RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Iwanczak, Wojciech«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Iwanczak, Wojciech

RI opac: 116 Einträge

1Sammelwerk  Czechy i Polska miedzy Wschodem i Zachodem - sredniowiecze i wczesna epoka nowozytna: (materialy miedzynarodowej konferencji naukowej)
Ciesielski, TomaszIwanczak, Wojciech [Hrsg.]. - Warszawa (2016)

2Sammelwerk  Elity i Masy w spoleczenstwach Czech i Polski w sredniowieczu i wczesnych czasach nowozytnych
Januszek, AgnieszkaGmiterek, HenrykIwanczak, WojciechKras, Pawel [Hrsg.]. - Lublin (2016)

3Monographie  Jan Luksemburski: dzieje burzliwego zywota i bohaterskiej smierci krola Czech i hrabiego Luksemburga w 21 odsonach
Iwanczak, Wojciech. - Warszawa (2012)

4Monographie  Die Kartenmacher: Nürnberg als Zentrum der Kartographie im Zeitalter der Renaissance
Iwanczak, Wojciech. - Darmstadt (2009)

5Sammelwerk  Rola komunikacji i przestrzeni w sredniowiecznych i wczesnonowozytnych dziejach Czech i Polski
Paner, AnnaIwanczak, Wojciech [Hrsg.]. - Gdánsk (2008)

6Sammelwerk  Pismiennictwo Czech i Polski w sredniowieczu i we wczesnej epoce nowozytnej
Barciak, AntoniIwanczak, Wojciech [Hrsg.]. - Katowice (2006)

7Monographie  Do granic wyobralni: Norymberga jako centrum wiedzy geograficznej i kartograficznej w XV i XVI wieku [An den Grenzen der Darstellung. Nürnberg als Zentrum des geografischen und kartografischen Wissens im 15. und 16. Jahrhunderts]
Iwanczak, Wojciech. - Warszawa (2005)

8Sammelwerk  Polacy w Czechach: Czesi w Polsce, X - XVIII wiek [Polen in Tschechien. Tschechen in Polen, 10. - 18. Jahrhundert]
Gmiterek, HenrykIwanczak, Wojciech [Hrsg.]. - Lublin (2004)

9Monographie  Po stopách rytírských príbehu: Rytírsky ideál v ceském písemnictví 14. století [ Auf den Spuren ritterlicher Ereignisse. Ritterliche Ideale im tschechischen Schrifttum des 14. Jahrhunderts]
Iwanczak, Wojciech. - Praha (2001)

10Sammelwerk  Ludzie - Kosciól - Wierzenia. Studia z dziejów kultury i spoleczenstwa Europy Srodkowej. Profesorowi Stanislawowi Bylinie w szescdziesiata rocznice urodzin
Iwanczak, Wojciech [Hrsg.]. - Warszawa (2001)

11Sammelwerk  Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w sredniowieczu i u progu ery nowozytnej. Polska na tle Europy
Iwanczak, WojciechBracha, Krzysztof [Hrsg.]. - Kielce (1997)

12Monographie  Ludzie miecza, modlitwy, pracy: Trójpodzial spoleczenstwa w sredniowiecznej mys'li czeskiej [ Menschen des Schwertes, des Gebetes und der Arbeit. Die Dreiteilung der Gesellschaft im tschechischen Denken des Mittelalters]
Iwanczak, Wojciech. - Kielce (1995)

13Monographie  Tropem rycerskiej przygody: Wzorzec rycerski w pismiennictwie czeskim XIV wieku [ Auf den Spuren der Ritter. Das Ritterbild in der bömischen Literatur des 14. Jahrhunderts]
Iwanczak, Wojciech. - Warszawa (1985)

14Buchbeitrag  Bohemians in the Crusades to the Holy Land
Iwanczak, Wojciech. (2017) - In: Holy War in Late Medieval and early modern East-Central Europe S. 149-160

15Buchbeitrag  Epoka husycka w badaniach Romana Hecka
Iwanczak, Wojciech. (2017) - In: Jan Hus. Zycie, mysl, dziedzictwo S. 289-302

16Buchbeitrag  Hat es im Mittelalter die Schaffensfreiheit der Schriftsteller gegeben?
Iwanczak, Wojciech. (2016) - In: From Studies in the Culture of Medieval Europe S. 57-64

