RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Font, Márta F.«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Font, Márta F.

RI opac: 168 Einträge

1Sammelwerk  Hungary and Hungarians in Central and East European Narrative Sources (10th-17th Centuries),
Bagi, DánielBarabás, GáborFont, Márta F.Sashalmi, Endre [Hrsg.]. - Pécs (2019)

2Monographie  Coloman, King of Galicia and Duke of Slavonia (1208-1241): medieval central Europe and Hungarian power
Font, Márta F.Barabás, Gábor. - Leeds (2019)

3Sammelwerk  Dinasztikus érdekek nyomában. Árpádok, Piastok, Rurikok az európai politikában
Font, Márta F.. - Pécs (2018)
https://www.szaktars.hu/kronosz/view/font-marta-dinasztikus-erdekek-nyomaban-arpadok-piastok-rurikok-az-europai-politikaban-2018/?pg=5&layout=s

4Monographie  Kálmán (1208-1241): Halics királya, Szlavónia hercege [Kalman (1208-1241): King of Halic, Prince of Slavonia].
Font, Márta F.Barabás, Gábor. - Budapest (2017)

5Sammelwerk  Kor - szak - határ. A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900-1800)
Fedeles, TamásFont, Márta F.Kiss, Gergely [Hrsg.]. - Pécs (2013)

6Sammelwerk  Völker - Kultur - Beziehungen: zur Entstehung der Regionen in der Mitte des mittelalterlichen Europa
Font, Márta F.. - Hamburg (2013)

7Sammelwerk  Aktualitások a magyar középkorkutatásban
Font, Márta F.Fedeles, TamásKiss, Gergely [Hrsg.]. - Pécs (2010)

8Monographie  Im Spannungsfeld der christlichen Großmächte. Mittel- und Osteuropa im 10.-12. Jahrhundert
Font, Márta F.. - Herne (2008)

9Monographie  Állam, hatalom, ideológia: tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól
Font, Márta F.Sashalmi, Endre. - Budapest (2007)

10Sammelwerk  A középkori pécsi egyetem jelentösége és helyreállításának problémái
Font, Márta F. [Hrsg.]. - Pécs (2006)

11Monographie  A keresztény nagyhatalmak vonzásában: Közép- és Kelet-Európa a 10 - 12. században [Im Spannungsfeld der christlichen Großmächte. Mittel- und Osteuropa im 10.-12. Jahrhundert]
Font, Márta F.. - Budapest (2005)

12Monographie  Geschichtsschreibung des 13. Jahrhunderts an der Grenze zweier Kulturen: das Königreich Ungarn und das Fürstentum Halitsch-Wolhynien
Font, Márta F.. - Stuttgart (2005)

13Monographie  Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek
Font, Márta F.. - Szeged (2005)

14Sammelwerk  A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott elöadásai
Font, Márta F.Vargha, Deszö [Hrsg.]. - Pécs (2003)

15Sammelwerk  Die ungarische Universitätsbildung und Europa
Font, Márta F.Szögi, László [Hrsg.]. - Pécs (2001)

16Monographie  Koloman the Learned, King of Hungary
Font, Márta F.. - Szeged (2001)

17Sammelwerk  Pécs szerepe a Mohács elötti Magyarországon [Die Rolle von Pécs in Ungarn vor der Schlacht bei Mohács im Jahre 1526]
Font, Márta F. [Hrsg.]. - Pécs (2001)

18Sammelwerk  Tanulmányok Petrovich Ede tiszteletére. A Petrovich Ede Emlékkonferencia, (Pécs, 1998. szeptember 21.) tanulmányai
Font, Márta F.Vargha, Deszö [Hrsg.]. - Pécs (2001)

19Sammelwerk  Mittelalterliche Häuser und Straßen in Mitteleuropa
Font, Márta F.Sándor, Mária Geröné [Hrsg.]. - Budapest (2000)

20Sammelwerk  A Magyar államiság elsö ezer éve. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogtörténeti és Római Jogi Tanszéke és Bölcsészettudományi Karának Középkori és Koraújkori Történeti Tanszéke szervezésében azonos címen 2000. december 15-én megrendezett konferencia anyaga
Font, Márta F.Kajtár, István [Hrsg.]. - Pécs (2000)

