RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Borovský, Tomáš«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Borovský, Tomáš

RI opac: 46 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Borovský, Tomáš. (2016)
https://muni.academia.edu/Tom%C3%A1%C5%A1Borovsk%C3%BD

2Sammelwerk  Spory o cest ve stredoveku a raném novoveku [Kontroversen über die Ehre im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit]
Borovský, TomášJaniš, DaliborMalaníková, Michaela [Hrsg.]. - Brno (2011)

3Monographie  Panovnické vjezdy na stredoveké Morave
Antonín, RobertBorovský, Tomáš. - Brno (2009)

4Sammelwerk  Peníze nervem spolecnosti. K financním pomerum na Morave od poloviny 14. do pocátku 17. století.
Borovský, TomášChocholác, BronislavPumpr, Pavel [Hrsg.]. - Brno (2007)

5Monographie  Kláštery, panovník a zakladatelé na stredoveké Morave [Klöster, Herrscher und Stifter im mittelalterlichen Mähren]
Borovský, Tomáš. - Brno (2005)

6Sammelwerk  Ad vitam et honorem Jaroslao Mezník. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi žáci a prátelé k petasedmdesátým narozeninám
Borovský, TomášJan, LiborWihoda, Martin [Hrsg.]. - Brno (2003)

7Buchbeitrag  Urban commemorative festivities as representations and visualizations of town order
Borovský, Tomáš. (2018) - In: Faces of community in Central European towns S. 91-111

8Buchbeitrag  Brno a Velka Bites ve 14. stoleti: Centrum a periferie
Borovský, Tomáš. (2015) - In: FS Hana Jordánková S. 139-150

9Buchbeitrag  Svátky a slavnosti stredovekeho mesta
Borovský, Tomáš. (2014) - In: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním stredoveku S. 369-410

10Buchbeitrag  Kláštery
Borovský, Tomáš. (2014) - In: Husitské století S. 274-289

11Buchbeitrag  Zvony a lidé stredovekého mesta. Komunikacní funkce zvonu v mestské spolecnosti
Borovský, Tomáš. (2014) - In: Komunikace ve stredovekých mestech S. 39-52

12Buchbeitrag  Jan Lucembursky, Karel IV. a Litva [John the Blind of Bohemia, Charles IV and Lithuania]
Borovský, Tomáš. (2013) - In: Svet tajemných Baltu S. 131-140

13Buchbeitrag  Gustav Pirchan (1881-1945). Ein Prager Historiker zwischen Deutschen und Tschechen
Lehr, Stefan. Borovský, Tomáš [Bearb.]. (2012) - In: Österreichische Historiker 1900-1945 Bd. 2 S. 329-377

14Buchbeitrag  Markrabe ost a mesta na Morave v dobe Jeho vlady
Borovský, Tomáš. (2012) - In: Morava v casech makrabete Josta S. 99-110

15Buchbeitrag  Adventus regis in unruhigen Zeiten. Sigismund und die Städte in Böhmen und Mähren
Borovský, Tomáš. (2012) - In: Kaiser Sigismund (1368 - 1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen S. 367-384

16Buchbeitrag  Genderové aspekty sporu o cest ve stredoveku
Malaníková, MichaelaBorovský, Tomáš. (2011) - In: Spory o cest ve stredoveku a raném novoveku S. 113-126

17Buchbeitrag  Kláštery v case zmeny: Nekolik otázek nad premyslovským 13. stoletím
Borovský, Tomáš. (2010) - In: Promena stredovýchodní Evropy raného a vrcholného stredoveku S. 307-318

18Buchbeitrag  Ženské kláštery, jejich zakladatelé a ochránci na stredoveké Morave
Borovský, Tomáš. (2010) - In: Sanctimoniales. Zakony zenskie w Polsce i Europie S. 171-180

19Buchbeitrag  Znojmo mezi Vídní, Prahou a Brnem. Mestské úcty jako pramen k politické komunikaci. [Znojmo between Vienna, Prague and Brno. Municipal registers as a source for political communication]
Borovský, TomášMalaníková, Michaela. (2010) - In: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie S. 83-92

