RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Hlavácek, Ivan«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Hlavácek, Ivan

RI opac: 475 Einträge

1Monographie  Iluminované rukopisy v archivech na území Cech
Brodský, PavelŠumová, MartinaHlavácek, Ivan. - Praha (2017)

2Sachtitel  Codex Premyslaeus: regesty z výpisu z dvorských register Václava IV. z doby kolem a po roku 1400 [Regesten aus den Auszügen von den Hofkanzleiregistern Wenzels IV. aus der Zeit um und nach 1400]
Hlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Praha (2014)

3Sammelwerk  Höfe, Residenzen, Itinerare
Hlavácek, Ivan. Holá, MladaJeránková, M.Woitschová, Klára [Hrsg.]. - Praha (2011)

4Sammelwerk  Böhmen und seine Nachbarn in der Premyslidenzeit
Hlavácek, IvanPatschovsky, Alexander [Hrsg.]. - Ostfildern (2011)
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/issue/view/1879

5Sammelwerk  O mých predchudcích i soucasnících: soubor studií k dejinám archivnictví, historiografie a pomocných ved historických
Hlavácek, Ivan. - Praha (2011)

6Sammelwerk  Verejni notari v ceskych mestech, zvlaste v mestech prazskych az do husitske revoluce
Hlavácek, IvanMarková, Markéta [Bearb.]. Nuhlicek, Josef [Hrsg.]. - Praha (2011)

7Sammelwerk  Thema: "Böhmen und seine Nachbarn in der Premyslidenzeit im mitteleuropäischen Vergleich" ; Arbeitstagung auf der Insel Reichenau vom 2. - 5. Oktober 2007
Hlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Konstanz (2007)

8Sammelwerk  Ucenci ocima kolegu, žáku a následovníku
Hlavácek, IvanJedinakova, J. [Hrsg.]. - Praha (2007)

9Monographie  Knihy a knihovny v ceském stredoveku. Studie k jejich dejinám do husitství [Books and Libraries in Middle Ages in Bohemia]
Hlavácek, Ivan. - Praha (2005)

10Sammelwerk  Církevní správa a její písemnosti na pelomu stedovku a novovku
Hlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Praha (2003)

11Sammelwerk  Vademecum pomocných ved historických [ Vademecum der historischen Hilfswissenschaften]
Hlavácek, IvanKašpar, JaroslavNový, Rostislav. - Praha (2002)

12Sammelwerk  Dejiny knihoven a knihovnictví
Cejpek, JiríCincera, JanHlavácek, IvanKneidl, Pravoslav. - Praha (2002)

13Sammelwerk  Katalog iluminovaných rukopisu Knihovny Národního muzea v Praze. = Catalogue of the illuminated manuscripts of the Library of the National Museum, Prague
Hlavácek, Ivan [Bearb.]. Brodský, Pavel [Hrsg.]. - Praha (2000)

14Sammelwerk  Die Wenzelsbibel. Vollständige Faksimile-Ausgabe der Codices Vindobonenses 2759-2764 der Österreichischen Nationalbibliothek Wien
Heger, HedwigHlavácek, IvanSchmidt, Gerhard (Kunsthistoriker)Unterkircher, Franz [Hrsg.]. - Graz (1998)

15Sammelwerk  Facta probant homines. Sborník príspevku k zivotnímu jubileu prof. dr. Zdenky Hledíkové
Kahuda, JanDoležalová, Eva [Bearb.]. Hlavácek, IvanHrdina, Jan [Hrsg.]. - Praha (1998)

16Sammelwerk  Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. Österreich (einschließlich Steiermark, Kärnten und Krain) im Großreichprojekt Ottokars II. Premysl, König von Böhmen. Vorträge des internationalen Symposions vom 26. bis 27. September 1996 in Znaim
Bláhová, MarieHlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Prag (1998)

17Sammelwerk  Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in der Renaissance
Heimann, Heinz-DieterHlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Paderborn [u.a.] (1998)
http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00044561_00001.html

18Sammelwerk  Cesko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko vcetne Štýrska, Korutan a Kranska v projektu velké ríše Premysla Otakara II. Sborník príspevku ze symposia konaného 26.-27. zárí 1996 ve Znojme
Hrdina, JanKubín, Petr [Bearb.]. Bláhová, MarieHlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Praha (1998)

19Sammelwerk  Brevnov v ceských dejinách. Sborník z konference porádané ve dnech 14. a 15. zárí 1993 Filozofickou fakultou univerzity Karlovy u príležitosti milénia brevnovského kláštera
Hlavácek, IvanBláhová, Marie [Hrsg.]. - Praha (1997)

20Monographie  Dejiny knihoven a knihovnictví v Ceských Zemích a vybrané kapitoly z obecných dejin [Geschichte der Bibliotheken und des Bibliothekswesens in den böhmischen Ländern als ein ausgewähltes Kapitel aus der allgemeinen Geschichte]
Cejpek, JiríHlavácek, IvanKneidl, Pravoslav. - Praha (1996)

21Sammelwerk  Reform von Kirche und Reich. Zur Zeit der Konzilien von Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449)
Hlavácek, IvanPatschovsky, Alexander [Hrsg.]. - Konstanz (1995)

22Monographie  Úvod do latinské kodikologie [Einführung in die lateinische Kodikologie].
Hlavácek, Ivan. - Prag (1994)

23Monographie  Vademecum pomocných ved historických [Vademecum der historischen Hilfswissenschaften]
Hlavácek, IvanKašpar, JaroslavNový, Rostislav. - Praha (1993)

24Sammelwerk  Lectiones eruditorum extraneorum in facultate philosophica Universitatis Carolinae Pragensis factae (Vol. 1-)
Hlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Praha (1993 -)

25Sammelwerk  Milénium brevnovského klástera (993-1993). Sborník statí o jeho vyznamu a postavení v ceskych dejinách [1000 Jahre Kloster Brevnov]
Hlavácek, IvanBláhová, Marie [Hrsg.]. - Praha (1993)

26Monographie  K organizaci státního správního systému Václava. Dve studie o jeho itinerári a rade [Zur Organisation des staatlichen Verwaltungssystems Wenzels IV. Zwei Studien über sein Itinerar und seinen Kronrat]
Hlavácek, Ivan. - Praha (1991)

27Sammelwerk  Josef Emler: (1836 - 1899)
Hlavácek, Ivan [Hrsg.]. - Praha (1989)

28Monographie  Vademecum pomocných ved historických
Hlavácek, IvanKašpar, JaroslavNový, Rostislav. - Praha (1988)

29Sachtitel  Archiv Ceské Koruny Edice Faksimilí IV, 1-2. Textband und zwei Editionsbände
Hlavácek, Ivanu.a. [Bearb.]. - Prag (1987)

30Monographie  Uvod do latinske kodikologie [Einführung in die lateinische Kodikologie]
Hlavácek, Ivan. - Praha (1978)

31Monographie  Nichtbohemikale mittelalterliche Originalurkunden in den böhmischen Ländern
Hlavácek, Ivan. Hledíková, Zdenka [Bearb.]. - Köln, Wien (1977)

32Monographie  Základy pomocných ved historických pro historiky
Hlavácek, IvanKašpar, JaroslavNový, Rostislav. - Praha (1974)

33Monographie  Protocollum visitationis archidiaconatus Pragensis annis 1379 - 1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensem factae
Paulus <de Janowicz>. Hlavácek, IvanHledíková, Zdenka [Hrsg.]. - Praha (1973)

34Monographie  Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen Königs Wenzel (IV.) 1376-1419. Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Diplomatik
Hlavácek, Ivan. - Stuttgart (1970)

35Monographie  Strednoveke soupisy knih a knihoven v ceskych zemich. Prispevek ke kulturnim dejinam ceskym [Mittelalterliche Bücher- und Bibliotheksverzeichnisse in den böhmischen Ländern. Ein Beitrag zur böhmischen Kulturgeschichte]
Hlavácek, Ivan. - Praha (1966)

36Buchbeitrag  Poznámka k mnichovské Plzeñské bibli z roku 1446
Hlavácek, Ivan. (2016) - In: FS Jirí Kuthan (2016) S. 145-153

37Buchbeitrag  Knihy elit a mas v Cechach v dobe predhusitske [Books of elites and masses in Bohemia in the Middle Ages (until the enthronement of the house of Luxembourg)]
Hlavácek, Ivan. (2016) - In: Elity i Masy w spoleczenstwach Czech i Polski S. 385-402

38Buchbeitrag  Schüler und Meister und Meister und Schüler in der frühen böhmisch-tschechischen Reformation
Hlavácek, Ivan. (2016) - In: Schüler und Meister S. 829-849

39Artikel  Významné postavy pomocných ved historických minulosti i soucasnosti
Hlavácek, Ivan. (2015) - In: Studie o rukopisech Bd. 45 (2015) S. 215-218

40Buchbeitrag  Mnichovský soupis notárských signetu a verejných notáru a jeho cesko-polská reflexe
Hlavácek, Ivan. (2015) - In: FS Izabela Skierska S. 275-284

41Buchbeitrag  König Wenzel (IV.) und seine zwei Gefangennahmen (Spiegel seines Kampfes mit dem Hochadel sowie mit Wenzels Verwandten um die Vorherrschaft in Böhmen und Reich)
Hlavácek, Ivan. (2014) - In: Kings in captivity . Macroeconomy. Economic growth S. 115-150

42Artikel  Jazyk v cesko-moravských mìstských kancelárích v dobì predhusitské [Die Sprache in den böhmisch-mährischen Städten in der vorhussitischen Zeit (Ausgewählte Beispiele)]
Hlavácek, Ivan. (2013) - In: Sborník archivních prací Bd. 63 (2013) S. 235-

43Buchbeitrag  Zu den tschechischen Forschungen über böhmische mittelalterliche Städte nach 1989
Hlavácek, Ivan. (2013) - In: Mesta ve stredoveku a raném novoveku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí S. 67-94

44Artikel  Veletinská listina z roku 1447
Hlavácek, Ivan. (2013) - In: Studia historica Brunensia Bd. 60 (2013) S. 135-141
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/132822

45Buchbeitrag  Dvur Václava IV.
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 300-307

46Buchbeitrag  Kancleri na dvore Václava IV.
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 420-424

47Buchbeitrag  Die Hussiten und Byzanz um die Mitte des 15.Jahrhunderts
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: Knotenpunkt Byzanz. Wissensformen und kulturelle Wechselbeziehungen S. 611-634

48Artikel  Ze zahranicních novinek k papežké a kurállní diplomatice s dodaktemn o prázi k krankowským biskupským uradum
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: Sborník archivních prací Bd. 62 (2012) S. 247-266

49Buchbeitrag  Nevdécné nástupnictvi Václava IV.
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 633-642

50Buchbeitrag  Václav IV. na rísském stolci
Hlavácek, Ivan. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 643-655

51Buchbeitrag  Streiflichter in den Geschäftsgang der Kanzlei Kaiser Karls IV. Hofkanzlei und das Sittener Kapitel im J. 1365
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 261-267

52Buchbeitrag  Verwaltungsgeschichtliche Bemerkungen zum Itinerar Johanns von Luxemburg
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 177-186

53Buchbeitrag  Überlegungen zur Erfassung und Erforschung des Raumes im Böhmen des 14. und 15. Jahrhundert. Zu den Auswertungsmöglichkeiten der spätmittelalterlichen böhmischen Itinerare - Einige Glossen zum Problem
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 223-232

54Buchbeitrag  Zentralörtliche Funktion Prags während der Luxemburgerzeit
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 85-90

55Artikel  Tri duležité nemecko-rakouské edice k stredovekým dejinám a jeden "Handbuch" [Drei wichtige deutsch-österreichische Editionen zur mittelalterlichen Geschichte und ein "Handbuch"]
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Sborník archivních prací Bd. 61 (2011) S. 558ff.

