RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Frolík, Jan«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Frolík, Jan

RI opac: 157 Einträge

1Sammelwerk  Pohrebište ve vnitrním areálu Pražského hradu
Frolík, Janu.a. [Bearb.]. - Praha (2016)

2Sammelwerk  Historie a soucasnost podnikání na Chrudimsku
Frolík, JanGrulich, PetrKrivanová, MagdaPleskotová, VeronikaŠulc, Ivo [Bearb.]. - Žehušice (2004)

3Monographie  Chrudim ceských královen
Frolík, Jan. - Chrudim (2002)

4Monographie  Premyslovská Chrudim
Frolík, Jan. - Chrudim (2001)

5Sammelwerk  Cáslav - místo pro život. Svedectví archeologie
Frolík, JanHazlbauer, ZdenekCharvát, PetrŠemberová, RadkaTomášek, Martin [Bearb.]. - Caslav (1999)

6Sammelwerk  Velké dejiny zemí Koruny ceské (Vol. 1-2)
Bláhová, MarieFrolík, JanProfantová, NadjaVanícek, Vratislav [Bearb.]. - Praha (1999 - 2000)

7Monographie  Chrudim v praveku a stredoveku: obrazy kazdodenního zivota [Chrudim in der Urzeit und im Mittelalter. Bilder vom Alltagsleben]
Frolík, JanSigl, Jirí. - Chrudim (1998)

8Monographie  Archeologie na Pražském hrade
Frolík, JanSmetánka, Zdenek. - Praha (1997)

9Monographie  Chrudimsko v raném stredoveku - vývoj osídlení a jeho promeny
Frolík, JanSigl, Jirí. - Hradec Králové (1995)

10Monographie  Stará Boleslav. Archeologický výzkum 1988-1994
Bohácová, IvanaFrolík, JanŠpacek, Jaroslav. - Celákovice (1994)

11Artikel  People "on the Margin": A Medieval Cemetery in Ceský Brod - Malechov (Central Bohemia)
Frolík, JanStránská, PetraVotrubová, JitkaEmmerová, BarboraVanek, Daniel. (2017) - In: Interdisciplinaria archaeologica Bd. 8, 1 (2017) S. 59-75
http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2017-01-frolik.pdf

12Buchbeitrag  Die Prager Burg und ihre frühmittelalterlichen Gräberfelder - Versuch einer sozialen Interpretation
Frolík, Jan. (2017) - In: Religion und Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum S. 73-85

13Artikel  Príspevek k sociální identifikaci stredovekých obyvatel Chrudimi na príkladu hrbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Frolík, Jan. (2016) - In: Archaeologia historica Bd. 41 (2016) S. 243-263

14Artikel  Pohrebište Pražského hradu a možnosti jejich sociální interpretace.
Frolík, Jan. (2016) - In: Archaeologia historica Bd. 41 (2016) S. 101-123

15Buchbeitrag  Prague Castle
Frolík, Jan. (2015) - In: Great Moravia and the Beginnings of Christianity S. 268-270

16Artikel  Nález židovské rituální lázne - mikve - v Chrudimi: záchranný archeologický výzkum na Jánském predmestí v roce 2013 [Der Fund eines rituellen jüdischen Tauchbades - einer Mikwe - in Chrudim]
Frolík, JanPecinovská, MonikaVepreková, Jana.. (2015) - In: Archaeologia historica Bd. 40 (2015) S. 895-911

17Artikel  Archeologický výzkum v areálu bývalé jezuitské koleje v Kutné Hore v letech 1998 až 2012 [Die Archäologische Grabung im Areal des ehemaligen Jesuitenkollegs in Kutná Hora in den Jahren 1998 bis 2012]
Frolík, Jan. (2014) - In: Archaeologia historica Bd. 39 (2014) S. 703-721
http://hdl.handle.net/11222.digilib/130337

18Artikel  Hodnocení stredoveké keramiky z Lažan u Chrudimi pomocí analýz XRF, XRD, OM, DSC-TG a RS [Beurteilung der mittelalterlichen Keramik aus Lažany bei Chrudim anhand der RFA, Röntgendiffraktion, optischen Mikroskopie, DSC-TG und der Raman-Spektroskopie ]
Kloužková, AlexandraZemenová, PetraFrolík, JanSvobodová, Ljuba. (2014) - In: Archaeologia historica Bd. 39 (2014) S. 75-87
http://hdl.handle.net/11222.digilib/130281

19Artikel  Zhotovení repliky stríbrných gombíku z rane stredovekého pohrebište v Lumbeho zahrade na Pražském hrade [Herstellung von Repliken von Silberknöpfen vom frühmittelalterlichen Gräberfeld im Lumbe-Garten auf der Prager Burg]
Šejvlová, LudmilaOttenwelter, EstelleFrolík, Jan. (2014) - In: Archaeologia historica Bd. 39 (2014) S. 273-283
http://hdl.handle.net/11222.digilib/130291

