RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Hauf Valls, Albert Guillem«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Hauf Valls, Albert Guillem

RI opac: 100 Einträge

1Sammelwerk  Escrit a València
Hauf Valls, Albert Guillem. - Valéncia (2022)

2Sammelwerk  Vicent Ferrer: projecció europea d'un sant valencià
Hauf Valls, Albert GuillemGimeno Blay, Francisco M. [Hrsg.]. - Valéncia (2021)

3Sammelwerk  Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin
Badia Pamiés, LolaCasanova, EmiliHauf Valls, Albert Guillem [Hrsg.]. - Alacant (2015)

4Sammelwerk  El 'Llibre dels feits': aproximació crítica
Hauf Valls, Albert Guillem [Hrsg.]. - Valéncia (2013)

5Sammelwerk  Temes mallorquins
Hauf Valls, Albert Guillem. - Palma (2010)

6Sammelwerk  Panorama crític de la literatura catalana. 1. Edat Mitjana: Dels orígens a principis del segle XV
Rossich Estragó, AlbertHauf Valls, Albert Guillem [Hrsg.]. - s.l. (2009)

7Sammelwerk  Panorama crític de la literatura catalana. 1. Edat Mitjana: Dels orígens a principis del segle XV
Rossich Estragó, AlbertHauf Valls, Albert Guillem [Hrsg.]. - s.l. (2009)

8Sammelwerk  Panorama crític de la literatura catalana. 2. Edat Mitjana: Segle d'Or
Rossich Estragó, AlbertHauf Valls, Albert Guillem [Hrsg.]. - s.l. (2009)

9Sammelwerk  Panorama crític de la literatura catalana. 2. Edat Mitjana: Segle d'Or
Rossich Estragó, AlbertHauf Valls, Albert Guillem [Hrsg.]. - s.l. (2009)

10Monographie  Lo regiment de la cosa pública en el Dotzè del Crestià = El gobierno de lo público en el Duodécimo del Cristiano.
Francesc <Eiximenis>. Hauf Valls, Albert GuillemMartines Peres, VicentSánchez, ElenaJustiniano, Maria [Bearb.]. - Madrid (2009)

11Monographie  Tirant lo Blanc / Joanot Martorell
Martorell, Joanot. Torres, Ismael [Bearb.]. Hauf Valls, Albert Guillem [Hrsg.]. - Barcelona (2008)

12Monographie  Tirant lo Blanch
Martorell, Joanot. Hauf Valls, Albert Guillem [Hrsg.]. - Valéncia (2008)

13Monographie  L'Home que riu:entorn a la paròdia medieval
Hauf Valls, Albert Guillem. - Manacor (2000)

14Monographie  Misògins i enamorats / Joan Fuster
Fuster, Joan. Hauf Valls, Albert Guillem [Bearb.]. - Alcira (1995)

15Monographie  Vita Christi / Isabel de Villena
Villena, Isabel de. Hauf Valls, Albert Guillem [Hrsg.]. - Barcelona (1995)

16Monographie  D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena: aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval
Hauf Valls, Albert Guillem. - Valéncia (1990)

17Monographie  La flor de les històries d'Orient / Aitó de Gorigos
Aitó <de Gorigos>. Hauf Valls, Albert Guillem [Hrsg.]. - Barcelona (1989)

18Sammelwerk  Miscel.lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura (Vol. 1-8)
Ferrando Francès, AntoniHauf Valls, Albert Guillem [Hrsg.]. - Barcelona (1989 - 1994)

19Monographie  Lo crestià: (selecció) / Francesc Eiximenis
Francesc <Eiximenis>. Hauf Valls, Albert Guillem [Hrsg.]. - Barcelona (1983)

20Buchbeitrag  El misteri eucarístic i la celebració de la Missa en la predicació vicentina
Hauf Valls, Albert Guillem. (2021) - In: Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià S. 343-386

21Artikel  Cap a una nova edició filològica dels sermons de Quaresma de Vicent Ferrer (València, 1413): una primera mostra
Hauf Valls, Albert GuillemRubio Albarracín, Josep-EnricAguilar Avila, Josep Antoni. (2020 - 2021) - In: Arxiu de textos catalans antics Bd. 33 (2020/21) S. 205-279
https://raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/397566/490990

22Buchbeitrag  El panorama literari en temps del rei Martí
Hauf Valls, Albert Guillem. (2015) - In: Martí l'Humà. El darrer rei de la dinastia de Barcelona S. 591-618

23Buchbeitrag  La solució a un enigma: L''Speculum Animae' (SA) i L''Ars vitae contemplativae' (AV)
Hauf Valls, Albert Guillem. (2015) - In: Studia Curt Wittlin S. 221-236

24Buchbeitrag  La lectura 'al spiritual' del c. 12 del Vita Christi d'Isabel de Villena. Notes d'exegesi isabelina
Hauf Valls, Albert Guillem. (2013) - In: Els escriptors valencians del segle XV S. 235ff.