17Artikel  Sasiedztwo polsko-czeskie w koncu sredniowiecza. Wybrane zagadnienia
Iwanczak, Wojciech. (2016) - In: Przeglad zachodniopomorski , 1 (2016) S. 95-109
https://wnus.edu.pl/pzp/pl/issue/72/article/413/

18Buchbeitrag  Morawy w ujeciu Jana Dlugosza.
Iwanczak, Wojciech. (2016) - In: FS Jerzy Hauzinski S. 421-432

19Buchbeitrag  Jan Hus na soborze w Konstancji
Iwanczak, Wojciech. (2016) - In: Jan Hus. Zycie i dzielo S. 106-114

20Buchbeitrag  Francja poznego sredniowieeza oczami podróznika ze Srodkowej Europy
Iwanczak, Wojciech. (2014) - In: Zycie, meka, niesmiertelnosc. Uniwersalizm kulturowy zycia i dziela Joanny d'Arc S. 53-65

21Buchbeitrag  Mähren im Werk von Jan Dlugosz
Iwanczak, Wojciech. (2013) - In: Terra - ducatus - marchionatus - regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen S. 278-291

22Artikel  Miles Christi: The Medieval Ideal of Knighthood
Iwanczak, Wojciech. (2012) - In: Journal of the Australian Early Medieval Association Bd. 8 (2012) S. 77-92

23Buchbeitrag  Schlesien in der "Hussitenchronik" des Laurentius von Brezová
Iwanczak, Wojciech. (2012) - In: Geschichte - Erinnerung - Selbstidentifikation S. 147-158

24Buchbeitrag  La mer Baltique dans la cartographie médiévale
Iwanczak, Wojciech. (2012) - In: De la mer du Nord à la mer Baltique. Identités, contacts et communications S. 27-44

25Artikel  Kulturowe aspekty broni sredniowiecznej w refleksji Andrzeja Nadolskiego
Iwanczak, Wojciech. (2012) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica Bd. 29 (2012) S. 5-13

26Buchbeitrag  Bitwa pod Grunwaldem z perspektywy czeskiej
Iwanczak, Wojciech. (2012) - In: FS Jacek Banaszkiewicz S. 177-188

27Buchbeitrag  Przemyslidzi w polskiej historiografi XX w.
Iwanczak, Wojciech. (2011) - In: FS Jan Szymczak S. 145-156

28Buchbeitrag  Obraz miasta w kartografii przelomu sredniowiecza i czasów nowozytnych
Iwanczak, Wojciech. (2010) - In: FS Maria Bogucka (2010) S. 195-202

29Buchbeitrag  Rola broni w kronikach Galla i Kosmasa
Iwanczak, Wojciech. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 3-16

30Buchbeitrag  Miles Christi. Uwagi o religijnych aspektach etosu rycerskiego
Iwanczak, Wojciech. (2010) - In: Przestrzen religijna Europy Srodkowo-Wschodniej w sredniowieczu S. 19-30

31Artikel  Obraz Cechu v polské medievistice [The Image of the Czechs in Polish Medieval Studies]
Iwanczak, Wojciech. (2010) - In: Casopis matice moravské Bd. 129 (2010) S. 3-18

32Buchbeitrag  Elita dworska w kronice Kosmasa [Court Elite in the Chronicle of Cosmas]
Iwanczak, Wojciech. (2009) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku 3 S. 381-392

33Buchbeitrag  Milosc w liryce dworskiej
Iwanczak, Wojciech. (2009) - In: Milosc w czasach dawnych S. 209-220

34Buchbeitrag  Pisarz wroclawski Piotr Eschenloer i jego stosunek do Kosciola
Iwanczak, Wojciech. (2009) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu 4 S. 506-516

35Buchbeitrag  Miedzy Europa i Azia. Sasiedzi Polski w swietle mediewistyki XX wieku
Iwanczak, Wojciech. (2008) - In: Mediewistyka polska w XX wieku S. 31-46

36Buchbeitrag  Katholiken und Hussiten in Böhmen: Antagonismus im gemeinsamen Raum
Iwanczak, Wojciech. (2008) - In: Zentrum und Netzwerk. Kirchliche Kommunikationen und Raumstrukturen im Mittelalter S. 359-378

37Buchbeitrag  Obraz duchowienstwa w historiografii czasów Karola IV. [The Image of the Clergy in the Historiography of the Age of Charles IV.]
Iwanczak, Wojciech. (2008) - In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV S. 173-179

