RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Ferrer i Mallol, María Teresa«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Ferrer i Mallol, María Teresa

RI opac: 220 Einträge

1Sammelwerk  Martí l'Humà. El darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L'Interregne i el Compromís de Casp
Ferrer i Mallol, María Teresa [Hrsg.]. - Barcelona (2015)

2Sammelwerk  La reintegració de la Vall d'Aran a Catalunya
Benito Monclús, PereFerrer i Mallol, María TeresaSanllehy Sabi, M. AngelsCarrera, Aitor. - Barcelona (2015)

3Sammelwerk  Història de la Generalitat de Catalunya: dels orígenes medievals a l'actualitat, 650 anys
Ferrer i Mallol, María TeresaRoig Rosich, Josep Maria [Hrsg.]. - Barcelona (2011)

4Sammelwerk  Jaume I: commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I (Vol. 1-2)
Ferrer i Mallol, María Teresa [Hrsg.]. - Barcelona (2011 - 2013)

5Sammelwerk  Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Corona catalanoaragonesa a l'Edat Mitjana, Bd. 1,1
Ferrer i Mallol, María TeresaRiu Riu, Manuel [Hrsg.]. - Barcelona (2009)

6Monographie  Els orígens de la Generalitat de Catalunya, 1359-1413.
Ferrer i Mallol, María Teresa. - Barcelona (2009)

7Sammelwerk  Un mar de lleis, de Jaume I a Lepant, catàleg de l'exposició
Ferrer i Mallol, María Teresa [Bearb.]. Giralt, Josep [Hrsg.]. - Barcelona (2008)

8Monographie  Les quatre grans Cròniques, II, Crònica de Bernat Desclot
Soldevila i Zubiburu, Ferran. Bruguera Talleda, JordiFerrer i Mallol, María Teresa [Hrsg.]. - Barcelona (2008)

9Sammelwerk  Les Quatre Grans Cròniques
Bruguera Talleda, JordiFerrer i Mallol, María Teresa [Bearb.]. Soldevila i Zubiburu, Ferran [Hrsg.]. - Barcelona (2007)

10Sammelwerk  Negociar en la Edad Media/Négocier au Moyen Âge. Actas del coloquio celebrado en Barcelona los dias 12, 13 y 14 Octubre del 2004
Ferrer i Mallol, María TeresaMoeglin, Jean-MariePéquignot, StéphaneSánchez Martínez, Manuel [Hrsg.]. - Paris (2005)

11Monographie  Entre la paz y la guerra: la Corona catalano-aragonesa y Castilla en la Baja Edad Media
Ferrer i Mallol, María Teresa. - Barcelona (2005)

12Sammelwerk  La Corona catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la baixa edat mitjana: actes del seminari celebrat a Barcelona, els dies 27 i 28 de novembre de 2003
Ferrer i Mallol, María TeresaMutgé i Vives, Josefina [Hrsg.]. - Barcelona (2005)

13Sammelwerk  Els Catalans a la Mediterrània oriental a l'Edat Mitjana: Jornades Científiques de l'Institut d'Estudis Catalans, Secció Històrico-arqueològica, Barcelona, 16 i 17 de nov. de 2000
Ferrer i Mallol, María Teresa [Hrsg.]. - Barcelona (2003)

14Sammelwerk  El mas català durant l'edat mitjana i la moderna: (segles IX- XVIII). Aspectes arqueològics, històrics geogràfics, arquitectònics i antropològics. Actes del Col.loqui celebrat a Barcelona, del 3 al 5 de novembre de 1999
Ferrer i Mallol, María TeresaMutgé i Vives, JosefinaRiu Riu, Manuel [Hrsg.]. - Barcelona (2001)

15Sammelwerk  De l'esclavitud a la llibertat: Esclaus i lliberts a l'edat mitjana ; actes del Col.loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999
Ferrer i Mallol, María TeresaMutgé i Vives, Josefina [Hrsg.]. - Barcelona (2000)

16Sammelwerk  Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo medieval
Ferrer i Mallol, María Teresa. - Barcelona (2000)

17Sammelwerk  L'Expansió catalana a la Mediterrània a la baixa edat mitjana: Actes del séminaire/seminari organitzat per la Casa de Velázquez (Madrid) i la Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona), celebrat a Barcelona, el 20 d'abril de 1998
Ferrer i Mallol, María TeresaCoulon, Damien [Hrsg.]. - Barcelona (1999)

18Sachtitel  Diplomatario del Cardenal Gil de Albornoz. Bd. 3: Cancillería Pontificia (1357-1359)
Ferrer i Mallol, María Teresa [Bearb.]. Sáez Sánchez, Emilio [Hrsg.]. - Barcelona (1995)

19Monographie  Organització i defensa d'un territori fronterer: La governació d'Oriola en el segle 14
Ferrer i Mallol, María Teresa. - Barcelona (1990)

20Sammelwerk  Pere el Cerimoniós i la seva època
Claramunt Rodríguez, SalvadorFerrer i Mallol, María Teresa [Hrsg.]. - Barcelona (1989)

21Monographie  La frontera amb l'Islam en el segle 14 cristians i Sarrains al pais Valencià
Ferrer i Mallol, María Teresa. - Barcelona (1988)

22Monographie  Les aljames sarraïnes de la governació d'Oriola en el segle XIV
Ferrer i Mallol, María Teresa. - Barcelona (1988)