25Buchbeitrag  Una nova aproximado a l'obra del rei en Jaume
Hauf Valls, Albert Guillem. (2013) - In: El Llibre dels feits. Aproximació crítica S. 9-16

26Buchbeitrag  Seducció (Làquesis), versus elecció i gràcia prevenint (Güelfa): El dilema de Curial (Mt 6, 22-24)
Hauf Valls, Albert Guillem. (2012) - In: Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa Tl. 1 S. 327-362

27Buchbeitrag  Historia i literatura: Jaume I i els trobadors
Hauf Valls, Albert Guillem. (2011) - In: Jaume I. Commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I Tl. 1 S. 897-920

28Buchbeitrag  "Artús, aycell qui atendon li bretó?": La Faula, seducció o reivindicado politicomoral?"
Hauf Valls, Albert Guillem. (2010) - In: Hauf, Temes mallorquins S. 255-278

29Buchbeitrag  La pugna entre el poder espiritual i el poder terrenal: Francesc Eiximenis enfront d'Anselm Turmeda i Marsilide Pádua
Hauf Valls, Albert Guillem. (2010) - In: Hauf, Temes mallorquins S. 199-226

30Buchbeitrag  Amor i papirofléxia: una curiosa carta pintada del segle XIX
Hauf Valls, Albert Guillem. (2010) - In: Hauf, Temes mallorquins S. 403-430

31Buchbeitrag  Sobre l'Arbor exemplificalis
Hauf Valls, Albert Guillem. (2010) - In: Hauf, Temes mallorquins S. 53-110

32Buchbeitrag  Universalitat i autoctonisme de les Rondalles mallorquines
Hauf Valls, Albert Guillem. (2010) - In: Hauf, Temes mallorquins S. 349-402

33Buchbeitrag  L'Adorado deis Reis Mags: la supervivencia del misteri litúrgic en el teatre popular valencia i mallorquí i l'Auto de los Reyes Magos castella
Hauf Valls, Albert Guillem. (2010) - In: Hauf, Temes mallorquins S. 279-312

34Buchbeitrag  L'home que riu: entorn de la parodia medieval
Hauf Valls, Albert Guillem. (2010) - In: Hauf, Temes mallorquins S. 135-198

35Buchbeitrag  Les veus del temps. Llull o l'estética compromes
Hauf Valls, Albert Guillem. (2010) - In: Hauf, Temes mallorquins S. 19-52

36Buchbeitrag  Ramón Llull i el Tirant
Hauf Valls, Albert Guillem. (2010) - In: Hauf, Temes mallorquins S. 111-134

37Buchbeitrag  Les transformacions
Hauf Valls, Albert Guillem. (2010) - In: Hauf, Temes mallorquins S. 313-348

38Buchbeitrag  Proleg a l'edició de la Contemplado de la Santa Quarantena de Joan Eiximeno, O.F.M
Hauf Valls, Albert Guillem. (2010) - In: Hauf, Temes mallorquins S. 227-254

39Buchbeitrag  Introducció
Hauf Valls, Albert Guillem. (2009) - In: Panorama crític de la literatura catalana. 1. Edat Mitjana. Dels orígens a principis del segle XV

40Buchbeitrag  Ramón Llull o las razones de la fe: textos y contexto de un proyecto de diálogo intercultural
Hauf Valls, Albert Guillem. (2008) - In: Ibn Arabí y la tolerancia. Curso S. 85-104

41Artikel  El poder espiritual y terrenal de la Iglesia. Las "Allegationes" de Francesc Eiximenis como síntesis de su pensamiento teocrático
Hauf Valls, Albert Guillem. (2007) - In: Res publica. Revista de filosofía política Bd. 18 (2007) S. 59-82

42Buchbeitrag  Alguns aspectes interessants de la predicació vicentina
Hauf Valls, Albert Guillem. (2007) - In: El fuego y la palabra. San Vicente Ferrer en el 550 aniversario S. 145-162

43Buchbeitrag  La huella de Ubertino de Cásale en el preerasmismo hispánico: el caso de fra Francesc Eiximenis, O.F.M
Hauf Valls, Albert Guillem. (2005) - In: Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval Tl. 1 S. 93-136

