RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Feld, István«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Feld, István

RI opac: 112 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Feld, István. (2016)
https://independent.academia.edu/istv%C3%A1nfeld

2Monographie  Heves megye várai az öskortól a kuruc korig. [Die Burgen des Komitates Heves]
Feld, IstvánNováki, GyulaBaráz, Cs.Dénes, J.Sárközy, Sebestyén. - Budapest [u.a.] (2009)

3Sammelwerk  Kastélyok évszázadai - évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére
Feld, IstvánSomorjay, Sélysette [Hrsg.]. - Budapest (2008)

4Monographie  Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az öskortól a kuruc korig. [Die Burgen des Komitates Borsod-Abaúj-Zemplén]
Feld, IstvánNováki, GyulaSárközi, S.. - Budapest (2007)

5Monographie  Késö reneszánsz és kora barokk. [Die Baukunst der Spätrenaissance und des Frühbarocks in Ungarn]
Feld, István. - Budapest (2002)

6Monographie  Sárospatak. Vörös-torony TKM Kiskönyvtár 536 ill. [Sárospatak. Der Rote Turm. TKM Kiskönyvtár 536A]
Feld, IstvánDankó K.. - Budapest (1996)

7Monographie  A budavári Szent Zsigmond templom és gótikus szobrai. [Die Hl. Sigismund-Kirche in Buda und ihre Skulpturen]
Feld, IstvánBuzás, Gergely. - Budapest (1996)

8Monographie  A füzéri vár [Die Burg Füzér]
Feld, IstvánCabello, Juan. - Miskolc (1980)

9Buchbeitrag  Import Objects as Sources of the Economic History of Medieval Hungary
Feld, István. (2018) - In: The Economy of Medieval Hungary S. 455-472

10Buchbeitrag  Korai eredetü ispánsági váraink a 12-13. században
Feld, István. (2016) - In: FS Károly Mesterházy S. 695-716

11Buchbeitrag  Außenwerke und Vorwerke der Burgen in Mitteleuropa
Feld, IstvánSzörényi, Gábor András. (2015) - In: "Dem Feind zum Trutz". Wehrelemente S. 205-217

12Artikel  A magánvárak építésének kezdetei a középkori Magyarországon a régészeti források tükrében. II.
Feld, István. (2015) - In: Századok Bd. 149 (2015) S. 333-381

13Buchbeitrag  Az erdoispánságok várai az Árpád-kori Magyarországon
Feld, István. (2014) - In: FS László Solymosi S. 369-390

14Buchbeitrag  Burgen im österreichisch-ungarischen Grenzraum im 12. und 13. Jahrhundert
Feld, István. (2014) - In: Château et frontière S. 167-176

15Artikel  A magánvárak építésének kezdetei a középkori Magyarországon a régészeti források tükrében I.
Feld, István. (2014) - In: Századok Bd. 148 (2014) S. 351-386

16Buchbeitrag  Die bischöflichen Residenzen Ungarns im Spätmittelalter
Feld, István. (2013) - In: Burg und Kirche. Herrschaftsbau im Spannungsfeld zwischen Politik und Religion S. 179-187

17Artikel  Régészeti kutatások a Salgói várban
Feld, IstvánBalogh-László, EmeseTóth, Balázs. (2013) - In: Archaeologiai értesítö Bd. 138 (2013) S. 239-264

18Buchbeitrag  Die Burgen des Königreiches Ungarn im 11.-12. Jahrhundert
Feld, István. (2012) - In: L'origine du chateau médiéval. Actes S. 159-168

19Artikel  Erforschung und "Wiederaufbau" der spätmittelalterlichen Burg Solymar bei Budapest
Feld, István. (2012) - In: Burgen und Schlösser Bd. 53 (2012) S. 222-229

20Buchbeitrag  Az Árpád-kori Magyarország püspöki székvárainak kérdéséhez
Feld, István. (2012) - In: FS István Draskóczy S. 395-406

21Buchbeitrag  Die Schauplätze großadligen Lebens in Ungarn in der Zeit von König Matthias Corvinus (1458 bis 1490)
Feld, István. (2012) - In: FS Barbara Schock-Werner S. 67-78

22Buchbeitrag  Várkutatás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Feld, István. (2011) - In: FS Peter Nemeth S. 187-207

23Buchbeitrag  Feld István publikációi 1976-2011
Feld, István. (2011) - In: FS István Feld S. 9-16

