RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,6 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Hlavácek, Ivan«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Hlavácek, Ivan

RI opac: 508 Einträge

1Sammelwerk  Paleograficko-kodikologické etudy
Hledíková, Zdenka. Pátková, HanaHlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Praha (2021)

2Monographie  Iluminované rukopisy v archivech na území Cech
Brodský, PavelŠumová, MartinaHlavácek, Ivan. - Praha (2017)

3Sachtitel  Codex Premyslaeus: regesty z výpisu z dvorských register Václava IV. z doby kolem a po roku 1400 [Regesten aus den Auszügen von den Hofkanzleiregistern Wenzels IV. aus der Zeit um und nach 1400]
Hlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Praha (2014)

4Sammelwerk  O mých predchudcích i soucasnících: soubor studií k dejinám archivnictví, historiografie a pomocných ved historických
Hlavácek, Ivan. - Praha (2011)

5Sammelwerk  Höfe, Residenzen, Itinerare
Hlavácek, Ivan. Holá, MladaJeránková, M.Woitschová, Klára [Hrsg.]. - Praha (2011)

6Sammelwerk  Böhmen und seine Nachbarn in der Premyslidenzeit
Hlavácek, IvanPatschovsky, Alexander [Hrsg.]. - Ostfildern (2011)
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/issue/view/1879

7Sammelwerk  Verejni notari v ceskych mestech, zvlaste v mestech prazskych az do husitske revoluce
Hlavácek, IvanMarková, Markéta [Bearb.]. Nuhlícek, Josef [Hrsg.]. - Praha (2011)

8Sammelwerk  Jenský kodex [Der Kodex von Jena] (Vol. 1-2)
Boldan, KamilBrodský, PavelDragoun, MichalHlavácek, IvanHomolková, MiladaMutlová, PetraStudnicková, MiladaStejskal, KarelŠmahel, FrantišekVlk, Miloslav [Bearb.]. Vaculínová, Marta [Hrsg.]. - Praha (2009)

9Sammelwerk  Ucenci ocima kolegu, žáku a následovníku
Hlavácek, IvanJedinakova, J. [Hrsg.]. - Praha (2007)

10Sammelwerk  Thema: "Böhmen und seine Nachbarn in der Premyslidenzeit im mitteleuropäischen Vergleich" ; Arbeitstagung auf der Insel Reichenau vom 2. - 5. Oktober 2007
Hlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Konstanz (2007)

11Monographie  Knihy a knihovny v ceském stredoveku. Studie k jejich dejinám do husitství [Books and Libraries in Middle Ages in Bohemia]
Hlavácek, Ivan. - Praha (2005)

12Sammelwerk  Církevní správa a její písemnosti na pelomu stedovku a novovku
Hlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Praha (2003)

13Sammelwerk  Vademecum pomocných ved historických [ Vademecum der historischen Hilfswissenschaften]
Hlavácek, IvanKašpar, JaroslavNový, Rostislav. - Praha (2002)

14Sammelwerk  Dejiny knihoven a knihovnictví
Cejpek, JiríCincera, JanHlavácek, IvanKneidl, Pravoslav. - Praha (2002)

15Sammelwerk  Katalog iluminovaných rukopisu Knihovny Národního muzea v Praze. = Catalogue of the illuminated manuscripts of the Library of the National Museum, Prague
Hlavácek, Ivan [Bearb.]. Brodský, Pavel [Hrsg.]. - Praha (2000)

16Sammelwerk  Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. Österreich (einschließlich Steiermark, Kärnten und Krain) im Großreichprojekt Ottokars II. Premysl, König von Böhmen. Vorträge des internationalen Symposions vom 26. bis 27. September 1996 in Znaim
Hrdina, JanKubín, Petr [Bearb.]. Bláhová, MarieHlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Prag (1998)

17Sammelwerk  Die Wenzelsbibel. Vollständige Faksimile-Ausgabe der Codices Vindobonenses 2759-2764 der Österreichischen Nationalbibliothek Wien
Heger, HedwigHlavácek, IvanSchmidt, Gerhard (Kunsthistoriker)Unterkircher, Franz [Hrsg.]. - Graz (1998)

18Sammelwerk  Cesko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko vcetne Štýrska, Korutan a Kranska v projektu velké ríše Premysla Otakara II. Sborník príspevku ze symposia konaného 26.-27. zárí 1996 ve Znojme
Hrdina, JanKubín, Petr [Bearb.]. Bláhová, MarieHlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Praha (1998)

19Sammelwerk  Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in der Renaissance
Heimann, Heinz-DieterHlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Paderborn [u.a.] (1998)
http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00044561_00001.html

20Sammelwerk  Facta probant homines. Sborník príspevku k zivotnímu jubileu prof. dr. Zdenky Hledíkové
Kahuda, JanDoležalová, Eva [Bearb.]. Hlavácek, IvanHrdina, Jan [Hrsg.]. - Praha (1998)

21Sammelwerk  Brevnov v ceských dejinách. Sborník z konference porádané ve dnech 14. a 15. zárí 1993 Filozofickou fakultou univerzity Karlovy u príležitosti milénia brevnovského kláštera
Hlavácek, IvanBláhová, Marie [Hrsg.]. - Praha (1997)

22Monographie  Dejiny knihoven a knihovnictví v Ceských Zemích a vybrané kapitoly z obecných dejin [Geschichte der Bibliotheken und des Bibliothekswesens in den böhmischen Ländern als ein ausgewähltes Kapitel aus der allgemeinen Geschichte]
Cejpek, JiríHlavácek, IvanKneidl, Pravoslav. - Praha (1996)

23Sammelwerk  Reform von Kirche und Reich. Zur Zeit der Konzilien von Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449)
Hlavácek, IvanPatschovsky, Alexander [Hrsg.]. - Konstanz (1995)

24Monographie  Úvod do latinské kodikologie [Einführung in die lateinische Kodikologie].
Hlavácek, Ivan. - Prag (1994)

25Monographie  Vademecum pomocných ved historických [Vademecum der historischen Hilfswissenschaften]
Hlavácek, IvanKašpar, JaroslavNový, Rostislav. - Praha (1993)

26Sammelwerk  Lectiones eruditorum extraneorum in facultate philosophica Universitatis Carolinae Pragensis factae (Vol. 1-)
Hlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Praha (1993 -)

27Sammelwerk  Milénium brevnovského klástera (993-1993). Sborník statí o jeho vyznamu a postavení v ceskych dejinách [1000 Jahre Kloster Brevnov]
Hlavácek, IvanBláhová, Marie [Hrsg.]. - Praha (1993)

28Monographie  K organizaci státního správního systému Václava. Dve studie o jeho itinerári a rade [Zur Organisation des staatlichen Verwaltungssystems Wenzels IV. Zwei Studien über sein Itinerar und seinen Kronrat]
Hlavácek, Ivan. - Praha (1991)

29Sammelwerk  Josef Emler: (1836 - 1899)
Hlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Praha (1989)

30Monographie  Vademecum pomocných ved historických
Hlavácek, IvanKašpar, JaroslavNový, Rostislav. - Praha (1988)

31Sachtitel  Archiv Ceské Koruny Edice Faksimilí IV, 1-2. Textband und zwei Editionsbände
Hlavácek, Ivanu.a. [Bearb.]. - Prag (1987)

32Monographie  Uvod do latinske kodikologie [Einführung in die lateinische Kodikologie]
Hlavácek, Ivan. - Praha (1978)

33Monographie  Nichtbohemikale mittelalterliche Originalurkunden in den böhmischen Ländern
Hlavácek, Ivan. Hledíková, Zdenka [Bearb.]. - Köln [u.a.] (1977)

34Monographie  Základy pomocných ved historických pro historiky
Hlavácek, IvanKašpar, JaroslavNový, Rostislav. - Praha (1974)

35Monographie  Protocollum visitationis archidiaconatus Pragensis annis 1379 - 1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensem factae
Paulus <de Janowicz>. Hlavácek, IvanHledíková, Zdenka [Hrsg.]. - Praha (1973)

36Monographie  Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen Königs Wenzel (IV.) 1376-1419. Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Diplomatik
Hlavácek, Ivan. - Stuttgart (1970)

37Monographie  Strednoveke soupisy knih a knihoven v ceskych zemich. Prispevek ke kulturnim dejinam ceskym [Mittelalterliche Bücher- und Bibliotheksverzeichnisse in den böhmischen Ländern. Ein Beitrag zur böhmischen Kulturgeschichte]
Hlavácek, Ivan. - Praha (1966)

38Buchbeitrag  Benediktinské knihy a knihovny 800-1300
Hlavácek, Ivan. (2021) - In: Benediktini a stred Evropy. Krestanství, kultura, spolecnost 800-1300 S. 184-192

39Artikel  Další hrst zahranicních novinek z medievistiky v oboru pomocných ved historických a edicních pocinu
Hlavácek, Ivan. (2021) - In: Sborník archivních prací Bd. 71 (2021) S. 205-236

40Buchbeitrag  Benedictine Books and Libraries 800-1300
Hlavácek, Ivan. (2021) - In: The Benedictines and Central Europe. Christianity – Culture – Society, 800–1300 S. 184-192

41Buchbeitrag  Ein paar ungekämmte Überlegungen über die spätmittelalterliche Diplomatik
Hlavácek, Ivan. (2021) - In: Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas S. 7-19

42Buchbeitrag  Einleitung
Velicka, TomášHlavácek, Ivan. (2021) - In: Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas S. 1-6

43Artikel  Zemrel Walter Koch (1942-2019)
Hlavácek, Ivan. (2020) - In: Studie o rukopisech Bd. 50 (2020) S. 60-63

44Artikel  Magisterbibliotheken an der Prager Universität im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit
Hlavácek, Ivan. (2020) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 60, 1 (2020) S. 143-158

45Artikel  Zdenka Hledíková (10. ríjna 1938 - 13. listopadu 2018).
Hlavácek, Ivan. (2019) - In: Studie o rukopisech Bd. 49 (2019) S. 64-70

46Artikel  Monumenta Germaniae Historica - 200 let
Hlavácek, Ivan. (2019) - In: Cesky casopis historicky Bd. 117 (2019) S. 832-839

47Buchbeitrag  Dve diplomatická pragensia v lipské Albertine z doby Václava IV. (Colligere fragmenta et disiecta membra).
Hlavácek, Ivan. (2019) - In: Pohané a krestané. Christianizace ceských zemí ve stredoveku S. 101-119

48Artikel  Farní kostel v Zásmukách v roce 1328.
Hlavácek, Ivan. (2019) - In: Paginae historiae Bd. 27 (2019) S. 46-54

49Buchbeitrag  Dobrodruzstvi poznávání prehistorie a pocátkú Univerzity Karlovy
Hlavácek, Ivan. (2018) - In: Nejstarší listiny Univerzity Karlovy S. 9-36

50Buchbeitrag  Záverecné slovo
Hlavácek, Ivan. (2018) - In: Pomocné vedy historické v soucasné historiografii a archivnictví S. 319-321

51Artikel  Miscellanea ex Archivo Coronae Regni Bohemiae. Diplomatický puvod a vypovídací hodnota listin dvou slezských mest Packova a Grodkova z roku 1383.
Hlavácek, Ivan. (2018) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 58 (2018) S. 249-256

52Buchbeitrag  Art. Strahov
Hlavácek, Ivan. (2017) - In: Lexikon des gesamten Buchwesens online
https://referenceworks.brillonline.com/entries/lexikon-des-gesamten-buchwesens-online/strahov-COM_192146

53Buchbeitrag  Kniha ve dvorském prostredí
Hlavácek, Ivan. (2016) - In: Historiografické a historické problémy stredoveku S. 128-134

54Buchbeitrag  Poznámka k mnichovské Plzeñské bibli z roku 1446
Hlavácek, Ivan. (2016) - In: FS Jirí Kuthan (2016) S. 145-153

55Buchbeitrag  Schüler und Meister und Meister und Schüler in der frühen böhmisch-tschechischen Reformation
Hlavácek, Ivan. (2016) - In: Schüler und Meister S. 829-849

56Buchbeitrag  Dva pohledy do lucemburského veku
Hlavácek, Ivan. (2016) - In: FS František Šmahel (2016) S. 495-510

57Buchbeitrag  Cizí rukopisy v ceských zemích v dobe premyslovské: (první úvahy).
Hlavácek, Ivan. (2016) - In: Czechy i Polska miedzy Wschodem i Zachodem - sredniowiecze i wczesna epoka nowozytna S. 67-90

58Buchbeitrag  Knihy elit a mas v Cechach v dobe predhusitske [Books of elites and masses in Bohemia in the Middle Ages (until the enthronement of the house of Luxembourg)]
Hlavácek, Ivan. (2016) - In: Elity i Masy w spoleczenstwach Czech i Polski S. 385-402

59Buchbeitrag  Knihy a knihovny v Cechách v dobe Karla IV..
Hlavácek, Ivan. (2016) - In: Liber viaticus Jana ze Stredy Tl. 2 S. 11-33