44Buchbeitrag  Les cròniques catalanes medievals. Notes entorn a la seva intencionalitat
Hauf Valls, Albert Guillem. (2004) - In: Història de la historiografia catalana S. 39-76

45Buchbeitrag  Láquesis: La personificación de la seducción en el "Curial e Güelfa"
Hauf Valls, Albert Guillem. (2004) - In: Letteratura cavalleresca tra Italia e Spagna da 'Orlando' al 'Quijote' S. 261-284

46Buchbeitrag  Història versus literatura: apunts sobre Rodes, Grècia i l'Orient en textos catalans medievals
Hauf Valls, Albert Guillem. (2003) - In: Els Catalans a la Mediterrània oriental a l'Edat Mitjana S. 327-357

47Artikel  Les veus del temps. Llull o l'estètica compromesa
Hauf Valls, Albert Guillem. (2002) - In: Estudis balearics Bd. 72/73 (2002) S. 225-240

48Buchbeitrag  Sobre l'"Arbor exemplificalis"
Hauf Valls, Albert Guillem. (2002) - In: Arbor scientiae - der Baum des Wissens von Ramon Lull S. 303-342

49Artikel  Jordi Ventura i Subirats, 1932-1999
Hauf Valls, Albert Guillem. (2002) - In: Estudis romànics Bd. 24 (2002) S. 451-457

50Artikel  De l'"Speculum Humanae Salvationis" a l'"Spill" de Jaume Roig: itinerari especular i figural
Hauf Valls, Albert Guillem. (2001) - In: Estudis romànics Bd. 23 (2001) S. 173-219

51Artikel  De l'Speculum humanae salvatoriis a l'Spill de Jaume Roig: itinerari especular i figural
Hauf Valls, Albert Guillem. (2001) - In: Estudis romànics Bd. 23 (2001) S. 173-219

52Buchbeitrag  Fray Hernando de Talavera, O.S.H., y las traducciones castellanas de la "Vita Christi" de Fr. Francesc d'Eiximinis, O.F.M.
Hauf Valls, Albert Guillem. (2001) - In: Essays on Medieval Translation in the Iberian Peninsula S. 203-250

53Artikel  Fra Miquel Colom Mateu, Tor, 1901-1999
Hauf Valls, Albert Guillem. (2001) - In: Estudis romànics Bd. 23 (2001) S. 421-424

54Buchbeitrag  Corrientes teológicas valencianas, s. XIV-XV: Arnau de Vilanova, Ramón Llull y Francesc Eiximenis
Hauf Valls, Albert Guillem. (2000) - In: Teología en Valencia. Raíces y retos S. 9-47

55Buchbeitrag  Text, pintura i meditació: el Speculum animae atribuït a Sor Isabel de Villena, i la funció empàtica de l'art religós
Hauf Valls, Albert Guillem. (1999) - In: Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura medieval Tl. 1 S. 33-59

56Buchbeitrag  The eschatological framework of Tirant's African adventure
Hauf Valls, Albert Guillem. (1999) - In: Tirant lo Blanc. New Approaches S. 69-82

57Buchbeitrag  Ausiàs March, ara i encara?
Hauf Valls, Albert Guillem. (1999) - In: Ausiàs March (Madrid, Biblioteca Nacional, 13 mayo-27 junio 1999) S. 87-96

58Buchbeitrag  Ausiàs March, ara i encara?
Hauf Valls, Albert Guillem. (1999) - In: El gust d'Ausiàs March S. 87-96

59Artikel  Corrientes espirituales en la Baja Edad Media (siglos XIV-XV)
Hauf Valls, Albert Guillem. (1998) - In: Anales Valentinos Bd. 24 (1998) S. 261-302

60Buchbeitrag  Ausiàs March i el temor d'amor
Hauf Valls, Albert Guillem. (1998) - In: Lectures d'Ausiàs March S. 87-126

61Artikel  "Sinó per la fe de Jhesuchrist" (Tirant lo Blanch, c. 403)
Hauf Valls, Albert Guillem. (1998) - In: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura Bd. 74 (1998) S. 48-75

62Buchbeitrag  L'apocalipsi marquià. Ausiàs March, místic i profeta de l'amor humà
Hauf Valls, Albert Guillem. (1997) - In: Ausiàs March. Textos i contextos S. 191-220

63Artikel  La Scala de Contemplació, de Fra Antoni Canals, i el De XV gradibus contemplationis o Viridiarium Ecclesiae
Hauf Valls, Albert Guillem. (1997) - In: Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura Bd. 8 (1997) S. 97-120

