RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Charvátová, Katerina«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Charvátová, Katerina

RI opac: 61 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Charvátová, Katerina. (2016)
https://cuni.academia.edu/Kate%C5%99inaCharv%C3%A1tov%C3%A1

2Monographie  Václav II.: Král ceský a polský [ Wenzel II., König von Böhmen und Polen]
Charvátová, Katerina. - Praha (2007)

3Sammelwerk  Historia Monastica. I. Sborník z kolokvií a konferencí porádaných v letech 2002-2003 v cyklu "Život ve stredovekém kláštere"
Charvátová, KaterinaSommer, Petr [Bearb.]. Foltýn, Dušan [Hrsg.]. - Praha (2005)

4Monographie  Fiant festa per ordinem universum. Cistercký kalendár bohemikálního puvodu z první poloviny 13. století [A Cistercian calendar of Bohemian origin of the first half of the 13th century]
Charvátová, KaterinaSilagiová, Zuzana. - Praha (2003)

5Monographie  Dejiny cisterckeho Radu v Cechach 1142-1420: 2. Kláštery založené ve 13. a 14. století [Geschichte des Zisterzienserordens in Böhmen 1142-1420. Klostergründungen im 13. und 14. Jahrhundert]
Charvátová, Katerina. - Praha (2002)

6Monographie  Dejiny cisterckeho Radu v Cechach 1142-1420: 1. svazek Fundace 12. stoleti [Die Geschichte des Zisterzienserordens in Böhmen 1142-1420]
Charvátová, Katerina. - Praha (1998)

7Buchbeitrag  The mining and metallurgical activities of the Cistercians of the medieval kingdom of Bohemia
Charvátová, Katerina. (2019) - In: L'industrie cistercienne (XIIe-XXIe siècle) S. 147-156

8Buchbeitrag  L'Europe centrale et orientale
Charvátová, Katerina. (2015) - In: Clairvaux. L'aventure cistercienne S. 103-106

9Buchbeitrag  Cistercian monks and Bohemian kings in the times of Peter of Zittau
Charvátová, Katerina. (2013) - In: Chronicon Aulae regiae. Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme S. 63-74

10Buchbeitrag  Eliska Rejéka a její partner Jindrich z Lipé
Charvátová, Katerina. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 187-190

11Buchbeitrag  Filiacní systém cisterciáckého rádu a ceské rádové domy
Charvátová, Katerina. (2010) - In: FS Anežka Merhautová S. 261-267

12Buchbeitrag  Zisterzienserliturgie und -heilige in Böhmen im 13. und 14. Jahrhundert
Charvátová, Katerina. (2010) - In: Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter S. 215-224

13Buchbeitrag  Opat Heidenreich (1282-1320)
Charvátová, Katerina. (2009) - In: Sedlec. Historie, architektura a umelecká tvorba seleckého kláštera S. 71-90

14Buchbeitrag  Cisterciácký rád ve stredovekých Cechách. Príchod, struktura, nekteré aspekty vývoje
Charvátová, Katerina. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 231-250

15Buchbeitrag  Václav II.
Charvátová, Katerina. (2008) - In: Cestí králové (2008) S. 117-130

16Buchbeitrag  Právo v cisterciáckém rádu [Law in the Cistercian Order]
Charvátová, Katerina. (2008) - In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV S. 298-304

17Buchbeitrag  Cisterciáci na dvore posledních Premyslovcu
Charvátová, Katerina. (2008) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku Tl. 2 S. 327-346

18Buchbeitrag  Václav II. a Cîteaux [Wenceslas II an Citeaux.]
Charvátová, Katerina. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 158-164

19Buchbeitrag  Klášterní nemocnice ve Zlaté Korune. [Das Klosterspital in Goldenkron]
Charvátová, Katerina. (2007) - In: Klášter Zlatá Koruna. Dejiny - památky - lidé S. 224-232

20Artikel  Die Gründer der Zisterzienserklöster und die Anwendung der Gründerrechte im mittelalterlichen Europa
Charvátová, Katerina. (2006) - In: Cistercienser Chronik Bd. 113 (2006) S. 59-70

21Buchbeitrag  Cisterciácká liturgie a cisterciáctí svetci v Cechách ve 13. a 14. století
Charvátová, Katerina. (2006) - In: Svetci a jejich kult ve stredoveku S. 201-209

