RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Cetwinski, Marek«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Cetwinski, Marek

RI opac: 91 Einträge

1Monographie  Historia i polityka: teoria i praktyka mediewistyki na przykladzie badan dziejów Slaska
Cetwinski, Marek. - Kraków (2008)

2Monographie  Metamorfozy slaskie: studia zródloznawcze i historiograficzne
Cetwinski, Marek. - Czestochowa (2002)

3Monographie  Slaski tygiel: studia z dziejów polskiego sredniowiecza
Cetwinski, Marek. - Czestochowa (2001)

4Monographie  W czasach Jana Dlugosza
Cetwinski, Marek. - Wroclaw (1995)

5Monographie  Od Polski drewnianej do murowanej
Cetwinski, Marek. - Wroclaw (1994)

6Monographie  Ideologia i poznanie. Spoleczne funkcje mediewistyki slaskiej po 1945 roku
Cetwinski, Marek. - Czestochowa (1993)

7Sammelwerk  Dzieje Wroclawia w datach
Cetwinski, Marek [Hrsg.]. - Wroclaw (1992)

8Monographie  Herby, Legendy, Dawne Mity [Coats of Arms, Legends, Ancient Myths]
Cetwinski, MarekDerwich, Marek. - Wroclaw (1989)

9Monographie  Rycerstwo slaskie do kolca XIII w.: biogramy i rodowody [Das schlesische Rittertum bis zum Ausgang d. 13. Jahrhunderts]
Cetwinski, Marek. - Wroclaw (1982)

10Monographie  Rycerstwo slaskie do konca XIII wieku - pochodzenie, gospodarka, polityka [Die schlesische Ritterschaft bis zum Ende des 13. Jahrhunderts - Herkunft, Wirtschaft, Politik]
Cetwinski, Marek. - Wroclaw (1980)

11Buchbeitrag  Idee gregoriariskie w Kronice Anónima tzw. Galla
Cetwinski, Marek. (2017) - In: Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem S. 111-118

12Buchbeitrag  Kosciól i blade widmo poganstwa: sredniowieczna historiografia o chrystianizacji ziem polskich [The Church and the Pale Spectre of Paganism: the Medieval Historiography of the Christianization of the Polish Lands]
Cetwinski, Marek. (2016) - In: Koscioly w dobie chrystianizacji S. 103-113, 114

13Buchbeitrag  Jan Dlugosz o poczatkach Gniezna i tamtejszym "delubrum primanum" Plutona-Nyji
Cetwinski, Marek. (2016) - In: FS Jerzy Hauzinski S. 407-420

14Buchbeitrag  "...ut auondam Ioseph in Egypto..." ('Ksiega henrykowska o notariuszach ksiazat slaskich)
Cetwinski, Marek. (2014) - In: FS Maria Koczerska S. 182-190

15Artikel  Styl "Ksiegi henrykowskiej"
Cetwinski, Marek. (2012) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 1, 2 (2012) S. 118-125
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t1(2)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t1(2)-s118-125/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t1(2)-s118-125.pdf

16Artikel  Czesi w rocznikach polskich
Cetwinski, Marek. (2012) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 2, 3 (2012) S. 177-185
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)-s177-185/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)-s177-185.pdf

17Buchbeitrag  Grzech czy prawomocny wyrok? Tragedia Zbigniewa w opisach sredniowieczny chkronik
Cetwinski, Marek. (2011) - In: FS Jan Szymczak S. 57-64

18Buchbeitrag  Gnieznienskie koronacje w przekazach
Cetwinski, Marek. (2011) - In: Gnieznienskie koronacje królewskie i ch srodkowoeuropejskie konteksty S. 235-242

19Buchbeitrag  Bibliografia prac prof. dr. hab. Marka Cetwinskiego za lata 1968-2010
Cetwinski, Marek. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. XVIIff.