38Buchbeitrag  Kultura polityczna szlachty w póznosredniowiecznej Polsce
Iwanczak, Wojciech. (2008) - In: FS Krzysztof Baczkowski S. 27-35

39Buchbeitrag  Husitské války a etika doznívajícího rytírství [Hussite Wars and Fading Chivalry]
Iwanczak, Wojciech. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 183-194

40Buchbeitrag  Uwagi o religijnosci ziem czeskich drugiej polowy XIV wieku.
Iwanczak, Wojciech. (2007) - In: FS Urszula Borkowska S. 343-355

41Buchbeitrag  Ksiazeta slascy w syntezie Franciszka Palackiego
Iwanczak, Wojciech. (2007) - In: Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach S. 356-366

42Buchbeitrag  W sporze czy we wspólpracy z natura. Zagajenie
Iwanczak, Wojciech. (2006) - In: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura S. 195-198

43Buchbeitrag  Das Bild des Nachbarn. Die Tschechen im Mittelalter in der Deutung der polnischen Mediävistik des 20. Jahrhunderts
Iwanczak, Wojciech. (2006) - In: Die Deutung der mittelalterlichen Gesellschaft in der Moderne S. 181-198

44Buchbeitrag  Borders and borderlines in medieval cartography
Iwanczak, Wojciech. (2006) - In: Frontiers in the middle ages. Proceedings S. 661-672

45Buchbeitrag  Rola tekstu na mapie sredniowiecznej
Iwanczak, Wojciech. (2005) - In: Tekst zródla - krytyka, interpretacja S. 137-148

46Artikel  Po co Karol IV napisal swa autobiografie?
Iwanczak, Wojciech. (2005) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 171 (2005) S. 279-291

47Buchbeitrag  Po co Karol IV napisal sva autobiografie? [Why did Charles IV write his autobiography?]
Iwanczak, Wojciech. (2005) - In: Causa creandi. O pragmatyce zródla historycznego S. 279-291

48Buchbeitrag  Political Culture of the Nobility in Late Medieval Poland
Iwanczak, Wojciech. (2005) - In: Political Culture in Central Europe (10th-20th Century) 1 S. 101-111

49Buchbeitrag  Hrad v ceském stredovekém dejepisectví
Iwanczak, Wojciech. (2004) - In: FS František Šmahel (Verba) S. 251-258

50Buchbeitrag  Jan Luksemburski a Polska. [John of Luxemburg and Poland]
Iwanczak, Wojciech. (2004) - In: Polacy w Czechach. Czesi w Polsce, X - XVIII wiek S. 13-30

51Buchbeitrag  "Jeruzalem" - czyli jak ratowac upadle niewiasty [ "Jerusalem" - oder wie man gefallene Weiber retten kann]
Iwanczak, Wojciech. (2004) - In: Curatores pauperum. Zrodla i tradycje kultury charytatywnej Europy S. 159-171

52Buchbeitrag  Obraz Europy srodkowowschodniej w kartografii sredniowiecznej
Iwanczak, Wojciech. (2004) - In: Kolory i struktury redniowiecza S. 185-198

53Artikel  Obraz sasiadow. Czesi w sredniowieczu w ujeciu polskiej mediewistyki XX w. [Das Bild der Nachbarn. Die Tschechen im Mittelalter in der Deutung der polnischen Mediävistik des 20. Jahrhunderts]
Iwanczak, Wojciech. (2004) - In: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej Bd. 2 (2004) S. 119-122, 275-278

54Buchbeitrag  Stan badan nad ksztaltowaniem sie wzajemnego wizerunku Polaków i Czechów (X-XVIIw.). [Studies of the development of the mutual images of Poles and the Bohemians (10th-17th centuries)]
Iwanczak, Wojciech. (2004) - In: Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X-XVII w.) S. 11-22

55Buchbeitrag  Karl IV. und die Religiosität seiner Epoche
Iwanczak, Wojciech. (2004) - In: Die 'Neue Frömmigkeit' in Europa im Spätmittelalter S. 59-75

56Buchbeitrag  Höfische Kultur und ritterliche Lebensformen in Polen vor dem Hintergrund der europäischen Entwicklung.
Iwanczak, Wojciech. (2003) - In: Das Reich und Polen S. 277-300
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/17724/11537

57Buchbeitrag  Innocent III and Bohemia.
Iwanczak, Wojciech. (2003) - In: Innocenzo III. Urbs et orbis Tl. 2 S. 1200-1212

58Artikel  The castle in medieval czech historiography
Iwanczak, Wojciech. (2003) - In: Fasciculi archaeologiae historicae Bd. 16/17 (2003) S. 71-79

59Buchbeitrag  Johannes Schöner - twórca globusów
Iwanczak, Wojciech. (2003) - In: FS Bronislaw Geremek (2003) S. 189ff.

