RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Engel, Pál«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Engel, Pál

RI opac: 96 Einträge

1Monographie  Les Angevins aux Habsbourgs (Histoire de la Hongrie médiévale.)
Engel, PálKristó, GyulaKubinyi, András. - Rennes (2008)

2Sammelwerk  Historische Demographie Ungarns (896-1996)
Kristó, GyulaEngel, PálKubinyi, András. - Herne (2007)

3Monographie  Itineraria regum et reginarum (1382-1438)
Engel, PálTóth, Norbert C.. - Budapest (2005)

4Monographie  Magyarország története, 1301-1526
Engel, PálKristó, GyulaKubinyi, András. - Budapest (2005)

5Monographie  Kiralyok es kiralynek itinerariumai: (1382 - 1438) ; Zsigmond kiraly es csaszar (1382 - 1437) itinerariumat kesz. Engel Pal. Maria kiralyno (1382 - 1395) es Borbala kiralyne (1405 - 1438), Zsigmond kiraly es csaszar felesegei, valamint Erzsebet (1382 - 1386) kiralyne, I. Lajos kiraly özvegye itinerariumait
Engel, PálTóth, Norbert C.. - Budapest (2005)

6Sammelwerk  Honor, vár, ispánság: válogatott tanulmányok
Engel, Pál. Csukovits, Enikö [Hrsg.]. - Budapest (2003)

7Monographie  Szent István birodalma. A középkori Magyrország története
Engel, Pál. - Budapest (2001)

8Monographie  Realm of St. Stephen. A history of medieval Hungary 895-1526
Engel, Pál. - London (2001)

9Monographie  The Realm of Saint Stephen - History of Medieval Hungary
Engel, Pál. - London (2001)

10Monographie  Magyarország története 1301-1457.
Engel, PálKristó, GyulaKubinyi, András. - Budapest (1998)

11Sammelwerk  Magyarország világi archontológiája: 1301 - 1457 [Weltliche Archontologie Ungarns, 1301 - 1457] (Vol. 1-2)
Engel, Pál [Hrsg.]. (1996)

12Monographie  Chronicle of the Hungarians / János Thuróczy.
Johannes <de Thurocz>. Mantello, Frank A. C.Engel, Pál [Bearb.]. - Bloomington, Ind. (1991)

13Monographie  Beilleszkedés Európába, a kezdetektol 1440-ig.
Engel, Pál. - Budapest (1990)

14Monographie  Társadalom és politikai struktúra az Anjou-kori Magyarországon
Engel, Pál. - Budapest (1988)

15Monographie  A magyarok krónikája (Az OSzK Inc. 1143-as jelzetü ösnyomtatványának hasonmásával) [Johannes von Thurocz: Ungarnchronik. Mit dem Faksimile der Inkunabel (Inc. 1143) der Széchényi Natonalbibliothek].
Thuróczy, János. Horváth, JánosEngel, PálSoltész, Zoltánné [Bearb.]. - Budapest (1986)

16Monographie  Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban (1387-1437)
Engel, Pál. - Budapest (1977)

17Artikel  Zsigmond király pecsételési szokásai
Engel, Pál. (2015) - In: Ars Hungarica Bd. 41 (2015) S. 113-116

18Artikel  A magyar királyi és az osztrák hercegi család 1380. évi házassági szerzodésének két sokpecsétes oklevele
Engel, Pál. (2015) - In: Ars Hungarica Bd. 41 (2015) S. 117-133

19Buchbeitrag  Struttura sociale e politica dell'Ungheria in epoca angioina
Engel, Pál. (2013) - In: L'Ungheria angioina S. 121-138

20Buchbeitrag  Probleme der historischen Demographie Ungarns in der Anjou- und Sigismundszeit
Engel, Pál. (2007) - In: Historische Demographie Ungarns (896-1996) S. 57-65

21Artikel  Töprengések az Árpád-kori sáncvárak problémájáról
Engel, Pál. (2007) - In: Castrum (Castrum bene) Bd. 6 (2007) S. 11-18
http://castrumbene.hu/files/c6_02engel.pdf

22Buchbeitrag  Die Monarchie der Anjoukönige in Ungarn
Engel, Pál. (2004) - In: Die "Blüte" der Staaten des östlichen Europa im 14. Jahrhundert S. 169-182

23Buchbeitrag  Királyi emberek Valkó megyében
Engel, Pál. (2003) - In: Engel, Honor, vár, ispánság S. 578-599

24Buchbeitrag  Birtokosztály és családképzõdés
Engel, Pál. (2003) - In: Engel, Honor, vár, ispánság S. 625-657