23Monographie  La frontera amb l'Islam en el segle XIV: cristians i sarraïns al País Valencià
Ferrer i Mallol, María Teresa. - Barcelona (1988)

24Monographie  Els sarraïns de la corona catalano-aragonesa en el segle XIV: segregació i discriminació
Ferrer i Mallol, María Teresa. - Barcelona (1987)

25Monographie  Moros i cristians, almogàvars i collerats a la frontera d'Oriola, S. XIV (Vol. 1-6)
Ferrer i Mallol, María Teresa. - Barcelona (1984)

26Monographie  Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona (Vol. 1-2)
García Sanz, ArcadioFerrer i Mallol, María Teresa. - Barcelona (1983)

27Buchbeitrag  La circulation des élites militaires: les chefs de guerre catalans en Italie au XIV siécle
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2018) - In: El poder entre la ciutat i la regió S. 201-218

28Buchbeitrag  Les flottes catalanes, XIIe-XVe siècles
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2017) - In: The Sea in history. 2. The medieval world S. 281-294

29Buchbeitrag  Les expedicions a Sardenya de 1408 i 1409
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2016) - In: Ricordando Alberto Boscolo (2016) S. 321-350

30Buchbeitrag  L'ocupació francesa de la Vall d'Aran el 1283 i la devolució de 1313 al Tractat de Poissy
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2015) - In: La reintegració de la Vall d'Aran a Catalunya S. 27-37

31Buchbeitrag  La guerra marítima contra l'Islam a la Corona catalanoaragonesa en el segle XIV. Els armaments no reíais
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2015) - In: Partir en croisade à la fin du Moyen Âge. Financement et logistique S. 117-152

32Buchbeitrag  Les Corts i la Generalitat de Catalunya durant el regnat de Martí l'Humà
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2015) - In: Martí l'Humà. El darrer rei de la dinastia de Barcelona S. 121-198

33Buchbeitrag  La projecció exterior de la Corona catalano-aragonesa a la segona meitat del segle XIV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2015) - In: Francesc Eiximenis (c.1330-1409). El context i Fobra d'un gran pensador cátala medieval S. 37-78

34Artikel  Un mercader italià a la Cort catalanoaragonesa: Luchino Scarampi
Ferrer i Mallol, María TeresaVela Aulesa, Carles. (2015) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 32 (2015) S. 301-478

35Buchbeitrag  Comerç i manufactura a les ciutats catalanes de la Baixa Edat Mitjana. El cas de Barcelona
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2015) - In: Ciutats mediterrànies. Civilització i desenvoluament S. 202-207

36Buchbeitrag  El comercio entre la Corona catalana-aragonesa y Castilla en tiempos de guerra (1286-1304)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2015) - In: Estudios Emilio Cabrera S. 169-180

37Buchbeitrag  Martí I l'Humà (1396-1410), el darrer rei de la dinastia barcelonina
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2015) - In: Martí l'Humà. El darrer rei de la dinastia de Barcelona S. 11-48

38Buchbeitrag  El rei Martí i el seu regnat a través de textos de cròniques
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2015) - In: Martí l'Humà. El darrer rei de la dinastia de Barcelona S. 901ff.

39Buchbeitrag  Els efectes de la guerra dels dos Peres (1356-1369). Abastament i fam a la governació d'Oriola
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2014) - In: Guerra y carestía en la Europa medieval S. 129-148

40Buchbeitrag  Las crónicas reales catalanas
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2014) - In: Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos S. 77-144

41Buchbeitrag  Genoese Merchants in Catalan Lands
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2013) - In: Latin expansion in the medieval western Mediterranean S. 69-88

42Buchbeitrag  Publicacions de la Dra. Maria Teresa Ferrer i Mallol (1963-2011)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2013) - In: Estudis Maria Teresa Ferrer i Mallol S. XVII-XLVI

43Buchbeitrag  El comerç amb els estats italians en temps de Jaume I
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2013) - In: Jaume I. Commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I Tl. 2 S. 633-654

44Buchbeitrag  La gent rica de Barcelona l'any 1363
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2013) - In: Estudis Josefina Mutgé i Vives S. 223-254

45Artikel  Catalan commerce in the late Middle Ages
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2012) - In: Catalan Historical Review Bd. 5 (2012) S. 29-65
http://revistes.iec.cat/index.php/CHR/article/view/64986/pdf_351

46Buchbeitrag  Mercanti tra Catalogna e Italia: nuove edizioni di fonti e studi (secc. XIII-XV)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2012) - In: Contributi. IV Settimana di studi medievali S. 153-196

47Artikel  El comerç català a la baixa edat mitjana
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2012) - In: Catalan Historical Review Bd. 5 (2012) S. 159-193
http://revistes.iec.cat/index.php/CHR/article/view/64995/pdf_360

48Buchbeitrag  Guillem Pujades, mercader i conseller del rei Martí, promotor d'una capella i d'un retaule a San Feliu de Guíxols
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2012) - In: Mélanges Xavier Barral i Altet S. 206-215

49Buchbeitrag  Notas sobre patrones y mercaderes cántabros en el Mediterráneo medieval
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2012) - In: Homenaje José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre Tl. 2 S. 1307-1319

50Buchbeitrag  Panorama general de les relacions internacionals de Jaume I. Les relacions amb Italia
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2011) - In: Jaume I. Commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I Tl. 1 S. 387-426

