RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Grabarczyk, Tadeusz W.«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Grabarczyk, Tadeusz W.

RI opac: 63 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2016)
http://unilodz.academia.edu/TadeuszGrabarczyk

2Monographie  Jazda zaciezna Królestwa Polskiego w XV wieku
Grabarczyk, Tadeusz W.. - Lódz (2015)
http://www.academia.edu/10943566/

3Sammelwerk  Historia Zydów leczyckich na przestrzeni wieków
Grabarczyk, Tadeusz W. [Hrsg.]. - Lódz (2012)
http://www.academia.edu/2051509

4Sammelwerk  Dynamika przemian spoecznych i religijnych w sredniowieczu: [III Kongres Mediewistow Polskich, eodz, 22 - 24 wrzesnia 2008 roku]
Grabarczyk, Tadeusz W.Nowak, Tadeusz [Hrsg.]. - Warszawa (2011)

5Monographie  Na gardle karanie: kara smierci w sredniowiecznej Polsce
Grabarczyk, Tadeusz W.. - Warszawa (2008)

6Sammelwerk  Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa: ; [Berichte der internationalen Tagung, Lódz, 9. - 11. November 1996]
Maczynska, MagdalenaGrabarczyk, Tadeusz W. [Hrsg.]. - Lódz (2000)

7Monographie  Piechota zaciezna Królestwa Polskiego w XV wieku
Grabarczyk, Tadeusz W.. - Lódz (2000)

8Monographie  Kultura wielbarska na Pojezierzach krajeskim i Kaszubskim
Grabarczyk, Tadeusz W.. - Lódz (1997)

9Artikel  Hand Firearms in 15th-Century Poland. Why Did the Breakthrough Happen?
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2022) - In: Fasciculi archaeologiae historicae Bd. 34 (2021) S. 107-121
https://journals.iaepan.pl/fah/article/view/2931/2778

10Artikel  Funkcje obozu armii jagiellonskiej w XV wieku
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2018) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica Bd. 101 (2018) S. 53-68

11Artikel  "Sucha stopa" czy "skaczac w fale": przekraczanie rzek przez wojska polskie od XI do poczatku XVI wieku ?
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2017) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica Bd. 99 (2017) S. 83-109

12Buchbeitrag  Rozwój osadnictwa pradziejowego nad srodkowa Wda
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2017) - In: Pradoliny pomorskich rzek S. 191-196

13Buchbeitrag  Blade Weapon as a Part of an Equipment of the Mercenaries of the Kingdom of Poland in the second half of the 15th c.
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2016) - In: From Studies in the Culture of Medieval Europe S. 49-56

14Buchbeitrag  Militame aspekty wyprawy Kazimierza Jagiellonczyka na Wegry (pazdziemik 1471-luty 1472)
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2016) - In: Na wojnie i w szlacheckim dworku S. 29-40

15Buchbeitrag  With or without a helmet. Some remarks on equipment analysis of the mercenary troops in Poland in the late 15th century
Grabarczyk, Tadeusz W.Lawrynowicz, Olgierd. (2013) - In: Weapons bring peace? Warfare in medieval and early modern Europe S. 213-220
https://www.academia.edu/5470849

16Buchbeitrag  Firearms in the Equipment of Mercenary Troops of the Kingdom of Poland in 1471-1500
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2012) - In: Recent research into medieval and post medieval firearms and artillery S. 53-58

17Artikel  Firearms the equipment of mercenary troops of the Kingdom of Poland in 1471-1500
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2012) - In: Fasciculi archaeologiae historicae Bd. 25 (2012) S. 53-66

18Artikel  Armia króla Wladyslawa Jagielly w drodze pod Grunwald
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2011) - In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica Bd. 11 (2011) S. 7-25
http://resgestae.up.krakow.pl/article/view/1857

19Buchbeitrag  "Po racku, po husarsku, z przyprawa tatarska" - poczatki przemian wojskowosci polskiej u schylku XV w.
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2011) - In: FS Jan Szymczak S. 117-128

