RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,6 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Bravermanová, Milena«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Bravermanová, Milena

RI opac: 85 Einträge

1Sammelwerk  Archaeological textiles - links between past and present: NESAT XIII
Bravermanová, MilenaMalcolm-Davies, Jane [Hrsg.]. - Langenweißbach (2020)

2Sammelwerk  Ludmila: knežna a svetice
Izdný, JakubBravermanová, MilenaCajka, FrantišekDrška, VáclavFrolík, JanHasil, JanKubín, PetrLutovský, MichalProfantová, NadjaPribyl, StanislavRoyt, JanSuchánek, DrahomírTomanová, PavlaTomášek, JanTomková, KaterinaWeissová, Nina [Bearb.]. - Praha (2020)

3Monographie  Hroby a hrobky našich knížat, králu a prezidentu.
Lutovský, MichalBravermanová, Milena. - Praha (2007)

4Sammelwerk  Príbeh Pražského hradu
Benešovská, KláraBravermanová, MilenaFrolík, JanFucíková, EliškaHatala, MartinChotebor, PetrLukeš, ZdenekMaríková-Kubková, JanaMuchka, IvanSuchý, Marek [Bearb.]. - Praha (2004)

5Monographie  Hroby, hrobky a pohrebiste ceských knízat a králu [Grabstätten, Grabmäler und Begräbnisstätten böhmischer Herzöge und Könige]
Bravermanová, MilenaLutovský, Michal. - Praha (2001)

6Sammelwerk  Pohrební výbava ceského krále Rudolfa. Nejstarší Habsburkové na Pražském hrade
Bravermanová, Milena [Hrsg.]. - Praha (1995)

7Buchbeitrag  Kult sv. Ludmily ve stredoveku.
Bravermanová, Milena. (2021) - In: Svatá Ludmila. Žena na rozhraní veku S. 138-148

8Artikel  Textilie z tumby sv. Václava
Bravermanová, MilenaBrezinová, HelenaBureš Víchová, Jana. (2020) - In: Archaeologia historica Bd. 45 (2020) S. 293-327

9Buchbeitrag  Relikviárové tkaniny z hrobu sv. Ludmily
Bravermanová, Milena. (2020) - In: Ludmila. Knežna a svetice S. 338-358

10Artikel  High Medieval textiles of Asian and Middle Eastern provenance at Prague castle, Czech Republic
Bravermanová, MilenaBrezinová, HelenaBureš Víchová, Jana. (2020) - In: Archaeological textiles review Bd. 60 (2018) S. 126-143

11Buchbeitrag  Relikvie mucedníka Jana Husa - zrod poutního místa v Kostnici
Zilynská, BlankaBravermanová, Milena. (2020) - In: Hus - husitství - tradice - Praha. Od reality k mýtu a zpátky S. 333-358

12Buchbeitrag  Archaeological Textile Research in the Czech Republic
Bravermanová, MilenaBrezinová, Helena. (2020) - In: Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII S. 11-17

13Artikel  Nová zjištení o prilbe a zbroji zv. svatováclavské [New findings about the helmet and armour of St. Wenceslas ]
Bravermanová, MilenaLedvina, PetrHavlinová, AlenaPerlik, Dusan. (2019) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 23 (2019) S. 235-310

14Artikel  Nové poznatky o ostatcích z hrobu K1 a K2 z rotundy sv. Víta na Pražském hrade [New findings on the remains from graves K1 and K2 from the St. Vitus Rotunda at Prague Castle]
Bravermanová, MilenaDobisíková, MilušeFrolík, JanKaupová, SylvaStránská, PetraSvetlík, IvoVanek, DanielVelemínský, PetrVotrubová, Jitka. (2018) - In: Archeologické rozhledy Bd. 70 (2018) S. 260-293

15Buchbeitrag  Die heilige Ludmilla von Böhmen: eine sorbische Premyslidin?
Bravermanová, Milena. (2018) - In: Sachsen Böhmen 7000. Begleitband zur Sonderausstellung S. 98-101

16Buchbeitrag  Hedvábné textilie z odpadních vrstev Nového Mesta pražského
Bravermanová, MilenaBrezinová, Helena. (2018) - In: FS Jan Frolík S. 129-143

17Buchbeitrag  Nov6 poznatky o pohrebnim rouchu Karla IV. z kralovske krypty V katedriile SV. Vita
Bravermanová, Milena. (2017) - In: Odev a textil v živote cloveka doby lucemburské S. 17-40

