RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Charvát, Petr«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Charvát, Petr

RI opac: 68 Einträge

1Monographie  Vaclav, knize Cechu
Charvát, Petr. - Praha (2011)

2Monographie  The emergence of the Bohemian state
Charvát, Petr. - Leiden [u.a.] (2010)

3Sammelwerk  Zeme Koruny ceske a vychodni Stredomori: ve stredoveku a novoveku
Charvát, Petr [Hrsg.]. - Praha (2008)

4Monographie  Zrod ceskeho statu: 568 - 1055 [Die Geburt des böhmischen Staates: 568-1055]
Charvát, Petr. - Praha (2007)

5Sammelwerk  Cáslav - místo pro život. Svedectví archeologie
Frolík, JanHazlbauer, ZdenekCharvát, PetrŠemberová, RadkaTomášek, Martin [Bearb.]. - Caslav (1999)

6Sammelwerk  Ibrahim Ibn Yacqub at-Turtushi, Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe c. 800-1300 A. D. Proceedings in the International Colloque 25-29 April 1994
Charvát, PetrProsecký, Jirí [Hrsg.]. - Praha (1996)

7Monographie  Vyvraždení Slavníkovcu
Sláma, JiríCharvát, Petr. - Praha (1992)

8Buchbeitrag  Over the mountains, for a boon: Long-distance trade and the northwestern Caucasus in the early Middle Ages
Charvát, Petr. (2018) - In: FS Jan Frolík S. 231-248

9Buchbeitrag  A montibus usque ad mare: Moravia and Venice in the 9th century
Charvát, Petr. (2014) - In: The Cyril and Methodius mission and Europe S. 234-238

10Artikel  Ungeheuer unter dem Kreuz: Der Tympanon des Sankt-Wenzel-Kirche von Hrusice in Mittelböhmen
Charvát, Petr. (2013) - In: Civis Bd. 37 (2013) S. 15-22

11Artikel  Eine Feste Binde: Böhmen und Norditalien an Anfang des 13. Jahrhunderts
Charvát, Petr. (2012) - In: Civis Bd. 36 (2012) S. 67-74

12Artikel  Der heilige Adalbert von Prag und das böhmische Staatswesen (Vexillum sancti Adalberti)
Charvát, Petr. (2011) - In: Civis Bd. 35 (2011) S. 9-18

13Buchbeitrag  Svatý Václav a raný ceský stát [Saint Wenceslas and the Early State of Bohemia.]
Charvát, Petr. (2010) - In: Svatý Václav. Na památku 1100. výrocí narození knížete Václava Svatého S. 81-88

14Artikel  Bischof Adalbert von Böhmen (+ 997) zwischen Rom und Prag
Charvát, Petr. (2010) - In: Civis Bd. 34 (2010) S. 27-33

15Buchbeitrag  Drogo, arcibiskup z Met (801 - 855), a ceské zeme
Charvát, Petr. (2010) - In: FS Anežka Merhautová S. 165-175

16Artikel  Pražští Židé a první krížová výprava. [Die Prager Juden und der erste Kreuzzug]
Charvát, Petr. (2009) - In: Archaeologia historica Bd. 34 (2009) S. 835-838

17Artikel  Venedig, Rom und Altmähren im neunten Jahrhundert
Charvát, Petr. (2009) - In: Civis Bd. 33 (2009) S. 19-24

18Buchbeitrag  Premysl Otakar II. a posledni krizová vyprava [Premysl Otakar II, king of Bohemia, and the last Crusade]
Charvát, Petr. (2008) - In: Odoric of Pordenone. From Venice to Peking and Back S. 125-136

19Artikel  Die ältesten öffentlichen Inschriften des frühmittelalterlichen Bohmens
Charvát, Petr. (2008) - In: Civis Bd. 32 (2008) S. 31-38

20Buchbeitrag  Premysl Otakar II. a poslední krížová výprava [Premysl Otakar II, king of Bohemia, and the last crusade.]
Charvát, Petr. (2008) - In: Odorik z Pordenone. Z Benátek do Pekingu a zpet S. 125-135

21Buchbeitrag  Kníže Boleslav II.
Charvát, Petr. (2008) - In: Cestí králové (2008) S. 35-44

22Artikel  Svrchovanost pred státem: Symboly suverenity v umeleckém remesle ceských zemí osmého a devátého století. [Oberherrschaft vor dem Staat: Symbole der Souveränität im Kunsthandwerk der böhmischen Ländern im achten und neunten Jahrhundert]
Charvát, Petr. (2007) - In: Pomezí Cech, Moravy a Slezska Bd. 8 (2007) S. 11-26

23Buchbeitrag  Accipe coronam de excelsis: Umení na dvore ceské knežny Emmy [ Accipe coronam de excelsis. Art at the Court of Bohemian Princess Emma]
Charvát, Petr. (2007) - In: FS Jaroslav Pánek S. 59-64

