RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Harrison, Dick«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Harrison, Dick

RI opac: 55 Einträge

1Monographie  Kalmars historia: den begravda staden
Harrison, Dick. - Lund (2017)

2Monographie  En medeltida storstad: historien om Söderköping
Harrison, Dick. - Stockholm (2012)

3Monographie  Sveriges historia: 1350-1600
Harrison, DickEriksson, Bo. - Stockholm (2010)

4Monographie  Slaveri: en världshistoria om ofrihet. Forntiden till renässansen
Harrison, Dick. - Lund (2010)

5Monographie  Gud vill det!: nordiska korsfarare under medeltiden
Harrison, Dick. - Stockholm (2010)

6Monographie  Sveriges historia: 600-1350
Harrison, Dick. - Stockholm (2009)

7Monographie  Krigarnas och helgonens tid: Västeuropas historia 400-800 e.Kr.
Harrison, Dick. - Stockholm (2008)

8Monographie  Gud vill det!: nordiska korsfarare under medeltiden
Harrison, Dick. - Stockholm (2005)

9Monographie  Europa i världen: medeltiden
Harrison, Dick. - Stockholm (2003)

10Monographie  Skapelsens geografi: föreställningar om rymd och rum i medeltidens Europa
Harrison, Dick. - Stockholm (2003)

11Monographie  Sveriges historia medeltiden
Harrison, Dick. - Stockholm (2002)

12Monographie  Jarlens sekel. En berättelse om 1200-talets Sverige
Harrison, Dick. - Stockholm (2002)

13Monographie  Karl Knutsson: en biografi
Harrison, Dick. - Lund (2002)

14Monographie  Social Militarisation and the Power of History: A Study of Scholarly Perspectives
Harrison, Dick. - Lund (1999)

15Monographie  The age of abbesses and queens: Gender and political culture in early medieval Europe
Harrison, Dick. - Lund (1998)

16Monographie  Uppror och allianser: politiskt våld i 1400-talets svenska bondesamhälle
Harrison, Dick. - Lund (1997)

17Monographie  Medieval space: the extent of microspatial knowledge in Western Europe during the Middle Ages
Harrison, Dick. - Lund (1996)

18Monographie  The early state and the towns: Forms of integration in Lombard Italy, AD 568-774
Harrison, Dick. - [Universitetet Lund] (1993)

19Monographie  The early state and the towns: forms of integration in Lombard Italy ; AD 568-774
Harrison, Dick. - Lund (1993)

20Buchbeitrag  Slavar i Sverige på Jarlabankes tid
Harrison, Dick. (2010) - In: Täby i vikingatid S. 41-48

21Artikel  Vikingar i österled: de sökte lyckan som slavhandlare och soldater
Harrison, Dick. (2009) - In: Allt om historia , 3 (2009) S. 22-29

22Artikel  Vår bild av medeltiden: sann eller falsk
Harrison, Dick. (2006) - In: Österlent , 4 (2006) S. 3-7

23Artikel  Ärans och hjältarnas tid - eller de bondska töntarnas epok?
Harrison, Dick. (2006) - In: Konsthistorisk tidskrift Bd. 75 (2006) S. 14-20

24Artikel  Katastrofen vid Durben
Harrison, Dick. (2005) - In: Pennan & svärdet Bd. 3 (2005) S. 9-13

25Artikel  Från överhöghet till rike: stormän och kungar i det medeltida Nordeuropa
Harrison, Dick. (2004) - In: Finsk tidskrift , 2/3 (2004) S. 109-121

26Buchbeitrag  Den politiska kulturen
Harrison, Dick. (2004) - In: Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden S. 23-64, 81-85

27Buchbeitrag  Quod magno nobis fuit horrori ...: horror, power and holiness within the context of canonization
Harrison, Dick. (2004) - In: Procès de canonisation au Moyen Âge S. 39-52

28Buchbeitrag  Det förflutna som den Andre: medeltiden i de tecknade seriernas värld
Harrison, Dick. (2003) - In: Visuella spår. Bilder i kultur- och samhällsanalys S. 25-43

29Buchbeitrag  En korsfarares möte med islam
Harrison, Dick. (2003) - In: Vi har ju mötts förr S. 27-37

30Artikel  I skuggan av nutiden? Om den äldrehistoriska syntesens inriktning och möjligheter. [In the shadow of the present? On the focus and possibilities of historical syntheses.]
Harrison, Dick. (2003) - In: Historisk tidskrift (Stockholm) Bd. 123 (2003) S. 201-213

31Artikel  Misogyna skräckvisioner eller reflexion av matriarkat?: om den högättade kvinnan under tidig medeltid
Harrison, Dick. (2003) - In: Historielärarnas förenings årsskrift (2003) S. 45-57