56Buchbeitrag  Einleitendes zum Thema
Hlavácek, IvanPatschovsky, Alexander. (2011) - In: Böhmen und seine Nachbarn in der Premyslidenzeit S. 9-15
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/18156/11958

57Buchbeitrag  Die Rolle der böhmisch-mährischen Städte, Burgen und Klöster im Itinerar der Luxemburger (1311-1419)
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 275-286

58Buchbeitrag  Zur Einführung
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 9-11

59Buchbeitrag  Eine Regensburger nicht alltägliche Episode Wenzels IV: vom Jahre 1398, zugleich ein Beispiel des reichsstädtischen Amtierens
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 269-274

60Buchbeitrag  Wenzel IV., sein Hof und seine Königsherrschaft vornehmlich über Böhmen
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 57-84

61Buchbeitrag  Zum Itinerar Karls IV. vor der Erlangung der Königswürde
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 39-41

62Buchbeitrag  The Itineraries of the Bohemian Luxemburgs
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 117-124

63Buchbeitrag  Überlegungen zum Kapellanat am Luxemburgischen Hof unter Johann von Luxemburg, Karl IV. und Wenzel
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 125-152

64Buchbeitrag  Hof und Hofführung Wenzels IV. (1376-1419)
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 233-259

65Buchbeitrag  Die Grenze des böhmischen Staates im Spiegel des Itinerars der späten Premysliden und der Luxemburger unter besonderer Berücksichtigung der böhmisch-bayerischen Grenze in der Luxemburgerzeit
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 97-105

66Buchbeitrag  Thematische Bibliographie von Prof. Hlavácek (Höfe, Itinerare, Verwaltung)
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 13-23

67Buchbeitrag  König Wenzel und Görlitz. Beziehungen zwischen Zentral- und Lokalgewalt im Spiegel der Verwaltungsgeschichte des ausgehenden 14. Jahrhunderts
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 43-56

68Buchbeitrag  Zur Rolle der geistlichen und ritterlichen Orden am Hofe der böhmischen Luxemburger
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 91-96

69Buchbeitrag  Die Itinerare der böhmischen Herrscher bis zum Jahre 1253 aus verwaltungsgeschichtlicher Sicht
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 25-37

70Buchbeitrag  Der Hof Wenzels IV. als führendes Kulturzentrum Mitteleuropas
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 187-221

71Buchbeitrag  Prag als Aufenthaltsort westmitteleuropäischer geistlicher Fürsten in der Zeit Karls IV.
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 107-116

72Buchbeitrag  Zur Nürnberger Alltagskommunikation mit der Reichszentrale unter Wenzel (IV.) bis zum Abfall im Jahre 1401
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 153-163

73Buchbeitrag  Bemerkungen zur inneren Struktur und zum Fungieren des Hofes Wenzels IV.
Hlavácek, Ivan. (2011) - In: Hlavácek, Höfe, Residenzen, Itinerare S. 165-176

74Artikel  Z nových zahranicních diplomatických publikací
Hlavácek, Ivan. (2010) - In: Sborník archivních prací Bd. 60 (2010) S. 290-306

75Buchbeitrag  Eine entscheidende Wende, die nicht entscheidend schien. Die Zeit des Niedergangs Böhmens um das Jahr 1308 als Voraussetzung für einen neuen Aufstieg des Landes
Hlavácek, Ivan. (2010) - In: 1308. Eine Topographie historischer Gleichzeitigkeit S. 789-808

76Buchbeitrag  Prag in der Luxemburgerzeit als Zentrum der Bibliotheks­ und Buchkultur mitteleuropäischen Ranges
Hlavácek, Ivan. (2010) - In: Reading, writing and communicating S. 79-120

77Buchbeitrag  Miszelle zur Rolle der Kanzleien bei der Kommunikation im Reich am Ende des 14. Jahrhunderts: König und Stadt - Wenzel und Frankfurt am Main ; Zugleich ein Beitrag zur Deperditaforschung
Hlavácek, Ivan. (2010) - In: FS Reinhard Härtel S. 205-218

78Buchbeitrag  Politická kultura a kulturní politika na stredoevropských dvorech. Poznámky k ceskému stredovekému fenoménu [Political Culture and Cultural Politics on the Medieval Courts. Remarks to the Phenomenon of the Czech lands]
Hlavácek, Ivan. (2009) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku 3 S. 13-30

79Buchbeitrag  Georg von Podiebrad und böhmische Lehen extra curtem
Hlavácek, Ivan. (2009) - In: König, Fürsten und Reich im 15. Jahrhundert S. 213-230

80Artikel  Diplomatische Studien in Tschechien nach der Wende (post 1989). Editionsvorhaben - Bearbeitungen - Aussichten
Hlavácek, Ivan. (2009) - In: Archiv für Diplomatik Bd. 55 (2009) S. 345-404

81Buchbeitrag  Strucný prehled ceské knižní kultury 12. století.
Hlavácek, Ivan. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 333-343

82Buchbeitrag  Die böhmischen Zisterzienserbibliotheken in und nach den Wirren der hussitischen Revolution
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: Die Zisterzienser und ihre Bibliotheken. Buchbesitz und Schriftgebrauch des Klosters Altzelle S. 369-388

83Buchbeitrag  Václav IV.
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: Cestí králové (2008) S. 209-222

84Buchbeitrag  Z rožmberské komunikace v 15. století. (Písemná agenda ve službe diplomacie a hospodárství za Oldricha II. do konce husitských válek)
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: Rola komunikacji i przestrzeni w sredniowiecznych i wczesnonowozytnych dziejach Czech i Polski S. 59-77

85Buchbeitrag  Epigrafika a "pragmaticnost". Nekolik úvah, príkladu a poznámek. [Epigraphik und das Pragmatische. Einige Überlegungen, Beispiele und Bemerkungen]
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním S. 29-42

86Buchbeitrag  Das Jenseitige im spätmittelalterlichen diplomatischen Quellengut
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: FS Noemi Rejchrtová S. 105-120

87Buchbeitrag  Ceškí dominikáni, jejch intelektuální cinnost zejména pri pražské univerzite a knihy a knihovny ve 14. století [Czech Black friars, their intellectual activity on the Prague University, books and librarie in the 14th century]
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: Sw. Jacek Odrowaz i dominikanie na Slasku S. 227-248

88Buchbeitrag  Poznámky k právním pomerum na Chebsku na konci 14. století. Fary ve Skalné (Wildstein) a v Kopanine (Frauenreuth). [Eine Bemerkung zu den Rechtsverhältnissen im Egerland am Ende des 14. Jh. Pfarreien in Wildstein (Skalná) und Frauenreuth (Kopanina)]
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: FS Stanislav Balík S. 109-119

89Buchbeitrag  Rukopis Mikulovské knihovny Dietrichsteinu jako pramen pro kulturní dejiny širšího dvora Václava IV. [The Manuscript of the Dietrichstein Library in Mikulov as source for culture history of the court of Vencesla IV]
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: FS Krzysztof Baczkowski S. 85-99

90Artikel  Z nejnovejších stredovekých rakouských edic [Aus den neuesten mittelalterlichen Editionen]
Hlavácek, Ivan. (2008) - In: Sborník archivních prací Bd. 58 (2008) S. 484-488

91Artikel  Disparata quisquilia ad posthumum honorem Rudolphi Tecl dedicata
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Táborský archiv Bd. 13 (2007) S. 27-36

92Buchbeitrag  Lucemburkové a klášter brevnovský s prihlédnutím ke klášteru zbraslavskému [Die Luxemburger und das Kloster Brevnov im Vergleich mit dem Zisterzienserkloster Königsaal]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Inter laurum et olivam S. 63-75

93Buchbeitrag  Piastové v ceských nekrologich Premyslovské doby.
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach S. 318-333

94Buchbeitrag  Editor a archivár Josef Emler [Editor and archivist Josef Emler]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Ucenci ocima kolegu, žáku a následovníku S. 64-73

95Buchbeitrag  Znojemští a král Zikmund v pocátcích husitské revoluce: Skromný príspevek k typologii mestských písemností pozdního stredoveku [Die Znaimer und König Sigismund in den Anfängen der hussitischen Revolution. Bescheidener Beitrag zur Typologie des schriftlichen Amtsgutes des Spätmittelalters.]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: FS Jaroslav Pánek S. 94-99

96Buchbeitrag  Dvur na cestách. Nekolik úvah a podnetu [Der Hof auf Reisen. Einige Überlegungen und Anregungen]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu. 3. Rezidence a správní sídla v zemích Ceské koruny S. 91-111

97Buchbeitrag  Historik a diplomatik Jindrich Šebánek [Historian and diplomatics Jindrich Šebánek]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Ucenci ocima kolegu, žáku a následovníku S. 74-83

98Artikel  Znovu o zahranicních pracích o dejinách stredoveké vzdelanosti, zejména u leydensko-bostonského "Brilla"
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 42 (2007) S. 277-296

99Artikel  Z novinek nemeckého Residenzen- a Hofforschung [Neuigkeiten der deutschen Residenzen- und Hofforschung]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Sborník archivních prací Bd. 57 (2007) S. 740-750

100Buchbeitrag  Privilegium císare Ludvíka IV. Bavora pro Staré Mesto pražské z 10. cervna roku 1330 [ Privilegium des Kaisers Ludwig IV. des Bayern für die Prager Altstadt vom 10. Juni 1330]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: FS Václav Ledvinka S. 69-78

101Buchbeitrag  Juden in den Premyslidenurkunden und die Frage der jüdischen Archive in Böhmen.
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: FS Walter Koch (2007) S. 67-78

102Buchbeitrag  Poznámky k itinerárum a mobilite pražských a olomouckých biskupu konce 13. století [ Notes on itineraries and mobility of Prague and Olomouc bishops at the end of the 13th century.]
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 209-218

103Artikel  Kniha a predhusitská univerzita.
Hlavácek, Ivan. (2007) - In: Forum. Casopis Univerzity Karlovy v Praze (2007) S. 40-41

104Buchbeitrag  Dve kapitoly z právní každodennosti v Ceském království ve stredoveku [Two chapters from everyday juridical life in the Bohemian realm in the Middle ages]
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Kultura prawna w Europie Srodkowej S. 280-299

105Artikel  Z nemecké diplomatické medievistiky posledních nekolika let [Aus der deutschen Mittelalterdiplomatik der letzten Jahre]
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Sborník archivních prací Bd. 56 (2006) S. 657-677

106Artikel  Das Problem der Masse: das Spätmittelalter
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Archiv für Diplomatik Bd. 52 (2006) S. 371-394

107Buchbeitrag  Knižní soupis z Melníka na pocátku 17. století [Das Bücherverzeichnis aus Melník vom Anfang des 17. Jahrhunderts.]
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: FS Jana Nechutová S. 595-605

108Artikel  Ze zahranicních diplomatických novinek.
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Sborník archivních prací Bd. 56 (2006) S. 221-240

109Buchbeitrag  Z knižního bohatství ojvínského kláštera. I - Rukopisy knihovny ojvínských celestinu [ Aus dem Bücherreichtum des Oybiner Klosters. I - Handschriften der Bibliothek der Oybiner Zölestiner]
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: FS Jaromír Homolka S. 35-45

110Artikel  Residenzen und Verwaltungszentren in den Ländern der Böhmischen Krone im 14. bis 17. Jahrhundert
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Mitteilungen der Residenzenkommission Bd. 16, 1 (2006) S. 67-70

111Buchbeitrag  Der Widerhall der arabischen Kultur im mittelalterlichen Bibliotheksgut Böhmens (bis zur hussitischen Revolution)
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter S. 143-163

112Buchbeitrag  Kodikologisch-bibliotheksgeschichtliche Bemerkungen zu den Provinzialstatuten Ernsts von Pardubitz von 1349
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Partikularsynoden im späten Mittelalter S. 331-350

113Buchbeitrag  Predpoklady a projevy kvantitativního a kvalitativního nárustu úredních písemností v Cechách doby lucemburské [Vorbedingungen und Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Zunahme des diplomatischen Schriftgutes im luxemburgischen Böhmen]
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Pismiennictwo Czech i Polski w sredniowieczu i we wczesnej epoce nowozytnej S. 179-190

114Buchbeitrag  Wenzel IV. und das Jagdrecht des Zisterzienserklosters Plaß: kleiner Beitrag zur spätmittelalterlichen Jagdgeschichte Böhmens
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: FS Wolfgang Petke S. 27-37

115Buchbeitrag  Das Alltägliche in den Beziehungen des deutschen Ordens mit den Luxemburgern, besonders mit Wenzel IV., sowie mit der böhmischen Krone um das Jahr 1400 den "Ordensfolianten" nach
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Kancelaria wielkich mistrzow i polska kancelaria krolewska w XV wieku S. 95-126