20Artikel  Pohrebište na II. nádvorí Pražského hradu [Das Gräberfeld auf dem II. Burghof der Prager Burg]
Frolík, Jan. (2013) - In: Archaeologia historica Bd. 38 (2013) S. 91-105
http://hdl.handle.net/11222.digilib/128309

21Buchbeitrag  Das Gräberfeld im Lumbe-Garten auf der Prager Burg - eine Fallstudie zur Untersuchung der Sozialstruktur des 10. Jahrhunderts
Frolík, Jan. (2013) - In: Soziale Gruppen und Gesellschaftsstrukturen im westslawischen Raum S. 33-42

22Artikel  New Plants at Prague Castle and Hradcany in the Early Modern Period: a History of Selected Species
Beneš, JaromírCulíková, VeraKosnovská, JitkaFrolík, JanMatiášek, Josef. (2012) - In: Interdisciplinaria archaeologica Bd. 3, 1 (2012) S. 103-114
http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2012-01-benes.pdf

23Artikel  Paleoparasitological Findings in Medieval and Early Modern Archaeological Deposits from Hradební Street, Chrudim, Czech Republic
Bartošová, LenkaDitrich, OlegBeneš, JaromírFrolík, JanMusil, Jan. (2011) - In: Interdisciplinaria archaeologica Bd. 2, 1 (2011)
http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2011-01-bartosova.pdf

24Buchbeitrag  Rotunda sv. Víta na Pražském hrade ve svetle nových poznatku [Die Sankt Veitsrotunde auf der Prager Burg im Lichte neuer Erkenntnisse]
Frolík, Jan. (2010) - In: Svatý Václav. Na památku 1100. výrocí narození knížete Václava Svatého S. 131-147

25Buchbeitrag  Stavební podoba zaniklého benediktinského kláštera v Podlažicích (Die Baugestaltung des untergegangenen Benediktinerklosters in Podlažice)
Frolík, JanMusil, JanNetolický, Petr. (2010) - In: Dejiny staveb 2010. Sborník príspevku z konference Dejiny staveb 2010 S. 39-50

26Artikel  Pražský hrad ocami archeológov
Frolík, JanMaríková-Kubková, JanaTomková, Katerina. (2009) - In: Historická revue Bd. 20 (2009) S. 7-15

27Buchbeitrag  Pražský hrad v raném stredoveku
Frolík, Jan. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 126-128

28Buchbeitrag  Prazsky hrad v dobe Vladislava II. (1140-1172)
Frolík, JanMaríková-Kubková, Jana. (2009) - In: Vladislav II. druhý král Premyslova rodu S. 176-183

29Artikel  Další gotická mozaika na Pražském hrade? Mozaikové sklenìné kostièky z kaple sv. Anny v kláštere sv. Jirí [Another Gothic Mosaic at the Prague Castle? Glass Tesseras from the St. Anne/Virgin Mary Chapel in the St. George's Nunnery ]
Zeman, AntonínFrolík, JanLangrová, Anna. (2009) - In: Studijné zvesti Bd. 46 (2009) S. 17-22

30Artikel  História archeologického výskumu Pražského hradu
Maríková-Kubková, JanaFrolík, Jan. (2009) - In: Historická revue Bd. 20 (2009) S. 39-45

31Buchbeitrag  Neue Erkenntnisse über den Burgwall Chrudim in Ostböhmen (Tschechische Republik)
Frolík, Jan. (2009) - In: Siedlungsstrukturen und Burgen im westslawischen Raum S. 59-64

32Artikel  Hrad v Chrudimi? (Archeologický výzkum na Školním námestí a v Komenského ulici v letech 2004-2006). [Eine Burg in Chrudim? (Die archäologische Grabung auf dem Školní-Platz und in der Komenského Gasse 2004-2006)]
Frolík, Jan. (2008) - In: Castellologica bohemica Bd. 11 (2008) S. 553-564

33Buchbeitrag  Das Hinterland der Prager Burg und Prags im Frühmittelalter: Das archäologische Problem und ein Ausblick auf die künftige Forschung
Frolík, Jan. (2008) - In: Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren S. 145-151

34Buchbeitrag  Hrob 93 v Jirské bazilice na Pražském hrade - místo posledního odpocinku knežny Emmy?
Frolík, Jan. (2008) - In: Emma Regina. Civitas Melnic. Sborník S. 121-130

35Artikel  Pocátky stredovekého Skutecska. Archeologický výzkum u kostela v Lažanech v letech 2005-6
Frolík, Jan. (2007) - In: Chrudimske vlastivedne listy Bd. 16, 3 (2007) S. 5-6

36Artikel  Nález turecké zlaté mince v Praze na Hradcanech. [A Turkish gold coin found at the Prague Castle]
Frolík, JanNovák, Vlastimil. (2007) - In: Numismatický sborník Bd. 22 (2007) S. 260-266

