RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Bracha, Krzysztof«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Bracha, Krzysztof

RI opac: 61 Einträge

1Monographie  Maria Mediatrix - Maria Adiutrix: poboznosc maryjna w nauczaniu kaznodziejskim w Polsce póznego sredniowiecza: Sermones dominicales et festivales z tzw. kolekcji Piotra z Miloslawia
Bracha, Krzysztof. - Warszawa (2023)

2Sammelwerk  Ambona: teksty o kulturze sredniowiecza ofiarowane Stanislawowi Bylinie
Bracha, KrzysztofBojer, Wojciech [Hrsg.]. - Warszawa (2016)

3Sammelwerk  Cesko-polské kazatelské vztahy ve stredoveku [Bohemian-Polish preaching relations in the Middle Ages: introductory reflection]
Bracha, KrzysztofNodl, Martin [Hrsg.]. - Praha (2016)

4Sammelwerk  Kaznodziejstwo sredniowieczne, Polska na tle Europy = Medieval preaching: Poland in european context: teksty, atrybucje, audytorium
Bracha, KrzysztofDabrówka, Andrzej [Bearb.]. - Warszawa (2014)

5Monographie  Des Teufels Lug und Trug: Nikolaus Magni von Jauer: Ein Reformtheologe des Spätmittelalters gegen Aberglaube und Götzendienst.
Bracha, Krzysztof. - Dettelbach (2013)

6Sammelwerk  Przestrzen religijna Europy Srodkowo-Wschodniej w sredniowieczu
Bracha, Krzysztof [Hrsg.]. - Warszawa (2010)

7Sammelwerk  Sacrum poganskie - sacrum chrzescijanskie: kontynuacja miejsc kultu we wczesnosredniowiecznej Europie Srodkowej
Bracha, KrzysztofHadamik, Czeslaw [Hrsg.]. - Warszawa (2010)

8Monographie  Nauczanie kaznodziejskie w Polsce póznego sredniowiecza "Sermones dominicales et festivales" z tzw. kolekcji Piotra z Miloslawia [Preaching in late medieval Poland]
Bracha, Krzysztof. - Kielce (2007)

9Sammelwerk  Czlowiek i przyroda w sredniowieczu i we wczesnym okresie nowozytnym
Iwanczak, WojciechBracha, Krzysztof [Hrsg.]. - Warszawa (2000)

10Monographie  Teolog, diabel i zabobony. Swiadectwo traktatu Mikolaja Magni z Jawora "De superstitionibus" (1405 r.)
Bracha, Krzysztof. - Warszawa (1999)

11Sammelwerk  Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w sredniowieczu i u progu ery nowozytnej. Polska na tle Europy
Iwanczak, WojciechBracha, Krzysztof [Hrsg.]. - Kielce (1997)

12Artikel  Husytyzm jako kakol. Kalendarium husyckie w kazaniu Dominica V post Epiphaniam Jana z Paczkowa Wettzigera z konca XV w. [Hussitism as Tares: The Hussite Calendar in the Sermon Dominica V post Epiphaniam of Jan z Paczkowa Wettziger from the End of the Fifteenth Century]
Bracha, Krzysztof. (2022) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 25 (2022) S. 47-66

13Artikel  Polonika w rekopisach sredniowiecznych Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu. Stan i perspektywy badawcze [Polonica in medieval manuscripts of the Russian National Library in St Petersburg. State and perspectives of research]
Bracha, KrzysztofNowak, Przemyslaw. (2022) - In: Analecta. Studia i Materialy z Dziejów Nauki Bd. 31, 1 (2022) S. 7-33
https://www.ihnpan.pl/wp-content/uploads/2023/04/Analecta_2022_1_01_Bracha_Nowak.pdf

14Artikel  Grunwald i pamiec o wojnie trzynastoletniej w póznym sredniowieczu
Bracha, Krzysztof. (2017) - In: Nowe Studia Grunwaldzkie Bd. 3 (2017) S. 9-16

15Buchbeitrag  Jan z Frankfurtu i uniwersytet w Heidelbergu przeciwko Hieronimowi z Pragi
Bracha, Krzysztof. (2017) - In: Stredoveká univerzitní vzdelanost S. 189-198

