RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,6 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Ensenyat Pujol, Gabriel«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Ensenyat Pujol, Gabriel

RI opac: 74 Einträge

1Monographie  Flandes i la Mallorca medieval a través dels Pont: Segles XV i XVI
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. - Palma de Mallorca (2019)

2Monographie  Clergues il·lustrats: un cercle humanista a l'entorn de la Seu de Mallorca (1450-1550)
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. - Palma de Mallorca (2013)

3Sammelwerk  Mallorca medieval
Ensenyat Pujol, Gabriel. - Barcelona (2005)

4Sammelwerk  Mallorca medieval: [els pobles medievals de Mallorca]
Ensenyat Pujol, Gabriel [Bearb.]. - Barcelona (2005)

5Monographie  Mallorca medieval: [los pueblos medievales de Mallorca]
Ensenyat Pujol, Gabriel. - Barcelona (2005)

6Monographie  Història de la literatura catalana a Mallorca a l'Edat Mitjana
Ensenyat Pujol, Gabriel. - Palma de Mallorca (2001)

7Monographie  El nous horitzons culturals a Mallorca al final de l'edat mitjana
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. - Palma de Mallorca (2000)

8Monographie  El nous horitzons culturals a Mallorca: al final de l'edat mitjana
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. - Palma de Mallorca (2000)

9Monographie  La literatura Catalana medieval a Mallorca
Ensenyat Pujol, Gabriel. - Palma de Mallorca (1999)

10Monographie  La reintegració de la Corona de Mallorca a la Corrona d'Aragó
Ensenyat Pujol, Gabriel. - Palma (1997)

11Monographie  Ferrando Valentí i la seva familia
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. - Abadia de Montserrat (1996)

12Buchbeitrag  Los pobres, unos marginados necesarios de cara al más allá
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2021) - In: En los márgenes de la historia. Marginales y minorías S. 49-78

13Buchbeitrag  Els pobres, uns margináis necessaris de cara al més enlla
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2021) - In: Los Trastámaras y sus minorías. Entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón S. 79-105

14Buchbeitrag  Ramon Llull i Anselm Turmeda: dues actituds mallorquines enfront de l'Islam
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2020) - In: La Barbaria i les Balears. Les relacions entre Tunis i l'arxipèlag al llarg de la història S. 15-32

15Buchbeitrag  La figura del burgès en Ramon Llull
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2020) - In: Ramon Llull y el Lulismo. Fe y entendimiento S. 57-82

16Buchbeitrag  Noves referéncies documentáis sobre els Llull de Mallorca (segles XIII-XIV).
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2020) - In: Miscelània Antoni Ferrando S. 23-40

17Buchbeitrag  "Lo primer mariner fou savi mercader": Ramon Llull i el món dels mariners
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2019) - In: La vida marítima a la Mediterrània medieval S. 95-114

18Artikel  Ausiàs March, el Príncep de Viana i Josep Maria Quadrado
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2019) - In: eHumanista IVITRA Bd. 15 (2019) S. 29-43

19Artikel  "Ego magister Raymundus Lul catalanus". Entorn a la identitat de Ramon Llull a l'Edat mitjana
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2018) - In: Zeitschrift für Katalanistik Bd. 31 (2018) S. 5-22

20Artikel  La filosofia discursiva de Pedro El Cerimonioso respecto a la reintegración de la corona de Mallorca a la corona de Aragón
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2018) - In: Medievalista on-line Bd. 23 (2018)
https://journals.openedition.org/medievalista/1617

21Buchbeitrag  No sólo Turmeda. Franciscanos mallorquines e Islam
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2018) - In: Franciscanos en la Edad Media. Memoria, cultura y promoción artística S. 267-284

22Buchbeitrag  La persistencia del lulismo en Mallorca en la época medieval
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2018) - In: Les formes laïques de la philosophie. Raymond Lulle dans l'histoire de la philosophie médiévale S. 185-204

23Artikel  Les relacions culturals entre Mallorca i el Rosselló en temps de la corona mallorquina
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2017) - In: E-Spania Bd. 28 (2017)
https://journals.openedition.org/e-spania/27169

24Buchbeitrag  Ramon Llull y la época. Génesis histórica del pensamiento luliano
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2017) - In: En torno a Ramon Llull. Presencia y transmisión de su obra S. 35-52

25Buchbeitrag  Ramón Llull i els reis de Mallorca: llums i ombres d'una relació
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2017) - In: Actes del Congres d'Obertura de l'Any Llull "En el setè centenari de Ramon Llull" S. 145-164