24Buchbeitrag  Laictí bratrí v ceských predevším cisterckých klášerech do roku 1300 [Lay brothers in monasteries, especially Cistercian, of medieval Bohemia before 1300.]
Charvát, Petr. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 219-229

25Artikel  Heiligenreliquien in Böhmen des 10. Jahrhunderts: Andronico von Verona / Adalbert von Prag
Charvát, Petr. (2007) - In: Civis Bd. 31 (2007) S. 9-13

26Buchbeitrag  Poznámky k nekterým nápisum ze slavníkovské Libice. [On some tenth-century inscriptions from Libice-nad-Cidlinou]
Charvát, Petr. (2006) - In: FS Vit Vokolek S. 107-112

27Artikel  Fliege hoch, du stolzer Adler: Eine orientalische Gemme aus frühmittelalterlichen Mähren
Charvát, Petr. (2005) - In: Civis Bd. 29 (2005) S. 105-114

28Buchbeitrag  Dona ferentes: Ratisbonne 845 ; La christianisation de la Bohême et l'archéologie
Charvát, Petr. (2005) - In: Mélanges Michel Rouche S. 219-227

29Artikel  "Better it is to go wide - go wide! Hranice a její prekracování ve stredovekých Cechách - a nejen tam.
Charvát, Petr. (2004) - In: Archaeologia historica Bd. 29 (2004) S. 599-613

30Artikel  Katalánci v Praze? K novým nálezum keramických importu z Týnského dvora. [Katalaner in Prag? - Neue Funde der Importkeramik vom Teinhof Ungelt]
Charvát, Petr. (2003) - In: Archaeologia historica Bd. 28 (2003) S. 493-501

31Buchbeitrag  De re publica. Kaleidoskopická úvaha o státu a dejinách
Charvát, Petr. (2003) - In: FS Dušan Treštík S. 87-95

32Buchbeitrag  Kameny mluví? K výskytu krištálu a karneolu v raném stredoveku ceských zemí [Can stones speak? On the occurrence of rock crystal and cornelian in the early medieval Czech lands, in Czech]
Charvát, Petr. (2003) - In: FS Evžen Neustupný S. 75-78

33Artikel  Franský kupec Samo a sásánovský zábor Arábie [Samo, the Frankish merchant, and the Sasanian conquest of Arabia]
Charvát, Petr. (2002) - In: Archeologické rozhledy Bd. 54 (2002) S. 903-907

34Artikel  Funde italienischer Münzen im frühmittelalterlichen Mähren
Charvát, Petr. (2002) - In: Civis Bd. 76 (2002) S. 51-58

35Artikel  Z pocátku krest'anství v ceských zemich. Ikonografie románských tympanonu. [The beginnings of Christianity in Bohemia and Moravia: the iconography of Romanesque tympana.]
Charvát, PetrBartlová, Milena. (2001) - In: Umení Bd. 49 (2001) S. 384-397

36Buchbeitrag  Matériel funéraire et identification ethnique en Boheme-Moravie, VIIe - Xe siècle
Charvát, Petr. (2001) - In: Autour des morts. Mémoire et identité S. 321-335

37Artikel  Kult krve Páne na Velké Morave [Veneration of the Holy Blood in Great Moravia]
Charvát, Petr. (2001) - In: Marginalia historica Bd. 4 (2001) S. 63-72

38Artikel  Není vlnice jako vlnice
Charvát, Petr. (2001) - In: Archeologické rozhledy Bd. 53 (2001) S. 354-355

39Artikel  Eine frühmittelalterliche Doppelkirche in Mähren: ihr Ursprung, Charakter und Deutung
Charvát, Petr. (2001) - In: Civis Bd. 74 (2001) S. 79-89

40Artikel  Le marchand franc samo et la conquête sassanide de l'Arabie
Charvát, Petr. (2001) - In: Studia asiatica Bd. 2 (2001) S. 21-27

41Buchbeitrag  Pohorelice na Morave a spravedlivý Artá Viráz: Íránská mytologie na avarských pásových kováních? [The site of Pohorelice in Moravia and the venerable Ardha Viradh: Iranian mythology on Avar belt mounts?]
Charvát, Petr. (2000) - In: Svet živých a svet mrtvých, soubor studií interdisciplinární S. 128-137

42Buchbeitrag  Gesandtschaften, Pilgerfahrten und Reiseberichte
Charvát, Petr. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 148-151

43Artikel  Bohemia, Moravia and long-distance trade in the 10th-11th centuries
Charvát, Petr. (2000) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 5 (2000) S. 255-266

44Artikel  Die Verehrung des Heiligen Blutes im frühmittelalterlichen Mähren
Charvát, Petr. (2000) - In: Civis Bd. 71 (2000) S. 79-87

45Artikel  "Dejte mému synáckovi loveckou trubku mou a kopí": co vlastne odkázal umírající Bretislav II. svému dedici?
Charvát, Petr. (2000) - In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis Bd. 5 (2000) S. 167-169

