RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,5 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Heirbaut, Dirk«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Heirbaut, Dirk

RI opac: 61 Einträge

1Sammelwerk  Sachsenspiegel in Brüssel
Heirbaut, DirkWijffels, AlainMomballyu, Jos [Hrsg.]. - Brussel (2011)

2Sammelwerk  Inter amicos. Liber amicorum Monique Van Melkebeek
Decaluwé, MichielLambert, VéroniqueHeirbaut, Dirk [Hrsg.]. - Brussel (2011)

3Sammelwerk  Histoire du droit et de la justice: une nouvelle génération de recherches: actes des dix-neuvièmes Journées belgo-néerlandaises ...: 10-11-12 décembre 2008, UCL, Louvain-le-Neuve
Heirbaut, DirkRousseaux, XavierWijffels, Alain [Hrsg.]. - Louvain-la-Neuve (2010)

4Sammelwerk  De archivaris, de wet en de rechtbank. Verslagboek van de studiedag. Archief tussen openbaarheid en bestuur en bescherming van de privacy. Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent, 13 mei 2002
Opsommer, RikMartyn, GeorgesHeirbaut, Dirk [Bearb.]. - Brugge (2004)

5Sammelwerk  Omtrent 1302
Trio, PaulHeirbaut, DirkVan den Auweele, Dirk M. J. [Hrsg.]. - Leuven (2002)

6Monographie  Over lenen en families: een studie over de vroegste geschiedenis van het zakelijk leenrecht in het graafschap Vlaanderen (ca. 1000-1305)
Heirbaut, Dirk. - Brussel (2000)

7Sammelwerk  Van oud en nieuw recht. Handelingen van het XVde Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Congres, Universiteit Gent, 16 en 17 april 1998
Heirbaut, DirkLambrecht, Daniel [Hrsg.]. - Antwerpen (1998)

8Monographie  Over heren, vazallen en graven: Het persoonlijk leenrecht in Vlaanderen ca. 1000-1305
Heirbaut, Dirk. - Brussel (1997)

9Monographie  Graaf en vazallen: een institutionele analyse van enkele aspecten van de feodo-vazallitische relaties tussen de graaf van Vlaanderen en zijn vazallen van de meerderjarigheid van Boudewijn IV tot Boudewijn IX (ca. 990-aanvang 1206)
Heirbaut, Dirk. - [Universiteit Gent] (1988)

10Buchbeitrag  Konfliktlösung und Feudalismus
Heirbaut, Dirk. (2021) - In: Konfliktlösung im Mittelalter S. 245-261

11Artikel  A source of inspiration for legal historians: Raoul van Caenegem's views on legal history
Heirbaut, Dirk. (2020) - In: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis Bd. 88 (2020) S. 24-41

12Artikel  The life and work Raoul Charles van Caenegem (1927-2018)
Heirbaut, Dirk. (2019) - In: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis Bd. 87 (2019) S. 309-350

13Buchbeitrag  Feudal law
Heirbaut, Dirk. (2018) - In: The Oxford handbook of European legal history S. 528-548

14Buchbeitrag  Feudal law
Heirbaut, Dirk. (2018) - In: Oxford handbook of European legal history S. 528-548

15Buchbeitrag  The Dangers of Using Latin Texts for the Study of Customary Law: The Example of Flemish Feudal Law during the High Middle Ages
Heirbaut, Dirk. (2018) - In: Law and language in the Middle Ages S. 165-195

16Artikel  Le Miroir des Saxons: un texte remarquable, mais presque inconnu dans l'historiographie française?
Heirbaut, Dirk. (2016) - In: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis Bd. 84 (2016) S. 401-422

17Buchbeitrag  Art. Mutschierung
Heirbaut, Dirk. (2016) - In: HRG (2) Tl. 3 S. Sp. 1723-1724

18Artikel  Am Anfang war das Lehnrecht! Eike von Repgow als Lehnrechtsspezialist und die Entstehungsgeschichte des Sachsenspiegels
Heirbaut, Dirk. (2015) - In: Signa Ivris Bd. 14 (2015) S. 105-122

19Buchbeitrag  Am Anfang war das Lehnrecht! Eike von Repgow als Lehnrechtsspezialist und die Entstehungsgeschichte des Sachsenspiegels
Heirbaut, Dirk. (2015) - In: Von Sachsen-Anhalt in die Welt. Der Sachsenspiegel als europäische Rechtsquelle S. 105-122

20Buchbeitrag  Galbert of Bruges on the flemisch 1127-1128 crisis - An early experiment in constitutionalism, parliamentarism and popular sovereignty inspired by fudal law
Heirbaut, Dirk. (2014) - In: Nye perspektiver på grunnloven 6 S. 49-58

21Buchbeitrag  Art. Ligische Vasalität
Heirbaut, Dirk. (2014) - In: HRG (2) Tl. 3 S. Sp. 996-997