16Buchbeitrag  The Ten Commandments in Preaching in Late Medieval Poland: "Sermo de praeceptis" from Ms. 3022 at the National Library in Warsaw
Bracha, Krzysztof. (2017) - In: The Ten Commandments in medieval and early modern culture S. 173-195

17Buchbeitrag  Jan Hus jako kaznodzieja i promotor kaznodziejstwa
Bracha, Krzysztof. (2017) - In: Jan Hus. Zycie, mysl, dziedzictwo S. 167-192

18Artikel  Jana z Wünschelburga († ca. 1456) Tractatus de superstitionibus Badania i zródla
Bracha, Krzysztof. (2017) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 72, 3 (2017) S. 29-64

19Buchbeitrag  Kogut, czyli dobry kaznodzieja wedlug Jana z Wünschelburga
Bracha, Krzysztof. (2016) - In: FS Stanislaw Bylina (2016) S. 227-252

20Artikel  Polemik gegen den hussitischen Bildersturm im Lichte des Traktates De superstitionibus des Johannes von Wünschelburg († ca. 1456)
Bracha, Krzysztof. (2016) - In: Bulletin der Polnischen Historischen Mission Bd. 11 (2016) S. 147-208
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BPMH/article/view/BPMH.2016.005

21Artikel  Nourishment and Correction: Preaching and Reform in Central-Eastern Europe in the Later Middle Ages
Bracha, Krzysztof. (2016) - In: Przeglad tomistyczny Bd. 22 (2016) S. 201-232

22Artikel  Polemik gegen den hussitischen Bildersturm im Lichte des Traktates "De superstitionibus" des Johannes von Wünschelburg († ca.1456)
Bracha, Krzysztof. (2016) - In: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej Bd. 11 (2016) S. 147-207

23Buchbeitrag  Sermo de die iudicii Jana Milicza z Kromierzyza w polskich rekopisach z XV w. i jego adaptacja
Bracha, Krzysztof. (2016) - In: Cesko-polské kazatelské vztahy ve stredoveku S. 19-30

24Buchbeitrag  Bibliografia prac Profesora Stanislawa Byliny za lata 1962-2015
Bylina, Stanislaw. Wojciechowska, BeataBracha, Krzysztof [Bearb.]. (2016) - In: FS Stanislaw Bylina (2016) S. 9-33

25Buchbeitrag  Cesko-polské kazatelské vztahy ve stredovéku. Úvodní zamyslení
Bracha, KrzysztofNodl, Martin. (2016) - In: Cesko-polské kazatelské vztahy ve stredoveku S. 7-10

26Buchbeitrag  Spór o bledy przesadów w kazaniu De incarnatione Christi Stanislawa ze Skarbimierza
Bracha, Krzysztof. (2016) - In: FS Zdenek Uhlír S. 87-99

27Buchbeitrag  Commentaries on the Decalogue in the Late Middle Ages: Between Method and Catechesis. Poland in the European Context. The State of Research and Perspectives
Bracha, Krzysztof. (2015) - In: Glossae, scholia, commentarii. Studies on commenting texts in antiquity and Middle Ages S. 177-194

28Artikel  Korespondencja z Wladyslawem II Jagiella i Kazania Betlejemskie Jana Husa w sprawie Grunwaldu
Bracha, Krzysztof. (2015) - In: Nowe Studia Grunwaldzkie Bd. 1 (2015) S. 37-50
http://nowestudiagrunwaldzkie.pl/wp-content/uploads/2016/04/3_Krzysztof-Brach_tom_1.pdf

29Artikel  Pamiec sredniowiecznego kaznodziei
Bracha, Krzysztof. (2015) - In: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach Bd. 30 (2015) S. 71-82

30Buchbeitrag  Kazanie na l Niedziele Adwentu jako wprowadzenie do Postylli Super evangelia dominicalia Lukasza z Wielkiego Kozmina
Bracha, Krzysztof. (2014) - In: Kaznodziejstwo sredniowieczne, Polska na tle Europy S. 33-48

31Buchbeitrag  Kwestia Utrum potestas cohercendi daemones fieri possit per caracteres, figuras aut verborum prolationes heidelberskiego teóloga i inkwizytora Jana z Frankfurtu (1440)
Bracha, Krzysztof. (2014) - In: FS Maria Koczerska S. 96-109