116Buchbeitrag  Panovnické listiny jako základ poznání fungování ceského pozdne premyslovského státu [The Rulers charters as basement for observations about the function of the Premyslides state]
Hlavácek, Ivan. (2006) - In: Przemyslidzi i Piastowie - twórcy i gospodarze sredniowiecznych monarchii S. 23-41

117Buchbeitrag  Italiener am luxemburgischen Hof unter Karl IV.: Nach dem Ausweis urkundlicher Zeugenreihen
Hlavácek, Ivan. (2005) - In: FS Josef Riedmann S. 347-357

118Buchbeitrag  Poznámky ke stredovekým a rane novovekým dejinám ceských archivu [Randbemerkungen zur Erforschung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte der böhmischen Archive]
Hlavácek, Ivan. (2005) - In: Vývoj archivnictví v ceských zemích a na Slovensku S. 89-94

119Buchbeitrag  Politische Integration der Böhmischen Krone unter den Luxemburgern
Hlavácek, Ivan. (2005) - In: Fragen der politischen Integration im mittelalterlichen Europa S. 325-374
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/18097/11903

120Artikel  Ze zahranicních kodikologicko-paleografických a knihovnehistorických novinek ke stredovekým kulturním dejinám 2000 - 2004 [Aus den ausländischen kodikologisch-paläographischen und bibliotheksgeschichtlichen Neuerscheinungen zu mittelalterlichen Kulturgeschichte, 2000 - 2004]
Hlavácek, Ivan. (2005) - In: Sborník archivních prací Bd. 55 (2005) S. 276-300

121Buchbeitrag  Zastavení u udílení biskupských regalií a temporálií Karlem IV.: Zároven príspevek k otázce pozdnestredovekých deperdit [Remarks to the according of bishops regalia and temporalia through Charles IV. Also contribution to the deperdita question in the late middle ages]
Hlavácek, Ivan. (2005) - In: FS František Kavka (2005) S. 197-203

122Buchbeitrag  Tzv. Gollova škola a vídenský "Institut" [The so called School of Goll and its connection with the Institut für österreichische Geschichtsforschung]
Hlavácek, Ivan. (2005) - In: Jaroslav Goll a jeho žáci S. 77-90

123Buchbeitrag  Co a jak se událo ci neudálo v Broumove pred šesti sty lety? [Was war vor 600 Jahren in Braunau i. B. los und was nicht]
Hlavácek, Ivan. (2005) - In: FS Jirí Kuthan (2005) S. 77-88

124Buchbeitrag  Karl IV. als Gründer der Prager Universität
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: Aachen und Prag - Krönungsstädte Europas 1 S. 50-51

125Buchbeitrag  Poznámky k lékarum v Ceském státe do poloviny 14. století [Bemerkungen zu den Ärzten im böhmischen Staat bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts]
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: Curatores pauperum. Zrodla i tradycje kultury charytatywnej Europy S. 146-158

126Buchbeitrag  Die böhmischen Landtafeln als Produkt der höchsten Landesgerichtsbarkeit im Mittelalter: Ein Forschungsbericht
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV) S. 479-497

127Artikel  Glosy k stavu a potrebám studia starší mestské diplomatiky v ceských zemích na prelomu tisíciletí
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: Táborský archiv Bd. 12 (2004) S. 7-24

128Buchbeitrag  Poznámky ke stredovekým a rane novovekým dejinám ceských archivu
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: Moderní archivnictví v ceských zemích a na Slovensku S. 89-94

129Buchbeitrag  Marginale Überlegungen zum Studium der nichtdiplomatischen Schriftkultur des frühen und hohen Mittelalters in Böhmen
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe S. 541ff.

130Buchbeitrag  The Necrology of the Codex Gigas of Bohemia (Kungliga Biblioteket Stockholm, MS A 148)
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: The Durham Liber Vitae and its context S. 192-204
http://books.google.com/books?id=YOKc2azkvBcC&lpg=PA191&dq=%22Kungliga%20biblioteket%22&hl=sv&pg=PA191#v=onepage&q=%22Kungliga%20biblioteket%22&f=false

131Artikel  Z nových publikací k italskému verejnému notariátu
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: Sborník archivních prací Bd. 54 (2004) S. 237-248

132Artikel  Knihy a knihovny na pražské univerzite v stredoveku: Strucný nástin [Bücher und Bibliotheken an der Prager Universität im Mittelalter. Knapper Abriss]
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 36/38 (1996/98) S. 23-29

133Buchbeitrag  Die Nationalsprachen in den böhmisch-mährischen Stadtkanzleien der vorhussitischen Zeit
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: La langue des actes
http://elec.enc.sorbonne.fr/document203.html

134Buchbeitrag  Dreisprachigkeit im Bereich der Böhmischen Krone: Zum Phänomen der Sprachbenutzung im böhmischen diplomatischen Material bis zur hussitischen Revolution
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe S. 289-310

135Buchbeitrag  Zdenek Kalista a stredoveká Itálie [Zdanek Kalista and Medieval Italy]
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: Zdenek Kalista, Karel IV. a Itálie S. 23-29

136Buchbeitrag  Kopiáre v Cechách v dobe predhusitské [Cartularies in Bohemia till the Hussite era]
Hlavácek, Ivan. (2004) - In: FS František Šmahel (Verba) S. 231-249

137Buchbeitrag  Die historischen Hilfswissenschaften in der Tschechischen Republik während des letzten Jahrzehnts und ihre Stellung in der gegenwärtigen tschechischen Mediävistik
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Tschechische Mittelalterforschung 1990 - 2002 S. 67-95

138Artikel  Pomocné vedy historické a zejména diplomatika ve francouzskych encyklopediich 2 pule 18. století. První poznámky [Historische Hilfswissenschaften, vornehmlich die Urkundenlehre in den französischen Enzyklopädien der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Erste Bemerkungen]
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity C Bd. 50 (2003) S. 177-186
http://hdl.handle.net/11222.digilib/102555

139Buchbeitrag  Art. Wenzelstein
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch Tl. 2 S. 621

140Buchbeitrag  Burgkapellen, Kapläne und ihre Funktion im böhmischen Spätmittelalter: ein paar Bemerkungen = Hradní kaple, kaplani a jejich funkce v Cechach v pozdním stredoveku: nekolik poznámek
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Court chapels of the high and late middle ages and their artistic decoration S. 13-15, 323-325

141Buchbeitrag  Dvorské a zemské elity v Cechách v dobe Václava IV. [Hof- und Landeseliten in Böhmen der Zeit Wenzels IV.]
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Genealogia. Stan i perspektywy badan nad spoleczenstwem Polski S. 301-316

142Artikel  Der böhmische Königshof im 15. Jahrhundert, besonders unter Georg von Podiebrad (1458-1471).
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Studia historica Tyrnaviensia Bd. 3 (2003) S. 205-223

143Buchbeitrag  Ohlas prvního zajetí Václava IV. v roce 1394 v Padove [Paduaner Echo der I. Gefangennahme Wenzels IV. im Jahre 1394]
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: FS Jaroslav Mezník S. 481-490

144Buchbeitrag  Art. Wenzel (1378-1419)
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch Tl. 1 S. 315-318

145Buchbeitrag  Die Anfänge der Prämonstratenser im hochmittelalterlichen böhmischen Staat im Kontext der damaligen Ordensgeistlichkeit
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Studien zum Prämonstratenserorden S. 281-310

146Artikel  Z nových katalogu rukopisných fondu rakouských knihoven
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Sborník archivních prací Bd. 53 (2003) S. 289-302

147Buchbeitrag  Art. Bettlern und Tocník
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch Tl. 2 S. 60

148Buchbeitrag  Die Rolle der böhmisch-mährischen Städte, Burgen und Klöster im Itinerar der Luxemburger (1311-1419)
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: FS Herwig Ebner (2003) S. 277-291

149Buchbeitrag  Strucný prehled ceské historiografie ke stredovekým hospodárským dejinám ceským po vzniku Ceskoslovenské republiky v r. 1918
Hlavácek, Ivan. (2003) - In: Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej S. 110-113

150Buchbeitrag  Johann von Luxemburg und Ludwig IV. von Bayern
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Kaiser Ludwig der Bayer. Konflikte, Weichenstellungen S. 139-161

151Buchbeitrag  Hof und Hofführung Wenzels IV. (1376-1419)
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im späten Mittelalter S. 105-136
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/17549/11361

152Buchbeitrag  Heraldika [Heraldry]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 343-372

153Buchbeitrag  Paleografie [Palaeography]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 25-116

154Buchbeitrag  Cartularies and the Preservation of Documents in the Archives of the Bohemian Crown before the Hussite Revolution
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Charters, cartularies, and archives S. 137-150

155Buchbeitrag  Prehledné dejiny ceských a moravských knihoven do pocátku novoveku (ca 1526) [The History of the Bohemian and Moravian Libraries to the beginning of new age (ca 1526)]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Dejiny knihoven a knihovnictví (2) S. 79-114

156Buchbeitrag  Knize Premek Tesinsky ve sluzbach ceskych kralu = Ksiaze Przemko I Cieszyriski w sluzbach krolow czeskich = Herzog Przemko von Teschen in den Diensten der Könige von Böhmen
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Tešínská Madona a vzácné sochy Petra Parlére S. 58-62, 63-67,68-72

157Artikel  Klasobraní zahranicních prací posledních let k dejinám stredovekého školství, prevážne univerzitního.
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 42 (2002) S. 175-184

158Artikel  Z nových germanistických príspevku k stredoveké diplomatice, zejména k mestskému knihovnictví v Ceských zemíc
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Sborník archivních prací Bd. 52 (2002) S. 329-337

159Buchbeitrag  Dvoran - diplomat.
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Clovek Ceského stredoveku S. 118-138

160Artikel  Pražské mestské kanceláre a kancelár dvorská v pozdním stredoveku. [Die Beziehung der Prager städtischen Kanzlei und der königlichen Kanzlei im Spätmittelalter.]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Documenta Pragensia Bd. 21 (2002) S. 29-38

161Buchbeitrag  Ex disiectis membris diplomaticis aevi Wenceslai IV. List Václava Králíka z Burenic brnenské kolegiátní kapitule z Archivu mesta Bratislavy a prechod olomouckého biskupství na Lacka z Kravar v r. 1402 [Ex disiectis membris diplomaticis aevi Wenceslai IV. Ein Brief des Wenzel Králík von Bur(enice dem Brünner Kollegiatkapitel aus dem Archiv der Stadt Preßburg und Übergang des Olmützer Bistums an Laczko von Kravare im Jahre 1402]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: FS Jan Janák S. 557-563

162Buchbeitrag  Diplomatika [Diplomatics]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 179-278

163Buchbeitrag  Knihy a knihovny na pražské univerzite v dobe predhusitské. [Bücher und Bibliotheken an der Universität Prag in vorhussitischer Zeit.]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Kultura edukacyjna na Górnym Slasku S. 311-321

164Artikel  Z nemeckych a rakouskych publikací k dobe krále a císare Friedricha III. se zvlástním prihlednutim k jeho Regestum Imperii [Rezension zu: Regesten Kaiser Friedrichs III.]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Sborník archivních prací Bd. 52 (2002) S. 591-607

165Buchbeitrag  Ceská církev, její organizace a správa ve vztahu ke státu do husitství. Nekolik úvah [Die böhmische Kirche, ihre Organisation und die Beziehung zum Staat bis zur Zeit der hussitischen Revolution. Einige Überlegungen]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Církevní správa a její písemnosti na pelomu stedovku a novovku S. 9-26

166Buchbeitrag  Genealogie [Genealogy]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 141-178

167Buchbeitrag  Chronologie [Chronology]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 117-140

168Buchbeitrag  Sfragistika [Sigillography]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 315-342

169Buchbeitrag  Epigrafika [Epigraphics]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 373-396

170Artikel  Europas Mitte um das Jahr 1000 - Stred Evropy kolem roku 1000. Výstava konaná pod záštitou Rady Evropy v prostorách Starého paláce Pražského hradu v breznu až cervnu 2002.
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Cesky casopis historicky Bd. 100 (2002) S. 702-707

171Buchbeitrag  Beginnings of Bohemian Reformation in the Northwest: The Waldensians and the Reformers in the Deanery of Kadan at the Turn of the Fourteenth Century
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 4 S. 43-56