25Buchbeitrag  Vár és hatalom. Az uralom territoriális alapjai a középkori Magyarországon. I-II
Engel, Pál. (2003) - In: Engel, Honor, vár, ispánság S. 162-197

26Buchbeitrag  A magyar világi nagybirtok megoszlása a 15. században. I-II
Engel, Pál. (2003) - In: Engel, Honor, vár, ispánság S. 13-72

27Buchbeitrag  Hunyadi pályakezdése
Engel, Pál. (2003) - In: Engel, Honor, vár, ispánság S. 512-526

28Artikel  Ellyevölgyi János nádori ítélömester (1526?) sírköve
Engel, PálLövei, Pál. (2003) - In: Budapest regisegei Bd. 37 (2003) S. 185-188

29Buchbeitrag  Die Gründung des christlichen Königreichs
Engel, Pál. (2002) - In: Die ungarische Staatsbildung und Ostmitteleuropa S. 49-74

30Buchbeitrag  Adatok az Anjou-kori magyar hadseregröl
Engel, Pál. (2001) - In: Tanulmányok a középkorról. Analecta Medievalia 1 S. 73-82

31Buchbeitrag  Le règlement des conflits dans la Hongrie médiévale
Engel, Pál. (2001) - In: Le règlement des conflits au Moyen Âge S. 305-315

32Buchbeitrag  La Hongrie des Anjou: économie, urbanisation et société
Engel, Pál. (2001) - In: L'Europe des Anjou. Aventure des princes angevins S. 169-177

33Buchbeitrag  A honfoglalás kora
Engel, Pál. (2001) - In: Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig S. 19-36

34Buchbeitrag  The estates of the Hospitallers in Hungary at the end of the Middle Ages
Engel, Pál. (2001) - In: The Crusades and the Military Orders S. 291-302

35Buchbeitrag  Az Aba nemzetség Alattyáni-ága
Engel, Pál. (2000) - In: FS Ferenc Makk (2000) S. 127-136

36Artikel  A modernizáció lehetöségei a középkorban: Uralkodói akarat ? helyi társadalom
Engel, Pál. (2000) - In: Historia (Budapest) Bd. 22, 8 (2000) S. 3-7

37Buchbeitrag  Ungarn und die Türkengefahr zur Zeit Sigismunds (1387-1437).
Engel, Pál. (2000) - In: Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich S. 55-71

38Buchbeitrag  Az "1300 körüli" tanácsi határozat keltezéséhez
Engel, Pál. (2000) - In: FS Mária Ormos S. 125-132

39Artikel  Királyi emberek Valkó megyében
Engel, Pál. (1999) - In: Mediaevalia Transilvanica Bd. 3 (1999) S. 71-88

40Buchbeitrag  Erbteilung und Familienbildung
Engel, Pál. (1999) - In: FS János M. Bak S. 411-421

41Buchbeitrag  Sokpecsétes oklevelek 1323-ból és 1328-ból
Engel, PálLövei, Pál. (1998) - In: FS Tibor Koppány S. 133-148

42Artikel  Neki problemi bosansko-ugarskih odnosa [Some problems of Bosnian-Hungarian relationship in the Middle Ages]
Engel, Pál. (1998) - In: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda Bd. 16 (1998) S. 57-72
http://hrcak.srce.hr/file/24121

43Buchbeitrag  Egy elökelö család az Anjou- és Zsigmond-korból: a Szentemágocs nembeli Liszkóiak
Engel, Pál. (1998) - In: FS Iván Borsa S. 63-76

44Artikel  Királyság és fönemesség a középkori Magyarországon
Engel, Pál. (1998) - In: Rubicon Bd. 83/84 (1998) S. 69-73

45Buchbeitrag  Knezovi krbavski u Ugarskoj [Die Grafen von Korbavien in Ungarn]
Engel, Pál. (1998) - In: Znanstveni skup Povezivanje srednjoeuropskih zemalja s Jadranom (Mediteranom). Zbornik radova S. 73-81

46Artikel  A török-magyar háborúk elsö évei, 1389-1392
Engel, Pál. (1998) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 111 (1998) S. 561-577
http://epa.oszk.hu/00000/00018/00006/pdf/memoria.pdf

47Artikel  14. századi magyar vonatkozású iratok a johannita lovagrend máltai levéltárából
Engel, Pál. (1997) - In: Történelmi szemle Bd. 39 (1997) S. 111-118

48Artikel  Nagy Lajos ismeretlen adományreformja
Engel, Pál. (1997) - In: Történelmi szemle Bd. 39 (1997) S. 137-158