46Artikel  Na pocátku bylo slovo: Ceské krestanství do roku tisíc [In the beginning there was a word: Bohemian Christianity up to 1000 AD]
Charvát, Petr. (1999) - In: Studia archaeologica slovaca mediaevalia Bd. 2 (1999) S. 7-32

47Artikel  Svatý Vojtech, dane a med: znovu o hydronymu Cidlina [Saint Adalbert, taxes and honey: On the Cidlina hydronym again]
Charvát, Petr. (1999) - In: Acta onomastica Bd. 90 (1999) S. 43-48

48Artikel  In principio erat verbum: Le christianisme tchèque avant l'an mil
Charvát, Petr. (1998) - In: Památky archeologické Bd. 89 (1998) S. 146-158

49Buchbeitrag  Loyautés villageoises en Bohême hussite: à la recherche du bien céleste et terrestre
Charvát, Petr. (1998) - In: Études Jean-Marie Pesez S. 305-313

50Buchbeitrag  A Village in Bohemia: Mocovice, c.800-1364
Charvát, Petr. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 263-269

51Artikel  Cáslavský zlatý prsten a jeho výzdoba. [The golden ring of Cáslav and its decoration.]
Charvát, Petr. (1997) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 1 (1997) S. 23-25

52Buchbeitrag  Brevnov, Codex Gigas a jeho martyrologium. [Codex Gigas und sein Martyrologium]
Charvát, Petr. (1997) - In: Brevnov v ceských dejinách. Sborník z konference S. 46-48

53Buchbeitrag  La conversion des princes tchèques
Charvát, Petr. (1997) - In: Clovis, histoire et mémoire Tl. 2 S. 329-348

54Artikel  The Czech lands, their vicinity and the Silk Road in the Middle Ages - A sample bibliography
Charvát, Petr. (1996) - In: Archiv orientální Bd. 64 (1996) S. 411-422

55Artikel  Pres reku a na jih: Slavníkovci na Cáslavsku
Charvát, Petr. (1995) - In: Archeologické rozhledy Bd. 47 (1995) S. 231-238

56Artikel  "De Theutonicis uxoribusque eorum": Etnicita v archeologii stredovekých Cech
Charvát, Petr. (1994) - In: Listy filologické Bd. 117 (1994) S. 32-36

57Artikel  On Slavs, Silk and the Early State: The town of Cáslav in the Pristine Middle Ages
Charvát, Petr. (1994) - In: Památky archeologické Bd. 85, 1 (1994) S. 108-153

58Artikel  Notes on the social structure of Bohemia in the 11th - 12th century
Charvát, Petr. (1992) - In: Památky archeologické Bd. 83 (1992) S. 372-384

59Buchbeitrag  The pre-Christian religion of the slavs of Bohemia and Moravia: shades in a cave
Charvát, Petr. (1992) - In: Religion and belief. Pre-printed papers S. 5-9

60Artikel  Poslední gesto Jistislava z Chlumu
Charvát, Petr. (1991) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 2 (1991) S. 69-74

61Buchbeitrag  Projavlenija dochristianskoj ideologii v archeologiceskom materiale rannesrednevekovoj Cechii
Charvát, Petr. (1991) - In: Rannefeodalnyje slavjanskije gosudarstva i narodnosti S. 79-87

62Artikel  Pallium sibi nullatenus deponatur. Textilní výroba v rane stredovekých Cechách.
Charvát, Petr. (1990) - In: Archaeologia historica Bd. 15 (1990) S. 69-86

63Artikel  Nácelnictví ci raný stát? [Chiefdoms or early states?]
Charvát, Petr. (1989) - In: Památky archeologické Bd. 80 (1989) S. 207-222

64Artikel  K vývoji mocenských struktur na východoceském venkove 13. století. [On the development of power structures in rural East Bohemia during the 13th century]
Charvát, Petr. (1988) - In: Folia historica Bohemica Bd. 12 (1988) S. 171-195

65Buchbeitrag  Ideologická funkce kultury v premyslovských Cechách
Charvát, Petr. (1987) - In: Typologie rane feudálních slovanských státu S. 229-243

66Artikel  Velká Morava a koptský Egypt [Great Moravia and the Coptic Egypt]
Charvát, Petr. (1986) - In: Památky archeologické Bd. 77 (1986) S. 5-17

67Artikel  Sídlište 13. století mezi Malínem a Novými Dvory, o. Kutná Hora [A 13th-Century Settlement between the Communities of Malín and Nové Dvory, Distr. of Kutná Hora]
Charvátová, KaterinaValentová, JarmilaCharvát, Petr. (1985) - In: Památky archeologické Bd. 76 (1985) S. 101-167

68Artikel  Hrutov - vcerejšek a dnešek jednoho problému. [Hrutov - das Gestern und Heute eines Problems]
Charvát, Petr. (1980) - In: Folia historica Bohemica Bd. 2 (1980) S. 3976

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.