37Buchbeitrag  Promena ulicní síte a parcelace v Hradci Králové a Chrudimi [ Veränderungen des Strassennetzes und der Parzellierung in Hradec Králové und Chrudim.]
Bláha, RadekFrolík, JanSigl, Jirí. (2007) - In: Forum urbes medii aevi 4 S. 82-93

38Buchbeitrag  Der Brusnice-Bach (Hirschgraben) als Grenze zwischen den Bestattungen auf der Prager Burg und in ihrem Vorgelände
Frolík, JanTomková, Katerina. (2007) - In: Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum S. 353-362

39Artikel  Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Jana Krtitele v Bestvine na Chrudimsku
Frolík, Jan. (2006) - In: Chrudimske vlastivedne listy Bd. 15, 3 (2006) S. 6-7

40Artikel  Chrudim - rane stredoveké centrum jižní cásti východních [Chrudim - frühmittelalterliches Zentrum des südlichen Teils Ostböhmens]
Frolík, Jan. (2006) - In: Archaeologia historica Bd. 31 (2006) S. 7-19

41Buchbeitrag  Doplnky k nálezum z cihelny v Rosicích u Chrasti (okr. Chrudim).
Frolík, Jan. (2006) - In: FS Vit Vokolek S. 81-94

42Buchbeitrag  Pražský hrad v 9. a 10. století
Frolík, Jan. (2006) - In: Ceské zeme v raném stredoveku S. 175-192

43Artikel  Archeologický výzkum na hrade Lichnici k. ú. Podhradí v roce 2004. [Archäologische Untersuchung auf der Burg Lichnice Kat. Geb. Podhradí im Jahre 2004]
Frolík, Jan. (2006) - In: Castellologica bohemica Bd. 10 (2006) S. 363-372

44Buchbeitrag  Pocátky zdené meštanské architektury v Hradci Králové a v Chrudimi [ Anfänge gemauerter Bürgerarchitektur in Hradec Králové und Chrudim]
Bláha, RadekFrolík, JanSigl, Jirí. (2006) - In: Forum urbes medii aevi 3 S. 178-188

45Artikel  Archeologický výzkum na Resslove námestí v Chrudimi v roce 1995
Frolík, JanSigl, Jirí. (2005) - In: Chrudimsky vlastivedny sbornik Bd. 9 (2005) S. 107-167

46Buchbeitrag  Archeologická památková péce v Kutné Hore
Frolík, JanTomášek, Martin. (2004) - In: Forum urbes medii aevi 1 S. 29-34

47Artikel  Archeologický výzkum v Chrudimi - Bretislavove ulici v roce 1992. (K umístení veže Hlásky a podobe Horní brány). [Archaeological excavation in the Bretislav Street in town of Chrudim (E Bohemia) in 1992]
Frolík, JanSigl, Jirí. (2004) - In: Chrudimsky vlastivedny sbornik Bd. 8 (2004) S. 3-42

48Artikel  Hranice života, hranice zapomnení. Hroby významných církevních predstavitelu na Pražském hrade v období premyslovské a lucemburské vlády.
Tomková, KaterinaMaríková-Kubková, JanaFrolík, Jan. (2004) - In: Archaeologia historica Bd. 29 (2004) S. 203-223

49Artikel  Nová zjištení o kapli Všech svatých na Pražském hrade
Frolík, Jan. (2003) - In: Staletá Praha Bd. 24 (2003) S. 5-14

50Artikel  Soubor pozdne stredoveké keramiky z výplne zaniklé studny c.p. 108 v Kutné Hore [Die Kollektion der spätmittelalterlichen Keramik aus der Verfüllung vom untergegangenen Brunnen, Nr. 108 in Kutná Hora ]
Frolík, JanTomášek, Martin. (2003) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 7 (2003) S. 735-758

51Artikel  Nálezy loštické keramiky ve východních Cechách. Príspevek ke kontaktum východních Cech a severní Moravy. [Funde der Lošticer Keramik in Ostböhmen. Beitrag zu den Kontakten Ostböhmens und Nordmährens]
Bláha, RadekFrolík, JanSigl, Jirí. (2003) - In: Archaeologia historica Bd. 28 (2003) S. 525-537

52Artikel  Srovnáqní výsledku archeologického a stavebne historického pruzkumu v Chrudimi - Štepánkove ulici
Frolík, Jan. (2003) - In: Staletá Praha Bd. 24 (2003) S. 225-236

53Buchbeitrag  Prag und die Prager Burg im 10. Jahrhundert
Frolík, Jan. (2002) - In: Europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Aufbruchszeit S. 160-169

54Artikel  Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Jakuba v Prácove (obec Svídnice, okr. Chrudim) v roce 2001. [Salvage excavations by St. James' church at Prácov, community of Svídnice, district of Chrudim, in 2001]
Frolík, Jan. (2002) - In: Zpravodaj Muzea v Hradci Králové Bd. 28 (2002) S. 232-329

55Artikel  K pocátkum hradu Košumberka na Chrudimsku [Zu den Anfängen der Burg Košumberk (Bez. Chrudim)]
Frolík, JanSigl, Jirí. (2002) - In: Archaeologia historica Bd. 27 (2002) S. 61-77