20Buchbeitrag  Falchion and its technology in Poland (14th-16th centuries)
Grabarczyk, Tadeusz W.Lawrynowicz, Olgierd. (2010) - In: From studies on ancient arms and armour production technology S. 51-61
https://www.academia.edu/6029738

21Buchbeitrag  Bitwa na grunwaldzkich polach,15 VII 1410 r.
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2010) - In: Grunwald 1410. Materialy z sesji popularno-naukowej z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem S. 77-90
https://www.academia.edu/1874113

22Artikel  Uzbrojenie w konnej rocie Aksandra Sewera z 1498 roku. [Arms and armour in the mercenary unit of captain Alexander Sewer from year 1498]
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2009) - In: Archaeologia historica Bd. 34 (2009) S. 445-453

23Artikel  Wyniki prac wykopaliskowych na cmentarzysku w Odrach, gm. Czersk, woj. pomorskie w latach 1995-2003
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2007) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica Bd. 25 (2007) S. 5-23

24Artikel  The arms and armour of the Bardiów force in 1493
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2007) - In: Fasciculi archaeologiae historicae Bd. 20 (2007) S. 92-96

25Artikel  Uzbrojenie mieszczan bardiowskich w swietle spisów z lat 1493, 1521 i 1536. [Arms and armour of the Bardejov citizens in the bright of registers from years 1493, 1521 and 1536]
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2007) - In: Archaeologia historica Bd. 32 (2007) S. 465-475

26Artikel  Pomorskie tumuli et sepulchra paganorum. Iwiecino - Polchówko - Radoszewo [Pomeranian tumuli et sepulchra paganorum. Iwiecino - Polchówko - Radoszewo]
Szymczak, JanGrabarczyk, Tadeusz W.. (2007) - In: Acta archaeologica Lodziensia Bd. 53 (2007) S. 80-84

27Buchbeitrag  Lorica, colnerium et balista - l'équipement des soldats mercenaires polonais en 1471
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2006) - In: Arms and armour (Quaestiones medii aevi novae 11) S. 227-238

28Artikel  Zbrane a zbroj v miniaturách parížského zlomku latinského prekladu Kroniky tzv. Dalimila. [Waffen und Rüstungen auf den Miniaturen des Pariser Fragments der lateinischen Übersetzung der sog. Dalimil Chronik]
Grabarczyk, Tadeusz W.Lawrynowicz, Olgierd. (2006) - In: Castellologica bohemica Bd. 10 (2006) S. 257-280
http://www.academia.edu/1873607

29Buchbeitrag  Zolnierze z pogranicza Korony i Litwy w latach 1471-1498
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2004) - In: Miedzy Polska a Rusia S. 35-49

30Buchbeitrag  Rota Macieja Plaweckiego z 1477 roku
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2003) - In: FS Jolanta Malinowska S. 169-175

31Buchbeitrag  The organization of enlistments in the army of the Polish Kingdom in the fifteenth century
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2002) - In: Le convoi militaire S. 65-70

32Artikel  Badania archeologiczne osad wielokulturowych w Warszawie - Wilanowie
Pietrzak, JanuszAndrzejewska, AldonaBlaszczyk, K.Grabarczyk, Tadeusz W.. (2002 - 2003) - In: Lódzkie sprawozdania archeologiczne Bd. 8 (2002/03) S. 291-312

33Artikel  Poczatki recznej broni palnej na wyposazeniu jazdy polskiej w koncu XV wieku
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2002) - In: Mars Bd. 12 (2002) S. 3-10

34Artikel  The organization of Enlistments in the Army of the Polish Kingdom in the fifteenth century
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2002) - In: Fasciculi archaeologiae historicae Bd. 15 (2002) S. 65-70

35Buchbeitrag  Kultura materialna
Pietrzak, JanuszAndrzejewski, AleksanderGrabarczyk, Tadeusz W.Kajzer, Leszek. (2001) - In: Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Slasku w swietle badan terenowych w latach 1992-1995 S. 217-244