21Monographie  Könyves Kálmán és kora
Font, Márta F.. - Szekszárd (1999)

22Monographie  Oroszország, Ukrajna, Rusz
Font, Márta F.. - Budapest [u.a.] (1998)

23Monographie  A Kárpát-medence etnikai és demográfiai viszonyai
Font, Márta F.. - Pécs (1998)

24Monographie  A német lovagrend alkonya [ Der deutsche Ritterorden gegen Ende seines Bestehens]
Font, Márta F.. - Pécs (1997)

25Sammelwerk  1100 év Európában: fejezetek Magyarország történetébö [1100 Jahre in Europa. Schriften zur ungarischen Geschichte]
Font, Márta F. [Hrsg.]. - Budapest (1996)

26Monographie  Magyarok a Kijevi Évkönyvben [Erwähnung der Ungarn in den Kiewer Jahrbüchern ]
Font, Márta F.. - Szeged (1996)

27Monographie  Így élt Könyves Kálmán
Font, Márta F.. - Budapest (1993)

28Buchbeitrag  Parallelität oder Union? Orthodoxe Ostslaven unter polnisch-litauischer Herrschaft im 13.-15. Jahrhundert
Font, Márta F.. (2023) - In: Zwischen Ostsee und Adria. Ostmitteleuropa im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit S. 337-368

29Buchbeitrag  The Southern Principalities of Rus'in the First Novgorodian Chronicle
Font, Márta F.. (2023) - In: The Medieval chronicle 15 S. 100-113

30Buchbeitrag  A Rusz vereségének okai
Font, Márta F.. (2022) - In: Mongol invázió Európa ellen (1236-1242) S. 264-267

31Buchbeitrag  The Title rex Galiciae between Ambitions and Reality (c. 1100-r. 1400)
Font, Márta F.. (2022) - In: Unions and Divisions. New Forms of Rule in Medieval and Renaissance Europe S. 107-118

32Artikel  A Pszkovi Jogkönyv: kijevi hagyományok és nyugati hatások
Font, Márta F.. (2022) - In: Pontes Bd. 5 (2022) S. 81-106

33Buchbeitrag  The Rulership of the Árpádian Dynasty in the 10th-13th Centuries
Font, Márta F.. (2022) - In: Rulership in Medieval East Central Europe. Power, Ritual and Legitimacy S. 81-110

34Buchbeitrag  A régiók viszonya a mongol jelenléthez
Font, Márta F.. (2022) - In: Mongol invázió Európa ellen (1236-1242) S. 362-364

35Buchbeitrag  A Kijevi Rusz
Font, Márta F.. (2022) - In: Mongol invázió Európa ellen (1236-1242) S. 196-202

36Buchbeitrag  A dinasztikus küzdelmek vesztesei a 11-12. századi Kijevi Ruszban: a polocki Vszeszlav és Ivan Berladnyik
Font, Márta F.. (2021) - In: Számüzetés, fogság, szabadulás a középkori és koraújkori Európában S. 7-18

37Artikel  Egy mai elnevezés és a középkor valósága. Kárpátalja a 13-15. században
Font, Márta F.. (2021) - In: Pontes Bd. 4 (2021) S. 77-94

38Buchbeitrag  A kereszténység felvételének mérföldkövei közép- és kelet-európai összehasonlításban (10-11. század),
Font, Márta F.. (2021) - In: Prépostok, apátok, vikáriusok. Tanulmányok S. 11-40

39Buchbeitrag  A középkorkutatás napjainkban. Gondolatok egy németországi szakmai nap nyomán
Font, Márta F.. (2020) - In: Püspökök, káptalanok, tizedek. Tanulmányok S. 11-18

40Artikel  A Kárpátokon innen és túl. A Magyar Királyság és a Halicsi Fejedelemség határa a 11-13. században: avagy hol lépte át országa határát a magyar...
Font, Márta F.. (2020) - In: Pontes Bd. 3 (2020) S. 47-68

41Buchbeitrag  Die Struktur der Kiever Chronik. Versuch einer quantitativen Analyse
Font, Márta F.. (2019) - In: Hungary and Hungarians in Central and East European Narrative Sources (10th-17th Centuries) S. 49-60