56Buchbeitrag  Kutná Hora. Príspevek archeologie k nejstarší topografii a komunikacnímu schématu mesta.
Frolík, JanTomášek, Martin. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 99-106

57Artikel  Nálezy z obléhání hradu Lichnice v letech 1428-1429. [Fundstoff aus der Belagerung der Burg Lichnice in den Jahren 1428-1429]
Frolík, Jan. (2002) - In: Castellologica bohemica Bd. 8 (2002) S. 399-408

58Artikel  Archeologický výzkum cásti fortifikace Kutné Hory v roce 1997 [Archaeological excavations of part of the fortifications of Kutná Hora in 1997]
Frolík, JanTomášek, Martin. (2001) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 5 (2001) S. 623-629

59Artikel  K úvahám Martina Jezka o pocátcích mesta Chrudimi a tamejsím hradu
Sigl, JiríFrolík, Jan. (2001) - In: Archeologické rozhledy Bd. 53 (2001) S. 620-629

60Artikel  Pocátky slovanského hradište v Chrudimi [Anfänge des slawischen Burgwalls in Chrudim]
Frolík, JanSigl, Jirí. (2001) - In: Archaeologia historica Bd. 26 (2001) S. 121-135

61Buchbeitrag  Nejstarsí církevní architektura na Pražském hrade - soucasný stav poznání
Frolík, Jan. (2001) - In: Velká Morava mezi východem a západem S. 107-113

62Artikel  Archeologický výzkum hradebního pásma v Chrudimi v letech 1999 a 2000. [Excavations of the rampart area of the town of Chrudim in 1999 and 2000]
Frolík, Jan. (2001) - In: Zpravodaj Muzea v Hradci Králové Bd. 27 (2001) S. 120-140

63Artikel  Nové poznatky k osídlení jižní cásti chrudimského návrší. Vyhodnocení geologických šachtic ze Štepánkovy ulice, cp. 83/I - 92/I
Frolík, JanSigl, Jirí. (2001) - In: Chrudimske vlastivedne listy Bd. 6 (2001) S. 3-104

64Buchbeitrag  Die Prager Burg im 10. und 11. Jahrhundert: Zu Fragen der Auswertung der älteren archäologischen Dokumentation und deren Interpretation
Frolík, Jan. (2001) - In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 S. 153-187

65Artikel  Archeologické doklady zpracování kovu v Cáslavi 13. a 1. poloviny 14. století [Archäologische Belege der Metallverarbeitung in Cáslav im 13. und in der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts]
Frolík, JanSrein, VladimírTomášek, Martin. (2001) - In: Archaeologia historica Bd. 26 (2001) S. 55-66

66Artikel  Budec - Levý Hradec - Libice nad Cidlinou - Pražský hrad - Stará Boleslav. Prameny a literatura ke studiu vybraných stredoceských hradišt 1970-1999. [Budec-Levý Hradec-Libice nad Cidlinou-Prager Burg-Stará Boleslav. Die Quellen und die Literatur zu einem Studium von ausgewählten mittelböhmischen Burgwällen 1970-1999]
Bartošková, AndreaBohácová, IvanaCiháková, JarmilaFrolík, JanJustová-Princová, JarmilaTomková, Katerina. (2000) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 4 (2000) S. 505-530

67Artikel  Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Nasavrkách (okr. Chrudim) v roce 1998. [Report of a salvage excavation at the site of Nasavrky, distric of Chrudim, in 1998]
Frolík, JanTomášek, Martin. (2000) - In: Zpravodaj Muzea v Hradci Králové Bd. 26 (2000) S. 163-171

68Buchbeitrag  Pražský hrad v raném stredoveku
Frolík, Jan. (2000) - In: Premyslovský stát kolem roku 1000 S. 101-120

69Buchbeitrag  Die Prager Burg
Frolík, JanBravermanová, Milena. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 376-378

70Artikel  Prague Castle in the Early and High Middle Ages in the Light of Archaeology
Frolík, Jan. (1999) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 4 (1999) S. 177-196

71Artikel  Hromadný nález mincovních strížku v Chrudimi
Frolík, Jan. (1999) - In: Chrudimske vlastivedne listy Bd. 4 (1999) S. 3-7

72Artikel  Dlaždice 12.-13. století v Pražského hradu [Fliesen aus dem 12.-13. Jahrhundert auf der Prager Burg]
Frolík, Jan. (1999) - In: Castrum Pragense Bd. 2 (1999) S. 216-217

73Artikel  Archeologický výzkum v Kanovnické ulici cp.73 na Hradcanech v letech 1982-1985. Vývoj osídlení pred rokem 1378 [Archaeological Excavations at Kanovnická ul.73, Hradcany, 1982-1985. I. Settlement evolution before 1378]
Frolík, Jan. (1999) - In: Castrum Pragense Bd. 2 (1999) S. 113-168