60Buchbeitrag  Knižní mecenát 14. století v Cechách.
Hlavácek, Ivan. (2016) - In: FS Jan Royt (2016) S. 19-31

61Artikel  Významné postavy pomocných ved historických minulosti i soucasnosti
Hlavácek, Ivan. (2015) - In: Studie o rukopisech Bd. 45 (2015) S. 215-218

62Buchbeitrag  Mnichovský soupis notárských signetu a verejných notáru a jeho cesko-polská reflexe
Hlavácek, Ivan. (2015) - In: FS Izabela Skierska S. 275-284

63Buchbeitrag  König Wenzel (IV.) und seine zwei Gefangennahmen (Spiegel seines Kampfes mit dem Hochadel sowie mit Wenzels Verwandten um die Vorherrschaft in Böhmen und Reich)
Hlavácek, Ivan. (2014) - In: Kings in captivity . Macroeconomy. Economic growth S. 115-150

64Buchbeitrag  Zu den tschechischen Forschungen über böhmische mittelalterliche Städte nach 1989
Hlavácek, Ivan. (2013) - In: Mesta ve stredoveku a raném novoveku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí S. 67-94

65Artikel  Jazyk v cesko-moravských mìstských kancelárích v dobì predhusitské [Die Sprache in den böhmisch-mährischen Städten in der vorhussitischen Zeit (Ausgewählte Beispiele)]
Hlavácek, Ivan. (2013) - In: Sborník archivních prací Bd. 63 (2013) S. 235-302

66Artikel  Veletinská listina z roku 1447
Hlavácek, Ivan. (2013) - In: Studia historica Brunensia Bd. 60 (2013) S. 135-141
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/132822

67Buchbeitrag  Nevdécné nástupnictvi Václava IV.
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 633-642

68Buchbeitrag  Dvur Václava IV.
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 300-307

69Artikel  Knihy a knihovny v Cechách v dobe predhusitské: soucasný stav výzkumu s prihlédnutím k západním Cechám
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: Historická dílna Bd. 7 (2012) S. 88-103

70Buchbeitrag  Karel IV. a hvezdná hodina Friedricha z Heidecku: ke kancelárské každodennosti a marginálie k interpretaci listinných svedecných rad v listinách Karla IV.
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: FS Helena Smíšková S. 151-163

71Buchbeitrag  Reflexe minulosti v diplomatickém materiálu ceského státu v dobe premyslovské.
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: Trzecie polsko-czeskie forum mlodych mediewistów S. 13-29

72Buchbeitrag  Kancleri na dvore Václava IV.
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 420-424

73Buchbeitrag  Die Hussiten und Byzanz um die Mitte des 15.Jahrhunderts
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: Knotenpunkt Byzanz. Wissensformen und kulturelle Wechselbeziehungen S. 611-634

74Artikel  Ze zahranicních novinek k papežké a kurállní diplomatice s dodaktemn o prázi k krankowským biskupským uradum
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: Sborník archivních prací Bd. 62 (2012) S. 247-266

75Buchbeitrag  Václav IV. na rísském stolci
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 643-655

76Artikel  Tri duležité nemecko-rakouské edice k stredovekým dejinám a jeden "Handbuch" [Drei wichtige deutsch-österreichische Editionen zur mittelalterlichen Geschichte und ein "Handbuch"]
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Sborník archivních prací Bd. 61 (2011) S. 558ff.

77Buchbeitrag  Eine Regensburger nicht alltägliche Episode Wenzels IV: vom Jahre 1398, zugleich ein Beispiel des reichsstädtischen Amtierens
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 269-274

78Buchbeitrag  Zur Einführung
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 9-11

79Buchbeitrag  Verwaltungsgeschichtliche Bemerkungen zum Itinerar Johanns von Luxemburg
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 177-186

80Buchbeitrag  Die Grenze des böhmischen Staates im Spiegel des Itinerars der späten Premysliden und der Luxemburger unter besonderer Berücksichtigung der böhmisch-bayerischen Grenze in der Luxemburgerzeit
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 97-105

81Buchbeitrag  Einleitendes zum Thema
Hlavácek, IvanPatschovsky, Alexander. (2011) - In: Böhmen und seine Nachbarn in der Premyslidenzeit S. 9-15
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/18156/11958

82Buchbeitrag  Überlegungen zum Kapellanat am Luxemburgischen Hof unter Johann von Luxemburg, Karl IV. und Wenzel
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 125-152

83Buchbeitrag  König Wenzel und Görlitz. Beziehungen zwischen Zentral- und Lokalgewalt im Spiegel der Verwaltungsgeschichte des ausgehenden 14. Jahrhunderts
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 43-56

84Buchbeitrag  Die Itinerare der böhmischen Herrscher bis zum Jahre 1253 aus verwaltungsgeschichtlicher Sicht
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 25-37

85Buchbeitrag  Wenzel IV., sein Hof und seine Königsherrschaft vornehmlich über Böhmen
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 57-84

86Buchbeitrag  Streiflichter in den Geschäftsgang der Kanzlei Kaiser Karls IV. Hofkanzlei und das Sittener Kapitel im J. 1365
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 261-267

87Buchbeitrag  Überlegungen zur Erfassung und Erforschung des Raumes im Böhmen des 14. und 15. Jahrhundert. Zu den Auswertungsmöglichkeiten der spätmittelalterlichen böhmischen Itinerare - Einige Glossen zum Problem
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 223-232

88Buchbeitrag  Zur Rolle der geistlichen und ritterlichen Orden am Hofe der böhmischen Luxemburger
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 91-96

89Buchbeitrag  The Itineraries of the Bohemian Luxemburgs
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 117-124

90Buchbeitrag  Die Rolle der böhmisch-mährischen Städte, Burgen und Klöster im Itinerar der Luxemburger (1311-1419)
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 275-286

91Buchbeitrag  Der Hof Wenzels IV. als führendes Kulturzentrum Mitteleuropas
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 187-221

92Buchbeitrag  Thematische Bibliographie von Prof. Hlavácek (Höfe, Itinerare, Verwaltung)
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 13-23

93Buchbeitrag  Prag als Aufenthaltsort westmitteleuropäischer geistlicher Fürsten in der Zeit Karls IV.
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 107-116

94Buchbeitrag  Zur Nürnberger Alltagskommunikation mit der Reichszentrale unter Wenzel (IV.) bis zum Abfall im Jahre 1401
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 153-163

95Buchbeitrag  Hof und Hofführung Wenzels IV. (1376-1419)
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 233-259

96Buchbeitrag  Zum Itinerar Karls IV. vor der Erlangung der Königswürde
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 39-41

97Buchbeitrag  Bemerkungen zur inneren Struktur und zum Fungieren des Hofes Wenzels IV.
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 165-176

98Buchbeitrag  Zentralörtliche Funktion Prags während der Luxemburgerzeit
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 85-90

99Buchbeitrag  Mestské kopiáre v Cechách ve stredoveku: nekolik všeobecných úvah
Hlavácek, Ivan. (2010) - In: Stav a perspektivy zpristupnovani stredovekych a rane novovekych mestskych knih S. 309-326

100Buchbeitrag  Eine entscheidende Wende, die nicht entscheidend schien. Die Zeit des Niedergangs Böhmens um das Jahr 1308 als Voraussetzung für einen neuen Aufstieg des Landes
Hlavácek, Ivan. (2010) - In: 1308. Eine Topographie historischer Gleichzeitigkeit S. 789-808

101Buchbeitrag  Knihovny a archivy jako nositelé pameti a kultury: (poznámky k jejich stredoveké funkci na ceském príklade).
Hlavácek, Ivan. (2010) - In: Wspólnoty male i duze w spoleczenstwach Czech i Polski w sredniowieczu i w czasach wczesnonowozytnych S. 95-117

102Buchbeitrag  Prag in der Luxemburgerzeit als Zentrum der Bibliotheks­ und Buchkultur mitteleuropäischen Ranges
Hlavácek, Ivan. (2010) - In: Reading, writing and communicating S. 79-120

103Artikel  Z nových zahranicních diplomatických publikací
Hlavácek, Ivan. (2010) - In: Sborník archivních prací Bd. 60 (2010) S. 290-306

104Buchbeitrag  Miszelle zur Rolle der Kanzleien bei der Kommunikation im Reich am Ende des 14. Jahrhunderts: König und Stadt - Wenzel und Frankfurt am Main ; Zugleich ein Beitrag zur Deperditaforschung
Hlavácek, Ivan. (2010) - In: FS Reinhard Härtel S. 205-218

105Artikel  Znovu o pracích z dejin stredoveké vzdelanosti u leidensko-bostonského "Brilla"
Hlavácek, Ivan. (2009) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 49, 1 (2009) S. 131-140

106Buchbeitrag  Georg von Podiebrad und böhmische Lehen extra curtem
Hlavácek, Ivan. (2009) - In: König, Fürsten und Reich im 15. Jahrhundert S. 213-230

107Artikel  Diplomatische Studien in Tschechien nach der Wende (post 1989). Editionsvorhaben - Bearbeitungen - Aussichten
Hlavácek, Ivan. (2009) - In: Archiv für Diplomatik Bd. 55 (2009) S. 345-404

108Buchbeitrag  Strucný prehled ceské knižní kultury 12. století.
Hlavácek, Ivan. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 333-343

109Artikel  Svatohavelské rozjímání
Hlavácek, Ivan. (2009) - In: Studie o rukopisech Bd. 39 (2009) S. 351-362

110Buchbeitrag  Politická kultura a kulturní politika na stredoevropských dvorech. Poznámky k ceskému stredovekému fenoménu [Political Culture and Cultural Politics on the Medieval Courts. Remarks to the Phenomenon of the Czech lands]
Hlavácek, Ivan. (2009) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku 3 S. 13-30

111Artikel  Zum universitären Mäzenatentum des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit: (Am Beispiel der Prager Universität)
Hlavácek, Ivan. (2009) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 49, 2 (2009) S. 169-184

112Buchbeitrag  Ceškí dominikáni, jejch intelektuální cinnost zejména pri pražské univerzite a knihy a knihovny ve 14. století [Czech Black friars, their intellectual activity on the Prague University, books and librarie in the 14th century]
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: Sw. Jacek Odrowaz i dominikanie na Slasku S. 227-248

113Buchbeitrag  Rukopis Mikulovské knihovny Dietrichsteinu jako pramen pro kulturní dejiny širšího dvora Václava IV. [The Manuscript of the Dietrichstein Library in Mikulov as source for culture history of the court of Vencesla IV]
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: FS Krzysztof Baczkowski S. 85-99

114Buchbeitrag  Z rožmberské komunikace v 15. století. (Písemná agenda ve službe diplomacie a hospodárství za Oldricha II. do konce husitských válek)
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: Rola komunikacji i przestrzeni w sredniowiecznych i wczesnonowozytnych dziejach Czech i Polski S. 59-77

115Artikel  Z nejnovejších stredovekých rakouských edic [Aus den neuesten mittelalterlichen Editionen]
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: Sborník archivních prací Bd. 58 (2008) S. 484-488

116Buchbeitrag  Die böhmischen Zisterzienserbibliotheken in und nach den Wirren der hussitischen Revolution
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: Die Zisterzienser und ihre Bibliotheken. Buchbesitz und Schriftgebrauch des Klosters Altzelle S. 369-388

117Buchbeitrag  Das Jenseitige im spätmittelalterlichen diplomatischen Quellengut
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: FS Noemi Rejchrtová S. 105-120

118Buchbeitrag  Epigrafika a "pragmaticnost". Nekolik úvah, príkladu a poznámek. [Epigraphik und das Pragmatische. Einige Überlegungen, Beispiele und Bemerkungen]
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním S. 29-42

119Buchbeitrag  Václav IV.
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: Cestí králové (2008) S. 209-222

120Buchbeitrag  Poznámky k právním pomerum na Chebsku na konci 14. století. Fary ve Skalné (Wildstein) a v Kopanine (Frauenreuth). [Eine Bemerkung zu den Rechtsverhältnissen im Egerland am Ende des 14. Jh. Pfarreien in Wildstein (Skalná) und Frauenreuth (Kopanina)]
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: FS Stanislav Balík S. 109-119

121Artikel  Z novinek nemeckého Residenzen- a Hofforschung [Neuigkeiten der deutschen Residenzen- und Hofforschung]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Sborník archivních prací Bd. 57 (2007) S. 740-750

122Buchbeitrag  Juden in den Premyslidenurkunden und die Frage der jüdischen Archive in Böhmen.
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: FS Walter Koch (2007) S. 67-78

123Buchbeitrag  Lucemburkové a klášter brevnovský s prihlédnutím ke klášteru zbraslavskému [Die Luxemburger und das Kloster Brevnov im Vergleich mit dem Zisterzienserkloster Königsaal]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: FS Marie Bláhová S. 63-75

124Buchbeitrag  Privilegium císare Ludvíka IV. Bavora pro Staré Mesto pražské z 10. cervna roku 1330 [ Privilegium des Kaisers Ludwig IV. des Bayern für die Prager Altstadt vom 10. Juni 1330]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: FS Václav Ledvinka S. 69-78

