RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Boron, Piotr«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Boron, Piotr

RI opac: 25 Einträge

1Monographie  Slowianskie wiece plemienne
Boron, Piotr. - Katowice (1999)

2Artikel  Equus maculis, czyli sporu o czytanie Kadlubka ciag dalszy [Equus maculis, or the Controversy Over Reading Kadlubek Revisited]
Boron, Piotr. (2017) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 13 (2017) S. 45-54

3Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczny Bytom w swietle nowych ustalen
Boron, Piotr. (2015) - In: FS Wladyslaw Duczko S. 47-54

4Buchbeitrag  Where did the Piasts take silver from? The research on metallurgy and mining centre on the border of Silesia and Lesser Poland in the early Middle Ages
Boron, Piotr. (2013) - In: Economies, monetisation and society in the west Slavic lands S. 209-222

5Buchbeitrag  Norsemen and the Polish territories in the early Middle Ages - theories, ideas and speculations
Boron, Piotr. (2013) - In: Scandinavian culture in medieval Poland S. 33-52

6Artikel  Na przedpolu Bramy Morawskiej - obecnosc wplywów poludniowych na Górnym Slasku i zachodnich krancach Malopolski we wczesnym sredniowieczu
Boron, Piotr. (2012) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 2, 3 (2012) S. 36-66
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)-s36-66/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)-s36-66.pdf

7Buchbeitrag  Polska mediewistyka slaska w okresie miedzywojennym - przyczynek do dziejow slaskiej historiografii
Boron, Piotr. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 241-252

8Buchbeitrag  Nieudane próby chrystianizacji plemion slowianskich
Boron, Piotr. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 23-35

9Buchbeitrag  Prusowie jako cel misyjny w czasach sw. Wojciecha [Old Prussians as a Missionary Object in the Times of St. Adalbert]
Boron, Piotr. (2009) - In: Krestanstvo v casoch sv. Vojtecha S. 21-39

10Buchbeitrag  Wizerunki ludzi w Ksiedze henrykowskiej
Boron, Piotr. (2008) - In: Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym S. 179-194

11Buchbeitrag  Wizerunki Henryka Probusa
Boron, Piotr. (2007) - In: Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach S. 342-356

12Artikel  Wczesnosredniowieczny pieniadz pozakruszcowy
Boron, Piotr. (2006) - In: Przeglad historyczny Bd. 97, 3 (2006) S. 401-407
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2006-t97-n3/Przeglad_Historyczny-r2006-t97-n3-s401-407/Przeglad_Historyczny-r2006-t97-n3-s401-407.pdf

13Buchbeitrag  Boleslaw Rogatka na wiecu w Lesnicy: Gest i postawa w postepowaniu sadowym
Boron, Piotr. (2006) - In: Kultura prawna w Europie Srodkowej S. 104-114

14Artikel  "...sicut puram et simplicem historie exequimur veritetem": cele i motywy narracji historycznej w zródlach do chrystianizacji Slowian
Boron, Piotr. (2005) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 171 (2005) S. 135-152

15Buchbeitrag  "... sicut puram et simplicem historie exequimur veritetem". Cele i motywy narracji historycznej w zródlach do chrystianizacji Slowian
Boron, Piotr. (2005) - In: Causa creandi. O pragmatyce zródla historycznego S. 135-147

16Buchbeitrag  "Zamachy stanu" w spolecznosciach slowianskich a instytucja wiecu.
Boron, Piotr. (2004) - In: Zamach stanu w dawnych spolecznosciach S. 203-209

17Buchbeitrag  Wiece slowianskie a decyzja o przyjeciu chrzescijanstwa - mozliwosci poznawcze. [Slavonic Issues and Decision on Conversion to Christianity]
Boron, Piotr. (2004) - In: Pohanstvo a krestanstvo. Zborník z konferencie S. 95-102

18Buchbeitrag  Slowianskie plemie. O pojeciu i jego rozumieniu w polskiej historiografii
Boron, Piotr. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 189-207

19Artikel  Zgromadzenie ludowe w Pyrzycach w 1124 roku. Relikt plemienny czy wiec grodowo-miejski
Boron, Piotr. (2000) - In: Wieki stare i nowe Bd. 1 (2000) S. 30-54

20Buchbeitrag  Echa dyskusji. Jeszcze o ewentualnej wyprawie Swietopelka morawskiego na Malopolske
Boron, Piotr. (1999) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Cyrylo-Metodianskie S. 242-246

21Buchbeitrag  "Universa populi multido". Problem uczestnictwa w slowianskich wiecach plemiennych
Boron, Piotr. (1999) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne 1 S. 9-21

22Artikel  "Universa populi multido". Problem uczestnictwa w slowianskich wiecach plemiennych
Boron, Piotr. (1999) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 1 (1999) S. 9-21

23Artikel  O rzekomych pienieznych funkcjach niektórych przedmiotów zelaznych z wczesnosredniowiecznego Slaska
Boron, Piotr. (1998) - In: Studia i materialy z dziejów slaska Bd. 23 (1998) S. 7-15

24Buchbeitrag  Problem duzych budynków halowych na terenie Slowianszczyzny zachodniej w IX-X wieku
Boron, Piotr. (1997) - In: Slask i Czechy a kultura wielkomorawska S. 31-49

25Artikel  Pieniadz pozakruszcowy a powstanie rynku u Slowian we wczesnym sredniowieczu
Boron, Piotr. (1994) - In: Slaskie prace prahistoryczne Bd. 3 (1994) S. 7-22

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.