RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Chorowska, Malgorzata«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Chorowska, Malgorzata

RI opac: 47 Einträge

1Sammelwerk  Atlas historyczny miast polskich - Bd. 4: Slask, 10: Strzelin
Chorowska, MalgorzataEysymontt, RafalKolenda, JustynaKrzywka, LukaszMlynarska-Kaletynowa, MartaParon, Aleksander [Bearb.]. Czacharowski, Antoni [Hrsg.]. - Torún (2017)

2Sammelwerk  Atlas historyczny miast polskich - Bd. 4: Slask, 7: Milicz
Chorowska, MalgorzataEysymontt, RafalKolenda, JustynaKrzywka, LukaszMlynarska-Kaletynowa, MartaParon, Aleksander [Bearb.]. Czacharowski, Antoni [Hrsg.]. - Torún (2017)

3Monographie  Rezydencje sredniowieczne na Slasku. Zamki, palace, wiez.e mieszkalne [Medieval residences in Silesia]
Chorowska, Malgorzata. - Wroclaw (2003)

4Artikel  The Piast castle on Ostrów Tumski island in Wroclaw
Chorowska, MalgorzataBartz, WojciechCaban, MariuszWodejko, Eryk. (2020) - In: Archaeologia historica polona Bd. 28 (2020) S. 255-274

5Artikel  Analizy laboratoryjne zapraw budowlanych jako zródlo w badaniach historyczno-architektonicznych poczatków zamku we Wleniu (XII-XIII wieku)
Chorowska, MalgorzataBartz, Wojciech. (2019) - In: Archaeologia historica polona Bd. 27 (2019) S. 217-250
https://apcz.umk.pl/AHP/article/view/AHP.2019.011/27469

6Artikel  Typologia siedzib feudalnych na Slasku w okrese sredniowiecza i wczesnej nowozytnosci
Chorowska, Malgorzata. (2018) - In: Cieszynskie studia muzealne Bd. 6 (2018) S. 17-34

7Buchbeitrag  Poczatki zamków na Dolnym Slasku - Wleñ, Wroclaw, Legni
Chorowska, Malgorzata. (2017) - In: Poczatki murowanych zamków w Polsce do polowy XIV w. S. 93-111

8Buchbeitrag  Jeszcze raz o kaplicy sw. Marcina na zamku piastowskim we Wroclawiu
Chorowska, Malgorzata. (2017) - In: FS Marta Mlynarska-Kaletynowa S. 209-220

9Buchbeitrag  Wroclawskie palace slaskich Henrykow - najmlodsze palatia na terenie Polski?
Chorowska, Malgorzata. (2017) - In: FS Hanna Kócka-Krenz S. 925-954

10Buchbeitrag  Proba rekonstrukcji pierwornego ukladu przestrzennego miasta Wien
Chorowska, Malgorzata. (2017) - In: Wlenski mikroregion osadniczy w X-XVIII S. 85-90

11Artikel  Wlen jako miejsce centralne [Wlen as a central place]
Chorowska, MalgorzataDuma, PawelFurmanek, MiroslawLegut-Pintal, MariaLuczak, AnnaPiekalski, Jerzy. (2016) - In: Archaeologia historica polona Bd. 24 (2016) S. 155-193
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2016.009/12555

12Buchbeitrag  Kamienny detal architektoniczny z póznoromanskiej kaplicy sw. sw. Benedykta i Wawrzynca na zamku w Legnicy
Chorowska, Malgorzata. (2016) - In: Architektura sakralna w pocztkach panstwa polskiego (X-XIII wiek) S. 313-337

13Buchbeitrag  The Origins of the Brick Architecture in Silesia. Brick: Size, Composition, Chronology
Chorowska, MalgorzataCaban, Mariusz. (2015) - In: Forum urbes medii aevi 9 S. 8-19

14Buchbeitrag  Bricks from Medieval Castle in Ostrów Tumski (Wroclaw): Case Study
Chorowska, Malgorzata. (2015) - In: Cihla a stavební keramika ve stredoveku a novoveku v mestské architekture strední Evropy S. 138-153

15Buchbeitrag  Bricks from Medieval Castle In Ostrów Tumski (Wroclaw) - Case Study
Chorowska, MalgorzataCaban, MariuszBartz, Wojciech. (2015) - In: Forum urbes medii aevi 9 S. 138-153

