In: Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter S. 133-142

113Buchbeitrag  Pocátky kodifikace zemského práva v Cechách
Bláhová, Marie. (2006) - In: Kultura prawna w Europie Srodkowej S. 74-84

114Buchbeitrag  Funkce stredoveké historiografie se zretelem k ceským zemím [Die Funktion der mittelalterlichen Geschichtschreibung mit Bezug auf die böhmischen Länder]
Bláhová, Marie. (2006) - In: Ceská beseda o nemeckých i ceských kronikách, pametech a dalších vyprávecích pramenech S. 9-24

115Buchbeitrag  Úvodem ohlédnutí, pripomenutí a podekování...
Beneš, ZdenekBláhová, Marie. (2006) - In: FS Lenka Bobková S. 10-13

116Buchbeitrag  Dílna stredovekého historika. Zpusob práce Petra Žitavského. [Die Werkstatt des mittelalterlichen Historikers. Die Arbeitsweise Peters von Zittau.]
Bláhová, Marie. (2006) - In: Pismiennictwo Czech i Polski w sredniowieczu i we wczesnej epoce nowozytnej S. 11-33

117Buchbeitrag  Dejepisectví v ceských zemích premyslovského období.
Bláhová, Marie. (2006) - In: Przemyslidzi i Piastowie - twórcy i gospodarze sredniowiecznych monarchii S. 107-139

118Buchbeitrag  Milíc von Kromeríž und seine Synodalpredigten
Bláhová, Marie. (2006) - In: Partikularsynoden im späten Mittelalter S. 363-376

119Buchbeitrag  Universalgeschichtsschreibung in den mittelalterlichen böhmischen Ländern: Ein Überblick
Bláhová, Marie. (2006) - In: FS Rolf Sprandel (2006) S. 563-579

120Buchbeitrag  Príjezd Karla IV. do Avignonu v kvetnu 1365 v podání soudobé historiografie [Die Ankunft Karls IV. in Avignon im Mai 1365 in der Überlieferung der zeitgenössischen Historiographie.]
Bláhová, Marie. (2006) - In: FS Lenka Bobková S. 559-577

121Buchbeitrag  Setkání civilizací. Asie oc(ima evropského intelektuála 14. století
Bláhová, Marie. (2006) - In: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura S. 123-144

122Buchbeitrag  Sázavské dejepisectví
Bláhová, Marie. (2006) - In: Svatý Prokop, Cechy a strední Evropa S. 171-188

123Buchbeitrag  The function of the saints in early Bohemian historical writing
Bláhová, Marie. (2006) - In: The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c. 1000-1300) S. 83-119

124Buchbeitrag  Die Hofgeschichtsschreibung am böhmischen Herrscherhof im Mittelalter
Bláhová, Marie. (2006) - In: Die Hofgeschichtsschreibung im mittelalterlichen Europa S. 51-72

125Buchbeitrag  Marco Battagli da Rimini: Marcha
Bláhová, Marie. (2005) - In: FS Ales Skrivan S. 125-136

126Buchbeitrag  "Pravda" v ceských stredovekých kronikách ["Truth" in Czech medieval chronicles]
Bláhová, Marie. (2005) - In: Causa creandi. O pragmatyce zródla historycznego S. 247-256

127Buchbeitrag  Využití archivních pramenu v historiografii doby Karla IV. [Die Verwendung von Archivquellen in der Historiographie der Zeit Karls IV.]
Bláhová, Marie. (2005) - In: Vývoj archivnictví v ceských zemích a na Slovensku S. 153-159

128Buchbeitrag  "Advocatus" v premyslovských Cechách
Bláhová, Marie. (2005) - In: Z minulosti advokacie. Sborník príspevku S. 23-32

129Artikel  "Pravda" v ceských stredovekých kronikách
Bláhová, Marie. (2005) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 171 (2005) S. 247-256

130Buchbeitrag  Sázaver Geschichtsschreibung
Bláhová, Marie. (2005) - In: Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa S. 185-204