125Artikel  Kniha a predhusitská univerzita.
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Forum. Casopis Univerzity Karlovy v Praze (2007) S. 40-41

126Buchbeitrag  Dvur na cestách. Nekolik úvah a podnetu [Der Hof auf Reisen. Einige Überlegungen und Anregungen]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu. 3. Rezidence a správní sídla v zemích Ceské koruny S. 91-111

127Buchbeitrag  Historik a diplomatik Jindrich Šebánek [Historian and diplomatics Jindrich Šebánek]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Ucenci ocima kolegu, žáku a následovníku S. 74-83

128Buchbeitrag  Editor a archivár Josef Emler [Editor and archivist Josef Emler]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Ucenci ocima kolegu, žáku a následovníku S. 64-73

129Artikel  Disparata quisquilia ad posthumum honorem Rudolphi Tecl dedicata
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Táborský archiv Bd. 13 (2007) S. 27-36

130Buchbeitrag  Poznámky k itinerárum a mobilite pražských a olomouckých biskupu konce 13. století [ Notes on itineraries and mobility of Prague and Olomouc bishops at the end of the 13th century.]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 209-218

131Buchbeitrag  Piastové v ceských nekrologich Premyslovské doby.
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach S. 318-333

132Artikel  Znovu o zahranicních pracích o dejinách stredoveké vzdelanosti, zejména u leydensko-bostonského "Brilla"
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 47 (2007) S. 277-296

133Buchbeitrag  Znojemští a král Zikmund v pocátcích husitské revoluce: Skromný príspevek k typologii mestských písemností pozdního stredoveku [Die Znaimer und König Sigismund in den Anfängen der hussitischen Revolution. Bescheidener Beitrag zur Typologie des schriftlichen Amtsgutes des Spätmittelalters.]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: FS Jaroslav Pánek S. 94-99

134Buchbeitrag  Predpoklady a projevy kvantitativního a kvalitativního nárustu úredních písemností v Cechách doby lucemburské [Vorbedingungen und Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Zunahme des diplomatischen Schriftgutes im luxemburgischen Böhmen]
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Pismiennictwo Czech i Polski w sredniowieczu i we wczesnej epoce nowozytnej S. 179-190

135Buchbeitrag  Das Alltägliche in den Beziehungen des deutschen Ordens mit den Luxemburgern, besonders mit Wenzel IV., sowie mit der böhmischen Krone um das Jahr 1400 den "Ordensfolianten" nach
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Kancelaria wielkich mistrzow i polska kancelaria krolewska w XV wieku S. 95-126

136Artikel  Ze zahranicních diplomatických novinek.
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Sborník archivních prací Bd. 56 (2006) S. 221-240

137Buchbeitrag  Dve kapitoly z právní každodennosti v Ceském království ve stredoveku [Two chapters from everyday juridical life in the Bohemian realm in the Middle ages]
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Kultura prawna w Europie Srodkowej S. 280-299

138Buchbeitrag  Panovnické listiny jako základ poznání fungování ceského pozdne premyslovského státu [The Rulers charters as basement for observations about the function of the Premyslides state]
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Przemyslidzi i Piastowie - twórcy i gospodarze sredniowiecznych monarchii S. 23-41

139Buchbeitrag  Wenzel IV. und das Jagdrecht des Zisterzienserklosters Plaß: kleiner Beitrag zur spätmittelalterlichen Jagdgeschichte Böhmens
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: FS Wolfgang Petke S. 27-37

140Buchbeitrag  Knižní soupis z Melníka na pocátku 17. století [Das Bücherverzeichnis aus Melník vom Anfang des 17. Jahrhunderts.]
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: FS Jana Nechutová S. 595-605

141Artikel  Z nemecké diplomatické medievistiky posledních nekolika let [Aus der deutschen Mittelalterdiplomatik der letzten Jahre]
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Sborník archivních prací Bd. 56 (2006) S. 657-677

142Artikel  Das Problem der Masse: das Spätmittelalter
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Archiv für Diplomatik Bd. 52 (2006) S. 371-394

143Artikel  Residenzen und Verwaltungszentren in den Ländern der Böhmischen Krone im 14. bis 17. Jahrhundert
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Mitteilungen der Residenzenkommission Bd. 16, 1 (2006) S. 67-70

144Buchbeitrag  Kodikologisch-bibliotheksgeschichtliche Bemerkungen zu den Provinzialstatuten Ernsts von Pardubitz von 1349
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Partikularsynoden im späten Mittelalter S. 331-350

145Buchbeitrag  Z knižního bohatství ojvínského kláštera. I - Rukopisy knihovny ojvínských celestinu [ Aus dem Bücherreichtum des Oybiner Klosters. I - Handschriften der Bibliothek der Oybiner Zölestiner]
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: FS Jaromír Homolka S. 35-45

146Artikel  Dejiny stredovekých univerzit u leydensko-bostonského "Brilla"
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 44 (2004) S. 232-238

147Buchbeitrag  Der Widerhall der arabischen Kultur im mittelalterlichen Bibliotheksgut Böhmens (bis zur hussitischen Revolution)
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter S. 143-163

148Buchbeitrag  Tzv. Gollova škola a vídenský "Institut" [The so called School of Goll and its connection with the Institut für österreichische Geschichtsforschung]
Hlavácek, Ivan. (2005) - In: Jaroslav Goll a jeho žáci S. 77-90

149Buchbeitrag  Italiener am luxemburgischen Hof unter Karl IV.: Nach dem Ausweis urkundlicher Zeugenreihen
Hlavácek, Ivan. (2005) - In: FS Josef Riedmann S. 347-357

150Buchbeitrag  Politische Integration der Böhmischen Krone unter den Luxemburgern
Hlavácek, Ivan. (2005) - In: Fragen der politischen Integration im mittelalterlichen Europa S. 325-374
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/18097/11903

151Artikel  Ze zahranicních kodikologicko-paleografických a knihovnehistorických novinek ke stredovekým kulturním dejinám 2000 - 2004 [Aus den ausländischen kodikologisch-paläographischen und bibliotheksgeschichtlichen Neuerscheinungen zu mittelalterlichen Kulturgeschichte, 2000 - 2004]
Hlavácek, Ivan. (2005) - In: Sborník archivních prací Bd. 55 (2005) S. 276-300

152Buchbeitrag  Poznámky ke stredovekým a rane novovekým dejinám ceských archivu [Randbemerkungen zur Erforschung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte der böhmischen Archive]
Hlavácek, Ivan. (2005) - In: Vývoj archivnictví v ceských zemích a na Slovensku S. 89-94

153Buchbeitrag  Co a jak se událo ci neudálo v Broumove pred šesti sty lety? [Was war vor 600 Jahren in Braunau i. B. los und was nicht]
Hlavácek, Ivan. (2005) - In: FS Jirí Kuthan (2005) S. 77-88

154Buchbeitrag  Zastavení u udílení biskupských regalií a temporálií Karlem IV.: Zároven príspevek k otázce pozdnestredovekých deperdit [Remarks to the according of bishops regalia and temporalia through Charles IV. Also contribution to the deperdita question in the late middle ages]
Hlavácek, Ivan. (2005) - In: FS František Kavka (2005) S. 197-203

155Buchbeitrag  Dreisprachigkeit im Bereich der Böhmischen Krone: Zum Phänomen der Sprachbenutzung im böhmischen diplomatischen Material bis zur hussitischen Revolution
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe S. 289-310

156Artikel  Glosy k stavu a potrebám studia starší mestské diplomatiky v ceských zemích na prelomu tisíciletí
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: Táborský archiv Bd. 12 (2004) S. 7-24

157Buchbeitrag  Zdenek Kalista a stredoveká Itálie [Zdanek Kalista and Medieval Italy]
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: Zdenek Kalista, Karel IV. a Itálie S. 23-29

158Buchbeitrag  Marginale Überlegungen zum Studium der nichtdiplomatischen Schriftkultur des frühen und hohen Mittelalters in Böhmen
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe S. 541ff.

159Buchbeitrag  Karl IV. als Gründer der Prager Universität
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: Aachen und Prag - Krönungsstädte Europas 1 S. 50-51

160Buchbeitrag  Kopiáre v Cechách v dobe predhusitské [Cartularies in Bohemia till the Hussite era]
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: FS František Šmahel (Verba) S. 231-249

161Buchbeitrag  The Necrology of the Codex Gigas of Bohemia (Kungliga Biblioteket Stockholm, MS A 148)
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: The Durham Liber Vitae and its context S. 192-204
http://books.google.com/books?id=YOKc2azkvBcC&lpg=PA191&dq=%22Kungliga%20biblioteket%22&hl=sv&pg=PA191#v=onepage&q=%22Kungliga%20biblioteket%22&f=false

162Buchbeitrag  Poznámky k lékarum v Ceském státe do poloviny 14. století [Bemerkungen zu den Ärzten im böhmischen Staat bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts]
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: Curatores pauperum. Zrodla i tradycje kultury charytatywnej Europy S. 146-158

163Buchbeitrag  Die böhmischen Landtafeln als Produkt der höchsten Landesgerichtsbarkeit im Mittelalter: Ein Forschungsbericht
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV) S. 479-497

164Artikel  Z nových publikací k italskému verejnému notariátu
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: Sborník archivních prací Bd. 54 (2004) S. 237-248

165Buchbeitrag  Die Nationalsprachen in den böhmisch-mährischen Stadtkanzleien der vorhussitischen Zeit
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: La langue des actes
http://elec.enc.sorbonne.fr/document203.html

166Buchbeitrag  Poznámky ke stredovekým a rane novovekým dejinám ceských archivu
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: Moderní archivnictví v ceských zemích a na Slovensku S. 89-94

167Artikel  Knihy a knihovny na pražské univerzite v stredoveku: Strucný nástin [Bücher und Bibliotheken an der Prager Universität im Mittelalter. Knapper Abriss]
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 36/38 (1996/98) S. 23-29

168Buchbeitrag  Die Rolle der böhmisch-mährischen Städte, Burgen und Klöster im Itinerar der Luxemburger (1311-1419)
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: FS Herwig Ebner (2003) S. 277-291

169Artikel  Der böhmische Königshof im 15. Jahrhundert, besonders unter Georg von Podiebrad (1458-1471).
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Studia historica Tyrnaviensia Bd. 3 (2003) S. 205-223

170Artikel  Z nových katalogu rukopisných fondu rakouských knihoven
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Sborník archivních prací Bd. 53 (2003) S. 289-302

171Buchbeitrag  Burgkapellen, Kapläne und ihre Funktion im böhmischen Spätmittelalter: ein paar Bemerkungen = Hradní kaple, kaplani a jejich funkce v Cechach v pozdním stredoveku: nekolik poznámek
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Court chapels of the high and late middle ages and their artistic decoration S. 13-15, 323-325

172Buchbeitrag  Strucný prehled ceské historiografie ke stredovekým hospodárským dejinám ceským po vzniku Ceskoslovenské republiky v r. 1918
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej S. 110-113

173Buchbeitrag  Art. Wenzel (1378-1419)
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch Tl. 1 S. 315-318

174Buchbeitrag  Die historischen Hilfswissenschaften in der Tschechischen Republik während des letzten Jahrzehnts und ihre Stellung in der gegenwärtigen tschechischen Mediävistik
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Tschechische Mittelalterforschung 1990 - 2002 S. 67-95

175Buchbeitrag  Ohlas prvního zajetí Václava IV. v roce 1394 v Padove [Paduaner Echo der I. Gefangennahme Wenzels IV. im Jahre 1394]
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: FS Jaroslav Mezník S. 481-490

176Buchbeitrag  Art. Wenzelstein
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch Tl. 2 S. 621

177Buchbeitrag  Die Anfänge der Prämonstratenser im hochmittelalterlichen böhmischen Staat im Kontext der damaligen Ordensgeistlichkeit
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Studien zum Prämonstratenserorden S. 281-310

178Buchbeitrag  Dvorské a zemské elity v Cechách v dobe Václava IV. [Hof- und Landeseliten in Böhmen der Zeit Wenzels IV.]
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Genealogia. Stan i perspektywy badan nad spoleczenstwem Polski S. 301-316

179Artikel  Pomocné vedy historické a zejména diplomatika ve francouzskych encyklopediich 2 pule 18. století. První poznámky [Historische Hilfswissenschaften, vornehmlich die Urkundenlehre in den französischen Enzyklopädien der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Erste Bemerkungen]
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity C Bd. 50 (2003) S. 177-186
http://hdl.handle.net/11222.digilib/102555

180Buchbeitrag  Art. Bettlern und Tocník
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch Tl. 2 S. 60

181Buchbeitrag  Heraldika [Heraldry]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 343-372

182Buchbeitrag  Beginnings of Bohemian Reformation in the Northwest: The Waldensians and the Reformers in the Deanery of Kadan at the Turn of the Fourteenth Century
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 4 S. 43-56

183Buchbeitrag  Paleografie [Palaeography]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 25-116