172Buchbeitrag  Geistlich und weltlich am Hofe der letzten Premysliden und der Luxemburger
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Erziehung und Bildung bei Hofe S. 157-166

173Buchbeitrag  Kodikologie [Codicology]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Hlavácek-Kašpar-Nový, Vademecum (2002) S. 279-314

174Buchbeitrag  Der schriftliche Verkehr der römischen Könige und Kaiser mit dem Herzogtum und Königtum Böhmen bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: FS Egon Boshof (2002) S. 705-720

175Buchbeitrag  Böhmisch-bayerische Kulturkontakte vom Hochmittelalter bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Bibliotheksgeschichtliche Bemerkungen
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: FS Peter Johanek (2002) S. 125-138

176Buchbeitrag  Papežská kurie a laikové v ceském státe za Karla IV. v letech 1342-1362. (Sonda do kuriální i ceské vzájemné každodennosti) [Pontifical Curia and the Laity in the Czech State under Charles IV. in the years 1342-1362. A Probe into the Curial and Czech Common Practice]
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: FS Jaroslav Kadlec (2002) S. 163-180

177Buchbeitrag  Die böhmische Kurwürde in der Premyslidenzeit
Hlavácek, Ivan. (2002) - In: Königliche Tochterstämme S. 79-106

178Buchbeitrag  Art. Wenzel, römisch. dt. u. böhm. Kg.
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Lexikon für Theologie und Kirche (3) S. Sp. 1090

179Buchbeitrag  Eine Regensburger nicht alltägliche Episode Wenzels IV. vom Jahre 1398, zugleich ein Beispiel des reichsstädtischen Amtierens
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: FS Waclaw Korta S. 169-175

180Buchbeitrag  F. M. Pelcl a diplomatický materiál
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: František Martin Pelcl. Sborník príspevku z odborného semináre S. 65-74

181Artikel  Z novych zahranicních publikací k papežské a církevny diplomatice pozdního stredovéku a raného novoveku z bohemikálního pohledu [Aus den neuen ausländischen Publikationen zur Papst- und Kirchendiplomatik des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit]
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Sborník archivních prací Bd. 51 (2001) S. 439-451

182Buchbeitrag  Adel und Nicht-Adel an der Schwelle von der Premysliden- zur Luxemburger-Zeit in Böhmen. Ein kommentierter Literaturbericht
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Zwischen Nicht-Adel und Adel S. 157-178
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/17541/11353

183Artikel  Centrum medievistických studií, jeho organizace a cíle
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Zpravodaj historického klubu Bd. 12 (2001) S. 62-65

184Artikel  Nová budova Státního ústredního a Státního oblastního archivu v Praze
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Zpravodaj historického klubu Bd. 12 (2001) S. 74-77

185Buchbeitrag  Zisterziensische Bibliotheken Böhmens in der vorhussitischen Zeit (Mitte des 12. Jahrhunderts - 1420)
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Mediaevalia Augiensia S. 375-406
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/17752/11563

186Artikel  Castellologica bohemica jako multioborový sborník
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Casopis Národního muzea v Praze. Rada historická Bd. 170 (2001) S. 117-118

187Buchbeitrag  Die Luxemburger und die böhmischen königlichen Städte des 14. Jahrhunderts im Lichte ihres Privilegiengutes
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: FS Karl Czok S. 413-430

188Buchbeitrag  Ceské království a Slezsko v bežné agende papežské kurie v dobe Václava IV. Pokus o rámcové statistické vyhodnocení [Das Königreich Böhmen und Schlesien in der Alltagsagende der päpstlichen Kurie im Zeitalter Wenzels IV. Versuch um rahmenweise statistische Auswertung]
Hlavácek, Ivan. (2001) - In: Lux Romana w Europie Srodkowej ze szczególnym uwzglednieniem Slaska S. 88-100

189Buchbeitrag  Bemerkungen und Überlegungen zu den hochadeligen böhmischen Itineraren im Spätmittelalter, besonders zu dem des Ulrich von Rosenberg
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Adelige Welt und familiäre Beziehung S. 43-57

190Buchbeitrag  Žatecký landfríd Václava IV. z brezna r. 1415 [The 'Landfried' of Žatec (Wenceslas' IV.) from March 1415)]
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: FS Jindrich Šebánek S. 99-108

191Buchbeitrag  Wenzel (IV.) und Giangaleazzo Visconti
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: FS Peter Moraw S. 203-226

192Buchbeitrag  The use of charters and other documents in Przemyslide Bohemia
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Charters and the use of the written word in Medieval Society S. 133-144

193Buchbeitrag  Slezané - príslušníci vratislavského biskupství na dvore Václava IV. [Schlesier - Angehörige des Breslauer Bistums am Hofe Wenzels IV.]
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Tysiacletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wroclawskiej S. 121-132

194Artikel  Zu den Ernennungen der öffentlichen Notare im vorhussitischen Böhmen: Mit etlichen Streifzügen ins Reich.
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Pravnehistorické studie Bd. 35 (2000) S. 59-66

195Buchbeitrag  The Luxemburgs and Rupert of the Palatinate, 1347-1410
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: The new Cambridge medieval history 6 S. 551-569

196Artikel  Pomocné vedy historické v edicní praxi
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Sborník archivních prací Bd. 50 (2000) S. 437-446

197Artikel  Pulstoletí Sborníku archivních prací
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Sborník archivních prací Bd. 50 (2000) S. 323-326

198Buchbeitrag  Streiflichter in den Geschäftsgang der Kanzlei Kaiser Karls IV. Hofkanzlei und das Sittener Kapitel im J. 1365
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) S. 257-264

199Buchbeitrag  Grundzüge der Schrift- und Bibliothekskultur im böhmischen Staat des 13. Jahrhunderts
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Geistesleben im 13. Jahrhundert S. 537-539

200Buchbeitrag  Bludné cesty ceských stredovekých rukopisu
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: FS Jan Kuklík S. 59-66

201Buchbeitrag  Sekce pomocných ved historických
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: VIII. sjezd ceských historiku. Hradec Králové S. 159-160

202Buchbeitrag  Die Kommunikation der Reichsstädte und der böhmisch-königlichen Städte mit der Zentralgewalt unter Karl IV. und besonders Wenzel IV. (Ein Kapitel aus der spätmittelalterlichen Diplomatik und Verwaltungsgeschichte, zugleich ein Beitrag zur Frage der spätmittelalterlichen Deperdita)
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: La diplomatique urbaine en Europe au Moyen Âge S. 195-216
http://elec.enc.sorbonne.fr/cid/cid1998/art_12

203Buchbeitrag  Die Landklöster und Stadt in Böhmen bzw. in Prag bis zur hussitischen Revolution
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowozytnym S. 61-69

204Buchbeitrag  Kurzgefasste Geschichte der Erforschung der städtischen Diplomatik in den böhmischen Ländern
Hlavácek, Ivan. (2000) - In: La diplomatique urbaine en Europe au Moyen Âge S. 217-227
http://elec.enc.sorbonne.fr/cid/cid1998/art_13

205Artikel  Dve kritické úvahy nad soucasnou zahranicní i domácí paleograficko-kodikologickou produkcí. [Zwei kritische Überlegungen zum zeitgenössischen ausländischen und tschechischen paläographisch-kodikologischen Schrifttum]
Hlavácek, Ivan. (1999 - 2000) - In: Studie o rukopisech Bd. 33 (1999/2000) S. 253-268

206Buchbeitrag  Studie k Ceskému korunnímu archivu. Karel IV. jako bezprostrední príjemce listin svých poddaných
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: FS František Kavka (1999) S. 41-49

207Buchbeitrag  Václav IV. a jeho moravské aktivity a kancelár pred a po smrti moravského markrabete Jošta, † 18.01.1411 [Wenzel IV., seine mährischen Aktivitäten und seine Kanzlei um die Zeit des Todes des mährischen Markgrafen Jodok, † 18.01.1411]
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: FS Josef Válka S. 251-259

208Buchbeitrag  Minoritäten im europäischen Mittelalter
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Europa und seine Minderheiten S. 24-30

209Artikel  Z nemeckých historických výstav roku 1998.
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Cesky casopis historicky Bd. 97 (1999) S. 603-607

210Buchbeitrag  Angebliche Versuche der Premysliden des 11. Jahrhunderts um das Erzbistum Prag
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Prusy - Polska - Europa. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozaytnych S. 35-44

211Artikel  Z nových místopisne orientovaných slovníku a pomucek k ceským dejinám po dvaceti letech [ Aus neueren topographisch orientierten Lexika und anderen Hilfsmitteln zur böhmischen Geschichte nach zwanzig Jahren]
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Sborník archivních prací Bd. 49 (1999) S. 226-252

212Buchbeitrag  Itinerarium Georgii regis Bohemiae. Strucný souhrn problematiky [Itinerarium Georgii regis Bohemiae. Eine kurze Zusammenfassung der Problematik]
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: FS Jaroslav Kaspar (1999) S. 53-61

213Buchbeitrag  Cenni sulle stampe italiane nelle biblioteche ceche della fine del Medioevo e dell'inizio del Cinquecento
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Italia e Boemia nella cornice del Rinascimento europeo S. 97-107

214Buchbeitrag  František Palacký, pomocné vedy historické, edice a edicní techniky [František Palacký, die historischen Hilfswissenschaften, Editionen und Editionstechniken]
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: František Palacký 1798 - 1998 S. 165-178

215Buchbeitrag  Dvur a rezidence ceských panovníku doby premyslovské a rane lucemburské. Strucný prehled vývoje a literatury pro dobu do roku 1346 [Der Hof und Residenzen der böhmischen Herrscher der Premysliden und frühluxemburgischen Zeit. Kurze Übersicht der Entwicklung und Literatur über die Zeit bis 1346]
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Aristokratické rezidence a dvory v raném novoveku S. 29-70

216Buchbeitrag  Die heimischen und lokalen Heiligen in den urkundlichen Datierungen Böhmens des Hoch- und Spätmittelalters. Einige Sondierungen
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Fonctions sociales et politiques du culte des saints S. 237-246

217Artikel  K ceskomoravské prosopografii pocátku 15. století - Mikuláš z Velecína, Vlcího alias z Velešína ?
Hlavácek, Ivan. (1999) - In: Ceská literatura Bd. 47 (1999) S. 463-467

218Buchbeitrag  Zur Frage der Siedlungstypen im böhmischen Staat der Premyslidenherzöge vom 9. bis zum 12. Jahrhundert
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Die Frühgeschichte der europäischen Stadt im 11. Jahrhundert S. 261-271

219Buchbeitrag  Art. Wilhelm von Lestkov († 1369)
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 172

220Artikel  Opoždené ohlédnutí za rokem Jana Lucemburského
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Historický obzor Bd. 9 (1998) S. 132

221Buchbeitrag  Der Hof Wenzels IV. als führendes Kulturzentrum Mitteleuropas
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Die Wenzelsbibel S. 9-36

222Artikel  Andrzej Walkówski, Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Slasku do konca XIII w. [IV]. [Andrzej Walkówski, Cistercian scriptoriums of the Pforta filiation in Silesia to the end of the 13th century]
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Archivni casopis Bd. 48 (1998) S. 259-260

223Buchbeitrag  Böhmisch-österreichische Nachbarschaft bis zu den Anfängen Przemysls II.
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert S. 11-23

224Buchbeitrag  Art. Zunft, Zunftwesen, Zunftrecht. A. Westen. IX. Ostmitteleuropa. 3. Böhmische Länder
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 705-706

225Buchbeitrag  Zur böhmischen Inquisition und Häresiebekämpfung um das Jahr 1400
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter S. 109-131

226Buchbeitrag  Johann von Luxemburg und die böhmischen Städte: Bemerkungen zu Johanns Itinerar
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: King John of Luxembourg (1296-1346) S. 19-27

227Artikel  Má "setkání" s Arnoštem z Pardubic
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Listy starohradské kroniky Bd. 21 (1998) S. 5-6

228Artikel  [Rezension zu:] Dieter Rübsamen, Das Briefeingangregister des Nürnberger Rates für die Jahre 1449-1457
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Archivni casopis Bd. 48 (1998) S. 196

229Buchbeitrag  Zur böhmischen Inquisition und Häresiebekämpfung um das Jahr 1400
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter S. 109-131

