RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Chudziak, Wojciech«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Chudziak, Wojciech

RI opac: 68 Einträge

1Sammelwerk  Pradoliny pomorskich rzek: kontakty kulturowe i handlowe spoleczenstw w pradziejach i wczesnym sredniowieczu
Fudzinski, MiroslawSwietoslawski, WitoldChudziak, Wojciech [Hrsg.]. - Gdansk (2017)

2Sammelwerk  Wczesnosredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kaldusie (stanowisko 4)
Chudziak, Wojciech [Hrsg.]. - Torún (2010)

3Sammelwerk  Czlowiek i srodowisko przyrodnicze we wczesnym sredniowieczu w swietle badan interdyscyplinarnych
Chudziak, Wojciech [Hrsg.]. - Torún (2008)

4Sammelwerk  Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej
Chudziak, WojciechMozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Torún [u.a.] (2006)

5Sammelwerk  Wczesnosredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kaldusie (stanowisko 1)
Chudziak, Wojciech [Hrsg.]. - Torún (2006)

6Sammelwerk  Civitas Schinesghe cum pertinentiis
Chudziak, Wojciech [Hrsg.]. - Torún (2003)

7Monographie  Wczesnosredniowieczna przestrzen sakralna in Culmine na Pomorzu Nadwislanskim
Chudziak, Wojciech. - Torún (2003)

8Sammelwerk  Studia nad osadnictwem sredniowiecznym ziemi chelminskiej . Bd. 5
Chudziak, Wojciech [Hrsg.]. - Torún (2003)

9Sammelwerk  Studia nad osadnictwem sredniowiecznym ziemi chelminskiej . Bd. 4
Chudziak, Wojciech [Hrsg.]. - Torún (2002)

10Sammelwerk  Zródla archeologiczne i ich tresci
Chudziak, WojciechPomorska, DorotaSosnowska, Alina [Hrsg.]. - Torún (2000)

11Sammelwerk  Studia nad osadnictwem sredniowiecznym ziemi chelminskiej . Bd. 3
Chudziak, Wojciech [Hrsg.]. - Torún (1999)

12Sammelwerk  Wczesnosredniowieczny szlak ladowy z Kujaw do Prus (XI wiek): Studia i materialy
Chudziak, Wojciech [Hrsg.]. - Torún (1997)

13Monographie  Zasiedlenie strefy chelminsko-dobrzynskiej we wczesnym sredniowieczu (VII-XI wiek)
Chudziak, Wojciech. - Torún (1996)

14Sammelwerk  Z badan nad dziejami klasztorów w Polsce
Chudziak, WojciechOlczak, Jerzy [Hrsg.]. - Torún (1995)

15Buchbeitrag  Wyspa w Zóltym na Jeziorze Zarariskim w okresie wczesnego sredniowiecza - "brama" do Pomorza Zachodniego
Chudziak, WojciechKazmierczak, Ryszard. (2017) - In: Pradoliny pomorskich rzek S. 327-340

16Buchbeitrag  Góra Sw. Wawrzyrica w Kaldusie we wczesnym sredniowieczu - na skrzyzowaniu szlaków dalekosieznych
Bojarski, JacekChudziak, WojciechWeinkauf, Marcin. (2017) - In: Pradoliny pomorskich rzek S. 301-314

17Buchbeitrag  Z badan nad systemem komunikacji we wczesnym sredniowieczu
Chudziak, WojciechSiemianowska, Ewelina. (2017) - In: Pradoliny pomorskich rzek S. 293-300

18Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczny zespól osadniczy w Pawlowku - "wrota" do Pomorza Wschodniego
Chudziak, WojciechBledowski, Piotr. (2017) - In: Pradoliny pomorskich rzek S. 315-326

19Buchbeitrag  W kwestii genezy klasztora benedyktynskiego w Mogilnie
Chudziakowa, JadwigaChudziak, Wojciech. (2017) - In: FS Hanna Kócka-Krenz S. 705-741

20Artikel  Osadnictwo grodowe na Kujawach i ziemi chelminskiej w okresie wczesnego sredniowiecza w swietle tradycji miejsca centralnego [Stronghold settlement in Kuyavia and Chelmno Land in the Early Middle Ages in the light of the central place tradition]
Chudziak, Wojciech. (2016) - In: Archaeologia historica polona Bd. 24 (2016) S. 41-58
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2016.003/12545