24Buchbeitrag  Die regelmäßigen "Burgschlösser" des Königreiches Ungarn im Spätmittelalter
Feld, István. (2011) - In: Die Burg im 15. Jahrhundert. Kolloquium S. 138-147

25Buchbeitrag  Középkori várak és rezidenciák régészeti kutatása. [Archaeological Research into Medieval Castles and Residences]
Feld, István. (2010) - In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon S. 495-520

26Buchbeitrag  A középkori várak kutatása Nógrád megyében. [Die Erforschung der Burgen des Mittelalters im Komitat Nógrád]
Feld, István. (2010) - In: FS Pál Patay S. 217-236

27Artikel  Die Burg Hollókö [Das Forgách-Schloss in Szécsény]
Feld, István. (2009) - In: Castrum (Castrum bene) Bd. 10 (2009) S. 82-91

28Buchbeitrag  Visegrád und Buda - die Königsresidenzen Ungarns im Spätmittelalter
Feld, István. (2009) - In: Von der Burg zur Residenz. Kolloquium S. 85-94

29Buchbeitrag  Wandel in den Lebensräumen des ungarischen Adels im 15. und 16. Jahrhundert
Feld, István. (2009) - In: Zwischen Tradition und Wandel. Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts S. 371-380

30Artikel  László és a magyar várkutatás. [László Gerö und die ungarische Burgenforschung]
Feld, István. (2009) - In: Müemlékvédelem Bd. 53 (2009) S. 354-358

31Buchbeitrag  A nyéki királyi épületek. [Die königlichen Bauten in Nyék]
Feld, István. (2008) - In: FS Tibor Koppány (2008) S. 21-42

32Buchbeitrag  Importtárgyak mint a középkori Magyarország gazdaságtörténeti forrásai [Importwaren als Quellen der Wirtschaftsgeschichte des mittelalterlichen Ungarns]
Feld, István. (2008) - In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon S. 297-316

33Artikel  Ágyúvédmüvek a 16. század elsö felének erödítményépítészetében. [Verteidigungswerke für Feuerwaffen in der Befestigungsarchitektur der 1. Hälfte des 16. Jhs.]
Feld, István. (2008) - In: Studia Agriensia Bd. 27 (2008) S. 7-28

34Buchbeitrag  Burgküchen des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Königreich Ungarn.
Feld, IstvánOrosz, Krisztina. (2007) - In: Küche, Kochen, Ernährung. Archäologie, Bauforschung, Naturwissenschaften S. 65-76
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/mitt-dgamn/article/view/17693/11506

35Artikel  Megjegyzések a nyírbátori várkastély kutatásához és kiépítésének tudományos megalapozottságához. [Zum Ausbau des Burgschlosses von Nyírbáto]
Feld, István. (2007) - In: Castrum (Castrum bene) Bd. 6 (2007) S. ??

36Artikel  Engel Pál és a magyarországi várkutatás
Feld, István. (2007) - In: Castrum (Castrum bene) Bd. 6 (2007) S. 19-26

37Buchbeitrag  Várak, várkastélyok. [Burgen und Schlösser im Zemplén-Gebirge]
Feld, IstvánNováki, GyulaSárközy, Sebestyén. (2007) - In: Zempléni Hegység Tájvédelmi Körzet S. 181-204

38Buchbeitrag  Középkori várak a Karancs, a Medves és a Cseres-hegység vidékén. [Mittelalterliche Burgen im Karancs-Medves-Cseres Gebirge]
Feld, István. (2007) - In: A Karancs-Medves és a Cseres-Hegység Tájvédelmi Körzet S. 185-192

39Buchbeitrag  Die Frage der Motten in Ungarn
Feld, István. (2007) - In: Motte - Turmhügelburg - Hausberg. Zum europäischen Forschungsstand S. 289-306

40Buchbeitrag  Zur Frage der Beheizung auf mittelalterlichen Burgen (Schwerpunkt Ungarn)
Feld, István. (2006) - In: Alltag auf Burgen im Mittelalter. Wissenschaftliches Kolloquium S. 100-107

41Artikel  Árpád-kori "lakótorony" az egri püspökvárban? [Wohnturm der Arapden-Zeit in Eger? ]
Feld, István. (2006) - In: Az egri vár híradója Bd. 38 (2006) S. 8-20