230Buchbeitrag  Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. Ein Beispiel für bestandsorientierte territoriale Regestenwerke des Spätmittelalters
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Irgang-Kersken, Urkundenbücher S. 227-236

231Buchbeitrag  Kommunikation der Zentralmacht mit Reichsuntertanen sowie auswärtigen Mächten unter König Wenzel (IV.)
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen S. 19-30

232Buchbeitrag  Zur Regalienverleihungen Wenzels IV. an reichsunmittelbare kirchliche Würdenträger (Skizze aufgrund des "Falles" des Abtes von Werden)
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: FS Peter Herde (Reich) Tl. 2 S. 651-663

233Artikel  Ze správní každodennosti Václava IV. jako rímského krále. Hesenský klášter Haina pred ríšským dvorským soudem [Aus dem Verwaltungsalltag Wenzels IV. als römischer König. Das hessische Kloster Haina vor dem Reichshofgericht]
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Casopis matice moravské Bd. 117 (1998) S. 377-382

234Buchbeitrag  Der diplomatische Verkehr der böhmischen Partner mit der Kurie bis zum Tode Wenzels I. (1253)
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: FS Zdenka Hledíková (1998) S. 165-180

235Buchbeitrag  Cesko-rakouské sousedství do pocátku vlády Premysla Otakara II [Böhmisch-österreichische Nachbarschaft bis zu den Anfängen Premysls II.]
Hlavácek, Ivan. (1998) - In: Cesko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko S. 9-19

236Artikel  Ceské archivnictví a Karlova univerzita. K univerzitnímu jubileu 1348-1998 [ Das böhmische Archivwesen und die Karlsuniversität. Zum Universitätsjubiläum 1348-1998]
Hlavácek, IvanLedvinka, VáclavSladek, Oldrich. (1998) - In: Sborník archivních prací Bd. 48 (1998) S. 3-10

237Buchbeitrag  Verwaltungsgeschichtliche Bemerkungen zum Itinerar Johanns von Luxemburg
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Johann der Blinde S. 121-134

238Buchbeitrag  Colligere fragmenta II.: Desátkový spor v západoceské Brtné v osmdesátých letech 14. století [ Colligere fragmenta II. Der Zehntstreit im westböhmischen Dorf Brtná in den 80er Jahren des 14. Jahrhunderts]
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 227-233

239Artikel  Královský poklad ve slezské Strede [Der königliche Schatz in Neumarkt/Schlesien]
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Cesky casopis historicky Bd. 95 (1997) S. 448-459

240Artikel  Z novinek nemecké historiografie raného stredoveku
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Pravnehistorické studie Bd. 34 (1997) S. 280-283

241Buchbeitrag  Zur Frage der Saisonalität und des Arbeitsrhythmus in der mittelalterlichen Verwaltung. Bemerkungen zur Auslaufstatistik der Kanzleien der letzten Premysliden und Johanns von Luxemburg
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: FS Antoni Gasiorowski (1997) S. 447-455

242Buchbeitrag  Art. Steuer, Steuerwesen. I. Ostmitteleuropa. I. Böhmen und Polen
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 154-155

243Buchbeitrag  Die Deutschherrenritter und die Kirche im böhmischen Staat der Premyslidenzeit
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Ritterorden und Kirche im Mittelalter S. 129-142

244Buchbeitrag  Art. Wenzel IV., König von Böhmen seit 1363, deutscher König 1376-1400 († 1419)
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2190-2192

245Artikel  Paläographie im Unterricht an den Universitäten der Tschechischen Republik
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Gazette du livre médiéval Bd. 30 (1997) S. 22-25

246Buchbeitrag  Art. Urkunde, Urkundenwesen. A. V. Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1307

247Buchbeitrag  Art. Strahov
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 209-210

248Buchbeitrag  Art. Velehrad
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1450

249Buchbeitrag  Iter Germanicum II. aneb Ceský historik u Bodamského jezera
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Historikové na cestách S. 23-34

250Buchbeitrag  Überlegungen zur Erfassung und Erforschung des Raumes im Böhmen des 14. und 15. Jahrhunderts. Zu den Auswertungsmöglichkeiten der spätmittelalterlichen böhmischen Itinerare. Einige Glossen zum Problem
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter S. 591-602

251Artikel  Der deutsche Südwesten und König Wenzel IV. im Spiegel seines Geschäftsschriftgutes. Streiflichter, Betrachtungen und Beispiele
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins Bd. 145 (1997) S. 83-115

252Buchbeitrag  Il Regno di Boemia, i Lussemburgo e l'Italia
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Comunicazione e mobilità nel Medioevo S. 519-539

253Artikel  Abriß der Egerer und egerländischen Historiographie
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Archivalische Zeitschrift Bd. 80 (1997) S. 181-194

254Buchbeitrag  Trampoty mocných a trampoty s mocnými. Malá listinná causerie o pobytu Václava IV. v Mergentheimu v cervenci 1380 a výlohách s tím spojených [Die Qual der Mächtigen und die Qual mit den Mächtigen. Kleine urkundliche Causerie über den Aufenthalt Wenzels IV. in Mergentheim im Juli 1380 und über die damit verbundenen Kosten.]
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: FS Ivan Martinovský S. 5-15

255Artikel  Colligere fragmenta. K dosud neznámým diplomatickým pramenum doby lucemburské. [Colligere fragmenta. Zu bisher unbekannten diplomatischen Quellen der Luxemburgerzeit]
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 1 (1997) S. 73-76

256Artikel  Nástin historiografie mesta Chebu a Chebska
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Sborník Chebského muzea (1997) S. 132-140

257Buchbeitrag  Hussens Bücher. Einige Überlegungen zu Hussens Bibliothek und Bücherbenutzung
Hlavácek, Ivan. (1997) - In: Jan Hus. Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen S. 113-119

258Buchbeitrag  Ješte( jednou - a ani to možná ne naposledy - Mocran et Mocran.
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: In memoriam Josefa Macka S. 45-51

259Artikel  Bemerkungen zur inneren Struktur und zum Fungieren des Hofes Wenzels IV.
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 1 (1996) S. 101-114

260Buchbeitrag  Pracovní den a týden v dvorské kancelárí Václava IV. [Arbeitstag und Arbeitswoche in der Hofkanzlei Wenzels IV.]
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: FS Jaroslav Marek S. 135-147

261Buchbeitrag  Pomocné vedy historické a jejich postavení v soucasné historiografii [ Historische Hilfswissenschaften uund ihre Stellung in der zeitgenössischen Historiographie]
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: Pomocné vedy historické a jejich místo mezi historickými obory S. 15-26

262Buchbeitrag  Materiálie k dejinám knihovny pražské kartouzy [Materialien zur Geschichte der Bibliothek der Prager Kartause.]
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: FS Pavel Preiss S. 33-39

263Buchbeitrag  Zu den graphischen Elementen im böhmischen Urkundenwesen des vorhussitischen Zeit ( bis 1419)
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: Graphische Symbole in Urkunden S. 571-594

264Buchbeitrag  Sigismund von Luxemburg und sein Anteil an der Reichsreform
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: Reform von Kirche und Reich S. 61-77

265Buchbeitrag  Zwei bibliotheksgeschichtliche Miszellen zur intellektuellen Individualität im Spätmittelalter. Bürgerliche Bücherverzeichnisse und Ausleihkataloge im böhmisch-österreichisch-bayerischen Raum
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: Individuum und Individualität im Mittelalter S. 577-587

266Artikel  Poznámky k italským tiskum v ceských knihovnách na konci stredoveku a pocátkem 16. století [Bemerkungen zu den italienischen Drucken in den böhmischen Bibliotheken am Ende des Mittelalters und am Anfang des 16.Jahrhunderts]
Hlavácek, Ivan. (1996) - In: Miscellanea oddelení rukopisu a starých tisku Bd. 13 (1996) S. 39-52

267Buchbeitrag  Kláštery a jejich školství v Cechách v dobe predhusitské [ Klöster und ihr Schulwesen im vorhussitischen Böhmen]
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Klasztor w spoleczenstwie sredniowiecznym i nowozytnym S. 241-246

268Buchbeitrag  Art. Pulkava Pribík, Kleinadliger
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 324-325

269Buchbeitrag  Husovy knihy. Nekolikero úvah o Husove bibliotéce a užívání knih
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi S. 90-95

270Buchbeitrag  Art. Siegel. VI. Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1853

271Buchbeitrag  Markrabí Jošt v Praze v roce 1398 [Markgraf Jodok von Mähren in Prag im Jahre 1398.]
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: FS Eva Šmilauerová S. 35-42

272Artikel  Nová literatura o kulture pozdne stredovekých dvoru
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Cesky casopis historicky Bd. 93 (1995) S. 130-136

273Artikel  Nekolik pramenných drobností k ceským dejinám doby lucemburské (K neliterární písemné kulture v Cechách doby Václava IV.) [Etliche Quellenfunde zur böhmischen Geschichte der Luxemburgerzeit (Zur nichtliterarischen schriftlichen Kultur Böhmens im Zeitalter Wenzels IV.)]
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 12 (1995) S. 73-89

274Artikel  Na okraj nejnovejších polských prací o církevních korporacích. Rády a kapituly
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 12 (1995) S. 133-138

275Buchbeitrag  Art. Prag
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 159-164

276Buchbeitrag  Zur Nürnberger Alltagskommunikation mit der Reichszentrale unter Wenzel (IV.) bis zum Abfall im Jahre 1401
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: FS Kurt Reindel (1995) S. 321-334

277Buchbeitrag  Itinerár jako pracovní nástroj ceského medievisty. [Die Itinerarforschung als Arbeitsinstrument des tschechischen Mediävisten]
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Cesty a cestování v živote spolecnosti S. 57-61

278Buchbeitrag  O knihách a knihovnách v ceských dejinách
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Prednášky z 34. a 35. behu LŠSS S. 223-234

279Buchbeitrag  August Sedlácek a diplomatický materiál
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: August Sedlácek a pomocné vedy historické S. 53-62

280Artikel  Nekolik úvah nad novými rakouskými pracemi o dejinách stredoveké knihy.
Hlavácek, Ivan. (1995 - 1996) - In: Studie o rukopisech Bd. 31 (1995/96) S. 195-203

281Buchbeitrag  Die spätmittelalterlichen böhmischen Nekrologien als Quelle des klösterlichen Alltags
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge S. 581-590

282Buchbeitrag  Das Königreich Böhmen, die Luxemburger und Italien
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Kommunikation und Mobilität im Mittelalter S. 305-317

283Buchbeitrag  Art. Stephan von Pálec (Palecz, Palcz, de Maiori Palcz) (1370-1424)
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 10 S. Sp. 1384-1386

284Buchbeitrag  Allgemeine Vorbedingungen der bischöflichen Diplomatik in Ostmitteleuropa und die ersten Schritte des Prager bischöflichen Urkundenwesens bis 1300
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250 S. 121-130

285Artikel  Katedra pomocných ved historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 1986-1995
Hlavácek, IvanSousa, Jiri. (1995) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 12 (1995) S. 144-157

286Artikel  Böhmens "Sonderweg"
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Mitteilungen der Residenzenkommission Bd. 5, 1 (1995) S. 14-15

287Buchbeitrag  Überlegungen zum Kapellanat am Luxemburgischen Hof unter Johann von Luxemburg, Karl IV. und Wenzel
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Alltag bei Hofe S. 83-109

288Buchbeitrag  Art. Saaz
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1211-1212

289Buchbeitrag  Art. Sickel, Theodor Ritter von (1826-1908)
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 10 S. Sp. 13-16

290Buchbeitrag  Jan z Jenstejna a Norimberk na pocátku 80. let 14. století [Johann von Jenstein und Nürnberg zu Beginn der achtziger Jahre des 14. Jahrhunderts]
Hlavácek, Ivan. (1995) - In: FS Karlu Malému S. 123-132

291Buchbeitrag  Art. Rokycana, Johannes (1400-1471)
Hlavácek, Ivan. (1994) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 8 S. Sp. 612-615

292Buchbeitrag  Die Wiener Haft Wenzels IV. der Jahre 1402-1403 aus diplomatischer und verwaltungsgeschichtlicher Sicht
Hlavácek, Ivan. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) S. 225-238

293Buchbeitrag  Zu den Spannungen zwischen Sigismund von Luxemburg und Wenzel IV.
Hlavácek, Ivan. (1994) - In: Sigismund von Luxemburg S. 45-52

