RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Ferragud Domingo, Carmel«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Ferragud Domingo, Carmel

RI opac: 56 Einträge

1Monographie  L'hospital, la dona i el capellà: Sant Andreu de Mallorca (1230-1445)
Ferragud Domingo, Carmel. - Catarroja (2022)

2Monographie  Una ciutat medieval en cerca de la salut: (Xàtiva, 1250-1500)
Ferragud Domingo, Carmel. - Catarroja (2019)

3Sachtitel  [Bibliographie]
Ferragud Domingo, Carmel. (2016)
https://umh-es.academia.edu/CarmelFerragud

4Sammelwerk  Documents de la pintura valenciana medieval i moderna. 3: 1401 - 1425
Ferragud Domingo, Carmel [Bearb.]. Tolosa, Luisa [Hrsg.]. - Valéncia (2011)

5Monographie  La cura dels animals. Menescals i menescalia a la València medieval
Ferragud Domingo, Carmel. - Catarroja (2009)

6Monographie  Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana, Corona d'Aragó, 1350-1410
Ferragud Domingo, Carmel. - Madrid (2005)

7Monographie  Formació i desenvolupament d'una comunitat rural, Cocentaina (1245-1304)
Ferragud Domingo, Carmel. - Valéncia (1995)

8Artikel  Estrategias y actitudes ante la enfermedad en la España del Renacimiento: el caso de Juan Rena (†1539)
Serrano Larráyoz, FernandoFerragud Domingo, Carmel. (2022) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 52 (2022) S. 917-944

9Buchbeitrag  Millor dones que clergues: Sibil-la, una dona en la gestió i l'atenció mèdica de l'hospital de Sant Andreu de Mallorca ( 1342-1371)
Ferragud Domingo, Carmel. (2021) - In: Ospedali e assistenza nei territori della corona d'Aragona S. 73-92

10Artikel  El Llibre de cetreria del vescomte de Rocabertí
Olmos de León, Ricardo M.Ferragud Domingo, Carmel. (2021) - In: Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna Bd. 17 (2021) S. 237-279

11Artikel  Cetrería en el Mediterráneo: intercambios culturales y materiales entre cristianos y musulmanes durante la Edad Media
Olmos de León, Ricardo M.Ferragud Domingo, Carmel. (2021) - In: Hesperia culturas del Mediterráneo Bd. 23 (2021) S. 81-102

12Buchbeitrag  Els esclaus, pacients i practicants de la medicina al regne de Valencia durant la baixa edat mitjana
Ferragud Domingo, Carmel. (2021) - In: Ser y vivir esclavo. Identidad, aculturación y agency (mundos mediterráneos y atlánticos, siglos X S. 139-154

13Artikel  Galiana: història d'un falcó
Ferragud Domingo, CarmelOlmos de León, Ricardo M.Bataller, Vicent. (2021) - In: Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna Bd. 17 (2021) S. 413-481

14Buchbeitrag  Joan Aznar, de médico del hospital a prohombre de Alzira (Reino de Valencia) a finales de la Edad Media
Ferragud Domingo, Carmel. (2021) - In: En los márgenes de la historia. Marginales y minorías S. 151-169

15Buchbeitrag  Unfamiliar Faces: the Identification of Corpses in Late Medieval Valencia
Ferragud Domingo, Carmel. (2020) - In: The body of evidence. Corpses and proofs in early modern European medicine S. 53-70

16Artikel  Découvrir l'imposteur: expertises dans la prison de Valence au milieu du xve siècle
Ferragud Domingo, Carmel. (2020) - In: Histoire, médecine et santé Bd. 18 (2020) S. 45-62
https://journals.openedition.org/hms/3105

17Artikel  Bartomeu de Tresbens, metge i astròleg de Pere el Cerimomiós: aproximació biogràfica i diplomatari
Ferragud Domingo, CarmelGiralt Soler, Sebastià. (2019) - In: Magnificat Bd. 6 (2019) S. 113-163

18Buchbeitrag  Els contractes de menescals en la vila d'Alzira durant la Baixa Edat Mitjana
Ferragud Domingo, Carmel. (2018) - In: Estudis sobre la història, la geografia i el patrimoni cultural de la Ribera del Xúquer S. 175-196

19Artikel  De la aljama a la corte: aproximación biográfica del médico converso valenciano Pere Pintor (ca. 1423-1508)
Ferragud Domingo, Carmel. (2018) - In: Sefarad Bd. 78 (2018) S. 329-365

20Buchbeitrag  De l'apothicaire à la maison: la distribution des médicaments au bas Moyen Âge à partir du cas de la maison nobiliaire des de Tous (Valence, 1446)
Ferragud Domingo, CarmelVela Aulesa, Carles. (2018) - In: Materia medica. Savoirs et usages des médicaments aux époques médiévales et modernes S. ??