131Buchbeitrag  Mezi Cechami a Polskem. Poznámky k otázce historického vedomí slezských intelektuálu v pozdním stredoveku [Zwischen Böhmen und Polen. Bemerkungen zur Frage des historischen Bewußtseins schlesischer Intellektueller im Spätmittelalter]
Bláhová, Marie. (2005) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu. 2. Spolecné a rozdílné S. 319-332

132Buchbeitrag  Královsky majestát Karla IV.
Bláhová, Marie. (2005) - In: FS František Kavka (2005) S. 15-34

133Buchbeitrag  König Sigismund und Königin Barbara Erinnerung an den Tag ihrer Krönung vor 590 Jahren in Aachen
Bláhová, Marie. (2004) - In: Aachen und Prag. Krönungsstädte Europas Tl. 2 S. 54-63, 207-214

134Artikel  Stredoveké de(jepisectví jako pramen vedecké historiografie: (na prikladu ceských zemí)
Bláhová, Marie. (2004) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 170 (2004) S. 229-241

135Buchbeitrag  Die städtische Gerichtsbarkeit und ihr Schriftgut im böhmischen Spätmittelalter
Bláhová, Marie. (2004) - In: La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV) S. 463-477

136Buchbeitrag  Stredoveké dejepisectví jako pramen vedecké historiografie na príkladu ceských zemí
Bláhová, Marie. (2004) - In: Ad fontes. O naturze zródla historycznego S. 229-241

137Buchbeitrag  Josef Dobrovský a pocátky historické kritiky v Cechách.
Bláhová, Marie. (2004) - In: Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum S. 143-153

138Buchbeitrag  Kaiserin Anna von Schweidnitz. Ihre Krönung in Aachen am 9.2.1354 und in Rom am 4.5.1355
Bláhová, Marie. (2004) - In: Aachen und Prag - Krönungsstädte Europas 1 S. 99-106

139Buchbeitrag  Verschriftlichte Mündlichkeit in der Böhmischen Chronik des Domherrn Cosmas von Prag
Bláhová, Marie. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe S. 323-342

140Buchbeitrag  Die Sprache der Herrscherurkunden im Böhmen der premyslidischen Zeit (bis 1306): Stilistik, Formular, Terminologie
Bláhová, Marie. (2004) - In: La langue des actes
http://elec.enc.sorbonne.fr/document218.html

141Buchbeitrag  Pražská inteligence v pozdním stredoveku [Die Prager Intelligenz im Spätmittelalter]
Bláhová, Marie. (2004) - In: Prazské mestské elity stredoveku a raného novoveku S. 51-66

142Buchbeitrag  Využití archivních pramenu v historiografii doby Karla IV.
Bláhová, Marie. (2004) - In: Moderní archivnictví v ceských zemích a na Slovensku S. 153-159

143Buchbeitrag  Péce o chudé a nemocné v premyslovských Cechách [Die Armen- und Krankenfürsorge im premyslidischen Böhmen]
Bláhová, Marie. (2004) - In: Curatores pauperum. Zrodla i tradycje kultury charytatywnej Europy S. 114-132

144Buchbeitrag  Pražský hrad 2. ríjna 1373. Ceremoniál predání braniborského markrabství ceskému králi v soudobých ceských zprávách.
Bláhová, Marie. (2004) - In: FS František Šmahel (Verba) S. 131-139

145Buchbeitrag  Cesta do Tater [ A Journey to the Tatras]
Bláhová, Marie. (2003) - In: FS Eduard Maur S. 279-283

146Buchbeitrag  Stredoveké dejiny pražského biskupství jako pramen dejin crkevní správy v Cechách
Bláhová, Marie. (2003) - In: Vývoj církevní správy na Morave S. 77-90

147Buchbeitrag  Kosmas, první ceský historik
Bláhová, Marie. (2003) - In: Duchem, ne mecem. Fakta, úvahy, souvislosti S. 16-28

148Buchbeitrag  Petr Žitavský, historik a diplomat
Bláhová, Marie. (2003) - In: Duchem, ne mecem. Fakta, úvahy, souvislosti S. 29-38

