RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Domenge Mesquida, Joan«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Domenge Mesquida, Joan

RI opac: 52 Einträge

1Monographie  L'obra de la Seu: El procés de construcció de la catedral de Mallorca en el tres-cents
Domenge Mesquida, Joan. - Palma de Mallorca (1999)

2Monographie  Introducció a l'estudi de l'argenteria mallorquina medieval
Domenge Mesquida, Joan. - Barcelona (1988)

3Buchbeitrag  La Chaise-Dieu y la arquitectura gôtica catalana del siglo XIV. Algunas confluencias
Domenge Mesquida, Joan. (2019) - In: La Chaise-Dieu. Communauté monastique et congrégation S. 159-180

4Buchbeitrag  Pere Morey, un maître lapicide entre Mende et Majorque (vers 1371-1394)
Domenge Mesquida, Joan. (2017) - In: La cathédrale de Mende - commanditaires et bâtisseurs S. 51-67

5Buchbeitrag  Mestre Guillem Sagrera: ¿de Perpiñán a las cortes ducales de los Valois?.
Domenge Mesquida, Joan. (2016) - In: 1514. Arquitectos tardogóticos en la encrucijada S. 65-77

6Buchbeitrag  La imatge sumptuària d'Alfons el Magnànim: joies documentades, representades, imaginades
Domenge Mesquida, Joan. (2016) - In: L'immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d'Aragona e Italia S. 139-176

7Buchbeitrag  Orfebrería y caballería. El collar emblemático en los reinos hispánicos en torno a 1400
Domenge Mesquida, Joan. (2016) - In: Orfèvrerie gothique en Europe. Production et réception S. 143-172

8Buchbeitrag  De tramuntana a migjorn. Migracions d'argenters i marxants de joies a la Corona d'Aragó (ca. 1380-1420)
Domenge Mesquida, Joan. (2016) - In: Catalunya i l'Europa septentrional a l'entorn de 1400 S. 53-86

9Buchbeitrag  Viaggi d'artisti, vie dell'arte tra Spagna, Francia e Fiandre
Domenge Mesquida, JoanCornudella, Rafael. (2015) - In: Il Medioevo in viaggio S. 82-91

10Buchbeitrag  Antonius Duboys d'Albavilla y Philipus Fillo de Orlenis en la catedral de Mallorca (1514-19)
Domenge Mesquida, Joan. (2015) - In: La France et l'Europe autour de 1500 S. 255-272

11Buchbeitrag  Argenters i marxants de "coses de grans preus" a la cort d'Aragô (ca. 1380-1420)
Domenge Mesquida, Joan. (2015) - In: Mercados del lujo, mercados del arte. El gusto de las elites mediterráneas en los siglos XIV y XV S. 349-356

12Buchbeitrag  Viatges d'artistes, rutes de l'art
Domenge Mesquida, JoanCornudella Carré, Rafael. (2015) - In: Viatjar a l'Edat mitjana = Travel in the Middle Ages S. 41-48

13Buchbeitrag  La compra d'un Sant Jordi d'argent parisenc. Altres adquisicions i encárrecs del cinc-cents
Domenge Mesquida, Joan. (2015) - In: El Palau de la Generalitat de Catalunya. Art i arquitectura S. 260-271

14Buchbeitrag  L'arribada i la custodia de relíquies. Un reliquiari molt bo y sumptuós
Domenge Mesquida, Joan. (2015) - In: El Palau de la Generalitat de Catalunya. Art i arquitectura S. 290-299

15Buchbeitrag  Una capella ab tots arreus e forniments. El servei d'altar obrat per l'argenter Bernat Llopart
Domenge Mesquida, Joan. (2015) - In: El Palau de la Generalitat de Catalunya. Art i arquitectura S. 200-207

16Buchbeitrag  Els Ros, argenters de traga al servei del General
Domenge Mesquida, Joan. (2015) - In: El Palau de la Generalitat de Catalunya. Art i arquitectura S. 300-305

17Buchbeitrag  Circulation d'objets, d'orfèvres et de techniques: l'émail en ronde-bosse en Espagne autour de 1400
Domenge Mesquida, Joan. (2014) - In: Les transferts artistiques dans l'Europe gothique S. 141-162