21Buchbeitrag  La cura de cavalls, gossos i ocells de caça a la Corona d'Aragó: Entre la literatura especifica i la sena assislència médica
Ferragud Domingo, CarmelOlmos de León, Ricardo M.. (2018) - In: Els animals a l'edat mitjana S. 119-140

22Buchbeitrag  A Multiple Poisoning in the City of Valencia: Sanxo Calbó's Crime (1442)
Ferragud Domingo, Carmel. (2018) - In: Medieval and early modern murder. Legal, literary and historical contexts S. 371-394

23Artikel  El predicador i la lepra. Malaltia i moral en els sermons de sant Vicent Ferrer
Ferragud Domingo, Carmel. (2018) - In: Afers Bd. 33 (2018) S. 325-352

24Buchbeitrag  Los espacios de la practica medica en la Valencia bajomedieval
Ferragud Domingo, Carmel. (2018) - In: Redes hospitalarias. Historia, economía y sociología de la sanidad S. 31-52

25Artikel  La enfermedad y la práctica médica en los sermones de Vicente Ferrer
Ferragud Domingo, Carmel. (2018) - In: eHumanista. Journal of Iberian Studies Bd. 39 (2018) S. 1-10

26Artikel  Bartomeu de Tresbens, físic i astròleg del Rei Pere el Ceremoniós i l'infant Joan: entre el servei a la corona i al municipi
Ferragud Domingo, Carmel. (2018) - In: Asclepio Bd. 70, 2 (2018)
http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/784

27Buchbeitrag  El coneixement expert dels cirurgians en els tribunals de justicia valeneians. La pràctica de la dessospitació
Ferragud Domingo, Carmel. (2016) - In: Expertise et valeur des choses au Moyen Âge 2 S. 315-330

28Artikel  The great fire of medieval Valencia (1447)
Ferragud Domingo, Carmel. (2016) - In: Urban History Bd. 43 (2016) S. 500-516

29Buchbeitrag  Barbers in the Process of Medicalization in the Crown of Aragon during the Late Middle Ages .
Ferragud Domingo, Carmel. (2015) - In: Medieval Urban Identity. Health, Economy and Regulation S. 143-165

30Artikel  Religiositat i medicina a la València baixmedieval: la troballa del cos incorrupte d'Angelina Bertran (1447)
Ferragud Domingo, Carmel. (2015) - In: SVMMA. Revista de Cultures Medievals Bd. 5 (2015) S. 51-71

31Buchbeitrag  Wounds, Amputations, and Expert Procedures in the City of Valencia in the Early-Fifteenth Century
Ferragud Domingo, Carmel. (2015) - In: Wounds and wound repair in Medieval culture S. 233-251

32Buchbeitrag  La pràctica de la medicina a Cocentaina durant la Baixa Edat Mitjana
Ferragud Domingo, Carmel. (2015) - In: Cocentaina. Arqueología y museo S. 168-175

33Artikel  Mirades sobre l'alquímia a la València baixmedieval. Un procés judicial sobre la producció de l'or potable (1440-1445)
Ferragud Domingo, CarmelBertomeu Sanchez, José Ramon. (2015) - In: Afers Bd. 30 (2015) S. 421-446

34Buchbeitrag  Les relacions entre els menescals sarraíns i cristians a la Valencia baixmedieval
Ferragud Domingo, Carmel. (2015) - In: Els catalans a la Mediterrània medieval. Noves fonts, recerques i perspectives S. 320-340

35Buchbeitrag  La introducción de los practicantes de la medicina en los hospitales del reino de Valencia durante la Baja Edad Media
Ferragud Domingo, Carmel. (2014) - In: Ciudad y hospital en el Occidente europeo, 1300-1700 S. 305-324

36Buchbeitrag  Expert Examination of Wounds in the Criminal Court of Justice in Cocentaina (Kingdom of Valencia) during the Late Middle Ages
Ferragud Domingo, Carmel. (2014) - In: Medicine and the law in the Middle Ages S. 109-132

37Artikel  Medicina i religió a la Baixa Edat Mitjana: la justificació mèdica de les pràctiques penitencials en els sermons de sant Vicent Ferrer
Ferragud Domingo, Carmel. (2014) - In: Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna Bd. 3 (2014) S. 27-45
https://ojs.uv.es/index.php/scripta/article/view/3790