21Artikel  helmno i Torun. Poczatki miast na ziemi chelminskiej [Chelmno and Torun. The origins of towns in Chelmno Land]
Chudziak, WojciechBojarski, Jacek. (2015) - In: Archaeologia historica polona Bd. 23 (2015) S. 83-106
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2015.003/10174

22Buchbeitrag  Socio - cultural functions of the island in Zólte
Chudziak, WojciechKazmierczak, R.Pranke, Piotr. (2014) - In: The island in Zólte on Lake Zaranskie S. 441-450
https://www.academia.edu/13088055

23Buchbeitrag  Z badán nad funkcjea matych i srednich warowni na obszarze Pomorza
Chudziak, Wojciech. (2014) - In: Funkcje grodów w panstwach wczesnosredniowiecznej Europy Srodkowej S. 43-60

24Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczne osadnictwo Pojezierza Zachodniopomorskiego w najnowszych badaniach osrodka torunskiej archeologii - nowe pytania, stare problemy
Chudziak, Wojciech. (2014) - In: Pomorze we wczesnym sredniowieczu w swietle zródel archeologicznych S. 19-32

25Artikel  Dlugi wiek XIII w Chelmnie [The 'long' 13th century in Chelmno]
Chudziak, Wojciech. (2014) - In: Archaeologia historica polona Bd. 22 (2014) S. 55-68
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2014.003/6584

26Buchbeitrag  Forms of State-bonds in the Lower Wista River Basin During the Early Piast Period "casus, terra culmensis"
Chudziak, Wojciech. (2013) - In: Consensus or violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.) S. 83-112

27Buchbeitrag  Remarks on particular material of Scandinavian culture in Pomerania
Chudziak, Wojciech. (2013) - In: Scandinavian culture in medieval Poland S. 151-178

28Artikel  Zdobnictwo przedmiotów drewnianych z Zóltego na Pomorzu Zachodnim jako przyklad tzw. pomorskiej szkoly ornamentyki skandynawsko-insularnej [Ornaments of wooden objects from Zolte in Western Pomerania as an example of so called Pomeranian school of Scandinavian-insular decorations]
Chudziak, WojciechKazmierczak, Ryszard. (2013) - In: Archaeologia historica polona Bd. 21 (2013) S. 7-30
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2013.001/2954

29Buchbeitrag  Miejsca kultu poganskiego w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Pomorza we wczesnym sredniowieczu
Chudziak, Wojciech. (2011) - In: Polska i Europa w sredniowieczu S. 27-50

30Artikel  Chelmno/Kulm - Genese und Funktion einer frühmittelalterlichen Stadt
Chudziak, Wojciech. (2010) - In: Acta praehistorica et archaeologica Bd. 42 (2010) S. 19-40

31Buchbeitrag  Przestrzen poganskiego sacrum w krajobrazie przyrodniczo-kulturovvym Slowian pomorskich [Pagan sacrum space in the natural and culture scenery of Pomeranian Slaves ]
Chudziak, Wojciech. (2010) - In: Sacrum poganskie - sacrum chrzescijanskie S. 289-318

32Artikel  Ze studiów nad geneza wczesnosredniowiecznych mostów na obszarze Pomorza [From the study on the origin of early mediaeval bridges on Pomerania]
Chudziak, WojciechKazmierczak, RyszardNiegowski, JacekWazny, Tomasz. (2009) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 57 (2009) S. 99-132

33Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczny osrodek osadniczy w Bydgoszczy. Stanowiska 1 i 2
Chudziak, WojciechDygaszewicz, Elzbieta. (2006) - In: Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej S. 351-358

34Buchbeitrag  Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem Pomorza Nadwislanskiego
Chudziak, Wojciech. (2006) - In: Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej S. 175-187

35Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczny grot wióczni z Netna - przyczynek do studiów nad chrystianizacja. Pomorza Srodkowego
Chudziak, Wojciech. (2006) - In: Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza S. 647-656

36Buchbeitrag  Z badan nad wczesnosredniowiecznym zespolem osadniczym w Kaldusie na Pomorzu Nadwislanskim (lata 2000-2003)
Bojarski, JacekChudziak, WojciechWeinkauf, Marcin. (2006) - In: Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej S. 369-382

