RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van

RI opac: 87 Einträge

1Monographie  Salome Sticken (1369 - 1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria vanHofman, Rijcklof H. F.Berg, Marinus van den. - Hilversum (2015)

2Sammelwerk  Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. - Hilversum (2012)

3Monographie  Thomas a Kempis, Gelijk het gras. Erkenning van onze broosheid. Libellus de recognicione proprie fragilitatis
Thomas <a Kempis>. Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van [Hrsg.]. - Utrecht (2011)

4Monographie  Geestelijke opklimmingen: een gids voor de geestelijke weg uit de vroege Moderne Devotie / Gerard Zerbolt van Zutphen
Zerbolt van Zutphen, Gerald. Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van [Hrsg.]. - Amsterdam (2011)

5Sammelwerk  Moderne devoten in monnikspij. Klooster en colligatie van Sibculo 1406-1580
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria vanVonk, M. [Hrsg.]. - Kampen [u.a.] (2007)

6Sammelwerk  De vitaliteit van de Moderne Devotie: ter herdenking van de oprichting van het Centrum voor Moderne Devotie (3 december 1980) op 20 november 2005 te Deventer
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van [Hrsg.]. - Almelo (2006)

7Monographie  Prolegomena ad Gerardi Magni opera omnia
Groote, Gerhardus. Hofman, Rijcklof H. F.Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van [Hrsg.]. (2003)

8Monographie  De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559. Bijdrage tot de institutionele geschiedenis van het kapittel van Windesheim
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. - Nijmegen (1986)

9Buchbeitrag  Thomas Hemerken a Kempis (1379-1471)
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2016) - In: Lehrer des geistlichen Lebens im Mittelalter S. 361-403

10Buchbeitrag  Die Kölner Kartause ab Behüterin der spätmittelalterlichen Mystik: Ihre Beziehungen zu Maria van Hout
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2015) - In: Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne S. 335-350

11Buchbeitrag  'Iuxta modum cartusiensium': Kartäusische Einflüsse in der spätmittelalterlichen Klosterlandschaft der Niederlande
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2014) - In: The Carthusians in the Low Countries. Studies in Monastic History and Heritage S. 105-127

12Buchbeitrag  Tussen kartuizers en De brieven van Geert Grote aan de abdij van Kamp
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2013) - In: A Fish Out of Water? From Contemplative Solitude to Carthusian Involvement S. 127-164

13Buchbeitrag  In het voetspoor van Bruno. Guigo I over het cartusiaanse ideaal.
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Amo te, sacer ordo Carthusiensis S. 429-448

14Buchbeitrag  Tot vertroosting en ter herinnering. De Agnietenbergkroniek in het licht van de Moderne Devotie
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Dijk, Twaalf kapittels S. 129-198

15Buchbeitrag  Invloed van de Moderne Devotie in de negentiende en twintigste eeuw. Aanzet voor een receptiegeschiedenis van de Navolging van Christus
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Dijk, Twaalf kapittels S. 397-450

16Buchbeitrag  Bibliografie van Rudolf van Dijk 1965-2012
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Dijk, Twaalf kapittels S. 489-519

17Artikel  De kruisbroeders en de Moderne Devotie
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Clairlieu Bd. 69 (2012) S. 5-16

18Buchbeitrag  De spiritualiteit van de devote regulier. Beschouwingen over de Agnietenbergkroniek van Thomas van Kempen
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Dijk, Twaalf kapittels S. 311-352

19Buchbeitrag  Johannes Busch op de Lüneburger Heide. Hervorming en verzet in het cistercienzerinnenkloster te Wienhausen
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Dijk, Twaalf kapittels S. 369-396

20Buchbeitrag  Raadgevingen voor een kartuizernovice. Geert Grote en zijn Brief over een nieuwe monnik
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Dijk, Twaalf kapittels S. 19-44

21Buchbeitrag  De devotie van de moderne devoot. Een kernbegrip in de Navolging van Christus
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Dijk, Twaalf kapittels S. 355-368

22Buchbeitrag  Spiritualiteít van de innigheid. Mystiek en kerkkritiek in de Moderne Devotie
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Dijk, Twaalf kapittels S. 247-280