42Artikel  Uralkodói és föúri reprezentációs épületek az Anjou- és Zsigmond-kori Magyarországról. Ami egy kiállítási katalógusból kimaradt [Repräsentationsbauten der Herrscher und der Aristokraten der Anjou- und Sigismund-Zeit in Ungarn]
Feld, István. (2006) - In: Castrum (Castrum bene) Bd. 3 (2006) S. 27-46

43Buchbeitrag  A középkori elöretolt védömüvek és elövárak kérdéséhez. [Zur Frage der vorgeschobenen Befestigungen und der Vorburgen in Ungarn]
Feld, István. (2006) - In: FS Gyula Nováki S. 101-118

44Artikel  Az (újra)helyreállított gyulai vár
Feld, István. (2005) - In: Müemlékvédelem Bd. 49 (2005) S. 189-196

45Artikel  A gesztesi vár kutatástörténete. [Die Forschungsgeschichte der Burg Gesztes]
Feld, István. (2005) - In: Castrum (Castrum bene) Bd. 2 (2005) S. 9-30

46Artikel  Pál Engel und die Burgenforschung in Ungarn
Feld, István. (2004) - In: Mediaevalia Transilvanica Bd. 7/8 (2004) S. 73-84

47Buchbeitrag  Buda (Ofen) und Sopron (Ödenburg) - Meilensteine der ungarischen städtischen Hausforschung
Feld, István. (2004) - In: Hausbau und Bauforschung in Ungarn S. 9-38

48Buchbeitrag  Adelsburgen und Residenzen in Ungarn am Ende des Mittelalters
Feld, István. (2004) - In: FS András Kubinyi (Liber) S. 151-158

49Buchbeitrag  Herrschaft, Burg und Residenz im spätmittelalterlichen Königreich Ungarn
Feld, István. (2004) - In: Burgen und Siedlungsstruktur S. 47-78

50Buchbeitrag  Bodrogolaszi román kori temploma. [Die romanische Kirche von Bodrogolaszi]
Feld, István. (2004) - In: FS György Granasztói (2004) S. 87-98

51Buchbeitrag  Régészeti adatok a miskolc-avasi templom és egykori kápolnái történetéhez [ Archäologische Angaben zur Geschichte der Kirche von Miskolc-Avas]
Feld, István. (2003) - In: FS Sándor Bodó S. 385-402

52Artikel  Az ozorai várkastély története. [Die Baugeschichte der Burg von Ozora]
Feld, István. (2003) - In: Müemlékvédelem Bd. 47 (2003) S. 1-13

53Artikel  A "nagyságos fejedelem" szülöhelye: Borsi reneszánsz kastélya. [Das Renaissance-Schloss in Borsa]
Feld, István. (2003) - In: Müemlékvédelem Bd. 47 (2003) S. 307-310

54Artikel  A salgói vár történetének és építésének korszakai. [Die Bauperioden der Burg Salgó]
Feld, István. (2002) - In: Salgótarjáni Új Almanach (2002) S. 217-237

55Buchbeitrag  Gótikus és reneszánsz kályhacsempék Északkelet-Magyarországról. [Ofenkachel der Gotik und der Renaissance in Nordost-Ungarn]
Feld, István. (2002) - In: Gerencsérek, kályhások, tüzvigyázók S. 31-49

56Buchbeitrag  Die Bauten König Wladislaws II. und die Verbreitung der Renaissance-Architektur in Ungarn. Die Rolle und die Bedeutung der archäologischen Forschung und der zeichnerischen Rekonstruktion
Feld, István. (2002) - In: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit S. 307-316

57Artikel  Várkultusz és müemlékvédelem Egerben. [Burgenkult und Denkmalpflege in Eger]
Feld, István. (2002) - In: Agria. Annales Musei Agriensis Bd. 38 (2002) S. 255-273
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_HEVE_agria38/?pg=256

58Buchbeitrag  Häuser und Parzellen der mittelalterlichen Stadt Buda in der Umgebung der Hl. Sigismund-Kirche
Feld, IstvánKárpáti, Zoltan. (2000) - In: Mittelalterliche Häuser und Straßen in Mitteleuropa S. 57-66

59Buchbeitrag  A gyulai vár a középkorban [Die Burg Gyula im Mittelalter]
Feld, István. (2000) - In: A középkori Dél-Alföld és Szer S. 257-280

60Artikel  Kutatás - dokumentáció - rekonstrukció. [Forschung - Dokumentation - Rekonstruktion ]
Feld, István. (1999) - In: Müemlékvédelmi szemle (1999) S. 27-56

