RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Blockmans, Willem Pieter«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Blockmans, Willem Pieter

RI opac: 344 Einträge

1Sammelwerk  The Routledge handbook of maritime trade around Europe 1300-1600
Blockmans, Willem PieterKrom, Michail MarkovicWubs-Mrozewicz, Justyna [Hrsg.]. - London [u.a.] (2017)

2Sammelwerk  Pectus est quod disertos facit: Walter Prevenier 80
Blockmans, Willem PieterBoone, MarcHemptinne, Thérèse de [Hrsg.]. - Gent (2014)

3Monographie  Introduction to medieval Europe: 300 - 1500
Blockmans, Willem PieterHoppenbrouwers, Peter C. M.. - London [u.a.] (2014)

4Sammelwerk  Staging the Court of Burgundy: proceedings of the conference "The Splendour of Burgundy"; [the conference "Splendour of Burgundy (1418 - 1482). A multidisciplinary approach" was organised by the Musea Brugge-Groeningemuseum ...; it took place in the Concertgebouw in Bruges from 12 - 14 May 2009, within the framework of the exhibition "Charles the Bold (1433 - 1477). Splendour of Burgundy" (Groeningemuseum Brugge 27 March - 21 July 2009]
Oosterwijk, Anne vanBlockmans, Willem PieterBorchert, Till-Holger [Hrsg.]. - Turnhout (2011)

5Monographie  Metropolen aan de Noordzee: de geschiedenis van Nederland, 1100 - 1560
Blockmans, Willem Pieter. - Amsterdam (2010)

6Sammelwerk  Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe 1300-1900
Blockmans, Willem PieterHolenstein, AndréMathieu, J. [Hrsg.]. - Farnham (2009)

7Monographie  Karel V: keizer van een wereldrijk 1500-1558
Blockmans, Willem Pieter. - Kampen (2008)

8Monographie  Eeuwen des onderscheids: een geschiedenis van middeleeuws Europa
Blockmans, Willem PieterHoppenbrouwers, Peter C. M.. - Amsterdam (2008)

9Monographie  Introduction to medieval Europe: 300 - 1550
Blockmans, Willem PieterHoppenbrouwers, Peter C. M.. - London (2007)

10Sammelwerk  Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm
Blockmans, Willem PieterPleij, Herman [Hrsg.]. - Amsterdam (2007)

11Sachtitel  Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Regering van Filips de Goede (1419-1467). Deel III: Overzichtstabel en indices
Blockmans, Willem PieterSmithuis, Justine [Hrsg.]. - Brussel (2006)

12Monographie  Eeuwen des onderscheids: een geschiedenis van middeleeuws Europa
Blockmans, Willem PieterHoppenbrouwers, Peter C. M.. - Amsterdam (2004)

13Sammelwerk  The World of Emperor Charles V. Proceedings of the colloquium, Amsterdam, 4-6 October 2000
Blockmans, Willem PieterMout, Marianne E. H. Nicolette [Hrsg.]. - Amsterdam (2004)

14Monographie  Emperor Charles V 1500-1558
Blockmans, Willem Pieter. - London (2002)

15Monographie  Eeuwen des onder scheids: een geschiedenis van middeleeuws Europa
Blockmans, Willem PieterHoppenbrouwers, Peter C. M.. - Amsterdam (2002)

16Monographie  Keizer Karel V 1500-1558. De utopie van het keizerschap
Blockmans, Willem Pieter. - Leuven (2000)

17Monographie  De Bourgondiërs. De Nederlanden op weg naar eenheid 1384-1530
Blockmans, Willem PieterPrevenier, Walter. - Amsterdam (2000)

18Monographie  Het keizerschap van Karel V. Europese droom versus regionale werkelijkheid
Blockmans, Willem Pieter. - Haarlem (2000)

19Monographie  Carlos V. La utopía del imperio
Blockmans, Willem Pieter. - Madrid (2000)

20Sammelwerk  Showing status. Representation of social positions in the late Middle Ages
Blockmans, Willem PieterJanse, Antheun [Hrsg.]. - Turnhout (1999)

21Sammelwerk  Secretum scriptorum: Liber alumnorum Walter Prevenier
Blockmans, Willem PieterBoone, MarcHemptinne, Thérèse de [Hrsg.]. - Leuven (1999)

22Monographie  The promised lands. The Low Countries under Burgundian rule, 1369-1530
Blockmans, Willem PieterPrevenier, Walter. - Philadelphia, Pa. (1999)

23Monographie  Cultuur en commercie. Beschouwingen over onze cultuur en haar wetenschappen
Blockmans, Willem Pieter. - Den Haag (1998)
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2866

24Monographie  Geschichte der Macht in Europa. Völker-Staaten-Mächte
Blockmans, Willem Pieter. - Frankfurt a. M. (1998)

25Monographie  Geschiedenis van de macht in Europa. Volkeren, markten, staten
Blockmans, Willem Pieter. - Antwerpen [u.a.] (1997)

26Monographie  De Bourgondiërs. De Nederlanden op weg naar eenheid, 1384-1530
Blockmans, Willem PieterPrevenier, Walter. - Amsterdam (1997)

27Sammelwerk  The Heritage of the Pre-industrial European State
Blockmans, Willem PieterMacedo, Jorge Borges deGenet, Jean-Philippe [Hrsg.]. - Lisboa (1996)

28Sammelwerk  The origins of the modern state in Europe: 13th to 18th centuries
Blockmans, Willem PieterGenet, Jean-Philippe [Hrsg.]. - Oxford [u.a.] (1995 - 2000)

29Sammelwerk  The roots of western civilization. 9. Rural Landscapes
Blockmans, Willem Pieter [Hrsg.]. - Danbury (1994)

30Sammelwerk  Laat-gotische beeldhouwkunst in de Bourgondische Nederlanden: tentoonstelling. Gent, Museum voor Schone Kunsten, 18 september - 27 november 1994, catalogus
Steyaert, John WilliamTahon-Vanroose, MoniqueSmets, LeonHoozee, RobertBlockmans, Willem Pieter [Hrsg.]. - Gent (1994)

31Sammelwerk  Cities and the rise of states in Europe, a.d. 1000 to 1800
Tilly, CharlesBlockmans, Willem Pieter [Hrsg.]. - Boulder, Colo. (1994)

32Sammelwerk  Visions sur le développement des États européens. Théories et historiographies de l'État moderne
Blockmans, Willem PieterGenet, Jean-Philippe [Hrsg.]. - Roma (1993)

33Sammelwerk  De mens en het landschap: De wording van Europa
Blockmans, Willem PieterGelabert, Juan E. [Hrsg.]. - Hilversum (1992)

34Sachtitel  Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Bd. 3: Regering van Filips de Goede (10 september 1419 - 15 juni 1467). Tl. 1. Tot de onderwerping van Brugge (4 maart 1438)
Blockmans, Willem Pieter [Hrsg.]. - Bruxelles (1990)

35Monographie  In de ban van Bourgondië
Blockmans, Willem PieterPrevenier, Walter. - Houten (1988)

36Monographie  Een middeleeuwse vendetta: Gent 1300
Blockmans, Willem Pieter. - Houten (1987)

37Monographie  Die burgundischen Niederlande
Prevenier, WalterBlockmans, Willem Pieter. - Weinheim (1986)

38Sammelwerk  Etat et Religion aux XVe et XVIe siècles = Staat en Religie in de 15e en 16e eeuw. Actes du colloque à Bruxelles du 9 au 12 octobre 1984/Handelingen van het Colloquium te Brussel van 9 tot 12 Oktober 1984
Blockmans, Willem PieterNuffel, Herman van [Hrsg.]. - Brussel (1986)

39Sammelwerk  Staat en Religie in de 15e en 16e eeuw. Handelingen van het colloquium te Brussel van 9 tot 12 oktober 1984
Blockmans, Willem PieterNuffel, Herman van [Hrsg.]. - Bruxelles (1986)

40Sammelwerk  Le privilège général et les privilèges régionaux de Marie de Bourgogne pour les Pays-Bas 1477 = 1477, het algemene en de gewestelijke privilegien van Maria van Bourgondie voor de Nederlanden
Blockmans, Willem Pieter [Hrsg.]. - Kortrijk-Heule (1985)

41Monographie  Geschiedenis. Prehistorie, oudheid, middeleeuwen
Blockmans, Willem Pieter. - Deurne (1983)

42Monographie  Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Regeringen van Maria van Bourgondië en Filips de Schone. Excerpten uit de rekeningen van de Vlaamse steden en kasselrijen en van de vorstelijke ambtenaren
Blockmans, Willem Pieter. - Brussel (1982)

43Sachtitel  Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Bd. 2: 1405-1419. Tl. 2. 10 maart 1413 - 7. sept. 1419
Blockmans, Willem Pieter [Hrsg.]. - Bruxelles (1982)