18Artikel  Ženský surcot z královské krypty.
Bravermanová, Milena. (2016) - In: Archaeologia historica Bd. 41, 1 (2016) S. 49-65

19Buchbeitrag  Detská tunika z Královské krypty sv. Víta na Pražském hrade
Bravermanová, MilenaBrezinová, Helena. (2016) - In: FS František Šmahel (2016) S. 298-310

20Buchbeitrag  Archeologické nálezy textilií z výzkumu v Praze
Bravermanová, MilenaBrezinová, HelenaUrbanová, Kristýna. (2016) - In: Praha archeologická S. 355-364

21Artikel  Further Textile Artefacts from the Royal Crypt at Prague Castle (CZ): A Tablet-Woven Silk Band and Fragments of a Child's Funeral Tunic
Bravermanová, MilenaBrezinová, Helena. (2015) - In: Archaeological textiles review Bd. 57 (2015) S. 104-110

22Artikel  Arma sancti Venceslai: nová zjištení o prilbe, zbroji a meci zv. Svatováclavské
Bernart, MilošBravermanová, MilenaLedvina, Petr. (2014) - In: Muzeum (Praha) Bd. 122 (2014) S. 179-182

23Artikel  Tkanice z pohrebních šatu jedné z ceských královen zhotovená technikou tkaní na destickách [Ein mit Brettchentechnik gewebtes Band vom Grabgewand einer böhmischen Königin]
Bravermanová, MilenaBrezinová, Helena. (2014) - In: Archaeologia historica Bd. 39 (2014) S. 299-313
http://hdl.handle.net/11222.digilib/130293

24Buchbeitrag  The two Romanesque fabrics from the Royal Crypt of the cathedral of St. Vitus at Prague Castle
Bravermanová, Milena. (2014) - In: Textile Kostbarkeiten Staufischer Herrscher S. 26-33

25Artikel  Problematika otevírání hrobu panovníku, svatých a církevních hodnostáru na Pražském hrade
Bravermanová, Milena. (2014) - In: Epigraphica & sepulcralia Bd. 5 (2014) S. 11-27

26Artikel  Textilie z hrobu biskupa Jana II. († 1236) z katedrály sv. Víta na Pražském hrade [Textilien aus dem Grab von Bischof Johann II. († 1236) aus dem Veitsdom auf der Prager Burg]
Bravermanová, MilenaBrezinová, Helena. (2013) - In: Archaeologia historica Bd. 38 (2013) S. 643-652
http://hdl.handle.net/11222.digilib/128344

27Buchbeitrag  A Baptismal Neonate Suit from the Tomb of Duke Bretislav II and the Woman's Veil, a So-called kruseler, from the Royal Crypt in the Cathedral of St. Vitus at Prague Castle
Bravermanová, Milena. (2013) - In: North European Symposium for Archaeological Textiles XI S. 197-204

28Artikel  Krestní oblecek novorozence z tumby knížete Bretislava II. v katedrále sv. Víta
Bravermanová, Milena. (2013) - In: Epigraphica & sepulcralia Bd. 4 (2013) S. 23-54

29Artikel  The so-called armour of St. Wenceslaus - a historical introduction
Bravermanová, Milena. (2012) - In: Acta militaria mediaevalia Bd. 8 (2012) S. 213-220
http://amm.sanok.pl/wp-content/uploads/2017/06/VIII.6_Bravermanova.pdf

30Buchbeitrag  Pohrby a hroby lucemburskych králu
Bravermanová, Milena. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 228-234

31Artikel  Metodika výzkumu archeologických textilních nálezu [Forschungsmethodik für archäologische Textilfunde]
Bravermanová, MilenaBrezinová, HelenaUrbanová, Kristýna. (2011) - In: Zprávy památkové péce Bd. 71 (2011) S. 97-104

32Artikel  Fragment pohrebních šatu a závoj, tzv. kruseler, z rakve ceských královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta [Das Fragment eines Begräbniskleides und ein Schleier, ein sog. Kruseler, aus dem Sarg böhmischer Königinnen aus der Königsgruft im St. Veitsdom]
Bravermanová, Milena. (2011) - In: Archaeologia historica Bd. 36 (2011) S. 593-624
http://hdl.handle.net/11222.digilib/128223

33Buchbeitrag  Mitra z hrobu "ctihodného Bernarda, biskupa pražského". (Textilne technologický pruzkum Angelika Sliwka, o biskupu Bernardovi Dušan Foltýn)
Bravermanová, Milena. (2011) - In: FS Petr Sommer S. 202-222