74Artikel  Dum pražského biskupa na Pražském hrade do konce 13. století na základe archeologického výzkumu v roce 1984 [The Old Provostship at Prague Castle Untill the End of the 13th Century According to the Excavation in 1984]
Frolík, Jan. (1999) - In: Castrum Pragense Bd. 2 (1999) S. 169-202

75Artikel  Mladohradištní valové opevnení v Chrudimi. [Late Hill-fort Period earthworks from Chrudim]
Frolík, JanSigl, Jirí. (1999) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 3 (1999) S. 443-464

76Buchbeitrag  Praha v dobe sv. Vojtecha (982-997) [Prag zur Zeit des hl. Adalbert (Vojtech) ]
Frolík, Jan. (1999) - In: Tropami sw. Wojciecha S. 63-79

77Artikel  Stavební dejiny Lobkovického paláce na Pražském hrade ve stredoveku a raném novoveku [Die Baugeschichte des Lobkowitz-Palasts auf der Prager Burg im Mittelalter und in der frühen Neuzeit]
Durdík, TomášFrolík, JanChotebor, Petr. (1999) - In: Castrum Pragense Bd. 2 (1999) S. 21-112

78Artikel  Poznámky k importum v Chrudimi a Hradci Králové [Befunde zu den "Importen" in Chrudim und Hradec Králové]
Frolík, JanSigl, Jirí. (1998) - In: Archaeologia historica Bd. 23 (1998) S. 429-434

79Artikel  Opevnení mesta Ceského Brodu. [Befestigung der Stadt Böhmisch-Brod]
Ebel, MartinFrolík, JanRazím, Vladislav. (1998) - In: Pruzkumy památek Bd. 5, 2 (1998) S. 47-76

80Artikel  Kostel sv. Jakuba, Jakub okr. Kutná Hora. [The Church of St. James at Jakub Kutná Hora district]
Frolík, Jan. (1998) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 2 (1998) S. 411-412

81Artikel  Pokracování archeologického výzkumu ve Filištínské ulici v Chrudimi v roce 1997
Frolík, JanSigl, Jirí. (1998) - In: Zpravodaj Muzea v Hradci Králové Bd. 24 (1998) S. 137-147

82Artikel  The Problem of Chronology of the South Apse of St. Guy's Rotunda at the Prague Castle
Tomková, KaterinaFrolík, JanSláma, Jirí. (1998) - In: Praehistorica Bd. 23 (1998) S. 141-144

83Buchbeitrag  Befunde zu den "Importen" in Chrudim und in Hradec Králové
Frolík, JanSigl, Jirí. (1998) - In: Sborník príspevku prednesených na XXIX. Celostátní Konferenci S. 429-434

84Artikel  Ješte jednou k problematice hradu Lichnice diskuse o stavební podobe jižního nároží a jeho významu pro pocátky hradu.
Frolík, JanSigl, Jirí. (1998) - In: Castellologica bohemica Bd. 6 (1998) S. 467-474

85Artikel  Ke snahám o údržbu zríceniny hradu Lichnice
Frolík, Jan. (1998) - In: Chrudimsky vlastivedny sbornik Bd. 3 (1998) S. 19-34

86Artikel  Archeologický výzkum mestského opevnení v Ceském Brode v roce 1997. [The 1997 archaeological investigation of the town defences of Ceský Brod]
Frolík, Jan. (1998) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 2 (1998) S. 385-394

87Artikel  Archeologický výzkum v Chrudimi, Soukenické ulici v roce 1997
Frolík, JanSigl, Jirí. (1998) - In: Zpravodaj Muzea v Hradci Králové Bd. 24 (1998) S. 107-110

88Artikel  Archeologický výzkum v Chrudimi v roce 1996 [Archäologische Forschung in der Stadt Chrudim im Jahr 1996]
Frolík, JanSigl, Jirí. (1997) - In: Archaeologia historica Bd. 22 (1997) S. 115-119

89Artikel  Sídlište u kostela sv. Kríže v Chrudimi a jeho význam pro pocátky mesta
Frolík, JanSigl, Jirí. (1997) - In: Chrudimsky vlastivedny sbornik Bd. 2 (1997) S. 1-18

90Buchbeitrag  Die Chrudimer Siedlung beim Hl. Kreuz und ihre Bedeutung für die Anfänge der Stadt
Frolík, JanSigl, Jirí. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 115-119

91Artikel  Archeologický výzkum v tzv. severním výbežku na Pražském hrade. Príspevek k pocátkum osídlení západního predhradí Pražského hradu [Die Ausgrabung im sog. Nordausläufer der Prager Burg. Ein Beitrag zu den Anfängen der Besiedlung des westlichen Vorfelds der Prager Burg]
Frolík, Jan. (1997) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 13 (1997) S. 75-92

92Artikel  Archeologický výzkum v Chrudimi - Filištínské ulici na staveništi nové budovy archivu
Frolík, JanSigl, Jirí. (1997) - In: Chrudimske vlastivedne listy Bd. 6, 2 (1997) S. 5-6