44Sachtitel  Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Bd. 4: Regeringen van Maria van Bourgondie en Filips de Schone (5 januari 1477 - 26 september 1506). Tl. 2. Na de vrede van Kadzand (1492)
Blockmans, Willem Pieter [Hrsg.]. - Bruxelles (1982)

45Sachtitel  Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Bd. 2: 1405-1419. Tl. 1. 24 maart 1405 - 5 maart 1413
Blockmans, Willem Pieter [Hrsg.]. - Bruxelles (1981)

46Sachtitel  Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Bd. 3: (1467-1477)
Blockmans, Willem Pieter [Hrsg.]. - Bruxelles (1981)

47Monographie  Mobiliteit van cultuurdragers. Zwaartepunten in de Bourgondische Nederlanden
Blockmans, Willem Pieter. - Zutphen (1981)

48Monographie  De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van middeleeuwen naar nieuwe tijden (1384-1506)
Blockmans, Willem Pieter. - Brussel (1978)

49Sachtitel  Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Bd. 4: Regeringen van Maria van Bourgondie en Filips de Schone (5 januari 1477 - 26 september 1506). Tl. 1. Tot de vrede van Kadzand (1492)
Blockmans, Willem Pieter [Hrsg.]. - Bruxelles (1973)

50Monographie  De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijden (1384-1506)
Blockmans, Willem Pieter. - [Universiteit Gent] (1973)

51Monographie  Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen (1467-1477). Excerpten uit de rekeningen der steden van de Vlaamse steden, kasselrijen en vorstelijke ambtenaren
Blockmans, Willem Pieter. - Brussel (1971)

52Sachtitel  Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Bd. 4: (1467-1477)
Blockmans, Willem Pieter [Hrsg.]. - Bruxelles (1971)

53Sammelwerk  Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw (Vol. 1-3)
Blockmans, Willem Pieteru.a. [Hrsg.]. - Heule (1971 - 1973)

54Monographie  De Staten en de Leden van Vlaanderen en hun rol in de Staten-Generaal der Nederlanden (1467-1477)
Blockmans, Willem Pieter. - [Universiteit Gent] (1966)

55Sachtitel  Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Bd. 1: (1384-1405)
Blockmans, Willem Pieter [Hrsg.]. - Bruxelles (1959)

56Buchbeitrag  Traveling, trading, thinhing globally in ihe Middle Ages?
Blockmans, Willem Pieter. (2022) - In: L'Edat Mitjana. La primera globalització? S. 213-234

57Buchbeitrag  Villes et monarchies: complémentarité et rivalité entre commerce et politique
Blockmans, Willem Pieter. (2022) - In: Villes et construction étatique au Moyen Âge 2 S. 7-30

58Buchbeitrag  Peasants' Voices in Territorial Politics
Blockmans, Willem Pieter. (2022) - In: Essays Peter Hoppenbrouwers S. 47-70

59Buchbeitrag  De nadagen van de Duitse Orde in Pruisen, 1410-1525
Blockmans, Willem Pieter. (2021) - In: FS Hans Mol S. 547-560

60Artikel  Het ontstaan van de Staten-Generaal der Nederlanden: Brugge 1464?
Blockmans, Willem Pieter. (2021) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 158 (2021) S. 459-

61Buchbeitrag  Power and Identity
Blockmans, Willem Pieter. (2021) - In: A cultural history of color 2. A cultural history of color in the Medieval Age S. 65-80

62Buchbeitrag  How to rule a city and its hinterland?
Blockmans, Willem Pieter. (2021) - In: Governar a cidade na Europa Medieval S. 101-125

63Buchbeitrag  La nouvelle emprise empirique sur le monde en Europe occidentale, Xe-XIIIe siècle
Blockmans, Willem Pieter. (2021) - In: Vecteurs de l'idéel et mutation des sociétés politiques S. 453-466

64Buchbeitrag  Durabilité et adaptabilité. Un développement spécifique pour les réseaux urbains dans les Pays-Bas
Blockmans, Willem PieterDe Munck, BertStabel, Peter. (2021) - In: Faire société au Moyen Age. Histoire urbaine des anciens Pays-Bas (1100-1600) S. 31-71

65Buchbeitrag  Medieval Universities and Empirical Research
Blockmans, Willem Pieter. (2020) - In: Missions of Universities. Past, Present, Future S. 31-42

66Buchbeitrag  The Impact of Urban Elites' Political Participation on Economic Policy in the Low Countries 1100-1600
Blockmans, Willem Pieter. (2020) - In: Inequality and the city in the Low Countries S. 141-152

67Buchbeitrag  Exclusive liberties, the hallmark of the Ancien Régime
Blockmans, Willem Pieter. (2019) - In: Inclusão e exclusão na Europa Urbana Medieval S. 21-40

68Buchbeitrag  Empires and other Polities. From the Roman Empire to the EU
Blockmans, Willem Pieter. (2018) - In: Renovatio, inventio, absentia imperii. From the Roman Empire to contemporary imperialism S. 13-28

69Buchbeitrag  Who Has a Say? The Conditions for the Emergence and Maintenance of Political Participation in Europe before 1800
Blockmans, Willem Pieter. (2018) - In: Political Representation. Communities, Ideas and Institutions in Europe (c. 1200 - c. 1690) S. 285-308

70Buchbeitrag  Economic Vitality: Urbanisation, Regional Complementarity and European Interaction
Blockmans, Willem PieterDe Munck, BertStabel, Peter. (2018) - In: City and society in the Low Countries, 1100-1600 S. 22-58

71Buchbeitrag  Jacques de Lalaing: The Vitality of the Chivalric Ideal in the Burgundian Netherlands
Blockmans, Willem Pieter. (2018) - In: A knight for the ages. Jacques de Lalaing and the art of chivalry S. 53-64

72Buchbeitrag  Levels of territorial integration
Blockmans, Willem Pieter. (2018) - In: I centri minori italiani nel tardo Medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica S. 431-441

73Buchbeitrag  Fairs in Northern France and the Low Countries, 1200-1600
Blockmans, Willem Pieter. (2018) - In: Europäische Messegeschichte 9.-19. Jahrhundert S. 115-124

74Buchbeitrag  Fondements de la participation politique dans l'Europe médiévale
Blockmans, Willem Pieter. (2018) - In: Poder, fisco y sociedad en las épocas medieval y moderna S. 73-90

75Artikel  À la recherche de l'ordre divin. Le Liber floridus de Lambert de Saint-Omer en contexte (1121)
Blockmans, Willem Pieter. (2018) - In: Revue du Nord Bd. 100 (2018) S. 11-32

76Buchbeitrag  Looking Christ in the Eyes. Emperor Charles V as Protector of the Church
Blockmans, Willem Pieter. (2017) - In: Cristo e il potere. Teologia, antropologia e politica S. 295-304

77Buchbeitrag  Maritime trade around Europe 1300-1600: commercial networks and urban autonomy
Blockmans, Willem PieterKrom, Michail MarkovicWubs-Mrozewicz, Justyna. (2017) - In: The Routledge handbook of maritime trade around Europe 1300-1600 S. 1-13

78Buchbeitrag  European integration from the seaside: a comparative synthesis
Blockmans, Willem PieterWubs-Mrozewicz, Justyna. (2017) - In: The Routledge handbook of maritime trade around Europe 1300-1600 S. 446-480

79Artikel  The Medieval Roots of the Constitution of the United Provinces
Blockmans, Willem Pieter. (2017) - In: The Medieval Low Countries. An Annual Review Bd. 4 (2017) S. 215-248

80Buchbeitrag  Des conditions pour une participation politique effective dans l'Ancien Régime
Blockmans, Willem Pieter. (2017) - In: Consensus et représentation. Actes S. 513-531

81Buchbeitrag  L'ordre du jour politique des assemblées représentatives des Pays-Bas aux XIVe et XVe siècles
Blockmans, Willem Pieter. (2017) - In: Études Jean-Marie Cauchies S. 25-41

82Buchbeitrag  Economische dynamiek: verstedelijking, regionale complementariteit en Europese roeping
Blockmans, Willem PieterDe Munck, BertStabel, Peter. (2016) - In: Gouden Eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600 S. 31-76

83Buchbeitrag  Les fondements de la légitimité politique des communes flamandes
Blockmans, Willem Pieter. (2015) - In: La légitimité implicite Tl. 2 S. 141-160

84Buchbeitrag  Contingentie van literaire milieus.
Blockmans, Willem Pieter. (2015) - In: Het Gruuthusehandschrift. Literatuur, muziek, devotie rond 1400 S. 19-40

85Buchbeitrag  Regional Interactions. Some Afterthoughts
Blockmans, Willem Pieter. (2015) - In: Economies, Public Finances, and the Impact of Institutional Changes in Interregional Perspective S. 163-172

86Buchbeitrag  Constructing the Concept of Civil Rights. The Experience of Citizens in the Low Countries, 12th to 16th Century
Blockmans, Willem Pieter. (2015) - In: Medieval origins of the Republican Idea 12th-15th centuries S. 223-247