34Artikel  Pohrební šaty jedné z ceských královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta. [Das Begräbniskleid einer der böhmischen Königinnen aus der Königsgruft im St. Veitsdom]
Bravermanová, Milena. (2010) - In: Archaeologia historica Bd. 35 (2010) S. 203-222
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128148

35Artikel  Mitra z hrobu "ctihodného Bernarda, biskupa pražského" [The mitre from the grave of "venerable Bernard, the Prague bishop"]
Bravermanová, Milena. (2010) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 13, 1 (2010) S. 7-45

36Buchbeitrag  Archaeological Textiles from Prague Castle, Czech Republic
Bravermanová, Milena. (2010) - In: North European Symposium for Archaeological Textiles X S. 31-35

37Buchbeitrag  Osudy hrobu svatého Václava [Die Schicksale des Sankt Wenzelsgrabes]
Bravermanová, Milena. (2010) - In: Svatý Václav. Na památku 1100. výrocí narození knížete Václava Svatého S. 149-166

38Buchbeitrag  Die Gräber der böhmischen Heiligen auf der Prager Burg
Bravermanová, Milena. (2010) - In: Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter S. 181-201

39Buchbeitrag  Nove okolnosti o moznem pohrbu knizete Konrada II. Oty
Bravermanová, Milena. (2009) - In: Vladislav II. druhý král Premyslova rodu S. 235-236

40Buchbeitrag  Pohrby knížat a králu
Bravermanová, MilenaŽemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 348-350

41Artikel  Nález rane stredovekého importu pravdepodobne z Anglie ve sbírkách Pražského hradu. [Finding of Early Medieval Import, probably from England, in Collection of the Prague Castle]
Bravermanová, Milena. (2009) - In: Zprávy památkové péce Bd. 69 (2009) S. 213-216

42Artikel  Geometricky zdobená tkanina z královské hrobky v katedrále sv. Víta. [Geometrisch verziertes Gewebe aus dem Königsgrab im Veitsdom]
Bravermanová, Milena. (2009) - In: Archaeologia historica Bd. 34 (2009) S. 463-481

43Artikel  Revize islámského zlomkového mincovního stríbra z nálezu v Kelci (okr. Valašské Mezirící) [The Kelc Hoard (Valašské Mezirící district) revised: Fragments of islamic Silver Coins]
Novák, Vlastimil. Bravermanová, Milena [Bearb.]. (2008) - In: Numismatický sborník Bd. 23 (2008) S. 45-108

44Buchbeitrag  Do ceho se mohla knežna Emma oblékat. Odení žen z nejvyšší spolecenské trídy v raném stredoveku
Bravermanová, Milena. (2008) - In: Emma Regina. Civitas Melnic. Sborník S. 107-120

45Artikel  Pohrební roucho Ladislava Pohrobka z královské hrobky v katedrále sv. Víta. [Das Grabgewand von Ladislaus Posthumus aus der Königsgruft im St. Veitsdom]
Bravermanová, Milena. (2008) - In: Archaeologia historica Bd. 33 (2008) S. 421-443

46Artikel  Pohrební výbava pražského biskupa Mikuláše. [Die Grabausstattung des Prager Bischofs Nikolaus]
Bravermanová, Milena. (2007) - In: Archaeologia historica Bd. 32 (2007) S. 477-489

47Buchbeitrag  Pochází korunovacní mec zv. svatováský z pokladu po Premyslovcích po Premyslovcích ecepel dokonce památkou po sv. Václavu? [Does the coronation sword calle after St. Wenceslas rank among the artifacts of the Premyslid dynasty's treasure and did its blade really belong to St. Wenceslas?]
Bravermanová, Milena. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 105-123

48Buchbeitrag  Textiles from the tombs of Bishop Severus, King Przemysl Ottokar II and King and Emperor Charles IV
Bravermanová, Milena. (2007) - In: Archäologische Textilfunde (2007) S. 170-174

49Artikel  Pohrební odev Jana Zhoreleckého z královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hrade. [Begräbnisgewand von Jan Zhorelecký aus der königlichen Gruft im Sankt-Veits-Dom in der Prager Burg]
Bravermanová, Milena. (2006) - In: Archaeologia historica Bd. 31 (2006) S. 403-412

50Buchbeitrag  Hroby svetcu ceského puvodu pohrbených na Pražském hrade
Bravermanová, Milena. (2006) - In: Svetci a jejich kult ve stredoveku S. 169-188

51Buchbeitrag  Osudy ostatku* svatého Prokopa
Bravermanová, Milena. (2006) - In: Svatý Prokop, Cechy a strední Evropa S. 117-135