22Buchbeitrag  Vizitace v cisterciáckém rádu od 12. do pocátku 15. století - obecná pravidla a nekteré ceské príklady
Charvátová, Katerina. (2005) - In: Historia Monastica. I. Sborník z kolokvií S. 69-81

23Buchbeitrag  Cesty ceských cisterciáckých opatu na generální kapituly
Charvátová, Katerina. (2005) - In: Historia Monastica. I. Sborník z kolokvií S. 215-238

24Buchbeitrag  Cisterciáci a medicína
Charvátová, Katerina. (2005) - In: Historia Monastica. I. Sborník z kolokvií S. 33-43

25Buchbeitrag  Vnitrní usporádání a sociální složení klášteru cisterciacek ve stredovekých Cechách [ Internal Organization and Social Structure of the Cistercian Nunneries in the Medieval Bohemia.]
Charvátová, Katerina. (2004) - In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich S. 939-958

26Buchbeitrag  Early Cistercian economy in Bohemia (about 1150 - 1300): The mysterious affair of the granges.
Charvátová, Katerina. (2004) - In: Family (Quaestiones medii aevi novae 9) S. 283-296

27Buchbeitrag  Les abbayes de nonnes cisterciennes dans le royaume médiéval de Bohême: leurs relations avec le milieu laïc
Charvátová, Katerina. (2001) - In: Citeaux et les femmes S. 227-238

28Buchbeitrag  Evropsky rozmar dasu v ceskach cisterckach klasterech
Charvátová, Katerina. (2000) - In: Cystersi w spoleczenstwie Europy Srodkowej S. 220-226

29Buchbeitrag  Pocátky cisterckých klášteru v Cechách
Charvátová, Katerina. (2000) - In: 900 let cisterciáckého rádu. Sborník S. 65-78

30Buchbeitrag  Cisterciáci v severních Cechách ve stredoveku. [Die Zisterzienser in Nordböhmen in Mittelalter]
Charvátová, Katerina. (1999) - In: Náboženské dejiny severních Cech S. 1999

31Artikel  Bernard z Kamenice, politik ve službách Václava II
Charvátová, Katerina. (1998) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 20, 6 (1998) S. 2-5

32Buchbeitrag  Nekolik poznámek k dejinám osídlení na panstvích cisterciáckých klášteru v Cechách a ve Slezsku. [Zur Siedlungspolitik in den böhmischen und schlesischen Zisterzen]
Charvátová, Katerina. (1997) - In: Krzeszów. Uswiecony Laska S. 78-85

33Buchbeitrag  Central-place village layouts once again
Charvátová, Katerina. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 270-279

34Artikel  800 let cisterciáckého opatství v Oseku
Charvátová, Katerina. (1996) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 18 (1996) S. 44-48

35Buchbeitrag  The Economy of the Cistercians in Bohemia.
Charvátová, Katerina. (1996) - In: Cisterciáci ve stredovekém ceském státe. 1142-1992 S. 183-192

36Buchbeitrag  The Economy of the Cistercians in Bohemia
Charvátová, Katerina. (1996) - In: Les Cisterciens dans le Royaume Médiéval de Bohême S. 183-192

37Artikel  Vývoj osídlení na panství klástera v Teplé ve 13. století [ Settlement's development of the environs of the Teplá monastery in the 13th century.]
Charvátová, Katerina. (1995) - In: Historická geografie Bd. 28 (1995) S. 71-92

38Artikel  Ve stopách svatého Bernarda z Clairvaux? Nejstarší cisterciácká ekonomika, Francie a Cechy [Auf den Spuren des hl. Bernhard von Clairvaux? Die älteste Zisterzienserwirtschaft, Frankreich und Böhmen]
Charvátová, Katerina. (1995) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 4 (1995) S. 125-145

39Buchbeitrag  Dejiny plaského kláštera ve 12. a 13. století
Charvátová, Katerina. (1995) - In: 850 let plaského kláštera (1145-1995) S. 5-18

40Artikel  L'implantation initiale des domaines cisterciens dans les zones de peuplement en France et en Bohême
Charvátová, Katerina. (1994) - In: Citeaux Bd. 45 (1994) S. 355-375

41Buchbeitrag  Mindful of Reality, faithful to traditions. Development of Bohemian possessions of the Cistercian Order from the 12th to the 13th Centuries
Charvátová, Katerina. (1994) - In: L'espace cistercien S. 177-184