60Buchbeitrag  Bron palna w wojsku czeskim póznego sredniowiecza.
Iwanczak, Wojciech. (2002) - In: Heraldyka i okolice S. 377-386

61Artikel  Nowsze badania mediewistyczne w Czechach - refleksje niezobowiazujace [Newer mediaeval research in the Czech Republic - noncommittal reflexions]
Iwanczak, Wojciech. (2002) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 50 (2002) S. 305-310

62Artikel  Stanislaw Bylina - ein polnischer Historiker der Geschichte des Mittelalters in Mitteleuropa
Iwanczak, WojciechPolívka, Miloslav. (2002) - In: Historia Europae centralis (2001) S. 123-125

63Buchbeitrag  Krucjaty Jana Luksemburskiego
Iwanczak, Wojciech. (2002) - In: Rycerstwo Europy Srodkowo-wschodniej wobec idei krucjat S. 113-121

64Buchbeitrag  Der Kartäuser Michael aus Prag: Ein Moralist des späten Mittelalters
Iwanczak, Wojciech. (2002) - In: FS Edward Potkowski (2002) S. 83-92

65Buchbeitrag  Katolicy i husyci w czasach Jerzego z Podiebradu
Iwanczak, Wojciech. (2002) - In: Stosunki midzywyznaniowe w Europie rodkowej i Wschodniej w XIV - XVII wieku S. 25-38

66Buchbeitrag  Jak grano w szachy w sredniowiecznych Czechach?
Iwanczak, Wojciech. (2001) - In: FS Stanislaw Bylina S. 453-462

67Buchbeitrag  Het schaakspel in middeleeuws Bohemen
Iwanczak, Wojciech. (2001) - In: Spelen in de Middeleeuwen S. 123-146

68Buchbeitrag  Karol IV a Stolica Apostolska [Karl IV. und der Apostelische Stuhl]
Iwanczak, Wojciech. (2001) - In: Lux Romana w Europie Srodkowej ze szczególnym uwzglednieniem Slaska S. 65-75

69Buchbeitrag  The pretended miracle or the battle of Chlumec in 1126
Iwanczak, Wojciech. (2001) - In: Warfare in the Middle Ages (2001) S. 12-18

70Artikel  Polish medieval research at the end of the 20th century
Iwanczak, Wojciech. (2000) - In: Medieval perspectives Bd. 15, 2 (2000) S. 109-118

71Buchbeitrag  Kolonizacja niemiecka w Polsce - w poszukiwaniu prawdy historycznej [German Colonizatian in Poland: In Search of Historica Truth]
Iwanczak, Wojciech. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) S. 178-184

72Buchbeitrag  Chlopi w sredniowiecznym wojsku czeskim
Iwanczak, Wojciech. (2000) - In: Kosciól, Kultura, Spoleczenstwo. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozytnych S. 241-249

73Artikel  Táborité v polské historiografii 19. a zacátku 20. století
Iwanczak, Wojciech. (1999) - In: Husitský Tábor Bd. 12 (1999) S. 69-75

74Buchbeitrag  Kult sw. Prokopa w sredniowiecznych Czechach. [Der Kultus des Hl. Prokop im mittelalterlichen Böhmen]
Iwanczak, Wojciech. (1999) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Cyrylo-Metodianskie S. 165-178

75Artikel  Peasants in the medieval Bohemian army
Iwanczak, Wojciech. (1999) - In: Fasciculi archaeologiae historicae Bd. 12 (1999) S. 15-21

76Buchbeitrag  The Hussite revolution in the light of Polish sources
Iwanczak, Wojciech. (1999) - In: Christianity in East Central Europe 2 S. 244-247

77Buchbeitrag  Polskie badania nad wplywami husyckimi w Polsce
Iwanczak, Wojciech. (1998) - In: Polskie echa husytyzmu. Materialy z konferencji naukowej S. 20-31

78Buchbeitrag  Swiety Wojciech w historiografii czeskiej 14 w. [Der hl. Adalbert in der tschechischen Historiographie des 14. Jahrhunderts]
Iwanczak, Wojciech. (1998) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Swietego Wojciecha S. 307-323