20Buchbeitrag  Vjezd stredovekého panovníka do mesta - mezi ideálem a realitou
Antonín, RobertBorovský, Tomáš. (2009) - In: Ideje, iluze a realita v dejinách S. 39-59

21Buchbeitrag  Formy a funkce klášterního patronátu v dobe posledních Premyslovcu
Borovský, Tomáš. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 275-284

22Artikel  Vjezd stredovekého panovníka do mesta - mezi ideálem a realitou. [Adventus of medieval rulers - between an ideal and reality]
Antonín, RobertBorovský, Tomáš. (2009) - In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis Bd. 2 (2009) S. 39-59

23Buchbeitrag  Cena rituálu. Náklady, dary a jejich funkce pri panovnických vjezdech na Morave [Der Preis des Rituals. Kosten, Geschenke und deren Funktion bei den Herrschereinzügen in Mähren]
Antonín, RobertBorovský, Tomáš. (2009) - In: Rituály, ceremonie a festivity ve strední Evrope 14. 15. století S. 13-41

24Buchbeitrag  Místa vítání a stretávání. Zemepanská mesta na moravsko-uherské hranici a panovník ve 14. století. [Stellen der Bewillkommnung und Begegnung landesherrliche Städte an der mährisch-ungarischen Grenze und der Herrscher im 14. Jahrhundert]
Antonín, RobertBorovský, TomášMalaták, Demeter. (2008) - In: Východní Morava v 10. až 14. století S. 237-243

25Artikel  Královský itenerár a královské slavnosti stredoveké Moravy [ Ein königliches Itinerar und königliche Feste im mittelalterlichen Mähren]
Antonín, RobertBorovský, TomášMalaták, Demeter. (2007) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity C Bd. 54 (2007) S. 99-120
http://hdl.handle.net/11222.digilib/102307

26Artikel  Cas, minulost, memoria stredovekého mesta. Prolegomena. [Zeit, Vergangenheit und Memoria mittelalterlichen Brünns. Prolegomena.
Borovský, Tomáš. (2007) - In: Brno v minulosti a dnes Bd. 20 (2007) S. 13-38

27Buchbeitrag  Adventus regis v živote stredovekého mest [Adventus regis (Royal visits) in the life of a medieval town.]
Borovský, Tomáš. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 338-348

28Buchbeitrag  Vztahy královských mest a venkovských klášteru na Morave v pozdním stredoveku
Borovský, Tomáš. (2006) - In: Sociální svet stredovekého mesta S. 225-245

29Buchbeitrag  Svatojakubská knihovna v Brne na konci 15. století [The Library of St. James Church in Brno in the Late 15th Century]
Borovský, Tomáš. (2006) - In: FS Jana Nechutová S. 545-550

30Buchbeitrag  Cas stredovekých meštanských testamentu. Príklad Brna v pozdním stredoveku [Die Zeit der mittelalterlichen Bürgertestamente. Das Beispiel von Brünn im Spätmittelalter.]
Borovský, Tomáš. (2006) - In: Pozdne stredoveké testamenty v ceských mestech S. 55-71

31Buchbeitrag  Lesk stríbra i pevné okovy. Jindrich z Lipé
Borovský, Tomáš. (2006) - In: Osobnosti moravských dejin 1 S. 77-87

32Artikel  Venit rex! Panovnické vjezdy do stredovekého Brna. [Venit rex! Herrschereinzüge in das mittelalterliche Brünn]
Borovský, TomášAntonín, Robert. (2005) - In: Brno v minulosti a dnes Bd. 18 (2005) S. 57-93

33Artikel  Soukromé kláštery na Morave ve 13. a 14. století: Pokus o prehled a rozlišení [ Eigenklöster in Mähren im 13. und 14. Jahrhundert. Versuch eines Überblicks und Unterscheidung]
Borovský, Tomáš. (2004) - In: Casopis matice moravské Bd. 123 (2004) S. 461-479

