RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Hartog, Elizabeth den«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Hartog, Elizabeth den

RI opac: 75 Einträge

1Monographie  Over profeten, wijze en dwaze maagden en de middeleeuwse mens: een studie naar de verdwenen kerk van Kerkdriel en haar bouwsculptur
Hartog, Elizabeth den. - Zwolle (2018)

2Monographie  De bouwsculptuur van de Utrechtse Dom: een andere kijk op de bouwgeschiedenis
Hartog, Elizabeth den. - Zwolle (2015)

3Monographie  De Sint-Eusebiuskerk te Arnhem: bouwsculptuur en bouwgeschiedenis
Hartog, Elizabeth denGlaudemans, RonaldEmmens, Karel. - Zwolle (2013)

4Sammelwerk  Kirche und Kloster, Architektur und Liturgie im Mittelalter: Festschrift für Clemens Kosch zum 65. Geburtstag
Beuckers, Klaus GereonHartog, Elizabeth den [Hrsg.]. - Regensburg (2012)

5Sammelwerk  De Pieterskerk in Leiden: bouwgeschiedenis, inrichting en gedenktekens
Hartog, Elizabeth denVeerman, John [Hrsg.]. - Zwolle (2011)

6Sammelwerk  De Abdij van Egmond: archeologie en duizend jaar geschiedenis
Cordfunke, Erich H. P.. Hartog, Elizabeth denMaat, George Johannes ReinaldRoefstra, J. [Bearb.]. - Zutphen (2010)

7Sammelwerk  Het kasteel te Sint-Maartensdijk en zijn bewoners
Hartog, Elizabeth den [Hrsg.]. - s.l. (2010)

8Sammelwerk  Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode
Hartog, Elizabeth denWijsman, Hanno [Hrsg.]. - s.l. (2009)

9Monographie  De weg naar het paradijs: Romaans Maastricht in beeld
Hartog, Elizabeth den. - Maastricht (2003)

10Monographie  De oudste kerken van Holland: van kerstening tot 1300
Hartog, Elizabeth den. - Utrecht (2002)

11Monographie  Romanesque sculpture in Maastricht
Hartog, Elizabeth den. - Maastricht (2002)

12Sammelwerk  Bouwen en duiden. Studies over architectuur en iconologie
Hartog, Elizabeth denu.a. [Hrsg.]. - Alphen (1994)

13Monographie  Romanesque architecture and sculpture in the Meuse Valley
Hartog, Elizabeth den. - Leeuwarden [u.a.] (1992)

14Monographie  Twelfth-century architecture and sculpture in the diocese of Liège and the former duchy of Brabant
Hartog, Elizabeth den. - [University of London] (1988)

15Monographie  Twelfth-century architecture and sculpture in the diocese of Liege and the duchy of Brabant, a formal analysis and a study of the origins, function and symbolism
Hartog, Elizabeth den. - [University of London] (1988)

16Artikel  Raptors: on the iconography of an enigmatic capital in the nave of Beverley minster
Hartog, Elizabeth den. (2022) - In: The antiquaries journal Bd. 102 (2022) S. 188-205

17Artikel  A Symbol of the Universal Church. The Twelfth-Century Reliquary Shrine from Warffum (Groningen)
Hartog, Elizabeth den. (2021) - In: The Medieval Low Countries. An Annual Review Bd. 8 (2021) S. 133-172

18Artikel  'Defending the castle like a man.' On belligerent medieval ladies
Hartog, Elizabeth den. (2020) - In: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis Bd. 27 (2020) S. 79-98

19Buchbeitrag  Een Utrechtse kraagsteen met een stenengooier
Hartog, Elizabeth den. (2019) - In: Het einde van de middeleeuwen. Vijftig kunstwerken uit de tijd van Bosch en Erasmus S. 81-86

20Buchbeitrag  Medieval and early Renaissance building inscriptions in the Northern Netherlands
Hartog, Elizabeth den. (2019) - In: La pierre comme porteur de messages du chantier de construction et de la vie du bâtiment S. 203-218

21Artikel  De dynastieke grafkerk: over dertiende-eeuwse klaverbladen met een memoriefunctie in de Lage Landen
Hartog, Elizabeth den. (2019) - In: Leidschrift Bd. 34, 1 (2019) S. 55-74

