RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Gedai, István«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Gedai, István

RI opac: 76 Einträge

1Monographie  Szent István pénzei és pénzverdéi: elhangzott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében 2008. december 5-én
Gedai, István. - Budapest (2012)

2Monographie  A magyar pénzverés kezdete
Gedai, István. - Budapest (1986)

3Sammelwerk  Emlékezés a 650 éves Körmöcbányára: a Magyar Numizmatikai Társulat ünnepi ülése a Magyar Tudományos Akadémián 1978. október 26-án Körmöcbánya várossá nyilvánításának 650. évfordulója alkalmából
Gedai, István [Hrsg.]. - Budapest (1980)

4Buchbeitrag  Károly Róbert pénzreformja
Gedai, István. (2011) - In: Károly Róbert és Székesfehérvár S. 55-62

5Buchbeitrag  Mátyás király pénzügypolitiká
Gedai, István. (2009) - In: Hunyadi Mátyás és a magyar újjászületés S. 31-32

6Artikel  Where was the (P)"RESLAVVA CIV"(ITAS) Coin Minted?
Gedai, István. (2007) - In: Sborník Národního Muzea v Praze A Bd. 61 (2007) S. 25-31

7Buchbeitrag  The Economic and Political Background of St Stephen's Coinage
Gedai, István. (2002) - In: The first millennium of Hungary in Europe S. 49-54

8Buchbeitrag  Geldbeziehungen in der Arpadenzeit und im Hochmittelalter
Gedai, István. (2001) - In: Bayern - Ungarn. Aufsätze S. 115-120

9Artikel  Saint Stephen's coins
Gedai, István. (2001) - In: Numizmatikai közlöny Bd. 100/101 (2001) S. 35-44

10Buchbeitrag  Money Issued by Christian Hungary
Gedai, István. (2001) - In: A thousand years of Christianity in Hungary S. 232

11Buchbeitrag  L'emissione di monete e banconote dell'Ungheria cristiana
Gedai, István. (2001) - In: Mille anni di Cristianesimo in Ungheria. Hungariae Christianae Millennium S. 232ff.

12Buchbeitrag  Chemische Zusammensetzung von Münzen des Frühmittelalters
Gresits, IvánGedai, István. (2000) - In: XII. Internationaler Numismatischer Kongreß. Akten S. 904-905

13Buchbeitrag  Art. Ungheria (Hungaria, Magerország nei docc. medievali, ungherese Magyarország)
Gedai, István. (2000) - In: Enciclopedia dell'arte medievale Tl. 11
http://www.treccani.it/enciclopedia/ungheria_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/

14Artikel  King Saint Stephen's gold coinage
Gedai, István. (1999) - In: Numismatica e antichità classica Bd. 28 (1999) S. 311-346

15Artikel  Román kori éremmüvészet Árpád-házi pénzeken
Gedai, István. (1999) - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bd. 38, 1 (1999) S. 349-366

16Buchbeitrag  Adatok a 14-15. századi magyar aranypénzek forgalmához
Gedai, István. (1998) - In: FS Agnes R. Várkonyi S. 106-108

17Artikel  A Forgers' Workshop from the 13th Century
Gedai, István. (1998 - 1999) - In: Folia archaeologica Bd. 47 (1998/99) S. 131-143

18Artikel  Opponensi vélemények Kovács László "A kora Árpád-kori magyar pénzverés"-röl írt nagydoktori disszertációjáról és a szerzo" válasza
Székely, GyörgyBóna, IstvánGedai, IstvánKovács, László. (1997 - 1998) - In: Numizmatikai közlöny Bd. 96/97 (1997/98) S. 23-38

19Buchbeitrag  Veszprém középkori pénzforgalma [Geldumsatz in Veszprém im Mittelalter]
Gedai, István. (1996) - In: Tudomány és müvészet Veszprémben a 13 - 15. században S. 20-28

20Artikel  A horvát pénzek és pénzkibocsátási joguk történeti háttere a középkori Magyarországon
Kahler, FrigyesGedai, István. (1996) - In: Az Érem Bd. 52, 2 (1996) S. 8-12