87Buchbeitrag  Beau, fort et fertile: l'idéal du corps princier
Blockmans, Willem Pieter. (2014) - In: Le Corps du Prince S. 767-781

88Buchbeitrag  Wie beherrscht man eine reiche Peripherie ? Integration und Widerstand in den habsburgischen Niederlanden 1477-1581
Blockmans, Willem Pieter. (2013) - In: Habsburger Herrschaft vor Ort - weltweit (1300-1600) S. 169-186

89Buchbeitrag  L'unification européenne par les circuits portuaires
Blockmans, Willem Pieter. (2013) - In: La ville médiévale en débat S. 133-144

90Buchbeitrag  Conclusion: une cour, XVII principautés
Blockmans, Willem Pieter. (2013) - In: La cour de Bourgogne et l'Europe. Le rayonnement et les limites S. 785-796
http://www.rmoa.unina.it/193/

91Buchbeitrag  Urbanisation in the European Middle Ages: Phases of Openness and Occlusion
Blockmans, Willem Pieter. (2012) - In: Living in the city. Urban institutions in the Low Countries, 1200 - 2010 S. 16-31
http://www.rmoa.unina.it/192/

92Buchbeitrag  Zeehavens als drijvende kracht van de stedelijke regio's
Blockmans, Willem Pieter. (2011) - In: Opstellen Dick de Boer S. 13-26

93Artikel  Rich Cities, Deep Dykes. Burgundians and Calvinists
Blockmans, Willem Pieter. (2011) - In: The low countries Bd. 19 (2011) S. 54-56
http://www.rmoa.unina.it/1059/

94Buchbeitrag  Court and City, a tense Relation in the Burgundian Netherlands
Blockmans, Willem Pieter. (2011) - In: Städtisches Bürgertum und Hofgesellschaft S. 71-80
http://www.rmoa.unina.it/777/

95Buchbeitrag  Cities, networks and territories. North-central Italy and the Low Countries reconsidered
Blockmans, Willem Pieter. (2011) - In: Studi Giorgio Chittolini (2011) S. 43-54
http://www.rm.unina.it/rmebook/dwnld/chittolini_festschrift.pdf
http://www.rmoa.unina.it/2337/

96Buchbeitrag  The Splendour of Burgundy: for Whom?
Blockmans, Willem Pieter. (2011) - In: Staging the Court of Burgundy S. 17-24

97Buchbeitrag  Licht en duisternis in de pre-industriële stad
Blockmans, Willem Pieter. (2010) - In: Belichte stad. Over dag, licht en nacht S. 20-27

98Artikel  Constructing a sense of community in rapidly growing European cities in the eleventh to thirteenth centuries
Blockmans, Willem Pieter. (2010) - In: Historical Research Bd. 83 (2010) S. 575-587
http://www.rmoa.unina.it/157/

99Buchbeitrag  Whose Community? The origin and development of the concept of Bonum commune in Flanders, Brabant and Holland (twelfth - fifteenth Century)
Stein, RobertBoele, AnitaBlockmans, Willem Pieter. (2010) - In: De bono communi. The discourse and practice of the common good in the European City S. 149-170

100Buchbeitrag  Showing Abstractions. Late Medieval Images of States and Status
Blockmans, Willem Pieter. (2009) - In: New approaches to the history of late medieval and early modern Europe S. 144-156

101Buchbeitrag  Citizens and their Rulers
Blockmans, Willem Pieter. (2009) - In: Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe 1300-1900 S. 281-292

102Buchbeitrag  De Tournai à Bruxelles - Du Hainaut au Brabant
Blockmans, Willem Pieter. (2009) - In: Rogier van der Weyden (1400-1464). Maître des passions S. 24-31

103Buchbeitrag  Fasen van openheid en afsluiting: urbanisatie in de Europese Middeleeuwen
Blockmans, Willem Pieter. (2009) - In: Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 S. 22-41

104Buchbeitrag  Breaking the rules: the emergence of the States General in the Low Countries in the fifteenth and sixteenth centuries
Blockmans, Willem Pieter. (2009) - In: Zelebrieren und Verhandeln. Zur Praxis ständischer Institutionen im frühneuzeitlichen Europa S. 185-194

105Buchbeitrag  Zählen die Geistes- und Sozialwissenschaften mit?
Blockmans, Willem Pieter. (2008) - In: Wissenschaft unter Beobachtung. Effekte und Defekte von Evaluationen S. 213-221

106Buchbeitrag  Gent: de Pacificatiezaal. Eendrachtig in de Opstand
Blockmans, Willem Pieter. (2008) - In: België, een parcours van herinnering. 1. Plaatsen van geschiedenis en expansie S. 110-123

107Buchbeitrag  Die Niederlande, das Haus Habsburg und das Reich im späten Mittelalter. Die Geschichte einer wechselvollen Beziehung
Blockmans, Willem Pieter. (2008) - In: FS Alfred Kohler S. 37-52

108Buchbeitrag  Les Pouvoirs Publics dans des Régions de Haute Urbanisation. 'Flandre' et 'Italie' aux XIVe-XVIe Siècles
Blockmans, Willem Pieter. (2008) - In: Villes de Flandre et d'Italie (XIIIe - XVIe siècles) les enseignements d'une comparaison S. 65-74

109Buchbeitrag  Nieuw-Loosdrecht: kasteel Sypesteyn
Blockmans, Willem PieterPleij, Herman. (2007) - In: Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm S. 23-35

110Buchbeitrag  Burgundy and its strategic Link to the Mediterranean
Blockmans, Willem Pieter. (2007) - In: A la Búsqueda del Toisón de Oro. La Europa de los Principes. La Europa de las Ciudades S. 605-608

111Buchbeitrag  The underestimated humanities and social sciences
Blockmans, Willem Pieter. (2007) - In: Quality Assessment for Higher Education in Europe S. 89-94

112Buchbeitrag  Mechelen: het Hof van Kamerijk en het Hof van Savoye
Blockmans, Willem Pieter. (2007) - In: Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm S. 411-421

113Buchbeitrag  Aux origines des foires d'Anvers
Blockmans, FransBlockmans, Willem Pieter. (2007) - In: Messen, Jahrmärkte und Stadtentwicklung in Europa S. 161-166

114Buchbeitrag  The Added Value
Blockmans, Willem Pieter. (2007) - In: The Dutch Constitutional Monarchy in a Changing Europe S. 129-132

115Buchbeitrag  Borgoña y su vinculación estratégica con el Mediterraneo
Blockmans, Willem Pieter. (2007) - In: A la Búsqueda del Toisón de Oro. La Europa de los Principes. La Europa de las Ciudades Tl. 1 S. 247-255

116Buchbeitrag  Geschichte eines nicht-bestehenden Staates
Blockmans, Willem Pieter. (2007) - In: FS Heinz Schilling S. 329-343

117Buchbeitrag  Kortrijk: Groeningekouter en de Guldensporenslag van 1302
Blockmans, Willem Pieter. (2007) - In: Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm S. 205-215

118Buchbeitrag  The formation of a political union, 1300-1588
Blockmans, Willem Pieter. (2006) - In: History of the Low Countries S. 55-140

119Buchbeitrag  De toegevoegde waarde
Blockmans, Willem Pieter. (2006) - In: De Nederlandse constitutionele monarchie in een veranderend Europa S. 127-130

120Buchbeitrag  De vorming van een politieke unie (veertiende-zestiende eeuw)
Blockmans, Willem Pieter. (2005) - In: Blom-Lamberts, Geschiedenis van de Nederlanden S. 46-113

121Buchbeitrag  Das Ringen Bayerns und Burgunds um die Niederlande
Blockmans, Willem Pieter. (2005) - In: 650 Jahre Herzogtum Niederbayern-Straubing-Holland. Vortragsreihe S. 321-345

122Artikel  The stages of new political regimes: the transformation of capital cities
Blockmans, Willem Pieter. (2005) - In: European review of history Bd. 13 (2005) S. 33-45
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2864

123Buchbeitrag  Von der Stratifikation zur Gestalt. Der Paradigmenwechsel in der Stadtgeschichte der Niederlande.
Blockmans, Willem Pieter. (2005) - In: Stadt und Region. Internationale Forschungen und Perspektiven S. 1-12

124Buchbeitrag  Margaret of York
Blockmans, Willem Pieter. (2005) - In: Women of distinction. Margret of York, Margret of Austria S. 43-48

125Buchbeitrag  Women and diplomacy
Blockmans, Willem Pieter. (2005) - In: Women of distinction. Margret of York, Margret of Austria S. 97-102

126Buchbeitrag  Wie der Römische König in Flandern zum Gefangenen seiner Untertanen wurde: um 1488
Blockmans, Willem Pieter. (2005) - In: Die Macht des Königs. Herrschaft in Europa vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit S. 275-286

127Buchbeitrag  Um 1529. Wie Militärorganisation und königliche Herrschaft zusamenhingen
Blockmans, Willem Pieter. (2005) - In: Die Macht des Königs. Herrschaft in Europa vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit S. 287-298