23Buchbeitrag  Bemoedigende wenken voor een wankelmoedige kartuizer. De brief van Geert Grote aan Hendrik van Alkemade
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Dijk, Twaalf kapittels S. 45-84

24Buchbeitrag  Thematische meditatie en het beeld. Visualiteit in de Geestelijke opklimmingen van Gerard Zerbolt van Zutphen
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Dijk, Twaalf kapittels S. 281-310

25Buchbeitrag  Dat oetmoedich fundament ende privilegie der susteren. Het leven van een reguliere kanunnikes in Soeterbeeck
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Dijk, Twaalf kapittels S. 225-244

26Buchbeitrag  Vrouwelijk Windesheim. De uitstraling van mater Salome Sticken
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Dijk, Twaalf kapittels S. 199-224

27Buchbeitrag  Titus Brandsma en de editio critica van de verzamelde geschriften van Geert Grote. Geschiedenis van een editieproject
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2012) - In: Dijk, Twaalf kapittels S. 85-126

28Artikel  Die Überlieferung der Briefschaften von Geert Grote
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria vanHofman, Rijcklof H. F.. (2011) - In: Quaerendo Bd. 41 (2011) S. 172-182

29Buchbeitrag  Sprich Du zu mir, Du einziger". Die Dialoge in "De imitacione Christi", eine Erkundung
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2008) - In: FS Kees Waaijman S. 385-403

30Buchbeitrag  Spiritualiteit in de kloosters
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2008) - In: De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden 1 S. 51-72

31Buchbeitrag  Die kartäusische Rezeption der Nachfolge Christi
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2007) - In: Liber amicorum James Hogg Tl. 1 S. 103-132

32Buchbeitrag  Sibculo, ruimte voor een kloosterlandschap
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria vanDorresteijn, B.. (2007) - In: Moderne devoten in monnikspij. Klooster en colligatie van Sibculo 1406-1580 S. 265-273

33Buchbeitrag  Een geest van innerlijke vernieuwing. De Moderne Devotie
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2007) - In: Moderne devoten in monnikspij. Klooster en colligatie van Sibculo 1406-1580 S. 29-43

34Buchbeitrag  De religieuze geschiedenis van de priorij Groot-Galilea
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2007) - In: Moderne devoten in monnikspij. Klooster en colligatie van Sibculo 1406-1580 S. 45-69

35Buchbeitrag  De monastieke context: de orde van Cîteaux
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2007) - In: Moderne devoten in monnikspij. Klooster en colligatie van Sibculo 1406-1580 S. 163-207

36Buchbeitrag  Ontstaan, ontwikkeling en ondergang van de Colligatio Sibculoensis
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2007) - In: Moderne devoten in monnikspij. Klooster en colligatie van Sibculo 1406-1580 S. 209-247

37Buchbeitrag  Askese oder Mystik? Der entscheidende Rang des 'Buches der inneren Tröstung' in der 'Nachfolge Christi' des Thomas a Kempis
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2006) - In: Aus dem Winkel in die Welt. Die Bücher des Thomas von Kempen und ihre Schicksale S. 173-187

38Buchbeitrag  Ratschläge an einen Kartäusernovizen: Geert Grote und seine Epistola de novo monacho
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2006) - In: Kartäusische Kunst und Architektur mit besonderer Berücksichtigung der Kartausen Zentraleuropas Tl. 1 S. 135-156

39Buchbeitrag  'Dat oetmoedich fundament ende privilegie der susteren': het leven van een reguliere kanunnikes in Soeterbeeck
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2005) - In: Rijkdom in eenvoud. Laatmiddeleeuwse handschriften uit klooster Soeterbeeck S. 11-25

40Buchbeitrag  "Ascensiones in corde disponere": spirituelle Umformung bei Gerhard Zerbolt von Zutphen
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2004) - In: Kirchenreform von unten. Gerhard Zerbolt von Zutphen und die Brüder vom gemeinsamen Leben S. 287-305

41Buchbeitrag  Bemoedigende wenken voor een wankelmoedige kartuizer: de brief van Geert Grote aan Hendrik van Alkemade
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2004) - In: Liber amicorum Jan de Grauwe S. 429-475