149Buchbeitrag  Historická pamet v pramenech rane premyslovských Cech
Bláhová, Marie. (2003) - In: FS Dušan Treštík S. 53-69

150Buchbeitrag  Karel IV. a ceská mesta
Bláhová, Marie. (2003) - In: Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej S. 250-266

151Buchbeitrag  Art. Tangermünde
Bláhová, Marie. (2003) - In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch Tl. 2 S. 573-575

152Buchbeitrag  Intellektuelles Leben am Hofe Karls IV..
Bláhová, Marie. (2003) - In: Intelectual milieu (Quaestiones medii aevi novae 8) S. 25-48

153Buchbeitrag  "... ad probos mores exemplis delectabilibus provocemus..." Funkce oficiální historiografie v predstavách Karla IV [ "... ad probos mores exemplis delectabilibus provocemus..." Die Funktion offizieller Geschichtsschreibung in den Vorstellungen Karls IV.]
Bláhová, Marie. (2003) - In: FS Jaroslav Mezník S. 105-118

154Buchbeitrag  Obrazové dejiny v ceských zemích ve stredoveku
Bláhová, Marie. (2002) - In: Imago narrat. Obraz jako komunikat w spoleczenstwach europejskich S. 217-249

155Buchbeitrag  Die Anfänge des böhmischen Staates in der mittelalterlichen Geschichtsschreibung
Bláhová, Marie. (2002) - In: FS Egon Boshof (2002) S. 67-76

156Buchbeitrag  Zur Forschung über die Bürgerliche Kunst der Frühen Neuzeit in Böhmen
Bláhová, Marie. (2002) - In: Bürgertum und Kunst in der Neuzeit S. 27-35

157Artikel  Stát a vláda státu v pojetí kronikáre Kosmy
Bláhová, Marie. (2002) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 2 (2002) S. 115-137

158Buchbeitrag  Školy a vzdeláni v premyslovských Cechách. [Schulen und Bildung im premyslidischen Böhmen.]
Bláhová, Marie. (2002) - In: Kultura edukacyjna na Górnym Slasku S. 324-346

159Buchbeitrag  Funkce a pramenná hodnota pametních zápisu stredovekých církevních institucí. Tak zvaná zakládací listina kláštera Trebícského [Funktion und Quellenwert der Traditionsnotizen der mittelalterliche kirchlichen Institutionen. Die sog. Gründungsurkunde des Klosters Trebíc]
Bláhová, Marie. (2002) - In: Ve stopách svatého Benedikta. Sborník príspevku z konference S. 97-111

160Buchbeitrag  Stát a vláda státu v pojetí kronikáre Kosmy
Bláhová, Marie. (2002) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne 2 S. 115-137

161Buchbeitrag  Založení vyšehradské kapituly ve stredoveké historiografii. [Gründung des Vyšehrader Domkapitels in der mittelalterlichen Historiographie]
Bláhová, Marie. (2001) - In: Královský Vyšehrad 2 S. 13-31

162Buchbeitrag  Lux Romana v díle Jana ze Stredy [Lux Romana in der Tätigkeit von Johannes aus Neumarkt]
Bláhová, Marie. (2001) - In: Lux Romana w Europie Srodkowej ze szczególnym uwzglednieniem Slaska S. 76-88

163Buchbeitrag  Toledská astronomie na dvore Václava II. Poznámka k cesko-španelským vztahum ve druhé polovine 13. století
Bláhová, Marie. (2001) - In: FS Vladimír Nálevka S. 21-28

164Buchbeitrag  Kandidatura Jana ze Stredy na úrad vratislavského biskupa [Kandidatur Johanns von Neumarkt für das Amt des Bischofs von Breslau]
Bláhová, Marie. (2000) - In: Tysiacletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wroclawskiej S. 86-104

165Buchbeitrag  Klášterní školy ve stredoveké Praze [ Die Klosterschulen im mittelalterlichen Prag]
Bláhová, Marie. (2000) - In: Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowozytnym S. 287-294