36Buchbeitrag  Przemiany budowlane klasztoru cysterskiego i palacu ksiazat raciborskich
Pietrzak, JanuszAndrzejewski, AleksanderGrabarczyk, Tadeusz W.Kajzer, Leszek. (2001) - In: Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Slasku w swietle badan terenowych w latach 1992-1995 S. 245-262

37Buchbeitrag  Opis i wyniki dzialan badawczych
Pietrzak, JanuszAndrzejewski, AleksanderGrabarczyk, Tadeusz W.Kajzer, Leszek. (2001) - In: Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Slasku w swietle badan terenowych w latach 1992-1995 S. 81-216

38Buchbeitrag  Zakonczenie
Pietrzak, JanuszAndrzejewski, AleksanderGrabarczyk, Tadeusz W.Kajzer, Leszek. (2001) - In: Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Slasku w swietle badan terenowych w latach 1992-1995 S. 263-279

39Buchbeitrag  Zagadnienia wstepne
Pietrzak, JanuszAndrzejewski, AleksanderGrabarczyk, Tadeusz W.Kajzer, Leszek. (2001) - In: Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Slasku w swietle badan terenowych w latach 1992-1995 S. 9-22

40Artikel  Bron strzelcza piechoty zacieznej w latach 1471-1500
Grabarczyk, Tadeusz W.. (2000) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica Bd. 67 (2000) S. 147-161

41Buchbeitrag  Zespól opactwa cysterskiego w Rudach, województwo katowickie, w swietle badan terenowych
Pietrzak, JanuszAndrzejewski, AleksanderGrabarczyk, Tadeusz W.Kajzer, Leszek. (1999) - In: Badania archeologiczne na Górnym Slasku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku S. 161-167

42Artikel  Reczna bron palna w swietle rejestrów popisowych piechoty zacieznej z lat 1471-1500
Grabarczyk, Tadeusz W.. (1999) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica Bd. 64 (1999) S. 27-48

43Buchbeitrag  Reczna bron palna w swietle rejestrów popisowych piechoty zacieznej z lat 1471-1500
Grabarczyk, Tadeusz W.. (1999) - In: Studia z dziejów historii Polski od XIII do poczatków XIX w. S. 27-48

44Artikel  Plebeian weapons in the armaments of the enlisted. Infantry in the years 1471-1500
Grabarczyk, Tadeusz W.. (1999) - In: Fasciculi archaeologiae historicae Bd. 12 (1999) S. 9-15

45Buchbeitrag  Zaciezni piechurzy z terenu Pomorza Gdanskiego i Prus w latach 1471-1498.
Grabarczyk, Tadeusz W.. (1998) - In: Szlachta, starostowie, zaciezni S. 103-116

46Buchbeitrag  Zespól opactwa cysterskiego w Rudach, województwo katowickie, w swietle badan terenowych
Pietrzak, JanuszAndrzejewski, AleksanderGrabarczyk, Tadeusz W.Kajzer, Leszek. (1997) - In: Badania archeologiczne na Górnym Slasku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku S. 198-205

47Buchbeitrag  Zespól opactwa cysterskiego w Rudach, województwo katowickie, w swietle badan terenowych
Pietrzak, JanuszAndrzejewski, AleksanderGrabarczyk, Tadeusz W.Kajzer, Leszek. (1997) - In: Badania archeologiczne na Górnym Slasku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku S. 169-177

48Artikel  Mazowszanie w oddzialach piechoty zacieznej Królestwa Polskiego w XV wieku
Grabarczyk, Tadeusz W.. (1997) - In: Mazowieckie studia humanistyczne Bd. 3, 1 (1997) S. 245-253

49Artikel  Handfeuerwaffen in der Bewaffung der Söldnerifanterie in Polen in den Jahren 1471-1500
Grabarczyk, Tadeusz W.. (1996) - In: Fasciculi archaeologiae historicae Bd. 9 (1996) S. 33-42

50Artikel  Nieznany dokument z 1909 r. z kosciola w Rudach kolo Raciborza
Pietrzak, JanuszAndrzejewski, AleksanderGrabarczyk, Tadeusz W.Kajzer, Leszek. (1996) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 44 (1996) S. 186-195