61Artikel  A régészeti kutatások jelento"sége a sárospataki vár építéstörténetének felderítésében. [Die Bedeutung der archäologischen Forschungen in der Enthüllung der Baugeschichte der Burg von Sárospatak]
Feld, IstvánDankó, K.Szekér, Gy.. (1999) - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bd. 37 (1999) S. 375-393

62Artikel  Beszámoló az egykori budai Szent Zsigmond templom és környéke feltárásáról. [Bericht über die Freilegung der Hl. Sigismund-Kirche in Buda und ihrer Umgebung]
Feld, István. (1999) - In: Budapest regisegei Bd. 33 (1999) S. 35-50

63Artikel  A monoki reneszánsz kastély. [Das Renaissance-Schloss in Monok]
Feld, István. (1999) - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bd. 37 (1999) S. 403-416

64Buchbeitrag  Ecilburg und Ofen - zur Problematik der Stadtburgen in Ungarn
Feld, István. (1998) - In: Burg und Stadt (1998) S. 73-88

65Artikel  Die neueren Ergebnisse der archäologischen Erforschung der Klöster der Bettelorden in Ungarn
Feld, IstvánSzekér, György. (1996) - In: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich Bd. 12 (1996) S. 239-350.

66Buchbeitrag  A magyarországi várak fejlo"déstörténetének vázlata. [Abriss der Entwicklungsgeschichte der Burgen in Ungarn]
Feld, István. (1995) - In: A 25. Egri Müemlékvédelmi nyári egyetem elöadásai, 1995 S. 15-26

67Buchbeitrag  Ausgrabung und Bauuntersuchung. Die archäologische Erforschung der Burgen des Mittelalters in Ungarn
Feld, István. (1994) - In: Die Burgenforschung und ihre Probleme S. 43-54

68Artikel  Der Beginn der Adelsburg im mittelalterlichen Königreich Ungarn
Feld, István. (1994) - In: Château Gaillard Bd. 16 (1994) S. 189-206

69Buchbeitrag  Residenzen der Aristokratie der Sigismund-Zeit in Ungarn. Ein archäologischer Forschungsbericht
Feld, István. (1994) - In: Sigismund von Luxemburg S. 235-253

70Buchbeitrag  A nyéki királyi villák. [Die königlichen Villen in Nyék]
Feld, István. (1994) - In: Pannonia Regia. Müvészet a Dunántúlon 1000 - 1541 S. 348-350

71Buchbeitrag  A sárospataki Vörös-torony építéstörténetének vázlata [ Zur Baugeschichte des Roten Turmes der Burg von Sárospatak]
Feld, IstvánSzekér, György. (1994) - In: FS Gerö László S. 169-196

72Artikel  Castles and Mansions in Hungary in the Late Middle Ages
Feld, István. (1993) - In: IBI bulletin Bd. 49 (1993) S. 9-16

73Artikel  Középkori városi ház kutatása Gyöngyösön [ Die Erforschung eines mittelalterlichen städtischen Hauses in Gyöngyös]
Feld, István. (1993) - In: Müemlékvédelem Bd. 37 (1993) S. 199-203

74Artikel  Újabb régészeti kutatás a gyulai várban. [Gyula castle]
Feld, István. (1993) - In: Müemlékvédelem Bd. 37 (1993) S. 146-156

75Buchbeitrag  Régészeti adatok a nyéki királyi villák építéstörténetéhez. [Archäologische Angaben zur Geschichte der königlichen Villen in Nyék]
Feld, István. (1993) - In: FS Miklós Horler S. 259-268

76Buchbeitrag  Die Anfänge der mittelalterlichen Steinburgen im Karpaten-Becken
Feld, István. (1993) - In: Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques Tl. 4 S. ??

77Buchbeitrag  A15. századi Castrum mint kutatási problema [Das Castrum des 15. Jahrhunderts als Forschungsproblem]
Feld, István. (1992) - In: Várak a késöközépkorban S. 13-39

78Artikel  Megjegyzések az ún. második budai vitához. [Bemerkungen zur sog. 2. Budaer Diskussion]
Feld, István. (1992) - In: Müemlékvédelem Bd. 36 (1992) S. 223-230

79Artikel  Spätmittelalterliche Residenzen in Ungarn
Feld, István. (1992) - In: Château Gaillard Bd. 15 (1992) S. 171-188