128Buchbeitrag  Wie weit und wie tief?: Die politische Integration der burgundisch-habsburgischen Niederlande
Blockmans, Willem Pieter. (2005) - In: Fragen der politischen Integration im mittelalterlichen Europa S. 449-471
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/18102/11908

129Buchbeitrag  Limitations to Monarchical Power
Blockmans, Willem Pieter. (2004) - In: Murder and monarchy. Regicide in European history, 1300 - 1800 S. 136-145
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2868

130Buchbeitrag  Politische Propaganda und Selbstdarstellung Kaiser Karls V.
Blockmans, Willem Pieter. (2004) - In: "Wider den Müßiggang..." Niederländisches Mittelalter S. 39-52
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2867

131Buchbeitrag  De nasleep van het verleden. De gelaagdheid van identiteiten in een proces van schaalvergroting
Blockmans, Willem Pieter. (2004) - In: Naar een Europese Grondwet S. 23-36

132Buchbeitrag  The Harvest of a Celebration: What more do we need to know about Charles V after the year 2000?
Blockmans, Willem PieterMout, Marianne E. H. Nicolette. (2004) - In: The World of Emperor Charles V. Proceedings of the colloquium S. 1-11
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2464

133Buchbeitrag  Europe? Which Europe?
Blockmans, Willem Pieter. (2003) - In: Idee Europa. Entwürfe zum "Ewigen Frieden" S. 17-22

134Buchbeitrag  Logistics of Warfare in Central Italy, 1527-1530
Blockmans, Willem Pieter. (2003) - In: Charles V in context. The making of a European identity S. 35-46
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2869

135Artikel  Reshaping the European Cities: The Staging of Political Transformation
Blockmans, Willem Pieter. (2003) - In: Journal of urban history Bd. 30 (2003) S. 7-20

136Buchbeitrag  Der Kaiser und seine niederlandische Untertanen
Blockmans, Willem Pieter. (2002) - In: Karl V. Neue Perspektiven S. 437-449
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/1300

137Buchbeitrag  Maximilian und die burgundischen Niederlande
Blockmans, Willem Pieter. (2002) - In: Kaiser Maximilian I. Bewahrer und Reformer S. 51-67

138Buchbeitrag  Hollands Doorbraak
Blockmans, Willem Pieter. (2002) - In: Geschiedenis van Holland 1 S. 291-302

139Artikel  Een eeuw geschiedschrijving over Leiden
Blockmans, Willem Pieter. (2002) - In: Leids Jaarboekje (2002) S. 57-63

140Buchbeitrag  Burghers as Cultural Agents in the Low Countries and the Empire
Blockmans, Willem Pieter. (2002) - In: Deutschland und der Westen Europas S. 407-421
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2865
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/17881/11689

141Buchbeitrag  Demand for Artwork in the Medieval Period, a Power Point Presentation
Blockmans, Willem Pieter. (2002) - In: Economia e arte secc. XIII-XVIII S. 131-138

142Buchbeitrag  Die Abgrenzung der Privatsphäre in holländischen Städten im 15. Jahrhundert
Blockmans, Willem Pieter. (2002) - In: FS Peter Johanek (2002) S. 387-398
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2466

143Buchbeitrag  Het democratisch deficit
Blockmans, Willem Pieter. (2002) - In: Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicatiën S. 87-105
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2467

144Buchbeitrag  The Low Countries
Blockmans, Willem Pieter. (2001) - In: Encyclopedia of European social history from 1350 to 2000 Tl. 1 S. 297-306

145Artikel  Charles V 1500-2000: exhibitions around Charles V in Flanders
Blockmans, Willem Pieter. (2001) - In: Renaissance studies Bd. 15 (2001) S. 375-379

146Buchbeitrag  La normativa nelle città fiamminghe (secoli Xl-XIII)
Blockmans, Willem Pieter. (2001) - In: Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale S. 67-78
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2465

147Buchbeitrag  The Fascination of the Empire
Blockmans, Willem Pieter. (2001) - In: Europa. The European idea and identity, from ancient Greece to the 21st century S. 59-76

148Buchbeitrag  Charles's Ideals, Pragmatism and Strategy: An Impossible Mission
Blockmans, Willem Pieter. (2001) - In: Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558) Tl. 1 S. 179-189

149Buchbeitrag  Transactions at the fairs of Champagne and Flanders, 1249-1291
Blockmans, Willem Pieter. (2001) - In: Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee S. 993-1000
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/1767

150Buchbeitrag  El Emperador y sus súbditos neerlandeses
Blockmans, Willem Pieter. (2001) - In: Carlos V - Karl V. 1500-2000 S. 181-192

151Buchbeitrag  Albert de Saxe
Blockmans, Willem Pieter. (2000) - In: Les chevaliers de l'Ordre de la Toison d'or S. 229ff.

152Buchbeitrag  Stände und Repräsentation von Bürgern und Bauern in Europa
Blockmans, Willem Pieter. (2000) - In: Landschaften und Landstände in Oberschwaben S. 253-265
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/1312

153Buchbeitrag  Der Kampf um die Vorherrschaft in Europa
Blockmans, Willem Pieter. (2000) - In: Kaiser Karl V. (1500 - 1558). Macht und Ohnmacht Europas S. 17-26

154Buchbeitrag  Die Untertanen des Kaisers
Blockmans, Willem Pieter. (2000) - In: Karl V. und seine Zeit 1500-1558 S. 227-284

155Buchbeitrag  Les "Pays de par-deçà"au temps des incertitudes
Blockmans, Willem Pieter. (2000) - In: Bruges à Beaune - Marie, l'héritage de Bourgogne S. 39-60

156Artikel  De vorst die faalde. Karel V, de spanningen tussen persoon en wereldrijk
Blockmans, Willem Pieter. (2000) - In: Spiegel Historiael Bd. 35 (2000) S. 180-188

157Buchbeitrag  Die Hierarchisierung der Gerichtsbarkeit in den Niederlanden, 14.-16. Jahrhundert
Blockmans, Willem Pieter. (2000) - In: FS Peter Moraw S. 261-278
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/1333

158Buchbeitrag  La représentation de la noblesse en Flandre au XVe siècle
Blockmans, Willem Pieter. (2000) - In: Mélanges Philippe Contamine S. 93-99
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2470

159Buchbeitrag  Unidad dinástica, diversidad de cuestiones hero
Blockmans, Willem Pieter. (2000) - In: El imperio de Carlos V. Procesos de agregación y conflictos S. 29-46

160Buchbeitrag  The creation of mythification of a classical hero
Blockmans, Willem Pieter. (2000) - In: (Re)constructing the past = Het verleden als instrument S. 23-33
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2469

161Buchbeitrag  Prosperous times
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: The Treasury of Petrus Alamire. Music and Art in Flemish Court Manuscripts 1500-1535 S. 7-9

162Buchbeitrag  To Appear or to Be
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: Showing status S. 483-488

163Buchbeitrag  Städtenetzwerke in den Niederlanden
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: FS Edith Ennen (1999) S. 91-104
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/3778

164Buchbeitrag  Les investissements en projets artistiques des ducs de Bourgogne
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: Gli aspetti economici del mecenatismo in Europa Tl. 3

165Buchbeitrag  Interventi degli esperti
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: Poteri economici e poteri politici S. 79-83

166Buchbeitrag  La lutte pour la suprématie en Europe
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: Carolus. Charles Quint 1500-1558 S. 31-41

167Buchbeitrag  Vrijheid in de Bourgondische Nederlanden
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw S. 21-25
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/1344

168Buchbeitrag  Van private naar publieke macht in de vijftiende en zestiende eeuw
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: Fryslân, staat en macht 1450-1650 S. 11-25

169Buchbeitrag  Regionale Vielfalt im Zunftwesen in den Niederlanden vom 13. bis zum 16. Jahrhundert
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: Handwerk in Europa S. 51-63
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/1415

170Buchbeitrag  Flemings on the move: a profile of representatives, 1384-1506
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: Liber alumnorum Walter Prevenier S. 307-326
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/1404

171Buchbeitrag  Flanders
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: The new Cambridge medieval history 5 S. 405-416

172Buchbeitrag  The Low Countries in the middle ages
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: The rise of the fiscal state in Europe S. 281-308
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2471

173Buchbeitrag  Self-Representation of Court and City in Flandres and Brabant in the Fifteenth and Early Sixteenth Century
Blockmans, Willem PieterDonckers, Esther. (1999) - In: Showing status S. 81-111
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2522

174Buchbeitrag  Functions of Fiction: Fight Spouses around 1500
Blockmans, Willem PieterNeijzen, Tess. (1999) - In: Showing status S. 265-276
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2474

175Buchbeitrag  Bibliographie sélective de Walter Prevenier
Prevenier, Walter. Blockmans, Willem PieterBoone, MarcHemptinne, Thérèse de [Bearb.]. (1999) - In: Liber alumnorum Walter Prevenier S. 19-35

