RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Bylina, Stanislaw«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Bylina, Stanislaw

RI opac: 100 Einträge

1Sammelwerk  Religiousness in the Late Middle Ages: Christianity and Traditional Culture in Central and Eastern Europe in the Fourteenth and Fifteenth Centuries
Bylina, Stanislaw. - Frankfurt a.M. [u.a.] (2019)

2Monographie  Drogi, granice, most: studia o przestrzeni publiczej i sakralnej w sredniowieczu
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2012)

3Monographie  Rewolucja husycka: przedswit i pierwsze lata
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2011)

4Sammelwerk  21st International Congress of Historical Sciences, Amsterdam 2010
Manikowska, HalinaBylina, Stanislaw [Hrsg.]. - Warszawa (2010)

5Monographie  Religijnosc póznego sredniowiecza. Chrzescijanstwo a kultura tradycyjna w Europie srodkowo-wschodniej w XIV-XV w.
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2009)

6Monographie  Hussitica: studia
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2007)

7Monographie  Na skraju lewicy husyckiej [On the extreme Hussite left]
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2005)

8Sammelwerk  Rus Kijowska i Polska w sredniowieczu (X-XIII w.). Kievska Rus i Polca v srednie veka (X-XIII vv.). Materialy konferencji Instytutu Historii PAN, Warszawa 6-7 X 1998
Bylina, Stanislaw [Hrsg.]. - Warszawa (2003)

9Monographie  Chrystianizacja wsi polskiej u schylku sredniowiecza [Christianization of the Polish countryside towards the close of the Middle Ages]
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (2002)

10Sammelwerk  Kosciól, Kultura, Spoleczenstwo. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozytnych
Bylina, Stanislaw [Hrsg.]. - Warszawa (2000)

11Monographie  Kultura ludowa Polski i Slowianszczyzny sredniowiecznej
Bylina, Stanislaw. - Warszawa [u.a.] (1999)

12Sammelwerk  Polskie echa husytyzmu. Materialy z konferencji naukowej. Klodzko, 27-28 vrzesnia 1996
Bylina, StanislawGladkiewicz, Ryszard [Hrsg.]. - Warszawa (1999)

13Sammelwerk  Kultura staropolska - kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesit rocznic urodzin
Bylina, Stanislaw [Hrsg.]. - Warszawa (1997)

14Monographie  Czlowiek i zaswiaty. Wizje kar posmiertnych w Polsce sredniowiecznej
Bylina, Stanislaw. - Warszawa (1992)

15Sammelwerk  La Pologne au XVe Congrès international des sciences historiques à Bucarest
Bylina, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (1980)

16Monographie  Wizje spoleczne w herezjach sredniowiecznych: Humiliaci, begini, begardzi [Die gesellschaftlichen Vorstellungen in den mittelalterlichen Häresien. Humiliaten, Beghinen, Begharden]
Bylina, Stanislaw. - Wroclaw [u.a.] (1974)

17Monographie  Wplywy Konrada Waldhausera na ziemiach polskich w drugiej polowie XIV i pierwszej polowie XV wieku [Der Einfluß von Konrad Waldhauser in den polnischen Gebieten in der zweiten Hälfte des 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts].
Bylina, Stanislaw. - Wroclaw [u.a.] (1966)

18Artikel  Rozwazania o kontrrewolucji: czeski obóz katolicki i jego sojusznicy w walce z radykalami husyckimi
Bylina, Stanislaw. (2017) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 124 (2017) S. 439-466

19Buchbeitrag  Elity parafii wiejskich w Polsce u schytku sredniowiecza [Elites of rural parishes in medieval Poland]
Bylina, Stanislaw. (2016) - In: Elity i Masy w spoleczenstwach Czech i Polski S. 329-340

20Artikel  Wojenne wyprawy wojsk husyckich na ziemie sasiednie i nad Baltyk
Bylina, Stanislaw. (2015) - In: Nowe Studia Grunwaldzkie Bd. 1 (2015) S. 25-35
http://nowestudiagrunwaldzkie.pl/wp-content/uploads/2016/04/2_Stanis%C5%82aw-Bylina_tom_1.pdf

21Buchbeitrag  Opieszali goscie Wieczerzy Panskiej
Bylina, Stanislaw. (2015) - In: FS Izabela Skierska S. 361-369

22Buchbeitrag  Kartki z zywota ksiedza Váciava Korandy, taboryckiego kaznodziei, agitatora, idola i skandalisty
Bylina, Stanislaw. (2013) - In: FS Halina Manikowska S. 101-134

