RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Geirnaert, Noël«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Geirnaert, Noël

RI opac: 63 Einträge

1Monographie  Bruges, 2000 ans d'histoire
Geirnaert, NoëlVandamme, Ludo. - Oostkamp (1999)

2Monographie  Inventarissen van Gemeentearchieven Dudzele, Koolkerke en Lissewege
Geirnaert, Noël. - Brugge (1992)

3Monographie  Inventaris van het archief van de Gemeente Sint-Kruis 1794 - 1971
Dhondt, JanGeirnaert, Noël. - Brugge (1990)

4Sachtitel  Het archief van de Familie Adornes en de Jeruzsalemstichting te Brugge. 1: Inventaris; 2: Regesten van de oorkonden en Brieven tot en met 1500
Geirnaert, Noël [Hrsg.]. - Brugge (1987 - 1989)

5Monographie  Inventaris van de handschriften in het Stadsarchief te Brugge
Geirnaert, Noël. - Brugge (1984)

6Sammelwerk  Adornes en Jeruzalem. Internationaal leven in het 15de- en 16de-eeuwse Brugge. Brugge, Jeruzalemkapel, 9-25 september 1983. Catalogus
Geirnaert, NoëlVandewalle, André [Hrsg.]. - Brugge (1983)

7Monographie  Inventaris van de doop- trouw- en begraafboeken bewaard in het Stadsarchief te Brugge
Geirnaert, Noël. - Brugge (1982)

8Artikel  Suster Catheline († 1468): een Engelse adellijke kluizenares bij de Jeruzalemkapel in Brugge
Geirnaert, Noël. (2017) - In: Biekorf Bd. 117 (2017) S. 312-314

9Buchbeitrag  Van (informeel?) gezelschap naar rederijkersgilde. De continuïteit tussen de dichters van het Gruuthusehandschrift en de rederijkers van de Heilige Geest.
Geirnaert, Noël. (2015) - In: Het Gruuthusehandschrift. Literatuur, muziek, devotie rond 1400 S. 273-278

10Artikel  Ter Doest in verval in de veertiende eeuw? Het bestuur van de abt Willem De Smidt (ca. 1360-ca.1385)
Geirnaert, Noël. (2015) - In: Rond de Poldertorens Bd. 57 (2015) S. 52-54

11Artikel  An Identified Donor: Victor de Zwavenaerde, canon of Saint-Donatian's (ca. 1413-1481)
Callewier, HendrikGeirnaert, Noël. (2013) - In: Metropolitan Museum journal Bd. 48 (2013) S. 81-85

12Buchbeitrag  Het Gruuthusehandschrift in de cultureel-maatschappelijke context van Brugge rond 1400
Geirnaert, Noël. (2013) - In: Liefde & devotie. Het Gruuthusehandschrift S. 80-88

13Artikel  A Bruges Donor Identified: Canon Victor de Zwavenarde (ca. 1413 -1481)
Callewier, HendrikGeirnaert, Noël. (2013) - In: Metropolitan Museum journal Bd. 48 (2013) S. 81-86

14Artikel  Hoe Memling Brugge beleefde
Geirnaert, Noël. (2012) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 149 (2012) S. 404-

15Artikel  Vroege religiegeschiedenis en plaatsnaamkunde: vage sporen van de vroegste Brugse geschiedenis
Geirnaert, Noël. (2011) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 148 (2011) S. 45-

16Buchbeitrag  Op zoek naar Egidius. Het laatmiddeleeuwse Brugge in het Gruuthuse-handschrift
Geirnaert, Noël. (2010) - In: Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank S. 169-180

17Artikel  De oudste sporen van het Heilig Bloed in Brugge (1255-1310)
Geirnaert, Noël. (2010) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 147 (2010) S. 247-255

18Artikel  Anale volkswijsheid bij een Brugse makelaar en in oude rabelais-vertalingen
Geirnaert, Noël. (2007) - In: Biekorf Bd. 107 (2007) S. 112

19Artikel  Abdis Elisabeth van Schorisse, mondaine gastvrouw van Pero Tafur Oudenaarde 1438
Geirnaert, Noël. (2006) - In: Biekorf Bd. 106 (2006) S. 314-315

20Buchbeitrag  De Duinenabdij en de graven van Viaanderen
Geirnaert, Noël. (2005) - In: De Duinenabdij van Koksijde. Cisterciënzers in de Lage Landen S. 168-179

21Buchbeitrag  'Aultre naray - Tant que je vive'. De gebedscontext van twee beroemde Bourgondische lijfspreuken
Geirnaert, Noël. (2004) - In: Opstellen Elly Cockx-Indestege Tl. 1 S. 83-86

22Buchbeitrag  Brugse stadsrekeningen met opdrachten aan Gerard David 1487-1499
Geirnaert, Noël. (2003) - In: Topstukken uit het stadsarchief Brugge S. [4 S.]