294Buchbeitrag  Zum böhmischen Bildungs- und Bibliothekswesen in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Vom Versuch der Errichtung der Prager Universität durch Wenzel II. bis zu ihrer Gründung durch Karl IV.
Hlavácek, Ivan. (1994) - In: FS Albert Zimmermann S. 795-806

295Artikel  Skryté edice a regesty listin a listu k dejinám husitské revoluce 1419-1437
Hlavácek, IvanTecl, RudolfVondrácek, Milan [Bearb.]. (1994) - In: Táborský archiv Bd. 6 (1994) S. 145-149

296Buchbeitrag  Aus der Geschichte der Abtei in Brevnov
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Tausend Jahre Benediktiner Kloster in Brevnov S. 13-19

297Buchbeitrag  Johánek z Pomuku a jeho doba
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Svatý Jan Nepomucký 1393-1993 (Katalog) S. 13-19

298Buchbeitrag  Die Aufenthalte Rudolfs I. in Böhmen und Mähren aus verwaltungs- und rechtsgeschichtlicher Sicht
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Boshof-Erkens, Rudolf von Habsburg S. 79-85

299Buchbeitrag  Príspevky k starsím dejinám knihovny brevnovského klástera (Od nejstarsích dob do r. 1420)
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Milénium brevnovského klástera S. 53-65

300Artikel  Miscellanea codicologica Bohemica Oxoniensia medii aevi
Hlavácek, Ivan. (1993 - 1994) - In: Studie o rukopisech Bd. 30 (1993/94) S. 3-22

301Buchbeitrag  Beiträge zur Erforschung der Beziehungen Friedrichs III. zu Böhmen bis zum Tode Georgs von Podiebrad (1471)
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Kaiser Friedrich III. in seiner Zeit S. 279-298

302Buchbeitrag  Art. Maiestas Carolina
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 111

303Buchbeitrag  Art. Pilsen
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 2159-2160

304Artikel  Facit brevnovského milénia
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Historický obzor Bd. 4 (1993) S. 282-283

305Buchbeitrag  Knihovna koleje Všech svatých v r. 1603 na základe svého soupisu. Príspevek k dejinám knihoven pražské univerzity v 16. století.
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Miscellanea Miloslao Vlk archiepiscopo Pragensi S. 119-127

306Buchbeitrag  Zu den kulturellen Kontakten zwischen den böhmischen und österreichischen Ländern im 15. Jahrhundert
Hlavácek, Ivan. (1993) - In: Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich S. 67-77

307Buchbeitrag  Prag als Aufenthaltsort westmitteleuropäischer geistlicher Fürsten in der Zeit Karls IV.
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: FS Ferdinand Seibt (München) S. 153-163

308Artikel  Kanceláre ceských mest jako strediska kulturního života své doby, zejména v pozdním stredoveku
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica , 1 (1992) S. 22-30

309Artikel  Die Grenze des böhmischen Staates im Spiegel des Itinerars der späten Premysliden und der Luxemburger unter besonderer Berücksichtigung der böhmisch-bayerischen Grenze in der Luxemburgerzeit
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung Bd. 52 (1992) S. 231-239
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00048842/image_248

310Buchbeitrag  Zwei Beiträge zur böhmischen Epigraphik
Hlavácek, IvanRohácek, Jirí. (1992) - In: Vom Quellenwert der Inschriften S. 267-283

311Artikel  Überlegungen zum Geschenkwesen im Mittelalter
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Mitteilungen der Residenzenkommission Bd. 2 (1992) S. 12-15

312Buchbeitrag  O dnešní aktuálnosti heraldiky a jejích úkolech
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Heraldica viva. Sborník príspevku z konference ceských, moravských a slezských heraldiku S. 3-8

313Buchbeitrag  Z dejin vyšehradské kapitulní knihovny ve stredoveku. Od pocátku do husitství.
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Královský Vyšehrad. Sborník S. 69-81

314Buchbeitrag  Die böhmische vorhussitische Historiographie als Quelle der Verwaltungsgeschichte
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Gedenkschrift für Frantisek Graus S. 53-62

315Buchbeitrag  K dochování husitské a protihusitské polemické literatury v 15. století
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Jihlava a basilejská kompaktáta S. 29-36

316Artikel  Príprava na výstavu o sálské dynastii a co s tím souvisí
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Cesky casopis historicky Bd. 90 (1992) S. 226-237

317Buchbeitrag  Zum Alltag des Rates der Prager Neustadt im Spiegel der Rechnungen vom Anfang des 15. Jahrhunderts
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: FS Harry Kühnel S. 309-322

318Artikel  Bemerkungen und Überlegungen zur böhmischen Bibliotheksgeschichte der Hussitenzeit
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Studie o rukopisech Bd. 29 (1992) S. 21-34

319Buchbeitrag  K typologii stredovìkých soupisù knih a knihoven na prikladu ceských zemí [Zur Typologie mittelalterlicher Bücher- und Bibliotheksverzeichnisse am Beispiel der bóhmischen Lander]
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: FS Rostislav Nový (1992) S. 63-68

320Artikel  Skryté edice a regesty listin a listu k dejinám husitské revoluce 1419-1437
Hlavácek, IvanTecl, RudolfVondrácek, Milan [Hrsg.]. (1992) - In: Táborský archiv Bd. 4 (1992) S. 5-31, 145-149

321Buchbeitrag  Zur zeitgenössischen Terminologie der diplomatischen Schriftstücke des böhmischen Mittelalters, I. (bis in die Mitte des 13. Jahrhundert)
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: FS Józef Szymanski (1992) S. 137-146
http://fbc.pionier.net.pl/id/nnw4ktw

322Artikel  Z Kazdodennosti Karla IV. a Jeho Dvora: Ubytovací moznosti v Praze v polovine 14. stoleti
Hlavácek, Ivan. (1992) - In: Cesky casopis historicky Bd. 90 (1992) S. 33-42

323Artikel  Poznamky k otazce deperdit v premanné zakladne historika
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 1 (1991) S. 357-364

324Artikel  Pražští a olomouctí biskupové ve svedecných radách premyslovských a císarských listin [Die Bischöfe von Prag und Olmütz in den Zeugenreihen der Premysliden- u. Kaiserurkunden]
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 31 (1991) S. 11-21

325Buchbeitrag  Nekolik zamyšlení nad možnostmi vedecké práce ceského archiváre
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Archivnictví v Ceské republice. Perspektivy - koncepce - plány S. 25-37

326Artikel  Poznámky ke knihovne kartuziánu v Dolanech v dobe predhusitské
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Studie o rukopisech Bd. 28 (1991) S. 3-12

327Buchbeitrag  L'exploitation du materiel diplomatique dans les chroniques de la Bohême médiévale
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: L'historiographie médiévale en Europe S. 77-98

328Buchbeitrag  Dve zastavení u vztahu Václava IV. a ceskýych mest [Zwei Zugänge zu den Beziehungen zwischen Wenzel IV. und den böhmischen Städten]
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: FS Josef Petrán (1991) S. 55-78

329Artikel  Diplomatik und Verwaltungs- und Kulturgeschichte
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Archivmitteilungen Bd. 41 (1991) S. 64-67

330Buchbeitrag  Art. Landtafel von Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1679-1680

331Buchbeitrag  Brünn als Residenz der Markgrafen der luxemburgischen Sekundogenitur
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Fürstliche Residenzen im spätmittelalterlichen Europa S. 361-420
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/15911/9777

332Buchbeitrag  Jihomoravané na universitách pozdního stredoveku a pocínajícího novoveku. Nekolik metodických poznámek
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Kulturne historické styky jižní Moravy S. 57-60

333Buchbeitrag  Art. König, Königtum. H. Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1321

334Buchbeitrag  Art. Kanzlei, Kanzler. A. III. Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 914

335Buchbeitrag  Art. Johannes von Jentzenstein (Jenstein), Erzbischof von Prag (1347/48-1400)
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 553-554

336Buchbeitrag  Diplomatische Quellen und ihr Beitrag zur Erkenntnis der Natur im Hoch- und Spätmittelalter am Beispiel des mittelalterlichen Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Mensch und Natur im Mittelalter Tl. 2 S. 851-860

337Buchbeitrag  Art. Lamprecht von Brunn († 1399)
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1633

338Buchbeitrag  Art. Johann von Gelnhausen (14. Jahrhundert)
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 517

339Buchbeitrag  Art. Johann von Neumarkt († 1380)
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 518

340Buchbeitrag  Art. Kuttenberg
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1593-1594

341Artikel  Aktivita ceské slechty na dvore Václava IV.
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 1 (1991) S. 205-216

342Buchbeitrag  Art. Karlstein, Burg
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 997-998

343Buchbeitrag  Art. Königgrätz
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1324-1325

344Buchbeitrag  Art. Iglau
Hlavácek, Ivan. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 366

345Buchbeitrag  Zu den Memorialinschriften im luxemburgischen Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Epigraphik 1988 S. 245-257

346Buchbeitrag  Böhmen - Königreich und Land um 1400.
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Prag um 1400. Der Schöne Stil. Böhmische Malerei und Plastik in der Gotik S. 11-17

347Artikel  K cesko-ruským vztahum v pomocných vedách historických do roku 1917
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Studie k dejinam a kulture vychodnich Slovanu Bd. 19 (1990) S. 63-71

348Artikel  K promenám a pokroku diplomatiky po II. svetové válce.
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Archivni casopis Bd. 40, 2 (1990) S. 81-90

349Artikel  Zur zeitgenössischen Terminologie der diplomatischen Schriftstücke des böhmischen Mittelalters I. (bis in die Mitte des 13. Jh.)
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska F Bd. 45 (1990) S. 137-146
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1990-t45/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1990-t45-s137-146/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r1990-t45-s137-146.pdf

350Artikel  Nemecké "Residenzenforschung".
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Cesky casopis historicky Bd. 88 (1990) S. 909-912

351Buchbeitrag  Zur Rolle der geistlichen ritterlichen Orden am Hofe der böhmischen Luxemburger
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Die Ritterorden zwischen geistlicher und weltlicher Macht im Mittelalter S. 153-160

352Artikel  O výrobe a distribuci knih v Praze do rozšírení knihtisku.
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Documenta Pragensia Bd. 10, 1 (1990) S. 5-22

353Artikel  Olomouc jako místo vydání a olomouctí vydavatelé a príjemci v našich listinách do r. 1253.
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Historicka Olomouc a jeji soucasne problemy Bd. 8 (1990) S. 65-72

354Buchbeitrag  Zur Rolle der geistlichen und ritterlichen Orden am Hofe der böhmischen Luxemburger
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Die Ritterorden zwischen geistlicher und weltlicher Macht im Mittelalter S. 153-160

355Artikel  K cesko-polským kulturním vztahum v dobe predhusitské
Hlavácek, Ivan. (1990) - In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia Bd. 24 (1990) S. 79-87

356Buchbeitrag  Art. Franz (Franziskus) von Prag, Chronist († nach 1355)
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 799

357Buchbeitrag  Fotografische Sammlungen mittelalterlicher Urkunden am Lehrstuhl für Historische Hilfswissenschaften der Karlsuniversität zu Prag
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Fotografische Sammlungen mittelalterlicher Urkunden S. 93-94

358Artikel  Soucasný stav a perspektivy pomocných ved historických v ceských zemích
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Sborník archivních prací Bd. 39 (1989) S. 549-555

359Buchbeitrag  Das öffentliche Notariat in den böhmischen Ländern von den Anfängen bis zu der hussitischen Revolution
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Notariado público y documento privado Tl. 2 S. 1118-1193

360Artikel  Nekolik poznámek k pomocným vedám historickým na vysokých školách, v archivu a v archivní praxi.
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Sborník archivních prací Bd. 39 (1989) S. 501-504

361Buchbeitrag  Art. Goldene Bulle Kaiser Friedrichs II.
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 1540

362Artikel  Po Žižkových stopách ve Švédsku
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Casopis Národního muzea v Praze. Rada historická Bd. 158 (1989) S. 104-106

363Buchbeitrag  Art. Finanzwesen, -verwaltung. B. Westliches Europa. VII. Ostmitteleuropa (Böhmen, Polen)
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 471-472