184Buchbeitrag  Johann von Luxemburg und Ludwig IV. von Bayern
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Kaiser Ludwig der Bayer. Konflikte, Weichenstellungen S. 139-161

185Buchbeitrag  Ex disiectis membris diplomaticis aevi Wenceslai IV. List Václava Králíka z Burenic brnenské kolegiátní kapitule z Archivu mesta Bratislavy a prechod olomouckého biskupství na Lacka z Kravar v r. 1402 [Ex disiectis membris diplomaticis aevi Wenceslai IV. Ein Brief des Wenzel Králík von Bur(enice dem Brünner Kollegiatkapitel aus dem Archiv der Stadt Preßburg und Übergang des Olmützer Bistums an Laczko von Kravare im Jahre 1402]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: FS Jan Janák S. 557-563

186Buchbeitrag  Papežská kurie a laikové v ceském státe za Karla IV. v letech 1342-1362. (Sonda do kuriální i ceské vzájemné každodennosti) [Pontifical Curia and the Laity in the Czech State under Charles IV. in the years 1342-1362. A Probe into the Curial and Czech Common Practice]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: FS Jaroslav Kadlec (2002) S. 163-180

187Artikel  Z nemeckych a rakouskych publikací k dobe krále a císare Friedricha III. se zvlástním prihlednutim k jeho Regestum Imperii [Rezension zu: Regesten Kaiser Friedrichs III.]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Sborník archivních prací Bd. 52 (2002) S. 591-607

188Buchbeitrag  Böhmisch-bayerische Kulturkontakte vom Hochmittelalter bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Bibliotheksgeschichtliche Bemerkungen
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: FS Peter Johanek (2002) S. 125-138

189Buchbeitrag  Geistlich und weltlich am Hofe der letzten Premysliden und der Luxemburger
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Erziehung und Bildung bei Hofe S. 157-166

190Buchbeitrag  Der schriftliche Verkehr der römischen Könige und Kaiser mit dem Herzogtum und Königtum Böhmen bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: FS Egon Boshof (2002) S. 705-720

191Buchbeitrag  Hof und Hofführung Wenzels IV. (1376-1419)
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im späten Mittelalter S. 105-136
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/17549/11361

192Buchbeitrag  Chronologie [Chronology]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 117-140

193Buchbeitrag  Cartularies and the Preservation of Documents in the Archives of the Bohemian Crown before the Hussite Revolution
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Charters, cartularies, and archives S. 137-150

194Buchbeitrag  Epigrafika [Epigraphics]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 373-396

195Buchbeitrag  Sfragistika [Sigillography]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 315-342

196Buchbeitrag  Kodikologie [Codicology]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 279-314

197Buchbeitrag  Knihy a knihovny na pražské univerzite v dobe predhusitské. [Bücher und Bibliotheken an der Universität Prag in vorhussitischer Zeit.]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Kultura edukacyjna na Górnym Slasku S. 311-321

198Buchbeitrag  Prehledné dejiny ceských a moravských knihoven do pocátku novoveku (ca 1526) [The History of the Bohemian and Moravian Libraries to the beginning of new age (ca 1526)]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Dejiny knihoven a knihovnictví (2) S. 79-114

199Buchbeitrag  Diplomatika [Diplomatics]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 179-278

200Buchbeitrag  Die böhmische Kurwürde in der Premyslidenzeit
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Königliche Tochterstämme S. 79-106

201Artikel  Z nových germanistických príspevku k stredoveké diplomatice, zejména k mestskému knihovnictví v Ceských zemíc
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Sborník archivních prací Bd. 52 (2002) S. 329-337

202Buchbeitrag  Knize Premek Tesinsky ve sluzbach ceskych kralu = Ksiaze Przemko I Cieszyriski w sluzbach krolow czeskich = Herzog Przemko von Teschen in den Diensten der Könige von Böhmen
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Tešínská Madona a vzácné sochy Petra Parlére S. 58-62, 63-67,68-72

203Artikel  Klasobraní zahranicních prací posledních let k dejinám stredovekého školství, prevážne univerzitního.
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 42 (2002) S. 175-184

204Artikel  Europas Mitte um das Jahr 1000 - Stred Evropy kolem roku 1000. Výstava konaná pod záštitou Rady Evropy v prostorách Starého paláce Pražského hradu v breznu až cervnu 2002.
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Cesky casopis historicky Bd. 100 (2002) S. 702-707

205Buchbeitrag  Ceská církev, její organizace a správa ve vztahu ke státu do husitství. Nekolik úvah [Die böhmische Kirche, ihre Organisation und die Beziehung zum Staat bis zur Zeit der hussitischen Revolution. Einige Überlegungen]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Církevní správa a její písemnosti na pelomu stedovku a novovku S. 9-26

206Buchbeitrag  Genealogie [Genealogy]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 141-178

207Artikel  Pražské mestské kanceláre a kancelár dvorská v pozdním stredoveku. [Die Beziehung der Prager städtischen Kanzlei und der königlichen Kanzlei im Spätmittelalter.]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Documenta Pragensia Bd. 21 (2002) S. 29-38

208Buchbeitrag  Dvoran - diplomat.
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Clovek Ceského stredoveku S. 118-138

209Buchbeitrag  Art. Wenzel, König
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Lexikon für Theologie und Kirche (3) 10 S. Sp. 1090-1091

210Buchbeitrag  F. M. Pelcl a diplomatický materiál
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: František Martin Pelcl. Sborník príspevku z odborného semináre S. 65-74

211Artikel  Castellologica bohemica jako multioborový sborník
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Casopis Národního muzea v Praze. Rada historická Bd. 170 (2001) S. 117-118

212Artikel  Nová budova Státního ústredního a Státního oblastního archivu v Praze
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Zpravodaj historického klubu Bd. 12 (2001) S. 74-77

213Buchbeitrag  Zisterziensische Bibliotheken Böhmens in der vorhussitischen Zeit (Mitte des 12. Jahrhunderts - 1420)
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Mediaevalia Augiensia S. 375-406
https://doi.org/10.11588/vuf.2001.0.17752

214Artikel  Centrum medievistických studií, jeho organizace a cíle
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Zpravodaj historického klubu Bd. 12 (2001) S. 62-65

215Buchbeitrag  Eine Regensburger nicht alltägliche Episode Wenzels IV. vom Jahre 1398, zugleich ein Beispiel des reichsstädtischen Amtierens
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: FS Waclaw Korta S. 169-175

216Buchbeitrag  Adel und Nicht-Adel an der Schwelle von der Premysliden- zur Luxemburger-Zeit in Böhmen. Ein kommentierter Literaturbericht
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Zwischen Nicht-Adel und Adel S. 157-178
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/17541/11353

217Buchbeitrag  Ceské království a Slezsko v bežné agende papežské kurie v dobe Václava IV. Pokus o rámcové statistické vyhodnocení [Das Königreich Böhmen und Schlesien in der Alltagsagende der päpstlichen Kurie im Zeitalter Wenzels IV. Versuch um rahmenweise statistische Auswertung]
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Lux Romana w Europie Srodkowej ze szczególnym uwzglednieniem Slaska S. 88-100

218Artikel  Z novych zahranicních publikací k papežské a církevny diplomatice pozdního stredovéku a raného novoveku z bohemikálního pohledu [Aus den neuen ausländischen Publikationen zur Papst- und Kirchendiplomatik des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit]
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Sborník archivních prací Bd. 51 (2001) S. 439-451

219Buchbeitrag  Die Luxemburger und die böhmischen königlichen Städte des 14. Jahrhunderts im Lichte ihres Privilegiengutes
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: FS Karl Czok S. 413-430

220Buchbeitrag  Bludné cesty ceských stredovekých rukopisu
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: FS Jan Kuklík S. 59-66

221Artikel  Zu den Ernennungen der öffentlichen Notare im vorhussitischen Böhmen: Mit etlichen Streifzügen ins Reich.
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Pravnehistorické studie Bd. 35 (2000) S. 59-66

222Buchbeitrag  Die Kommunikation der Reichsstädte und der böhmisch-königlichen Städte mit der Zentralgewalt unter Karl IV. und besonders Wenzel IV. (Ein Kapitel aus der spätmittelalterlichen Diplomatik und Verwaltungsgeschichte, zugleich ein Beitrag zur Frage der spätmittelalterlichen Deperdita)
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: La diplomatique urbaine en Europe au Moyen Âge S. 195-216
http://elec.enc.sorbonne.fr/cid/cid1998/art_12

223Buchbeitrag  The Luxemburgs and Rupert of the Palatinate, 1347-1410
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: The new Cambridge medieval history 6 S. 551-569

224Buchbeitrag  The use of charters and other documents in Przemyslide Bohemia
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Charters and the use of the written word in Medieval Society S. 133-144

225Artikel  Pomocné vedy historické v edicní praxi
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Sborník archivních prací Bd. 50 (2000) S. 437-446

226Buchbeitrag  Wenzel (IV.) und Giangaleazzo Visconti
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: FS Peter Moraw S. 203-226

227Buchbeitrag  Streiflichter in den Geschäftsgang der Kanzlei Kaiser Karls IV. Hofkanzlei und das Sittener Kapitel im J. 1365
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) S. 257-264

228Artikel  Pulstoletí Sborníku archivních prací
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Sborník archivních prací Bd. 50 (2000) S. 323-326

229Buchbeitrag  Kurzgefasste Geschichte der Erforschung der städtischen Diplomatik in den böhmischen Ländern
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: La diplomatique urbaine en Europe au Moyen Âge S. 217-227
http://elec.enc.sorbonne.fr/cid/cid1998/art_13

230Buchbeitrag  Žatecký landfríd Václava IV. z brezna r. 1415 [The 'Landfried' of Žatec (Wenceslas' IV.) from March 1415)]
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: FS Jindrich Šebánek S. 99-108

231Buchbeitrag  Slezané - príslušníci vratislavského biskupství na dvore Václava IV. [Schlesier - Angehörige des Breslauer Bistums am Hofe Wenzels IV.]
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Tysiacletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wroclawskiej S. 121-132

232Buchbeitrag  Sekce pomocných ved historických
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: VIII. sjezd ceských historiku. Hradec Králové S. 159-160

233Buchbeitrag  Grundzüge der Schrift- und Bibliothekskultur im böhmischen Staat des 13. Jahrhunderts
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Geistesleben im 13. Jahrhundert S. 537-539

234Buchbeitrag  Bemerkungen und Überlegungen zu den hochadeligen böhmischen Itineraren im Spätmittelalter, besonders zu dem des Ulrich von Rosenberg
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Adelige Welt und familiäre Beziehung S. 43-57

235Buchbeitrag  Die Landklöster und Stadt in Böhmen bzw. in Prag bis zur hussitischen Revolution
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowozytnym S. 61-69

236Artikel  Z nemeckých historických výstav roku 1998.
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Cesky casopis historicky Bd. 97 (1999) S. 603-607

237Buchbeitrag  Die heimischen und lokalen Heiligen in den urkundlichen Datierungen Böhmens des Hoch- und Spätmittelalters. Einige Sondierungen
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Fonctions sociales et politiques du culte des saints S. 237-246

238Artikel  K ceskomoravské prosopografii pocátku 15. století - Mikuláš z Velecína, Vlcího alias z Velešína ?
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Ceská literatura Bd. 47 (1999) S. 463-467

239Buchbeitrag  Angebliche Versuche der Premysliden des 11. Jahrhunderts um das Erzbistum Prag
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Prusy - Polska - Europa. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozaytnych S. 35-44

240Buchbeitrag  Cenni sulle stampe italiane nelle biblioteche ceche della fine del Medioevo e dell'inizio del Cinquecento
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Italia e Boemia nella cornice del Rinascimento europeo S. 97-107

241Buchbeitrag  Dvur a rezidence ceských panovníku doby premyslovské a rane lucemburské. Strucný prehled vývoje a literatury pro dobu do roku 1346 [Der Hof und Residenzen der böhmischen Herrscher der Premysliden und frühluxemburgischen Zeit. Kurze Übersicht der Entwicklung und Literatur über die Zeit bis 1346]
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Aristokratické rezidence a dvory v raném novoveku S. 29-70

242Artikel  Dve kritické úvahy nad soucasnou zahranicní i domácí paleograficko-kodikologickou produkcí. [Zwei kritische Überlegungen zum zeitgenössischen ausländischen und tschechischen paläographisch-kodikologischen Schrifttum]
Hlavácek, Ivan. (1999 - 2000) - In: Studie o rukopisech Bd. 33 (1999/2000) S. 253-268

243Buchbeitrag  Itinerarium Georgii regis Bohemiae. Strucný souhrn problematiky [Itinerarium Georgii regis Bohemiae. Eine kurze Zusammenfassung der Problematik]
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: FS Jaroslav Kaspar (1999) S. 53-61

244Buchbeitrag  František Palacký, pomocné vedy historické, edice a edicní techniky [František Palacký, die historischen Hilfswissenschaften, Editionen und Editionstechniken]
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: František Palacký 1798 - 1998 S. 165-178