49Artikel  A Drávántúl középkori topográfiája: a történeti rekonstrukció problémája
Engel, Pál. (1997) - In: Történelmi szemle Bd. 39 (1997) S. 297-312

50Artikel  Egység és megosztottság: Választóvonalak a késö középkori Európában
Engel, Pál. (1997) - In: Rubicon Bd. 69/70 (1997) S. 19-23

51Artikel  Zur Frage der bosnisch-ungarischen Beziehungen im 14.-15. Jahrhundert
Engel, Pál. (1997) - In: Südost-Forschungen Bd. 56 (1997) S. 27-42

52Buchbeitrag  A kettös honfoglalás
Engel, Pál. (1997) - In: "Nyereg alatt puhítjuk...?" S. 54-63

53Buchbeitrag  Art. Urkunde, Urkundenwesen. A. VI. Ungarn
Engel, Pál. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1307-1308

54Buchbeitrag  Az Anjou- és a Zsigmond kori Magyarország történeti demográfiájának problémái
Engel, Pál. (1997) - In: Magyarország történeti demográfiája (896-1995) S. 111-116

55Buchbeitrag  Néhány XIV. századi erdélyi alvajda származása
Engel, Pál. (1996) - In: FS Zsigmond Jakó S. 176-186

56Buchbeitrag  Uradalomszervezés a Dunántúlon a XIV-XV. században
Engel, Pál. (1996) - In: Tanulmányok Pápa város történetéböl S. 21-30

57Artikel  Honor, castrum, comitatus. Studies in the Government System of the Angevin Kingdom
Engel, Pál. (1996) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 1 (1996) S. 91-100

58Buchbeitrag  Ungariâ i turskata opasnost po vremeto na Sigizmund, 1387-1437
Engel, Pál. (1996) - In: 1100 godini Ungariâ S. 94-107

59Artikel  A középkori Bosznia
Engel, Pál. (1995) - In: Historia (Budapest) Bd. 17 (1995) S. 3-6

60Artikel  Beiträge zur Herkunft und Tätigkeit der Familie von Alben in Ungarn
Süttö, SzilárdEngel, Pál. (1995) - In: Südost-Forschungen Bd. 54 (1995) S. 23-48

61Artikel  Egy bácskai jobbágynévsor 1525-böl
Engel, Pál. (1995) - In: Történelmi szemle Bd. 37 (1995) S. 353-366

62Buchbeitrag  A magyarországi birtokszerkezet átalakulása a Zsigmond-korban
Engel, Pál. (1995) - In: FS Gyula Kristó S. 141-159

63Artikel  János Hunyadi and the Peace "of Szeged" (1444)
Engel, Pál. (1994) - In: Acta orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 47 (1994) S. 241-258

64Artikel  A fönemesség megerösödése a Zsigmond-korban
Engel, Pál. (1994) - In: Rubicon Bd. 44 (1994) S. 8-11

65Buchbeitrag  A középkori Dunántúl mint történeti táj [Das mittelalterliche Transdanubien als eine geschichtliche Landschaft]
Engel, Pál. (1994) - In: Pannonia Regia. Müvészet a Dunántúlon 1000 - 1541 S. 12-21

66Buchbeitrag  Die Einkünfte Kaiser Sigismunds in Ungarn
Engel, Pál. (1994) - In: Sigismund von Luxemburg S. 179-182

67Artikel  Magyarország és a török veszély Zsigmond korában (1387-1437)
Engel, Pál. (1994) - In: Századok Bd. 128 (1994) S. 273-287

68Buchbeitrag  Birtok- és családtörténet
Engel, Pál. (1993) - In: FS Domokos Kosáry (1993) S. 23-36

69Buchbeitrag  A magyar királyság jövedelmei Zsigmond korában
Engel, Pál. (1993) - In: FS Kálmán Benda S. 27-31

70Artikel  Magyarország nagyhatalmi szerepe az Anjouk korában
Engel, Pál. (1992) - In: Napjaink Bd. 6, 2 (1992) S. 9-18

71Artikel  A kettös honfoglalás
Engel, Pál. (1991) - In: Napjaink Bd. 5, 1 (1991) S. 15-18

72Artikel  A középkori Magyarország miniatür ötvösszobrászata
Engel, Pál. (1990) - In: Magyar ötvös , 2 (1990) S. 19-24

73Buchbeitrag  Charles II de Duras, roi de Hongrie et son parti
Engel, Pál. (1990) - In: 1388, la dédition de Nice à la Savoie S. 199-205