51Buchbeitrag  Jaume I: vida i gestes
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2011) - In: Jaume I. Commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I Tl. 1 S. 11-36

52Buchbeitrag  Cartes d'un captiu i d'alcaids de la milicia cristiana
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2011) - In: Scritti Laura Sciascia Tl. 1 S. 303-324

53Buchbeitrag  Marruecos y la Corona catalano-aragonesa: mercenarios catalanes al servicio de Marruecos (1396-1410)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2010) - In: Homenaje Eloy Benito Ruano S. 251-272

54Artikel  Les dissensions pel govern de Mallorca (1401-1404). Una intervenció pacificadora de Barcelona
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2010) - In: Randa Bd. 65 (2010) S. 73-94

55Buchbeitrag  El rapto de un embajador. Las embajadas a Navarra e Inglaterra de Ramón de Blanes en 1396 y la sucesión de Juan I de Aragón
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2010) - In: Cataluña y Navarra en la baja Edad Media S. 111-138

56Buchbeitrag  La sucesion de Juan I de Aragon por Martin I y la invasión del conde de Foix. La participacion de Barcelona en la defensa de Cataluna (1396-1397)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2009) - In: Homenaje Julio Valdeón Tl. 2 S. 381-396

57Artikel  Els dos parlaments de Catalunya durant el període 1396-1397
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2009) - In: Revista de dret històric Català Bd. 9 (2009) S. 43-60

58Artikel  Robert Ignatius Burns (1921-2008). In memoriam
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2009) - In: Catalan Historical Review Bd. 2 (2009) S. 123-129

59Artikel  Patrons i corsaris de Menorca a la baixa edat mitjana
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2008) - In: Randa Bd. 60 (2008) S. 17-26

60Buchbeitrag  Els mallorquins a la Mediterrània oriental a l'edat mitjana
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2008) - In: El regne de Mallorca. Cruïlla de gents i de cultures S. 43-72

61Buchbeitrag  Los viajes piadosos de cristianos, judíos y musulmanes por el Mediterráneo medieval
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2008) - In: Un mar de leyes. De Jaime I a Lepanto S. 101-118

62Artikel  La guerra en cors amb els països musulmans occidentals en els primers anys del regnat de Jaume II (1291-1309)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2008) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 38 (2008) S. 831-865
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/86/87

63Buchbeitrag  La frontera entre Castilla y la corona catalano-aragonesa durante el reinado de Jaime II
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2008) - In: Regnum Murciae. Génesis y configuración del Reino de Murcia S. 183-194

64Buchbeitrag  Navegació, Ports i Comerç a La Mediterrània de La Baixa Edat Mitjana
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2008) - In: Comercio, redistribución y fondeadores. La navegación a vela en el Mediterráneo S. 113-166

65Buchbeitrag  Uns familia de navegants: els Marquet
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2007) - In: El Llibre del consell de la ciutat de Barcelona, segle XIV. Les eleccions municipals S. 135-268

66Buchbeitrag  Domenico di Benedetti, mercante pisano a Barcellona (secoli XIV-XV)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2007) - In: Quel mar che la terra inghirlanda S. 357-370

67Buchbeitrag  El pelegrinatge a Sant Jaume de Compostel·la a la Catalunya medieval
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2007) - In: El camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes S. 61-81

68Buchbeitrag  Francos, pero excluidos de la Mezquita y del cementerio: los Bellito y los Galip de la Morería de Zaragoza
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2007) - In: Estudios Carlos Sáez S. 341-352

69Buchbeitrag  Altres famílies i membres de l'oligarquia barcelonina - Relació dels consellers de Barcelona durant el segle XIV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2007) - In: El Llibre del consell de la ciutat de Barcelona, segle XIV. Les eleccions municipals S. 269-358

70Artikel  La minoria islàmica a les comarques meridionals valencianes
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2007) - In: Canelobre Bd. 52 (2007) S. 72-87

71Buchbeitrag  Corsarios vascos en el Mediterráneo medieval (siglos XIV-XV)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2006) - In: Guerra marítima, corso y piratería S. 95-110

72Buchbeitrag  Corso y piratería entre Mediterráneo y Atlántico en la Baja Edad Media
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2006) - In: La Península Ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico S. 255-322

73Artikel  Moià, carrer de Barcelona (1384/1385)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2006) - In: Modilianum Bd. 34 (2006) S. 21-64

74Artikel  Conflictes populars a Mallorca a la fi del segle XIV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2006) - In: Estudis balearics Bd. 84/85 (2006) S. 87-98

75Artikel  El endeudamiento de la aljama islámica de Zaragoza a fines del siglo XIV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2006) - In: Aragón en la edad media Bd. 19 (2006) S. 173-180

76Buchbeitrag  Incidentes piráticos entre Catalanes y Portugueses a fines dei siglo XIV y comienzos dei XV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2006) - In: Estudos José Marques Tl. 4 S. 109-124

77Artikel  Els Problemes financers dels reis catalans i una solució: l'empenyorament dels llocs i viles: el cas de Teià
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2006) - In: Revista de dret històric Català Bd. 6 (2006) S. 89-119
http://www.raco.cat/index.php/RevistaDretHistoric/article/view/253722/340508