42Buchbeitrag  A halicsi magyar uralmat támogató elit
Font, Márta F.. (2018) - In: Font, Dinasztikus érdekek nyomában S. 99-117

43Buchbeitrag  I. András és Bölcs Jaroszlav
Font, Márta F.. (2018) - In: Font, Dinasztikus érdekek nyomában S. 73-86

44Buchbeitrag  A Kalka menti csata (1223)
Font, Márta F.. (2018) - In: Font, Dinasztikus érdekek nyomában S. 121-143

45Buchbeitrag  Rosztyiszlav herceg IV. Béla udvarában
Font, Márta F.. (2018) - In: Font, Dinasztikus érdekek nyomában S. 157-182

46Buchbeitrag  Az "eltunt" halicsi történetírás nyomai
Font, Márta F.. (2018) - In: FS György Bebesi S. 293-302

47Buchbeitrag  Kálmán és Salomea. A koronázás problémái
Font, Márta F.. (2018) - In: Font, Dinasztikus érdekek nyomában S. 89-97

48Buchbeitrag  II. Henrik -- Szent István -- Bátor Boleslaw. A regionális kapcsolatok egy birodalmi gyulés (Hoftag) tükrében: Merseburg 1013
Font, Márta F.. (2018) - In: Font, Dinasztikus érdekek nyomában S. 55-71

49Buchbeitrag  A "halicsi" Danyiil és a Magyar Királyság
Font, Márta F.. (2018) - In: Font, Dinasztikus érdekek nyomában S. 145-156

50Buchbeitrag  Szempontok a 12. század végi Kijevi Krónika elemzéséhez
Font, Márta F.. (2018) - In: FS István Petrovics S. 121-130

51Buchbeitrag  A Rusz fejedelmeinek névadási gyakorlata mint történeti forrás
Font, Márta F.. (2018) - In: Font, Dinasztikus érdekek nyomában S. 33-42

52Buchbeitrag  Querfurti Brúnó kijevi útja: kérdések és feltevések a historiográfia tükrében
Font, Márta F.. (2018) - In: Font, Dinasztikus érdekek nyomában S. 45-53

53Buchbeitrag  Dinasztikus hagyományok és a hatalom legitimációja. Adalékok a közép-európai dinasztiák 11-12. századi történetéhez
Font, Márta F.. (2018) - In: Font, Dinasztikus érdekek nyomában S. 15-32

54Buchbeitrag  A Kijevi Rusz és nyugati szomszédai Szent László korában
Font, Márta F.. (2017) - In: Európa és Magyarország Szent László korában S. 159-176

55Artikel  Ein Hoftag als Spiegel der regionalen Verhältnisse: Merseburg 1013 (Heinrich II. - Stephan I. - Boleslaw I.)
Font, Márta F.. (2017) - In: Specimina nova. Pars prima, Sectio mediaevalis Bd. 9 (2017) S. 11-34

56Artikel  Prince Rostislav in the Court of Béla IV
Font, Márta F.. (2017) - In: Russian history Bd. 44 (2017) S. 486-504

57Artikel  A halicsi magyar uralmat támogató elit
Font, Márta F.. (2017) - In: Világtörténet Bd. 39 (2017) S. 33-52

58Artikel  Between East and West. Translation as a Means of Cross-Cultural Communication. Examples from Central and Eastern Europe in the Middle Ages and Early Modern Period
Font, Márta F.. (2016) - In: Studia historica Nitriensia Bd. 20 (2016) S. 405-418

59Buchbeitrag  A Kalka menti csata (1223)
Font, Márta F.. (2016) - In: Elfeledett háborúk - Középkori csaták és várostromok, 6-16. század S. 45-64

60Artikel  A magyar felsooktatás születése: 650 éve alapították a pécsi egyetemet
Font, Márta F.. (2016) - In: Jogtörténeti szemle Bd. 18, 2 (2016) S. 1-10

61Buchbeitrag  The emergence of East Central Europe and approaches to internal differentiation
Font, Márta F.. (2016) - In: Medieval East Central Europe in a Comparative Perspective S. 24-36