22Buchbeitrag  On the Lotharingian copies of the Aachen palatine chapel of circa 1000
Hartog, Elizabeth den. (2018) - In: La Lotharingie en question. Identités, oppositions, intégration S. 391-420

23Buchbeitrag  Op de grens van laatgotiek en renaissance
Hartog, Elizabeth den. (2017) - In: De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen S. 133-154

24Buchbeitrag  De middeleeuwse bouwsculptuur
Hartog, Elizabeth den. (2017) - In: De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen S. 93-105

25Artikel  Spiegel van de moraal. De kraagstenen in de Oude Kerk te Ermelo
Hartog, Elizabeth den. (2016) - In: Madoc Bd. 30 (2016) S. 66-75

26Buchbeitrag  ‘Van duijf oft trassteen geboudt zijnde oudt'. De middeleeuwse kerk van Sint-Oda
Hartog, Elizabeth den. (2016) - In: Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij S. 110-123

27Artikel  Het ridderideaal als lichtend voorbeeld: de tinnen kandelaar uit Haagsittard.
Hartog, Elizabeth den. (2016) - In: Jaarboek. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap , 152 (2016) S. 85-109

28Buchbeitrag  The dog burials at the castle of Arkel in Gorinchem. A study on the status of dogs in the Middle Ages
Hartog, Elizabeth den. (2015) - In: Tiere auf Burgen und frühen Schlössern S. 111-118

29Buchbeitrag  Eine Kapelle zu Ehren Theophanus? Die Sankt-Nikolaus-Kapelle auf dem Valkhof in Nimwegen
Hartog, Elizabeth den. (2015) - In: Das Erbe Karls des Großen 814 - 2014 S. 228-232

30Buchbeitrag  Das Xantener Westwerk und die Westchorhallen an Maas und Rhein
Hartog, Elizabeth den. (2015) - In: Die Stiftskirche des heiligen Viktor in Xanten. Geschichte - Architektur - Ausstattung S. 77-102

31Buchbeitrag  Liebesfeuer: Kamine mit Ehepaaren in den nördlichen Niederlanden im 14. und 15. Jh.
Hartog, Elizabeth den. (2015) - In: Feuernutzung und Brand in Burg, Stadt und Kloster S. 191-201

32Buchbeitrag  Een geemailleerd schrijntje uit Limoges voor relieken van Thomas à Becket
Hartog, Elizabeth den. (2014) - In: Gezien met eigen ogen! Topstukken uit de Middeleeuwen in Museum Catharijneconvent S. 17-19

33Buchbeitrag  The twelfth-century sculpture of the Cleves Castle and its stylistic context
Hartog, Elizabeth den. (2014) - In: Verortete Herrschaft. Königspfalzen, Adelsburgen und Herrschaftsbildung in Niederlothringen S. 361-384

34Buchbeitrag  Scatological figures in medieval northern-Netherlandish sculpture
Hartog, Elizabeth den. (2014) - In: Aborte im Mittelalter und der Frühen Neuzeit S. 257-265

35Artikel  Een Haarlems beest van Drachenfels trachiet
Hartog, Elizabeth den. (2013) - In: Haarlems bodemonderzoek Bd. 40 (2013) S. 65-

36Artikel  What's in a face? Over non-verbale communicatie en serene en grijnzende koppen in de Nederlandse gotische bouwsculptuur
Hartog, Elizabeth den. (2012) - In: Madoc Bd. 26 (2012) S. 252-261

37Buchbeitrag  Architecture, liturgy and daily life in the abbey church of Rolduc and its cloister
Hartog, Elizabeth den. (2012) - In: FS Clemens Kosch S. 79-96

38Buchbeitrag  The great portal of Cleves Castle: audience, meaning and function
Hartog, Elizabeth den. (2012) - In: L'origine du chateau médiéval. Actes S. 89-97

39Artikel  On six Danish knife handles or hair parters shaped like falconers.
Hartog, Elizabeth den. (2012) - In: By, marsk og geest Bd. 24 (2012) S. 5-27

