RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Buuren, Alfons M. J. van«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Buuren, Alfons M. J. van

RI opac: 42 Einträge

1Sachtitel  Den duytschen Cathoen: naar de Antwerpse druk van Henrick Eckert van Homberch: met als bijlage de andere redacties van de vroegst bekende Middelnederlandse vertaling der Dicta Catonis
Buuren, Alfons M. J. vanLie, Orlanda S. H.Orbán, Arpád Peter [Hrsg.]. - Hilversum (1998)

2Sammelwerk  Den duytschen Cathoen. Naar de Antwerpse druk van Henrick Eckert van Homberch. Met als bijlage de andere redacties van de vroegst bekende Middelnederlandse vertaling der Dicta Catonis.
Lie, Orlanda S. H.Buuren, Alfons M. J. vanOrbán, Arpád Peter [Hrsg.]. - Hilversum (1998)

3Sammelwerk  Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W.P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag
Buuren, Alfons M. J. van [Hrsg.]. - Hilversum (1985)

4Monographie  Der minnen loep van Dirc Potter: studie over een Middelnederlandse Ars Amandi
Buuren, Alfons M. J. van. - Utrecht (1979)

5Buchbeitrag  Potter, Dirc (ca. 1368/1370-April 30, 1428)
Buuren, Alfons M. J. van. (2006) - In: Key figures in medieval Europe S. 544

6Artikel  Ovidius in de Middelnederlandse letterkunde
Buuren, Alfons M. J. van. (2004) - In: Madoc Bd. 18 (2004) S. 177-194

7Artikel  Gesprek tussen Jezus en De Minnende Ziel: Suster Bertkens vierde lied: Kees Vellekoop ter nagedachtenis
Buuren, Alfons M. J. van. (2002) - In: Madoc Bd. 16 (2002) S. 130-140

8Artikel  Die werelt hielt my in haer gewont: Suster Bertken, haar biografie en haar vijfde lied.
Buuren, Alfons M. J. van. (2001) - In: Nederlandse letterkunde Bd. 6 (2001) S. 124-137

9Buchbeitrag  Potter, Dirc (ca. 1368/1370-April 30, 1428)
Buuren, Alfons M. J. van. (2001) - In: Medieval Germany. An encyclopedia S. 623

10Buchbeitrag  Ja zuster, nee zuster. De overlevering van 'Die werelt hielt my in haer gewout'
Buuren, Alfons M. J. van. (2000) - In: Opstellen W. P. Gerritsen S. 43-50

11Artikel  "Mi quam een schoon geluyt in mijn oren". Aantekeningen bij Suster Bertkens tweede lied
Buuren, Alfons M. J. van. (1999) - In: Spiegel der letteren Bd. 41 (1999) S. 83-101

12Buchbeitrag  Art. Vanden levene ons Heren
Buuren, Alfons M. J. van. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1407-1408

13Buchbeitrag  Art. Weert (van Ieper), Jan de, mittelniederländischer Autor und Arzt (14. Jh.)
Buuren, Alfons M. J. van. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2090-2091

14Buchbeitrag  'Jhesus, den ie vercorem heb boven al dat ye gewert'. Een lied van Suster Bertken
Buuren, Alfons M. J. van. (1996) - In: Tegendraads genot. Opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten S. 149-160

15Buchbeitrag  Art. Potter, Dirc, mittelniederländischer Dichter (ca. 1368/70-1428)
Buuren, Alfons M. J. van. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 135

16Buchbeitrag  "Want ander konsten sijn my te hoghe". De stadsschool in de Nederlanden in de late Middeleeuwen
Buuren, Alfons M. J. van. (1995) - In: Scholing in de middeleeuwen S. 221-238

17Buchbeitrag  Art. Souterliedekens
Buuren, Alfons M. J. van. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 2065-2066

18Artikel  De metamorfose van twee vrienden. Het verhaal van Sabina en Floridamas bij Dirc Potter
Buuren, Alfons M. J. van. (1995) - In: Queeste Bd. 2 (1995) S. 125-145

19Artikel  Ruimte en naamgeving in Van den Vos Reynaerde
Buuren, Alfons M. J. vanDaele, Rik van. (1995) - In: De nieuwe taalgids Bd. 88 (1995) S. 460-462