93Artikel  Archeologie v Kutné Hore v roce 1996 - stav a perspektivy [Archäologie in der Stadt Kutná Hora im Jahr 1996. Der Zustand und Perspektiven]
Frolík, JanTomášek, Martin. (1997) - In: Archaeologia historica Bd. 22 (1997) S. 121-128

94Artikel  Predstihový archeologický výzkum v Chrudimi - Filištínské ulici na staveništi nové budovy okresního archivu v roce 1996.
Frolík, JanSigl, Jirí. (1997) - In: Zpravodaj Muzea v Hradci Králové Bd. 23 (1997) S. 86-95

95Artikel  Druhý archeologický nález kalicha z Pražského hradu. [The second archaeological find a chalice from Prague Castle]
Frolík, Jan. (1997) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 1 (1997) S. 53-56

96Artikel  Západní predpolí Pražského hradu -Hradcany a jejich archeologický výzkum v nejnovejším období [Das westliche Vorfeld der Prager Burg -die Stadt Hradschin -und seine archäologische Erforschung in jüngster Zeit]
Frolík, JanTomková, Katerina. (1997) - In: Archeologické rozhledy Bd. 49 (1997) S. 65-71

97Artikel  Využívání archiválií z hlediska ochrany osobnosti a státního zájmu.
Frolík, Jan. (1997) - In: Archivni casopis Bd. 47 (1997) S. 134-142

98Artikel  Pocátky Katerinského predmestí v Chrudimi z pohledu archeologie
Frolík, JanSigl, Jirí. (1996) - In: Chrudimsky vlastivedny sbornik Bd. 1 (1996) S. 3-28

99Artikel  Archeologický výzkum Ceského Brodu v letech 1994-1995. [Die archäologische Ausgrabung von Ceský Brod in den Jahren 1994-1995]
Frolík, Jan. (1996) - In: Archeologické rozhledy Bd. 48 (1996) S. 737-747

100Artikel  Pocátky Pražského hradu
Frolík, Jan. (1996) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 34 (1996) S. 242-244

101Buchbeitrag  Prague Castle - 70 Years of Archaeological Excavations
Frolík, Jan. (1996) - In: Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa. Mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung S. 159-166

102Artikel  Archeologický výzkum Ceského Brodu v letech 1994-1995
Frolík, Jan. (1996) - In: Archeologické rozhledy Bd. 48 (1996) S. 737-747

103Buchbeitrag  Bemerkungen zum Studium frühmittelalterlicher Keramik aus komplizierten stratigraphischen Situationen
Frolík, JanPolácek, Lumír. (1995) - In: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert (1994) S. 107-118

104Artikel  Predbežná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Komenského ulici cp. 59 v Chrudimi.
Frolík, Jan. (1995) - In: Zpravodaj Muzea v Hradci Králové Bd. 21 (1995) S. 73-81

105Artikel  Záchranný archeologický výzkum v Chrudimi - Komenského ulici cp. 59
Frolík, Jan. (1995) - In: Chrudimske vlastivedne listy Bd. 4, 5 (1995) S. 14-15

106Artikel  Development of Early Medieval Settlement and Related Structural Changes within the Chrudim Region: a research contribution
Frolík, JanSigl, Jirí. (1995) - In: Památky archeologické Bd. 86, 2 (1995) S. 63-104

107Buchbeitrag  Príspevek k dejinám vybraných královských mest ve východních Cechách na základe nových archeologických výzkumu
Frolík, JanSigl, Jirí. (1995) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Miasto S. 81-89

108Artikel  Akce kostel aneb kterak Státní bezpecnost ve svatém Vavrinecku poklad hledala a co nakonec našla
Frolík, Jan. (1995) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 17, 4 (1995) S. 29-33

109Artikel  Rozdelení fondu Archivu Federálního ministerstva vnitra. [Trennung der Schriftstücke und Materialien im Archiv des Föderalen Ministeriums des Innern]
Frolík, Jan. (1994) - In: Archivni casopis Bd. 44 (1994) S. 1-21

110Buchbeitrag  Prague Castle, Vyšehrad Castle and the Prague Agglomeration
Bohácová, IvanaFrolík, JanSmetánka, ZdenekNechvátal, BorivojHrdlicka, Ladislav. (1994) - In: 25 years of archaeological research in Bohemia S. 153-164

111Buchbeitrag  Zusamenfassung der Diskussion zur gemeinsamen Terminologie der grundlegenden keramischen Begriffe
Bubeník, JosefFrolík, Jan. (1994) - In: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert (1994) S. 127-130

112Artikel  Nové poznatky o Hradišti nad Semteší (k. ú. Sovolusky, okr. Pardubice).
Frolík, JanSigl, Jirí. (1994) - In: Castellologica bohemica Bd. 4 (1994) S. 95-106

113Artikel  Záchranný výzkum na hrade v Mladé Boleslavi
Bohácová, IvanaFrolík, Jan. (1994) - In: Castellologica bohemica Bd. 4 (1994) S. 107-112