78Buchbeitrag  I Genovesi visti dai Catalani nel Medioevo
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2005) - In: Genova. Una "porta" del Mediterraneo Tl. 1 S. 137-174

79Buchbeitrag  Les terres meridionals del País Valencià després de l'annexió (1304): la població i l'organització del territori i de l'economia
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2005) - In: La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-XVI S. 2041-2060

80Buchbeitrag  Negociacions per a una conquesta i rituals per a un canvi de sobirania: la conquesta del regne de Múrcia per Jaume II
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2005) - In: Negociar en la Edad Media S. 87-122

81Buchbeitrag  El castigo de los corsarios en el mundo mediterráneo medieval
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2005) - In: Estudios Nilda Guglielmi S. 119-126

82Buchbeitrag  The southern Valencian frontier during the War of the Two Pedros
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2005) - In: The Hundred Years War. A wider focus S. 75-116

83Buchbeitrag  La defensa marítima catalana contra el cors barbaresc: la reacció després del saqueig de Barenys (1406)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2005) - In: La Corona catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la baixa edat mitjana S. 101-134

84Artikel  Els diputats del braç de les ciutats i viles reials de 1359 a 1413. Perfils biogràfics
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2005) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 26 (2005) S. 515-549
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188954/261990

85Buchbeitrag  La reina Leonor de Chipre y los Catalanes de su entorno
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2004) - In: Etudes Michel Balard S. 311-332

86Artikel  L'endemà de la pau de Torrellas (1304). El nou mapa senyorial a la Vall del Vinalopó
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2004) - In: Revista del Vinalopó Bd. 6/7 (2004) S. 11-22

87Buchbeitrag  Les recopilacions documentals dels arxivers del rei per a la recuparació del Patrimoni reial
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2004) - In: Los cimientos del Estado en la Edad Media S. 13-38

88Buchbeitrag  El Mediterráneo de los siglos XIII al XV: la expansión catalana
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2004) - In: Mediterraneum. El esplendor del Mediterráneo medieval s. XIII-XV S. 142-159

89Artikel  Les Corts de Catalunya i la creació de la Diputació del General o Generalitat en el marc de la guerra amb Castella (1359-1369)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2004) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 34 (2004) S. 875-938
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/173/175

90Artikel  Los vascos en el Mediterráneo medieval. Los primeros tiempos
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2003) - In: Itsas Memoria Bd. 4 (2003) S. 115-128

91Buchbeitrag  Rodrígo Díez, caballero y corsario: capturas en los mares portugueses (1395-1396)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2003) - In: Livro Humberto Carlos Baquero Moreno Tl. 3 S. 1141-1146

92Artikel  Arnau Aymar, capità i corsari de Mallorca (segles XIV-XV)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2003) - In: Randa Bd. 51 (2003) S. 51-76

93Buchbeitrag  Incidència del cors en les relacions catalanes amb l'Orient (segles XIII-XV)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2003) - In: Els Catalans a la Mediterrània oriental a l'Edat Mitjana S. 259-307

94Artikel  L'Aljama islámica de Tortosa a la Baixa Edat Mitjana
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2003) - In: Recerca Bd. 7 (2003) S. 179-230

95Artikel  La cort de la reina Elionor de Xipre a Catalunya
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2003 - 2004) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 25 (2003/04) S. 347-373
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188893/254875

96Buchbeitrag  Viles i llocs associats a Barcelona a l'Edat Mitjana. El carreratge
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2003) - In: El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta Tl. 3 S. 293-314

97Buchbeitrag  Las comunidades mudéjares de la Corona de Aragón en el siglo XV: la población
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2003) - In: De mudéjares a moriscos. Una conversión forzada Tl. 1 S. 27-154

98Buchbeitrag  De nuevo sobre el Consulado de Castellanos en Cataluña y Mallorca a fines del siglo XIV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2002) - In: Estudios Luis Vicente Díaz Martín Tl. 2 S. 951-970

99Buchbeitrag  Les phénomènes migratoires entre les musulmans soumis à la couronne catalo-aragonaise pendant le Moyen Âge
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2002) - In: Migrations et diasporas méditerranéennes S. 259-284

100Buchbeitrag  La circulation des élites militaires: les chefs de guerre catalans en Italie au XIVe siècle
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2002) - In: La circulation des élites européennes S. 38-55

101Artikel  La incursió de l'exèrcit de Granada de 1304 pel regne de valència i l'atac a cocentaina
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2002) - In: Alberri Bd. 15 (2002) S. 53-150

102Artikel  La Corona catalano-aragonese, l'Islam e il mondo mediterraneo: vent'anni di ricerche
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2002) - In: Medioevo (Cagliari) Bd. 25 (2002) S. 35-78

103Artikel  Flix, un part fluvial blader per a Barcelona: la compra de la Baronia de Flix i La Palma l'any 1400
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2002) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 23/24 (2002) S. 465-507
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188867/254744

104Artikel  La població d'Alcarràs, Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix i la Palma, dominis dels Santcliment, el 1386
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2002) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols Bd. 20 (2002) S. 75-84

105Artikel  Il partito filocatalano in Corsica dopo la morte di Arrigo della Rocca
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2001) - In: Medioevo (Cagliari) Bd. 24 (2001) S. 65-88

106Artikel  La organización militar en Cataluña en la Edad Media
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2001) - In: Revista de historia militar Bd. Extr. (2001) S. 119-222