42Buchbeitrag  Les abbayes de nonnes cisterciennes en Bohême médiévale
Charvátová, Katerina. (1994) - In: Les religieuses dans le cloître et dans le monde des origines à nos jours S. 762-772

43Artikel  Cisterciácký rád
Charvátová, Katerina. (1993) - In: Historický obzor Bd. 4 (1993) S. 266-268

44Artikel  Postup výstavby cisterckých klásterù v Cechách
Charvátová, Katerina. (1993) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 3 (1993) S. 199-223

45Artikel  Settlement patterns within the domain of Plasy abbey, Bohemia: 1100 - 1400 A. D.
Charvátová, Katerina. (1993) - In: Památky archeologické Bd. 84, 1 (1993) S. 120-147

46Artikel  Stredoveké dvory sedleckého kláštera
Charvátová, Katerina. (1993) - In: Památky strednich Cech Bd. 7, 2 (1993) S. 32-39

47Buchbeitrag  Der Bau der Zisterzienserklöster in Böhmen.
Charvátová, Katerina. (1992) - In: Cystersi w kulturze sredniowiecznej Europy S. 179-196

48Buchbeitrag  Cistercian economy at work: the domain of Plasy Abbey (Bohemia), 1144-1420
Charvátová, Katerina. (1992) - In: Religion and belief. Pre-printed papers S. 43-46

49Artikel  Kolonizace plaského kláštera 1145-1250 [Die Siedlungstätigkeit des Klosters Plaß 1145-1250]
Charvátová, Katerina. (1992) - In: Casopis Spolecnosti Prátel Starožitnosti Bd. 30 (1992) S. 73-83, 223-232

50Artikel  Zbraslav - pohrebište posledních Premyslovcu
Charvátová, Katerina. (1991) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 13, 5 (1991) S. 57-59

51Artikel  Ženská vìtev cisterckého rádu v Cechách a na Moravì. 13.-15. století [Der Frauenzweig des Zisterzienserordens in Böhmen und Mähren. 13.-15. Jahrhundert]
Charvátová, Katerina. (1991) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 1 (1991) S. 297-315

52Artikel  Petr Žitavský, opat zbraslavského kláštera 1316-1339
Charvátová, Katerina. (1991) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 2 (1991) S. 87-107

53Artikel  Inventáre klášterních dvoru
Charvátová, Katerina. (1990) - In: Archaeologia historica Bd. 15 (1990) S. 125-134

54Buchbeitrag  Propter laudabilia abbatum merita. The Kings of Bohemia and the Cistercian Order
Charvátová, Katerina. (1990) - In: In Tal und Einsamkeit. 725 Jahre Kloster Fürstenfeld Tl. 3 S. 167-183

55Buchbeitrag  Manorial farms of Cistercian abbeys of mediaeval Bohemia
Charvátová, Katerina. (1987) - In: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie zwizki S. 111-135

56Artikel  Le modèle économique cistercien et son application pratique en Bohême
Charvátová, Katerina. (1987) - In: Cahiers de civilisation médiévale Bd. 30 (1987) S. 65-70

57Artikel  Sídlište 13. století mezi Malínem a Novými Dvory, o. Kutná Hora [A 13th-Century Settlement between the Communities of Malín and Nové Dvory, Distr. of Kutná Hora]
Charvátová, KaterinaValentová, JarmilaCharvát, Petr. (1985) - In: Památky archeologické Bd. 76 (1985) S. 101-167

58Artikel  Kolonizace oseckého klástera ve 13. a 14. století [Kolonisation des Osek-Klosters im 13. und 14. Jahrhundert]
Charvátová, Katerina. (1984) - In: Folia historica Bohemica Bd. 6 (1984) S. 235-288

59Artikel  Hospodárství oseckého klástera v první polovinì 14. století [The Cistercian abbey of Osek and its economy during the first half of the 14th century]
Charvátová, Katerina. (1980) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 28 (1980) S. 239-258

60Buchbeitrag  Osecká klášterni država do poloviny 14. stoleti
Charvátová, Katerina. (1979) - In: Sborník, príspevkú k dejinám feudální držby predhusitskych Cech S. 307-350

61Artikel  Osecká klásterní drava do poloviny 14 století [Die Besitzungen des Klosters Osek. Entstehung und Entwicklung bis zum Jahre 1346]
Charvátová, Katerina. (1979) - In: Historická geografie Bd. 18 (1979) S. 307-350

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.