20Buchbeitrag  Radków, grudzien 1425 roku: wspólnota w godziníe próby
Cetwinski, Marek. (2010) - In: FS Kazimierz Jasinski (2010) S. 167-180

21Buchbeitrag  Jak pisac rozprawy genealogiczne?
Cetwinski, Marek. (2010) - In: Rody na Slasku, Rusi Czerwonej i w Malopolsce. Sredniowiecze i czasy nowozytne S. 9-19

22Buchbeitrag  Problemy modernizacji w historiografii polskiej. "Rewolucja XIII wieku"?
Cetwinski, Marek. (2009) - In: Miedzy zacofaniem a modernizacja S. 11-18

23Artikel  Jezyk "Ksiegi henrykowskiej" i problemy z jego tlumaczeniem i zrozumieniem [The Language of The Book of Henryków (Ksiega Henrykowska) and the Problems of its Translation and Understanding]
Cetwinski, Marek. (2009) - In: Klio. Czasopismo poswiecone dziejom Polski i powszechnym Bd. 13 (2009) S. ??

24Buchbeitrag  Metodologia wyrazania pozqdanej koncepcji ustrojowej w kronice Wincentego i jej wspolczesne implikacje
Cetwinski, MarekMatuszewski, Jacek Stefan. (2009) - In: Onus Athlanteum. Studia nad Kronika biskupa Wincentego S. 415-422

25Buchbeitrag  Norweski wielorybnik. Przyczynek do dziejów handlu baltyckiego we wczesnym sredniowieczu
Cetwinski, Marek. (2009) - In: Gospodarka ludów Morza Baltyckiego 4 S. 24-32

26Buchbeitrag  "Ubrani w szaty weselne". Zródlo ruskie o zdobyciu Sandomierza przez Tatarów
Cetwinski, Marek. (2009) - In: FS Kazimierz Bobowski S. 341-348

27Buchbeitrag  Mediewista wobec zrodel
Cetwinski, Marek. (2009) - In: Drugie polsko-czeskie forum mlodych mediewistow S. 15-22

28Buchbeitrag  Czechy Przemyslidów w "Kronice ksiazat polskich". Przyczynek do "polityki historycznej"?
Cetwinski, Marek. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 385-390

29Buchbeitrag  Ziemia Klodzka w panstwie czeskim Przemyslidów (koniec XI w. - 1310 r.)
Cetwinski, Marek. (2009) - In: 550 let Hrabství kladského. 1459-2009. Sborník S. 17-40

30Buchbeitrag  Slaskie echa zjazdu gasawskiego: terazniejszosc a przeszlosc - fikcja wyjasniajca w twórczosci kronikarzy
Cetwinski, Marek. (2009) - In: Gasawa w pamieci historycznej. W zwiazku z 620. rocznica lokacji miasta S. 61-80

31Buchbeitrag  Demoniczni Etiopowie, mqz w bieli i wrota smierci. Swiat wyobrazni w "Zywocie sw. Jacka"
Cetwinski, Marek. (2008) - In: Sw. Jacek Odrowaz i dominikanie na Slasku S. 21-25

32Buchbeitrag  Kilka uwag o zdaniach autobiograficznych Janka z Czarnkowa
Cetwinski, Marek. (2008) - In: Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym S. 169-178

33Buchbeitrag  Piastowie slascy w opinii 'Kroniki wielkopolskiej'
Cetwinski, Marek. (2008) - In: Historia u Piastów, Piastowie w historii S. 77-88

34Buchbeitrag  Miejsce pogranicza w djiejach rycerstwa
Cetwinski, Marek. (2007) - In: Czlowiek pogranicza polsko-niemieckiego S. 25-40

35Buchbeitrag  Obraz Katowic w historiografii polskiej
Cetwinski, Marek. (2007) - In: Katowice w minionej rzeczywistosci S. 19-30

36Buchbeitrag  Europejskie kontakty Piastów slaskich w relacjach kronik slaskich.
Cetwinski, Marek. (2007) - In: Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach S. 310-317

37Buchbeitrag  Sceny w "Zywocie swietej Jadwigi". Milosc obowiazku czy obowiazek milosci?
Cetwinski, Marek. (2007) - In: Cor hominis. Wielkie namietnosci w dziejach, zródlach i studiach nad przeszloscia S. 315-323

38Buchbeitrag  "Rex insulsus" i "parasitis exercitus", czyli pycha Rusina ukarana (Gall, I, 10; Kadubek, II, 12)
Cetwinski, Marek. (2006) - In: FS Wojciech Peltz S. 323-334