107Artikel  Repartiments de terres a Oriola després de la conquesta de Jaume II
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2001) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 22 (2001) S. 509-536

108Artikel  L'alfaquí Mahomat Alhaig i la lluita del poder a la moreria d'Elx (1448-1457)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2001 - 2002) - In: Revista d'historia medieval Bd. 12 (2001/02) S. 185-240

109Artikel  Una època tranquil·la en el govern de Barcelona: El regnat de Martí l'Humà (1396-1410)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2001) - In: Barcelona. Quaderns d'història Bd. 4 (2001) S. 165-182
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105200/134561

110Buchbeitrag  Establiments de masos després de la Pesta Negra
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2001) - In: El mas català durant l'edat mitjana i la moderna S. 189-242

111Artikel  Fruita seca i fruita assecada, una especialitat de l'àrea econòmica catalana-valenciana-balear
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2001) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 31 (2001) S. 883-943
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/272/277

112Artikel  Una ambaixada catalana a Constantinoble i el matrimoni de la princesa Eudòxia
Ferrer i Mallol, María TeresaDuran Duelt, Daniel. (2000) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 30 (2000) S. 963-978

113Buchbeitrag  Esclaus i lliberts orientals a Barcelona: Segles XIV i XV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2000) - In: De l'esclavitud a la llibertat S. 167-213

114Buchbeitrag  Pellegrinaggi e giubilei in Catalogna: i monasteri di Montserrat e di Sant Pere de Rodes e le destinazioni più lontane
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2000) - In: Gli anni santi nella storia S. 315-347

115Buchbeitrag  Les capitulacions per a la submissió de Sant Cugat a Joan II durant la Guerra dels Catalans contra el rei (1471)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2000) - In: XLII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos S. 157-165

116Buchbeitrag  La guerra d'Arborea alla fine del XIV secolo
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2000) - In: Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano. Proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale Tl. 1 S. 535-620

117Buchbeitrag  L'instrument notarial (segles XI-XV)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (2000) - In: Actes del 2. Congres d'historia del notariat catala S. 29-88

118Buchbeitrag  Un aragonés consejero de Juan I y de Martín el Humano: Francisco de Aranda
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1999) - In: Homenaje Carmen Orcástegui Gros S. 531-562

119Artikel  Jurisdicció i control de la navegació a la ribera i mar de Barcelona
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1999) - In: Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval Bd. 12 (1999) S. 113-133

120Artikel  Discòrdies entre la petita noblesa urbana i els homes de vila a les terres meridionals valencianes en el primer terç del segle XIV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1999) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 29 (1999) S. 301-314

121Buchbeitrag  El Consolat de Mar i els Consolats d'Ultramar: instrument i manifestació de l'expansió del comerç català
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1999) - In: L'Expansió catalana a la Mediterrània S. 53-79

122Artikel  Antecedenti e trattative per la pace del 1402 fra la Corona catalano-aragonese e Genova: un tentativo per porre fine alla guerra di corsa
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1998) - In: Archivio storico sardo Bd. 39 (1998) S. 99-138

123Artikel  Ramón de Cardona: militar y diplomático al servicio de cuatro reinos
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1998) - In: Revista da Faculdade de Letras. História (Porto) Ser. 2, Bd. 15 (1998) S. 1433-1451
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4065.pdf

124Artikel  Transportistas y corsarios vascos en el Mediterráneo medieval: las aventuras orientales de Pedro de Larraondo (1406-1409)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1998) - In: Itsas Memoria Bd. 2 (1998) S. 509-524

125Buchbeitrag  Frontera, convivencia y proselitismo entre cristianos y moros en los textos de Francesc Eiximenis y de San Vicente Ferrer
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1998) - In: Homenaje Horacio Santiago-Otero S. 1579-1600

126Artikel  Despres de la mort: l'actuació d'algunes marmessories a través d'un manual del notari barceloni Nicolau de Mediona (1437-1438)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1998) - In: Analecta sacra tarraconensia Bd. 71 (1998) S. 281-325
http://www.icatm.net/bibliotecabalmes/sites/default/files/public/analecta/AST_71/AST_71_281.pdf

127Buchbeitrag  Evolution du statut de la minorité islamique dans les pays de la couronne catalano-aragonaise au XIVe siècle
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1998) - In: Le Partage du monde S. 439-452

128Buchbeitrag  Los castillos de la frontera meridional valenciana en el siglo XIV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1998) - In: La fortaleza medieval. Realidad y símbolo S. 199-214

129Buchbeitrag  Les relacions entre Catalunya, Granada i el Magrib medieval
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1998) - In: L'Islam i Catalunya S. 251-259

130Buchbeitrag  Ramon de Cardona: capità general de l'exèrcit güelf i governador de Sardenya (+ 1338)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1998) - In: La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo Tl. 1 S. 57-82

131Buchbeitrag  Una flotta catalana contro i corsari nel Levante (1406-1409)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1997) - In: Studi Geo Pistarino Tl. 1 S. 325-355

132Artikel  El comerç catalá a Andalusia al final del segle XV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1997) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 18 (1997) S. 301-334

133Buchbeitrag  El comercio catalán en Andalucía a fines del siglo XV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1997) - In: La Península Ibérica en la Era de los Descubrimentos (1391-1492) Tl. 1 S. 421-452