23Buchbeitrag  Cisterziënzerabdijen in het middeleeuwse Vlaanderen: handschriften uit de abdijen Ten Duinen, Ter Doest en Clarmarais
Vandamme, LudoGeirnaert, Noël. (2002) - In: Besloten wereld, open boeken: middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst S. 57-77

24Buchbeitrag  The Bruges nation of Piacenza: the social-economic context of a pre-Eyckian 'Legenda Aurea'?
Geirnaert, Noël. (2002) - In: Liber amicorum Maurits Smeyers S. 669-675

25Buchbeitrag  Les bibliothèques cisterciennes dans la Flandre médiévale: manuscrits de l'abbaye des Dunes, de Ter Doest et de Clairmarais
Vandamme, LudoGeirnaert, Noël. (2002) - In: Le vaste monde à livres ouverts S. 57-78

26Buchbeitrag  Joodse aanwezigheid in Brugge. [La présence juive dans la Bruges du Moyen Âge]
Geirnaert, Noël. (2002) - In: Hanzekooplui en Medicibankiers S. 97-98

27Artikel  Bronnen van het stadsarchief. De handschriften
Geirnaert, Noël. (2002) - In: Archiefleven (Brugge) Bd. 9, 4 (2002) S. 2-3

28Buchbeitrag  Universitas mercature. Kooplieden, cultuur en religie in het middeleeuwse Brugge. [Marchands, culture et religion à Bruges au Moyen Âge.]
Geirnaert, Noël. (2002) - In: Hanzekooplui en Medicibankiers S. 151-162

29Buchbeitrag  Van Vlaanderen naar Brabant: Hugo van der Goes, lekenbroe- der in Rooklooster
Geirnaert, Noël. (2002) - In: Liber amicorum Raf De Keyser S. 351-356

30Artikel  Adrianus Lanchals
Geirnaert, Noël. (2001) - In: Rond de Poldertorens Bd. 43 (2001) S. 98-100

31Buchbeitrag  Some experiences of an archivist in Bruges
Geirnaert, Noël. (2001) - In: Early Netherlandish painting at the crossroads S. 40-45

32Artikel  Putten uit honderd jaar Biekorf. 1. De rekeningen van het Kortrijkse klooster Sion 1521-1552. 2. Het testament van Anselm Adornes (1470)
Geirnaert, Noël. (2001) - In: Biekorf Bd. 101 (2001) S. 97-105

33Buchbeitrag  Anselm Adornes and his daughters: owners of two paintings of Saint Francis by Jan van Eyck?.
Geirnaert, Noël. (2000) - In: Investigating Jan van Eyck S. 163-168

34Buchbeitrag  Cultuur, kerk en geestesleven in de middeleeuwen, 1100-1500
Geirnaert, Noël. (1999) - In: Brugge. De geschiedenis van een Europese stad S. 87-112

35Buchbeitrag  Kultur und Mentalität
Geirnaert, NoëlVandamme, Ludo. (1998) - In: Memling und seine Zeit. Brügge und die Renaissance S. 33-42

36Buchbeitrag  Le "Triptique de la Crucifixion" de Hans Memling pour Jean Crabbe, abbé de l'abbaye des Dunes (1457-1488). Témoignage des documents contemporains
Geirnaert, Noël. (1997) - In: Memling Studies S. 25-30

37Buchbeitrag  Sporen van Windeheimse invloed in en rond het laatmiddeleeuwse Brugge
Geirnaert, Noël. (1992) - In: Serta Devota Guillelmi Lourdaux 1 S. 115-131

38Buchbeitrag  Wanneer die cuere in wonden wert: signalement van een onbekend artes-fragment.
Geirnaert, DirkGeirnaert, Noël. (1991) - In: Een school spierinkjes. Kleine opstellen over Middelnederlandse artes-literatuur S. ??

39Artikel  Geen joden in het middeleeuwse Brugge ?
Geirnaert, Noël. (1991) - In: Biekorf Bd. 91 (1991) S. 410-412

40Buchbeitrag  Een Petrarca-handschrift uit de Duinenabdij in de Brugse Stadsbibliotheek ?
Geirnaert, Noël. (1990) - In: Liber Amicorum André Vanhoutryve S. 97-103

41Artikel  Was Jacob Adorne schenker of gebruiker van boeken in de bibliotheek van de Jeruzalemkapel te Brugge ?
Derolez, AlbertGeirnaert, Noël. (1990) - In: Biekorf Bd. 90 (1990) S. 331-337

42Artikel  Een fragment van een onbekende zettingslijst voor een verplichte lening te Brugge uit 1296
Leeuw, Leontien deGeirnaert, Noël. (1989) - In: Bulletin de la Commission Royale Bd. 155 (1989) S. 25-47