74Artikel  A 14. századi Magyar pénztörténet néhány kérdése
Engel, Pál. (1990) - In: Századok Bd. 124 (1990) S. 25-93

75Buchbeitrag  Der Adel Nordostungarns zur Zeit König Sigismunds (1387-1437)
Engel, Pál. (1990) - In: Etudes historiques hongroises 1990 Tl. 1 S. 27-47

76Buchbeitrag  The age of the Angevines, 1301-1382
Engel, Pál. (1990) - In: A History of Hungary S. 34-53

77Buchbeitrag  Die Grafschaft Eisenburg im 14. Jahrhundert.
Engel, Pál. (1989) - In: Die Güssinger S. 115-126

78Buchbeitrag  Die Güssinger im Kampf gegen die ungarische Krone
Engel, Pál. (1989) - In: Die Güssinger S. 85-114

79Artikel  Az ország újraegyesítése: I. Károly küzdelmei az oligarchák ellen, 1310-1323
Engel, Pál. (1988) - In: Századok Bd. 122 (1988) S. 89-146

80Artikel  Temetkezések a középkori székesfehérvári bazilikában ; Függelék: a székesfehérvári koronázások
Engel, Pál. (1987) - In: Századok Bd. 121 (1987) S. 613-637

81Buchbeitrag  Zsigmond bárói: Rövid életrajzok
Engel, Pál. (1987) - In: Müvészet Zsigmond király korában 1387-1437 S. 405-458

82Buchbeitrag  Zsigmond bárói
Engel, Pál. (1987) - In: Müvészet Zsigmond király korában 1387-1437 S. 114-129

83Buchbeitrag  Az utazó király: Zsigmond itineráriuma
Engel, Pál. (1987) - In: Müvészet Zsigmond király korában 1387-1437 S. 70-92

84Buchbeitrag  Fönemesi sírkövek a Zsigmond kori Magyarországon
Engel, PálLövei, PálVarga, Livia. (1986) - In: Müvelödéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról S. 203-233

85Artikel  Ung megye településviszonyai és népessége a Zsigmond-korban: adatok Magyarország középkori demográfiájához
Engel, Pál. (1985) - In: Századok Bd. 119 (1985) S. 941-1005

86Artikel  Grabplatten von ungarischen Magnaten aus dem Zeitalter der Anjou-Könige und Sigismunds von Luxemburg
Engel, PálLövei, PálVarga, Livia. (1984) - In: Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 30 (1984) S. 33-63

87Buchbeitrag  A szegedi eskü és a váradi béke: Adalék az 1444. év eseménytörténetéhez
Engel, Pál. (1984) - In: FS Elemér Mályusz (1984) S. 77-96

88Buchbeitrag  Hadsereg és társadalom a lovagkorban
Engel, Pál. (1984) - In: Hadsereg és társadalom S. 64-65

89Artikel  Hunyadi János kormányzó itineráriuma, 1446-1452
Engel, Pál. (1984) - In: Századok Bd. 118 (1984) S. 974-997

90Buchbeitrag  Andreas Baumkircher und Ungarn. Quellen zu Andreas Baumkircher im ungarischen Staatsarchiv
Engel, Pál. (1983) - In: Andreas Baumkircher und seine Zeit S. 247-255

91Artikel  Székesfehérvári köfaragványok Györgyi Bodó Miklós prépost címerével [Steinskulpturen mit dem Wappen des Propstes Miklós Györgyi Bodó aus Székesfehérvár].
Lövei, PálEngel, Pál. (1983) - In: Müvészettörténeti értesítö Bd. 32 (1983) S. 1-7

92Buchbeitrag  János Hunyadi: the decisive years of his career, 1440-1444
Engel, Pál. (1982) - In: From Hunyadi to Rákóczi. War and Society in Late Medieval and Early Modern Hungary S. 103-123

93Artikel  Honor, vár, ispánság: tanulmányok az Anjou-királyság kormányzati rendszeréröl
Engel, Pál. (1982) - In: Századok Bd. 116 (1982) S. 880-922

94Artikel  A honor: A feudális birtokformák kérdéséhez
Engel, Pál. (1982) - In: Történelmi szemle Bd. 25 (1982) S. 1-26

95Artikel  Die Barone Ludwigs des Grossen, König von Ungarn
Engel, Pál. (1982 - 1983) - In: Alba Regia Bd. 22 (1982/83) S. 11-19
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_FEJE_C022_albaregia22/?pg=12

96Artikel  Zur Frage der mittelbyzantinischen Epibole
Engel, Pál. (1969) - In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 17 (1969) S. 443-448

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.