134Artikel  La conquesta de les comarques meridionals valencianes per Jaume II
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1996 - 1997) - In: Quaderns de Migjorn Bd. 3 (1996/97) S. 1-71

135Artikel  Els sarraïns del regne de Múrcia durant la conquesta de Jaume II (1296-1304)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1996) - In: Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval Bd. 11 (1996) S. 173-200

136Artikel  Els almogàvers a la frontera amb els sarraïns en el segle XIV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1996) - In: L'avenç. Història dels països catalans Bd. 209 (1996) S. 14-18

137Buchbeitrag  Emprius i béns comunals a l'Edat Mitjana
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1996) - In: Béns comunals als Països Catalans i a l'Europa contemporania S. 33-65

138Artikel  Catalans i genovesos durant el segle XIII: El declivi d'una amista
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1996) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 26 (1996) S. 783-823

139Buchbeitrag  El Consell reial durant el regnat de Marti l'Humà
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1996) - In: El poder real en la Corona de Aragón, siglos XIV-XVI Tl. 1, 2 S. 173-190

140Artikel  El sagramental: una milicia camperola dirigida per Barcelona
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1995) - In: Barcelona. Quaderns d'història Bd. 1 (1995) S. 61-70
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105167/133810

141Buchbeitrag  Figues, panses, fruita seca i torrons
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1995) - In: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris S. 191-208

142Buchbeitrag  Activitats polítiques i militars de Ramon de Perellós
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1995) - In: Estudios Derek W. Lomax S. 159-173

143Buchbeitrag  La moreria de Xàtiva, segles XIV-XV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1995) - In: Xàtiva, els Borja. Una projecció europea S. 189-200

144Artikel  Cavalieri catalani e aragonesi al servizio dei guelfi in Italia
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1995) - In: Medioevo (Cagliari) Bd. 20 (1995) S. 161-194

145Buchbeitrag  Barcelona i la política mediterrània catalana: el Parlament de 1400-1401
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1995) - In: 14. Congresso di storia della Corona d'Aragona 2 S. 427-443

146Artikel  L'expansió d' una regalia al començament del segle XIV: el notariat reial
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1995) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols Bd. 13 (1995) S. 55-74

147Buchbeitrag  Noves dades per a la biografia de Ramon de Perellós, autor del "Viatge al Purgatori de Sant Patrici"
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1994) - In: Miscel·lània Casimir Martí S. 215-230

148Artikel  La navegació de conserva a l'Edat Mitjana
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1994) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 24 (1994) S. 453-464

149Artikel  Les pastures i la ramaderia a la Governació d'Oriola
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1994) - In: Miscellània de textos medievals Bd. 7 (1994) S. 79-140

150Buchbeitrag  Irregularitats i falsificacions notarials
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1994) - In: Actes del 1. Congres d'historia del notariat catala S. 463-478

151Buchbeitrag  L'emigració dels sarraïns residents a Catalunya, a Aragó i al País Valencià durant la baixa edat mitjana
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1994) - In: L'Expulsió dels moriscos S. 19-26

152Artikel  El llibre de comptes d'un notari barceloní del segle XV: Nicolau de Mediona
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1994 - 1995) - In: Estudis castellonencs Bd. 6 (1994/95) S. 535-549

153Artikel  Sobre els orígens del Consolat de Mar de Barcelona el 1279 i sobre els cònsols d'Ultramar a bord de vaixells
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1993) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 23 (1993) S. 141-150

154Artikel  La capitulación de Borja en 1122.
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1993) - In: Aragón en la edad media Bd. 10/11 (1993) S. 269-279

155Buchbeitrag  El cors català contra Genova segons una reclamado del 1370
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1993) - In: Studi Alberto Boscolo (1993) Tl. 2 S. 271-290

156Artikel  Productes del comerç catalano-portugués, segons una reclamació per pirateria (1408)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1992) - In: Miscellània de textos medievals Bd. 6 (1992) S. 137-164

157Buchbeitrag  Un memorial de greuges de la mà menor de Lleida contra la mà major, segle XV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1992) - In: Miscel.lània. Homenatge a Josep Lladonosa S. 293-314

158Buchbeitrag  La politica siciliana de Pere el Cerimoniós
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1992) - In: Els Catalans a Sicilia S. 35-40

159Buchbeitrag  Projecció exterior
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1992) - In: Història de Barcelona Tl. 3 S. 355-391

160Artikel  El justícia a les viles de la Governació d'Oriola (s. XIV)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1992) - In: Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval Bd. 9 (1992) S. 219-239

161Buchbeitrag  Origen i evolució de la Diputació del General de Catalunya
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1991) - In: Les Corts a Catalunya S. 152-159

162Buchbeitrag  Mercaders, mariners i corsaris
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1991) - In: Epoca de Colom. Catalunya a la segona meitat del segle XV S. 50-61

163Artikel  Els redemptors de captius: mostolafs eixees o alfaquecs (segles XII-XIII)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1990) - In: Medievalia (Barcelona) Bd. 9 (1990) S. 85-106

164Artikel  Un procés per homicidi entre sarraïns de l'Horta d'Alacant, 1315
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1990) - In: Sharq al-Andalus Bd. 7 (1990) S. 135-150

165Artikel  Boscos i deveses a la Corona catalano-aragonesa (s. XIV-XV)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1990) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 20 (1990) S. 485-539