21Buchbeitrag  Friesach Denars and their Historical Background in the Hungarian Kingdom
Gedai, István. (1996) - In: Die Friesacher Münze im Alpen-Adria-Raum S. 191-207

22Buchbeitrag  Numizmatika: Antik és bizánci pénzverés
Gedai, IstvánBiróné Sey, Katalin. (1996) - In: A történelem segédtudományai S. 274-291

23Artikel  Noch einmal über den Münztyp Dannenberg 1706-a
Gedai, István. (1995) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 47 (1995) S. 319-324

24Artikel  Magyarországi éremlelet a keresztes hadjáratok korából [Hungarian Coin find from the times of the crusades]
Gedai, István. (1994) - In: Folia archaeologica Bd. 43 (1994) S. 243-250

25Artikel  A veszprémi Zsigmond-kori éremlelet [Die Veszprémer Münzfunde aus der Zeit des Königs Zsigmond]
Gedai, István. (1993 - 1994) - In: A Veszprém megyei múzeumok közleményei Bd. 19/20 (1993/94) S. 383-392

26Artikel  The denars of Luis the Child in a grave find in Hungary
Gedai, István. (1993) - In: Numismatica e antichità classica Bd. 22 (1993) S. 273-278

27Buchbeitrag  The effect of the byzantine gold coins on the hungarian coinage
Gedai, István. (1993) - In: Actes du XIe congrès international de numismatique Tl. 3 S. 191-194

28Buchbeitrag  Pénztörténeti kérdések Szent László korában
Gedai, István. (1992) - In: Szent László és Somogyvár. Tanulmányok a 900 éves S. 117-121

29Buchbeitrag  Pénztörténeti kérdések Szent László korában
Gedai, István. (1992) - In: Megemlékezés Szent László királyról. Szentté avatásának 800. évfordulójára S. 19-23

30Artikel  Otto-Adelhaid Denars and Sachsenpfennigs in Hungarian founds
Gedai, István. (1991) - In: Numismatica e antichità classica Bd. 20 (1991) S. 257-262

31Buchbeitrag  Preslavva Civ(itas)
Gedai, István. (1989) - In: FS Lars O. Lagerqvist S. 95-102

32Artikel  Leletadatok II. Béla pénzveréséhez
Gedai, István. (1989 - 1990) - In: Agria. Annales Musei Agriensis Bd. 25/26 (1989/90) S. 377-380
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_HEVE_agria25_26/?pg=380

33Buchbeitrag  Beziehungen zwischen dem österreichischen und ungarischen Geld- und Münzwesen im Mittelalter.
Gedai, István. (1989) - In: Bericht über den 17. österreichischen Historikertag S. 281-282

34Buchbeitrag  The role of the Carpathian basin in the Byzantine coinage of the 8th-11th centuries
Gedai, István. (1988) - In: FS Gert und Vera Hatz S. 29-36

35Buchbeitrag  István király pénzeinek szerepe a gazdasági életben
Gedai, István. (1988) - In: Szent István és kora S. 103-107

36Artikel  Adatok a magyarországi garasverés kezdetéhez
Gedai, István. (1988) - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bd. 25/26 (1988) S. 203-218
http://www.matarka.hu/eng/clik.php?cikkmutat=229533&mutat=http://epa.oszk.hu/02000/02030/00022/pdf/HOM_Evkonyv_25-26.pdf

37Artikel  Numismatic questions in the Carpathian Basin prior to the Magyra Conquest.
Gedai, István. (1986) - In: Denárová mena na Morave (1986) S. 300-305

38Artikel  Dates of hoards in Sweden and the coinage of Stephen I, King of Hungary
Gedai, István. (1985) - In: Hikuin Bd. 11 (1985) S. 169-174

39Artikel  Bemerkungen zum Datierungswert des numismatischen Fundmaterials
Gedai, István. (1985) - In: Antaeus Bd. 14 (1985) S. 195-197

40Buchbeitrag  Dates of hoards in Sweden and the coinage of Stephen I, King of Hungary
Gedai, István. (1985) - In: FS Brita Malmer S. 169-174