26Artikel  "Lo vendre e lo comprar són martèria de justícia". Ramon Llull i la mentalitat mercantil franciscana.
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2016) - In: Estudios franciscanos Bd. 117 (2016) S. 469-484

27Artikel  Idees sobre el saber intel·lectual en Ramon Llull
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2016) - In: Educació i Història Bd. 28 (2016) S. 17-40

28Artikel  Ramon Llull i l'època. Context històric
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2016) - In: El Mirall Bd. 236 (2016) S. 10-17

29Artikel  Ramon Llull i Mallorca (1300-1316). El Beat davant la situació política del regne
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2016) - In: eHumanista IVITRA Bd. 10 (2016) S. 27-42

30Buchbeitrag  La espiritualidad de las reinas de la casa real de Mallorca
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2015) - In: Reginae Iberiae. El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares S. 111-130

31Artikel  Ramon Llull i les arts mecàniques
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2015) - In: eHumanista IVITRA Bd. 8 (2015) S. 109-125

32Artikel  Tiraquellus, plagiat per Binimelis
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2013) - In: eHumanista IVITRA Bd. 3 (2013) S. 20-36

33Artikel  Imatges del jueu a la literatura catalana medieval
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2012) - In: Afers Bd. 27 (2012) S. 469-499

34Artikel  Humanisme i Renaixement a Mallorca: noves dades, nova periodització
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2012) - In: eHumanista IVITRA Bd. 1 (2012) S. 99-127

35Buchbeitrag  L'activitat lulliana a la Mallorca del segle XIV: un lul-lisme amagac?
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2012) - In: Ramon Llull i el lul·lisme. Pensament i llenguatge S. 161-192

36Buchbeitrag  Jaume I entre la historia i la literatura
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2011) - In: Jaume I. Commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I Tl. 1 S. 653-672

37Artikel  Esperandeu Espanyol, un canonge del segle XV amb interessos humanistes i lul.listes
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2010) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana Bd. 66 (2010) S. 51-61

38Artikel  Entorn de la recepció de la cultura humanística a Mallorca
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2009) - In: eHumanista. Journal of Iberian Studies Bd. 13 (2009) S. 1-13

39Buchbeitrag  Regne de Mallorca i la península itàlica: del tràfec mercantil a les relacions culturals
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2008) - In: El regne de Mallorca. Cruïlla de gents i de cultures S. 15-28

40Buchbeitrag  Pacifisme i croada en Ramon Llull
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2008) - In: Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg S. 232-245

41Artikel  La antigua Corona de Mallorca a mitad del siglo XIV: la crisis general y política y sus repercusiones culturales
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2007) - In: Edad Media. Revista de historia Bd. 8 (2007) S. 59-77
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2509118.pdf

42Buchbeitrag  La recepción de las ideas humanistas en Mallorca en la época de los Reyes Católicos
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2007) - In: Isabel la Católica y su época Tl. 2 S. 863-875

43Buchbeitrag  Referències documentals sobre Damià Carbó
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2006) - In: Actes de la VIII Trobada d'Història de la Ciència S. 211-214

44Buchbeitrag  La qüestió de la cavalleria (i algunes altres) en la idea de croada de Ramon Llull
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2006) - In: Ramón Llull al segle XXI S. 265-280

45Artikel  Un manuscrit inèdit de Joan Binimelis a l'Arxiu Torrella
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2005) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana Bd. 61 (2005) S. 289-294

46Buchbeitrag  Referències cronístiques i literàries medievals sobre la reincoporació de la Corona de Mallorca a la Corona catalonaragonesa
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2005) - In: La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-XVI S. 1867-1880

47Buchbeitrag  L'Antroponímia mallorquina renaixentista
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2005) - In: XVI-XVII Jornades d'antroponímia i toponímia (2003-2004) S. 203-211

48Buchbeitrag  L'Administració a la Corona d' Aragó a la Baixa Edat Mitjana: les terres de L'antiga Corona de Mallorca després de la reincorporació a la Corona Catalanoaragonesa
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2004) - In: Los cimientos del Estado en la Edad Media S. 169-180

49Buchbeitrag  Les aportacions culturals de les Balears medievals
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2004) - In: Història de les Illes Balears Tl. 2 S. 210-241

50Buchbeitrag  Els Olesa: una familía lletraferida de la ciutat de Mallorca (segles XIV-XVI)
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2003) - In: El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta Tl. 2 S. 583-590

51Artikel  La cultura mèdica a Mallorca a través d'alguns professionals sanitaris de finals del segle XV
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2003) - In: Randa Bd. 50 (2003) S. 49-60