23Artikel  The Sacred Spaces of Rural Society towards the End of the Middle Ages
Bylina, Stanislaw. (2010) - In: Acta Poloniae historica Bd. 101 (2010) S. 89-125

24Buchbeitrag  Problem tzw. reliktow pogaristwa w polskich koscielnych zrodlach normatywnych XIV-XV wieku [The issue of so-called pagan relics in the Polish clerical normative sources from the 14th-15th centuries]
Bylina, Stanislaw. (2010) - In: Sacrum poganskie - sacrum chrzescijanskie S. 363-372

25Buchbeitrag  The Sacred Spaces of Rural Society towards the End of the Middle Ages
Bylina, Stanislaw. (2010) - In: 21st International Congress of Historical Sciences, Amsterdam 2010 S. 89-124

26Buchbeitrag  Szewcy i krawcy w inwektywach i satyrze antyhusyckiej
Bylina, Stanislaw. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 734-744

27Buchbeitrag  Morderstwo w Kretkowie [1449 r.]
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: FS Krzysztof Baczkowski S. 573-580

28Buchbeitrag  Statuty synodalne jako instrument chrystianizacji wsi w póznym sredniowieczu [Synodical Statutes as an Instrument of Christianization of the Country in the Late Middle Ages.]
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV S. 271-284

29Buchbeitrag  Przestrzenie sakralne mieszkanców wsi u schylku sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: Animarum cultura. Studia nad kultura religijna na ziemiach polskich w sredniowieczu 1 S. 149-190

30Buchbeitrag  Drogi wiejskich plebanów (Polska, Czechy XIV-XV w.)
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: Rola komunikacji i przestrzeni w sredniowiecznych i wczesnonowozytnych dziejach Czech i Polski S. 238-252

31Buchbeitrag  Religijnosc radykalnego husytyzmu [The Religious Attitudes of Radical Hussitism]
Bylina, Stanislaw. (2008) - In: Z religijnych zagadnien sredniowiecza S. 21-35, 36

32Buchbeitrag  Z dzicjów pojecia Picardi (haeretici), picardi, pikharti
Bylina, Stanislaw. (2007) - In: FS Urszula Borkowska S. 361-366

33Buchbeitrag  Polska i czeska wersja Rozmowy czlowieka ze Smiercia [Polish and Czech Versions of Man's Dialoque with Death.]
Bylina, Stanislaw. (2007) - In: FS Jaroslav Pánek S. 118-122

34Buchbeitrag  Kosciól w przestrzeni wiejskiej na ziemiach polskich w póznym sredniowieczu
Bylina, Stanislaw. (2006) - In: FS Anna Rutkowska-Plachcinska S. 35-45

35Buchbeitrag  Political Culture in the Middle Ages and the Early Modern Era until the End of the 18th Century.
Bylina, StanislawPánek, Jaroslav. (2005) - In: Political Culture in Central Europe (10th-20th Century) 1 S. 13-27

36Buchbeitrag  Religijnosc mieszkanców Europy Srodkowo-Wschodniej w póznym sredniowieczu
Bylina, Stanislaw. (2005) - In: Cywilizacja europejska. Wyklady i eseje (2) S. 103-120

37Artikel  Status Innocentiae. The-State-of-Innocence Myth in Late Medieval Religious Contestation Movements
Bylina, Stanislaw. (2005) - In: Acta Poloniae historica Bd. 91 (2005) S. 55-72

38Buchbeitrag  Recherches sur l'histoire politique du Moyen Âge en Europe du Centre-Est (1993-1998)
Bylina, Stanislaw. (2004) - In: Bilan et perspectives des études médiévales en Europe 2 S. 159-170

39Buchbeitrag  Quelques Conclusions
Bylina, Stanislaw. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe S. 531-536

40Buchbeitrag  Lidová zbožnost pozdního stredoveku ve svetle sbírek zázraku
Bylina, Stanislaw. (2004) - In: FS František Šmahel (Verba) S. 213-222

41Buchbeitrag  "Devotio moderna" et dévotion des masses chrétiennes en Europe centrale aux XIVe - XVe siècles
Bylina, Stanislaw. (2004) - In: Die 'Neue Frömmigkeit' in Europa im Spätmittelalter S. 211-224

42Artikel  L'église dans l'espace rural dans les territoires polonais à la fin du Moyen Âge
Bylina, Stanislaw. (2004) - In: Acta Poloniae historica Bd. 90 (2004) S. 5-20