114Artikel  Hradište nad Semteší
Frolík, Jan. (1994) - In: Chrudimske vlastivedne listy Bd. 3, 6 (1994) S. 3

115Artikel  Záchranný výzkum na hrade Rychmburku v roce 1994
Frolík, Jan. (1994) - In: Zpravodaj Muzea v Hradci Králové Bd. 20 (1994) S. 109-114

116Artikel  New facts on the settlement on the central hilltop of the town of Chrudim. Rescue survey of 1982 - 1984
Frolík, JanSigl, Jirí. (1994) - In: Památky archeologické Bd. 85, 2 (1994) S. 111-131

117Artikel  Výzkum opevnení ve Staré Boleslavi. Predbežné sdelení
Bohácová, IvanaFrolík, JanŠpacek, Jaroslav. (1994) - In: Archaeologia historica Bd. 19 (1994) S. 27-35

118Buchbeitrag  Zum gegenwärtigen Stand des Studiums der frühmittelalterlichen Keramik in Mittelböhmen
Tomková, KaterinaBartošková, AndreaBohácová, IvanaCiháková, JarmilaFrolík, JanHrdlicka, Ladislav. (1994) - In: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert (1993) S. 165-182

119Artikel  Archeologický výzkum Cáslavi v letech 1991-1993.
Frolík, Jan. (1994) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 32 (1994) S. 55-56

120Artikel  Archeologický výzkum stredovekého jádra Cáslavi 1991-1992
Frolík, JanŠumberová, RadkaValentová, Jarmila. (1993) - In: Památky strednich Cech Bd. 7, 3 (1993) S. 1-8

121Artikel  Predbežná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Staré Boleslavi v letech 1988-1992
Bohácová, IvanaFrolík, JanŠpacek, Jaroslav. (1993) - In: Archaeologia historica Bd. 18 (1993) S. 239-246

122Artikel  Kdy byla Chrudim povýšena na mesto?
Frolík, Jan. (1993) - In: Chrudimske vlastivedne listy Bd. 2, 4 (1993) S. 5

123Artikel  Pocátky feudálního sídla u kostela sv. Petra a Pavla v Kostelci u Hermanova Mestce
Frolík, JanSigl, Jirí. (1993) - In: Vychodocesky sbornik historicky Bd. 3 (1993) S. 55-79

124Artikel  Zjištovací výzkum opevnené polohy u kostela sv. Petra a Pavla v Kostelci u Hermanova Mestce, o. Chrudim
Frolík, JanSigl, Jirí. (1993) - In: Zpravodaj KMVC Bd. 18 (1991/92) S. 75-76

125Artikel  Archeologický výzkum v parkánu hradu Lichnice v roce 1991
Frolík, JanSigl, Jirí. (1993) - In: Zpravodaj KMVC Bd. 18 (1991/92) S. 81-84

126Buchbeitrag  Chrudim v 11. a 12 stoleti [Chrudim im 11.-12. Jahrhundert]
Frolík, Jan. (1993) - In: Lokalne osrodki wladzy panstwowej w XI-XII wieku w Europie Srodkowo-Wschodniej S. 219-234

127Artikel  Hrad Vildštejn na Chrudimsku.
Durdík, TomášFrolík, Jan. (1993) - In: Castellologica bohemica Bd. 3 (1993) S. 47-72

128Artikel  Zjištovací výzkum na hrade Lichnici v roce 1991
Frolík, JanSigl, Jirí. (1993) - In: Castellologica bohemica Bd. 3 (1993) S. 117-123

129Artikel  Archeologický výzkum v Bretislavove ulici a na Žižkove námestí v Chrudimi.
Frolík, JanSigl, Jirí. (1993) - In: Zpravodaj Muzea v Hradci Králové Bd. 19 (1993) S. 80-86

130Artikel  L'archéologie et la culture spirituelle du Moyen Âge
Frolík, JanKlápšte, JanSmetánka, ZdenekŽegklitz, Jaromír. (1992) - In: Památky archeologické Bd. 83 (1992) S. 149-173

131Artikel  Ochrana archeologických památek na Pražském hrade
Bohácová, IvanaFrolík, Jan. (1992) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 14, 3 (1992) S. 44-47

132Buchbeitrag  Archeologický výzkum Pražského hradu v 80. letech
Frolík, JanBohácová, Ivana. (1992) - In: Památky pod zemí S. 71-88

133Artikel  Insignes funèbres des sépultures des Rois de Bohème dans la cathédrale Saint-Guy du Château de Prague
Frolík, Jan. (1992) - In: Památky archeologické Bd. 83 (1992) S. 159-164

134Artikel  Nové poznatky o pocátcích Policky na základe archeologických nálezu
Frolík, JanSigl, Jirí. (1992) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 3 (1992) S. 67-76

135Artikel  Nové archeologické prameny a pocátky Pražského hradu
Frolík, Jan. (1992) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 30, 1 (1992) S. 53-54