245Artikel  Z nových místopisne orientovaných slovníku a pomucek k ceským dejinám po dvaceti letech [ Aus neueren topographisch orientierten Lexika und anderen Hilfsmitteln zur böhmischen Geschichte nach zwanzig Jahren]
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Sborník archivních prací Bd. 49 (1999) S. 226-252

246Buchbeitrag  Václav IV. a jeho moravské aktivity a kancelár pred a po smrti moravského markrabete Jošta, † 18.01.1411 [Wenzel IV., seine mährischen Aktivitäten und seine Kanzlei um die Zeit des Todes des mährischen Markgrafen Jodok, † 18.01.1411]
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: FS Josef Válka S. 251-259

247Buchbeitrag  Studie k Ceskému korunnímu archivu. Karel IV. jako bezprostrední príjemce listin svých poddaných
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: FS František Kavka (1999) S. 41-49

248Buchbeitrag  Minoritäten im europäischen Mittelalter
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Europa und seine Minderheiten S. 24-30

249Buchbeitrag  Zur Frage der Siedlungstypen im böhmischen Staat der Premyslidenherzöge vom 9. bis zum 12. Jahrhundert
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Die Frühgeschichte der europäischen Stadt im 11. Jahrhundert S. 261-271

250Buchbeitrag  Der diplomatische Verkehr der böhmischen Partner mit der Kurie bis zum Tode Wenzels I. (1253)
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: FS Zdenka Hledíková (1998) S. 165-180

251Buchbeitrag  Der Hof Wenzels IV. als führendes Kulturzentrum Mitteleuropas
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Die Wenzelsbibel S. 9-36

252Buchbeitrag  Zur böhmischen Inquisition und Häresiebekämpfung um das Jahr 1400
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter S. 109-131

253Artikel  Ceské archivnictví a Karlova univerzita. K univerzitnímu jubileu 1348-1998 [ Das böhmische Archivwesen und die Karlsuniversität. Zum Universitätsjubiläum 1348-1998]
Hlavácek, IvanLedvinka, VáclavSladek, Oldrich. (1998) - In: Sborník archivních prací Bd. 48 (1998) S. 3-10

254Buchbeitrag  Johann von Luxemburg und die böhmischen Städte: Bemerkungen zu Johanns Itinerar
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: King John of Luxembourg (1296-1346) S. 19-27

255Artikel  Andrzej Walkówski, Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Slasku do konca XIII w. [IV]. [Andrzej Walkówski, Cistercian scriptoriums of the Pforta filiation in Silesia to the end of the 13th century]
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Archivni casopis Bd. 48 (1998) S. 259-260

256Buchbeitrag  Cesko-rakouské sousedství do pocátku vlády Premysla Otakara II [Böhmisch-österreichische Nachbarschaft bis zu den Anfängen Premysls II.]
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Cesko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko S. 9-19

257Buchbeitrag  Art. Wilhelm von Lestkov († 1369)
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 172

258Artikel  [Rezension zu:] Dieter Rübsamen, Das Briefeingangregister des Nürnberger Rates für die Jahre 1449-1457
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Archivni casopis Bd. 48 (1998) S. 196

259Artikel  Má "setkání" s Arnoštem z Pardubic
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Listy starohradské kroniky Bd. 21 (1998) S. 5-6

260Buchbeitrag  Kommunikation der Zentralmacht mit Reichsuntertanen sowie auswärtigen Mächten unter König Wenzel (IV.)
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen S. 19-30

261Buchbeitrag  Zur Regalienverleihungen Wenzels IV. an reichsunmittelbare kirchliche Würdenträger (Skizze aufgrund des "Falles" des Abtes von Werden)
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: FS Peter Herde (Reich) Tl. 2 S. 651-663

262Artikel  Opoždené ohlédnutí za rokem Jana Lucemburského
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Historický obzor Bd. 9 (1998) S. 132

263Artikel  Ze správní každodennosti Václava IV. jako rímského krále. Hesenský klášter Haina pred ríšským dvorským soudem [Aus dem Verwaltungsalltag Wenzels IV. als römischer König. Das hessische Kloster Haina vor dem Reichshofgericht]
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Casopis matice moravské Bd. 117 (1998) S. 377-382

264Buchbeitrag  Böhmisch-österreichische Nachbarschaft bis zu den Anfängen Przemysls II.
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert S. 11-23

265Buchbeitrag  Art. Zunft, Zunftwesen, Zunftrecht. A. Westen. IX. Ostmitteleuropa. 3. Böhmische Länder
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 705-706

266Buchbeitrag  Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. Ein Beispiel für bestandsorientierte territoriale Regestenwerke des Spätmittelalters
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Irgang-Kersken, Urkundenbücher S. 227-236

267Buchbeitrag  Art. Steuer, Steuerwesen. I. Ostmitteleuropa. I. Böhmen und Polen
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 154-155

268Artikel  Z novinek nemecké historiografie raného stredoveku
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Pravnehistorické studie Bd. 34 (1997) S. 280-283

269Buchbeitrag  Die Deutschherrenritter und die Kirche im böhmischen Staat der Premyslidenzeit
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Ritterorden und Kirche im Mittelalter S. 129-142

270Buchbeitrag  Überlegungen zur Erfassung und Erforschung des Raumes im Böhmen des 14. und 15. Jahrhunderts. Zu den Auswertungsmöglichkeiten der spätmittelalterlichen böhmischen Itinerare. Einige Glossen zum Problem
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter S. 591-602

271Artikel  Paläographie im Unterricht an den Universitäten der Tschechischen Republik
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Gazette du livre médiéval Bd. 30 (1997) S. 22-25

272Buchbeitrag  Il Regno di Boemia, i Lussemburgo e l'Italia
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Comunicazione e mobilità nel Medioevo S. 519-539

273Buchbeitrag  Art. Urkunde, Urkundenwesen. A. V. Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1307

274Buchbeitrag  Colligere fragmenta II.: Desátkový spor v západoceské Brtné v osmdesátých letech 14. století [ Colligere fragmenta II. Der Zehntstreit im westböhmischen Dorf Brtná in den 80er Jahren des 14. Jahrhunderts]
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 227-233

275Artikel  Nástin historiografie mesta Chebu a Chebska
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Sborník Chebského muzea (1997) S. 132-140

276Buchbeitrag  Zur Frage der Saisonalität und des Arbeitsrhythmus in der mittelalterlichen Verwaltung. Bemerkungen zur Auslaufstatistik der Kanzleien der letzten Premysliden und Johanns von Luxemburg
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: FS Antoni Gasiorowski (1997) S. 447-455

277Artikel  Colligere fragmenta. K dosud neznámým diplomatickým pramenum doby lucemburské. [Colligere fragmenta. Zu bisher unbekannten diplomatischen Quellen der Luxemburgerzeit]
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 1 (1997) S. 73-76

278Artikel  Abriß der Egerer und egerländischen Historiographie
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Archivalische Zeitschrift Bd. 80 (1997) S. 181-194

279Artikel  Královský poklad ve slezské Strede [Der königliche Schatz in Neumarkt/Schlesien]
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Cesky casopis historicky Bd. 95 (1997) S. 448-459

280Buchbeitrag  Art. Velehrad
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1450

281Artikel  Der deutsche Südwesten und König Wenzel IV. im Spiegel seines Geschäftsschriftgutes. Streiflichter, Betrachtungen und Beispiele
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins Bd. 145 (1997) S. 83-115

282Buchbeitrag  Trampoty mocných a trampoty s mocnými. Malá listinná causerie o pobytu Václava IV. v Mergentheimu v cervenci 1380 a výlohách s tím spojených [Die Qual der Mächtigen und die Qual mit den Mächtigen. Kleine urkundliche Causerie über den Aufenthalt Wenzels IV. in Mergentheim im Juli 1380 und über die damit verbundenen Kosten.]
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: FS Ivan Martinovský S. 5-15

283Buchbeitrag  Hussens Bücher. Einige Überlegungen zu Hussens Bibliothek und Bücherbenutzung
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Jan Hus. Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen S. 113-119

284Buchbeitrag  Verwaltungsgeschichtliche Bemerkungen zum Itinerar Johanns von Luxemburg
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Johann der Blinde S. 121-134

285Buchbeitrag  Art. Strahov
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 209-210

286Buchbeitrag  Iter Germanicum II. aneb Ceský historik u Bodamského jezera
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Historikové na cestách S. 23-34

287Buchbeitrag  Art. Wenzel IV., König von Böhmen seit 1363, deutscher König 1376-1400 († 1419)
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2190-2192

288Buchbeitrag  Pracovní den a týden v dvorské kancelárí Václava IV. [Arbeitstag und Arbeitswoche in der Hofkanzlei Wenzels IV.]
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: FS Jaroslav Marek S. 135-147

289Buchbeitrag  Pomocné vedy historické a jejich postavení v soucasné historiografii [ Historische Hilfswissenschaften uund ihre Stellung in der zeitgenössischen Historiographie]
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: Pomocné vedy historické a jejich místo mezi historickými obory S. 15-26

290Buchbeitrag  Sigismund von Luxemburg und sein Anteil an der Reichsreform
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: Reform von Kirche und Reich S. 61-77

291Buchbeitrag  Materiálie k dejinám knihovny pražské kartouzy [Materialien zur Geschichte der Bibliothek der Prager Kartause.]
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: FS Pavel Preiss S. 33-39

292Buchbeitrag  Zu den graphischen Elementen im böhmischen Urkundenwesen des vorhussitischen Zeit ( bis 1419)
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: Graphische Symbole in Urkunden S. 571-594

293Artikel  Bemerkungen zur inneren Struktur und zum Fungieren des Hofes Wenzels IV.
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 1 (1996) S. 101-114

294Buchbeitrag  Zwei bibliotheksgeschichtliche Miszellen zur intellektuellen Individualität im Spätmittelalter. Bürgerliche Bücherverzeichnisse und Ausleihkataloge im böhmisch-österreichisch-bayerischen Raum
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: Individuum und Individualität im Mittelalter S. 577-587

295Buchbeitrag  Ješte( jednou - a ani to možná ne naposledy - Mocran et Mocran.
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: In memoriam Josefa Macka S. 45-51

296Artikel  Poznámky k italským tiskum v ceských knihovnách na konci stredoveku a pocátkem 16. století [Bemerkungen zu den italienischen Drucken in den böhmischen Bibliotheken am Ende des Mittelalters und am Anfang des 16.Jahrhunderts]
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: Miscellanea oddelení rukopisu a starých tisku Bd. 13 (1996) S. 39-52

297Artikel  Nekolik úvah nad novými rakouskými pracemi o dejinách stredoveké knihy.
Hlavácek, Ivan. (1995 - 1996) - In: Studie o rukopisech Bd. 31 (1995/96) S. 195-203

298Buchbeitrag  Markrabí Jošt v Praze v roce 1398 [Markgraf Jodok von Mähren in Prag im Jahre 1398.]
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: FS Eva Šmilauerová S. 35-42

299Buchbeitrag  O knihách a knihovnách v ceských dejinách
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Prednášky z 34. a 35. behu LŠSS S. 223-234

300Buchbeitrag  Husovy knihy. Nekolikero úvah o Husove bibliotéce a užívání knih
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi S. 90-95

301Buchbeitrag  Allgemeine Vorbedingungen der bischöflichen Diplomatik in Ostmitteleuropa und die ersten Schritte des Prager bischöflichen Urkundenwesens bis 1300
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250 S. 121-130

302Buchbeitrag  Art. Siegel. VI. Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1853

303Buchbeitrag  Art. Saaz
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1211-1212

304Buchbeitrag  Zur Nürnberger Alltagskommunikation mit der Reichszentrale unter Wenzel (IV.) bis zum Abfall im Jahre 1401
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: FS Kurt Reindel (1995) S. 321-334

305Buchbeitrag  August Sedlácek a diplomatický materiál
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: August Sedlácek a pomocné vedy historické S. 53-62

306Artikel  Nekolik pramenných drobností k ceským dejinám doby lucemburské (K neliterární písemné kulture v Cechách doby Václava IV.) [Etliche Quellenfunde zur böhmischen Geschichte der Luxemburgerzeit (Zur nichtliterarischen schriftlichen Kultur Böhmens im Zeitalter Wenzels IV.)]
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 12 (1995) S. 73-89

307Buchbeitrag  Das Königreich Böhmen, die Luxemburger und Italien
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Kommunikation und Mobilität im Mittelalter S. 305-317

308Buchbeitrag  Art. Pulkava Pribík, Kleinadliger
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 324-325

309Buchbeitrag  Jan z Jenstejna a Norimberk na pocátku 80. let 14. století [Johann von Jenstein und Nürnberg zu Beginn der achtziger Jahre des 14. Jahrhunderts]
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: FS Karlu Malému S. 123-132

310Buchbeitrag  Die spätmittelalterlichen böhmischen Nekrologien als Quelle des klösterlichen Alltags
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge S. 581-590

311Artikel  Katedra pomocných ved historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 1986-1995
Hlavácek, IvanSousa, Jirí. (1995) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 12 (1995) S. 144-157