39Buchbeitrag  Pierwsze pokolenie Bibersteinów na ziemiach polskich, czyli drogi i manowce genealogii [Die erste Generation des Geschlechts von Biberstein im polnischen Gebiet oder Wege und Abwege der Genealogie]
Cetwinski, Marek. (2006) - In: Bibersteinowie w dziejach pogranicza slasko-luzyckiego S. 39-45

40Buchbeitrag  Przestepcy i sprawiedliwosc w 'Ksiedze henrykowskiej'
Cetwinski, Marek. (2006) - In: Kultura prawna w Europie Srodkowej S. 300-307

41Buchbeitrag  Formularz dokumentów a opis rzeczywistosci w "Ksiedze henrykowskiej"
Cetwinski, Marek. (2006) - In: Formula, archetyp, konwencja w zródle historycznym S. 73-82

42Buchbeitrag  Wokol kroniki klasztoru cystersów w Stams
Cetwinski, Marek. (2006) - In: Pismiennictwo pragmatyczne w Polsce do konca XVIII wieku na tle powszechnym S. 63-68

43Buchbeitrag  Corizabant mulieres et puelle in pomerio nostro. "Ksiega henrykowska" o slabosciach natury ludzkiej
Cetwinski, Marek. (2006) - In: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura S. 221-230

44Buchbeitrag  Arnošt w slaskiej tradycji historiograficznej [ Arnošt in Silesian historiographic tradition]
Cetwinski, Marek. (2005) - In: Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost - okruh - dedictvi S. 115-123

45Buchbeitrag  Biskup, róze i smierc (ze studiów nad katalogami biskupów wroclawskich).
Cetwinski, Marek. (2005) - In: Tekst zródla - krytyka, interpretacja S. 89-97

46Artikel  O klamstwie historiograficznym w pozamoralnym sensie
Cetwinski, Marek. (2005) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 171 (2005) S. 239-245

47Buchbeitrag  Tozsamosc jednostki w warunkach wielokulturowosci.
Cetwinski, Marek. (2005) - In: Wielokulturowosc Katowic S. 15-26

48Buchbeitrag  O klamstwie historiograficznym w pozamoralnym sensie
Cetwinski, Marek. (2005) - In: Causa creandi. O pragmatyce zródla historycznego S. 239-245

49Buchbeitrag  Dieta sw. Jadwigi. Ze studiów nad semiotyka pozywienia sredniowiecznych Slazaków
Cetwinski, Marek. (2004) - In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich S. 530-539

50Artikel  Sedebat in castello rusticus. Slaskie zródla pisane o uzbrojeniu i fortyfikacjach plebejskich
Cetwinski, Marek. (2004) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 3 (2004) S. 103-109

51Buchbeitrag  "Potezniejszy od Boga"? Historyk a granice naukowego poznania przeszlosci
Cetwinski, Marek. (2004) - In: Ad fontes. O naturze zródla historycznego S. 17-25

52Buchbeitrag  Kronikarze o zamachach stanu na sredniowiecznym Slasku
Cetwinski, Marek. (2004) - In: Zamach stanu w dawnych spolecznosciach S. 315-322

53Artikel  Wielkopolska podróz henrykowskiego mnicha (z "Ksiegi henrykowskiej")
Cetwinski, Marek. (2003) - In: Piotrkowskie zeszyty historyczne Bd. 5 (2003) S. 25-32

54Buchbeitrag  Praca i pracowitosc w "Ksiedze Henrykowskiej"
Cetwinski, Marek. (2003) - In: Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej S. 94-100

55Buchbeitrag  Ara demonis. Od poganskiego miejsca kultu do cysterskiego klasztoru w Lubiazu. [Ara demonis. From a pagan cultic place to a Cistercian monastery in Lubiaz]
Cetwinski, Marek. (2002) - In: Pelplin 725 rocznica powstania Opactwa Cysterskiego S. 101-105

56Buchbeitrag  Podstepem czy sila? "Dzialania specjalne" i ich moralna ocena w kronikach slaskich
Cetwinski, Marek. (2002) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne 2 S. 138-166

57Buchbeitrag  Andrzej z Morawicy w pruskim labiryncie. Na marginesie "Cudów sw. Stanislawa"
Cetwinski, Marek. (2002) - In: Rycerstwo Europy Srodkowo-wschodniej wobec idei krucjat S. 39-46