62Artikel  [The Naming of Princes in Kievan Rus' as a Historical Source]
Font, Márta F.. (2015) - In: Specimina nova. Pars prima, Sectio mediaevalis Bd. 8 (2015) S. 11-22
https://www.academia.edu/22403508

63Buchbeitrag  II. Henrik - Szent István - Bátor Boleslaw A regionális kapcsolatokegy birodalmi gyulés (Hoftag) tükrében: Merseburg 1013
Font, Márta F.. (2015) - In: FS Sándor Csernus S. 67-85

64Artikel  Kódex - szöveg - szöveghagyomány. Problémák és vitás kérdések a keleti szláv krónikák kutatásában [Codex - text - textual tradition. Problems and controversial questions in the study of East Slavic chronicles]
Font, Márta F.. (2014) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 29, 1 (2014) S. 25-40

65Buchbeitrag  Politische Beziehungen zwischen Ungarn und dem Kiever Rus' im 12. Jahrhundert
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 111-132

66Buchbeitrag  Zum Problem der Christianisierung Ungarns
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 15-28

67Buchbeitrag  Lateiner und Orthodoxe: Völker und Gewohnheiten im mittelalterlichen Ungarn
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 51-60

68Buchbeitrag  Mitteleuropa - Osteuropa - Ostmitteleuropa? Bemerkungen zur Entstehung einer europäischen Region im Frühmittelalter
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 223-246

69Buchbeitrag  Ein Nachbarland (Ungarn) im Spiegel der altrussischen Chroniken
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 191-202

70Buchbeitrag  Ansiedlung, Integration und Toleranz im mittelalterlichen Ungarn
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 39-50

71Buchbeitrag  Das Fortleben der Gesetzgebung der Kiever Rus' auf dem Gebiet der Ostslawen
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 203-222

72Buchbeitrag  Grundriss der osteuropäischen Städte im Frühmittelalter
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 177-190

73Buchbeitrag  Ungarn und die Kiever Rus' um 1000
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 293-302

74Buchbeitrag  Ungarn, Bulgarien und das Papsttum um die Wende vom 12. - zum 13. Jahrhundert
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 303-312

75Buchbeitrag  Die Slawen in Ungarn der Arpadenzeit. Ein Forschungsbericht
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 29-38

76Buchbeitrag  Die ungarischen Vornehmen in Halic im 13. Jahrhundert
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 133-142

77Buchbeitrag  Berge, Grenzen und Politik
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 285-292

78Buchbeitrag  Ungarn und Osteuropa zur Zeit des Königs Andreas II. (1205-1235)
Font, Márta F.. (2013) - In: Generalprobe Burzenland. Neue Forschungen S. 40-57

79Buchbeitrag  Pilger, Kreuzfahrer und Händler entlang der Donau im 11.-13. Jahrhundert
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 89-96

80Buchbeitrag  Ungarn, Polen und Halic-Volhynien im 13. Jh.
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 143-156

81Buchbeitrag  Einige Repräsentanten des Kleinadels im polnisch­ungarischen Grenzgebiet und die Zukunft ihrer Familien
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 157-176

82Buchbeitrag  Krone und Schwert
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 247-284

83Buchbeitrag  Ede Petrovich, Forscher der mittelalterlichen Universität von Pécs/Fünfkirchen
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 97-110

84Buchbeitrag  Städte im Königreich Ungarn vor 1526
Font, Márta F.. (2013) - In: Font, Völker - Kultur - Beziehungen S. 61-88

85Buchbeitrag  Principles and Methods in the Policy of the Hungarian King, Andreas II concerning the Galician-Volhynian Principality
Font, Márta F.. (2012) - In: Principalities in lands of Galicia and Volhynia in international relations in the 11th-14th centuries S. 228-235

86Buchbeitrag  [Schriftenverzeichnis Márta Font]
Font, Márta F.. (2012) - In: FS Márta F. Font (2012) S. 587-604

87Buchbeitrag  A monostor mint településfórmalo tényezó. Adalékok a kózépkori Pécsvárad tórténetéhez
Font, Márta F.. (2012) - In: FS István Draskóczy S. 277-282

88Buchbeitrag  Ansiedlung, Integration und Toleranz im mittelalterlichen Ungarn
Font, Márta F.. (2011) - In: Minderheitendasein in Mittel- und Osteuropa - interdisziplinär betrachtet S. 13-24

89Buchbeitrag  A Povest' vremennychlet szerkezete es hitelessége
Font, Márta F.. (2010) - In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban S. 307ff.