166Buchbeitrag  Soupis ceských knížat a králu v rukopisu Hartmanna Schedela Clm 338 [ Die Liste der böhmischen Fürsten und Könige in einer Handschrift Hartmann Schedels Clm 338]
Bláhová, Marie. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) S. 500-509

167Buchbeitrag  Das intellektuelle Leben in den böhmischen Ländern unter den letzten Premysliden
Bláhová, Marie. (2000) - In: Geistesleben im 13. Jahrhundert S. 540-552

168Artikel  Krestanský kalendár
Bláhová, Marie. (2000) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 22, 2 (2000) S. 7-12

169Artikel  Stredoveke katalogy ceskych knizat a kralii a jejich pramenna hodnota
Bláhová, Marie. (1999) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 1 (1999) S. 33-63

170Buchbeitrag  Der Kult des Heiligen Wenzel in der Ideologie Karls IV.
Bláhová, Marie. (1999) - In: Fonctions sociales et politiques du culte des saints S. 227-236

171Buchbeitrag  Nescadam ad litteras posui servum. Poznámka k možnostem vzdelání nižších spolecenských vrstev ve stredovekých Cechách do konce 12. století
Bláhová, Marie. (1999) - In: FS František Kavka (1999) S. 21-29

172Buchbeitrag  Pramenná hodnota nejstarších písemných dokladu existence lokalit v ceských zemích [Quellenwert der ältesten schriftlichen Beweise der Lokalitätenexistenz in böhmischen Ländern]
Bláhová, Marie. (1999) - In: 100 let Vlastivedy moravské a vlastivedná práce na Morave S. 47-51

173Buchbeitrag  Popis Cech v rukopisu Hartmanna Schedela Clm 476 [Die Beschreibung Böhmens in der Handschrift Hartmann Schedels Clm 476]
Bláhová, Marie. (1999) - In: FS Jaroslav Kaspar (1999) S. 15-21

174Buchbeitrag  Offizielle Geschichtsschreibung in den mittelalterlichen böhmischen Ländern
Bláhová, Marie. (1999) - In: Die Geschichtsschreibung in Mitteleuropa S. 21-40

175Buchbeitrag  Cyrilometodejská tradice v ceských zemích ve stredoveku. [Die kyrillomethodianische Tradition in den böhmischen Ländern im Mittelalter]
Bláhová, Marie. (1999) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Cyrylo-Metodianskie S. 134-150

176Artikel  Nachleben Karls des Großen in der Propaganda Karls IV.
Bláhová, Marie. (1999) - In: Das Mittelalter Bd. 4, 2 (1999) S. 11-25

177Buchbeitrag  Stadt, Bürgertum und Städtewesen im Spiegel der Geschichtsschreibung. Wege zur städtischen Historiographie in den böhmischen Ländern im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit
Bláhová, Marie. (1999) - In: Städtische Geschichtsschreibung im späten Mittelalter S. 235-248

178Buchbeitrag  Das Bild Premysl Ottokars II. in der böhmischen Geschichtsschreibung des Mittelalters
Bláhová, Marie. (1998) - In: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert S. 163-181

179Buchbeitrag  Nové Mesto pražské ve stredoveké historiografii
Bláhová, Marie. (1998) - In: Nové Mesto pražské ve 14.-20. století S. 123-133

180Buchbeitrag  Obraz Premysla Otakara II. v ceském stredovekém písemnictví [Das Bild Premysl Ottokars II. in der böhmischen Geschichtsschreibung des Mittelalters]
Bláhová, Marie. (1998) - In: Cesko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko S. 145-162

181Artikel  Toledská astronomie na dvore Václava II. Poznámka k cesko-španelským vztahum ve druhé polovine 13. století
Bláhová, Marie. (1998) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 2 (1998) S. 21-26

182Buchbeitrag  Korrespondenz als Quelle der mittelalterlichen Zeitgeschichtsschreibung
Bláhová, Marie. (1998) - In: Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen S. 179-190