176Buchbeitrag  Conscience historique et légitime. Réflections sur les fondements du système d'États en Europe, un an avant 2000
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: L'Europe à un an de l'an 2000 S. 105-121

177Buchbeitrag  Manuscript Acquisition by Burgundian Court and Market for Books in the Fifteenth Century
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: Art Markets in Europe, 1400-1800 S. 7-18

178Buchbeitrag  Het klassieke en middeleeuwse erfgoed: politieke vrijheid van de Romeinse Republiek tot de Bourgondische Nederlanden.
Gelderen, Martijn vanBlockmans, Willem Pieter. (1999) - In: Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw S. 11-25

179Artikel  Europese staten en economische expansie
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: Theoretische geschiedenis Bd. 26 (1999) S. 1-18

180Buchbeitrag  The Emperor's Subjects
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: Charles V 1500-1558 and his time S. 227-283

181Buchbeitrag  Walter Prevenier, un portrait intellectuel
Blockmans, Willem PieterBoone, MarcHemptinne, Thérèse de. (1999) - In: Liber alumnorum Walter Prevenier S. 8-17

182Buchbeitrag  The Feeling of Beeing Oneself
Blockmans, Willem Pieter. (1999) - In: Showing status S. 1-18
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2472

183Buchbeitrag  Beïnvloeding en manipulatie van elite en massa
Blockmans, Willem PieterStein, Robert. (1998) - In: Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden S. 320-341

184Buchbeitrag  Le dialogue imaginaire entre princes et sujets: les Joyeuses Entrées en Brabant en 1494 et 1496
Blockmans, Willem Pieter. (1998) - In: A la cour de Bourgogne S. 155-170

185Buchbeitrag  Manipulation de l'élite et des masses. - Beïnvloeding en manipulatie van elite en massa
Blockmans, Willem PieterStein, Robert. (1998) - In: Le prince et le peuple S. 320-341

186Artikel  Boeken op de markt in de 15de-eeuwse Nederlanden
Blockmans, Willem Pieter. (1998) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 81 (1998) S. 61-70

187Buchbeitrag  Manuscript acquisition by the Burgundian court and the market for books in the fifteenth-century Netherlands
Blockmans, Willem Pieter. (1998) - In: Art Markets in Europe, 1400-1800 S. 7-18

188Buchbeitrag  Publieke rituelen
Blockmans, Willem Pieter. (1998) - In: Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden S. 321-332

189Buchbeitrag  Fondans en melencolie de povreté. Leven en werken in Brugge 1482-1584
Blockmans, Willem Pieter. (1998) - In: Brugge en de Renaissance. Van Memling tot Pourbus S. 26-32

190Buchbeitrag  "Hingegeben der Melancholie der Armut". Leben und Arbeiten in Brügge 1482-1584
Blockmans, Willem Pieter. (1998) - In: Memling und seine Zeit. Brügge und die Renaissance S. 26-32

191Buchbeitrag  Widerstand holländischer Bauerngemeinden gegen das staatliche Beamtentum im 15. Jahrhundert
Blockmans, Willem Pieter. (1998) - In: FS Peter Blickle S. 329-344
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2876

192Buchbeitrag  Representation (since the thirteenth century)
Blockmans, Willem Pieter. (1998) - In: The new Cambridge medieval history 7 S. 29-64
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2477

193Buchbeitrag  Functies van de Bossche stadskroniek
Blockmans, Willem Pieter. (1998) - In: Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - boekproductie - historiografie S. 139-142

194Buchbeitrag  From territorial courts to one residence. The low Countries in the middle ages
Blockmans, Willem PieterJanse, AntheunKruse, HolgerStein, Robert. (1998) - In: La cour comme institution économique S. 17-28

195Artikel  De macht van de staat
Blockmans, Willem Pieter. (1997) - In: Leidschrift Bd. 13 (1997) S. 5-12

196Artikel  Prosopographia Burgundica
Blockmans, Willem PieterBoone, MarcParavicini, WernerPrevenier, WalterRidder-Symoens, Hilde de. (1997) - In: Francia Bd. 24, 1 (1997) S. 147-148
https://perspectivia.net/publikationen/francia/bsb00016301/francia-024_1-1997-00157-00158

197Buchbeitrag  The Low Countries
Blockmans, Willem Pieter. (1997) - In: Representations, Resistance and Community. Origins of the Modern State in Europe S. 365-380

198Buchbeitrag  Le temps des crises (XIVe et XVe siècles)
Blockmans, Willem PieterDubois, Henri. (1997) - In: Histoire des populations de l'Europe 1 S. 185-217

199Buchbeitrag  Institutionelle Rahmenbedingungen der Kunstproduktion in den burgundischen Niederlanden
Blockmans, Willem Pieter. (1997) - In: Die Kunst der burgundischen Niederlande. Eine Einführung S. 11-27

200Buchbeitrag  Prefacio general
Blockmans, Willem Pieter. (1997) - In: Las élites del poder y la construccion del Estado S. 7-10

201Buchbeitrag  Art. Stand, Stände, Ständelehre. II. Niederlande
Blockmans, Willem Pieter. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 49-50

202Buchbeitrag  The Burgundian court and the urban milieu as patrons in 15th century Bruges
Blockmans, Willem Pieter. (1996) - In: Economic history and the arts S. 15-26
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2871

203Buchbeitrag  La manipulation du consensus. Systèmes de pouvoir à la fin du Moyen Âge
Blockmans, Willem Pieter. (1996) - In: Principi e città alla fine del medioevo S. 433-447

204Buchbeitrag  General editor's preface
Blockmans, Willem Pieter. (1996) - In: Power elites and state building S. V-VIII

205Buchbeitrag  De tweekoppige draak: Het Gentse stadsbestuur tussen vorst en onderdanen, 14de-16de eeuw
Blockmans, Willem Pieter. (1996) - In: FS Johan Decavele S. 27-37
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/1446

206Buchbeitrag  Crisme de la leze majesté. Les idées politiques de Charles de Téméraire
Blockmans, Willem Pieter. (1996) - In: Mélanges André Uyttebrouck S. 71-81

207Buchbeitrag  The lands of promise
Blockmans, Willem Pieter. (1996) - In: The drama of the Low Countries S. 80-111

208Buchbeitrag  De landen van belofte
Blockmans, Willem Pieter. (1996) - In: De Gouden delta der Lage Landen. Twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn S. 81-138

209Buchbeitrag  Urban networks and emerging states in the North Sea and Baltic Areas: a maritime culture?
Blockmans, Willem Pieter. (1996) - In: The North Sea 1550-1800, a cultural unity? S. 10-20
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/1467

210Buchbeitrag  De dynamiek van de verscheidenheid
Blockmans, Willem Pieter. (1996) - In: De Gouden delta der Lage Landen. Twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn S. 391-396

211Artikel  Overheid en cultuur in de Brabantse smalle steden tijdens de Bourgondisch-Habsburgse periode
Blockmans, Willem Pieter. (1996) - In: Lira elegans Bd. 6 (1996) S. 61-67

212Artikel  The growth of nations and states in Europe before 1800
Blockmans, Willem Pieter. (1996) - In: European review of history Bd. 4 (1996) S. 241-251

213Buchbeitrag  Privaat en openbaar domein. Hollandse ambtenaren voor de rechter onder de Bourgondiërs
Blockmans, Willem Pieter. (1995) - In: Studia Adriaan Verhulst S. 707-719

214Buchbeitrag  The creative environment: incentives to and functions of Bruges art production
Blockmans, Willem Pieter. (1995) - In: Petrus Christus in Renaissance Bruges S. 11-20
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2872

215Artikel  La joyeuse entrée de Jeanne de Castille à Bruxelles en 1496
Blockmans, Willem Pieter. (1995) - In: Diálogos hispánicos Bd. 16 (1995) S. 27-42
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/2480

216Buchbeitrag  The social and economic context of investment in art in Flanders around 1400
Blockmans, Willem Pieter. (1995) - In: Flanders in a European Perspective. Manuscript Illumination Around 1400 in Flanders and Abroad S. 711-720

217Buchbeitrag  Handelingen van de leden en van de Staten van Vlaanderen. Regering van Filips de Goede, deel II. Vanaf de onderwerping van Brugge (4 maart 1438)
Blockmans, Willem Pieter. (1995) - In: Excerpten uit de rekeningen van de Vlaamse steden en kasselrijen en van de vorstelijke ambtenaren S. 747-1609

218Artikel  Korte beslissingslijnen
Blockmans, Willem Pieter. (1995) - In: Script Bd. 17 (1995) S. 91-102

219Buchbeitrag  Regionale Identität und staatliche Integration in den Niederlanden 13.-16. Jahrhundert
Blockmans, Willem Pieter. (1994) - In: Nationale, ethnische Minderheiten und regionale Identitäten in Mittelalter und Neuzeit S. 137-149

220Buchbeitrag  Le dialogue imaginaire entre princes et sujets: les joyeuses entrées en Brabant en 1494 et en 1496
Blockmans, Willem Pieter. (1994) - In: Fêtes et cérémonies aux XIVe-XIVe siècles S. 37-53