40Buchbeitrag  Hoe zestig ridders de schilderingen in de Nijmeegse palts bekeken
Hartog, Elizabeth den. (2012) - In: Ambitie in steen. Bijdragen tot de kastelenkunde in Nederland S. 55-66

41Artikel  De kromstaf van Ename (Oudenaarde, prov. Oost-Vl.) Een pastoraal gezagssymbool uit de 12de eeuw.
Hartog, Elizabeth den. (2012) - In: Relicta Bd. 9 (2012) S. 91-148

42Buchbeitrag  Jelis die Kat alias Gilles le Cat, a sculptor from Mons (Hainault) working in Haarlem (Holland)
Hartog, Elizabeth den. (2012) - In: Mélanges Xavier Barral i Altet S. 265-273

43Buchbeitrag  Thirteenth-Century sculpture at Rolduc and the artistic shift from the Meuse valley towards the Rhineland
Hartog, Elizabeth den. (2012) - In: Actes du Colloque International Pierres - Papiers - Ciseaux S. 133-144

44Artikel  On dating the abbey church of Rolduc (Klosterrath) and its Romanesque sculpture.
Hartog, Elizabeth den. (2011) - In: Zeitschrift für Kunstgeschichte Bd. 74 (2011) S. 3-28

45Buchbeitrag  Hofhouding van Jacoba of hofhouding van de duivel? Over de veertien consoles in de zijbeuken van de kerk te Sint-Maartensdijk
Hartog, Elizabeth den. (2010) - In: Het kasteel te Sint-Maartensdijk en zijn bewoners S. 127-146

46Buchbeitrag  Een gotisch fragment uit Sint-Maartensdijk met de wapens van Oede van Boutersem
Hartog, Elizabeth den. (2010) - In: Het kasteel te Sint-Maartensdijk en zijn bewoners S. 147-152

47Buchbeitrag  Het kasteel van Sint-Maartensdijk in beeld
Hartog, Elizabeth den. (2010) - In: Het kasteel te Sint-Maartensdijk en zijn bewoners S. 25-46

48Buchbeitrag  Over een waerachtich abconterrfeytsel
Hartog, Elizabeth denHermans, Taco. (2009) - In: Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode S. 183-218

49Buchbeitrag  Het getijdenboek van Yolande van Lalaing, een boek voor status en representatie
Hartog, Elizabeth den. (2009) - In: Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode S. 99-168

50Artikel  Over de Romaanse en de neo-Romaanse kerk van St.-Odulphus te Borgloon
Hartog, Elizabeth den. (2007) - In: Jaarboek. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Bd. 143 (2007) S. 141-184

51Buchbeitrag  Prof. Timmers en zijn visie op de Romaanse architectuur en beeldhouwkunst
Hartog, Elizabeth den. (2007) - In: Timmers werk S. 94-111

52Buchbeitrag  La sculpture intégrée à l'architecture
Hartog, Elizabeth den. (2006) - In: L'art mosan. Liège et son pays à l'époque romane du XIe au XIIIe siècle S. 155-171

53Buchbeitrag  On the import of tuff stone from the Eifel region and the uneven distribution of tuff stone churches in Holland
Hartog, Elizabeth den. (2006) - In: Transfer. Innovationen in der Zeit der Kreuzzüge S. 87-96

54Artikel  Vergeten twaalfde-eeuwse sculpturen uit het abdijcomplex Rolducs
Hartog, Elizabeth den. (2005) - In: Jaarboek. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Bd. 141 (2005) S. 5-32

55Buchbeitrag  Residences for clegy in high office: The Meuse valley and Maastricht
Hartog, Elizabeth den. (2005) - In: Oben und Unten. Hierarchisierung in Idee und Wirklichkeit der Stauferzeit S. 117-126

56Buchbeitrag  Zu einigen spätromanischen Kapitellen in den nördlichen Niederlanden
Hartog, Elizabeth den. (2005) - In: Kunst und Region. Architektur und Kunst im Mittelalter S. 193-205

57Artikel  Geertruid op de berg De oudste stenen kerk van Geertruidenberg
Hartog, Elizabeth den. (2003) - In: Brabants heem Bd. 55 (2003) S. 69-77