58Buchbeitrag  "Ara demonis". Od poganskiego miejsca kultu do cysterskiego klasztoru w Lubiazu
Cetwinski, Marek. (2002) - In: Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Pelplin - 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego S. 101-105

59Artikel  Podstepem czy sila? "Dzialania specjalne" i ich moralna ocena w kronikach slaskich
Cetwinski, Marek. (2002) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 2 (2002) S. 138-166

60Buchbeitrag  Miedzy historia a poezja: Walory edukacyjne slaskich kronik. [Zwischen Geschichte und Dichtung: Edukative Werte der schlesischen Chroniken.]
Cetwinski, Marek. (2002) - In: Kultura edukacyjna na Górnym Slasku S. 228-236

61Artikel  Spór o istote historii: Dyskusja wokól bitwy legnickiej w najnowszej historiografii
Cetwinski, Marek. (2001) - In: Szkice legnickie Bd. 22 (2001) S. 33-48

62Artikel  Ksiazeta, pralaci, lyrani: idea paristwa i wladzy panstwowej w Ksiedze henrykowskiej
Cetwinski, Marek. (2001) - In: Wieki stare i nowe Bd. 2 (2001) S. 43-51

63Buchbeitrag  Bolezlaus fatuorum opera exercuit. Z dziejów poczucia humoru sredniowiecznych Slazaków
Cetwinski, Marek. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 288-299

64Artikel  Smierc w starej kuchni. Parabola Ksiegi henrykowskiej o pozytkach goscinnosci. [Death in the old kitchen: A moral allegory from the Liber fundationis claustri s. Mariae Virginis in Heinrichów illustrating the benefits of hospitality.]
Cetwinski, Marek. (2001) - In: Nasza przeszlosc Bd. 96 (2001) S. 209-216

65Buchbeitrag  Samobójstwo Teodoryka Prusa (z Kroniki Wielkopolskiej)
Cetwinski, Marek. (2000) - In: FS Jadwiga Krzyzaniakowa S. 237-245

66Buchbeitrag  Klasztor w oczach sasiadów. Ze studiów nad Ksiega henrykowska.
Cetwinski, Marek. (2000) - In: Cystersi w spoleczenstwie Europy Srodkowej S. 696-704

67Buchbeitrag  Porwanie Henryka Grubego. Próba interpretacji
Cetwinski, Marek. (1999) - In: Genealogia. Wladza i spoleczenstwo w Polce Sredniowiecznej S. 29-45

68Buchbeitrag  Imperium Lechitów. Polityczna doktryna czy opowiesc ku pokrzepieniu serc?
Cetwinski, Marek. (1997) - In: Europa srodkowa i wschodnia w polityce Piastów S. 243-248

69Buchbeitrag  "Nowy Izrael". Ksiega henrykowska i ksztaltowanie poczucia wspólnoty mnichów z Henrykowa
Cetwinski, Marek. (1997) - In: FS Janusz Bieniak S. 71-76

70Buchbeitrag  "Anna Beatissima". Wokól sredniowiecznej biografii dobrodziejki benedyktynów krzeszowskich. ["Anna Beatissima". Zur mittellalterlichen Biographie der Gönnerin der Grüssauer Benediktiner]
Cetwinski, Marek. (1997) - In: Krzeszów. Uswiecony Laska S. 31-37

71Buchbeitrag  Dlugosz przeciwko Šimakowi: polonizacja dziejów sredniowiecznego Klodzka w historiografii polskiej.
Cetwinski, Marek. (1996) - In: J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní dobe S. 124-128

72Artikel  Reichenbach - Dzierzoniow: pradzieje i sredniowiecze slaskiego miasta
Cetwinski, Marek. (1996) - In: Prace naukowe. Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie. Zeszyty historyczne Bd. 3 (1996) S. 21-66

73Buchbeitrag  "Synowie Beliala". Z dziejów rycerstwa slaskiego w 1 polowie XIV wieku na przykladzie dziejów zamku Friedberg i jego wlascicieli
Cetwinski, Marek. (1996) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Zamek S. 21-25