312Artikel  Na okraj nejnovejších polských prací o církevních korporacích. Rády a kapituly
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 12 (1995) S. 133-138

313Buchbeitrag  Art. Stephan von Pálec (Palecz, Palcz, de Maiori Palcz) (1370-1424)
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 10 S. Sp. 1384-1386

314Buchbeitrag  Itinerár jako pracovní nástroj ceského medievisty. [Die Itinerarforschung als Arbeitsinstrument des tschechischen Mediävisten]
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Cesty a cestování v živote spolecnosti S. 57-61

315Buchbeitrag  Art. Sickel, Theodor Ritter von (1826-1908)
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 10 S. Sp. 13-16

316Buchbeitrag  Kláštery a jejich školství v Cechách v dobe predhusitské [ Klöster und ihr Schulwesen im vorhussitischen Böhmen]
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Klasztor w spoleczenstwie sredniowiecznym i nowozytnym S. 241-246

317Buchbeitrag  Überlegungen zum Kapellanat am Luxemburgischen Hof unter Johann von Luxemburg, Karl IV. und Wenzel
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Alltag bei Hofe S. 83-109

318Buchbeitrag  Art. Prag
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 159-164

319Artikel  Böhmens "Sonderweg"
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Mitteilungen der Residenzenkommission Bd. 5, 1 (1995) S. 14-15

320Artikel  Nová literatura o kulture pozdne stredovekých dvoru
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Cesky casopis historicky Bd. 93 (1995) S. 130-136

321Buchbeitrag  Zum böhmischen Bildungs- und Bibliothekswesen in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Vom Versuch der Errichtung der Prager Universität durch Wenzel II. bis zu ihrer Gründung durch Karl IV.
Hlavácek, Ivan. (1994) - In: FS Albert Zimmermann S. 795-806

322Artikel  Skryté edice a regesty listin a listu k dejinám husitské revoluce 1419-1437
Hlavácek, IvanTecl, RudolfVondrácek, Milan [Bearb.]. (1994) - In: Táborský archiv Bd. 6 (1994) S. 145-149

323Buchbeitrag  Die Wiener Haft Wenzels IV. der Jahre 1402-1403 aus diplomatischer und verwaltungsgeschichtlicher Sicht
Hlavácek, Ivan. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) S. 225-238

324Buchbeitrag  Art. Rokycana, Johannes (1400-1471)
Hlavácek, Ivan. (1994) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 8 S. Sp. 612-615

325Buchbeitrag  Zu den Spannungen zwischen Sigismund von Luxemburg und Wenzel IV.
Hlavácek, Ivan. (1994) - In: Sigismund von Luxemburg S. 45-52

326Buchbeitrag  Príspevky k starsím dejinám knihovny brevnovského klástera (Od nejstarsích dob do r. 1420)
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Milénium brevnovského klástera S. 53-65

327Buchbeitrag  Zu den kulturellen Kontakten zwischen den böhmischen und österreichischen Ländern im 15. Jahrhundert
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich S. 67-77

328Buchbeitrag  Die Aufenthalte Rudolfs I. in Böhmen und Mähren aus verwaltungs- und rechtsgeschichtlicher Sicht
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Boshof-Erkens, Rudolf von Habsburg S. 79-85

329Buchbeitrag  Aus der Geschichte der Abtei in Brevnov
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Tausend Jahre Benediktiner Kloster in Brevnov S. 13-19

330Artikel  Facit brevnovského milénia
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Historický obzor Bd. 4 (1993) S. 282-283

331Buchbeitrag  Johánek z Pomuku a jeho doba
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Svatý Jan Nepomucký 1393-1993 (Katalog) S. 13-19

332Buchbeitrag  Art. Pilsen
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 2159-2160

333Buchbeitrag  Beiträge zur Erforschung der Beziehungen Friedrichs III. zu Böhmen bis zum Tode Georgs von Podiebrad (1471)
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Kaiser Friedrich III. in seiner Zeit S. 279-298

334Buchbeitrag  Art. Maiestas Carolina
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 111

335Artikel  Miscellanea codicologica Bohemica Oxoniensia medii aevi
Hlavácek, Ivan. (1993 - 1994) - In: Studie o rukopisech Bd. 30 (1993/94) S. 3-22

336Buchbeitrag  Knihovna koleje Všech svatých v r. 1603 na základe svého soupisu. Príspevek k dejinám knihoven pražské univerzity v 16. století.
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Miscellanea Miloslao Vlk archiepiscopo Pragensi S. 119-127

337Buchbeitrag  Zur zeitgenössischen Terminologie der diplomatischen Schriftstücke des böhmischen Mittelalters, I. (bis in die Mitte des 13. Jahrhundert)
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: FS Józef Szymanski (1992) S. 137-146
http://fbc.pionier.net.pl/id/nnw4ktw

338Buchbeitrag  Prag als Aufenthaltsort westmitteleuropäischer geistlicher Fürsten in der Zeit Karls IV.
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: FS Ferdinand Seibt (München) S. 153-163

339Buchbeitrag  Zwei Beiträge zur böhmischen Epigraphik
Hlavácek, IvanRohácek, Jirí. (1992) - In: Vom Quellenwert der Inschriften S. 267-283

340Buchbeitrag  K typologii stredovìkých soupisù knih a knihoven na prikladu ceských zemí [Zur Typologie mittelalterlicher Bücher- und Bibliotheksverzeichnisse am Beispiel der bóhmischen Lander]
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: FS Rostislav Nový (1992) S. 63-68

341Buchbeitrag  O dnešní aktuálnosti heraldiky a jejích úkolech
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Heraldica viva. Sborník príspevku z konference ceských, moravských a slezských heraldiku S. 3-8

342Artikel  Príprava na výstavu o sálské dynastii a co s tím souvisí
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Cesky casopis historicky Bd. 90 (1992) S. 226-237

343Artikel  Die Grenze des böhmischen Staates im Spiegel des Itinerars der späten Premysliden und der Luxemburger unter besonderer Berücksichtigung der böhmisch-bayerischen Grenze in der Luxemburgerzeit
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung Bd. 52 (1992) S. 231-239
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00048842/image_248

344Buchbeitrag  Z dejin vyšehradské kapitulní knihovny ve stredoveku. Od pocátku do husitství.
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Královský Vyšehrad. Sborník S. 69-81

345Buchbeitrag  Zum Alltag des Rates der Prager Neustadt im Spiegel der Rechnungen vom Anfang des 15. Jahrhunderts
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: FS Harry Kühnel S. 309-322

346Artikel  Skryté edice a regesty listin a listu k dejinám husitské revoluce 1419-1437
Hlavácek, IvanTecl, RudolfVondrácek, Milan [Hrsg.]. (1992) - In: Táborský archiv Bd. 4 (1992) S. 5-31, 145-149

347Artikel  Überlegungen zum Geschenkwesen im Mittelalter
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Mitteilungen der Residenzenkommission Bd. 2 (1992) S. 12-15

348Buchbeitrag  K dochování husitské a protihusitské polemické literatury v 15. století
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Jihlava a basilejská kompaktáta S. 29-36

349Artikel  Kanceláre ceských mest jako strediska kulturního života své doby, zejména v pozdním stredoveku
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica , 1 (1992) S. 22-30

350Artikel  Z Kazdodennosti Karla IV. a Jeho Dvora: Ubytovací moznosti v Praze v polovine 14. stoleti
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Cesky casopis historicky Bd. 90 (1992) S. 33-42

351Buchbeitrag  Die böhmische vorhussitische Historiographie als Quelle der Verwaltungsgeschichte
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Gedenkschrift für Frantisek Graus S. 53-62

352Artikel  Bemerkungen und Überlegungen zur böhmischen Bibliotheksgeschichte der Hussitenzeit
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Studie o rukopisech Bd. 29 (1992) S. 21-34

353Buchbeitrag  Art. Johann von Neumarkt († 1380)
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 518

354Buchbeitrag  Nekolik zamyšlení nad možnostmi vedecké práce ceského archiváre
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Archivnictví v Ceské republice. Perspektivy - koncepce - plány S. 25-37

355Buchbeitrag  Art. Kanzlei, Kanzler. A. III. Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 914

356Buchbeitrag  Art. Königgrätz
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1324-1325

357Buchbeitrag  Dve zastavení u vztahu Václava IV. a ceskýych mest [Zwei Zugänge zu den Beziehungen zwischen Wenzel IV. und den böhmischen Städten]
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: FS Josef Petrán (1991) S. 55-78

358Buchbeitrag  Brünn als Residenz der Markgrafen der luxemburgischen Sekundogenitur
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Fürstliche Residenzen im spätmittelalterlichen Europa S. 361-420
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/15911/9777

359Buchbeitrag  Art. Johannes von Jentzenstein (Jenstein), Erzbischof von Prag (1347/48-1400)
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 553-554

360Artikel  Diplomatik und Verwaltungs- und Kulturgeschichte
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Archivmitteilungen Bd. 41 (1991) S. 64-67

361Artikel  Poznámky ke knihovne kartuziánu v Dolanech v dobe predhusitské
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Studie o rukopisech Bd. 28 (1991) S. 3-12

362Buchbeitrag  Diplomatische Quellen und ihr Beitrag zur Erkenntnis der Natur im Hoch- und Spätmittelalter am Beispiel des mittelalterlichen Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Mensch und Natur im Mittelalter Tl. 2 S. 851-860

363Buchbeitrag  Art. Johann von Gelnhausen (14. Jahrhundert)
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 517

364Buchbeitrag  Art. Karlstein, Burg
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 997-998

365Buchbeitrag  L'exploitation du materiel diplomatique dans les chroniques de la Bohême médiévale
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: L'historiographie médiévale en Europe S. 77-98

366Artikel  Aktivita ceské slechty na dvore Václava IV.
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 1 (1991) S. 205-216

367Artikel  Poznamky k otazce deperdit v premanné zakladne historika
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 1 (1991) S. 357-364

368Buchbeitrag  Jihomoravané na universitách pozdního stredoveku a pocínajícího novoveku. Nekolik metodických poznámek
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Kulturne historické styky jižní Moravy S. 57-60

369Buchbeitrag  Art. Landtafel von Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1679-1680

370Buchbeitrag  Art. Kuttenberg
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1593-1594

371Buchbeitrag  Art. König, Königtum. H. Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1321

372Artikel  Pražští a olomouctí biskupové ve svedecných radách premyslovských a císarských listin [Die Bischöfe von Prag und Olmütz in den Zeugenreihen der Premysliden- u. Kaiserurkunden]
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 31 (1991) S. 11-21

373Buchbeitrag  Art. Lamprecht von Brunn († 1399)
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1633

374Buchbeitrag  Art. Iglau
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 366

375Buchbeitrag  Zur Rolle der geistlichen und ritterlichen Orden am Hofe der böhmischen Luxemburger
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Die Ritterorden zwischen geistlicher und weltlicher Macht im Mittelalter S. 153-160

376Buchbeitrag  Zur Rolle der geistlichen ritterlichen Orden am Hofe der böhmischen Luxemburger
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Die Ritterorden zwischen geistlicher und weltlicher Macht im Mittelalter S. 153-160

377Artikel  K cesko-ruským vztahum v pomocných vedách historických do roku 1917
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Studie k dejinam a kulture vychodnich Slovanu Bd. 19 (1990) S. 63-71

378Artikel  Olomouc jako místo vydání a olomouctí vydavatelé a príjemci v našich listinách do r. 1253.
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Historicka Olomouc a jeji soucasne problemy Bd. 8 (1990) S. 65-72

379Artikel  K promenám a pokroku diplomatiky po II. svetové válce.
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Archivni casopis Bd. 40, 2 (1990) S. 81-90

380Buchbeitrag  Zu den Memorialinschriften im luxemburgischen Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Epigraphik 1988 S. 245-257

381Artikel  K cesko-polským kulturním vztahum v dobe predhusitské
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia Bd. 24 (1990) S. 79-87

382Artikel  O výrobe a distribuci knih v Praze do rozšírení knihtisku.
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Documenta Pragensia Bd. 10, 1 (1990) S. 5-22

383Artikel  Zur zeitgenössischen Terminologie der diplomatischen Schriftstücke des böhmischen Mittelalters I. (bis in die Mitte des 13. Jh.)
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska F Bd. 45 (1990) S. 137-146
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1990-t45/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1990-t45-s137-146/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1990-t45-s137-146.pdf

384Buchbeitrag  Böhmen - Königreich und Land um 1400.
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Prag um 1400. Der Schöne Stil. Böhmische Malerei und Plastik in der Gotik S. 11-17

385Artikel  Nemecké "Residenzenforschung".
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Cesky casopis historicky Bd. 88 (1990) S. 909-912

386Buchbeitrag  Das öffentliche Notariat in den böhmischen Ländern von den Anfängen bis zu der hussitischen Revolution
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Notariado público y documento privado Tl. 2 S. 1118-1193

387Buchbeitrag  Art. Goldene Bulle Kaiser Friedrichs II.
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 1540

388Artikel  Nekolik poznámek k pomocným vedám historickým na vysokých školách, v archivu a v archivní praxi.
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Sborník archivních prací Bd. 39 (1989) S. 501-504