20Buchbeitrag  Dirc Potter, a medieval Ovid
Buuren, Alfons M. J. van. (1994) - In: Medieval Dutch Literature in its European Context S. 151-167

21Buchbeitrag  Suster Bertken (1426-1514), kluizenares en schrijfster
Buuren, Alfons M. J. van. (1994) - In: Utrechtse biografieën Tl. 1 S. 22-25

22Buchbeitrag  A fourteenth-century vernacular poetics: Jan van Boendale's 'How Writers Should Write'
Gerritsen, Willem PieterDijk, Hans vanLie, Orlanda S. H.Buuren, Alfons M. J. van. (1994) - In: Medieval Dutch Literature in its European Context S. 245-260

23Buchbeitrag  "Van die gheestelike kintsheyt Jhesu ghemoraliseert". Een verkenning
Buuren, Alfons M. J. van. (1993) - In: Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484 S. 111-132

24Buchbeitrag  Art. Parthenopeus. II. Mittelniederländische Literatur
Buuren, Alfons M. J. van. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1745

25Buchbeitrag  "Wat materien ghelicken op sonnendage ende hoechtijde te lesen". Het Middelnederlandse collatieboek van Dirc van Herxen
Buuren, Alfons M. J. van. (1993) - In: Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza S. 245-263

26Buchbeitrag  De tuin in het kader van de middeleeuwse natuurbeleving.
Buuren, Alfons M. J. van. (1992) - In: Tuinen in de Middeleeuwen S. 115-130

27Buchbeitrag  "Soe wie dit liedtkyn sinct of leest" De functie van de Laatmiddeleeuwse geestelijkelyriek
Buuren, Alfons M. J. van. (1992) - In: Een Zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen S. 234-254

28Buchbeitrag  Art. Hildegaersberch, Willem van, mittelniederländischer Dichter
Buuren, Alfons M. J. van. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 13

29Buchbeitrag  Kerk en wereld in de middeleeuwse literatuur: een Utrechts tweeluik
Buuren, Alfons M. J. van. (1991) - In: Utrecht tussen kerk en staat S. 243-262

30Buchbeitrag  Art. Exempel, Exemplum. V. Mittelniederländische Literatur
Buuren, Alfons M. J. van. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 164-165

31Buchbeitrag  Geertruyd van Oosten and 'Het daghet in den oosten'
Buuren, Alfons M. J. van. (1988) - In: Essays Peter King S. 75-87

32Buchbeitrag  "Ay hoor van desen abuze". Enkele dorpers uit de Middelnederlandse literatuur.
Buuren, Alfons M. J. van. (1987) - In: Bundel F. W. N. Hugenholtz (1987) S. 137-159

33Buchbeitrag  Art. Disputacie van Onser Vrouwen ende van den Heilighen Cruce
Buuren, Alfons M. J. van. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1115-1116

34Buchbeitrag  Art. Colpaert, mittelniederländischer Autor
Buuren, Alfons M. J. van. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 62-63

35Buchbeitrag  Art. Der Kerken Claghe
Buuren, Alfons M. J. van. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 710

36Buchbeitrag  Art. Dirc van Delf, mittelniederländischer Theologe und Autor (um 1365 - nach 1404?)
Buuren, Alfons M. J. van. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1104

37Buchbeitrag  Art. Dordt, Augustijnken van, mittelniederländischer Dichter
Buuren, Alfons M. J. van. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1263-1264

38Buchbeitrag  Een seer notabel boeck: Blome der doechden van Dirc Potter
Buuren, Alfons M. J. van. (1985) - In: Bundel studies W. P. Gerritsen S. 41-54, 329-333

39Buchbeitrag  Dat scamelheit thoechste poent es van minnen
Buuren, Alfons M. J. van. (1984) - In: Opstellen F. Lulofs S. 127-147

40Buchbeitrag  Lutgart van Tongeren
Buuren, Alfons M. J. van. (1983) - In: Andere structuren, Andere heiligen S. 115-132, 260-264

41Buchbeitrag  Art. Boendale, Jan Van, mittelniederländischer Autor (1279 - ca. 1350)
Buuren, Alfons M. J. vanDijk, Hans van. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 307-308

42Buchbeitrag  Art. Bertken, Suster (oder Berta Jacobs) (1426/27-1514)
Buuren, Alfons M. J. van. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 2037-2038

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.