136Artikel  Archeologický výzkum Pražského hradu v 80. letech.
Frolík, JanBohácová, Ivana. (1992) - In: Staletá Praha Bd. 22 (1992) S. 71-88

137Buchbeitrag  The most recent excavations and discoveries at Prague Castle
Frolík, Jan. (1991) - In: Archaeology in Bohemia 1986-1990 S. 146-148

138Artikel  Lobkovický palác na Pražském hrade a jeho hmotná kultura
Frolík, JanChotebor, PetrŽegklitz, Jaromír. (1991) - In: Documenta Pragensia Bd. 9, 1 (1991) S. 215-234

139Artikel  K užití formuláru v terénní archeologické práci
Frolík, Jan. (1991) - In: Archeologické fórum Bd. 2 (1991) S. 50-55

140Artikel  Nové archeologické prameny a pocátky Pražského hradu [Neue archäologische Quellen und die Anfänge der Prager Burg]
Bohácová, IvanaFrolík, Jan. (1991) - In: Archeologické rozhledy Bd. 43 (1991) S. 562-576

141Artikel  Paleoekologie a výzkum Pražského hradu
Frolík, Jan. (1991) - In: Studijné zvesti Bd. 27 (1991) S. 81-86

142Buchbeitrag  Praha a Pražský hrad v 11. a 12. století
Frolík, JanKlápšte, Jan. (1991) - In: Miasto zachodnioslowianskie w XI-XII wieku S. 103-118

143Artikel  Záchranná akce na Hradcanském námestí v Praze v r. 1982
Frolík, Jan. (1991) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 11 (1991) S. 101-109

144Artikel  Soubor pozdnestredoveké keramiky z Chrudimi - Husovy ulice
Frolík, JanSigl, Jirí. (1990) - In: Studies in postmediaeval archaeology Bd. 1 (1990) S. 269-284

145Artikel  Zjištovací výzkum v Chrudimi - Štepánkove ulici cp. 85 v roce 1989.
Frolík, JanSigl, Jirí. (1990) - In: Zpravodaj KMVC Bd. 17 (1990) S. 66-69

146Artikel  Nález ranestredoveké keramiky ze secské prehrady na Chrudimsku.
Frolík, Jan. (1990) - In: Zpravodaj KMVC Bd. 17 (1990) S. 70-77

147Artikel  Príspevek k poznání života a životního prostredí na Pražském hrade a Hradcanech
Bohácová, IvanaFrolík, JanPetrícková, JitkaŽegklitz, Jaromír. (1990) - In: Archaeologia historica Bd. 15 (1990) S. 177-189

148Artikel  Jirské námestí na Pražském hrade [Der Georg-Platz auf der Prager Burg]
Bohácová, IvanaFrolík, JanŽegklitz, Jaromír. (1989) - In: Archaeologia historica Bd. 14 (1989) S. 193-202

149Artikel  Príspevek k poznání života a životního prostredí na Pražském hrade a Hradcanech
Bohácová, IvanaFrolík, JanŽegklitz, JaromírPetrícková, Jitka. (1989) - In: Archaeologia historica Bd. 14 (1989) S. 177-189

150Artikel  Predbežné výsledky výzkumu Pražského hradu v letech 1980 -1987
Bohácová, IvanaFrolík, JanŽegklitz, JaromírTomková, Katerina. (1988) - In: Archaeologia historica Bd. 13 (1988) S. 173-198

151Artikel  Výzkum slovanského pohrebište v jižním krídle Jízdárny Pražského hradu [Erforschung des slawischen Gräberfelds im Südflügel der Reitschule der Prager Burg]
Frolík, JanTomková, KaterinaŽegklitz, Jaromír. (1988) - In: Památky archeologické Bd. 79 (1988) S. 424-455

152Artikel  Bývalý biskupuv dum na Pražském hrade
Bohácová, IvanaFrolík, JanChotebor, PetrŽegklitz, Jaromír. (1986) - In: Archaeologia historica Bd. 11 (1986) S. 117-126

153Artikel  K pocátkum mesta Chrudim
Frolík, JanSigl, Jirí. (1985) - In: Archaeologia historica Bd. 10 (1985) S. 175-180

154Artikel  K pocátkum stredovekého osídlení Hlinecka
Frolík, Jan. (1985) - In: Archaeologia historica Bd. 10 (1985) S. 67-73

155Artikel  K rane stredovekému osídlení Prední Kopaniny
Frolík, JanSmetánka, Zdenek. (1984) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 5, 2 (1984) S. 369-372

156Artikel  Hrad Rebrík na Rokycansku a jeho postavení v genezi ceského šlechtického hradu
Durdík, TomášFrolík, Jan. (1982) - In: Archaeologia historica Bd. 7 (1982) S. 367-377

157Artikel  Ke stavební podobe a dispozici mestského hradu v Chrudimi
Durdík, TomášFrolík, Jan. (1981) - In: Archaeologia historica Bd. 6 (1981) S. 107-116

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.