80Artikel  Középkori váraink kutatásáról. [Über die Erforschung der mittelalterlichen Burgen in Ungarn]
Feld, István. (1991) - In: Müemlékvédelem Bd. 35 (1991) S. 197-219

81Artikel  Újabb adalékok a budai királyi vár Zsigmond-palotájának és északi fö"bejáratának rekonstrukciójához. [Neuere Angaben zur Rekonstruktion des Sigismund-Palastes und des nördlichen Haupttores der Budaer Burg]
Feld, IstvánSzekér Gy.. (1991) - In: Müemlékvédelem Bd. 35 (1991) S. 248-257

82Artikel  "Budapest a középkorban". A Budapesti Történeti Múzeum és a Braunschweigisches Landesmuseum közös kiállítása Németországban. ["Budapest im Mittelalter". Die gemeinsame Austellung des Historischen Museums Budapest und des Braunschweigischen Landesmuseums in Deutschland]
Feld, István. (1991 - 1992) - In: Müemlékvédelmi szemle (1991/92) S. 63-71
http://library.hungaricana.hu/en/view/SZAK_KOHI_Msz_1991_02/?pg=64

83Artikel  Megjegyzések a tudományos várkutatás módszertanához. [Bemerkungen zur Methodologie der wissenschaftlichen Burgenforschung]
Feld, István. (1990) - In: Müemlékvédelem Bd. 34 (1990) S. 129-138

84Artikel  A 15. századi castrum mint kutatási probléma [Das castrum des 15. Jahrhunderts als Forschungsproblem]
Feld, István. (1990) - In: Castrum bene Bd. 2 (1990) S. 13-39

85Artikel  Újabb késö-középkori leletegyüttes az ozorai várkastélyból. [A newly Found 15-16th Century from the Castle of Ozora]
Feld, IstvánGerelyes, IbolyaGere, L. H.Gyürky, K.Tamási, J.. (1989) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (1989) S. 177-208

86Buchbeitrag  A Dunántúl várépítészetének korszakai. [Die Epochen des Burgenbaus in Westungarn]
Feld, István. (1989) - In: A Dunántúl Településtörténete VII S. 9-36

87Artikel  A 13. századi várak az eddigi kutatásokban [Die ungarischen Burgen des 13. Jahrhunderts in den bisherigen Forschungen]
Feld, István. (1989) - In: Castrum bene Bd. 1 (1989) S. 8-21

88Artikel  Székesfehérvár, Kossuth L. u. 9-11. sz. épület kutatása. [Die Erforschung der Häuser Kossuth Str. 9-11. in Székesfehérvár]
Feld, IstvánSiklósi, Gyula. (1989) - In: Székesfehérvár. Müemlékvédelem Bd. 33 (1989) S. ??

89Artikel  Jelentés az ozorai várkastélyban és környékén 1981-85-ben végzett régészeti kutatásokról. [Bericht über die Untersuchungen des Burgschlosses von Ozora und seiner Umgebung in den Jahren 1981-85]
Feld, IstvánKisfaludi, J.Vörös, IstvánKoppány, TiborGerelyes, IbolyaMiklós, Zsuzsa. (1988) - In: A Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve Bd. 14 (1988) S. 261-337

90Buchbeitrag  Az ozorai vár [Das Schloss von Ozora]
Feld, IstvánKoppány, Tibor. (1987) - In: Müvészet Zsigmond király korában 1387-1437 S. 332-346

91Buchbeitrag  Keramika
Feld, István. (1987) - In: A müvészet története Magyarországon, 1300-1470 S. 261-283

92Artikel  Neuere Ergebnisse bei der Untersuchung mittelalterlicher ungarischer Burgen
Feld, István. (1987) - In: Arx Bd. 9, 1 (1987) S. 196-202

93Artikel  Megjegyzések az Árpád-kori ún. kisvárak kérdéséhez. [Comments on the problems of the so called fortlets of the Arpadian Age]
Feld, István. (1987) - In: Müemlékvédelem Bd. 31 (1987) S. 1-8

94Artikel  Das Renaissanceschloss in Pacin und seine Wiederherstellung
Feld, IstvánCsefalvay, G.. (1987) - In: Arx Bd. 9, 1 (1987) S. 215-218

95Buchbeitrag  Késöközépkori várkutatásunk újabb eredményei [Die neuesten Ergebnisse Burgenforschung des Spätmittelalters in Ungarn]
Feld, István. (1986) - In: Középkori régészetünk újabb eredményei és idöszerü feladatai S. 175-199