37Buchbeitrag  Niektóre okolicznosci przeplywu rzeczy i idei we wczesnym sredniowieczu - instruktywne przyklady chelminskie
Chudziak, Wojciech. (2004) - In: Wedrówki rzeczy i idei w sredniowieczu. Spotkania Bytomskie V S. 183-197

38Buchbeitrag  Geneza wczesnoromanskiej bazyliki z Kaldusa na Pomorzu Nadwislanskim
Chudziak, Wojciech. (2004) - In: Poczatki architektury monumentalnej w Polsce S. 245-256

39Buchbeitrag  Ursprung und Entwicklung der frühmittelalterlichen Wallburgen im Kulm-Dobriner Gebiet
Chudziak, Wojciech. (2003) - In: Neue Forschungen zur Geschichte des Preussenlandes, vornehmlich zur neueren Kulturgeschichte S. 11-26

40Buchbeitrag  Ziemia chelminska na przelomie I i II tysiaclecia - "pogranicze w ogniu"?
Chudziak, Wojciech. (2003) - In: Pogranicze polsko-pruskie i krzyackie (2003) S. 67-82

41Buchbeitrag  Rozwój i upadek
Pleszczynski, AndrzejPiech, ZenonChudziak, WojciechKurnatowska, Zofia. (2003) - In: U zródel Polski do roku 1038 S. 168-189

42Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczne "importy" skandynawskie z Kaidusa pod Chelmnem na Pomorzu Wschodnim
Chudziak, Wojciech. (2003) - In: FS Wojciech Szymanski S. 117-126

43Buchbeitrag  Stan badan nad wczesnym sredniowieczem ziemi chelminskiej - glówne tezy i perspektywy badawcze
Chudziak, Wojciech. (2003) - In: Studia nad osadnictwem sredniowiecznym ziemi chelminskiej 5 S. 9-33

44Buchbeitrag  Rekonstrukcja bryly wczesnoromanskiej bazyliki z Kaldusa pod Chelmnem na Pomorzu Wschodnim
Chudziak, Wojciech. (2003) - In: Studia z archeologii, historii i historii architektury S. 85-98

45Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczne "importy" skandynawskie z Kaldusa pod Chelmnem na Pomorzu Wschodnim
Chudziak, Wojciech. (2003) - In: Slowianie i ich sasiedzi we wczesnym sredniowieczu S. 117-126

46Buchbeitrag  Ksztaltowanie sie podzialów plemiennych w strefie chelminsko-dobrzynskiej we wczesnym sredniowieczu
Chudziak, Wojciech. (2000) - In: Zródla archeologiczne i ich tresci S. 51-69

47Artikel  Wczesnosredniowieczne groby komorowe z Kaldusa pod Chelmnem na Pomorzu Wschodnim
Chudziak, Wojciech. (2000) - In: Slavia antiqua Bd. 41 (2000) S. 63-96

48Buchbeitrag  Wyniki badan weryfikacyjnych i rozpoznawczych na ziemi chelminskiej
Chudziak, Wojciech. (2000) - In: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieznienskiego S. 85-100

49Buchbeitrag  Die Kirche im Burgwall von Kaldus bei Kulm (Chelmno)
Chudziak, Wojciech. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 511-514

50Buchbeitrag  Problem chrystianizacji ziemi chelminskiej w swietle zródel archeologicznych
Chudziak, Wojciech. (2000) - In: Czlowiek, sacrum, srodowisko S. 127-136

51Buchbeitrag  Uwarunkowania komunikacyjne w okresie tworzenia sie osrodków wczesnopanstwowych w strefie chelminsko-dobrzynskiej
Chudziak, Wojciech. (1999) - In: Centrum i zaplecze we wczesnosredniowiecznej Europie Srodkowej. Spotkania Bytomskie III S. 173-183

52Buchbeitrag  Geneza i rozwój wczesnosredniowiecznych grodów w strefie chelmin'sko-dobrzynskiej
Chudziak, Wojciech. (1999) - In: Studia nad osadnictwem sredniowiecznym ziemi chelminskiej 3 S. 137-158

53Artikel  The Early Romanesque Building from Kaldus, Voivodeship of Torun - Chronology and Function
Chudziak, Wojciech. (1999) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 4 (1999) S. 197-210