43Buchbeitrag  Cuda we wlasnej parafa. Trzy wielkopolskic kulty pielgrzymkowe ze schylku sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (2003) - In: FS Bronislaw Geremek (2003) S. 165-188

44Buchbeitrag  Husyci w Europie [The Hussites in Europe]
Bylina, Stanislaw. (2003) - In: Schylek sredniowiecznej Europy S. 185-203

45Buchbeitrag  Zanim nadejdzie tysiacletnie królestwo. Dwa nurty proroctw chiliastycznych w XIV-XV wieku
Bylina, Stanislaw. (2002) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne 2 S. 167-184

46Artikel  Zanim nadejdzie tysiacletnie królestwo. Dwa nurty proroctw chiliastycznych w XIV-XV wieku.
Bylina, Stanislaw. (2002) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 2 (2002) S. 167-184

47Artikel  Utrakwizm w Polsce u schylku XV wieku
Bylina, Stanislaw. (2002) - In: Archiwum historii filozofii i mysli spolecznej Bd. 47 (2002) S. 213-221

48Buchbeitrag  Motyw jednosci slowianskiej w Polsce póznego sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (2002) - In: Slowianie, Slowianszczyzna - pojecia i rzeczywistosc dawniej i dzis S. 45-58

49Buchbeitrag  Nurty odnowy wewnetrznej a problem czestej komunii w Europie Srodkowej w XIV-XV wieku.
Bylina, Stanislaw. (2001) - In: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne S. 91-102

50Buchbeitrag  Zycie religijne ludnosci wiejskiej regionu swietokrzyskiego u schylku sredniowiecza. Uwarunkowania i przeslanki
Bylina, Stanislaw. (2001) - In: Kosciól katolicki w Malopolsce w sredniowieczu i we wczesnym okresie nowozytnym S. 153-165

51Buchbeitrag  Badania nad dziejami chrzescijanstwa i Kosciola póznego sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (2001) - In: Pytania o sredniowiecze S. 51-65

52Buchbeitrag  Bibliografia prac Profesora Stanislawa Byliny za lata 1962-2000.
Bylina, Stanislaw. (2001) - In: FS Stanislaw Bylina S. 13-25

53Buchbeitrag  La catéchisation de peuple en Bohême aux XIVe et XV siècles.
Bylina, Stanislaw. (2000) - In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 3 S. 25-33

54Buchbeitrag  Haeresis nicolaitarum
Bylina, Stanislaw. (2000) - In: Kosciól, Kultura, Spoleczenstwo. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozytnych S. 27-34

55Artikel  Cerkov i formirovanie religioznoj kultury Sitelej polskich gorodov na zakate srednevekovija
Bylina, Stanislaw. (1999) - In: Bulgarian historical review Bd. 27 (1999) S. 3-13

56Buchbeitrag  La catéchèse du peuple en Europe du Centre-Est au XIVe et XVe siècles
Bylina, Stanislaw. (1999) - In: Christianity in East Central Europe 2 S. 40-52

57Buchbeitrag  František Palacký a ceské reformní hnutí 14. století [František Palacký und die böhmische reformatorische Bewegung im 14. Jahrhundert]
Bylina, Stanislaw. (1999) - In: František Palacký 1798 - 1998 S. 113-121

58Buchbeitrag  Kultura ludowa a pismo w Polsce sredniowiecznej [Die Volkskultur und die Schrift in Polen im Mittelalter]
Bylina, Stanislaw. (1998) - In: Kultura pismiennicza sredniowieczna S. 23-36

59Buchbeitrag  La Bible, les laïcs et l'Église en Pologne entre le Moyen Âge et la Réforme
Bylina, Stanislaw. (1998) - In: Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter S. 289-298

60Buchbeitrag  Przemiany techniczne
Bylina, Stanislaw. (1997) - In: Kultura Polski sredniowiecznej XIV - XV w. S. 12-19

61Buchbeitrag  Wiara i poboznosc zbiorowa
Bylina, Stanislaw. (1997) - In: Kultura Polski sredniowiecznej XIV - XV w. S. 403-450

62Buchbeitrag  Katecheza ludnosci wiejskiej w Polsce póznego sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (1997) - In: Nauczanie w dawnych wiekach S. 103-118

63Buchbeitrag  Jednostka i zbiorowosc w poboznosci ludowej Europy srodkowowschodniej w póznym sredniowieczu
Bylina, Stanislaw. (1997) - In: Czlowiek w spoleczenstwie sredniowiecznym S. 119-131

