RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Fodor, István«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Fodor, István

RI opac: 80 Einträge

1Monographie  Magyarország története.1: Östörténet és honfoglalás
Fodor, István. - Budapest (2009)

2Monographie  Ostörtenet es honfoglalas
Fodor, István. - Budapest (2009)

3Sammelwerk  A fénylö középkor: tanulmányok Kovalovszki Júlia tiszteletére
Fodor, IstvánSzatmári, Imre [Hrsg.]. - Budapest (2006)

4Sammelwerk  Gli antichi ungari: nascita di una nazione
Fodor, István [Hrsg.]. - Milano (1998)

5Sammelwerk  L'an Mil et la Hongrie: naissance d'une nation européenne: [Toulouse, Ensemble conventuel des Jacobins de Toulouse, 15 janvier-11 avril 1999]
Fodor, István [Hrsg.]. - Milano (1998)

6Sammelwerk  The Ancient Hungarians: exhibition catalogue
Fodor, IstvánRévész, LászlóWolf, MáriaNepper, Ibolya M. [Hrsg.]. - Budapest (1998)

7Sammelwerk  A honfoglaló magyarság: kiállítási katalógus ; Magyar Nemzeti Múzeum, 1996. március 16 - december 31, Budapest [Zur Geschichte der landnehmenden Ungarn]
Fodor, István [Hrsg.]. - Budapest (1996)

8Sammelwerk  Középkori régészetünk újabb eredményei és idöszerü feladatai: [Az 1983. október 10-12-i szegedi tudományos ülésszak elöadásai] [Neuere Ergebnisse und aktuelle Fragen der Mittelalterarchäologie in Ungarn]
Fodor, IstvánSelmeczi, László [Hrsg.]. - Budapest (1986)

9Sammelwerk  Régészeti tanulmányok
Fodor, István [Hrsg.]. - Szeged (1985)

10Sammelwerk  Steppenvölker: Hunnen, Awaren, Magyaren ; [Ausstellung des Ungarischen Nationalmuseums Budapest ; Stadtmuseum Linz - Nordico, Ausstellung 8. November - 1. Dezember 1985 ; Prähistorische Staatssammlung München, 31. Januar - 27. April 1986]
Fodor, IstvánGaram, ÉvaKiss, Attila [Bearb.]. Ruprechtsberger, Erwin Maria [Hrsg.]. - Linz (1985)

11Monographie  Altungarn, Bulgarotürken und Ostslawen in Südrussland: archäologische Beiträge
Fodor, István. - Szeged (1977)

12Buchbeitrag  Über die hunnischen Goldbögen
Fodor, István. (2017) - In: Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Nitra vom 18. bis 20. Oktober 2016 S. 27-32

13Artikel  Honfoglalás kori temeto Jászberény határában [A burial ground of the Conquest Period (10th century) on the outskirts of Jászberény]
Fodor, István. (2017) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (2017) S. 237-254

14Artikel  Nyelvek, népek, térképek (Néhány észrevétel Juha Janhunen hipotéziséhez)
Fodor, István. (2016) - In: Archaeologiai értesítö Bd. 141 (2016) S. 217-229

15Artikel  Voltak-e a 10-12. században "szállási" temetok?
Fodor, István. (2015) - In: Archaeologiai értesítö Bd. 140 (2015) S. 287-295

16Artikel  Honfoglalás kori sír Tiszapüspöki határában
Fodor, IstvánKertész, Róbert. (2015) - In: Archaeologiai értesítö Bd. 140 (2015) S. 257-264

17Artikel  Honfoglalás kori korongjaink és párhuzamaik
Fodor, István. (2014) - In: Folia archaeologica Bd. 56 (2014) S. 133-185

18Buchbeitrag  Elözetes beszámoló a hajdúdorogi Kövecses-halmon végzett ásatásról [Preliminary report on the excavation at Haj dúdorog-Kövecses-halom]
Fodor, István. (2014) - In: FS Gábor Lörinczy S. 613-626

19Buchbeitrag  Avar kori lakóházak Hajdúnánáson [Awarenzeitliche Grubenhäuser in Hajdúnánás]
Fodor, István. (2012) - In: Studies Éva Garam S. 709-719