79Buchbeitrag  Kultura dworska w Czechach i w Polsce. Próba porównania.
Iwanczak, Wojciech. (1998) - In: Czechy i Polska. Na szlakach ich kulturalnego rozwoju S. 53-65

80Buchbeitrag  Art. Watzenrode, Lucas (Lukasz), Ermlander Bischof, Staatsmann, Kunst- und Kulturmäzen (1447-1512)
Iwanczak, Wojciech. (1998) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 13 S. Sp. 389-393

81Buchbeitrag  L'empereur Charles IV et son attitude face à l'histoire
Iwanczak, Wojciech. (1998) - In: Les princes et l'histoire du XIVe au XVIIIe siècle S. 141-149

82Buchbeitrag  L'empereur Charles IV et son attitude face à l'histoire
Iwanczak, Wojciech. (1998) S. 141-149

83Artikel  Between pacifism and anarchy: Peter Chelcicky's teaching about society
Iwanczak, Wojciech. (1997) - In: Journal of Medieval History Bd. 23 (1997) S. 271-283

84Artikel  Czy Jan Luksemburski byl wrogiem Polski?
Iwanczak, Wojciech. (1997) - In: Mówia Wieki Bd. 40, 4/5 (1997) S. 17-21

85Buchbeitrag  Wychowanie rycerskie w sredniowiecznych Czechach
Iwanczak, Wojciech. (1997) - In: Nauczanie w dawnych wiekach S. 175-186

86Buchbeitrag  Cesarz Karol IV i jego postawa wobec historii
Iwanczak, Wojciech. (1997) - In: FS Janusz Bieniak S. 51-58

87Buchbeitrag  Zamki królewskie i arystokratyczne w Czechach jako miejsce tworzenia, recepcji i przekazywania wzorów kultury.
Iwanczak, Wojciech. (1996) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Zamek S. 13-19

88Buchbeitrag  Giovanni Leardo - cartographe médiéval ou de la Renaissance?
Iwanczak, Wojciech. (1996) - In: In memoriam Josefa Macka S. 229-243

89Buchbeitrag  Art. Stephanus Polonus († 1275)
Iwanczak, Wojciech. (1995) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 10 S. Sp. 1416-1417

90Buchbeitrag  Polskie badania nad dziejami Czech i stosuñkíw polsko-czeskich sredniowieczu [Die polnische Forschung zur Geschichte Böhmens und den mittelalterlichen polnisch-tschechischen Beziehungen].
Iwanczak, Wojciech. (1995) - In: Polonistické studie v Ceské republice a Bohemistické studie v Polské republice v posledních triceti S. 203-225

91Buchbeitrag  Les abbés du monastère de Sázava (Bohême, XIe-XIIIe siècles)
Iwanczak, Wojciech. (1995) - In: La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge S. 467-475

92Buchbeitrag  "With Honour and Without Any Loss" - Jan of Michalovice's Knightly Expedition to Paris
Iwanczak, Wojciech. (1995) - In: Les Tournois. IIIe Colloque International S. 47-53

93Buchbeitrag  Art. Stanislaus der Heilige (1036-1079)
Iwanczak, Wojciech. (1995) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 10 S. Sp. 1161-1165

94Buchbeitrag  Hroznata - moznowladca, pielgrzym, fundator klasztoru. [Hroznata - Noble, Crusader, Monastic Founder]
Iwanczak, Wojciech. (1995) - In: Klasztor w spoleczenstwie sredniowiecznym i nowozytnym S. 355-362

95Buchbeitrag  Udzial Czechów w krucjatach do Ziemi Šwietej.
Iwanczak, Wojciech. (1995) - In: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy S. 118-125

96Buchbeitrag  Elzbieta Ryksa z domu Piastów - córka Przemyslall
Iwanczak, Wojciech. (1995) - In: FS Alicja Karlowska-Kamzowa (1995) S. 55-60

97Buchbeitrag  Die Hussitenrevolution in der polnischen Historiographie des 19. Jahrhunderts
Iwanczak, Wojciech. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) Tl. 3 S. 975-988

98Buchbeitrag  Mercenary Warriors - An Example of the International Relations of Czech Lands
Iwanczak, Wojciech. (1994) - In: Les Influences orientales et occidentales sur l'armement de l'Europe Centrale au Moyen Âge S. 21-29