38Artikel  The role of doctors in the slave trade during the fourteenth and fifteenth centuries within the Kingdom of Valencia (Crown of Aragon)
Ferragud Domingo, Carmel. (2013) - In: Bulletin of the history of medicine Bd. 87 (2013) S. 143-169

39Artikel  Enfermar lejos de casa. La atención médica y veterinaria en los hostales de la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media
Ferragud Domingo, Carmel. (2013) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 43 (2013) S. 83-113

40Buchbeitrag  La médecine en milieu rural dans la Couronne d'Aragon au Moyen Âge
Ferragud Domingo, Carmel. (2013 - 2014) - In: Savoirs des campagnes, Catalogne, Languedoc, Provence S. 15-22

41Artikel  La cetrería en los ejemplos, símiles y metáforas de san Vicente Ferrer
Ferragud Domingo, CarmelOlmos de León, Ricardo M.. (2012) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 42 (2012) S. 273-300

42Artikel  La práctica de la medicina en una frontera. El establecimiento de un sistema asistencial en Alcoi y Cocentaina(Reino de Valencia) durante los siglos XIII y XIV
Ferragud Domingo, Carmel. (2012) - In: Mediterranean chronicle Bd. 2 (2012) S. 117-134

43Artikel  El metge sota sospita.Actuació mèdica en els testimonis pericials a ferits davant la cort del justícia criminal de la ciutat de València (1396)
Ferragud Domingo, Carmel. (2011) - In: Recerques Bd. 62 (2011) S. 69-94

44Artikel  Els barbers de la ciutat de València durant el segle XV a través dels llibres del justícia criminal
Ferragud Domingo, Carmel. (2011) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 41 (2011) S. 31-57
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/335/339

45Artikel  La atención médica de los animales durante la Baja Edad Media en los reinos hispánicos
Ferragud Domingo, Carmel. (2011) - In: Medievalismo Bd. 21 (2011) S. 29-54

46Artikel  Els Practicants de la medicina en la creació del Regne de València (1238-1300)
Ferragud Domingo, Carmel. (2009) - In: Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica Ser. NS, Bd. 2, 2 (2009) S. 61-85
http://www.raco.cat/index.php/ActesHistoria/article/view/201438/268997

47Buchbeitrag  La práctica de la medicina y la albeitería por los mudéjares y los moriscos del reino de Valencia
Ferragud Domingo, Carmel. (2009) - In: Entre terra i fe. Els musulmans al regne cristià de València, 1238-1609 S. 325-340

48Artikel  La atención médica doméstica practicada por mujeres en la Valencia bajomedieval
Ferragud Domingo, Carmel. (2007) - In: Dynamis Bd. 27 (2007) S. 133-155

49Artikel  Los oficios relacionados con la medicina durante la Baja Edad Media en la Corona de Aragón y su proyección social
Ferragud Domingo, Carmel. (2007) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 37 (2007) S. 107-137
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/35/36

50Buchbeitrag  La salut i l'assistència mèdica dels camperols I dels seus animals al País Valencià durant la Baixa Edat Mitjana
Ferragud Domingo, Carmel. (2006) - In: Condicions de vida al món rural S. 131-150

51Artikel  Organització social i atenció mèdica a la cocentaina baixmedieval: el procés a Abrahim Abengalell (1318)
Ferragud Domingo, Carmel. (2005) - In: Asclepio Bd. 57, 2 (2005) S. 3-24

52Artikel  La sociabilitat i el treball dels jueus a cocentaina abans de la pesta negra
Ferragud Domingo, Carmel. (2002) - In: Alberri Bd. 15 (2002) S. 151-178

53Buchbeitrag  El cuidado de los animales y sus enfermedades
Cifuentes Comamala, LluísFerragud Domingo, Carmel. (2002) - In: Historia de la ciencia y de la técnica en la corona de Castilla. Edad Media Tl. 1 S. 915-926

54Buchbeitrag  De Nàpols a València: El Libre de la mescalia de Manuel Dies, majordom d'Alfonso el Magnànim
Cifuentes Comamala, LluísFerragud Domingo, Carmel. (2001) - In: XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona Tl. 2 S. 1321-1334

55Artikel  El Libre de la menescalia de Manuel Dies: de espejo de caballeros a manual de albéitares
Cifuentes Comamala, LluísFerragud Domingo, Carmel. (1999) - In: Asclepio Bd. 51, 1 (1999) S. 93-127

56Buchbeitrag  Espai i economia agrària a Cocentaina (1245-1304)
Ferragud Domingo, Carmel. (1998) - In: Poble, terra, llengua. Cocentaina, el Comtat S. 25-40

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.