42Buchbeitrag  Toward Imageless Contemplation - Gerard Zerbolt of Zutphen as Guide for Lectio Divina
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2003) - In: Spirituality Renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion S. 3-28

43Artikel  De Navolging van Christus als concept voor de geestelijke weg: De relevante plaats van het derde en het vierde boek
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2003) - In: Ons geestelijk erf Bd. 77 (2003) S. 43-92

44Artikel  De Moderne Devotie. Haar invloed in de negentiende en twintigste eeuw
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2002) - In: Overijsselse historische bijdragen Bd. 117 (2002) S. 6-50

45Buchbeitrag  Art. Devotio moderna
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 1 S. 430-431

46Buchbeitrag  Art. "Imitation of Christ"
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 1 S. 718-719

47Buchbeitrag  De Agnietenbergkroniek in het licht van de Moderne Devotie
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2000) - In: Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg S. 9-55

48Buchbeitrag  Thematische meditatie en het beeld: visualiteit in De spiritualibus ascensionibus van Gerard Zerbolt van Zutphen (1367-1398)
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2000) - In: Geen povere schoonheid. Laat-middeleeuwse kunst in verband met de Moderne Devotie S. 43-66

49Buchbeitrag  Art. Thomas a Kempis (1379/1380-1471)
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 1434

50Buchbeitrag  Art. Windesheim
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 1551

51Artikel  Titus Brandsma en de bestemming van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1999) - In: Ons geestelijk erf Bd. 73 (1999) S. 40-72

52Artikel  Titus Brandsma und die editio critica des gesamten Schrifttums von Geert Grote (1340-1384). Geschichte eines Editionsprojekts
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1999) - In: Ons geestelijk erf Bd. 73 (1999) S. 208-247

53Artikel  De spiritualiteit van de devote regulier. Beschouwingen over de Agnietenbergkroniek van Thomas van Kempen
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1998) - In: Ons geestelijk erf Bd. 72 (1998) S. 54-104

54Artikel  Het getijdenboek van het Agnietenconvent te Kampen
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria vanPol, Frank van der. (1998) - In: Trajecta Bd. 7 (1998) S. 111-133

55Artikel  Titus Brandsma en de bestemming van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1998) - In: Ons geestelijk erf Bd. 72 (1998) S. 273-292

56Buchbeitrag  Kirchliches Reformklima in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts: zur Buchkultur im niederländisch-deutschen Raum
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1997) - In: Humanistische Buchkultur. Deutsch-niederländische Kontakte S. 37-63

57Buchbeitrag  Tabellarium chronologicum Windeshemense: de Windesheimse kloosters in chronologisch perspectief
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria vanHendrikman, Anton J.. (1996) - In: Windesheim 1395-1995 S. 186-210

58Buchbeitrag  Middeleeuws kloosterleven aan de rand van Mastenbroek: de kartuize Sonnenberg.
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria vanu.a.. (1996) - In: Omarmd door Ijssel en Zwartewater. Zeven eeuwen Mastenbroek S. 93-118

59Buchbeitrag  Het literaire erfgoed van de Moderne Devotie en de noodzaak van een spirituele hermeneutiek
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1996) - In: Windesheim 1395-1995 S. 10-26

60Buchbeitrag  Het Kapittel van Windesheim 1395-1995, Terugblik en vooruitzicht
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1996) - In: Windesheim 1395-1995 S. 1-9

61Buchbeitrag  Art. Devotio moderna
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1995) - In: Lexikon für Theologie und Kirche (3) 3 S. Sp. 173-174

62Buchbeitrag  Art. Essche, Nikolaus van
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1995) - In: Lexikon für Theologie und Kirche (3) 3 S. Sp. 890

63Buchbeitrag  Die Kartause des hl. Martin am Sonnenberg bei Kampen
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1995) - In: Akten Kartäuserforschung S. 275-284

64Buchbeitrag  Tijdordening in de devote overweging
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1995) - In: Geloof, moraal en intellect in de middeleeuwen S. 139-159