64Buchbeitrag  "Manus habent": entorn als eufemismes amorosos de tipus militar en el Tirant lo Blanc
Hauf Valls, Albert Guillem. (1997) - In: Actes del Col.loqui Internacional Tirant lo Blanc S. 145-185

65Buchbeitrag  "Manus habent": autour des euphémismes amoreux de type militaire dans Tirant le Blanc
Hauf Valls, Albert Guillem. (1997) - In: Actes del Col.loqui Internacional Tirant lo Blanc S. 187-218

66Artikel  Ausiàs March, o el poder de la paraula
Hauf Valls, Albert Guillem. (1997) - In: Abalorio. Revista de Creación Bd. 24/25 (1997) S. 47-52

67Buchbeitrag  Texto y contexto de la Flor de las historias de Oriente: un programa de colaboración cristiano-mongólica
Hauf Valls, Albert Guillem. (1996) - In: Juan Fernández de Heredia y su época S. 111-154

68Buchbeitrag  Seducció i Anti-seducció: D'Ovidi a l'Heptamerón, passant pel Tirant lo Blanch
Hauf Valls, Albert Guillem. (1995) - In: El arte de la seducción en el mundo románico medieval y renacentista S. 119-144

69Buchbeitrag  Tirant lo Blanc: ¿novela anticaballeresca? Algunas cuestiones que plantea la conexión coreliana
Hauf Valls, Albert Guillem. (1995) - In: Estudios sobre el 'Tirant lo Blanc' S. 110-151

70Buchbeitrag  Profestisme, cultura literària i espiritualitat en la València del segle XV: d'Eiximenis i sant Vicent Ferrer a Savonarola, passant pel Tirant lo Blanc
Hauf Valls, Albert Guillem. (1995) - In: Xàtiva, els Borja. Una projecció europea S. 101-138

71Buchbeitrag  "La dama de Rodes". Tècnica i "energia boccacciana" en un "novellino" del "Tirant lo Blanc"
Hauf Valls, Albert Guillem. (1994) - In: Miscel.lània Joan Fuster Tl. 8 S. 79-118

72Buchbeitrag  L'adoració dels reis mags: la supervivéncia del misteri litúgic en el teatre popular valenciá i mallorquí i l'Auto de los Reyes Magos castellà
Hauf Valls, Albert Guillem. (1994) - In: Cultura y representación en la Edad Media S. 101-123

73Buchbeitrag  La espiritualidad valenciana en los albores de la Edad Moderna
Hauf Valls, Albert Guillem. (1994) - In: 1490. En el umbral de la modernidad Tl. 1 S. 487-506

74Buchbeitrag  "Tirant lo Blanc": algunes qüestions que planteja la connexió corelliana
Hauf Valls, Albert Guillem. (1993) - In: Actes del Novè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes Tl. 2 S. 69-116

75Buchbeitrag  Tres cartes d'amor: Contribució a l'estudi del gènere epistolar en el Tirant lo Blanc
Hauf Valls, Albert Guillem. (1993) - In: Actes del symposion Tirant lo Blanc S. 379-409

76Artikel  Una versió valenciana quatrocentista desconeguda de la Obsidionis Rhodie de Guillaume Caoursin
Hauf Valls, Albert Guillem. (1993) - In: Caplletra Bd. 15 (1993) S. 89-125

77Buchbeitrag  Cultura literària a la València medieval
Hauf Valls, Albert Guillem. (1991) - In: La Corona d'Aragó. El Regne de València en l'expansió mediterrània (1238-1492) S. 135-142

78Buchbeitrag  Text i context de l'obra de Sor Isabel de Villena
Hauf Valls, Albert Guillem. (1991) - In: Literatura valenciana del segle XV. Joanot Martorell i Sor Isabel de Villena S. 91-124

79Artikel  Artur a Constantinoble. Entorn a un curiós episodi del "Tirant lo Blanc"
Hauf Valls, Albert Guillem. (1990) - In: L'aiguadolç Bd. 12/13 (1990) S. 13-32

80Artikel  Artur a Constantinoble. Entorn a un curiós episodi del Tirant lo Blanc
Hauf Valls, Albert Guillem. (1990) - In: L'aiguadolç Bd. 12/13 (1990) S. 13-31

81Artikel  Introducció al dossier: Tirant lo Blanc. Amb un inventari-epíleg de les commemoracions tirantianes
Hauf Valls, Albert Guillem. (1990) - In: Afers Bd. 5 (1990) S. 262-366