34Artikel  Majetkový vývoj kláštera v Louce do konce 15. století. [Besitzentwicklung des Stiftes in Louka/Klosterbruck bis Ende des 15. Jahrhunderts]
Borovský, Tomáš. (2004) - In: Jizni Morava Bd. 43 (2004) S. 21-36

35Buchbeitrag  Zikmundovy zástavy na Morave. Zápisy klášterních majetku [Sigismunds Pfandschaften in Mähren. Pfandschaften von Klostergütern]
Borovský, Tomáš. (2003) - In: FS Jaroslav Mezník S. 327-339

36Buchbeitrag  Jagellonští králové, královská komora a kláštery na Morave. (Snahy Jagelloncu o zastavení rozkladu duchovní cásti panovnické komory). [Die Jagiellonenkönige, die königliche Kammer und die Klöster in Mähren. (Die Bemühungen der Jagiellonen um ein Aufhalten der Zersplitterung der geistlichen Bestandteile der herrscherlichen Kammer)]
Borovský, Tomáš. (2003) - In: FS Ctibor Necas S. 35-41

37Buchbeitrag  Markrabe Karel a moravské kláštery [Markgraf Karl und die mährischen Klöster.]
Borovský, Tomáš. (2002) - In: Ve stopách svatého Benedikta. Sborník príspevku z konference S. 123-137

38Buchbeitrag  Patriciát nebo radní vrstva? Kutná Hora v predhusitském období [Patriziat oder Ratsherrenschicht? Kutná Hora in Zeitraum vor Hussitenkriegen]
Borovský, Tomáš. (2002) - In: Královská a poddanská mesta od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci S. 87-101

39Buchbeitrag  Meštan
Borovský, Tomáš. (2002) - In: Clovek Ceského stredoveku S. 392-412

40Artikel  Kaplani, oltárníci a jejich beneficia v kostele sv. Jakuba v Brne [Die Kapläne und Altaristen und ihre Benefizien in der Kirche des hl. Jakob in Brünn. (Von der ältesten Erwähnung bis 1521)]
Borovský, Tomáš. (2001) - In: Brno v minulosti a dnes Bd. 15 (2001) S. 271-311

41Artikel  Domy venkovských klášteru ve stredovekém Brne (13.-15. století). [Häuser ländlicher Klöster im mittelalterlichen Brünn (13.-15. Jahrhundert)]
Borovský, Tomáš. (2000) - In: Brno v minulosti a dnes Bd. 14 (2000) S. 13-35

42Artikel  "Zu der Ere Gots und meiner Sele zu Selikeit". Odkazy brnenskych mest'anu církevním institucím v letech 1410-1530 ["Zu der Ere Gots und meiner Sele zu Selikeit". Zur Brünner Kirchenorganisation 1410-1530]
Borovský, Tomáš. (1999) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity C Bd. 46 (1999) S. 79-96
http://hdl.handle.net/11222.digilib/102039

43Buchbeitrag  Libri citationum jako pramen k sekularizaci na Morave v 1. polovine 15. století [ Libri citationum als die Quelle für die Säkularisation in Mähren in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.]
Borovský, Tomáš. (1999) - In: FS Josef Válka S. 275-284

44Artikel  Kutná Hora 1437-1461
Borovský, Tomáš. (1998) - In: Casopis Národního muzea v Praze. Rada historická Bd. 167 (1998) S. 17-36

45Artikel  Venkovské statky kutnohorskych mestanu v predhusitském období. - [Der Landbesitz der Stadt Kuttenberg in vorhussitischer Zeit]
Borovský, Tomáš. (1998) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity C Bd. 45 (1998) S. 65-78

46Artikel  Zakladatelská práva zdárského klástera do pocátku 16. století [Die Gründerrechte des Klosters in Saar bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts]
Borovský, Tomáš. (1998) - In: Casopis matice moravské Bd. 117 (1998) S. 323-340

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.