64Buchbeitrag  Wyobrazenia raju w Polsce sredniowiecznej
Bylina, Stanislaw. (1996) - In: Wyobraznia sredniowieczna S. 137-153

65Buchbeitrag  L'Eglise face à la culture traditionelle de la campagne en Pologne et en Bohême aux XIVe-XVe siècles
Bylina, Stanislaw. (1996) - In: La christianisation des campagnes S. 161-169

66Buchbeitrag  Les disputes hussites sur le purgatoire
Bylina, Stanislaw. (1996) - In: In memoriam Josefa Macka S. 175-186

67Artikel  Polskie badania nad ruchami heretyckimi w sredniowieczu
Bylina, Stanislaw. (1995) - In: Przeglad historyczny Bd. 86 (1995) S. 303-311
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1995-t86-n3_4/Przeglad_Historyczny-r1995-t86-n3_4-s303-311/Przeglad_Historyczny-r1995-t86-n3_4-s303-311.pdf

68Buchbeitrag  La religion civique et la religion populaire en Pologne au bas Moyen Âge
Bylina, Stanislaw. (1995) - In: La religion civique à l'époque médiévale et moderne S. 323-335

69Buchbeitrag  La piété des laïcs à la lumière de Postilla tchèque de Jean de Rokycany
Bylina, Stanislaw. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) S. 601-610

70Artikel  The church and folk culture in late medieval Poland
Bylina, Stanislaw. (1993) - In: Acta Poloniae historica Bd. 68 (1993) S. 27-42

71Buchbeitrag  Kosciól a kultura ludowa w Polsce póznego sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (1993) - In: Literatura i kultura póznego sredniowiecza w Polsce S. 197-215

72Buchbeitrag  Problém ohlasu husitství v Polském království
Bylina, Stanislaw. (1992) - In: Jihlava a basilejská kompaktáta S. 135-149

73Buchbeitrag  La peur et l'espérance eschatologique dans la première christianisation des Slaves
Bylina, Stanislaw. (1992) - In: Le origini e lo sviluppo della cristianità slavo-bizantina S. 195-209

74Buchbeitrag  Spowiedz jako instrument katechezy i nauki wspólzycia spolecznego w Polsce póznego sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (1992) - In: Spoleczenstwo Polski Sredniowiecznej 5 S. ??

75Buchbeitrag  "Cum Juda, Datan et Abiron". Maledykcje w dokumentach sredniowiecznych Europy Srodkowo-Wschodniej" [ (...) Malédictions dans lea documents médiévaux de l'Europe centre-orientale]
Bylina, Stanislaw. (1992) - In: FS Bronislaw Geremek (1992) S. 243-251

76Artikel  Magie, sorcellerie et culture popularie en Pologne aux XVe et XVIe siècles
Bylina, Stanislaw. (1991) - In: Acta ethnographica Hungarica Bd. 37 (1991) S. 173-190

77Buchbeitrag  La prédication, les croyances et les pratiques traditionnelles en Pologne au bas Moyen Âge
Bylina, Stanislaw. (1990) - In: L'Eglise et le peuple chrétien dans les pays de l'Europe du Centre-Est et du Nord S. 301-313
http://www.persee.fr/articleAsPDF/efr_0000-0000_1990_act_128_1_3770/article_efr_0000-0000_1990_act_128_1_3770.pdf?mode=light

78Buchbeitrag  Idee uniwersalne a czeska swiadomósc narodowa w póznym sredniowiecz wieczu [Universalism and Bohemian national consciousness in the late Middle Ages]
Bylina, Stanislaw. (1990) - In: FS Benedykt Zientara S. 77-99

79Buchbeitrag  Le mouvement hussite devant les problèmes nationaux
Bylina, Stanislaw. (1990) - In: Faith and Identity. Christian Political Experience S. 57-67

80Artikel  Mesjasz z Gór Swietokrzyskich
Bylina, Stanislaw. (1988) - In: Odrodzenie i reformacja w Polsce Bd. 33 (1988) S. 5-25

81Buchbeitrag  Le problème du purgatoire en Europe centrale et orientale au bas Moyen Âge
Bylina, Stanislaw. (1988) - In: The Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages S. 473-480

82Artikel  L'Enfer en Pologne médiévale
Bylina, Stanislaw. (1987) - In: Annales Bd. 42 (1987) S. 1231-1244

