RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Carnier, Marc«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Carnier, Marc

RI opac: 26 Einträge

1Sammelwerk  De canonicis qui seculares dicuntur: treize siècles de chapitres séculiers dans les anciens Pays-Bas
Meijns, BrigitteCarnier, Marc [Hrsg.]. - Turnhout (2018)

2Monographie  De communauteiten van tertiarissen van Sint-Franciscus. Monasticon. I. De grauwzusters
Carnier, Marc. - Brussel (2002)

3Sammelwerk  Het project "Belgische kloostergeschiedenis". Een stand van zaken. Tweede studiedag over kloostergeschiedenis. Brussel, 7 juni 2000. Akten. - Le projet "Histoire des couvents de Belgique". Une présentation. Deuxième journée d'études sur l'histoire des couvents. Bruxelles, 7 juin 2000. Actes
Carnier, Marc [Hrsg.]. - Brussel (2000)

4Monographie  Parochies en bidplaatsen in het bisdom Terwaan vóór 1300. Een repertorium van de dekenijen Veurne en Ieper en een overzicht van alle bidplaatsen van het bisdom
Carnier, Marc. - Brussel (1999)

5Sammelwerk  Dochters van stilte. Monialen in België en Luxemburg van de Middeleeuwen tot heden
Carnier, Marc [Hrsg.]. - Brussel (1998)

6Monographie  L'ordre de la visitation Sainte-Marie: Monasticon
Carnier, Marc. - Bruxelles (1998)

7Monographie  La confrérie nommée 'kalande': réminiscence d'une organisation à base décanale, dans le comté de Flandre au Moyen Âge
Carnier, MarcTrio, Paul. - Kortrijk (1997)

8Monographie  Parochievorming in de stad Ieper tot 1300
Carnier, Marc. - Leuven (1988)

9Buchbeitrag  Het kaartboek van de abdij van Averbode. Beheer en prestige
Carnier, Marc. (2021) - In: Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen S. 79-82

10Buchbeitrag  Introduction
Carnier, MarcMeijns, Brigitte. (2018) - In: De canonicis qui seculares dicuntur. Treize siècles de chapitres séculiers dans les anciens Pays-Bas S. 7-14

11Buchbeitrag  De Holy Corner van Gent
Carnier, Marc. (2015) - In: Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden S. 128-136

12Buchbeitrag  Het parochiebezit: financieel gewin versus zielzorg
Carnier, Marc. (2006) - In: De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis S. 115-125

13Artikel  Voorstelling van de inventaris van Sint-Baafs en bisdom Gent
Carnier, Marc. (2005) - In: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent Ser. NR, Bd. 59 (2005) S. 5-8

14Artikel  De reguliere vrouwelijke derde orde in de zuidelijke Nederlanden
Carnier, Marc. (2005) - In: Trajecta Bd. 14 (2005) S. 205-220

15Buchbeitrag  'Si quis ecclesie nostre vellet dare altaria sine simonia pro anima sua ...': De opbouw van het parochiaal bezit van de Doornikse Sint-Maartensabdij
Carnier, Marc. (2002) - In: Liber amicorum Raf De Keyser S. 222-234

16Artikel  Les monastica ou répertoires des couvents en Belgique. Une entreprise des Archives générales du Royaume
Bertrand, PaulCarnier, Marc. (2001) - In: Revue Mabillon Ser. NS, Bd. 12 (2001) S. 306-313
http://www.brepolsonline.net/doi/pdf/10.1484/J.RM.2.303627

17Buchbeitrag  De Goede en de heel erg slechten. De moord op Karel graaf van Vlaanderen (1127)
Carnier, Marc. (2000) - In: Koningsmoorden S. 127-141

18Artikel  De middeleeuwse parochie in het graafschap Vlaanderen tijdens de volle middeleeuwen
Carnier, Marc. (1999) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 136 (1999) S. 3-32

19Artikel  Het Belgisch Algemeen Rijksarchief en de bewaring en ontsluiting van kloosterarchieven
Carnier, MarcVanden Bosch, Gerrit. (1998) - In: Trajecta Bd. 7 (1998) S. 369-372

20Artikel  De kleur van een kleed en tienden: de relatie tussen het Sint-Walburgakapittel en de Sint-Niklaasabdij van Veurne
Carnier, Marc. (1996) - In: Analecta Praemonstratensia Bd. 72 (1996) S. 109-138

21Buchbeitrag  De parochie Rohem tijdens de middeleeuwen
Carnier, Marc. (1995) - In: Licht in de middeleeuwen S. 172-174

22Artikel  Tienden in het graafschap Vlaanderen in de 12de eeuw: het voorbeeld van Reninge
Carnier, Marc. (1995) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 132 (1995) S. 97-116

23Buchbeitrag  Jan van Waasten en de hervorming van het Ieperse kapittel
Carnier, Marc. (1995) - In: Serta Devota Guillelmi Lourdaux 2 S. 57-64

24Buchbeitrag  De houding van het Ieperse Sint-Maartenskapittel tegenover de vestiging van niet-parochiale bidplaatsen vóór 1300
Carnier, Marc. (1992) - In: Liber Amicorum O. Mus S. 59-68

25Buchbeitrag  De verhouding tussen het Ieperse Sint-Maartenskapittel tegenover de vestiging van niet-parochiale bidplaatsen vóór 1300.
Carnier, Marc. (1992) - In: Liber Amicorum O. Mus S. 59-68

26Buchbeitrag  Het Parochiewezen te Ieper tot 1300
Carnier, Marc. (1990) - In: De Sint-Maartenskathedraal te Ieper S. 99-108

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.