90Buchbeitrag  Lateiner und Orthodoxe: Völker und ihre Gewohnheiten. Das Beispiel des mittelalterlichen Königreichs Ungarn
Font, Márta F.. (2010) - In: Rome, Constantinople and Newly converted Europe. Archeological and Historical Evidence S. 143-152

91Buchbeitrag  On the Question of the Early Laws of Kievan Rus and Hungary (1999)
Font, Márta F.. (2010) - In: The place of Russia in Europe and Asia S. 37-56

92Buchbeitrag  The Dynasty of the Árpáds and Their Methods of Ruling
Font, Márta F.. (2010) - In: Studies Zoltan J. Kosztolnyik

93Buchbeitrag  Na perekrestke kultur: fakty, mify i interpretacii k istorii Drevnej Rusi v Povesti vremennyh let
Font, Márta F.. (2009) - In: Gosudarstvo i naciâ v Rossii i Centralno-vostocnoj Evrope S. 55-68

94Artikel  Jazyceskoe prošloe glazami christianskich chronistov-letopiscev
Font, Márta F.. (2008) - In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae (2008) S. 305-317

95Buchbeitrag  Keresztény krónikások - pogány hagyomány: a szemléletbeli ellentmondás feloldásának típusai a középkori történetírásban közép-európai kitekintéssel
Font, Márta F.. (2008) - In: FS Péter Bán S. 179-196

96Buchbeitrag  A kijevi (nagy)fejedelmi hatalom jellegéröl
Font, Márta F.. (2007) - In: Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól S. 65-85

97Buchbeitrag  A hatalom öröklése a Köztes-Európa országaiban a 11.-12. században
Font, Márta F.. (2007) - In: Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól S. 87-102

98Buchbeitrag  A latin és az ortodox kereszténység határán. Halics-Volhínia a 14-15. században
Font, Márta F.. (2007) - In: FS György Timar S. 69-84

99Buchbeitrag  Kijevi örökség a Moszkvai Ruszban?
Font, Márta F.. (2007) - In: Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól S. 127-137

100Buchbeitrag  Kijevi Rusz, 1000-1204
Font, Márta F.. (2007) - In: "Kelet-Európa" és a "Balkán", 1000-1800 S. 164-174

101Buchbeitrag  A régiókra bomlott Rusz, 1204-1389
Font, Márta F.. (2007) - In: "Kelet-Európa" és a "Balkán", 1000-1800 S. 175-184

102Buchbeitrag  Alexszandr Nyevszkij
Font, Márta F.. (2007) - In: Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól S. 115-125

103Buchbeitrag  Csehország, 1000-1204
Font, Márta F.. (2007) - In: "Kelet-Európa" és a "Balkán", 1000-1800 S. 64-69

104Buchbeitrag  Megjegyzések a széttagolódás kérdéséhez nyelvi aspektusból
Font, Márta F.. (2007) - In: Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól S. 103-113

105Buchbeitrag  Magyarország, 1000-1204
Font, Márta F.. (2007) - In: "Kelet-Európa" és a "Balkán", 1000-1800 S. 81-90

106Buchbeitrag  Magyarország, 1204-1389
Font, Márta F.Bagi, Dániel. (2007) - In: "Kelet-Európa" és a "Balkán", 1000-1800 S. 91-102

107Buchbeitrag  Állam - államszervezés - kodifikáció. Megjegyzések a Kijevi Rusz elso törvényeirol
Font, Márta F.. (2007) - In: Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól S. 47-64

108Buchbeitrag  Emperor Manuel Comnenos and the Hungarian Kingdom
Font, Márta F.. (2007) - In: Byzantium, New Peoples, New Powers. The Byzantino-Slav Contact Zone S. 223-236

109Buchbeitrag  Lengyelország, 1000-1204
Font, Márta F.. (2007) - In: "Kelet-Európa" és a "Balkán", 1000-1800 S. 18-23