22Buchbeitrag  Das Sachsenspiegel-Lehnrecht. Einige Bemerkungen über seine Spezifizität
Heirbaut, DirkOpsommer, Rik. (2014) - In: FS Jürgen Weitzel S. 93-108

23Buchbeitrag  Exploring the law in medieval minds: the duty of the legal historian to write the books of non-written law
Heirbaut, Dirk. (2012) - In: Making legal history. Approaches and methodologies S. 118-130

24Buchbeitrag  The spokesmen in medieval courts: The unknown leading judges of the customary law and makers of the first Continental law reports
Heirbaut, Dirk. (2012) - In: Judges and judging in the history of the common law and civil law S. 192-208

25Artikel  De vroege feodaliteit in de Lage Landen. Een en ondeelbaar in alle vorstendommen?
Heirbaut, Dirk. (2012) - In: Pro memorie Bd. 14 (2012) S. 18-30
https://promemorie.verloren.nl/files/documents/15667146.pinn.LR_pm20121.pdf

26Artikel  Zentral im Lehnswesen nach Ganshof: das flämische Lehnsrecht, ca. 1000-1305
Heirbaut, Dirk. (2011) - In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung Bd. 128 (2011) S. 300-347

27Buchbeitrag  Art. Gent
Heirbaut, Dirk. (2011) - In: HRG (2) Tl. 2 S. Sp. 110-112

28Buchbeitrag  The Germanic Character of the Oldest Laws of the Low Countries
Heirbaut, Dirk. (2011) - In: How Nordic are the Nordic medieval laws? (2011) S. 41-62

29Buchbeitrag  Eikes kaum bekannte Kollegen. Die Sprecher der Nordwesteuropäischen Gerichtshöfen
Heirbaut, Dirk. (2011) - In: Sachsenspiegel in Brüssel S. 27-36

30Buchbeitrag  From virgin to of the eldest son and widow: The ideal life-cycle of aristocratic women in Flanders during the high middle ages according to feudal law
Heirbaut, Dirk. (2011) - In: Liber amicorum Monique Van Melkebeek S. 305-316

31Artikel  An unknown treasure for historians of early medieval Europe: The debate of german legal historians on the nature of medieval law
Heirbaut, Dirk. (2010) - In: Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte Bd. 17 (2010) S. 87-90
http://www.zeitschrift-rechtsgeschichte.de/de/article_id/342

32Buchbeitrag  Feudalism in the twelfth Century Charters of the Low Countries
Heirbaut, Dirk. (2010) - In: Das Lehnswesen im Hochmittelalter. Forschungskonstrukte - Quellenbefunde - Deutungsrelevanz S. 217-254

33Buchbeitrag  Afstand van romeinsrechtelijke excepties in Vlaanderen vroeger dan gedacht
Heirbaut, Dirk. (2010) - In: Studies Eltjo J. H. Schrage S. 177-186

34Artikel  Rechtsgewohnheiten und semi-autonome Felder
Heirbaut, Dirk. (2010) - In: Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte Bd. 17 (2010) S. 55-57
http://www.zeitschrift-rechtsgeschichte.de/de/article_id/335

35Buchbeitrag  Not European Feudalism, but Flemish Feudalism: A New Reading of Galbert of Bruges's Data on Feudalism in the Context of Early Twelfth-Century Flanders
Heirbaut, Dirk. (2009) - In: Galbert of Bruges and the historiography of medieval Flanders S. 56-88

36Buchbeitrag  Art. Brügge
Heirbaut, Dirk. (2008) - In: HRG (2) Tl. 1 S. Sp. 689-690

37Buchbeitrag  Une méthode pour identifier les porte-parole des juridictions de droit coutumier en Europe du Nord au Haut Moyen Âge, fondée sur une prosopographie des porte-parole de Cassel et de Lille autour de 1300
Heirbaut, Dirk. (2008) - In: Les praticiens du droit du Moyen Âge à l'époque contemporaine S. 25-44

38Buchbeitrag  Art. Ganshof, François-Louis (1895-1980)
Heirbaut, Dirk. (2008) - In: HRG (2) Tl. 1 S. Sp. 1932

39Buchbeitrag  The quest for the sources of a non-bureaucratie feudalism: Flemish feudalism during the High Middle Ages (1000-1300)
Heirbaut, Dirk. (2008) - In: Le vassal, le fief et l'écrit. Pratiques d'écriture et enjeux documentaires S. 97-122

40Buchbeitrag  Thirteenth-century legislation on mortmain alienations in Flanders and its influence upon France and England
Heirbaut, Dirk. (2007) - In: Law in the city. Proceedings of the seventeenth British Legal History Conference S. 54-71

41Artikel  Rituale und Rechtsgwohnheiten im flämischen Lehnrecht des hohen Mittelalters
Heirbaut, Dirk. (2007) - In: Frühmittelalterliche Studien Bd. 41 (2007) S. 361-361

42Buchbeitrag  Francois Louis Ganshof
Heirbaut, DirkMasferrer Domingo, Aniceto. (2005) - In: Rewriting the Middle Ages in the twentieth century S. 232-242