41Artikel  Italian Coins in the 10th century hungarian hoards
Gedai, István. (1985) - In: Numismatica e antichità classica Bd. 14 (1985) S. 343-358

42Artikel  A XIII. századi veretlen ezüst forgalma Magyarországon (A tyukodi friesachi éremlelet)
Gedai, István. (1983 - 1984) - In: Numizmatikai közlöny Bd. 82/83 (1983/84) S. 23-30

43Buchbeitrag  A pénzverés Nagy Lajos korában
Gedai, István. (1982) - In: Müvészet I. Lajos király korában 1342-1382 S. 153-154

44Buchbeitrag  Commercial connections between Central and Northern Europe in the X-XIth centuries
Gedai, István. (1982) - In: Actes du 9ème Congrès international de numismatique S. 799-803

45Artikel  Ungarische Münzen des Mittelalters
Gedai, István. (1980) - In: Geldgeschichtliche Nachrichten Bd. 15 (1980) S. 38-39

46Buchbeitrag  The circulation and the imitation of Hungarian coins in North Europe
Gedai, István. (1980) - In: Proceedings of the International Numismatic Symposium S. 133-135

47Artikel  I. András király denárának utánverete
Gedai, István. (1979 - 1980) - In: Numizmatikai közlöny Bd. 78/79 (1979/80) S. 41-42

48Artikel  Die Münzprägung des ungarischen Mittelalters
Gedai, István. (1979) - In: Numismatische Vorlesungen , 2 (1979) S. 1-12

49Artikel  Az elsö magyar pénz történeti körülményeinek kérdéséhez
Gedai, István. (1977 - 1978) - In: Numizmatikai közlöny Bd. 76/77 (1977/78) S. 53-56

50Buchbeitrag  Bavarian influence on the early coinage of the states in Central Europe
Gedai, István. (1976) - In: Proceedings of the 8th International Congress of Numismatics S. 415-422

51Artikel  A szigetcsépi friesachi denárlelet
Gedai, István. (1975 - 1976) - In: Numizmatikai közlöny Bd. 74/75 (1975/76) S. 27-36

52Artikel  XI. századi kincslelet Nagyharsányból
Gedai, István. (1975) - In: A Janus Pannonius Múzeum évkönyve Bd. 17/18 (1972/73) S. 85-90

53Artikel  Das ungarische Münzwesen vom 10. bis ins 13. Jahrhundert und seine Beziehungen zu den westlichen Nachbarländern
Gedai, István. (1974) - In: Numismatische Zeitschrift Bd. 89 (1974) S. 41-49

54Artikel  A magyar pénzverés kezdetének problémái
Gedai, István. (1973) - In: Alba Regia Bd. 14 (1973) S. 249-252
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_FEJE_C014_albaregia14/?pg=252

55Buchbeitrag  Hungarian coinage in the romanesque period
Gedai, István. (1972) - In: Evolution générale et développements régionaux en histoire de l'art Tl. 1 S. 467-469

56Artikel  A kiskunfélegyházi X. századi sírlelet érmei
Gedai, István. (1972) - In: Cumania Bd. 1 (1972) S. 169-176
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_BACS_cumania_01/?pg=170

57Artikel  István király denára
Gedai, István. (1971 - 1972) - In: Numizmatikai közlöny Bd. 70/71 (1971) S. 23-32

58Artikel  Numismatische Angaben zur Frage des "Dukatus"
Gedai, István. (1969) - In: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve , 2 (1969) S. 207-209
http://www.matarka.hu/eng/clik.php?cikkmutat=800920

59Artikel  A nyaregyhazi lelet eremanyaga. [Das Münzmaterial von Nyaregyhaza]
Gedai, István. (1969 - 1970) - In: Numizmatikai közlöny Bd. 68/69 (1969/70) S. 25-42

60Artikel  Fremde Münzen im Karpatenbecken aus den 11.-13. Jahrhunderten
Gedai, István. (1969) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 21 (1969) S. 105-148