364Artikel  Slovníkové pomucky k stredoveké historiografii.
Hlavácek, Ivan. (1989) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica , 5 (1989) S. 126-128

365Artikel  Epigraphica extranea novissima
Hlavácek, Ivan. (1988) - In: Umení Bd. 36 (1988) S. 375-378

366Buchbeitrag  Grundzüge der Entwicklung der lateinischen Diplomatik in den slawischen Ländern bzw. in Mittel- und Osteuropa
Hlavácek, Ivan. (1988) - In: Un secolo di paleografia e diplomatica S. 237-266

367Artikel  Colligere fragmenta. K dosud neznámým diplomatickým pramenum doby lucemburské. [Colligere fragmenta. Zu bisher unbekannten diplomatischen Quellen der Luxemburgerzeit]
Hlavácek, Ivan. (1988) - In: Sborník Kruhu prátel Muzea hlavního mesta Prahy Bd. 1 (1988) S. 129-135

368Artikel  Zentralörtliche Funktion Prags währen der der Luxemburger Zeit
Hlavácek, Ivan. (1988) - In: Historiker-Gesellschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Wissenschaftliche Mitteilungen (1988) S. 74-81

369Buchbeitrag  Zur Erforschung von Urkundenfälschungen im luxemburgischen Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1988) - In: Fälschungen im Mittelalter Tl. 4 S. 617-638

370Artikel  Odraz a obraz husitství v úredních písemnostech v ceském státe
Hlavácek, Ivan. (1988 - 1991) - In: Husitský Tábor Bd. 10 (1988/91) S. 139-155

371Buchbeitrag  Wenzel IV., sein Hof und seine Königsherrschaft vornehmlich über Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1987) - In: Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich S. 201-232
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/16938/10755

372Artikel  Skryté edice a regesty listin a listu k dejinám husitské revoluce (1419-1437) [Verstreute Editionen und Regesten von Urkunden und Briefen zur Geschichte der Hussitischen Revolution (1419-1437)]
Hlavácek, IvanTecl, RudolfVondrácek, Milan [Hrsg.]. (1987) - In: Táborský archiv Bd. 1 (1987) S. 8-56

373Buchbeitrag  Bemerkungen zur Problematik der Zentralmacht und -verwaltung und deren Ausübung im böhmischen Staat der hussitischen Zeit
Hlavácek, Ivan. (1987) - In: Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich S. 491-498
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/16459/10298

374Buchbeitrag  Art. Elbogen
Hlavácek, Ivan. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1778-1779

375Buchbeitrag  Art. Dalimil, sog.
Hlavácek, Ivan. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 441-442

376Buchbeitrag  Art. Curia. 1. Curia regis. VII. Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 384-385

377Buchbeitrag  Art. Eger, Egerland
Hlavácek, IvanAmbronn, Karl-Otto. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1604-1606

378Buchbeitrag  Die vorhussitische Prager Universität und die Texthandschriften ihrer Studenten
Hlavácek, Ivan. (1986) - In: Probleme der Bearbeitung mittelalterlicher Handschriften S. 133-140

379Artikel  Poznámka k diplomatice Žilinské knihy [Eine Anmerkung zur Diplomatik vom Žilinaer Buch]
Hlavácek, Ivan. (1985) - In: Slovenská archivistika Bd. 20, 2 (1985) S. 114-117

380Buchbeitrag  Zwei Miszellen zur Geschichte der Ritterorden in den böhmischen Ländern
Hlavácek, Ivan. (1985) - In: Die Rolle der Ritterorden in der mittelalterlichen Kultur S. 207-212

381Buchbeitrag  Johann der Blinde, König von Böhmen und Graf von Luxemburg
Hlavácek, Ivan. (1985) - In: Balduin von Luxemburg. Festschrift S. 151-174

382Artikel  O vztahu venkovských klášteru a mest v pozdnim stredoveku: nekolik informaci o obecné literature a poznámky k ceským pomerum doby predhusitské.
Hlavácek, Ivan. (1985) - In: Umení Bd. 33 (1985) S. 153-159

383Buchbeitrag  Abriß der Geschichte der mährisch-markgräflichen Kanzlei der luxemburgischen Sekundogenitur
Hlavácek, Ivan. (1984) - In: Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter Tl. 1 S. 337-350
http://elec.enc.sorbonne.fr/cid/cid1983/art_15

384Buchbeitrag  Art. Bibliothek. A. Allgemein. Europa. VI. Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 120-121

385Artikel  Kronik zbraslavská, listiny a diplomatika [Die Königsaaler Chronik, Urkunden und Diplomatik]
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Problémy dejin historiografie Bd. 1 (1983) S. 125-142

386Artikel  Nekolik úvah o diplomatice, jejích dejinách, potrebách a perspektivách. (U príležitosti 300. výrocí vydání Mabillonova epochálního díla). [Etliche Überlegungen über Diplomatik, ihre Geschichte, Bedürfnisse und Perspektiven]
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Sborník archivních prací Bd. 33 (1983) S. 3-30

387Artikel  Ceští archivári a chebský mestský archiv na konci 19. století. (Z korespondence V.J. Novácka a J. Celakovského s H. Gradlem). [Die tschechischen Archivare und das Stadtarchiv in Cheb am Ende des 19. Jahrhunderts. (Aus der Korrespondenz des J.V. Novácek und J. Celakovský mit H. Gradl]
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Sborník archivních prací Bd. 33 (1983) S. 365-389

388Buchbeitrag  Poznámky k dejinám ceských knihoven ve 13. století [Böhmische Bibliotheken im 13. Jahrhundert]
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Umení 13. století v ceskych zemích S. 495-514

389Buchbeitrag  Art. Ceské Budejovice (Böhm. Budweis)
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 1641-1642

390Buchbeitrag  Art. Brünn
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 762-764

391Artikel  Nekolik dodatku k regestum listin Albrechta II.
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Archivni casopis Bd. 33 (1983) S. 23-30

392Artikel  Donace knih chebského purkmistra Hanse Hirnlose chebské komende radu Nemeckých rytíru z r. 1413 [ Die Bücherdonation des Egerer Bürgermeisters Hans Hirnlos für die Egerer Kommende des Deutschherrenordens von 1413]
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje Bd. 20 (1984) S. 145-153

393Buchbeitrag  Kronika zbraslavská, listiny a diplomatika
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Problémy dejin historiografie S. 125-142

394Buchbeitrag  Art. Brief, Briefliteratur, Briefsammlungen. C. Briefwesen und Briefliteratur in Ost- und Südosteuropa sowie in Skandinavien. I. Westslavischer Bereich
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 2 S. Sp. 671-673

395Buchbeitrag  Die Formung der westslawischen Schrift-, Buch- und Bibliothekskultur unter dem Einfluss der lateinischen Kirche
Hlavácek, Ivan. (1983) - In: Gli Slavi occidentali e meridionali nell'alto Medioevo S. 701-737, 739-743

396Artikel  [Rezension zu:] Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440-1493). Nach Archiven und Bibliotheken geordnet. H. 1: Die Urkunden und Briefe aus Stadtarchiven im Bayerischen Hauptstaatsarchiv (München) (mit Ausnahme von Regensburg und Augsburg), hg. v. H. Koller, Wien 1982
Hlavácek, Ivan. (1982) - In: Archivni casopis Bd. 32 (1982) S. 247-249

397Buchbeitrag  Zákonodárné dilo Pavla Kristiána Koldina z Koldina a mestská diplomatika
Hlavácek, Ivan. (1982) - In: Mestke právo v 16.-18. stoleti v Evrope S. 279-288

398Artikel  Hospodarska valka ceské koruny a rakouska v druhé poloviné 80 let 14 stoleti [Der Wirtschaftskrieg zwischen der böhmischen Krone und Österreich in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre des 14. Jahrhunderts]
Hlavácek, Ivan. (1982) - In: Casopis Národního muzea Bd. 151 (1982) S. 121-128

399Buchbeitrag  Übersicht über die epigraphische Forschung in den böhmischen Ländern
Hlavácek, Ivan. (1982) - In: Fachtagung für lateinische Epigraphik des Mittelalters und der Neuzeit S. 125-131

400Artikel  Studie k dvoru Václava IV. [Studien zum Hof Wenzels IV.]
Hlavácek, Ivan. (1981) - In: Folia historica Bohemica Bd. 3 (1981) S. 135-193

401Artikel  Kronika Zbraslavská, listiny a diplomatika
Hlavácek, Ivan. (1981) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 21 (1981) S. 125-142

402Artikel  Prolegomena do historii kancelarii i dyplomatyki czeskiego królewskiego urzedu staroscinskiego we Wroclawiu w czasach przedhusyckich [Prolegomena zur Geschichte der Kanzlei und der Diplomatik der böhmischen königlichen Starostei (d. h. Hauptmannschaft) in Breslau in der vorhussitischen Zeit]
Hlavácek, Ivan. (1981) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 36 (1981) S. 103-115

403Artikel  Dva príspevky k dejinám našich knihoven predhusitské doby (Milevsko - Nymburk) [Zwei Beiträge zur Geschichte unserer Bibliotheken der vorhussitischen Zeit (Mühlhausen - Nimburg)]
Hlavácek, Ivan. (1981) - In: Casopis Národního muzea v Praze. Rada historická Bd. 150 (1981) S. 25-36

404Buchbeitrag  Kancelárska pisemni kultura doby Karlovy v ceskem state (Nekolik uvah a poznamek)
Hlavácek, Ivan. (1981) - In: Mezinàrodní vedecká konference "Doba Karla IV. v dejinách národu CSSR" S. 159

405Artikel  Poznamky k problému "Husitství a Slezsko"
Hlavácek, Ivan. (1981) - In: Husitský Tábor Bd. 4 (1981) S. 119-126

406Buchbeitrag  Art. Adamiten. 2. Adamiten in Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 117

407Buchbeitrag  Art. Albich, Siegmund, Arzt (um 1358 -1426)
Hlavácek, IvanTelle, Joachim. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 302

408Buchbeitrag  Zum Alltagsleben in böhmischen Klöstern des Spätmittelalters mit besonderer Berücksichtigung der Augustiner-Chorherren
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Klösterliche Sachkultur des Spätmittelalters S. 169-194

409Buchbeitrag  Art. Albert von Sternberg, Bischof (ca. 1332/33-1380)
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 290

410Buchbeitrag  Art. Benes Krabice von Weitmühl, böhmischer Chronist (+ 1375)
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 1907

411Buchbeitrag  Art. Anna, böhmische Königin (1307-1310) (1290-1313)
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 654

412Buchbeitrag  Lamprecht von Brunn
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Fränkische Lebensbilder Tl. 9 S. 46-60

413Artikel  Z nových místopisných slovníku a pomucek
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Sborník archivních prací Bd. 30 (1980) S. 244-255

414Artikel  List táborské polní obce Slezanum z roku 1433
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Husitský Tábor Bd. 3 (1980) S. 115-120

415Artikel  Prispek k dejinám drzby litomerického hradu v dobe Václava IV.
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Litomericko Bd. 16 (1980) S. 113-116

416Buchbeitrag  Art. Agnes (sel.) (wahrscheinlich 1211 - wohl 1282)
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 1 S. Sp. 213-214

417Artikel  Vratislavská epizoda Ceského korunniho archivu
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Archivni casopis Bd. 30 (1980) S. 100-106

418Artikel  Byl Václav IV. literárne cinný?
Hlavácek, Ivan. (1980) - In: Zprávy Jednoty klasických filologu Bd. 22 (1980) S. 30-34

419Buchbeitrag  Diplomatisches Material in den narrativen Quellen des böhmischen Mittelalters
Hlavácek, Ivan. (1979) - In: Studi Giulio Battelli Tl. 2 S. 73-96

420Artikel  Alte Handschriftenbesitzervermerke, mittelalterliche Bibliothekskataloge und die mittellateinische Literatur
Hlavácek, Ivan. (1979) - In: Philologus Bd. 123 (1979) S. 186-190

421Artikel  Kancelárská pisemni kultura doby Karolovy v ceskem state
Hlavácek, Ivan. (1979) - In: Archivni casopis Bd. 29 (1979) S. 9-20

422Artikel  Poznámky k mezinárodním hospodárským stykum Cech a ke studiu správní historie doby Premysla Otakara II. [Beitrag zu den internationalen Handelsbeziehungen der böhmischen Länder]
Hlavácek, Ivan. (1979) - In: Folia historica Bohemica Bd. 1 (1979) S. 239-244