32Buchbeitrag  Swieto wiktorii grunwaldzkiej w kaznodziejstwie polskim póznego sredniowiecza
Bracha, Krzysztof. (2013) - In: Conflictus magnus apud Grunwald 1410 S. 231-248

33Buchbeitrag  Uboze w swiecie zmarlych
Bracha, Krzysztof. (2011) - In: Dynamika przemian spoecznych i religijnych w sredniowieczu S. 49-70

34Buchbeitrag  Triaydola Polonorum na Zielone swietki w krytyce kaznodziejskiej poznego sredniowiecza [Triaydola Polonorum on Whitsun in the preacher's criticism of the late Middle Ages]
Bracha, Krzysztof. (2010) - In: Sacrum poganskie - sacrum chrzescijanskie S. 373-404

35Buchbeitrag  Sredniowieczne kaznodziejstwo w Europie Srodkowo--Wschodniej. Stan badan iperspektywy badawcze
Bracha, Krzysztof. (2010) - In: Przestrzen religijna Europy Srodkowo-Wschodniej w sredniowieczu S. 201-210

36Buchbeitrag  "Cristus in siner jogent vnd kintheit gewundert hart". IX-ty punkt oskarzenia brata Wernera z Friedbergu w procesie z 1405 r.
Bracha, Krzysztof. (2010) - In: Inkwizycja papieska w Europie Srodkowo-Wschodniej S. 329-348

37Buchbeitrag  Kolekcje kaznodziejskie w Polsce poznego sredniowiecza
Bracha, Krzysztof. (2010) - In: Sredniowiecze w rozjasnieniu S. 27-50

38Buchbeitrag  Slowa i gesty. Ryt akcji kaznodziejskiej w Polsce póznego sredniowiecza. [Worte und Gesten. Predigtritus im spätmittelalterlichen Polen]
Bracha, Krzysztof. (2009) - In: Rituály, ceremonie a festivity ve strední Evrope 14. 15. století S. 301-317

39Buchbeitrag  Das Gedächtnis in der Praxis des mittelalterlichen Predigers
Bracha, Krzysztof. (2008) - In: Culture of memory in East Central Europe in the late Middle Ages and the early modern period S. 65-77

40Buchbeitrag  Homo orans w dydaktyce kaznodziejskiej Polski póznego sredniowiecza
Bracha, Krzysztof. (2007) - In: Zbožnost ve stredoveku S. 23-34

41Buchbeitrag  Der Pilger als Muster des guten Christen in den polnischen Predigten des Spätmittelalters
Bracha, Krzysztof. (2006) - In: Wallfahrten in der europäischen Kultur S. 279-292

42Buchbeitrag  Magie und Aberglaubenskritik in den Predigten des Spätmittelalters in Polen
Bracha, Krzysztof. (2006) - In: Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer Normierungsprozesse S. 197-216

43Buchbeitrag  Zwischen "miracula", "mirabilia" und "mira": Die Wallfahrten nach Wilsnack im Urteil Jakobs von Paradies
Bracha, Krzysztof. (2006) - In: Die Wilsnackfahrt. Ein Wallfahrts- und Kommunikationszentrum Nord- und Mitteleuropas S. 165-177

44Buchbeitrag  Der Einfluß der neuen Frömmigkeit auf die spätmittelalterliche Kritik am Aberglauben im Reformschrifttum Mitteleuropas
Bracha, Krzysztof. (2004) - In: Die 'Neue Frömmigkeit' in Europa im Spätmittelalter S. 225-248

45Buchbeitrag  Folklore der Schrift: Einige Zeugnisse des Spätmittelalters Mittelosteuropas
Bracha, Krzysztof. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe S. 497-518

46Buchbeitrag  Teolog - intelektualista i duszpasterz w spoleczenstwie sredniowiecznym
Bracha, Krzysztof. (2004) - In: Kolory i struktury redniowiecza S. 136-154

47Buchbeitrag  Verehrung und Verteidigung der Eucharistie. Unterweisung des Volkes in den Predigten von der "Sammlung von Petrus de Miloslaw" (15. Jh.) und die Prager religiösen Diskussionen
Bracha, Krzysztof. (2004) - In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 5 Tl. 1 S. 211-236