43Artikel  La contribución de F. L. Ganshof a la historiografía feudal europea. Una revisión crítica de la historiografía española en torno al feudalismo ganshofiano
Heirbaut, DirkMasferrer Domingo, Aniceto. (2005) - In: Anuario de historia del derecho español Bd. 75 (2005) S. 641-682

44Buchbeitrag  The Germanic character of the oldest laws of the Low Countries
Heirbaut, Dirk. (2005) - In: How Nordic are the Nordic medieval laws? S. 40-61

45Artikel  Vlaanderen in 1302: alleen Kroon-Vlaanderen? De Romeinsrechtelijke regel 'de bijzaak volgt de hoofdzaak' toegepast op Rijks-Vlaanderen
Heirbaut, Dirk. (2003) - In: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis Bd. 71 (2003) S. 65-78

46Buchbeitrag  On and over the Edge of the Empire: The counts of Flanders and Hainault and the election of the king of the Romans, 1000-1314
Heirbaut, Dirk. (2002) - In: Königliche Tochterstämme S. 419-455

47Buchbeitrag  Le cadre juridique: institutions et droit en Flandre vers 1302
Heirbaut, Dirk. (2002) - In: 1302. Le désastre de Courtrai S. 106-139

48Buchbeitrag  Het juridische kader. Instellingen en recht in Vlaanderen omstreeks 1302. [Le cadre juridique. Institutions et droit en Flandre vers 1302]
Heirbaut, Dirk. (2002) - In: 1302. Feiten en mythen van de Guldensporenslag S. 107-139

49Buchbeitrag  In die werelt en esser die bet van oorloge weet. Jan van Renesse en de andere Vlaamse aanvoerders in de Guldensporenslag
Heirbaut, Dirk. (2002) - In: Omtrent 1302 S. 111-136

50Buchbeitrag  Flanders: a pioneer of state-oriented feudalism? Feudalism as an instrument of comital power in Flanders during the High Middle Ages (1000-1300)
Heirbaut, Dirk. (2001) - In: Expectations of the Law in the Middle Ages S. 23-34

51Artikel  De graven van Vlaanderen en de keuze van de Duitse koning. De theorie van Armin Wolf over het ontstaan van het college van de zeven keurvorsten getoetst aan de Vlaams-Henegouwse realiteit
Heirbaut, Dirk. (2001) - In: Pro memorie Bd. 3 (2001) S. 195-212

52Artikel  The fief-rente: A new evaluation, based on Flemish sources (1000-1305)
Heirbaut, Dirk. (1999) - In: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis Bd. 67 (1999) S. 1-38

53Buchbeitrag  De obstakels bij het onderzoek naar de vroegste leenhoven. Nieuwe visies op het ontstaan en de ontwikkeling van de Vlaamse grafelijke leenhoven (1000-1300)
Heirbaut, Dirk. (1999) - In: De Vlaamse instellingen tijdens het Ancien Régime S. 41-58

54Artikel  De banden van de grafelijke familie met Torhout en Wijnendale. De redding van Vlaanderen in 1302
Heirbaut, Dirk. (1999) - In: Het Houtland Bd. 27 (1999) S. 21-32

55Artikel  Weduwen, erfgenamen en lenen. De evolutie van het feodale erf- en huwelijksvermogensrecht in Vlaanderen (1000-1300)
Heirbaut, Dirk. (1998) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis Bd. 1 (1998) S. 7-26

56Artikel  De procedure tot overdracht van onroerende goederen in het Oud-Vlaamse recht: enkele feodale voorbeelden uit de dertiende eeuw
Heirbaut, Dirk. (1997) - In: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent Ser. NR, Bd. 51 (1997) S. 37-60

57Artikel  De weduwe en de baljuw. Een merkwaardige procedure betreffende het weduwgoed op het einde van de 13de eeuw
Heirbaut, Dirk. (1997) - In: Biekorf Bd. 97 (1997) S. 275-280

58Artikel  De datering van de 'Costumen ende usagen van den lande van Wiendicke' (Scheldewindeke)
Heirbaut, Dirk. (1997) - In: Het land van Aalst Bd. 49 (1997) S. 128-134

59Buchbeitrag  Les lois, enquêtes et jugements des pairs du castel de Lille: een unieke getuige van het Vlaamse recht rond 1300
Heirbaut, Dirk. (1997) - In: De Rechtspraktijk in beeld. Van Justinianus tot de Duitse bezetting S. 11-27

60Artikel  Galbert van Brugge: een bron voor de Vlaamse feodaliteit in de XIIde eeuw
Heirbaut, Dirk. (1992) - In: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis Bd. 60 (1992) S. 49-62

61Artikel  De militaire rol van de feodaliteit in het graafschap Vlaanderen gedurende de 11de en 12de eeuw
Heirbaut, Dirk. (1992) - In: Revue belge d'histoire militaire Bd. 29 (1992) S. 311-317

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.