423Artikel  O stredovekých hradech a jejich funkci
Hlavácek, Ivan. (1978) - In: Sbornik vlastivednych praci z Podblanicka Bd. 19 (1978) S. 325-331

424Buchbeitrag  [Schriftenverzeichnis ]
Fiala, Zdenek. Hlavácek, Ivan [Bearb.]. (1978) - In: In memoriam Zdenka Fialy S. 7-23

425Artikel  Chronologie a její studium v ceských zemích. (Retrospektiva i perspektivy). [Die Chronologie und deren Studium in den böhmischen Ländern]
Hlavácek, Ivan. (1978) - In: Sborník archivních prací Bd. 28 (1978) S. 410-423

426Artikel  Miscelanea k ceské heraldice dovy Václava IV.
Hlavácek, Ivan. (1978) - In: Casopis Národního muzea v Praze. Rada historická Bd. 147 (1978) S. 20-28

427Buchbeitrag  Ústrední moc a správa v ceském státe za Lucemburku, zejména za Karla IV. a Václava IV., a její fungování. Nekolik vybranych problemu [Zentralgewalt und -verwaltung im böhmischen Staate der Luxemburger, vornehmlich Karls IV. und Wenzels IV. und ihr Funktionieren. Einige ausgewählte Probleme]
Hlavácek, Ivan. (1978) - In: Jenštejn 1977 S. 35-56

428Buchbeitrag  [Antike Literatur in den böhmischen Bibliotheken bis in die podiebradsche Zeit ]
Hlavácek, Ivan. (1978) - In: Antika a ceská kultura S. 166-173

429Artikel  Z knízní kultury doby Karla IV. a Václava IV. v ceskych zemích [Aus der Buchkultur in den böhmischen Ländern in der Zeit Karls IV. und Wenzel IV.]
Hlavácek, Ivan. (1978) - In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 18 (1978) S. 7-60

430Buchbeitrag  Drobné prispevky a uvahy k budoucímu prazskému diplomatari [Kleine Beiträge und Überlegungen zu dem geplanten (= künftigen) Prager Diplomatarium]
Hlavácek, Ivan. (1978) - In: In memoriam Zdenka Fialy S. 63-78

431Buchbeitrag  König Wenzel IV. und Görlitz. Beziehungen zwischen Zentral- und Lokalgewalt im Spiegel der Verwaltungsgeschichte des ausgehenden 14. Jahrhunderts
Hlavácek, Ivan. (1977) - In: Groß-Kobuch, Beiträge zur Archivwissenschaft S. 379-396
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a057040.pdf

432Artikel  Das diplomatische Material in der hussitischen Chronik des Laurentius von Brezová
Hlavácek, Ivan. (1976) - In: Folia diplomatica Bd. 2 (1976) S. 149-157

433Buchbeitrag  Zum Urkunden- und Geschäftsgut der Pfarreien und ihrer Pfarrherren im vorhussitischen Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1976) - In: FS Peter Acht S. 242-255

434Buchbeitrag  Borivoj von Svinare
Hlavácek, Ivan. (1975) - In: Fränkische Lebensbilder Tl. 6 S. 77-91

435Artikel  Z dejin vysehradské kapitulní knihovny ve stredoveku. Od pocátku do husitství [Zur Geschichte der Kapitelbibliothek von Wyschegrad im Mittelalter. Von den Anfängen zu den Hussitenkriegen]
Hlavácek, Ivan. (1975) - In: Studie o rukopisech Bd. 14 (1975) S. 5-25

436Artikel  Beiträge zum Alltagsleben im vorhussitischen Böhmen. Zur Aussagekraft des Prager Visitationsprotokolls von 1379-1381 und der benachbarten Quellen
Hlavácek, Ivan. (1975) - In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung Bd. 34/35 (1975) S. 865-882

437Buchbeitrag  Konrad von Vechta. Ein Niedersachse im spätmittelalterlichen Böhmen
Hlavácek, Ivan. (1974) - In: Beiträge zur Geschichte der Stadt Vechta Tl. 1 S. 5-35

438Buchbeitrag  Kirchen, Kloster und Bibliotheken bis zum 17. Jahrhundert
Hlavácek, Ivan. (1974) - In: Bohemia sacra. Das Christentum in Böhmen 973-1973 S. 396-405

439Buchbeitrag  I pronikani cizich prvotisku do ceských knihoven v 15. stoleti [Über das Eindringen fremder Wiegendrucke in die tschechischen Bibliotheken im 15. Jahrhundert]
Hlavácek, Ivan. (1972) - In: Knihtisk a Universita Karlova S. 69-95

440Artikel  Neznámy cesky kláster doby lucemburské (Duchcovské dominikánky ve svetle klásterního nekrologia) [Ein unbekanntes böhmisches Kloster der Luxemburgerzeit (Die Dominikanerinnen zu Dux im Lichte des Klosternekrologs)]
Hlavácek, Ivan. (1972) - In: Sborník archivních prací Bd. 22 (1972) S. 163-182

441Artikel  Ceský ponovník a jizní Cechy v dobe predhusitské
Hlavácek, Ivan. (1972) - In: Jihocesky sborník historicky Bd. 41 (1972) S. 1-18

442Artikel  Zum Itinerar Karls IV. vor der Erlangung der Königswürde
Hlavácek, Ivan. (1972) - In: Historická geografie Bd. 8 (1972) S. 115-121

443Artikel  Die Itinerare der böhmischen Herrscher bis zum Jahre 1253 aus verwaltungsgeschichtlicher Sicht
Hlavácek, Ivan. (1971) - In: Folia diplomatica Bd. 1 (1971) S. 113-127
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a074345.pdf

444Artikel  [Rezension zu:] F. Dölger, Byzantinische Urkundenlehre: Abschnitt 1: Die Kaiserurkunden, München 1968
Hlavácek, Ivan. (1971) - In: Byzantinoslavica Bd. 32 (1971) S. 325-327

445Artikel  Soucasný stav vydavani katalogu datovanych rukopisu
Hlavácek, Ivan. (1971) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica , 3/4 (1971) S. 199-209

446Artikel  K otázce diplomatické práce v pozdním stredoveku
Hlavácek, Ivan. (1971) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 19 (1971) S. 574-582

447Artikel  Cirkevni kalendar a cesti svetci v datovaci praxi diplomatickeho a vypraveciho materialu przemyslovskach Cech
Hlavácek, Ivan. (1971) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica , 3/4 (1971) S. 39-63

448Artikel  Die mittelalterliche Epigraphik in den böhmischen Ländern nach dem zweiten Weltkrieg
Hlavácek, Ivan. (1970) - In: Mediaevalia Bohemica Bd. 3 (1970) S. 293-311

449Artikel  Das mittelalterliche Bibliothekswesen in tschechischer Forschung der Nachkriegszeit
Hlavácek, Ivan. (1969) - In: Mediaevalia Bohemica Bd. 1 (1969) S. 129-156

450Artikel  Nachträge zu den böhmischen mittelalterlichen Büchern und Bibliotheksverzeichnissen
Hlavácek, Ivan. (1969) - In: Mediaevalia Bohemica Bd. 1 (1969) S. 306-315

451Artikel  Habsburger, Luxemburger und Anjous um 1360
Hlavácek, Ivan. (1967) - In: Österreich in Geschichte und Literatur Bd. 11 (1967) S. 111-122

452Artikel  Bohemikale Literatur in den mittelalterlichen Bibliotheken des Auslandes (Nach den mittelalterlichen Bibliotheksverzeichnissen)
Hlavácek, Ivan. (1966) - In: Historica Bd. 13 (1966) S. 113-155

453Buchbeitrag  Matyáš Škorne z Jehnedna - ceský bibliofil 15. veku
Hlavácek, Ivan. (1966) - In: FS Václav Husa S. 97-106

454Artikel  Z Merseburských Bohemik
Hlavácek, Ivan. (1965) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 13 (1965) S. 89-98

455Artikel  Studie k dejinám knihoven v ceském státe v dobe predhusitské, 1. Knihovna kláštera trebonského v rámci knihoven ceských augustiniánských klášteru
Hlavácek, Ivan. (1964) - In: Sbornik historicky Bd. 12 (1964) S. 5-52

456Artikel  Zum Konzeptwesen in der Kanzlei Wenzels IV.
Hlavácek, Ivan. (1964) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 72 (1964) S. 142-145

457Artikel  Studie k diplomatice Václava IV. VIII. Kancelár a její hospodárské postavení na král. dvore. (Taxy a platy v kancelári)
Hlavácek, Ivan. (1964) - In: Sborník archivních prací Bd. 14, 1 (1964) S. 238-255

458Artikel  Studie k diplomatice Václava IV. (IX.: Registra, jejoch vedení a registracní poznýmky v kancelári Václava IV.)
Hlavácek, Ivan. (1963) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 5 (1963) S. 15-78

459Artikel  Die Geschichte der Kanzlei König Wenzels IV. und ihre Beamten in den Jahren 1376-1419
Hlavácek, Ivan. (1963) - In: Historica Bd. 5 (1963) S. 5-69

460Artikel  Studie k diplomatice Václava IV. (VI.: Relátori listin Václava IV. a královská rada
Hlavácek, Ivan. (1963) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 11 (1963) S. 198-225

461Artikel  Studie k diplomatice Václava IV. (VII. - Dve formulárové sbírky s Václavovými písemnostmi).
Hlavácek, Ivan. (1963) - In: Sborník archivních prací Bd. 13, 1 (1963) S. 146-167

462Artikel  Studie k diplomatice Václava IV. (VI.: Itinerar krále Václava IV. (1361-1419))
Hlavácek, Ivan. (1962) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 31 (1962) S. 76-79

463Artikel  Studenti z Ceských zemí a Slovenska na videnské universite
Hlavácek, IvanHlavácková, Ludmila. (1962) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 3, 2 (1962) S. 139-159

464Artikel  Boj o Zlatou stezku na pocátku 15. století
Hlavácek, Ivan. (1962) - In: Jihocesky sborník historicky Bd. 31 (1962) S. 76-79

465Artikel  Studien zur Diplomatik König Wenzels (IV.). Der Geschäftsgang in der Kanzlei
Hlavácek, Ivan. (1961) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 69 (1961) S. 292-330

466Artikel  Studie k diplomatice Václava IV. (II.: Ceský jazyk v kancelári Václava IV.)
Hlavácek, Ivan. (1961) - In: Listy filologické Bd. 9 (1961) S. 238-252

467Artikel  Studie k diplomatice Václava IV. (I.: Písemnost královské kanceláre a jejich delení)
Hlavácek, Ivan. (1960) - In: Zapisky Katedry Ceskoslovenskych Dejin a Archivniho Studia Bd. 4 (1960) S. 43-52

468Artikel  Alexius Trebonský a katalog jeho knihovny z konce 15. stol.
Hlavácek, Ivan. (1959) - In: Sbornik historicky Bd. 6 (1959) S. 233-252

469Artikel  Matriky videnské a krakovské university a Dekret kutnohorský
Hlavácek, Ivan. (1959) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 2 (1959) S. 75-81

470Artikel  O studiu stredovekych kniznich katalogu [Über das Studium mittelalterlicher Bücherkataloge]
Hlavácek, Ivan. (1958) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 2 (1958) S. 179-194

471Artikel  K diplomatice úmluv Václava IV. s Karlem IV. z r. 1380
Hlavácek, Ivan. (1958) - In: Zapisky Katedry Ceskoslovenskych Dejin a Archivniho Studia Bd. 3 (1958) S. 55-61

472Artikel  Nový zlomek formulre Tobiase z Bechyne
Hlavácek, Ivan. (1958) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 6 (1958) S. 545-561

473Artikel  Inkvisice v Cechách ve tricátých letech 14. století [Die Inquisition in Böhmen in den dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts].
Hlavácek, Ivan. (1957) - In: Cesky casopis historicky Bd. 5 (1957) S. 526-538

474Artikel  Diplomatik, Paläographie und Epigraphik in der Tschechoslowakischen Republik 1945-1954
Hlavácek, Ivan. (1956) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 64 (1956) S. 68-80

475Artikel  Husitské snemy
Hlavácek, Ivan. (1956) - In: Sbornik historicky Bd. 4 (1956) S. 71-109

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.