83Artikel  L'enfer en Pologne médiévale (XIVe-XVe siècles)
Bylina, Stanislaw. (1987) - In: Annales Bd. 42 (1987) S. 1231-1244

84Artikel  Les Vaudois et l'au-delà au XIVe siècle en Europe centre-orientale
Bylina, Stanislaw. (1986) - In: Heresis Bd. 6 (1986) S. 35-43

85Artikel  Obrasz zaswiatów w chrzescijanstwie zachodnim u schylku sredniowiecza.
Bylina, Stanislaw. (1986) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 93 (1986) S. 3-21

86Buchbeitrag  Les visions sociales des mouvements de pauvreté volontaire à la fin du Moyen Âge
Bylina, Stanislaw. (1986) - In: Aspects of poverty in early modern Europe 2 S. 119-132

87Artikel  Bogomilizm w sredniowiecznej Bulgarii. Uwarunkowania spoleczne, polityczne i kulturalne [The Bogomil Movement in Medieval Bulgaria. Social, Political and Cultural Considerations]
Bylina, Stanislaw. (1985) - In: Balcanica Posnaniensia Bd. 2 (1985) S. 133-145

88Artikel  Sind Häretiker Fremde in der Gesellschaft?: Zeugnis der mitteleuropäischen Quellen der Inquisition im 14. Jahrhundert
Bylina, Stanislaw. (1984) - In: Acta Poloniae historica Bd. 50 (1984) S. 5-27

89Buchbeitrag  Krisen - Reformen - Entwicklungen. Kirche und Geistesleben im 14.-15. Jahrhundert in den neueren tschechischen und polnischen Forschungen
Bylina, Stanislaw. (1984) - In: Europa 1400 S. 82-94

90Artikel  Czysciec u schylku sredniowiecza
Bylina, Stanislaw. (1983) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 90 (1983) S. 729-744

91Artikel  Heretycy w spoleczenstwie. Swiadectwo czeskich zródel inkwizycyjnych z XIV wieku
Bylina, Stanislaw. (1982) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 89 (1982) S. 105-117

92Artikel  Laicy w zyciu koscielnym Czech schylku XIV w. w swietle zródel wiszytacyjnych [Laien im Kirchenleben von Böhmen zum Ausgang des 14. Jahrhunderts im Lichte der Visitationsberichte]
Bylina, Stanislaw. (1981) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 36 (1981) S. 95-101

93Artikel  Les sociétés libérées. Les programmes du millénarisme hérétique au bas Moyen Âge
Bylina, Stanislaw. (1980) - In: Acta Poloniae historica Bd. 42 (1980) S. 5-26

94Buchbeitrag  La chute de l'Antichrist
Bylina, Stanislaw. (1979) - In: The Church in a Changing Society S. 90-94

95Artikel  Czeska mysl reformatorska drugiej polowy XIV wieku i jej echa na Slasku [Das tschechische reformatorische Denken der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und sein Echo in Schlesien]
Bylina, Stanislaw. (1978) - In: Zeszyty naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Bd. 21 (1978) S. 63-83

96Buchbeitrag  Licitum-illicitum. Mikolaj z Jawora o poboznosci masowej i zabobonach [Nicolas de Jawor sur la piété populaire et les superstitions]
Bylina, Stanislaw. (1978) - In: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce poznego sredniowiecza S. 137-153

97Artikel  La chute de Antéchrist: les ennemis du nouvel ordre dans les programmes du millénarisme hérétique (XIV-XV siècles)
Bylina, Stanislaw. (1977) - In: Kyrkohistorisk årsskrift Bd. 77 (1977) S. 90-94

98Artikel  Elementy chiliastyczne w pogladach Jana Želivskiego
Bylina, Stanislaw. (1972) - In: Przeglad historyczny Bd. 63 (1972) S. 241-252
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1972-t63-n2/Przeglad_Historyczny-r1972-t63-n2-s241-252/Przeglad_Historyczny-r1972-t63-n2-s241-252.pdf

99Artikel  La crise de la société existe-t-elle dans la conscience des groupes hérétiques du XIVe siècle?
Bylina, Stanislaw. (1970) - In: Mediaevalia Bohemica Bd. 3 (1970) S. 163-176

100Artikel  Herezja w XIV-wiecznym Paryzu
Bylina, Stanislaw. (1968) - In: Przeglad historyczny Bd. 59 (1968) S. 741-748
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1968-t59-n4/Przeglad_Historyczny-r1968-t59-n4-s741-748/Przeglad_Historyczny-r1968-t59-n4-s741-748.pdf

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.