99Artikel  Hussite Prague in the political literature and propaganda of the period
Iwanczak, Wojciech. (1994) - In: Acta Poloniae historica Bd. 70 (1994) S. 5-28

100Buchbeitrag  Art. Olesnicki, Sbigneus (1389-1455)
Iwanczak, Wojciech. (1993) - In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon Tl. 6 S. Sp. 1195-1197

101Artikel  Babylon czy Juruzalem. Praga w literaturze i propagandzie czasów husyckich.
Iwanczak, Wojciech. (1993) - In: Przeglad historyczny Bd. 84 (1993) S. 271-288
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1993-t84-n3/Przeglad_Historyczny-r1993-t84-n3-s271-288/Przeglad_Historyczny-r1993-t84-n3-s271-288.pdf

102Artikel  The burghers as the creation of the devil? The three social estates and the problem of the town in the Middle Ages
Iwanczak, Wojciech. (1993) - In: Acta Poloniae historica Bd. 67 (1993) S. 17-45

103Artikel  Ksiadz Michal Polak - swiety czy kat poznanski?
Iwanczak, Wojciech. (1993) - In: Kronika miasta Poznania Bd. 61 (1993) S. 29-47

104Artikel  Mittelalterliche Dilemmata. Die Stadt und die Lehre von den drei gesellschaftlichen Ständen
Iwanczak, Wojciech. (1992) - In: Archiv für Kulturgeschichte Bd. 74 (1992) S. 49-81
http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN391118072_0074&DMDID=dmdlog15

105Buchbeitrag  Prostytucja w poznosredniowiecznej Pradze
Iwanczak, Wojciech. (1992) - In: FS Bronislaw Geremek (1992) S. 95-104

106Artikel  Unita in multiplicity - the medieval czech classifications of 'societas christiana'
Iwanczak, Wojciech. (1992) - In: Acta Poloniae historica Bd. 66 (1992) S. 5-30

107Buchbeitrag  Ohlasy husitství ve Slezsku [Der Wiederhall des Hussitismus in Schlesien].
Iwanczak, Wojciech. (1992) - In: Jihlava a basilejská kompaktáta S. 181-192

108Artikel  Miedzy pacyfizmem i anarchia - nauka o spoleczenstwie Piotra Chelmickiego
Iwanczak, Wojciech. (1991) - In: Studia historyczne Bd. 34 (1991) S. 3-20

109Artikel  Na progu czasów nowozytnych - kartograficzny obraz swiata w twórczosci Fra Mauro
Iwanczak, Wojciech. (1991) - In: Przeglad historyczny Bd. 82 (1991) S. 21-32
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1991-t82-n1/Przeglad_Historyczny-r1991-t82-n1-s21-32/Przeglad_Historyczny-r1991-t82-n1-s21-32.pdf

110Artikel  Entre l'espace ptolémaïque et l'empire: les cartes de Fra Mauro
Iwanczak, Wojciech. (1990) - In: Médiévales Bd. 18 (1990) S. 53-68

111Artikel  Tomáš Štítný: Esquisse pour un portrait de la sociologie médiévale
Iwanczak, Wojciech. (1989) - In: Revue historique Bd. 282 (1989) S. 3-28

112Artikel  Mieszkanie kreacja diabla?: "Trzy stany" spoleczne a problem miasta w sredniowieczu.
Iwanczak, Wojciech. (1989) - In: Przeglad historyczny Bd. 80 (1989) S. 17-39
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1989-t80-n1/Przeglad_Historyczny-r1989-t80-n1-s17-39/Przeglad_Historyczny-r1989-t80-n1-s17-39.pdf

113Artikel  Une notice sur la famille Czartoryski dans le Vat.gr. 2630
Iwanczak, WojciechVoicu, Sever J.Ziffer, Giorgio. (1988) - In: Byzantion Bd. 58 (1988) S. 78-96

114Artikel  Le tournoi chevaleresque dans le royaume de Bohême. Essai d'analyse culturelle
Iwanczak, Wojciech. (1987) - In: Studi medievali Ser. 3, Bd. 28 (1987) S. 751-773

115Artikel  Bohemian court culture of the late middle ages
Iwanczak, Wojciech. (1986) - In: Acta Poloniae historica Bd. 53 (1986) S. 29-62

116Artikel  Wizja monarchy - rycerza idealnego w kulturze czeskiej okresu przedhusyckiego
Iwanczak, Wojciech. (1983) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 38 (1983) S. 1-21

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.