20Buchbeitrag  Van-e honfoglalás kori emlékanyagunkban "friss belsö-ázsiai beütés"?
Fodor, István. (2009) - In: FS Elvira H. Tóth S. 61-77
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_BACS_Archeologia_cumanica_02/?pg=62

21Artikel  Ein ungarischer Fund aus dem 10. Jahrhundert in Kasan
Fodor, István. (2009) - In: Acta orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 62 (2009) S. 303-314

22Buchbeitrag  Prémkereskedelem, muvészet, hitvilág: kereskedelem és hatása Oseink korában [!]
Fodor, István. (2008) - In: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön S. 127-192

23Artikel  A régészettudomány történetisége: a magyar östörténet példáján [Archäologie als Historische Wissenschaft: am Beispiel der ungarischen Urgeschichte]
Fodor, István. (2006) - In: Archaeologiai értesítö Bd. 131 (2006) S. 89-114

24Buchbeitrag  A magyar müvelodés korai szakaszai
Fodor, István. (2006) - In: Magyar Müvelödéstörténet S. 13-51

25Buchbeitrag  A magyar gazdálkodás változásai a 10. században
Fodor, István. (2006) - In: FS Júlia Kovalovszki S. 13-33

26Buchbeitrag  Az ösi magyar vallásról
Fodor, István. (2005) - In: Csodaszarvas. Östörténet, vallás és néphagyomány S. 11-34

27Buchbeitrag  Honfoglalás kori magyar lelet Kazányból
Fodor, István. (2005) - In: FS Gyula Wojtilla S. 145-153

28Artikel  Das Schwert Stephans des Heiligen
Fodor, István. (2003 - 2004) - In: Folia archaeologica Bd. 51 (2003/04) S. 159-174

29Buchbeitrag  Changes in the Hungarian Economy during the Tenth Century
Fodor, István. (2002) - In: The first millennium of Hungary in Europe S. 18-37

30Buchbeitrag  Das Ungarnbild aus der Sicht der Archäologie
Fodor, István. (2001) - In: Bayern - Ungarn. Aufsätze S. 19-34

31Buchbeitrag  Az államalapítás korának hadserege
Fodor, István. (2001) - In: Az államalapítókról 2000-ben S. 17-39

32Buchbeitrag  Sankt Gallen und die Streifzüge der Ungarn
Fodor, István. (1999) - In: Die Ungarn und die Abtei St. Gallen S. 39-49

33Buchbeitrag  L'héritage archéologique des Hongrois conquérants
Fodor, István. (1999) - In: Les Hongrois et l'Europe. Conquete et intégration S. 61-101

34Buchbeitrag  Nöuralom a steppém?: a szarmata fegyveres nöi sírokról
Fodor, István. (1998) - In: Studia varia (Szeged 1998) S. 57-62

35Buchbeitrag  Szent István prágai kardja
Fodor, István. (1998) - In: Koronák, koronázási jelvények S. 49-72

36Buchbeitrag  The culture of conquering Hungarians
Fodor, István. (1998) - In: Tender meat under the saddle S. 9-43

37Buchbeitrag  A honfoglalók müveltsége
Fodor, István. (1997) - In: "Nyereg alatt puhítjuk...?" S. 29-53

38Artikel  Das ethnische Bewußtsein der Ungarn
Fodor, István. (1996) - In: Acta ethnographica Hungarica Bd. 41 (1996) S. 41-53

39Buchbeitrag  Leletek Magna Hungáriától Etelközig
Fodor, István. (1994) - In: Honfoglalás és régészet S. 47-65

40Buchbeitrag  Árpád-kori boronaház nyomai Tiszaszigeten
Fodor, István. (1994) - In: FS Ottó Trogmayer S. 421-430

41Artikel  Neue Bemerkungen zum Verhältnis von slawisch und ungarisch zupan - špan - ispán
Fodor, István. (1993 - 1994) - In: Ungarn Jahrbuch Bd. 21 (1993/94) S. 135-139
http://epa.oszk.hu/01500/01536/00021/pdf/UJ_1993_1994_135-139.pdf