52Buchbeitrag  Textil nejstarších Premyslovcu
Bravermanová, Milena. (2006) - In: Ceské zeme v raném stredoveku S. 193-212

53Buchbeitrag  Exkurs 2: K nové interpretaci dvou nálezu z královské hrobky
Bravermanová, Milena. (2005) - In: Pohrbívání na Pražském hrade a jeho predpolích. Díl I. 1, Textová cást S. 49-51

54Buchbeitrag  Hroby významných predstavitelu duchovního stavu na Pražském hrade
Bravermanová, Milena. (2005) - In: Pohrbívání na Pražském hrade a jeho predpolích. Díl I. 1, Textová cást S. 119-139

55Buchbeitrag  Hroby králu a jejich príbuzných na Pražském hrade
Bravermanová, Milena. (2005) - In: Pohrbívání na Pražském hrade a jeho predpolích. Díl I. 1, Textová cást S. 53-87

56Buchbeitrag  Pohrební výbava Anny Jagellonské z Colinova mauzelea v katedrále sv. Víta na Pražském hrade [ Die Grabausstattung Anna von Jagiello im Mausoleum von Colin im St. Veitsdom auf der Prager Burg]
Bravermanová, Milena. (2005) - In: Doba Jagellonská v zemích ceské koruny (1471 - 1526) S. 381-394

57Buchbeitrag  Hroby svetcu ceského puvodu na Pražském hrade
Bravermanová, Milena. (2005) - In: Pohrbívání na Pražském hrade a jeho predpolích. Díl I. 1, Textová cást S. 89-118

58Buchbeitrag  The Collection of Archaeological Textiles at Prague Castle
Bravermanová, Milena. (2005) - In: Northern archaeological textiles S. 93-97

59Buchbeitrag  Die Geschichte der Reliquien des hl. Prokop
Bravermanová, Milena. (2005) - In: Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa S. 125-146

60Artikel  Pohrební roucho Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta. [Das Beerdigungsgewand Karls IV. aus der königlichen Krypta in der Kathedrale des Hl. Veit]
Bravermanová, Milena. (2005) - In: Archaeologia historica Bd. 30 (2005) S. 471-496

61Buchbeitrag  Exkurs 1: K hrobu c. 98 v bazilice sv. Jirí
Bravermanová, Milena. (2005) - In: Pohrbívání na Pražském hrade a jeho predpolích. Díl I. 1, Textová cást S. 47-48

62Buchbeitrag  The oldest textile items from the reliquary tomb of St. Ludmila
Bravermanová, Milena. (2004) - In: Priceless invention of humanity textiles S. 87-94

63Artikel  Hroby pražských biskupu v katedrále sv. Víta na Pražském hrade. Predbežné sdelení. [Gräber der Prager Bischöfe in der St. Veit Kathedrale auf der Prager Burg]
Bravermanová, Milena. (2004) - In: Archaeologia historica Bd. 29 (2004) S. 599-613

64Buchbeitrag  Rodolfo I re di Boemia e il suo corredo funebre
Bravermanová, Milena. (2004) - In: Cangrande della Scala. La morte e il corredo funebre di un principe nel Medioevo europeo S. 235-246

65Buchbeitrag  Robe fabrics on the portraits in the Chapel of the Holy Cross at Karlštejn castle = Tkaniny na roucnách postav zobrazených v Kapl Sv. Kríže na Karlštejne
Bravermanová, Milena. (2003) - In: Court chapels of the high and late middle ages and their artistic decoration S. 114-123, 382-387

66Artikel  Pohrební strevíc pravdepodobne biskupa Šebíre. [Der Begräbnisschuh wahrscheinlich des Bischofs Šebír Severus]
Bravermanová, Milena. (2003) - In: Archaeologia historica Bd. 28 (2003) S. 520-524

67Artikel  Tkaniny z tumby Premysla Otakara II [Textilien aus der Tumba von Premysl Otakar II.]
Bravermanová, Milena. (2002) - In: Archaeologia historica Bd. 27 (2002) S. 649-668

68Buchbeitrag  Das Grab Boleslavs II.
Bravermanová, Milena. (2001) - In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 S. 197-223

69Artikel  Nové poznatky o nejstarších textiliích z relikviárového hrobu sv. Ludmily [Neue Erkenntnisse von den ältesten Textilien aus dem Reliquiengrab der Heiligen Ludmila]
Bravermanová, Milena. (2001) - In: Archaeologia historica Bd. 26 (2001) S. 447-486