54Buchbeitrag  Ze studiów nad pograniczem slowiansko-baltyjskim we wczesnym sredniowieczu. Problem przynaleznosci etnokulturowej Pomezanii w IX-XI wieku
Chudziak, Wojciech. (1999) - In: Pogranicze polsko-pruskie w czasach sw. Wojciecha S. 81-98

55Buchbeitrag  Ze studiów nad wczesnosredniowiecznym szlakiem komunikacyjnym z Kujaw do Prus
Chudziak, Wojciech. (1998) - In: Adalbertus. Wyniki programu badan interdyscyplinarnych S. 217-229

56Buchbeitrag  Ursprung und Entwicklung der frühmittelalterlichen Befestigungen im Raum Chehnno-Dobrzyrin
Chudziak, Wojciech. (1998) - In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa S. 211-222

57Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczny osrodek bydgoski w swietle zródel archeologicznych
Chudziak, Wojciech. (1998) - In: Kraje slowianskie w wiekach srednich. Profanum i sacrum S. 177-186

58Buchbeitrag  Dalekosiezne szlaki komunikacyjne w strefie chelminsko-dobrzynskiej w X-XI wieku [Fern-Kommunikationswege in der Kulm-Dobryner Region]
Chudziak, Wojciech. (1997) - In: FS Pawel Sczaniecki S. 101-118

59Buchbeitrag  Podstawy datowania wczesnosredniowiecznego szlaku ladowego z Kujaw do Prus
Chudziak, WojciechPolinski, Dariusz. (1997) - In: Wczesnosredniowieczny szlak ladowy z Kujaw do Prus (XI wiek). Studia i materialy S. 83-95

60Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczny szlak komunikacyjny z Kujaw do Prus - studium archeologiczne
Chudziak, Wojciech. (1997) - In: Wczesnosredniowieczny szlak ladowy z Kujaw do Prus (XI wiek). Studia i materialy S. 9-31

61Buchbeitrag  "Quondam castra" w swietle badan wczesnosredniowiecznych grodzisk ziemi chelminskiej
Chudziak, Wojciech. (1996) - In: Materialy z II Miedzynarodowej Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Sredniowiecza S. 25-34

62Artikel  W kwestii istnienia wczesnopiastowskiego szlaku ladowego Kujawy - Pomezania [The problem of existence of the "early-piast" land route Kuiavia - Pomezania]
Chudziak, Wojciech. (1995) - In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia Bd. 286, 23 (1995) S. 3-18

63Artikel  O chronologii wczesnosredniowiecznego grodu "in Culmine". (Uwagi na podstawie wyników analizy ceramiki naczyniowej) [About the chronology of the early-medieval stronghold "in Culmine". (Remarks on the basis of the results of the analysis of pottery)]
Chudziak, Wojciech. (1995) - In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia Bd. 286, 23 (1995) S. 19-36

64Buchbeitrag  Nowe zródla archeologiczne do studiów nad chronologia najstarszego osadnictwa wczesnosredniowiecznego w dorzeczu dolnej Drwecy
Chudziak, Wojciech. (1994) - In: Studia nad osadnictwem sredniowiecznym Ziemi Chelminskiej 2 S. 7-26

65Artikel  Z badan nad budownictwem drewnianym Nizu Polskiego ze starszych faz wczesnego sredniowiecza (VI-IX wiek)
Chudziak, Wojciech. (1994) - In: Studia Lednickie Bd. 3 (1994) S. 11-19
http://czashum.hist.pl/media//files/Studia_Lednickie/Studia_Lednickie-r1994-t3/Studia_Lednickie-r1994-t3-s11-19/Studia_Lednickie-r1994-t3-s11-19.pdf

66Artikel  Kilka uwag o wczesnosredniowiecznym budownictwie na ziemiach polskich
Chudziak, Wojciech. (1993) - In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia Bd. 249, 21 (1993) S. 139-144

67Artikel  W kwestii budownictwa Slowian na Nizu Polskim w VI-VII wieku
Chudziak, Wojciech. (1988) - In: Archeologia polski Bd. 33 (1988) S. 193-203

68Artikel  Z badan nad konstrukcja zrebowa na Nizu Polskim we wczesnym sredniowieczu
Chudziak, Wojciech. (1988) - In: Slavia antiqua Bd. 31 (1988) S. 183-198

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.