389Artikel  Po Žižkových stopách ve Švédsku
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Casopis Národního muzea v Praze. Rada historická Bd. 158 (1989) S. 104-106

390Artikel  Slovníkové pomucky k stredoveké historiografii.
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica , 5 (1989) S. 126-128

391Buchbeitrag  Art. Finanzwesen, -verwaltung. B. Westliches Europa. VII. Ostmitteleuropa (Böhmen, Polen)
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 471-472

392Buchbeitrag  Fotografische Sammlungen mittelalterlicher Urkunden am Lehrstuhl für Historische Hilfswissenschaften der Karlsuniversität zu Prag
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Fotografische Sammlungen mittelalterlicher Urkunden S. 93-94

393Artikel  Soucasný stav a perspektivy pomocných ved historických v ceských zemích
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Sborník archivních prací Bd. 39 (1989) S. 549-555

394Buchbeitrag  Art. Franz (Franziskus) von Prag, Chronist († nach 1355)
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 799

395Buchbeitrag  Grundzüge der Entwicklung der lateinischen Diplomatik in den slawischen Ländern bzw. in Mittel- und Osteuropa
Hlavácek, Ivan. (1988) - In: Un secolo di paleografia e diplomatica S. 237-266

396Artikel  Colligere fragmenta. K dosud neznámým diplomatickým pramenum doby lucemburské. [Colligere fragmenta. Zu bisher unbekannten diplomatischen Quellen der Luxemburgerzeit]
Hlavácek, Ivan. (1988) - In: Sborník Kruhu prátel Muzea hlavního mesta Prahy Bd. 1 (1988) S. 129-135

397Buchbeitrag  Zur Erforschung von Urkundenfälschungen im luxemburgischen Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1988) - In: Fälschungen im Mittelalter Tl. 4 S. 617-638

398Artikel  Odraz a obraz husitství v úredních písemnostech v ceském státe
Hlavácek, Ivan. (1988 - 1991) - In: Husitský Tábor Bd. 10 (1988/91) S. 139-155

399Artikel  Epigraphica extranea novissima
Hlavácek, Ivan. (1988) - In: Umení Bd. 36 (1988) S. 375-378

400Artikel  Zentralörtliche Funktion Prags währen der der Luxemburger Zeit
Hlavácek, Ivan. (1988) - In: Historiker-Gesellschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Wissenschaftliche Mitteilungen (1988) S. 74-81

401Buchbeitrag  Bemerkungen zur Problematik der Zentralmacht und -verwaltung und deren Ausübung im böhmischen Staat der hussitischen Zeit
Hlavácek, Ivan. (1987) - In: Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich S. 491-498
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/16459/10298

402Buchbeitrag  Wenzel IV., sein Hof und seine Königsherrschaft vornehmlich über Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1987) - In: Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich S. 201-232
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/16938/10755

403Artikel  Skryté edice a regesty listin a listu k dejinám husitské revoluce (1419-1437) [Verstreute Editionen und Regesten von Urkunden und Briefen zur Geschichte der Hussitischen Revolution (1419-1437)]
Hlavácek, IvanTecl, RudolfVondrácek, Milan [Hrsg.]. (1987) - In: Táborský archiv Bd. 1 (1987) S. 8-56

404Buchbeitrag  Art. Elbogen
Hlavácek, Ivan. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1778-1779

405Buchbeitrag  Art. Dalimil, sog.
Hlavácek, Ivan. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 441-442

406Buchbeitrag  Art. Curia. 1. Curia regis. VII. Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 384-385

407Buchbeitrag  Die vorhussitische Prager Universität und die Texthandschriften ihrer Studenten
Hlavácek, Ivan. (1986) - In: Probleme der Bearbeitung mittelalterlicher Handschriften S. 133-140

408Buchbeitrag  Art. Eger, Egerland
Hlavácek, IvanAmbronn, Karl-Otto. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1604-1606

409Buchbeitrag  Zwei Miszellen zur Geschichte der Ritterorden in den böhmischen Ländern
Hlavácek, Ivan. (1985) - In: Die Rolle der Ritterorden in der mittelalterlichen Kultur S. 207-212

410Buchbeitrag  Johann der Blinde, König von Böhmen und Graf von Luxemburg
Hlavácek, Ivan. (1985) - In: Balduin von Luxemburg. Festschrift S. 151-174

411Artikel  O vztahu venkovských klášteru a mest v pozdnim stredoveku: nekolik informaci o obecné literature a poznámky k ceským pomerum doby predhusitské.
Hlavácek, Ivan. (1985) - In: Umení Bd. 33 (1985) S. 153-159

412Artikel  Poznámka k diplomatice Žilinské knihy [Eine Anmerkung zur Diplomatik vom Žilinaer Buch]
Hlavácek, Ivan. (1985) - In: Slovenská archivistika Bd. 20, 2 (1985) S. 114-117

413Buchbeitrag  Abriß der Geschichte der mährisch-markgräflichen Kanzlei der luxemburgischen Sekundogenitur
Hlavácek, Ivan. (1984) - In: Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter Tl. 1 S. 337-350
http://elec.enc.sorbonne.fr/cid/cid1983/art_15

414Artikel  Nekolik dodatku k regestum listin Albrechta II.
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Archivni casopis Bd. 33 (1983) S. 23-30

415Artikel  Ceští archivári a chebský mestský archiv na konci 19. století. (Z korespondence V.J. Novácka a J. Celakovského s H. Gradlem). [Die tschechischen Archivare und das Stadtarchiv in Cheb am Ende des 19. Jahrhunderts. (Aus der Korrespondenz des J.V. Novácek und J. Celakovský mit H. Gradl]
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Sborník archivních prací Bd. 33 (1983) S. 365-389

416Artikel  Kronik zbraslavská, listiny a diplomatika [Die Königsaaler Chronik, Urkunden und Diplomatik]
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Problémy dejin historiografie Bd. 1 (1983) S. 125-142

417Artikel  Donace knih chebského purkmistra Hanse Hirnlose chebské komende radu Nemeckých rytíru z r. 1413 [ Die Bücherdonation des Egerer Bürgermeisters Hans Hirnlos für die Egerer Kommende des Deutschherrenordens von 1413]
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje Bd. 20 (1984) S. 145-153

418Buchbeitrag  Poznámky k dejinám ceských knihoven ve 13. století [Böhmische Bibliotheken im 13. Jahrhundert]
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Umení 13. století v ceskych zemích S. 495-514

419Buchbeitrag  Art. Brünn
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 762-764

420Artikel  Nekolik úvah o diplomatice, jejích dejinách, potrebách a perspektivách. (U príležitosti 300. výrocí vydání Mabillonova epochálního díla). [Etliche Überlegungen über Diplomatik, ihre Geschichte, Bedürfnisse und Perspektiven]
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Sborník archivních prací Bd. 33 (1983) S. 3-30

421Buchbeitrag  Art. Brief, Briefliteratur, Briefsammlungen. C. Briefwesen und Briefliteratur in Ost- und Südosteuropa sowie in Skandinavien. I. Westslavischer Bereich
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 671-673

422Buchbeitrag  Art. Bibliothek. A. Allgemein. Europa. VI. Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 120-121

423Buchbeitrag  Die Formung der westslawischen Schrift-, Buch- und Bibliothekskultur unter dem Einfluss der lateinischen Kirche
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Gli Slavi occidentali e meridionali nell'alto Medioevo S. 701-737, 739-743

424Buchbeitrag  Art. Ceské Budejovice (Böhm. Budweis)
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 1641-1642

425Buchbeitrag  Kronika zbraslavská, listiny a diplomatika
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Problémy dejin historiografie S. 125-142

426Buchbeitrag  Übersicht über die epigraphische Forschung in den böhmischen Ländern
Hlavácek, Ivan. (1982) - In: Fachtagung für lateinische Epigraphik des Mittelalters und der Neuzeit S. 125-131

427Artikel  Hospodarska valka ceské koruny a rakouska v druhé poloviné 80 let 14 stoleti [Der Wirtschaftskrieg zwischen der böhmischen Krone und Österreich in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre des 14. Jahrhunderts]
Hlavácek, Ivan. (1982) - In: Casopis Národního muzea Bd. 151 (1982) S. 121-128

428Artikel  [Rezension zu:] Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440-1493). Nach Archiven und Bibliotheken geordnet. H. 1: Die Urkunden und Briefe aus Stadtarchiven im Bayerischen Hauptstaatsarchiv (München) (mit Ausnahme von Regensburg und Augsburg), hg. v. H. Koller, Wien 1982
Hlavácek, Ivan. (1982) - In: Archivni casopis Bd. 32 (1982) S. 247-249

429Buchbeitrag  Zákonodárné dilo Pavla Kristiána Koldina z Koldina a mestská diplomatika
Hlavácek, Ivan. (1982) - In: Mestke právo v 16.-18. stoleti v Evrope S. 279-288

430Artikel  Poznamky k problému "Husitství a Slezsko"
Hlavácek, Ivan. (1981) - In: Husitský Tábor Bd. 4 (1981) S. 119-126

431Artikel  Studie k dvoru Václava IV. [Studien zum Hof Wenzels IV.]
Hlavácek, Ivan. (1981) - In: Folia historica Bohemica Bd. 3 (1981) S. 135-193

432Artikel  Dva príspevky k dejinám našich knihoven predhusitské doby (Milevsko - Nymburk) [Zwei Beiträge zur Geschichte unserer Bibliotheken der vorhussitischen Zeit (Mühlhausen - Nimburg)]
Hlavácek, Ivan. (1981) - In: Casopis Národního muzea v Praze. Rada historická Bd. 150 (1981) S. 25-36

433Artikel  Kronika Zbraslavská, listiny a diplomatika
Hlavácek, Ivan. (1981) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 21 (1981) S. 125-142

434Artikel  Prolegomena do historii kancelarii i dyplomatyki czeskiego królewskiego urzedu staroscinskiego we Wroclawiu w czasach przedhusyckich [Prolegomena zur Geschichte der Kanzlei und der Diplomatik der böhmischen königlichen Starostei (d. h. Hauptmannschaft) in Breslau in der vorhussitischen Zeit]
Hlavácek, Ivan. (1981) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 36 (1981) S. 103-115

435Buchbeitrag  Kancelárska pisemni kultura doby Karlovy v ceskem state (Nekolik uvah a poznamek)
Hlavácek, Ivan. (1981) - In: Mezinàrodní vedecká konference "Doba Karla IV. v dejinách národu CSSR" S. 159

436Artikel  Byl Václav IV. literárne cinný?
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Zprávy Jednoty klasických filologu Bd. 22 (1980) S. 30-34

437Buchbeitrag  Lamprecht von Brunn
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Fränkische Lebensbilder Tl. 9 S. 46-60

438Buchbeitrag  Art. Albert von Sternberg, Bischof (ca. 1332/33-1380)
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 290

439Buchbeitrag  Zum Alltagsleben in böhmischen Klöstern des Spätmittelalters mit besonderer Berücksichtigung der Augustiner-Chorherren
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Klösterliche Sachkultur des Spätmittelalters S. 169-194

440Artikel  Vratislavská epizoda Ceského korunniho archivu
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Archivni casopis Bd. 30 (1980) S. 100-106

441Buchbeitrag  Art. Albich, Siegmund, Arzt (um 1358 -1426)
Hlavácek, IvanTelle, Joachim. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 302

442Artikel  Z nových místopisných slovníku a pomucek
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Sborník archivních prací Bd. 30 (1980) S. 244-255

443Artikel  List táborské polní obce Slezanum z roku 1433
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Husitský Tábor Bd. 3 (1980) S. 115-120

444Buchbeitrag  Art. Adamiten. 2. Adamiten in Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 117

445Buchbeitrag  Art. Agnes (sel.) (wahrscheinlich 1211 - wohl 1282)
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 213-214

446Buchbeitrag  Art. Benes Krabice von Weitmühl, böhmischer Chronist (+ 1375)
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 1907

447Buchbeitrag  Art. Anna, böhmische Königin (1307-1310) (1290-1313)
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 654

448Artikel  Prispek k dejinám drzby litomerického hradu v dobe Václava IV.
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Litomericko. Vlastivedny sbornik Bd. 16 (1980) S. 113-116

449Artikel  Alte Handschriftenbesitzervermerke, mittelalterliche Bibliothekskataloge und die mittellateinische Literatur
Hlavácek, Ivan. (1979) - In: Philologus Bd. 123 (1979) S. 186-190

450Artikel  Poznámky k mezinárodním hospodárským stykum Cech a ke studiu správní historie doby Premysla Otakara II. [Beitrag zu den internationalen Handelsbeziehungen der böhmischen Länder]
Hlavácek, Ivan. (1979) - In: Folia historica Bohemica Bd. 1 (1979) S. 239-244

451Buchbeitrag  Diplomatisches Material in den narrativen Quellen des böhmischen Mittelalters
Hlavácek, Ivan. (1979) - In: Studi Giulio Battelli Tl. 2 S. 73-96