82Buchbeitrag  Dues versions iberoromàniques de l'Opus agriculturae de Palladi. Petita mostra lexicogràfica
Hauf Valls, Albert Guillem. (1989) - In: Homenaje Germán Colón (1989) S. 383-393

83Artikel  El parany historiogràfic: notes al pròleg del 'Tirant'
Hauf Valls, Albert Guillem. (1989) - In: Saó , 2 (1989) S. 19-23

84Buchbeitrag  Isabel de Villena i la Història de la Passió
Hauf Valls, Albert Guillem. (1989) - In: Llibre blanc sobre la unitat de la llengua catalana S. 541-552

85Buchbeitrag  La poesía valenciana fins al segle d'Or
Hauf Valls, Albert Guillem. (1989) - In: En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia Tl. 2 S. 313-342

86Artikel  El "Psalterium alias Laudatorium" i la "Vita Christi" de Francesc Eiximenis, obres complementàries?
Hauf Valls, Albert Guillem. (1988) - In: Estudis de llengua i literatura catalanes Bd. 18 (1988) S. 205-229

87Buchbeitrag  La Vita Christi de Sor Isabel de Villena y la traducción de las Vitae Christi medievales
Hauf Valls, Albert Guillem. (1987) - In: Studia M. de Riquer Tl. 2 S. 105-164

88Buchbeitrag  Més sobre la intencionalitat dels textos historiogràfics catalans medievals
Hauf Valls, Albert Guillem. (1986) - In: Studies Robert Brian Tate S. 47-61

89Buchbeitrag  Les allegationes de Fra Francesc Eiximenis, OFM, sobre la jurisdicció i el poder temporal de l'Església
Hauf Valls, Albert Guillem. (1986) - In: Estudis Josep Romeu i Figueras Tl. 2 S. 5-33

90Artikel  Fra Joan Eixemeno, OFM i la seva "Quarentena de contemplació". Aproximació a l'home i a l'obra
Hauf Valls, Albert Guillem. (1985) - In: Randa Bd. 17 (1985) S. 15-64

91Artikel  Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M., "De la predestinaçión de Jesucristo" y el consejo del Arcipreste de Talavera "a los que deólogos mucho fundados non son"
Hauf Valls, Albert Guillem. (1983) - In: Archivum franciscanum historicum Bd. 76 (1983) S. 239-295

92Buchbeitrag  El lèxic d'Ausiàs March: Primer assaig de valoració i llista provisional de mots i de freqüències
Hauf Valls, Albert Guillem. (1983) - In: Miscellània Pere Bohigas Tl. 3 S. 121-224

93Buchbeitrag  El De Triplici Statu Mundi de Fr. Francesc Eiximenis O.F.M
Hauf Valls, Albert Guillem. (1980) - In: Estudis R. Aramon i Serra Tl. 2 S. 265-283

94Buchbeitrag  El "Tractat del molí espiritual" de fra Antoni Canals, O.P.
Hauf Valls, Albert Guillem. (1980) - In: Homenatge Josep M. de Casacuberta Tl. 2 S. 185-215

95Buchbeitrag  L'espiritualitat catalana medieval i la "devotio moderna"
Hauf Valls, Albert Guillem. (1980) - In: Actes del cinqué col.loqui internacional de llengua i literatura catalanes S. 85-121

96Artikel  El "Ars praedicandi" de Fr. Alfonso d'Alprão, O.F.M. Aportación al estudio de la teoría de la predicación en la Península Ibérica
Hauf Valls, Albert Guillem. (1979) - In: Archivum franciscanum historicum Bd. 72 (1979) S. 233-329

97Artikel  La "Vita Christi" de Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M. (1340? - 1409) como tratado de Christologia para seglares
Hauf Valls, Albert Guillem. (1978) - In: Archivum franciscanum historicum Bd. 71 (1978) S. 37-64

98Artikel  La seducción de Gentil en el "Canigó" de Verdaguer y el romance de "El infante Arnaldos"
Hauf Valls, Albert Guillem. (1972) - In: Revista de dialectología y tradiciones populares Bd. 28 (1972) S. 55-84

99Buchbeitrag  Les transformacions
Hauf Valls, Albert Guillem. (1972) - In: Studies of the Spanish and Portuguese Ballad S. 25-51

100Artikel  El simbolismo magico-erotico de El Infante Arnaldos
Aguirre, José MariaHauf Valls, Albert Guillem. (1969) - In: Romanische Forschungen Bd. 81 (1969) S. 89-118

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.