18Buchbeitrag  Traces episcopales dans la cathédrale gothique de Majorque: espaces, sépultures, mobilier liturgique
Domenge Mesquida, Joan. (2014) - In: L'évêque, l'image et la mort. Identité et mémoire au Moyen Âge S. 299-322

19Artikel  Las joyas emblemáticas de Alfonso el Magnánimo
Domenge Mesquida, Joan. (2014) - In: Anales de historia del arte Bd. 24, Extr1 (2014) S. 99-117

20Buchbeitrag  Voyages d'artistes, routes de l'art
Domenge Mesquida, JoanCornudella, Rafael. (2014) - In: Voyager au Moyen Âge S. 26-33

21Artikel  Arquitectura palatina del reino de Mallorca: símbolos de poder para una efímera dinastía.
Domenge Mesquida, Joan. (2013) - In: Anales de historia del arte Bd. 23, Extr. 2 (2013) S. 79-106

22Artikel  Construir i decorar un teginat: del document a l'obra
Vidal Franquet, JacoboDomenge Mesquida, Joan. (2013) - In: Quaderns del Museu Episcopal de Vic Bd. 6 (2013) S. 9-46
http://www.academia.edu/4407688

23Buchbeitrag  "A laor de Déu e en remissió de pecats". Deixes artístiques en el testament del prevere de Mallorca Pau d'Olesa (1442)
Domenge Mesquida, Joan. (2011) - In: Capitula facta et firmata. Inquietuds artístiques en el quatre-cents S. 483-?

24Artikel  Les arts de l'objecte: El centre argenter de Tortosa a la baixa edat mitjana; La producció de draps de ras a la Tortosa medieval; El tresor medieval de la Seu de Tortosa
Vidal Franquet, JacoboDomenge Mesquida, Joan. (2010) - In: Art i cultura. Història de les Terres de l'Ebre Bd. 5 (2010) S. 111-129
http://www.academia.edu/3172095

25Buchbeitrag  La construcción de la catedral de Mallorca entre 1400 y 1460: l'obra de les dues archades majós
Domenge Mesquida, Joan. (2010) - In: Arquitectura en construcción en Europa en época medieval y moderna S. 147-186

26Artikel  Guillem Sagrera et lo modern de son temps
Domenge Mesquida, Joan. (2009) - In: Revue de l'art Bd. 166 (2009) S. 77-90

27Buchbeitrag  Regalos suntuarios: Jean de Berry y las cortes hispanas
Domenge Mesquida, Joan. (2009) - In: El intercambio artístico entre los reinos hispanos y las cortes europeas en la baja Edad Media S. 343-364

28Buchbeitrag  Les "nobles i riques ofrenes" d'Isabel de Portugal. Orfebreries de la reina santa
Domenge Mesquida, JoanMolina, Anna. (2009) - In: Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a l'edat mitjana S. 307-331

29Buchbeitrag  La arquitectura en el reino de Mallorca, 1450-1550. Impresiones desde un mirador privilegiado
Domenge Mesquida, Joan. (2009) - In: La arquitectura en la Corona de Aragón entre el Gótico y el Renacimiento, 1450-1550 S. 185-240

30Buchbeitrag  Arqueta esmaltada de la Seu de Palma: un lligam i més enigmes
Domenge Mesquida, Joan. (2009) - In: Miscellània Gabriel Llompart (2009) S. 164-181

31Buchbeitrag  " De la dita sgleya veya hisqué molta e gran quantitat de fusta, de pedres e de teules ": remploi de vieux matériaux pour une nouvelle église de Majorque (Llucmajor, e. 1400)
Domenge Mesquida, Joan. (2008) - In: Il reimpiego in architettura. Recupero, trasformazione, uso S. 493-502

32Artikel  La arquitectura en el reino de Mallorca, 1450-1550: impresiones desde un mirador privilegiado
Domenge Mesquida, Joan. (2008) - In: Artigrama Bd. 23 (2008) S. 185-240

33Buchbeitrag  La creu de Porreres i l'argenter Antoni Oliva
Domenge Mesquida, Joan. (2008) - In: L'art gòtic a Catalunya Tl. 9 S. 86ff.