48Buchbeitrag  Between learned and popular culture: the example of preaching in Poland during the late Middle Ages "Sermones dominicales et festivales" from the collection ascribed to Piotr of Miloslaw
Bracha, Krzysztof. (2003) - In: Intelectual milieu (Quaestiones medii aevi novae 8) S. 105-131

49Buchbeitrag  Jana Milicza z Kromierzyza krytyka zabobonów i bledów w kulcie w swietle kwestii "Errores divinorum compilati contra divinatores et ariolos" (ok. 1370 r.)
Bracha, Krzysztof. (2002) - In: FS Ivan Hlavácek (2002) S. 313-328

50Buchbeitrag  Die Kritik des Aberglaubens, der Irrtümer und Mißbräuche im Kult bei Jacobus Cartusiensis.
Bracha, Krzysztof. (2002) - In: FS Edward Potkowski (2002) S. 151-163
http://www.cartusiana.org/sites/default/files/Bracha_Kritik%20des%20Aberglaubens%20bei%20Jacobus%20Cartusiensis.PDF

51Buchbeitrag  O cudzie hostii i ekscesach antyzydowskich. Wokól egzemplum w kazaniu "De corpore Christi" z tzw. kolekcji Piotra z Miloslawia (XV w.).
Bracha, Krzysztof. (2002) - In: Ecclesia et civitas. Kosciól i zycie religijne w miescie sredniowiecznym S. 483-491

52Buchbeitrag  Jana Milicza z Kromierzyža krylyka zabobonów i bldów w kulcie w šwietle kwestii "Errores divinorum compilati contra divinatores et ariolos" (ok. 1370 r.) [Die Kritik des Johann Militsch von Kremsier an Aberglauben und Irrtümern im Kultus angesichts der Quästion "Errores divinorum compilati contra divinatores et ariolos" (um 1370)]
Bracha, Krzysztof. (2002) - In: FS Ivan Hlavácek (2002) S. 313-328

53Buchbeitrag  Latawiec. Z katalogu imion rodzimych duchów i demonów w zródlach sredniowiecznych.
Bracha, Krzysztof. (2001) - In: FS Stanislaw Bylina (2001) S. 313-334

54Buchbeitrag  Katalog magii Rudolfa (na marginesie dotycbczasowych prac)
Bracha, Krzysztof. (2000) - In: Cystersi w spoleczenstwie Europy Srodkowej S. 806ff.

55Buchbeitrag  Vires Herbarum. O wlasciwosciach ziól w tradycji sredniowiecznej
Bracha, Krzysztof. (2000) - In: Czlowiek i przyroda w sredniowieczu i we wczesnym okresie nowozytnym S. 173-194

56Artikel  Sztuka misyjnej perswazji. Przyklad sw. Wojciecha i Ottona z Bambergu
Bracha, Krzysztof. (2000) - In: Almanach historyczny Bd. 2 (2000)

57Artikel  Predicatores altum in ecclesia locum tenent: wokól kazan Wincentego Ferrera i jego sluchaczy
Bracha, Krzysztof. (2000) - In: Przeglad historyczny Bd. 91 (2000) S. 107-118

58Buchbeitrag  Kritik an den Glaubens- und Verhaltensformen und an der Aberglaubenpraxis im kirchlichen reformatorischen Schrifttum des Spätmittelalters
Bracha, Krzysztof. (1999) - In: Christianity in East Central Europe 2 S. 271-282

59Buchbeitrag  Pierwsze przykazanie w katechezie póznosredniowiecznej w swietle komentarzy do Dekalogu
Bracha, Krzysztof. (1997) - In: Nauczanie w dawnych wiekach S. 119-134

60Buchbeitrag  "Errores" augustianina-eremity Wernera z Friedbergu w swietle inkwizycji heidelberskiej z 1405 roku
Bracha, Krzysztof. (1995) - In: Klasztor w spoleczenstwie sredniowiecznym i nowozytnym S. 471-481

61Artikel  Magia slowa: Swiadectwa teologów i wierzenia popularne w XV wieku [ Die Magie des Wortes. Theologie und Volksglauben im 15. Jahrhundert]
Bracha, Krzysztof. (1991) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 98 (1991) S. 17-32

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.