96Artikel  Hódoltságkori leletegyüttesek az ozorai várkastélyból. [Fundkomplexe des Burgschlosses von Ozora aus der Zeit der Türkenherrschaft]
Feld, IstvánGerelyes, Ibolya. (1986) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (1986) S. 161-182

97Artikel  Egy gömöri falusi templom. [Eine Dorfkirche in Gömör]
Feld, István. (1985) - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bd. 23 (1985) S. 15-23

98Artikel  A gönci Amadé-vár [Die Amadé-Burg in Gönc]
Feld, István. (1985) - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bd. 22/23 (1985) S. 59-73

99Buchbeitrag  Újabb kutatások a solymári középkori várban [Neuere Forschungen in der Mittelalterlichen Burg von Solymár]
Feld, István. (1985) - In: Régészeti tanulmányok Pest megyéböl (1985) S. 451-477
http://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_PEST_Studia_17/?pg=451

100Artikel  Késö-középkori leletegyüttes az ozorai várkastélyból. [Spätmittelalterlicher Fundkomplex aus dem Burgschloss von Ozora]
Feld, IstvánGerelyes, Ibolya. (1985) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (1985) S. 163-184

101Artikel  Jelentés a salgói vár 1981-83. évi régészeti kutatásáról. [Bericht über die Ausgrabungen in der Burg Salgó in den Jahren 1981-83]
Feld, István. (1984) - In: A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve Bd. 10 (1984) S. 213-264

102Artikel  Az ozorai várkastély
Feld, IstvánKoppány, Tibor. (1984) - In: Dunatáj Bd. 7, 2 (1984) S. 5-14

103Artikel  A mátraderecskei Kanázs-vár és az éllel ellátott hengeralakú tornyok. [Die Kanázs-Burg von Mátraderecske und die zylindrischen Türme mit Kanten]
Feld, István. (1983) - In: Agria. Annales Musei Agriensis Bd. 19 (1983) S. 111-134
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_HEVE_agria19/?pg=112

104Artikel  A zubogyi református templom kutatása. [Die Erforschung der reformierten Kirche Zubogy]
Feld, István. (1982) - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bd. 21 (1982) S. 31-58

105Artikel  A nagylózsi temetökápolna építéstörténete. [Baugeschichte der Friedhofskapelle von Nagylózs (Losing)]
Feld, István. (1981) - In: Soproni szemle Bd. 35 (1981) S. 289-320
http://www.matarka.hu/eng/klikk.php?cikkmutat=896804&mutat=http://epa.oszk.hu/01900/01977/00134/pdf/EPA01977_Soproni_Szemle_1981-xxxv-4.pdf

106Artikel  Gótikus és reneszánsz épületfaragványok a cso"vári és solymári várból. [Steinschnitzereien der Gotik und der Renaissance aus der Burg Cso"vár und Solymár]
Feld, IstvánLászló, Csaba. (1981) - In: Müvészettörténeti értesítö Bd. 30 (1981) S. 81-94

107Artikel  Kutatások a füzéri várban [The Füzér castle]
Feld, István. (1981) - In: Müemlékvédelem Bd. 25 (1981) S. 71-82

108Artikel  Jelentés a füzéri vár 1977. évi kutatásáról. [Bericht über die Erforschung der Burg Füzér im Jahre 1977]
Feld, IstvánCabello, Juan. (1980) - In: Archaeologiai értesítö Bd. 107 (1980) S. 214-225

109Artikel  Régészeti kutatás a solymári Mátyás-dombon, 1929-1934. [Archäologische Forschungen auf dem Mátyás-Hügel in Solymár]
Feld, IstvánEnrödi, A.. (1980) - In: Studia Comitatensia Bd. 9 (1980) S. 267-313
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_PEST_Studia_09/?pg=272

110Artikel  Románkori templom Nagylózson [Romanische Kirche in Nagylózs (Losing)]
Feld, István. (1980) - In: Müemlékvédelem Bd. 24 (1980) S. 65-75

111Artikel  Csövár. [Die Burg Csövár]
Feld, IstvánJakus, L.László, Csaba. (1979) - In: Studia Comitatensia Bd. 7 (1979) S. 7-62
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_PEST_Studia_07/?pg=8

112Artikel  A csövári vár [The fortress of Csövár]
Feld, István. (1978) - In: Müemlékvédelem Bd. 22 (1978) S. 226-232

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.