166Buchbeitrag  La frontera meridional valenciana durant la guerra amb Castella dita dels dos Peres
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1989) - In: Pere el Cerimoniós i la seva època S. 245-357

167Buchbeitrag  Notes sobre la conquesta del regne de Múrcia per Jaume II (1296-1304)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1989) - In: Homenatge Emilio Saez S. 26-44

168Buchbeitrag  Nobles catalans arrelats a Sicilia: Guillem Ramon I de Montcada
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1989) - In: Scritti Francesco Giunta S. 417-432

169Buchbeitrag  Toponímia medieval d'Oriola
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1988) - In: Miscel.lània d'homenatge Enric Moreu-Rey Tl. 2 S. 195-211

170Buchbeitrag  Les escrivanies públiques d'Alacant, Elx, Oriola i Guardamar
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1988) - In: Estudis Raimon Noguera S. 115-131

171Buchbeitrag  Les escrivanies públiques d'Alacant, Elx, Oriola i Guardamar
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1988) - In: La Noguera. Estudis Tl. 1 S. 115-131

172Artikel  La contribució italiana a la història de la Catalunya medieval i del Renaixement
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1988) - In: Revista de Catalunya Bd. 16 (1988) S. 88-92

173Artikel  La tinença a costum d'Espanya en els castells de la frontera meridional valenciana (segle XIV).
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1988) - In: Miscellània de textos medievals Bd. 4 (1988) S. 1-102

174Buchbeitrag  Abanilla y Jumilla en la Corona catalano-aragonesa (s. XIV)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1987) - In: Homenaje Juan Torres Fontes Tl. 1 S. 477-490

175Artikel  Causes i antecedents de la guerra dels dos Peres
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1987) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura Bd. 63 (1987) S. 445-508

176Artikel  La batllia general de la part del regne de València dellà Xixona
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1987) - In: Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval Bd. 6 (1987) S. 279-309

177Artikel  La carta de població dels sarrïns de la Vall d'Aiora
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1986) - In: Sharq al-Andalus Bd. 3 (1986) S. 81-94

178Artikel  La redemció de captius a la Corona catalano-aragonese (segle XIV)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1985) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 15 (1985) S. 237-297

179Buchbeitrag  Els primers diputats de la Generalitat de Catalunya (1359-1412)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1984) - In: Miscellània Miquel Coll i Alentorn S. 221-269

180Artikel  Les pastures i la ramaderia a la Governació d'Oriola
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1984) - In: Miscellània de textos medievals Bd. 7 (1984) S. 79-140

181Buchbeitrag  Art. Canfranc, Vertrag von (1288)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 1434

182Artikel  Productes del comerç catalano-portugués, segons una reclamació per pirateria (1408)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1982) - In: Miscellània de textos medievals Bd. 6 (1982) S. 137-164

183Buchbeitrag  Nous documents sobre els catalans a les fires de la Xampanya
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1982) - In: Jaime I y su época 3-5 S. 151-159

184Buchbeitrag  Cartes i bitllets privats en els manuels del notari barceloní Narcís Guerau Gili (Segle XV)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1980) - In: Estudis R. Aramon i Serra Tl. 2 S. 197-217

185Artikel  Cartes i bitllets privats en els manuals del notari barceloní Narcís Guerau Gili (s. XV)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1980) - In: Estudis universitaris catalans Bd. 24 (1980) S. 197-218

186Artikel  Dues cartes en català des de Ciutadella a la Datini de Mallorca (1405-1408)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1980) - In: Randa Bd. 10 (1980) S. 81-98

187Artikel  Els Italians a terres catalanes (segles XII-XV)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1980) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 10 (1980) S. 393-467

188Buchbeitrag  La ruptura comercial amb Castella i les seves repercussions a València (1403-1409)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1980) - In: Primer congreso de historia del País Valenciano 2 S. 671-682

189Buchbeitrag  Intorno all'assicurazione sulla persona di Filippozzo Soldani, nel 1399, e alle attività dei Soldani, mercanti fiorentini, a Barcelona
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1978) - In: Studi Federigo Melis (1978) Tl. 2 S. 441-478

190Buchbeitrag  Reintegracionisme i dificultats: el regnat de Pere el Cerimoniós
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1978) - In: Història de Catalunya (1978-79) Tl. 3 S. 73-86

191Artikel  Balanç de les activitats historiogràfiques referents a l'edat mitjana a la postguerra franquista
Batlle Gallart, CarmenFerrer i Mallol, María Teresa. (1978) - In: Cuadernos de historia economica de Cataluña Bd. 19 (1978) S. 321-330

192Buchbeitrag  Els darrers sobirans del Casal de Barcelona, Joan I y Martí l'Humà
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1978) - In: Història de Catalunya (1978-79) Tl. 3 S. 142-150

193Artikel  Notariat laic contra notariat eclesiàstic: un episodi de la pugna entre ambdós a Girona (1374-1380)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1977) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols Bd. 5 (1977) S. 19-34

194Buchbeitrag  Notariat laic contra notariat eclesiàstic. Un episodi de la pugna entre ambdós a Girona (1347-1380)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1977) - In: Miscelanea Josep Maria Madurell i Marimon Tl. 1 S. 19-34

195Artikel  Notariat laic contra notariat eclesiàstic: un episodi de la pugna entre ambdós a Girona (1374-1380)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1977) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols Bd. 5 (1977) S. 19-34