221Buchbeitrag  Economie en cultuur. De culturele markt in de Bourgondische Nederlanden
Blockmans, Willem Pieter. (1994) - In: Laat-gotische beeldhouwkunst in de Bourgondische Nederlanden S. 36-49

222Buchbeitrag  Urban Space in the Low Countries, 13th-16th Centuries
Blockmans, Willem Pieter. (1994) - In: Spazio urbano e organizzazione economica nell'Europa medievale S. 163-175

223Buchbeitrag  Formale und informelle soziale Strukturen in und zwischen den großen flämischen Städten im Spätmittelalter
Blockmans, Willem Pieter. (1993) - In: Einungen und Bruderschaften S. 1-15

224Buchbeitrag  Art. Nancy, Schlacht bei (1477)
Blockmans, Willem Pieter. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1014-1015

225Buchbeitrag  Art. Maria von Burgund, Herzogin von Burgund (1457-1482)
Blockmans, Willem Pieter. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 279

226Buchbeitrag  Der holländische Durchbruch in der Ostsee
Blockmans, Willem Pieter. (1993) - In: Der hansische Sonderweg? S. 49-58

227Buchbeitrag  Art. Patriziat. 2. Niederlande
Blockmans, Willem Pieter. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1799-1801

228Buchbeitrag  The economic expansion of Holland and Zeeland in the fourteenth - sixteenth centuries
Blockmans, Willem Pieter. (1993) - In: Liber amicorum Herman van der Wee S. 41-58

229Buchbeitrag  Art. Margarete von York, Herzogin von Burgund († 1503)
Blockmans, Willem Pieter. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 239

230Buchbeitrag  Art. Margarete von Österreich, Regentin der Niederlande (1480-1530)
Blockmans, Willem Pieter. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 238

231Buchbeitrag  Aux origines des foires d'Anvers
Blockmans, Willem Pieter. (1993) - In: FS Henri Dubois S. 21-26

232Buchbeitrag  Art. Michèle de France, Herzogin von Burgund (1395-1422)
Blockmans, Willem Pieter. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 610

233Buchbeitrag  Art. Mainbour
Blockmans, Willem Pieter. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 128-129

234Buchbeitrag  Art. Philipp der Schöne, Erzherzog der Niederlande (Burgund) (1478-1506)
Blockmans, Willem Pieter. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 2070-2071

235Buchbeitrag  Art. Niederlande
Blockmans, Willem Pieter. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. 1141-1142

236Buchbeitrag  The devotion of a lonely duchess
Blockmans, Willem Pieter. (1992) - In: Margaret of York, Simon Marmion and The Visions of Tondal S. 29-46

237Buchbeitrag  Konfliktregelung der Hanse in Flandern (1393-1451)
Blockmans, Willem Pieter. (1992) - In: Die Niederlande und der europäische Nordosten S. 209-219

238Buchbeitrag  Albrecht de Stoutmoedige, hertog van Saksen, stadhouder- generaal der Nederlanden
Blockmans, Willem Pieter. (1992) - In: De Orde van het Gulden Vlies te Mechelen in 1491 S. 189-200

239Buchbeitrag  Art. Jakobäa (Jakoba, Jacqueline) von Bayern, Gräfin von Hennegau, Holland und Seeland (1401-1436)
Blockmans, Willem Pieter. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 295-296

240Artikel  Albrecht de Stoutmoedige hertog van Saksen stadhouder-generaal der Nederlanden (1443-1500)
Blockmans, Willem Pieter. (1991) - In: Handelingen (Mechelen) Bd. 95, 2 (1991) S. 189-201

241Artikel  Interdisciplinaire mediëvistiek als sneeuw voor de zon?
Blockmans, Willem Pieter. (1991) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 106 (1991) S. 448-450
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/b/Blockmans__W._-_Interdisciplinaire_medievistiek_als_sneeuw_.pdf

242Buchbeitrag  Art. Holland. B. Spätmittelalter
Blockmans, Willem Pieter. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 91-95

243Buchbeitrag  Art. Kleve, Adolf von, Herr von Ravenstein, burgundischer Generalstatthalter (1425-1492)
Blockmans, Willem Pieter. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1214

244Buchbeitrag  Das westeuropäische Messenetz im 14. und 15. Jahrhundert
Blockmans, Willem Pieter. (1991) - In: Brücke zwischen den Völkern. Zur Geschichte der Frankfurter Messe Tl. 1 S. 37-51

245Buchbeitrag  Art. Hugonet, Guillaume de († 1477)
Blockmans, Willem Pieter. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 180-181

246Buchbeitrag  Art. Intercursus
Blockmans, Willem Pieter. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 466

247Buchbeitrag  Handelstechniken in Flandern und Brabant im Vergleich mit denjenigen der Hanse, 14.-15. Jahrhundert
Blockmans, Willem Pieter. (1991) - In: Brügge-Colloquium des Hansischen Geschichtsvereins S. 25-32

248Buchbeitrag  Art. Hoeken und Kabeljauwen
Blockmans, Willem Pieter. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 64

249Buchbeitrag  Banques et crédit en Flandre au bas Moyen Âge
Blockmans, Willem Pieter. (1991) - In: Banchi pubblici, banchi privati Tl. 2 S. 781-788

250Buchbeitrag  Art. Johann von BAyern, Elekt von Lüttich, Regent von Holland und Seeland (1374-1425)
Blockmans, Willem Pieter. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 510

251Buchbeitrag  Art. Karl der Kühne (Charles le Téméraire, le Hardi), Herzog von Burgund (1433-1477)
Blockmans, Willem Pieter. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 989-991

252Buchbeitrag  Voracious states and obstructing cities. An aspect of state formation in preindustrial Europe
Blockmans, Willem Pieter. (1991) - In: FS Henryk Samsonowicz (1991) S. 399-416

253Artikel  Les origines des états modernes en Europe, XIIIe-XVIIIe siècles: état de la question et perspectives
Blockmans, Willem Pieter. (1990) - In: Archives et bibliothèques de Belgique Bd. 61 (1990) S. 331-347

254Buchbeitrag  L'histoire parlementaire dans les Pays-Bas et La Belgique XII-XVII siècles
Blockmans, Willem Pieter. (1990) - In: Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media 3 Tl. 2 S. 171-192

255Buchbeitrag  La lotta dell'uomo contro l'acqua nell'Olanda del tardo Medioevo
Blockmans, Willem Pieter. (1990) - In: Ars et ratio. Dalla torre di Babele al ponte di Rialto S. 55-70

256Buchbeitrag  Vete, partijstrijd en staatsmacht. Een vergelijking met de nadruk op Vlaanderen
Blockmans, Willem Pieter. (1990) - In: Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie S. 9-33

257Buchbeitrag  La répression des révoltes urbaines comme méthode de centralisation dans les Pays-Bas bourguignons
Blockmans, Willem Pieter. (1990) - In: Milano e Borgogna. Due stati principeschi S. 5-9

258Artikel  Die Schlacht von Worringen im Selbstverständnis der Niederländer und Belgier
Blockmans, Willem Pieter. (1989) - In: Blätter für deutsche Landesgeschichte Bd. 125 (1989) S. 99-107
http://periodika.digitale-sammlungen.de/bdlg/Blatt_bsb00000329,00107.html

259Buchbeitrag  The 'City-state' dream
Blockmans, Willem PieterBoone, Marc. (1989) - In: Gent. Apologie van een rebelse stad S. 80-105

260Buchbeitrag  Art. Goldenes Vlies, Orden vom
Blockmans, Willem Pieter. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 1545-1546

261Buchbeitrag  Art. Gruuthuse
Blockmans, Willem Pieter. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 1755-1756

262Artikel  Voracious States and Obstructing Cities. An Aspect of State Formation in Preindustrial Europe
Blockmans, Willem Pieter. (1989) - In: Theory and society Bd. 18 (1989) S. 733-755

263Buchbeitrag  Art. Gesandte. B. Mittel- und Westeuropa. VI. Burgundische Staaten
Blockmans, Willem Pieter. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 1375-1376

264Buchbeitrag  Patronage, Brokerage and Corruption as Symptoms of Incipient State Formation in the Burgundian-Habsburg Netherlands
Blockmans, Willem Pieter. (1988) - In: Klientelsysteme im Europa der frühen Neuzeit S. 117-126

265Buchbeitrag  La répression de révoltes urbaines comme méthode de centralisation dans les Pays-Bas bourguignons
Blockmans, Willem Pieter. (1988) - In: Milan et les états bourguignons S. 5-9

266Buchbeitrag  Princes conquérants et bourgeois calculateurs. Le poids des réseaux urbains dans la formation des états
Blockmans, Willem Pieter. (1988) - In: La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'Etat moderne S. 167-181

267Buchbeitrag  Alternatives to Monarchial Centralisation: The Great Tradition of Revolt in Flanders and Brabant
Blockmans, Willem Pieter. (1988) - In: Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit S. 145-154