52Buchbeitrag  Jaume II i la Part Forana
Mas Forners, AntoniAndreu Galmés, JaumeEnsenyat Pujol, Gabrielu.a.. (2002) - In: Jaume II i les ordinacions de l'any 1300 S. 145-216

53Artikel  Notes sobre Joan Alexandre Adrets, metge convers de Mallorca (segle XV)
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2002) - In: Gimbernat Bd. 37 (2002) S. 131-138
http://www.raco.cat/index.php/Gimbernat/article/view/44825

54Buchbeitrag  Els Milià: una altra nissaga de notaris a la Mallorca baixmedieval
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2002) - In: Homenatge Guillem Rosselló Bordoy (2002) Tl. 1 S. 177-191

55Buchbeitrag  Pervivencia de la Tradición Clásica a través de la Iconografía y la Onomástica en Mallorca durante la época del Humanismo
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2002) - In: Homenaje Antonio Fontán (2002) Tl. 3 S. 1557-1570

56Buchbeitrag  Mallorquins a la cort del Magnànim i a la Itàlia renaixentista: la seva influència cultural al regne de Mallorca
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2001) - In: XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona Tl. 2 S. 1293-1310

57Artikel  La murada de la ciutat de Mallorca a través dels textos literaris
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2001) - In: Estudis balearics Bd. 70/71 (2001) S. 29-36

58Buchbeitrag  Pervivències de la tradició medieval en la literatura mallorquina del segle XVI: primera aproximació
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2000) - In: Al tombant de l'Edat Mitjana. Tradició medieval i cultura humanista S. 327-338

59Artikel  Les Ordinacions de 1300
Ensenyat Pujol, Gabriel. (2000) - In: Lluc , 816/817 (2000) S. 12-14

60Buchbeitrag  Corsarisme i represàlies castellano-mallorquines durant la dècada 1340-1350
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1997) - In: XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón 2 S. 101-113

61Buchbeitrag  Notícies entorn a la participació mallorquina en les campanyes sardes (1347-1357)
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1995) - In: 14. Congresso di storia della Corona d'Aragona 2 S. 417-426

62Buchbeitrag  Missèr Ferrando Valentí, escriptor i polític mallorquí de mitjan segle XV
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1994) - In: La cultura catalana tra l'umanesimo e il barocco S. 121-126

63Buchbeitrag  La penalització del joc d'atzar a la Mallorca baix-medieval
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1993) - In: Espai i temps d'oci a la història S. 353-364

64Buchbeitrag  Notes sobre els primers gremis i confraries coneguts a Mallorca (segles XIII-XIV)
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1991) - In: La manufactura urbana i els menestrals S. 247-262

65Artikel  El regne de Mallorca i la república de Gènova: les difícils relacions durant els anys centrals del segle XIV
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1991) - In: Randa Bd. 29 (1991) S. 63-74

66Artikel  La guerra de cors entre Jaume III i Pere IV: un episodi desconegut de la reintegració de Mallorca a la Corona d'Aragó, 1342-1349
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1990) - In: Estudis balearics Bd. 36 (1990) S. 41-50

67Buchbeitrag  El "lou" dels genovesos: els canvis operats després de l'annexió de Mallorca
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1989) - In: XIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó Tl. 2 S. 73-83

68Artikel  La marca concedida per Jaume III a Mateu Pellicer contra els súbdits de la Corona catalano-aragonesa
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1989) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana Bd. 45 (1989) S. 123-131

69Artikel  La donació de dues cavalleries propietat de legitimistes feta per Pere IV després de la reintegració de Mallorca
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1989) - In: Mayurqa Bd. 22 (1989) S. 229-237

70Buchbeitrag  Caballos armados mallorquines en la campaña del Rosellón (1343-1345)
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1989) - In: Historiographie de la Couronne d'Aragon Tl. 2 S. 215-224

71Artikel  Els "italians" del segle XIV a la Crònica de Pere el Cerimoniós
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1988) - In: Estudis balearics Bd. 29/30 (1988) S. 39-40

72Artikel  Dues transferències de censos del Reial Patrimoni mallorquí per finançar la guerra amb Gènova
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1987) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana Bd. 43 (1987) S. 59-70

73Artikel  Algunos préstamos otorgados e Pedro el Ceremonioso tras la anexión de Mallorca
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1985 - 1987) - In: Mayurqa Bd. 21 (1985/87) S. 121-131

74Artikel  Algunes mesures restrictives contra l'importació d' esclaus turcs a Mallorca (1462-1481)
Ensenyat Pujol, Gabriel. (1985) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana Bd. 41 (1985) S. 199-206

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.