42Buchbeitrag  Megjegyzések a középkori magyar lakóház fejlödéstörténetéhez
Fodor, István. (1990) - In: Népi építészet a Kárpát-medence északkeleti térségében S. 21-45

43Buchbeitrag  Zur Entwicklungsgeschichte des mittelalterlichen ungarischen Wohnhauses
Fodor, István. (1990) - In: Etudes historiques hongroises 1990 S. 19-46

44Artikel  Középkori építöáldozat Jászágón. 139-145 M. Wolf, Középkori kerámia leletek Mezönyárádon
Fodor, István. (1986) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (1986) S. 147-159

45Buchbeitrag  Árpád-kori külsö kemencéink keleti párhuzamairól
Fodor, István. (1986) - In: Középkori régészetünk újabb eredményei és idöszerü feladatai S. 51-68

46Artikel  On the Contacts of Hungarians with the Baltic Area in the 9th-11th Centuries (From an Archaeologist's Point of View)
Fodor, István. (1986) - In: Hungarian studies Bd. 2 (1986) S. 217-226

47Buchbeitrag  Néhány régészeti észrevétel a kabar-kérdésröl
Fodor, István. (1986) - In: Régészeti tanulmányok Kelet-Magyarországról S. 99-114

48Artikel  A honfoglalás - régészeti nézöpontból
Fodor, István. (1985) - In: Forrás Bd. 17, 3 (1985) S. 66-70

49Buchbeitrag  Honfoglaláskori temetö Sándorfalván
Fodor, István. (1985) - In: Régészeti tanulmányok (1985) S. 17-33

50Artikel  Honfoglalás kori bordázott nyakú edényeink származásáról. [Über den Ursprung der landnahmezeitlichen Gefäße mit geripptem Hals]
Fodor, István. (1985) - In: Folia archaeologica Bd. 36 (1985) S. 165-171

51Artikel  Die Bulgaren in den ungarischen Ländern während der Ansiedlungsperiode der Ungarn
Fodor, István. (1984) - In: Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstituts in Österreich Bd. 6, 2 (1984) S. 47-54

52Artikel  Bulgarite v ungarskite zemi po vreme na zaselvaneto na ungarcite [Die Bulgaren in den ungarischen Landen zur Zeit der ungarischen Landnahme]
Fodor, István. (1984) - In: Vekove Bd. 13, 4 (1984) S. 18-23

53Artikel  Emberalakos gótikus bronz gyertyatartó Jászágóról [ Gotischer Bronzeleuchter in Menschengestalt aus Jászágó]
Fodor, István. (1984) - In: Folia archaeologica Bd. 35 (1984) S. 161-174

54Artikel  Honfoglaláskori sír Doroszlón
Fodor, István. (1981) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (1981) S. 149-164

55Buchbeitrag  On the earliest Hungarian-Turkic contacts
Fodor, István. (1981) - In: Turkic-Bulgarian-Hungarian relations (VI. - XI. centuries) S. 145-151

56Buchbeitrag  Les principaux problèmes de l'archéologie finno-ougrienne
Fodor, István. (1980) - In: Les peuples Ouraliens. Leur culture, leurs traditions S. 51-83

57Artikel  Honfoglaláskori korongjainak származásáról: a verseci és tiszasülyi korong. [ Zum Ursprung der ungarischen Metallscheiben der Landnahmezeit. Die Scheiben von Versec und Tiszasüly]
Fodor, István. (1980) - In: Folia archaeologica Bd. 31 (1980) S. 189-219

58Artikel  Archaeological traces of the Volga Bulgars in Hungary of the Arpád period
Fodor, István. (1979) - In: Acta orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 33 (1979) S. 315-325

59Buchbeitrag  Einige Beiträge zur Entfaltung der ungarischen Kunst der Landnahmezeit
Fodor, István. (1979) - In: Kunst und Mythologie der landnehmenden Ungarn S. 7-15

60Artikel  A honfoglaló magyarság kultúrájának keleti gyökerei címu kandidátusi értekezésének vitája
Fodor, István. (1978 - 1980) - In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve Bd. 21/23 (1978/80) S. 110-144

61Buchbeitrag  Die Abstammung der Ungarn und Landnahme.
Fodor, István. (1977) - In: Die Obere Wart. Festschrift zum Gedenken an die Wiedererrichtung S. 101-115