268Buchbeitrag  Les communautés rurales d'Ancien Régime en Flandre: Caracteristiques et essai d'interpretation comparative
Blockmans, Willem PieterMertens, JacquesVerhulst, Adriaan E.. (1987) - In: Les communautés rurales. Rural communities 5 S. 223-248

269Buchbeitrag  Stadt, Region und Staat: ein Dreiecksverhältnis - Der Kasus der Niederlande im 15. Jahrhundert
Blockmans, Willem Pieter. (1987) - In: Europa 1500 S. 211-226

270Buchbeitrag  Mobiliteit in stadsbesturen 1400-1550
Blockmans, Willem Pieter. (1987) - In: Boer, De Nederlanden in de late middeleeuwen S. 236-260

271Artikel  Het wisselingsproces van de gentse schepenen tijdens de 15de eeuw
Blockmans, Willem Pieter. (1987) - In: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent Ser. NR, Bd. 41 (1987) S. 75-96

272Buchbeitrag  Finances publiques et inégalité sociale dans les Pays-Bas aux XIVe-XVIe siècles
Blockmans, Willem Pieter. (1987) - In: Genèse de l'état moderne S. 77-90

273Buchbeitrag  Vertretungssysteme im niederländischen Raum im Spätmittelalter
Blockmans, Willem Pieter. (1986) - In: Der Ost- und Nordseeraum S. 179-188

274Buchbeitrag  Staatsvorming en persoonlijke vrijheden
Blockmans, Willem Pieter. (1986) - In: Etat et Religion aux XVe et XVIe siècles S. 6-24

275Buchbeitrag  Art. Conseil. B. Conseil ducal (des Herzogs von Burgund)
Blockmans, Willem Pieter. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 150-152

276Buchbeitrag  Art. Croy, Adelsgeschlecht
Blockmans, Willem Pieter. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 357-358

277Buchbeitrag  Staatsvorming en persoonlijke vrijheden
Blockmans, Willem Pieter. (1986) - In: Staat en Religie in de 15e en 16e eeuw. Handelingen S. 5-24

278Buchbeitrag  Art. Engelbrecht, Graf von Nassau und Vianden, Herr von Breda (1451-1504)
Blockmans, Willem Pieter. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1920-1921

279Artikel  Kern en periferie in de Bourgondische Nederlanden
Blockmans, Willem Pieter. (1986) - In: Handelingen (Mechelen) Bd. 90, 1 (1986) S. 49-57

280Buchbeitrag  Art. Croy, Jean de, Berater des Herzogs von Burgund (+ 1415)
Blockmans, Willem Pieter. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 359

281Buchbeitrag  Art. Croy, Jean de, Herr von Tours-sur-Marne und Chimay († 1473)
Blockmans, Willem Pieter. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 359

282Buchbeitrag  Le credit public dans les Pays-Bas meridionaux au bas Moyen Âge
Blockmans, Willem Pieter. (1986) - In: Ninth International Economic History Congress Bern 1986 (9) S. 1-7

283Buchbeitrag  Art. Croy, Antoine de, Herr von Renty und Graf von Porcien (bald nach 1400-1475)
Blockmans, Willem Pieter. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 358-359

284Buchbeitrag  Art. David von Burgund, Bischof von Thérouanne und Utrecht (um 1427-1496)
Blockmans, Willem Pieter. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 602-604

285Buchbeitrag  Breuk of continuïteit ? De Vlaamse privilegiën van 1477 in het licht van het staatsvormingsproces met franse samenvatting en uitgave van het privilegie voor het graafschap Vlaanderen, 11 februari 1477
Blockmans, Willem Pieter. (1985) - In: Le privilège général 1477 S. 97-144

286Artikel  Van buitenaf bekeken. Buitenlandse historici over staatsvorming in de Nederlanden van de veertiende tot de zestiende eeuw
Blockmans, Willem Pieter. (1985) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 100 (1985) S. 588-605
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/b/Blockmans__W._P._-_Van_buitenaf_bekeken._Buitenlandse_histor.pdf

287Buchbeitrag  La position du comté de Flandre dans le royaume à la fin du XVe siècle
Blockmans, Willem Pieter. (1985) - In: La France de la fin du XVe siècle S. 71-89

288Buchbeitrag  Privilegie voor alle landen van herwaarts over, verleend door Maria, hertogin van Bourgondië ter bekrachting van de klachten die de staten-generaal haar hadden voorgelegd, 11 februari 1477
Blockmans, Willem PieterArnould, Maurice-AurélienStrubbe, Egied Idesbald. (1985) - In: Le privilège général 1477 S. 85-95

289Artikel  Corruptie, patronage, makelaardij en venaliteit als symptomen van een ontluikende staatsvorming in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden
Blockmans, Willem Pieter. (1985) - In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis Bd. 11 (1985) S. 231-247

290Buchbeitrag  De "constiotutinele" betekenis van de privilegiën van Maria van Bourgondië (1477)
Blockmans, Willem Pieter. (1985) - In: Le privilège général 1477 S. 495-516

291Buchbeitrag  Die Niederlande vor und nach 1400: eine Gesellschaft in der Krise ?
Blockmans, Willem Pieter. (1984) - In: Europa 1400 S. 117-132

292Buchbeitrag  Art. Bürger, Bürgertum. D. Westeuropa. I. Südliche und nördliche Niederlande
Blockmans, Willem Pieter. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 1019-1021

293Buchbeitrag  Verwirklichungen und neue Orientierungen in der Sozialgeschichte Niederlande im Spätmittelalter
Blockmans, Willem Pieter. (1983) - In: FS Franz Petri (1983) S. 41-60

294Buchbeitrag  Art. Burgund. 3. Burgund, Herzogtum. C. Institutionen und Rechtsgeschichte
Blockmans, Willem Pieter. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 1079-1084

295Buchbeitrag  Art. Chevrot, Jean, Staatsmann des Herzogtums Burgund, Bischof von Tournai (1380/1400 -1460)
Blockmans, Willem Pieter. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 1806

296Buchbeitrag  Art. Cadzand, Friede von (1492)
Blockmans, Willem Pieter. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 1342-1343

297Buchbeitrag  Tussen crisis en welvaart: sociale veranderingen 1300-1500
Blockmans, Willem PieterPieters, G.Prevenier, WalterSchalk, R. W. M. van. (1982) - In: Algemene geschiedenis der Nederlanden (1977) 4 S. 42-86

298Buchbeitrag  Circum scribing the concept of poverty
Blockmans, Willem Pieter. (1981) - In: Aspects of poverty in early modern Europe 1 S. 39-45

299Buchbeitrag  Tussen crisis en welvaart: sociale veranderingen 1300-1500
Blockmans, Willem PieterPieters, G.Prevenier, Walter. (1981) - In: Algemene geschiedenis der Nederlanden (1977) 2 S. 42-86

300Artikel  Poverty in Flanders and Brabant from the fourteenth to the mid-sixteenth century: sources and problems
Blockmans, Willem PieterPrevenier, Walter. (1981) - In: Acta historiae Neerlandica Bd. 14 (1981) S. 20-57

301Buchbeitrag  Het natuurlandschap
Verhulst, Adriaan E.Blockmans, Willem Pieter. (1981) - In: Algemene geschiedenis der Nederlanden (1977) 1 S. 116-142

302Buchbeitrag  De Nederlanden van 1493 tot 1555: binnenlandse en buitenlandse politiek
Blockmans, Willem PieterHerwaarden, Jan van. (1980) - In: Algemene geschiedenis der Nederlanden (1977) 5 S. 443-491

303Buchbeitrag  Art. Beamtenwesen. A. Westliches Europa. III. Niederlande
Blockmans, Willem Pieter. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 1724-1726

304Artikel  De Pest in de Nederlanden
Blockmans, Willem Pieter. (1980) - In: Spiegel Historiael Bd. 15 (1980) S. 427-443

305Buchbeitrag  Vlaanderen, 1384-1482
Blockmans, Willem Pieter. (1980) - In: Algemene geschiedenis der Nederlanden (1977) 4 S. 201-207

306Artikel  The social and economic effects of plague in the Low Countries 1349-1500
Blockmans, Willem Pieter. (1980) - In: Revue belge de philologie et d'histoire Bd. 58 (1980) S. 833-863
http://www.persee.fr/articleAsPDF/rbph_0035-0818_1980_num_58_4_3301/article_rbph_0035-0818_1980_num_58_4_3301.pdf?mode=light

307Buchbeitrag  De representatieve instellingen in het Zuiden 1384-1482
Blockmans, Willem Pieter. (1980) - In: Algemene geschiedenis der Nederlanden (1977) 4 S. 156-163

308Buchbeitrag  Devaluation, coinage and seignorage under Louis de Nevers and Louis de Male, counts of Flanders, 1330-84
Blockmans, FransBlockmans, Willem Pieter. (1979) - In: Coinage in the Low Countries (880-1500) S. 69-94