51Artikel  Ein Beitrag zum Kennenlernen der Anfänge von der kontinentalen Gotenwanderung
Grabarczyk, Tadeusz W.. (1996) - In: Gallaecia Bd. 14/15 (1996) S. 497-510

52Artikel  Sprawozdanie z badan archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w klasztorze cysterskim w Rudach w 1995 roku
Pietrzak, JanuszAndrzejewski, AleksanderGrabarczyk, Tadeusz W.Kajzer, Leszek. (1996) - In: Lódzkie sprawozdania archeologiczne Bd. 2 (1996) S. 189-192

53Artikel  Wojska zaciezne w "Historii Polski" Jana Dlugosza
Grabarczyk, Tadeusz W.. (1996) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica Bd. 58 (1996) S. 5-19

54Artikel  Wisior opasany tasmami brazowymi z cmentarzyska kultury wielbarskiej i zagadnienie wystepowania bezoarów
Czyzewska, KrystynaDziurdzik, BogumilaGrabarczyk, Tadeusz W.Jankun, AndrzejWasylikowa, Krystyna. (1996) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica Bd. 20 (1996) S. 19-32

55Artikel  Badania archeologiczne w Hiszpanii
Grabarczyk, Tadeusz W.. (1995) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica Bd. 19 (1995) S. 91-95

56Buchbeitrag  Zespól opactwa cysterskiego w Rudach, województwo katowickie, w swietle badan terenowych w 1992 roku
Pietrzak, JanuszAndrzejewski, AleksanderGrabarczyk, Tadeusz W.Kajzer, Leszek. (1994) - In: Badania archeologiczne na Górnym Slasku i w Zaglebiu Dabrowskim w latach 1991-1992 S. 284-291

57Buchbeitrag  Wystepowanie i zastosowanie zbroi plytowej bialej w polowie XV w
Grabarczyk, Tadeusz W.. (1994) - In: Studia z dziejów feudalizmu (1994) S. 77-92

58Artikel  Osadnictwo pradziejowe Wysoczyzny Swieckiej
Grabarczyk, Tadeusz W.. (1994) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica Bd. 18 (1994) S. 3-18

59Artikel  Wystepowamnie i zastosowanie zbroi plytowej bialej w drugiej polowie XV w.
Grabarczyk, Tadeusz W.. (1994) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica Bd. 50 (1994) S. 77-92

60Artikel  Sredniowieczny dwór murowany biskupów wloclawskich w Ciechocinie nad Drweca
Grabarczyk, Tadeusz W.Kajzer, Leszek. (1987) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica Bd. 8 (1987) S. 111-134
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Archaeologica/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Archaeologica-r1987-t8/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Archaeologica-r1987-t8-s111-134/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Archaeologica-r1987-t8-s111-134.pdf

61Artikel  Obronna rezydencja biskupów wloclawskich w Subkowach na Pomorzu
Barnycz-Gupieniec, RomanaGrabarczyk, Tadeusz W.Kajzer, Leszek. (1985) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica Bd. 7 (1985) S. 139-169
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Archaeologica/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Archaeologica-r1985-t7/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Archaeologica-r1985-t7-s137-169/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Archaeologica-r1985-t7-s137-169.pdf

62Artikel  Sprawozdanie z badan palacu w Ostromecku, gm. Dabrowa Chelminska, woj. bydgoskie, w 1981 r.
Grabarczyk, Tadeusz W.Kajzer, LeszekWalenta, Krzysztof. (1984) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica Bd. 5 (1984) S. 117-128
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Archaeologica/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Archaeologica-r1984-t5/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Archaeologica-r1984-t5-s117-128/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Archaeologica-r1984-t5-s117-128.pdf

63Artikel  Some problems about the beginning of goldworking during the first centuries A. D. in the Baltic area
Grabarczyk, Tadeusz W.. (1974) - In: Archaeologia Baltica (Lodz) Bd. 1 (1974) S. 76-80

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.