74Buchbeitrag  Klastory slaskie a rozwój sredniowiecznei historiografii slaskiej [Silesian monasteries and the development of medieval Silesian historiography]
Cetwinski, Marek. (1995) - In: Klasztor w kulturze sredniowiecznej Polski. Materialy z ogílnopolskiej konferencji S. 173-180

75Buchbeitrag  "Per totam civitatem ludos scenicos agi". Teatr na Pomorzu w XII wieku?
Cetwinski, Marek. (1995) - In: Pomorze slowianskie i jego sasiedzi X-XV w. Praca zbiorowa S. 19-24

76Buchbeitrag  Rycerstwo pogranicza luzycko-slaskiego w XIII-XIV wieku
Cetwinski, Marek. (1995) - In: Die Besiedlung der Neisseregion S. 22-27

77Artikel  Wikingowie na Slasku: przyczynek do historii historiografii slaskiej
Cetwinski, Marek. (1994) - In: Slaski labirynt krajoznawczy Bd. 6 (1994) S. 41-52

78Buchbeitrag  "Post octavam Pasche". Najazd "Tatarów" z 1241 roku a kalendarz liturgiczny [Post octavam Pasche. "Tatareneinfall" von 1241 und liturgischer Kalender]
Cetwinski, Marek. (1994) - In: Bitwa legnicka. Historia i tradycja S. 200-220

79Artikel  Rycerstwo pogranicza luzycko-slaskiego w XIII-XIV wieku
Cetwinski, Marek. (1994) - In: Prace naukowe. Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie. Zeszyty historyczne Bd. 2 (1994) S. 99-106

80Artikel  Bóg, szatan i czlowiek w Ksiedze Henrykowskiej
Cetwinski, Marek. (1994) - In: Nasza przeszlosc Bd. 83 (1994) S. 77-91

81Artikel  Stary Kon czyli Zaprzaniec albo Szafraniec
Cetwinski, Marek. (1994) - In: Herald. Historia, genealogia, heraldyka Bd. 8 (1994) S. 25-30

82Buchbeitrag  "Najokrutniejszy miesiac" - czas i przestrzen w legendzie legnickiej
Cetwinski, Marek. (1993) - In: Kultura sredniowieczna slaska (1993) S. 77-92

83Artikel  Svatá Hedvika - patronka Slezska
Cetwinski, Marek. (1991) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 13, 1 (1991) S. 17-22

84Artikel  Poczatki Dzierzoniowa (Rychbachu) [Anfänge von Reichenbach]
Cetwinski, Marek. (1991) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 46 (1991) S. 285-300

85Artikel  Mityczne wzorce i spoleczne funkcje legend herbowych Czartoryskich i Czetwertynskich
Cetwinski, Marek. (1991) - In: Genealogia. Studia i materialy historyczne Bd. 1 (1991) S. 43-58

86Buchbeitrag  Kastelanowie i Kasztelanie na Slasku w. XIII i XIV wieku
Cetwinski, Marek. (1989) - In: Studia z dziejów sredniowiecza polskiego i powszechnego S. 3-20

87Buchbeitrag  Polak Albert i Niemiec Mroczko: Zarys przemianb etnicznych i kulturalnych rycerstwa slaskiego do polowy XIV w.
Cetwinski, Marek. (1986) - In: Niemcy - Polska w sredniowieczu S. 157-169

88Artikel  Co wiemy o bitwie pod Legnica? [Was wissen wir über die Schlacht bei Liegnitz?]
Cetwinski, Marek. (1985) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia , 800 (1985) S. 75-94

89Buchbeitrag  Kryterium chronologiczne i zagadnienia pokrewne w genealogii [Chronologisches Kriterium und Probleme der Blutsverwandtschaft in der Genealogie]
Cetwinski, Marek. (1982) - In: Genealogia - problemy metodyczne w badaniach S. 48-71

90Buchbeitrag  Pochodzenie etniczne i wiezy krwi rycerstwa Slaskiego
Cetwinski, Marek. (1981) - In: Spoleczenstwo Polski Sredniowiecznej 1 S. 40-85

91Artikel  Zywoty swietych jako zródla do genealogii rycerstwa slaskiego w XIII w..
Cetwinski, Marek. (1980) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia , 499 (1980) S. 51-75

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.