110Buchbeitrag  A magyar kalandozások és a kelet-európai viking terjeszkedés
Font, Márta F.. (2007) - In: Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól S. 35-46

111Artikel  Mitteleuropa - Osteuropa - Ostmitteleuropa?: Bemerkungen zur Entstehung einer europäischen Region im Frühmittelalter
Font, Márta F.. (2006) - In: Jahrbuch für europäische Geschichte Bd. 7 (2006) S. 101-125

112Artikel  "senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon...": beszélgetés Dr. Dr. h.c. Harald Zimmermann professzorral, akadémikussal, a magyar történelem "nagykövetével" ["...nobody would expect a medical historian to perform an operation..." - Interview with Harald Zimmermann]
Font, Márta F.. (2006) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 20, 4 (2006) S. 112-117

113Artikel  Old-Russian Principalities and their Nomadic Neighbours: Stereotypes of Chronicles and Diplomatic Practice of the Princes
Font, Márta F.. (2005) - In: Acta orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 58 (2005) S. 267-276

114Artikel  Ugarsko Kraljevstvo i Hrvatska u srednjem vijeku [Hungarian Kingdom and Croatia in the Middle Ages]
Font, Márta F.. (2005) - In: Povijesni prilozi Bd. 28 (2005) S. 7-22

115Buchbeitrag  Missions, conversions, and power legitimization in East Central Europe at the turn of the first millennium
Font, Márta F.. (2005) - In: East Central and Eastern Europe in the early Middle Ages S. 283-296

116Artikel  A la frontière du christianisme latin et orthodoxe. La Galicie - Volhynie aux XIVè - XVè siècles
Font, Márta F.. (2004) - In: Specimina nova. Pars prima, Sectio mediaevalis Bd. 4 (2004) S. 101-118

117Buchbeitrag  A dinasztikus uralom és az "országhatárok" alakulása Közép- és Kelet-Európában a 10-12. században
Font, Márta F.. (2004) - In: FS György Székely (2004) S. 143-149

118Artikel  Pervye hronisty i letopiscy sredneevropejskovo srednevekovja
Font, Márta F.. (2003) - In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 48 (2003) S. 71-80

119Buchbeitrag  Zarándokok, keresztesek és kereskedök a Duna mentén a 11-13. században
Font, Márta F.. (2003) - In: 2000 év a Duna mentén S. 39-46

120Buchbeitrag  A középkori magyar városok településtörténeti és régészeti kérdései
Font, Márta F.. (2003) - In: Régészeti müemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén S. 123-131

121Artikel  K voprosu o vzaimootnošenii kulta svjatych s rasprostraneniem christianskogo obraza myšlenija
Font, Márta F.. (2003) - In: Studia slavica savariensia , 1/2 (2003) S. 153-160

122Artikel  Similarities and Dissimilarities in the Early Laws of the Kievan Rus' and the Hungarian Kingdom in the 11th Century
Font, Márta F.. (2003) - In: Specimina nova. Pars prima, Sectio mediaevalis Bd. 2 (2003) S. 7-23

123Artikel  Magyarország és a Kijevi Rusz az elsö ezredfordulón
Font, Márta F.. (2002) - In: Történelmi szemle Bd. 44 (2002) S. 1-10

124Buchbeitrag  K voprosu o perechode ot jazycestva k christianstvu (na primere Srednej i Vostocnoj Evropy) [Contribution à la question de la transition du paganisme au christianisme - prenant pour exemple l'Europe Centrale et Orientale]
Font, Márta F.. (2002) - In: FS Imre H. Tóth (2002) S. 123-129

125Buchbeitrag  Ungarn und die Kiewer Rus' um 1000
Font, Márta F.. (2002) - In: Die ungarische Staatsbildung und Ostmitteleuropa S. 209-220

126Buchbeitrag  Krone und Schwert. Die Anerkennung des Herrschaftsrechts in Mittel- und Osteuropa.
Font, Márta F.. (2002) - In: East Central Europe at the turn of the 1st and 2nd millennia S. 9-36

127Artikel  A középkori pécsi egyetem
Font, Márta F.. (2002) - In: Jelenkor Bd. 45 (2002) S. 473-479