196Buchbeitrag  La successió notarial i el traspàs de protocols en terres catalanes a la baixa Edat Mitjana
Ferrer i Mallol, María TeresaRiera Sans, Jaume. (1974) - In: Miscelanea Raimundo Noguera de Guzman S. 395-428

197Buchbeitrag  Dos registres de l'"Officium Maris" de Gènova (1402-1403, 1408-1410)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1974) - In: Atti del 1° Congresso Storico Liguria-Catalogna S. 248-238

198Artikel  Los descendientes de Ferran Sanxis de Castre, hijo bastardo del rey Jaime I el Conquistador (siglos XIII-XIV)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1974) - In: Hidalguía Bd. 22 (1974) S. 25-48

199Artikel  La successió notarial i el traspàs de protocols en terres catalanes a la baixa Edat Mitjana
Ferrer i Mallol, María TeresaRiera Sans, Jaume. (1974) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols Bd. 4 (1974) S. 395-428

200Buchbeitrag  Llançá, senyoriu del monestir de Sant Pere de Bodes, en els segles XIV-XV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1974) - In: II Colloqui d'Història del Monaquisme Català Tl. 2 S. 213-242

201Buchbeitrag  Miscel.lània de documents per a la història del notariat als estats de la Corona catalano-aragonesa
Ferrer i Mallol, María TeresaRiera Sans, Jaume. (1974) - In: Miscelanea Raimundo Noguera de Guzman S. 429-445

202Buchbeitrag  La redacció de l'instrument notarial a Catalunya: cèdules, manuals, llibres i cartes
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1974) - In: Miscelanea Raimundo Noguera de Guzman S. 29-191

203Artikel  La redacció de l'instrument notarial a Catalunya: cèdules, manuals, llibres i cartes
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1974) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols Bd. 4 (1974) S. 29-191

204Artikel  Miscel.lània de documents per a la història del notariat als estats de la Corona catalano-aragonesa
Ferrer i Mallol, María TeresaRiera Sans, Jaume. (1974) - In: Estudis històrics i documents dels arxius de protocols Bd. 4 (1974) S. 429-445

205Buchbeitrag  L'infant Martí i un projecte d'intervenció en la guerra de Portugal (1381)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1973) - In: VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón 2 Tl. 3 S. 205-234

206Buchbeitrag  El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els Estats catalao-aragonesos a la fi del segle XIV
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1973) - In: La investigación de la historia hispánica del siglo XIV. Problemas y cuestiones S. 351-492

207Artikel  Die Nachfahren des Ferran Sanxis de Castre, unehelicher Sohn des Königs Jakob I. von Aragonien (XIII. bis XIV. Jahrhundert)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1972) - In: Archiv für Sippenforschung Bd. 38 (1972) S. 599-612

208Artikel  El patrimoni reial i la recuperacio dels senyorius jurisdiccionales en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV (le Patrimoine royal et la rédemption des seigneuries de juridiction dans les Etats catalano-aragonais à la fin du XIVe s.)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1970 - 1971) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 7 (1970/71) S. 351-491

209Artikel  Decadéncia a Santes Creus en comentar l'abadiát de 'Bernat Dalmau (1404)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1969) - In: Santes Creus Bd. 3 (1969) S. 477-492

210Buchbeitrag  Documenti catalani sulla spedizione franco-genovese contro Berbería (1390)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1969) - In: Miscellanea di studi storici S. 213-261

211Artikel  Lluites de bándols a Barcelona en temps del rei Martí l'Humá
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1969) - In: Estudis d'història medieval Bd. 1 (1969) S. 75-94

212Artikel  Els corsaris castellans i la campanya de Pero Niño al Mediterrani (1404). Documents sobre "El Victorial".
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1968) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 5 (1968) S. 265-338

213Artikel  Mercanti italiani nelle terre catalane: gli Alessandrini (1394-1408)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1967) - In: Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti Bd. 76 (1967) S. [4 S.]

214Artikel  Mercanti italiani nelle terre catalane: gli Alessandrini (1394-1408)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1966) - In: Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti Bd. 75 (1966) S. 5-44

215Artikel  Decadència a Santes Creus en començar l'abadiat de Bernat Dalmau (1404)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1965 - 1969) - In: Santes Creus Bd. 3 (1965/69) S. 477-485

216Artikel  Mercenaris catalans a Ferrara (1307-1317)
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1965) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 2 (1965) S. 155-227

217Artikel  Documents sobre el consolat de castellans a Catalunya i Balears
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1964) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 1 (1964) S. 599-605
http://pao.chadwyck.co.uk/articles/displayItem.do?QueryType=articles&QueryIndex=journal&ResultsID=136B9A6C5E7126EFD7&ItemNumber=31&BackTo=journalid&BackToParam=QueryType=journals$&$ItemID=h372$&$issue=1%20(1964)&journalID=h372

218Buchbeitrag  Les relacions del rei Martí amb la ciutat de Barcelona
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1964) - In: VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón Tl. 3 S. 161-170

219Artikel  Un alessandrino nel regno d'Aragona nel 1400
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1963) - In: Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti Bd. 72 (1963) S. 205-209

220Buchbeitrag  La Pace del 1390 tra la Corona d'Aragona e la Repubblica di Genova
Ferrer i Mallol, María Teresa. (1962) - In: Miscellanea Giorgio Falco S. 157-191

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.