RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Engen, Hildo van«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Engen, Hildo van

RI opac: 36 Einträge

1Sammelwerk  Macht, bezit en ruimte: opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen: aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden
Engen, Hildo vanNijdam, Han [Hrsg.]. - Hilversum (2021)

2Sammelwerk  Labels and Libels: Naming Beguines in Northern Medieval Europe
Böhringer, LethaDeane, Jennifer KolpacoffEngen, Hildo van [Hrsg.]. - Turnhout (2014)

3Sammelwerk  De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht
Engen, Hildo vanVliet, Kaj van [Hrsg.]. - Hilversum (2012)

4Sammelwerk  Monastiek observantisme en moderne devotie in de Noordelijke Nederlanden
Engen, Hildo vanVerhoeven, Gerrit [Hrsg.]. - Hilversum (2008)

5Monographie  De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie
Engen, Hildo van. - Hilversum (2006)

6Sammelwerk  Stadswording in de Nederlanden: Op zoek naar overzicht
Rutte, ReinoutEngen, Hildo van [Hrsg.]. - Hilversum (2005)

7Buchbeitrag  Een tempel aan de Nieuwe Markt
Engen, Hildo van. (2021) - In: FS Hans Mol S. 499-528

8Buchbeitrag  Hans Mol: de rijke oogst van een veelzijdig onderzoeker
Nijdam, HanEngen, Hildo vanVliet, Kaj van. (2021) - In: FS Hans Mol S. 11-20

9Buchbeitrag  Het Kapittel van Utrecht: vereniging van de derde orde
Engen, Hildo van. (2018) - In: De moderne devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen S. 154-157

10Buchbeitrag  Devotional diptychs in late medieval Netherlandish charterhouses
Engen, Hildo van. (2014) - In: The Carthusians in the Low Countries. Studies in Monastic History and Heritage S. 87-104

11Buchbeitrag  Dionysius de Kartuizer en de tertiarissen van het Kapittel van Zepperen
Engen, Hildo van. (2013) - In: A Fish Out of Water? From Contemplative Solitude to Carthusian Involvement S. 181-198

12Buchbeitrag  De lange weg naar observantie: de hervorming van de Paulusabdij in de late middeleeuwen
Engen, Hildo van. (2012) - In: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht S. 171-199

13Buchbeitrag  'Memor esto mei': devotional diptychs and religious orders in the late medieval Low Countrie
Engen, Hildo van. (2011) - In: Studies Truus van Bueren S. 269-287

14Buchbeitrag  Handschriften en drukken
Engen, Hildo van. (2010) - In: De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling S. 229-238

15Buchbeitrag  Editie en vertaling
Engen, Hildo vanMoolenbroek, Jaap J. van [Bearb.]. (2010) - In: De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling S. 258-328

16Buchbeitrag  Gerard von Voorne en de Vijfde Partie van de Spiegel historiael
Engen, Hildo van. (2009) - In: De Boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering S. 31-45

17Buchbeitrag  Cisterciënzers in de stad: De priorij Mariënkroon in Heusden
Engen, Hildo van. (2008) - In: Monastiek observantisme en moderne devotie in de Noordelijke Nederlanden S. 107-132

18Buchbeitrag  Monastiek observantisme en moderne devotie in de noordelijke Nederlanden
Engen, Hildo vanVerhoeven, Gerrit. (2008) - In: Monastiek observantisme en moderne devotie in de Noordelijke Nederlanden S. 9-15

19Buchbeitrag  Van molenaarszoon tot rechtsgeleerd abt: Arnold Willemsz (ca. 1345 - 1420) en de monastieke observantie van de 15de eeuw
Engen, Hildo van. (2008) - In: Het klooster Egmond. Hortus conclusus S. 219-246

20Artikel  Kastelein Willem van Kronenburg en de stedelijke ontwikkeling van laatmiddeleeuws Heusden
Engen, Hildo van. (2008) - In: Holland Bd. 40 (2008) S. 81-96