43Artikel  De bibliotheek van de Jeruzalemkapel te Brugge, tot ca. 1465
Geirnaert, Noël. (1989) - In: Biekorf Bd. 89 (1989) S. 313-321

44Buchbeitrag  Brugge, Leuven of Italië ? Nog een kanttekening bij de intro ductie van het humanistisch schrift in de Nederlanden, 1438
Geirnaert, Noël. (1989) - In: Opstellen A. G. Weiler S. 223-228

45Artikel  Belangrijk handschrift aangekocht .· Italiaanse kroniek van Vlaanderen met kaart van het graafschap, 1452.
Geirnaert, Noël. (1988) - In: Handelingen Genootschap "Société d'Emulation" Brugge Bd. 125 (1988) S. 234-238

46Artikel  Hans Memlings Kruisigingstriptiek voor Johannes Crabbe: nieuwe gegevens over bestemming en datering
Geirnaert, Noël. (1987 - 1988) - In: Jaarboek. Stad Brugge, Stedelijke Musea Bd. 4 (1987/88) S. 175-183

47Buchbeitrag  Membra disiecta Brugensia. Een fragment van een onbekend Middelnederlands "Lectionarium".
Geirnaert, DirkGeirnaert, Noël. (1987) - In: Opstellen Jan Deschamps Tl. 1 S. 207-228

48Buchbeitrag  Inventarisatie van handschriften en studie van handschriftfragmenten in het Stadsarchief van Brugge.
Geirnaert, Noël. (1987) - In: Ontsluiting van middeleeuwse handschriften in de Nederlanden. Verslag S. 27-32

49Artikel  Sint-Arnoldus van Tiegem, Patroon der Brugse brouwers in de middeleeuwen
Geirnaert, Noël. (1986) - In: Biekorf Bd. 86 (1986) S. 333-336

50Buchbeitrag  Willem van Oostkerke en Egidius van Bredene. Een originele oorkonde (1228) opnieuw opgedoken.
Geirnaert, Noël. (1985) - In: Liber amicorum René De Keyser S. 105-108

51Artikel  Pieter IV Adornes (1460 - ca. 1496): een brugs patriciër in Gent
Boone, MarcDanneel, MarianneGeirnaert, Noël. (1985) - In: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent Ser. NR, Bd. 39 (1985) S. 123-147

52Buchbeitrag  De Adornes en de Jeruzalemkapel. Internationale contacten in het laatmiddeleeuwse Brugge
Geirnaert, Noël. (1983) - In: Adornes en Jeruzalem S. 11-49

53Artikel  De miniatuur met de Drie Santinnen. Een nieuwe datering van het cartularium van de Brugse rederijkerskamer van de Drie Santinnen
Geirnaert, Noël. (1983) - In: Het Brugs Ommeland , 3/4 (1983) S. 243-248

54Buchbeitrag  Hof van Watervliet I Hof van Sint-Joris .· Bouwheer en verdere lotgevallen.
Geirnaert, Noël. (1983) - In: Het Hof van Watervliet in de Oude Burg te Brugge S. 11-17

55Artikel  Membra disiecta Brugensia II: fragmenten in het fonds Adornes en Jeruzalem
Geirnaert, Noël. (1983) - In: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde Bd. 37 (1983) S. 87-99

56Artikel  De eerste jaren van het zusterhuis Bethanië te Brugge
Geirnaert, Noël. (1983) - In: Sacris erudiri Bd. 26 (1983) S. 249-273

57Artikel  Drogo's Vita Godeliph vertaald en opnieuw uitgegeven
Le Leeuw, L.Geirnaert, Noël. (1983) - In: Ons geestelijk erf Bd. 57 (1983) S. 396-404

58Artikel  Het "convent ten Hamerkine" te Brugge (14de-15de eeuw).
Geirnaert, Noël. (1982) - In: Biekorf Bd. 82 (1982) S. 220-224

59Artikel  Membra disiecta Brugensia I: fragmenten van "Vanden levene ons Heren"
Geirnaert, Noël. (1982) - In: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde Bd. 36 (1982) S. 119-127

60Buchbeitrag  De eerste jaren van het zusterhuis Bethanië te Brugge
Geirnaert, Noël. (1982) - In: Album amicorum Nicolas-Norbert Huyghebaert Tl. 2 S. 249-273

61Buchbeitrag  De bibliotheek van de Duinen-abt Jan Crabbe (1457/59-1488)
Geirnaert, Noël. (1981) - In: Vlaamse kunst op perkament. Handschriften en miniaturen te Brugge S. 176-180

62Artikel  Twee rivaliserende leraren in de 15e eeuw .· Gerard Stampe en Jan van den Veren.
Geirnaert, Noël. (1981) - In: Biekorf Bd. 81 (1981) S. 154-160

63Artikel  Kerkstijl te Brugge
Geirnaert, Noël. (1980) - In: Biekorf Bd. 80 (1980) S. 415-419

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.