309Artikel  A typology of representative institutions in late medieval Europe
Blockmans, Willem Pieter. (1978) - In: Journal of Medieval History Bd. 4 (1978) S. 189-215

310Artikel  Ubóstwo, koniunktura gospodarcza i polityka spoleczna w Niderlandach od XIII do XVI stulecia.
Blockmans, Willem Pieter. (1978) - In: Zapiski historyczne Bd. 43, 1 (1978) S. 39-57

311Artikel  Voor wijn en vis .· de politieke rol van de Vlaamse kustplaatsen aan de vooravond van de nieuwe tijden
Blockmans, Willem Pieter. (1978) - In: Ostendiana Jaarboek Bd. 3 (1978) S. 119-134

312Buchbeitrag  Tussen crisis en welvaart: sociale veranderingen 1300-1500
Blockmans, Willem Pieter. (1978) - In: Algemene geschiedenis der Nederlanden (1977) 4 S. 51-61

313Buchbeitrag  Loyaliteitsconflicten in een proces van staatsvorming: Vlaanderen in de 14e en 15e eeuw.
Blockmans, Willem Pieter. (1977) - In: Handelingen van het XXXIe Vlaams Filologencongres S. 259-264

314Artikel  Loyaliteitskonflikten in een proces van staatsvorming: Vlaanderen in de 14de eeuw en de 15de eeuw
Blockmans, Willem Pieter. (1977) - In: Handelingen van het Vlaams Filologencongres Bd. 31 (1977) S. 259-264

315Buchbeitrag  La pacification de Gand à la lumière d'un siècle de continuité constitutionelle dans les Pays-Bas: 1477 - 1576
Blockmans, Willem Pieter. (1977) - In: Herrschaftsverträge, Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze S. 220-234

316Buchbeitrag  Le régime représentatif en Flandre dans le cadre européen au bas Moyen Âge, avec un projet d'application des ordinateurs
Blockmans, Willem Pieter. (1976) - In: Album Elemér Mályusz S. 211-245

317Artikel  Armoede in de Nederlanden van de 14e tot het midden van de 16e eeuw, bronnen en problemen
Blockmans, Willem PieterPrevenier, Walter. (1975) - In: Tijdschrift voor geschiedenis Bd. 88 (1975) S. 501-538

318Artikel  De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen (1384-1506).
Blockmans, Willem Pieter. (1974) - In: Wetenschappelijke tijdingen Bd. 33 (1974) S. 119-126

319Artikel  Typologie van de volksvertegenwoordiging in Europa tijdens de late middeleeuwen
Blockmans, Willem Pieter. (1974) - In: Tijdschrift voor geschiedenis Bd. 87 (1974) S. 483-502

320Artikel  Revolutionaire mechanismen in Vlaanderen van de 13e tot de 16e eeuw
Blockmans, Willem Pieter. (1974) - In: Tijdschrift voor sociale wetenschappen Bd. 2 (1974) S. 123-140

321Artikel  Autocratie ou polyarchie ? La lutte pour le pouvoir politique en Flandre de 1482 à 1492, d'après des documents inédits
Blockmans, Willem Pieter. (1974) - In: Bulletin de la Commission Royale Bd. 140 (1974) S. 257-368

322Artikel  Openbare armenzorg te 's Hertogenbosch tijdens een groeifase, 1435-1535
Blockmans, Willem PieterPrevenier, Walter. (1974) - In: Annales de la Société Belge d'Histoire des Hôpitaux Bd. 12 (1974) S. 19-78

323Artikel  De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgangsperiode van de middeleeuwen naar de nieuwe tijden (1384-1506).
Blockmans, Willem Pieter. (1974) - In: Bulletin van het O.S.G.G. Oudstudenten in de Geschiedenis van de R.U.G. Gent Bd. 24 (1974) S. 80-92

324Artikel  De Bourgondische Nederlanden: de weg naar een moderne staatsvorm
Blockmans, Willem Pieter. (1973) - In: Handelingen (Mechelen) Bd. 77, 2 (1973) S. 7-26

325Artikel  Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw. 3. Tabellen en register van persoonsnamen
Blockmans, Willem PieterPauwelijn, CécileWynant, Liliane. (1973) - In: Anciens pays Bd. 63 (1973) S. 199-210

326Artikel  De vermogensstruktuur in de St.-Jakobsparochie te Gent in 1492-1494
Blockmans, Willem Pieter. (1973) - In: Anciens pays Bd. 63 (1973) S. 139-198

327Artikel  Sociale stratifikatie in de late middeleeuwen. Bronnen, metoden en problemen
Blockmans, Willem Pieter. (1973) - In: Anciens pays Bd. 63 (1973) S. 199-210

328Artikel  De belastingbetalers te Brugge, 1488-1490 en te Gent, 1492-1494. Register van persoonsnamen
Blockmans, Willem Pieter. (1973) - In: Anciens pays Bd. 63 (1973) S. 211-286

329Artikel  Le poids des deniers carolingiens
Blockmans, Willem Pieter. (1973) - In: Revue belge de numismatique et de sigillographie Bd. 119 (1973) S. 179-181
http://www.numisbel.be/1973_M.pdf

330Artikel  De vermogenstruktuur in de St-Jacobs-parochie te Gent in 1492-1494.
Blockmans, Willem Pieter. (1973) - In: Anciens pays Bd. 63 (1973) S. 140-198

331Artikel  De belastingsbetalers te Brugge (1488-1490) en te Gent (1492-1494). Register van persoonsnamen.
Blockmans, Willem Pieter. (1973) - In: Anciens pays Bd. 63 (1973) S. 211-287

332Artikel  La participation des sujets flamands à la politique monétaire des ducs de Bourgogne (1384-1500)
Blockmans, Willem Pieter. (1973) - In: Revue belge de numismatique et de sigillographie Bd. 119 (1973) S. 103-134
http://www.numisbel.be/1973_5.pdf

333Buchbeitrag  Albrecht, III (1443-1500), van Saksen, stadhouder-generaal
Blockmans, Willem Pieter. (1972) - In: Nationaal biografisch woordenboek Tl. 5 S. Sp. 14-21

334Artikel  Nieuwe gegevous over de gegoede burgerij van Brugge in de 13e en vooral 14e eeuw
Blockmans, Willem Pieter. (1971) - In: Anciens pays Bd. 54 (1971) S. 133-154

335Buchbeitrag  Peiligen naar de sociale strukturen te Gent tijdens de late 15e eeuw
Blockmans, Willem Pieter. (1971) - In: Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw Tl. 1 S. 215-262

336Artikel  De noodzaak van een gïntegreerde sociale geschiedenis. Het voorbeeld van de Zuidnederlandse steden in de late middeleeuwen
Uytven, Raymond vanBlockmans, Willem Pieter. (1971) - In: Tijdschrift voor geschiedenis Bd. 84 (1971) S. 289

337Buchbeitrag  Nieuwe gegevens over de gegoede burgerij te Brugge in de 13e en vooral 15e eeuw
Blockmans, Willem Pieter. (1971) - In: Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw Tl. 1 S. 133-154

338Artikel  Reilingen naar de sociale structuren te Gent tijdens de late 15e eeuw
Blockmans, Willem Pieter. (1971) - In: Anciens pays Bd. 54 (1971) S. 215-270

339Artikel  De rentabiliteit van de schapenteelt in Brabant tijdens de 15de eeuw. Het voorbeeld van het domein te Vossem van het Brusselse Apostelengodshuis.
Blockmans, Willem Pieter. (1970) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 53 (1970) S. 113-125

340Artikel  Travaux relatifs à l'histoire urbaine en Belgique (1967-1970)
Blockmans, Willem Pieter. (1970 - 1971) - In: Cahiers bruxellois Bd. 15/16 (1970/71) S. 251-277

341Artikel  Constitutions and their application in the Netherlands during the Middle Ages
Uytven, Raymond vanBlockmans, Willem Pieter. (1969) - In: Revue belge de philologie et d'histoire Bd. 47 (1969) S. 399-424
http://www.persee.fr/articleAsPDF/rbph_0035-0818_1969_num_47_2_2769/article_rbph_0035-0818_1969_num_47_2_2769.pdf?mode=light

342Artikel  De samenstelling van de Staten van de Bourgondische landsheerlijkheden omstreeks 1464,
Blockmans, Willem Pieter. (1968) - In: Anciens pays Bd. 47 (1968) S. 57-112

343Artikel  Publications relatives à l'histoire urbaine en Belgique (1966-1968)
Blockmans, Willem Pieter. (1968) - In: Cahiers bruxellois Bd. 13 (1968) S. 243-250

344Artikel  Geschiedenis van de Gentse Leprozerie 'Het Rijke Gasthuis' vanaf de stichting (ca. 1146) tot omstreeks 1370
De Coninck, E.Blockmans, Willem Pieter. (1967) - In: Annales de la Société Belge d'Histoire des Hôpitaux Bd. 5 (1967) S. 5-35

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.