32Buchbeitrag  Structures and resources of power in early medieval Europe
Harrison, Dick. (2003) - In: The construction of communities in the early middle ages S. 17-37

33Artikel  Lärda män eller barbarer?: om bildning och boklig lärdom i den "mörkaste" medeltiden
Harrison, Dick. (2002) - In: Arsbok. Vetenskaps-Societeten i Lund (2002) S. 15-25

34Buchbeitrag  The development of élites: From Roman bureaucrats to medieval warlords
Harrison, Dick. (2002) - In: Integration und Herrschaft S. 289-300

35Artikel  Köttätarnas triumf: om matkulturen under tidig medeltid
Harrison, Dick. (2001) - In: Gastronomisk kalender Bd. 40 (2001) S. 7-16

36Buchbeitrag  Invisible boundaries and places of power: Notions of liminality and centrality in the early Middle Ages.
Harrison, Dick. (2001) - In: The Transformation of Frontiers From Late Antiquity to the Carolingians S. 83-94

37Buchbeitrag  Den förskräcklige Karl Knutsson
Harrison, Dick. (2001) - In: Svenska kungar och mäktiga män S. 37-43

38Buchbeitrag  Drottning Balthilds postuma öde
Harrison, Dick. (2001) - In: Genusperspektiv i historia. Metodövningar S. 27-45

39Buchbeitrag  Förfall eller utveckling?: språklig och kulturell förändring från senantik till medeltid
Harrison, Dick. (2000) - In: FS Birger Bergh S. 126-136

40Buchbeitrag  Medeltiden: ca 1000-1521
Harrison, Dick. (1999) - In: Boken om Sveriges historia S. 47-100

41Buchbeitrag  Medeltida drottningar i Sverige
Harrison, Dick. (1999) - In: Drottningar. Kvinnlighet och makt S. 25-38

42Artikel  Samma världsbild (fast kristen).
Harrison, Dick. (1999) - In: Forskning och framsteg Bd. 34 (1999) S. 12-19

43Artikel  Patterns of regionalisation in early medieval Italy: a historical and methodological problem
Harrison, Dick. (1999) - In: Analecta Romana Instituti Danici Bd. 26 (1999) S. 179-184

44Buchbeitrag  Bönder, änglar och furstar i Väst och Öst. Några aspekter på kultur- och samhällutvecklingen i det tigidmedeltida Europa
Harrison, Dick. (1998) - In: Studies Gunilla Åkerström-Hougen S. 9-21

45Buchbeitrag  Political rhetoric and political ideology in Lombard Italy
Harrison, Dick. (1998) - In: Strategies of distinction. The construction of the ethnic communities S. 241-254

46Buchbeitrag  The Lombards in the Early Carolingian Epoch
Harrison, Dick. (1997) - In: Karl der Grosse und sein Nachwirken Tl. 1 S. 125-154

47Buchbeitrag  Centralorter i historisk forskning om tidig medeltid
Harrison, Dick. (1997) - In: "gick Grendel att söka det höga huset" S. 25-29

48Artikel  Offensiva och defensiva eliter - om det politiska överskiktet under medeltiden [Agressive and Defensive Elites. On the Political Superstratum during the Middle Ages]
Harrison, Dick. (1997) - In: Historisk tidskrift (Stockholm) Bd. 117 (1997) S. 555-586

49Buchbeitrag  The early state in Lombard Italy
Harrison, Dick. (1996) - In: Rome and the North S. 29-38

50Artikel  Bondeuppror och allianser på 1460-talet
Harrison, Dick. (1995) - In: Folkets historia (Årsbok) Bd. 23 (1995) S. 67-77

51Artikel  Etnicitet i historisk forskning: även ett tidig-medeltidig problem
Harrison, Dick. (1994) - In: Meta. Medeltidsarkeologisk tidskrift , 3/4 (1994) S. 3-12

52Artikel  The duke and the archangel. A hypothetical model of early state integration in southern Italy through the cult of saints
Harrison, Dick. (1993) - In: Collegium medievale Bd. 6 (1993) S. 5-33

53Artikel  Plague, settlement and structural change at the dawn of the Middle Ages
Harrison, Dick. (1993) - In: Scandia Bd. 59 (1993) S. 15-48

54Artikel  The invisible wall of St John. On mental centrality in early medieval Italy
Harrison, Dick. (1992) - In: Scandia Bd. 58 (1992) S. 177-211

55Artikel  Dark Age migrations and subjective ethnicity: the example of the Lombards
Harrison, Dick. (1991) - In: Scandia Bd. 57 (1991) S. 19-36

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.