183Buchbeitrag  Biskup Vojtech a ceská spolecnost [Bischof Adalbert und die böhmische Gesellschaft]
Bláhová, Marie. (1998) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Swietego Wojciecha S. 71-87

184Buchbeitrag  Kronika notáre Oty
Bláhová, Marie. (1998) - In: FS Zdenka Hledíková (1998) S. 61-70

185Buchbeitrag  Art. Zeremoniell. E. Ostmitteleuropa. III. Böhmen
Bláhová, Marie. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 572-573

186Buchbeitrag  Hladomor v Cechách roku 1282 a jeho reflexe v ceské stredoveké historiografii. [Hungersnot in Böhmen 1282 und ihre Widerspiegelung in der mittelalterlichen Historiographie]
Bláhová, Marie. (1998) - In: Ponížení a odstrcení. Mesta versus katastrofy S. 161-170

187Artikel  Panovnické genealogie a jejich politická funkce ve stredoveku. [Herrschergenealogien und ihre politische Funktion im Mittelalter]
Bláhová, Marie. (1998) - In: Sborník archivních prací Bd. 48 (1998) S. 11-47

188Buchbeitrag  Art. Vinzenz von Prag, Domherr von Prag, Kaplan des Prager Bischofs Daniel I. († nach 117)
Bláhová, Marie. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1707-1708

189Artikel  Die Entstehung der Klosterkommunität im mittelalterlichen Böhmen und ihre Reflexion in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung. Das Beispiel Saar
Bláhová, Marie. (1997) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 2 (1997) S. 97-106

190Buchbeitrag  Art. Wenzel (Václav) I. der Heilige, Fürst von Böhmen (921/ca. 907-929/935)
Bláhová, Marie. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2185-2187

191Buchbeitrag  Die königlichen Begräbniszeremonien im spätmittelalterlichen Böhmen
Bláhová, Marie. (1997) - In: Der Tod des Mächtigen S. 89-111

192Buchbeitrag  Geographische Vorstellungen und Kenntnisse der böhmischen mittelalterlichen Chronisten
Bláhová, Marie. (1997) - In: Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter S. 540-556

193Buchbeitrag  Pocátky ceského státu a vznik Breclavi
Bláhová, Marie. (1996) - In: K historii Breclavi. Sborník materiálu z literárne historického semináre S. 17-31

194Buchbeitrag  Verfasserbewußtsein in der böhmischen Geschichtsschreibung des Mittelalters
Bláhová, Marie. (1996) - In: Individuum und Individualität im Mittelalter S. 563-576

195Artikel  Odborný literárne-historický seminár o meste Breclavi
Bláhová, Marie. (1996) - In: Cesky casopis historicky Bd. 94 (1996) S. 692-693

196Buchbeitrag  Cisterciáci ve službách ceské politiky za posledních Premyslovcu
Bláhová, Marie. (1995) - In: Klasztor w spoleczenstwie sredniowiecznym i nowozytnym S. 363-368

197Artikel  Slavnosti v Praze v historiografii doby Karla IV
Bláhová, Marie. (1995) - In: Documenta Pragensia Bd. 12 (1995) S. 65-74

198Artikel  Výberová bibliografie clenu katedry pomocných ved historických a archivního studia FF UK za dobu jejich pusobení na pracovišti v letech 1986-1995
Bláhová, Marie. (1995) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 12 (1995) S. 158-174

199Buchbeitrag  Možnosti a formy cestování ve stredovekých Cechách a jejich odraz v soudobé historiografii. [Die Möglichkeiten und Formen des Reisens in mittelalterlichen Böhmen im Spiegel der zeitgenössischen Geschichtsschreibung]
Bláhová, Marie. (1995) - In: Cesty a cestování v živote spolecnosti S. 39-53

200Artikel  Italiener in den böhmischen Ländern der altmährischen und frühpremyslidischen Zeit
Bláhová, Marie. (1995) - In: Civis Bd. 19 (1995) S. 101-116

201Buchbeitrag  Bischöfliche Beamte als Geschichtsschreiber im Ostmitteleuropa des frühen und hohen Mittelalters
Bláhová, Marie. (1995) - In: Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250 S. 187-195