21Artikel  Het kapittel van Munsterkerk
Engen, Hildo van. (2008) - In: Historische Reeks Land van Heusden en Altena Bd. 17 (2008) S. 66-97

22Artikel  Twee onuitgegeven brieven van Geert Grote over de derde orde van Sint-Franciscus
Engen, Hildo van. (2008) - In: Ons geestelijk erf Bd. 79 (2008) S. 105-145

23Artikel  Der franziskanische Drittorden im mittelalterlichen Bistum Utrecht. Erträge eines Forschungsprojektes
Goudriaan, KoenCorbellini, SabrinaEngen, Hildo vanLuijk, Madelon van. (2007) - In: Rheinische Vierteljahrsblätter Bd. 71 (2007) S. 266-277

24Buchbeitrag  De institutionele grondslagen van de Colligatie van Sibculo
Engen, Hildo van. (2007) - In: Moderne devoten in monnikspij. Klooster en colligatie van Sibculo 1406-1580 S. 249-263

25Artikel  Met dank aan de landsheer. Enkele hoofdlijnen in de ontstaansgeschiedenis van de Overijsselse steden
Engen, Hildo vanRutte, Reinout. (2007) - In: Overijsselse historische bijdragen Bd. 122 (2007) S. 177-204

26Artikel  Met het volste recht: de juridische pretenties van de tertiarissen van het kapittel van Utrecht
Engen, Hildo van. (2005) - In: Trajecta Bd. 14 (2005) S. 147-160

27Buchbeitrag  Geen schraal terrein: Stadsrechten en het onderzoek naar stadswording
Engen, Hildo van. (2005) - In: Stadswording in de Nederlanden S. 63-86

28Buchbeitrag  A learned acquaintance Jan van Galecop (c. 1375 - 1428) and the modern devotion
Engen, Hildo van. (2004) - In: Essays Hilde de Ridder-Symoens S. 13-32

29Artikel  Speciosus forma. Het Kapittel van Utrecht en de invoering van de clausuur
Engen, Hildo van. (2002) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis Bd. 5 (2002) S. 206-246

30Artikel  '… Bider kore vanden dorpe …'. Het stadsrecht van Brouwershaven (1403)
Cappon, Cornelis MarinusEngen, Hildo van. (2002) - In: Pro memorie Bd. 4 (2002) S. 230-255

31Artikel  Niet wit en niet zwart. Het kleurloze habijt van de derde orde van Sint-Franciscus.
Engen, Hildo van. (2001) - In: Madoc Bd. 15 (2001) S. 300-304

32Artikel  Stad door stadsrecht?: De betekenis van de stadsrechtverlening voor de stadjes Goedereede (1312), Brielle (1330 en 1343), Geervliet (1381) en Brouwershaven (1403).
Cappon, Cornelis MarinusEngen, Hildo van. (2001) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis Bd. 4 (2001) S. 168-188

33Artikel  Het archief van het Kapittel van Utrecht
Engen, Hildo van. (2000) - In: Ons geestelijk erf Bd. 74 (2000) S. 33-49

34Artikel  'Enen niewen stede, ergens daer sij ons ende haer ter besten oorbaer staedt' - Over de wording van de stad Naarden in de tweede helft van de veertiende eeuw
Engen, Hildo vanKos, AntoonRutte, Reinout. (2000) - In: Tijdschrift van de Stichting Tussen Vecht Bd. 18 (2000) S. 96-105

35Artikel  De stadsrechtoorkonden van Brielle (1330 en 1343)
Cappon, Cornelis MarinusEngen, Hildo van. (1999) - In: Verslagen en mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-vaderlandsche Recht Ser. NR, Bd. 10 (1999) S. 135-162

36Buchbeitrag  De registers van Gerard van Voorne: over het onstaan van het register Voorne A.B
Engen, Hildo van. (1998) - In: Opstellen Jaap Kruisheer S. 179-210

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.