34Buchbeitrag  Guillem Morei i l'activitat gironina
Domenge Mesquida, Joan. (2007) - In: L'art gòtic a Catalunya Tl. 8 S. 296-303

35Buchbeitrag  Guillem Sagrera
Domenge Mesquida, Joan. (2007) - In: Gli ultimi indipendenti. Architetti del gotico nel Mediterraneo tra XV e XVI secolo S. 59-94

36Buchbeitrag  Le portail du 'mirador' de la cathédrale de Majorque: du document au monument
Domenge Mesquida, Joan. (2005) - In: Texte et archéologie monumentale. Approches de l'architecture médiévale S. 10-26

37Buchbeitrag  L'art gòtic a Mallorca
Domenge Mesquida, Joan. (2004) - In: Història de les Illes Balears Tl. 2 S. 242-281

38Buchbeitrag  Los esmaltes sur ronde-bosse en los reinos hispánicos ca. 1400: exordio para un "corpus"
Domenge Mesquida, Joan. (2003) - In: Smalti en ronde-bosse fra Italia ed Europa S. 89-134

39Artikel  Santa Maria del Mar i la historiografia del gòtic meridional
Domenge Mesquida, Joan. (2003) - In: Barcelona. Quaderns d'història Bd. 8 (2003) S. 179-200
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105502/171488

40Buchbeitrag  Els intercanvis amb el migdia de França
Domenge Mesquida, Joan. (2003) - In: L'art gòtic a Catalunya Tl. 2 S. 342-347

41Artikel  Guillem Sagrera, Master Builder of the Majorca Cathedral. Metric and Economic Aspects of Stone Work, 1422-1446
Domenge Mesquida, Joan. (2001) - In: Histoire et mesure Bd. 16 (2001) S. 373-404

42Buchbeitrag  En torno a las relaciones entre la orfebrería italiana y catalanoaragonesa en el Trecento. Tres postillas sobre el caso ligur
Domenge Mesquida, Joan. (1999) - In: Tessuti, oreficerie, miniature in Liguria XIII-XV secolo S. 149-184

43Buchbeitrag  La catedral de Mallorca: reflexiones sobre la concepción y cronología de sus naves
Domenge Mesquida, Joan. (1999) - In: Gotische Architektur in Spanien S. 159-187

44Buchbeitrag  Servar un patrimoni: pintors i argenters a la Seu de Girona (1367-1410)
Domenge Mesquida, Joan. (1999) - In: L'Artista-artesà medieval a la Corona d'Aragó S. 311-341

45Buchbeitrag  La torre y la cruz: diálogos entre plástica monumental y artes suntuarias en Mallorca, ca. 1400
Domenge Mesquida, Joan. (1997) - In: Oreficerie e smalti in Europa fra XIII e XV secolo S. 63-81

46Buchbeitrag  Guillem Morey a la seu de Girona (1375-1397). Seguiment documental
Domenge Mesquida, Joan. (1996) - In: Les Catedrals Catalanes. Arquitectura i Art Medieval S. 105-131

47Buchbeitrag  Art. Jean de Valenciennes (o Jan van Valenchine)
Domenge Mesquida, Joan. (1996) - In: Enciclopedia dell'arte medievale Tl. 7
http://www.treccani.it/enciclopedia/jean-de-valenciennes_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/

48Buchbeitrag  Paraments d'argent i serveis de taula a la cort dels monarques catalans: segles XIV-XV
Domenge Mesquida, Joan. (1995) - In: Actes Ier Col.loqui d'Història de l'Alimentació a la Corona d'Aragó Tl. 2 S. 641-653

49Buchbeitrag  Les maîtres d'oeuvre de la cathédrale de Majorque au cours du dernier tiers du XIVe siècle
Domenge Mesquida, Joan. (1994) - In: Autour des maîtres d'oeuvre de la cathédrale de Narbonne S. 151-158

50Artikel  Una croce italiana del primo Trecento nella Cathedrale di Maiorca
Domenge Mesquida, Joan. (1994) - In: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia Ser. 3, Bd. 24, 2-3 (1994) S. 613-628

51Buchbeitrag  L'argenteria en el regne de Mallorca
Domenge Mesquida, JoanDalmases Balañá, Nuria de. (1992) - In: Travaux Marcel Durliat S. 463-479

52Buchbeitrag  Entorn als oficis artístics de Mallorca: una aproximació als treballs i ocupacions dels artistes medievals (segles XIV-XVI)
Domenge Mesquida, Joan. (1991) - In: La manufactura urbana i els menestrals S. 381-398

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.