202Buchbeitrag  Die Gründung des Klosters in der böhmischen mittelalterlichen Geschichtsschreibung
Bláhová, Marie. (1995) - In: La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge S. 453-465

203Buchbeitrag  Slavnosti v Praze v historiografii doby Karla IV. [Festlichkeiten in Prag in der Historiographie der Zeit Karls IV.]
Bláhová, Marie. (1995) - In: Pražské slavnosti a velké výstavy S. 65-73

204Buchbeitrag  Klásterní historiografie ve stredovekých Cechách [Monastic historiography in medieval Bohemia]
Bláhová, Marie. (1995) - In: Klasztor w kulturze sredniowiecznej Polski. Materialy z ogílnopolskiej konferencji S. 143-157

205Artikel  Rýmované kroniky v národních jazycích jako historický pramen. Príspevek k problematice výpovední hodnoty historiografických pramenu
Bláhová, Marie. (1995) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica , 2 (1995) S. 7-33

206Artikel  Cisterciácké dejepisectví ve stredovekých Cechách
Bláhová, Marie. (1994) - In: Historický obzor Bd. 5 (1994) S. 275-280

207Buchbeitrag  Ceská historiografie v husitské revoluci [Geschichtsschreibung im hussitischen Böhmen]
Bláhová, Marie. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) S. 439-448

208Artikel  Listiny mesta Kadane
Bláhová, Marie. (1994) - In: Pamatky, priroda, zivot Bd. 26 (1994) S. 79-82

209Buchbeitrag  Artes und Bildung im mittelalterlichen Böhmen (vor der Gründung der Prager Universität)
Bláhová, Marie. (1994) - In: FS Albert Zimmermann S. 777-794

210Buchbeitrag  Historia fundationis monasterii Brevnoviensis
Bláhová, Marie. (1993) - In: Milénium brevnovského klástera S. 147-162

211Artikel  Studenten aus den böhmischen Ländern in Italien im Mittelalter. Die premyslidische Zeit.
Bláhová, Marie. (1993) - In: Civis Bd. 51 (1993) S. 153-178

212Artikel  Brno v historiografických pramenech doby premyslovské [Brünn in historiographischen Quellen der przemyslidischen Zeit ]
Bláhová, Marie. (1993) - In: Brno v minulosti a dnes Bd. 11 (1993) S. 78-85

213Buchbeitrag  Letopis milevského opata Jarlocha a jeho pramenná hodnota [Die Chronik des Abtes Jarloch von Mühlhausen und ihr Quellenwert. ]
Bláhová, Marie. (1993) - In: Ceský stát na prelomu 12. a 13. století S. 35-48

214Buchbeitrag  Böhmen in der Politik Rudolfs von Habsburg
Bláhová, Marie. (1993) - In: Boshof-Erkens, Rudolf von Habsburg S. 59-78

215Buchbeitrag  Österreich in der böhmischen Geschichtsschreibung in der späten Premyslidenzeit
Bláhová, Marie. (1993) - In: Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich S. 79-88

216Artikel  ...kako jest koruna z Moravy vysla... "Translatio regni" ve Staroceské kronice tzv. Dalimila [...Wie die Krone aus Mähren herauskam... "Translatio regni" in der Alttschechischen Chronik des sogenannten Dalimil]
Bláhová, Marie. (1993) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 3 (1993) S. 165-176

217Artikel  Das Werk des Prager Domherrn Vincentius als Quelle für die Italienzüge Friedrich Barbarossas
Bláhová, Marie. (1992) - In: Civis , 47/48 (1992) S. 149-175

218Artikel  Die Beziehung Böhmens zum Reich in der Zeit der Salier und Frühen Staufer im Spiegel der zeitgenössischen böhmischen Geschichtsschreibung
Bláhová, Marie. (1992) - In: Archiv für Kulturgeschichte Bd. 74 (1992) S. 23-48
http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN391118072_0074&DMDID=dmdlog14

219Artikel  Mestští písari k událostem ve stredovekých mestech v Ceských zemích
Bláhová, Marie. (1992) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica , 1 (1992) S. 53-58

220Artikel  Die Stadtschreiber zu den Begebenheiten in den mittelalterlichen Städten der böhmischen Länder
Bláhová, Marie. (1992) - In: Z pomocných ved historických Bd. 10 (1992) S. 53ff.