65Buchbeitrag  Die Wochenpläne in einer unbekannten Handschrift "De spiritualibus ascensionibus" des Gerhard Zerbolt von Zutphen.
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1994) - In: FS Erich Meuthen Tl. 1 S. 445-455

66Buchbeitrag  Art. Mombaer, Jan (1460-1501)
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1993) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 5 S. Sp. 48-51

67Buchbeitrag  Art. Thomas von Kempen, CRV
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1993) - In: Lexikon für Theologie und Kirche (3) 9 S. Sp. 1531-1532

68Buchbeitrag  Methodologische kanttekeningen bij het onderzoek van getijdenboeken
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1993) - In: Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza S. 210-229

69Buchbeitrag  Die Frage einer nördlichen Variante der Devotio Moderna: zur Interferenz zwischen den spätmittelalterlichen Reformbewegungen
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1993) - In: Wessel Gansfort (1419-1489) and Northern Humanism S. 157-169

70Buchbeitrag  Termen uit het kerkelijke leven van de late middeleeuwen
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria vanMertens, Thomas Felix Constantijn. (1993) - In: Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza S. 341-359

71Buchbeitrag  Geert Grote und die Volkssprache bei Kartäusern
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1993) - In: Die Kartäuser und ihre Welt. Kontakte und gegenseitige Einflüsse Tl. 1 S. 140-159

72Artikel  De mystieke weg van Alijt Bake (1415-1455):
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1992) - In: Ons geestelijk erf Bd. 66 (1992) S. 115-133

73Buchbeitrag  Twee onbekende middelnederlandse statutenboeken uit de Sint-Trudoabdij te Odegem
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1992) - In: Serta Devota Guillelmi Lourdaux 1 S. 203-222

74Buchbeitrag  Art. Johannes Gilemannus (1427-1487)
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1992) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 3 S. Sp. 370-372

75Buchbeitrag  Geert Grote im Lichte seiner kartäusischen Beziehungen
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1991) - In: Die Geschichte des Kartäuserordens Tl. 1 S. 113-129

76Buchbeitrag  "Ad instar fratrum ordinis Carthusiensis": Einflüsse der Kartäuserstatuten auf die Windesheimer Gesetzgebung
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1990) - In: Die Ausbreitung kartäusischen Lebens und Geistes im Mittelalter Tl. 1 S. 72-89

77Artikel  Het getijdenboek van Geert Grote. Terugblik en vooruitzicht
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1990) - In: Ons geestelijk erf Bd. 64 (1990) S. 156-193

78Buchbeitrag  Grenzen van de archeologie. Geschiedkundige aanwijzingen voor de locatie van her klooster te Windesheim
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1989) - In: Opstellen A. G. Weiler S. 125-135

79Artikel  De bestuursvorm van het kapittel van Sion: Hollands verzet tegen het Windesheims centralisme
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1987) - In: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland Bd. 29 (1987) S. 166-191

80Artikel  Opbloei en neergang van het kapittel van Windesheim
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1987) - In: Zwols historisch jaarboek Bd. 4 (1987) S. 31-44

81Buchbeitrag  Devotio moderna
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1985) - In: Wörterbuch der Mystik S. 109ff.

82Artikel  Het probleem van de cura monialium. Criteria voor de Windesheimse signatuur van een vrouwenklooster
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1985) - In: Ons geestelijk erf Bd. 59 (1985) S. 225-237

83Buchbeitrag  Een getuige van de oudere Windesheimse kloosterwetgeving
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1985) - In: Studies A. Gruijs S. 129-146: Ill

84Buchbeitrag  Het convict der broeders van het gemene leven te 's-Hertogenbosch
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1984) - In: Moderne Devotie. Figuren en facetten. Catalogus S. 170-172

85Artikel  De kongregatie van Windesheim en haar jongste geschiedenis
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1978) - In: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis Ser. NS, Bd. 59 (1978) S. 1-110

86Artikel  De Kampse fragmenten van de Dietsche Lucidarius
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1974) - In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Bd. 90 (1974) S. 106-131

87Artikel  Een Statutenboek van het klooster Diepenveen
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. (1973) - In: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland Bd. 15 (1973) S. 235-254

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.