70Buchbeitrag  Hrob Boleslava II.
Bravermanová, Milena. (2000) - In: Premyslovský stát kolem roku 1000 S. 247-260

71Buchbeitrag  Die Prager Burg
Frolík, JanBravermanová, Milena. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 376-378

72Artikel  Soubor renesancních bot ze studny u kostela Všech svatých na Pražském hrade [Die Kollektion von Renaissanceschuhen aus dem Brunnen an der Allerheiligenkirche in der Prager Burg]
Bravermanová, MilenaBrezinová, HelenaHlavácek, Petr. (1998) - In: Archaeologia historica Bd. 23 (1998) S. 471-492

73Buchbeitrag  Die Kollektion von Renaissanceschuhen aus dem Brunnen an der Allerheiligenkirche in der Prager Burg
Bravermanová, MilenaBrezinová, HelenaHlavácek, Petr. (1998) - In: Sborník príspevku prednesených na XXIX. Celostátní Konferenci S. 471-492

74Artikel  Nekolik poznámek k clánku "Textil, košíkárství a síte v mladém paleolitu Moravy".
Bravermanová, MilenaBrezinová, Helena. (1998) - In: Archeologické rozhledy Bd. 51 (1999) S. 113-118

75Artikel  Textilie z hrobu Ferdinanda I. Habsburskeho z Colinova mauzolea v katedrale sv. Vita na Prazskem hrade [Textiles du tombeau de Ferdinand I Habsbourg du mausolee de Colin a la cathedrale S. Guy du chateau de Prague]
Bravermanová, MilenaSamohylova, Alena. (1997) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 35 (1997) S. 65-91

76Buchbeitrag  Pohrební odev Rudolfa I. Habskurského, ceského krále, zv. Kaše: Exkurs do módy zacátku 14. století [Die Begräbniskleidung Rudolfs I. von Habsburg, König von Böhmen, gen. der Fromme]
Bravermanová, Milena. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 67-84

77Artikel  Pohrební textilie z hrobu Rudolfa II. v královské hrobce v katedrále sv. Víta na Pražském hrade [Leichentextilien aus dem Grab des Rudolf II. aus der Königsgruft im St. Veitsdom in der Prager Burg]
Bravermanová, MilenaCierna, Andrea. (1997) - In: Archaeologia historica Bd. 22 (1997) S. 363-385

78Artikel  Textilie z hrobu Maxmiliána II. Habsburského z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hrade. [Textilien aus dem Grab Maximilians II. von Habsburg aus dem Colin-Mausoleum im St. Veitsdom in der Prager Burg]
Bravermanová, MilenaKobrlová, JanaSamohylova, Alena. (1995) - In: Archaeologia historica Bd. 20 (1995) S. 497-521

79Artikel  Soubor textilnich fragmentu ze studny u kostela Vsech svatych na Prazskem hrade [La collection de fragments de textiles trouves dans un puits pres de l'église de Tous-les-Saints au chateau de Prague]
Bravermanová, MilenaKobrlová, JanaSamohylova, Alena. (1994) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 32 (1994) S. 151-166

80Artikel  Textilie z hrobu Anny Jagellonské z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hrade
Bravermanová, MilenaKobrlová, JanaSamohýlová, Alena. (1994) - In: Archaeologia historica Bd. 19 (1994) S. 437-461

81Artikel  Korunovacní roucha ceských panovníku
Bažantová, NinaBravermanová, MilenaSamohýlová, Alena.. (1994) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 32 (1994) S. 121-122

82Artikel  Textilie z hrobu arciknezny Eleonory, dcery Maximiliana II: predbezny vyzkum [Textiles trouves dans la tombe de la princesse Eleonore, fille de Maximilien II: premières investigations]
Bazantová, NinaBravermanová, MilenaKobrlová, JanaSamohylova, AlenaWasserbauer, Richard. (1993) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 31 (1993) S. 154-166

83Artikel  Textilie z hrobu Rudolfa I., ceského krále zv. Kaše. Predbežný pruzkum.
Bazantová, NinaBravermanová, MilenaKobrlová, JanaSamohýlová, AlenaWasserbauer, Richard.. (1993) - In: Archaeologia historica Bd. 18 (1993) S. 359-375

84Artikel  Archeologický textilní fond na Pražském hrade
Bravermanová, MilenaKobrlová, Jana. (1992) - In: Archaeologia historica Bd. 17 (1992) S. 411-419

85Artikel  Dvorce u Dobríše - dvorec ci tvrzište?
Bravermanová, Milena. (1991) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 2 (1991) S. 79-84

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.