128Artikel  Ein Nachbarland (Ungarn) im Spiegel der altrussischen Chroniken
Font, Márta F.. (2001) - In: Specimina nova. Pars prima, Sectio mediaevalis Bd. 1 (2001) S. 59-69

129Buchbeitrag  Korona és /vagy kard. Az uralkodáshoz való jog elismer(tet)ése Közép- és Kelet-Európában
Font, Márta F.. (2001) - In: Ezredforduló - századforduló - hetvenedik évforduló S. 15-46

130Buchbeitrag  Ede Petrovich, Forscher der mittelalterlichen Universität von Pécs/Fünfkirchen
Font, Márta F.. (2001) - In: Die ungarische Universitätsbildung und Europa S. 75-86

131Buchbeitrag  Magyar kalandozások és a kelet-európai viking terjeszkedés
Font, Márta F.. (2001) - In: Nomád népvándorlások, magyar honfoglalás S. 97-105

132Buchbeitrag  A világi uralom megszervezése Közép- és Kelet-Európa új államaiban az elsö ezredfordulón
Font, Márta F.. (2001) - In: Pécs szerepe a Mohács elötti Magyarországon S. 11-26

133Artikel  Magyarország és a Kijevi Rusz
Font, Márta F.. (2001) - In: Historia (Budapest) , 5/6 (2001) S. 26-29

134Buchbeitrag  A halicsi hadjáratok
Font, Márta F.. (2000) - In: 1000 év a hadak útján. Nagy Milleniumi hadtörténet S. 33-35

135Buchbeitrag  Hasonlóságok és különbségek a Magyar Királyság és a Kijevi Rusz törvényhozásában (Szent István valamint Vlagyimir és Bölcs Jaroszlav törvényeinek összevetése)
Font, Márta F.. (2000) - In: A magyar államiság elsö ezer éve S. 29-52

136Buchbeitrag  A Kijevi Rusz
Font, Márta F.. (2000) - In: Európa és Magyarország Szent István korában S. 255-271

137Buchbeitrag  Kelet és Nyugat határán. A Magyar Királyság és a Halicsi fejedelemség a 11-13. Században.
Font, Márta F.. (2000) - In: FS Mária Ormos S. 163-170

138Buchbeitrag  Déli határvédelem ("zmijevy valy") a Kijevi Ruszban
Font, Márta F.. (2000) - In: IPF Tanszéki Közlemények 3 S. 136-150

139Buchbeitrag  Siklós középkori története.
Font, Márta F.. (2000) - In: Város a Tenkes alján S. 55-76

140Buchbeitrag  "Gesta Danielis regis"
Font, Márta F.. (2000) - In: FS Ferenc Makk (2000) S. 149-163

141Artikel  On the frontiers of West and East: The Hungarian kingdom and the Galician principality between the eleventh and thirteenth centuries
Font, Márta F.. (2000) - In: Annual of medieval studies at Central European University Budapest Bd. 6 (2000) S. 171-180

142Buchbeitrag  Grundriss der osteuropäischen Städte im Frühmittelalter.
Font, Márta F.. (2000) - In: Mittelalterliche Häuser und Straßen in Mitteleuropa S. 191-202

143Buchbeitrag  Anonymus "Ruscia"-képének alapjai és forrásértéke
Font, Márta F.. (1999) - In: FS Ilona Sz. Jónás S. 207-218

144Artikel  A kijevi (nagy) fejedelmi hatalom jellegérö [On the nature of the authority of the Kievan (Grand) Prince]
Font, Márta F.. (1999) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 14, 3 (1999) S. 19-28

145Artikel  Házasságok és hadjáratok: Keleti szláv-magyar kapcsolatok a középkorban
Font, Márta F.. (1999) - In: Rubicon Bd. 87 (1999) S. 9-11

146Buchbeitrag  Hongrois et Slaves à l'époque arpadienne
Font, Márta F.. (1999) - In: Les Hongrois et l'Europe. Conquete et intégration S. 171-199