62Buchbeitrag  Où le dominicain Julien de Hongrie retrouva-t-il les hongrois de l'Est?
Fodor, István. (1977) - In: Les anciens Hongrois et les ethnies voisines à l'Est S. 9-20

63Artikel  Altungarn, Bulgarotürken und Ostslawen in Südrussland. Archäologische Beiträge
Fodor, István. (1977) - In: Acta Universitatis de Attila József nominatae. Acta antiqua et archaeologica Bd. 20 (1977) S. 7-101, 103-129, 131-136

64Buchbeitrag  Bolgár-török jövevényszavaink és a régészet
Fodor, István. (1977) - In: Magyar östörténeti tanulmányok S. 79-114

65Buchbeitrag  Az újabb szovjetföldi régészeti kutatások és a magyar östörténet
Fodor, István. (1977) - In: Uralisztikai olvasókönyv S. 107-120

66Artikel  Az osztrogozsszki lelet [Der spätnomadische Grabfund von Ostrogoshsk]
Fodor, István. (1976) - In: Cumania Bd. 2 (1976) S. 255-263
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_BACS_cumania_04/?pg=256

67Artikel  Einige Beitrge zur Entfaltung der ungarischen Kunst der Landnahmezeit
Fodor, István. (1976) - In: Alba Regia Bd. 17 (1976) S. 65-73
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_FEJE_C017_albaregia17/?pg=66

68Artikel  Az osztrogozsszki letet [Les trouvailles a Ostrogozsk]
Fodor, István. (1976) - In: Cumania Bd. 4 (1976) S. 255-263

69Buchbeitrag  The main issues of Finno-Ugrian archaeology
Fodor, István. (1976) - In: Ancient cultures of the Uralian peoples S. 49-78

70Buchbeitrag  Éghajlati adottságok
Fodor, István. (1976) - In: Természeti és társadalmi-gazdasági jelenségek a sásdi járásban S. 191-222

71Artikel  Vorbericht über die Ausgrabungen am Szabolcs-Vontatópart und in Szabolcs-Kisfalud
Fodor, István. (1976) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 28 (1976) S. 371-382

72Artikel  The problem of the Uralian and Finno-Ugrian original home (Archaeological survey)
Fodor, István. (1975) - In: Folia archaeologica Bd. 25 (1974) S. 149-170

73Artikel  Vorläufiger Bericht über die Ausgrabung des Dorfes Szabolcs-Kisfalud im Jahre 1971-73
Fodor, István. (1975) - In: Folia archaeologica Bd. 26 (1975) S. 171-182

74Artikel  Honfoglalás kori régészetünk néhány östörténeti vonatkozásáról. [Über einige frühgeschichtliche Beziehungen unserer landnahmezeitlichen Archäologie]
Fodor, István. (1973) - In: Folia archaeologica Bd. 24 (1973) S. 159-176

75Artikel  Honfoglaláskori müvészetünk iráni kapcsolatainak kérdéséhez. A sóshartyáni korongpár
Fodor, István. (1973) - In: Archaeologiai értesítö Bd. 100 (1973) S. 32-41

76Buchbeitrag  K voprosu o pogrebalnom obrâde drevnih vengerov
Fodor, István. (1972) - In: Problemy arheologii i drevnej istorii ugrov S. 168-175

77Artikel  Újabb adatok a bánkúti sír értékeléséhez. [Further Data to the Evaluation of the Bánkút Grave]
Fodor, István. (1972) - In: Folia archaeologica Bd. 23 (1972) S. 223-242

78Artikel  A sírszobrok kérdéséhez. [Sculptures funéraires]
Fodor, István. (1970) - In: Folia archaeologica Bd. 21 (1970) S. 113-126

79Artikel  Félköríves keresztvasú szkíta és szarmata kardok
Fodor, István. (1969) - In: Archaeologiai értesítö Bd. 96 (1969) S. 67-71

80Buchbeitrag  La typologie des langues slaves et le genre grammatical
Fodor, István. (1963) - In: Dokladi, saobšcenija i statii po ezikoznanie S. 51-58

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.