16Buchbeitrag  The Origins of the Brick Architecture in Silesia: Brick: Size, Composition, Chronology
Chorowska, Malgorzata. (2015) - In: Cihla a stavební keramika ve stredoveku a novoveku v mestské architekture strední Evropy S. 8-19

17Buchbeitrag  Die steinerne Bebauung der Ring- und Straßenzeilen im mittelalterlichen Breslau
Chorowska, MalgorzataLasota, Czeslaw. (2014) - In: Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter S. 77-105

18Buchbeitrag  The Oldest Castle in the Town of Wroclaw
Chorowska, Malgorzata. (2014) - In: Forum urbes medii aevi 8 S. 182-191

19Buchbeitrag  Palast und Wohnhaus: der Einfluss des Herrensitzes auf die Breslauer Wohnhäuser im Mittelalter
Chorowska, Malgorzata. (2014) - In: Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter S. 137-150

20Artikel  Relikty zabudowy sredniowiecznych kurii kanonickich w narozniku ulic Kapitulnej 4 i sw. Idziego 4-6 we Wroclawiu
Chorowska, MalgorzataKrzywka, MaciejPankiewicz, Aleksandra. (2012) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 54 (2012) S. 289-302

21Artikel  Parcela Rynek 6 - ul. Kielbasnicza 5 we Wroclawiu. Rozwój zabudowy i infrastruktury elitarnej dzialki mieszczanskiej w XIII-XIV wiek
Chorowska, MalgorzataKonczewski, PawelLasota, CzeslawPiekalski, Jerzy. (2012) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 54 (2012) S. 49-77

22Buchbeitrag  Rozplanowanie lokacyjne Swidnicy w swietle zródel architektoniczno-archeologicznych i podatkowych
Chorowska, Malgorzata. (2010) - In: Sredniowiecze w rozjasnieniu S. 63-94

23Buchbeitrag  O zabudowie murowanej w pierzejach Rynku i ulic
Chorowska, MalgorzataLasota, Czeslaw. (2010) - In: Ulice sredniowiecznego Wroclawia S. 159-178

24Buchbeitrag  Od szachulcow do kamienic. Etapy ksztaltowania sie sredniowiecznej zabudowy mieszkalnej w Swidnicy na przykladzie zachodniej pierzei rynku [From the frame huts to the burghers houses. Stages of development of medieval dwelling houses in Swidnica on the example of west side of the market square]
Chorowska, Malgorzata. (2010) - In: FS Stanislaw Medeksza S. 347-360

25Buchbeitrag  Regularna sie ulic. Powstanie i przemiany do poczatku XIV w.
Chorowska, Malgorzata. (2010) - In: Ulice sredniowiecznego Wroclawia S. 67-90

26Buchbeitrag  Zamek czy palac? Ruina zamku w Miliczu na tle sredniowiecznych siedzib biskupich w Europie [Burg oder Schloss? Die Burgruine in Militsch und die mittelalterlichen Bischofsitze in Europa]
Chorowska, Malgorzata. (2008) - In: Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu S. 129-141

27Buchbeitrag  Zwischen 'Palatium' und 'Castrum': Eine Stellungnahme zum Beginn der Burgen in Schlesien im 12. - 13. Jahrhundert.
Chorowska, Malgorzata. (2008) - In: Palatium, castle, residence S. 63-88

28Artikel  Sprawozdanie z badari wykopaliskowych zamku Wien w 2005 r. [A report from the 2005 excavation at castle Wlen]
Chorowska, MalgorzataJerzyk, WojciechPaszkiewicz, BorysPiekalski, Jerzy. (2008) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 50 (2008) S. 303-322

29Artikel  "Apartement" w budownictwie rezydencyjalnym na Slasku doby srediowiecza
Chorowska, Malgorzata. (2008) - In: Svorník Bd. 6 (2008) S. 69-78

30Buchbeitrag  The Burghers Houses of Medieval Wroclaw
Chorowska, Malgorzata. (2008) - In: Bericht über die 44. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung S. 188-200

31Artikel  Metodologia badan sredniowiecynego miasta na przykladzie Swidnicy. Kamienica, parcela, plan [Die Methodologie der Erforschung einer mittelalterlichen Stadt - Beispiel Swidnica. Bürgerhaus, Grundstück, Plan]
Chorowska, Malgorzata. (2006) - In: Svorník Bd. 4 (2006) S. 137-150