452Artikel  Kancelárská pisemni kultura doby Karolovy v ceskem state
Hlavácek, Ivan. (1979) - In: Archivni casopis Bd. 29 (1979) S. 9-20

453Artikel  Chronologie a její studium v ceských zemích. (Retrospektiva i perspektivy). [Die Chronologie und deren Studium in den böhmischen Ländern]
Hlavácek, Ivan. (1978) - In: Sborník archivních prací Bd. 28 (1978) S. 410-423

454Buchbeitrag  Drobné prispevky a uvahy k budoucímu prazskému diplomatari [Kleine Beiträge und Überlegungen zu dem geplanten (= künftigen) Prager Diplomatarium]
Hlavácek, Ivan. (1978) - In: In memoriam Zdenka Fialy S. 63-78

455Artikel  Z knízní kultury doby Karla IV. a Václava IV. v ceskych zemích [Aus der Buchkultur in den böhmischen Ländern in der Zeit Karls IV. und Wenzel IV.]
Hlavácek, Ivan. (1978) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 18 (1978) S. 7-60

456Buchbeitrag  [Antike Literatur in den böhmischen Bibliotheken bis in die podiebradsche Zeit ]
Hlavácek, Ivan. (1978) - In: Antika a ceská kultura S. 166-173

457Buchbeitrag  Ústrední moc a správa v ceském státe za Lucemburku, zejména za Karla IV. a Václava IV., a její fungování. Nekolik vybranych problemu [Zentralgewalt und -verwaltung im böhmischen Staate der Luxemburger, vornehmlich Karls IV. und Wenzels IV. und ihr Funktionieren. Einige ausgewählte Probleme]
Hlavácek, Ivan. (1978) - In: Jenštejn 1977 S. 35-56

458Buchbeitrag  [Schriftenverzeichnis ]
Fiala, Zdenek. Hlavácek, Ivan [Bearb.]. (1978) - In: In memoriam Zdenka Fialy S. 7-23

459Artikel  Miscelanea k ceské heraldice dovy Václava IV.
Hlavácek, Ivan. (1978) - In: Casopis Národního muzea v Praze. Rada historická Bd. 147 (1978) S. 20-28

460Artikel  O stredovekých hradech a jejich funkci
Hlavácek, Ivan. (1978) - In: Sbornik vlastivednych praci z Podblanicka Bd. 19 (1978) S. 325-331

461Buchbeitrag  König Wenzel IV. und Görlitz. Beziehungen zwischen Zentral- und Lokalgewalt im Spiegel der Verwaltungsgeschichte des ausgehenden 14. Jahrhunderts
Hlavácek, Ivan. (1977) - In: Groß-Kobuch, Beiträge zur Archivwissenschaft S. 379-396
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a057040.pdf

462Artikel  Das diplomatische Material in der hussitischen Chronik des Laurentius von Brezová
Hlavácek, Ivan. (1976) - In: Folia diplomatica Bd. 2 (1976) S. 149-157

463Buchbeitrag  Zum Urkunden- und Geschäftsgut der Pfarreien und ihrer Pfarrherren im vorhussitischen Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1976) - In: FS Peter Acht S. 242-255

464Artikel  Nekolik príspevku k poznání života v predhusitských Cechách. (k vypovídacím schopnostem pražského vizitacního protokolu z let 1379-1382 a nekterých príbuzných pramenu)
Hlavácek, Ivan. (1975) - In: Stredoceský sborník historický Bd. 10 (1975) S. 151-172

465Artikel  Z dejin vysehradské kapitulní knihovny ve stredoveku. Od pocátku do husitství [Zur Geschichte der Kapitelbibliothek von Wyschegrad im Mittelalter. Von den Anfängen zu den Hussitenkriegen]
Hlavácek, Ivan. (1975) - In: Studie o rukopisech Bd. 14 (1975) S. 5-25

466Artikel  Beiträge zum Alltagsleben im vorhussitischen Böhmen. Zur Aussagekraft des Prager Visitationsprotokolls von 1379-1381 und der benachbarten Quellen
Hlavácek, Ivan. (1975) - In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung Bd. 34/35 (1975) S. 865-882

467Buchbeitrag  Borivoj von Svinare
Hlavácek, Ivan. (1975) - In: Fränkische Lebensbilder Tl. 6 S. 77-91

468Buchbeitrag  Kirchen, Kloster und Bibliotheken bis zum 17. Jahrhundert
Hlavácek, Ivan. (1974) - In: Bohemia sacra. Das Christentum in Böhmen 973-1973 S. 396-405

469Buchbeitrag  Konrad von Vechta. Ein Niedersachse im spätmittelalterlichen Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1974) - In: Beiträge zur Geschichte der Stadt Vechta Tl. 1 S. 5-35

470Artikel  Rukopisy, jejich funkce a ctenári v ceském státe od nejstarších dob do husitství
Hlavácek, Ivan. (1973) - In: Studie o rukopisech Bd. 12 (1973) S. 33-51

471Artikel  Badania z zakresu dyplomatyki prowadzone na ziemiach czeskich w latach 1960-1970
Hlavácek, Ivan. (1973) - In: Studia zródloznawcze Bd. 18 (1973) S. 135-147

472Artikel  Zum Itinerar Karls IV. vor der Erlangung der Königswürde
Hlavácek, Ivan. (1972) - In: Historická geografie Bd. 8 (1972) S. 115-121

473Artikel  Neznámy cesky kláster doby lucemburské (Duchcovské dominikánky ve svetle klásterního nekrologia) [Ein unbekanntes böhmisches Kloster der Luxemburgerzeit (Die Dominikanerinnen zu Dux im Lichte des Klosternekrologs)]
Hlavácek, Ivan. (1972) - In: Sborník archivních prací Bd. 22 (1972) S. 163-182

474Buchbeitrag  I pronikani cizich prvotisku do ceských knihoven v 15. stoleti [Über das Eindringen fremder Wiegendrucke in die tschechischen Bibliotheken im 15. Jahrhundert]
Hlavácek, Ivan. (1972) - In: Knihtisk a Universita Karlova S. 69-95

475Artikel  Ceský ponovník a jizní Cechy v dobe predhusitské
Hlavácek, Ivan. (1972) - In: Jihocesky sborník historicky Bd. 41 (1972) S. 1-18

476Artikel  Die Itinerare der böhmischen Herrscher bis zum Jahre 1253 aus verwaltungsgeschichtlicher Sicht
Hlavácek, Ivan. (1971) - In: Folia diplomatica Bd. 1 (1971) S. 113-127
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a074345.pdf

477Artikel  K otázce diplomatické práce v pozdním stredoveku
Hlavácek, Ivan. (1971) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 19 (1971) S. 574-582

478Artikel  Cirkevni kalendar a cesti svetci v datovaci praxi diplomatickeho a vypraveciho materialu przemyslovskach Cech
Hlavácek, Ivan. (1971) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica , 3/4 (1971) S. 39-63

479Artikel  Soucasný stav vydavani katalogu datovanych rukopisu
Hlavácek, Ivan. (1971) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica , 3/4 (1971) S. 199-209

480Artikel  [Rezension zu:] F. Dölger, Byzantinische Urkundenlehre: Abschnitt 1: Die Kaiserurkunden, München 1968
Hlavácek, Ivan. (1971) - In: Byzantinoslavica Bd. 32 (1971) S. 325-327

481Artikel  Die mittelalterliche Epigraphik in den böhmischen Ländern nach dem zweiten Weltkrieg
Hlavácek, Ivan. (1970) - In: Mediaevalia Bohemica Bd. 3 (1970) S. 293-311

482Artikel  Nachträge zu den böhmischen mittelalterlichen Büchern und Bibliotheksverzeichnissen
Hlavácek, Ivan. (1969) - In: Mediaevalia Bohemica Bd. 1 (1969) S. 306-315

483Artikel  Das mittelalterliche Bibliothekswesen in tschechischer Forschung der Nachkriegszeit
Hlavácek, Ivan. (1969) - In: Mediaevalia Bohemica Bd. 1 (1969) S. 129-156

484Artikel  Habsburger, Luxemburger und Anjous um 1360
Hlavácek, Ivan. (1967) - In: Österreich in Geschichte und Literatur Bd. 11 (1967) S. 111-122

485Buchbeitrag  Matyáš Škorne z Jehnedna - ceský bibliofil 15. veku
Hlavácek, Ivan. (1966) - In: FS Václav Husa S. 97-106

486Artikel  Bohemikale Literatur in den mittelalterlichen Bibliotheken des Auslandes (Nach den mittelalterlichen Bibliotheksverzeichnissen)
Hlavácek, Ivan. (1966) - In: Historica Bd. 13 (1966) S. 113-155

487Artikel  Z merseburských bohemik
Hlavácek, Ivan. (1965) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 13 (1965) S. 89-98

488Artikel  Zum Konzeptwesen in der Kanzlei Wenzels IV.
Hlavácek, Ivan. (1964) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 72 (1964) S. 142-145

489Artikel  Studie k diplomatice Václava IV. VIII. Kancelár a její hospodárské postavení na král. dvore. (Taxy a platy v kancelári)
Hlavácek, Ivan. (1964) - In: Sborník archivních prací Bd. 14, 1 (1964) S. 238-255

490Artikel  Studie k dejinám knihoven v ceském státe v dobe predhusitské, 1. Knihovna kláštera trebonského v rámci knihoven ceských augustiniánských klášteru
Hlavácek, Ivan. (1964) - In: Sborník historický Bd. 12 (1964) S. 5-52

491Artikel  Studie k diplomatice Václava IV. (VII. - Dve formulárové sbírky s Václavovými písemnostmi).
Hlavácek, Ivan. (1963) - In: Sborník archivních prací Bd. 13, 1 (1963) S. 146-167

492Artikel  Die Geschichte der Kanzlei König Wenzels IV. und ihre Beamten in den Jahren 1376-1419
Hlavácek, Ivan. (1963) - In: Historica Bd. 5 (1963) S. 5-69

493Artikel  Studie k diplomatice Václava IV. (IX.: Registra, jejoch vedení a registracní poznýmky v kancelári Václava IV.)
Hlavácek, Ivan. (1963) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 5 (1963) S. 15-78

494Artikel  Studie k diplomatice Václava IV. (VI.: Relátori listin Václava IV. a královská rada
Hlavácek, Ivan. (1963) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 11 (1963) S. 198-225

495Artikel  Boj o Zlatou stezku na pocátku 15. století
Hlavácek, Ivan. (1962) - In: Jihocesky sborník historicky Bd. 31 (1962) S. 76-79

496Artikel  Studenti z Ceských zemí a Slovenska na videnské universite
Hlavácek, IvanHlavácková, Ludmila. (1962) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 3, 2 (1962) S. 139-159

497Artikel  Studie k diplomatice Václava IV. 4 Itinerár krále Václava IV. (1361-1419)
Hlavácek, Ivan. (1962) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 10 (1962) S. 64-94

498Artikel  Studie k diplomatice Václava IV. (II.: Ceský jazyk v kancelári Václava IV.)
Hlavácek, Ivan. (1961) - In: Listy filologické Bd. 9 (1961) S. 238-252

499Artikel  Studien zur Diplomatik König Wenzels (IV.). Der Geschäftsgang in der Kanzlei
Hlavácek, Ivan. (1961) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 69 (1961) S. 292-330

500Artikel  Studie k diplomatice Václava IV. (I.: Písemnost královské kanceláre a jejich delení)
Hlavácek, Ivan. (1960) - In: Zapisky Katedry Ceskoslovenskych Dejin a Archivniho Studia Bd. 4 (1960) S. 43-52

501Artikel  Alexius Trebonský a katalog jeho knihovny z konce 15. stol.
Hlavácek, Ivan. (1959) - In: Sborník historický Bd. 6 (1959) S. 233-252

502Artikel  Matriky videnské a krakovské university a Dekret kutnohorský
Hlavácek, Ivan. (1959) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 2 (1959) S. 75-81

503Artikel  O studiu stredovekych kniznich katalogu [Über das Studium mittelalterlicher Bücherkataloge]
Hlavácek, Ivan. (1958) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 2 (1958) S. 179-194

504Artikel  Nový zlomek formulre Tobiase z Bechyne
Hlavácek, Ivan. (1958) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 6 (1958) S. 545-561

505Artikel  K diplomatice úmluv Václava IV. s Karlem IV. z r. 1380
Hlavácek, Ivan. (1958) - In: Zapisky Katedry Ceskoslovenskych Dejin a Archivniho Studia Bd. 3 (1958) S. 55-61

506Artikel  Inkvisice v Cechách ve tricátých letech 14. století [Die Inquisition in Böhmen in den dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts].
Hlavácek, Ivan. (1957) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 5 (1957) S. 526-538

507Artikel  Husitské snemy
Hlavácek, Ivan. (1956) - In: Sborník historický Bd. 4 (1956) S. 71-109

508Artikel  Diplomatik, Paläographie und Epigraphik in der Tschechoslowakischen Republik 1945-1954
Hlavácek, Ivan. (1956) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 64 (1956) S. 68-80

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.