61Artikel  A Dunántúl szerepe az Árpád kor kereskedelmében, numizmatikai leletek alapján [Numismatisches über die Bedeutung Transdanubiens im Handelsaustausch zur Zeit der Árpádén ]
Gedai, István. (1969) - In: A Veszprém megyei múzeumok közleményei Bd. 8 (1969) S. 254-256
https://matarka.hu/klikk.php?cikkmutat=791959&mutat=http://epa.oszk.hu/01600/01610/00008/pdf/vmm_08_1969_20_gedai.pdf

62Artikel  Numizmatikai adatok a dukátus kérdéséhez. [Numismatic Dates to the Question of the Duchy]
Gedai, István. (1969) - In: Folia archaeologica Bd. 20 (1969) S. 99-105

63Artikel  Ein Obol des Salzburger Erzbischofs Eberhard I
Gedai, István. (1969) - In: Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft Bd. 16 (1969) S. 4-5

64Artikel  Adalék a XI-XII. századi bizánci pénzek forgalmához. [Beitrag zum Umlauf der byzantinischen Münzen des 11-12. Jahrhunderts]
Gedai, István. (1968) - In: Folia archaeologica Bd. 19 (1968) S. 145-150

65Artikel  Újabb Veszprém megyei éremleletek [Jüngste Münzfunde im Komitat Veszprém]
Éri, IstvánGopcsa, KatalinGedai, IstvánHuszár, Lajos. (1967) - In: A Veszprém megyei múzeumok közleményei Bd. 6 (1967) S. 89-112

66Artikel  Arpad-kori eremlelet Patrohan [Ein Münzfund aus der Arpadenzeit in Patroha.]
Gedai, István. (1967 - 1968) - In: Numizmatikai közlöny Bd. 66/67 (1967/68) S. 37-41

67Artikel  A fedémesi bécsi dénárlelet [Der Wiener Denarfund in Fedémes]
Gedai, István. (1967) - In: Agria. Annales Musei Agriensis Bd. 5 (1967) S. 65-70
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_HEVE_agria05/?pg=66

68Artikel  Újabb friesachi éremlelet Hajdúszoboszlón [Ein neuer Friesacher Münzfund in Hajdüszoboszló]
Gedai, István. (1966 - 1967) - In: A debreceni Déri Múzeum kiadványai Bd. 49 (1966/67) S. 207-214

69Artikel  A gyönki XIII. századi éremlelet [Der Münzfund von Gyönk aus dem XIII. Jahrhundert]
Gedai, István. (1966 - 1967) - In: Folia archaeologica Bd. 18 (1966/67) S. 139-148

70Artikel  I. Endre király sírköve
Gedai, István. (1965) - In: Archaeologiai értesítö Bd. 92 (1965) S. 49-51

71Artikel  A nagykatai friesachi denarlelet. [Der Fund der Friesacher Denare v. Nagykata.]
Gedai, István. (1965 - 1966) - In: Numizmatikai közlöny Bd. 64/65 (1965/66) S. 41-47

72Artikel  A nagyecsedi Árpád-kori éremlelet [Der Árpádénzeitliche Münzfund aus Nagyecsed ]
Gedai, István. (1965 - 1966) - In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve Bd. 8/9 (1965/66) S. 57-78

73Artikel  Arpadkori lemezpenzeink kormeghatarozasahoz. [Zur Altersbestimmung des Metallgeldes in der Arpadenzeit.]
Gedai, István. (1965 - 1966) - In: Numizmatikai közlöny Bd. 64/65 (1965/66) S. 33-40

74Artikel  II. Endre néhány friesachi típusú pénze és kapcsolatuk Buda pecsétjével
Gedai, István. (1964) - In: Budapest regisegei Bd. 21 (1964) S. 261-265

75Artikel  A rákosszentmihályi friesachi éremlelet
Gedai, István. (1963) - In: Budapest regisegei Bd. 20 (1963) S. 465-468

76Artikel  A hajdüszoboszloi friesachi eremlelet. [Der Fund Friesacher Münzen von Hajduszoboszlo.]
Gedai, István. (1962 - 1964) - In: Deri Muzeum evkönyve (1962/64) S. 357-368

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.