221Buchbeitrag  Historická literatura v ceskch knihovnách premyslovského
Bláhová, Marie. (1992) - In: FS Ivan Hlavácek (1992) S. 11-24

222Buchbeitrag  Poznámka k datování vzniku kompilace druhého pokracování Kosinová [Die Kompilation der zweiten Fortsetzung der Kosmas-Chronik. Eine Anmerkung zur Datierung ihrer Entstehung]
Bláhová, Marie. (1992) - In: FS Rostislav Nový (1992) S. 37-43

223Buchbeitrag  Ohlas husitství v soudobé zahranicní historiografii na príkladu ríšského mesta Norimberka.
Bláhová, Marie. (1992) - In: Jihlava a basilejská kompaktáta S. 120-134

224Artikel  Die mittelalterlichen Sammelhandschriften der lateinischen historischen Texte in Böhmen
Bláhová, Marie. (1992) - In: Studie o rukopisech Bd. 29 (1992) S. 35-52

225Buchbeitrag  Poznámka k datování vzniku kompilace druhého pokracování Kosmova
Bláhová, Marie. (1992) - In: Seminár a jeho hosté S. 37-43

226Buchbeitrag  Jižní Morava premyslovské doby v rakouské analistice
Bláhová, Marie. (1991) - In: Kulturne historické styky jižní Moravy S. 25-31

227Artikel  Spolecenské a kulturní predpoklady vzniku nejstarší ceské kroniky
Bláhová, Marie. (1991) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica , 2 (1991) S. 7-27

228Buchbeitrag  Natur und Naturerscheinungen. Ihre Zusammenhänge in der böhmischen Geschichtsschreibung der Premysliden
Bláhová, Marie. (1991) - In: Mensch und Natur im Mittelalter Tl. 2 S. 831-850

229Artikel  Nekolik poznámek ke studiu ceské stredoveké historiografie
Bláhová, Marie. (1991) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 1 (1991) S. 365-375

230Buchbeitrag  Život a dílo Jana ze Stredy
Bláhová, Marie. (1990) - In: Studia z dziejów Srody Slaskiej, regionu i prawa Sredzkieg S. 77-93

231Artikel  Olomouc v ceské historiografii premyslovského období
Bláhová, Marie. (1990) - In: Historicka Olomouc a jeji soucasne problemy Bd. 8 (1990) S. 73-90

232Buchbeitrag  Zur Fälschung und Fiktion in der offiziellen Historiographie der Zeit Karls IV.
Bláhová, Marie. (1988) - In: Fälschungen im Mittelalter Tl. 1 S. 377-394

233Artikel  Odraz státní ideologie v oficiální historiografii doby predhusitské. [Die Widerspielung der Staatsideologie in der offiziellen Historiographie der vorhussitischen Zeit]
Bláhová, Marie. (1988) - In: Folia historica Bohemica Bd. 12 (1988) S. 269-286

234Buchbeitrag  Nejstarsi mestká kniha mesta Kolina [Das älteste Stadtbuch der Stadt Kolin]
Bláhová, Marie. (1978) - In: In memoriam Zdenka Fialy S. 117-139

235Artikel  Terminologie sídlišt ve vyprávecích pramenech první ctvrtiny 12. století [Die Terminologie der Siedlungen in den narrativen Quellen des ersten Viertels des 12. Jhs.]
Bláhová, Marie. (1978) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 26 (1978) S. 249-278

236Artikel  Druhé pokracování Kosmovo [Die zweite Fortsetzung des Cosmas]
Bláhová, Marie. (1974) - In: Sborník historický Bd. 21 (1974) S. 5-39

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.