147Artikel  Mittelalterliche Herrschaftsbildung in Ungarn und in der Kiewer Rus' im Vergleich
Font, Márta F.. (1998 - 1999) - In: Ungarn Jahrbuch Bd. 24 (1998/99) S. 1-18
http://epa.oszk.hu/01500/01536/00024/pdf/UJ_1998_1999_001-018.pdf

148Buchbeitrag  Árpádházi-királyok és a Rurik-dinasztia fejedelmei a X-XIII. században
Font, Márta F.. (1997) - In: A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság S. 51-58

149Buchbeitrag  Megjegyzések a horvát-magyar perszonálunió középkori történetéhez
Font, Márta F.. (1997) - In: FS László Katus S. 11-25

150Buchbeitrag  In Memóriám Barta Gábor
Font, Márta F.. (1996) - In: FS Gábor Barta S. IXff.

151Buchbeitrag  Az óorosz évkönyvek elsö szerkesztése és forrásai
Font, Márta F.. (1996) - In: A Honfoglaláskor írott forrásai S. 119-130

152Buchbeitrag  Magyarok és szlávok az Árpád-kor végéig
Font, Márta F.. (1996) - In: Árpád elött és után S. 157-167

153Buchbeitrag  Magyarok a középkori Európában
Font, Márta F.. (1996) - In: 1100 év Európában. Fejezetek Magyarország történetébö S. 9-44

154Artikel  Magyarok és szlávok az Árpád-korban
Font, Márta F.. (1996) - In: Szeged , jul. (1996) S. 14-19

155Buchbeitrag  Magyarok a "Poveszty vremennih let"-ben
Font, Márta F.. (1996) - In: FS Gábor Barta S. 39-52

156Artikel  Magyar-orosz politikai kapcsolatok a 12. században (1118-1199) [Die ungarisch-russischen politischen Beziehungen im 12. Jahrhundert]
Font, Márta F.. (1995) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 10, 3 (1995) S. 53-75

157Buchbeitrag  Felvidéki kisnemesek királyi szolgálatban
Font, Márta F.. (1995) - In: FS Gyula Kristó S. 169-185

158Buchbeitrag  Przedstawiciele drobnej szlachty na pograniczu polsko-wêgierskim w XIII wieku i losy ich rodzin
Font, Márta F.. (1995) - In: FS Jerzy Wyrozumski S. 427-440

159Buchbeitrag  Megjegyzések a XI-XIII. századi orosz-magyar kapcsolatok egyháztörténeti vonatkozásairól
Font, Márta F.. (1994) - In: Történeti tanulmányok Dél-Pannóniábol S. 29-37

160Buchbeitrag  A korai magyar-szláv kapcsolatok értelmezéséhez
Font, Márta F.. (1993) - In: FS Antal Hodinka S. 151-158

161Artikel  A kijevi évkönyv mint magyar történeti forrás
Font, Márta F.. (1991) - In: Történelmi szemle Bd. 33 (1991) S. 70-83

162Artikel  II. András orosz politikája és hadjáratai
Font, Márta F.. (1991) - In: Századok Bd. 125 (1991) S. 107-144

163Artikel  Politische Beziehungen zwischen Ungarn und der Kiever Rus' im 12. Jahrhundert
Font, Márta F.. (1990) - In: Ungarn Jahrbuch Bd. 18 (1990) S. 1-18
http://epa.oszk.hu/01500/01536/00018/pdf/UJ_1990_001-018.pdf

164Artikel  Magyarország keleti politikája a 12-13. században
Font, Márta F.. (1990) - In: Baranya. Történelmi és honismereti folyóirat Bd. 3 (1990) S. 21-34

165Artikel  A Kijevi Oroszország megítélése a legújabb szovjet irodalomban
Font, Márta F.. (1989) - In: Világtörténet Bd. 11, 4 (1989) S. 86-91

166Artikel  Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpozion, Graz, 1987. június 30.-július 4
Font, Márta F.. (1988) - In: Századok Bd. 122 (1988) S. 222-229

167Artikel  Szempontok III. Béla halicsi hadjáratainak kronológiájához
Font, Márta F.. (1987) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 84 (1987) S. 45-50

168Artikel  Géza orosz politikája 1141-1152
Font, Márta F.. (1980) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 67 (1980) S. 33-39

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.