58Buchbeitrag  Related capitals in far-away places: On a group of capitals in the Wartburg, Schwarzrheindorf and the Meuse Valley
Hartog, Elizabeth den. (2003) - In: Kunst der Stauferzeit im Rheinland und in Italien S. 11-27

59Artikel  Teylingen, 'd'eenige antiquiteit van Holland'
Hartog, Elizabeth den. (2002) - In: Holland Bd. 34 (2002) S. 200-206

60Artikel  Art mosan: à la jonction entre le roman et le gothique
Hartog, Elizabeth den. (2001) - In: Septentrion Bd. 30 (2001) S. 87-104

61Artikel  Art mosan: a la jonction entre le roman et le gothique
Hartog, Elizabeth den. (2001) - In: Septentrion Bd. 30, 4 (2001) S. 87-103

62Artikel  "Geen beeldhouwwerk in steen, dat niet beschilderd is": de polychromie van het Bergportaal van de Sint-Servaaskerk in Maastricht
Hartog, Elizabeth den. (2001) - In: Madoc (2001) S. 279-289

63Buchbeitrag  "Op dat eynde van onsen lande". Kerkelijke architectuur in Holland en Zeeland ten tijde van de Henegouwse graven
Hartog, Elizabeth den. (2000) - In: 1299: één graaf, drie graafschappen. De vereniging van Holland, Zeeland en Henegouwen S. 163-181

64Artikel  "In wintertijt in Drechterlant ...": over sarcofaagdeksels en de Hollands-Friese oorlogen
Hartog, Elizabeth den. (1999) - In: Holland Bd. 31 (1999) S. 210-218

65Artikel  The site of the former abbey church of Leeuwenhorst near Noordwijkerhout in the Netherlands
Hartog, Elizabeth den. (1999) - In: Citeaux Bd. 50 (1999) S. 187-195

66Artikel  In the Midst of the Nations The iconography of the choir capitals in the church of Our Lady in Maastricht
Hartog, Elizabeth den. (1999) - In: Zeitschrift für Kunstgeschichte Bd. 62 (1999) S. 320-365

67Buchbeitrag  'Foderunt manus meas ct pedes raeos'. On the iconography of the twelfth-century reliefs in the Pieterskerk in Utrecht
Hartog, Elizabeth den. (1996) - In: Utrecht. Britain and the continent. Archaeology, art and architecture S. 137-144

68Artikel  All nature speaks of God - all nature teaches man. The iconography of the twelfth-century capitals in the westwork gallery of the church of St. Servatius in Maastricht
Hartog, Elizabeth den. (1996) - In: Zeitschrift für Kunstgeschichte Bd. 59 (1996) S. 29-62

69Artikel  Romaans beeldhouwwerk in de Sint-Servaaskerk te Maastricht en de relatie met Noord-Italië
Hartog, Elizabeth den. (1996) - In: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg Bd. 132 (1996) S. 47-92

70Artikel  Het schip der moraal. De kapitelen in schip en zijbeuken van de Sint-Servaaskerk te Maastricht
Hartog, Elizabeth den. (1995) - In: De Maasgouw Bd. 114 (1995) S. 211-236

71Buchbeitrag  Kinderen van God, kroost van Adam: de iconografie van het Abraham-tympaan te Zwolle
Hartog, Elizabeth den. (1994) - In: Bouwen en duiden. Studies over architectuur en iconologie S. 147-161

72Artikel  Het maecenaat van Filips van den Elzas en zijn opvolgers. Over de oorsprong van het Ingelborgpsalter en de verbreiding van de "Muldenstil"
Hartog, Elizabeth den. (1994) - In: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent Ser. NR, Bd. 48 (1994) S. 1-101

73Artikel  Het Maastrichtse doksaal en het beeld van Attila
Hartog, Elizabeth den. (1993) - In: De Maasgouw Bd. 112 (1993) S. 113-142

74Artikel  Twee elfde-eeuwse grafmonumenten in de St.-Servaaskerk te Maastricht
Hartog, Elizabeth den. (1992) - In: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg Bd. 128 (1992) S. 5-37

75Artikel  Een kapiteel met de "Val der Engelen" in Maastricht
Hartog, Elizabeth den. (1990) - In: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg Bd. 126 (1990) S. 5-21

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.