32Artikel  Palas und Saal im mittelalterlichen Schlesien - Architektur, Ausstattung, Vorbilder, Ursprung
Chorowska, Malgorzata. (2006) - In: Architectura. Zeitschrift für Geschichte der Baukunst Bd. 36 (2006) S. 3-24
http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN522561411_0036&DMDID=DMDLOG_0004

33Buchbeitrag  Architektura i historia sredniowiecznego zamku w Miliczu
Chorowska, MalgorzataKudla, Andrzej. (2005) - In: FS Jerzy Rozpedowski S. 83-96

34Buchbeitrag  Rozplanowanie sredniowiecznego Poznania na tle miast slaskich
Chorowska, Malgorzata. (2005) - In: Civitas posnaniensis. Studia z dziejów sredniowiecznego Poznania S. 207-224

35Artikel  Z badan nad funkcja i wyposazeniem sredniowiecznych siedzib feudalnych na Slasku
Chorowska, Malgorzata. (2004) - In: Archaeologia historica polona Bd. 14 (2004) S. 135-155

36Buchbeitrag  Upowszechnienie sie mieszkalnej zabudowy murowanej w sredniowiecznych miastach na Slasku: w kontekscie stanu badan i potrzeb badawczych [Development of brick dwelling houses in Silesian medieval towns: with respect to the research present status and further needs]
Chorowska, MalgorzataLasota, Czeslaw. (2004) - In: Dom w miescie sredniowiecznym i nowosytnym S. 33-49

37Buchbeitrag  Z badan nad funkcja i wyposazeniem sredniowiecznych siedzib feudalnych na Slasku
Chorowska, Malgorzata. (2004) - In: Materialy z VII Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii redniowiecza i Nowoytnoci Wyposa S. 135-155

38Buchbeitrag  Póznogotycki dwór w Komorowicach. Wiejska siedziba mieszczanina
Chorowska, MalgorzataLasota, Czeslaw. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 397-404

39Buchbeitrag  Zamek jako rezydencja ksiazeca na Dolnym Slasku w XIII wieku na tle zachodnioeuropejskim
Chorowska, Malgorzata. (2002) - In: Zamki i przestrzen spoleczna w Europie Srodkowej i Wschodniej S. 182-208

40Buchbeitrag  Zabudowa rynku swidnickiego do polowy XVI wieku
Chorowska, MalgorzataLasota, Czeslaw. (2000) - In: Sredniowieczny Slask i Czechy. Centrum sredniowiecznego miasta S. 349-367

41Artikel  Sredniowieczne podcienia i przedproza na Slasku [Mittelalterliche Laubengänge und Schwellenvorsprünge in Schlesien]
Chorowska, MalgorzataLasota, Czeslaw. (1999) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 47 (1999) S. 51-76

42Buchbeitrag  [Was hat sich von der mittelalterlichen Bebauung am Breslauer Markt bis heute erhalten?]
Chorowska, Malgorzata. (1999) - In: Wroclawski Rynek. Materialy konferencji S. 115-128

43Artikel  Parcelacja i zabudowa kwartalu w wiekach XIII-XVIII [Parzellierung und Bebauung des Quartiers vom 13. bis zum 18. Jh.]
Brzezowski, WojciechChorowska, MalgorzataLasota, Czeslaw. (1998) - In: Silesia antiqua Bd. 39 (1998) S. 157-189

44Buchbeitrag  Organizacja przestrzenna produkcji i sprzedazy piwa w sredniowiecznej Swidnicy
Chorowska, MalgorzataKarst, DobieslawLasota, Czeslaw. (1998) - In: Zycie codzienne w sredniowiecznym miescie S. 157-180

45Buchbeitrag  Breslauer Patrizierhäuser im 13. Jahrhundert
Chorowska, MalgorzataLasota, Czeslaw. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 280-290

46Buchbeitrag  Z badan nad sredniowieczna kamienica mieszczanska we Wroclawiu
Chorowska, MalgorzataLasota, Czeslaw. (1995) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Miasto S. 129-138

47Artikel  Rekonstrukcja uklady dzialek w blokach przyrnkowych we Wroclawiu [Rekonstruktion der Anordnung der Parzellen um den Marktplatz in Breslau]
Chorowska, MalgorzataLasota, Czeslaw. (1995) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 43 (1995) S. 351-369

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.