RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Józwiak, Slawomir«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Józwiak, Slawomir

RI opac: 103 Einträge

1Monographie  Dwór wielkich mistrzów zakonu krzyzackiego w Malborku: siedziba i swieckie otoczenie sredniowiecznego wladcy zakonnego
Józwiak, Slawomir. - Torun (2022)

2Monographie  Ze swiata sredniowiecznej symboliki: gest i forma przysiegi w chrzescijanskiej Europie (X - XV w.)
Duda, MichalinaJózwiak, Slawomir. - Kraków (2014)

3Monographie  Krzyzackie zamki komturskie w Prusach: topografia i uklad przestrzenny na podstawie sredniowiecznych zródel pisanych
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. - Torun (2012)

4Monographie  Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyzackim w latach 1409 - 1411
Józwiak, Slawomir. - Malbork (2010)

5Sammelwerk  Romanitas i christianitas. Stanislao Plodzien (1913-1962) in memoriam
Debinski, AntoniJózwiak, Slawomir [Hrsg.]. - Lublin (2009)

6Monographie  Organizacja zycia na zamku krzyzackim w Malborku w czasach wielkich mistrzow (1309 - 1457)
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. - Malbork (2007)

7Monographie  Na tropie sredniowiecznych szpiegów: wywiad i kontrwywiad w polsko-litewsko-krzyzackich stosunkach politycznych w XIV i pierwszej polowie XV wieku
Józwiak, Slawomir. - Inowroclaw (2005)

8Monographie  Wywiad i kontrwywiad w panstwie zakonu krzyzackiego w Prusach. Studium nad sposobami pozyskiwania i wykorzystywania poufnych informacji w póznym sredniowieczu
Józwiak, Slawomir. - Malbork (2004)

9Monographie  Wywiad i konstrwywiad w panstwe zakonu krzyzackiego w Prusach: Studium nad sposobami i pozyskiwania i wykorzystawaniem poufnych informacji w póznym sredniowieczu [Spionage und Gegenspionage im Deutschordensstaat Preußen]
Józwiak, Slawomir. - Malbork (2004)

10Monographie  Centralne i terytorialne organy wladzy zakonu krzyzackiego w Prusach w latach 1228-1410. Rozwój, przeksztalcenia, kompetencje [ Zentrale und territoriale Regierungsorgane des Deutschen Ordens in Preußen in den Jahren 1228-1410. Entwicklung, Wandlungen, Befugnisse]
Józwiak, Slawomir. - Torún (2001)

11Monographie  Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu krzyzackiego na Kujawach i w ziemi chelmin'skiej w latach 1246-1343 [Entstehung und Entwicklung der Verwaltungsstruktur des Deutschen Ordens in Kujawien und im Kulmer Land]
Józwiak, Slawomir. - Torún (1997)

12Buchbeitrag  Die Bedeutung der rechten Hand bei der Eidesleistung im spätmittelalterlichen Lateineuropa
Duda, MichalinaJózwiak, Slawomir. (2023) - In: FS Helmut Flachenecker S. 251-270

13Buchbeitrag  Die Bestimmung der Außengrenzen des Deutschordensstaates in Preußen im Spätmittelalter
Duda, MichalinaJózwiak, Slawomir. (2023) - In: Zwischen Ostsee und Adria. Ostmitteleuropa im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit S. 81-94

14Buchbeitrag  Topografie und Raumordnung des Pariser Hauptsitzes der Tempelherren (Enclos) am Ende des 13. und im ersten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts im Spiegel der Prozessmaterialien
Duda, MichalinaJózwiak, Slawomir. (2023) - In: FS Hubert Houben (Mittelmeer) S. 100-116

15Artikel  Murowany zamek prokuratorów krzyzackich w Bytowie w sredniowieczu [The Medieval Brick Castle of the Teutonic Pflegers in Bytów: Construction Chronology, Layout and Spatial Arrangement]
Józwiak, SlawomirWasik, Bogusz. (2023) - In: Zapiski historyczne Bd. 88, 4 (2023) S. 5-37
https://zapiskihistoryczne.pl/files/5/Vol._88_2023/ZH_88-4_01_Jozwiak_Wasik_N-min.pdf

16Artikel  Dzialalnosc krzyzackiego szpiega o pseudonimie "N.S. Arman" w Królestwie Polskim w polowie XV wieku i jego tozsamosc [Activities of a Teutonic Spy Nicknamed "N.S. Arman" in the Kingdom of Poland in the Mid-Fifteenth Century and its Identity]
Duda, MichalinaJózwiak, SlawomirSzybkowski, Sobieslaw. (2022) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 18 (2022) S. 237-274

17Artikel  Die Benennung und Bestimmung der Räume im südlichen Repräsentativteil des Geschosses des zweiten "Hochmeisterpalastes" auf der Marienburg im Mittelalter im Lichte der Schriftquellen
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2021) - In: Ordines militares Bd. 26 (2021) S. 315-340

18Artikel  Nowy spis urzedników krzyzackich [New list of Teutonic officials]
Józwiak, Slawomir. (2021) - In: Roczniki historyczne Bd. 87 (2021) S. 213-224

19Artikel  Budowniczowie kamiennych mostów w lacinskiej Europie (XI-XIV wiek) w swietle zródel pisanych
Józwiak, Slawomir. (2021) - In: Bulletin der Polnischen Historischen Mission Bd. 16 (2021) S. 13-34

20Artikel  Kariera Michala Küchmeistra w zakonie krzyzackim w Prusach do 1410 roku
Józwiak, Slawomir. (2021) - In: Zapiski historyczne Bd. 86, 4 (2021) S. 55-69

21Artikel  Budowniczowie kamiennych mostów w lacinskiej Europie (XI-XIV wiek) w swietle zródel pisanych
Józwiak, Slawomir. (2021) - In: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej Bd. 16 (2021) S. 13-34

22Buchbeitrag  Die weltlichen Hofbeamten der Hochmeister in Marienburg vom 14. bis zur ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts - Kämmerer und Unterkämmerer
Józwiak, SlawomirSzweda, Adam. (2020) - In: FS Udo Arnold (2020) S. 137-150

23Buchbeitrag  Zur Topographie und Raumordnung der Ordensburg Königsberg als Sitz der Komture, Obersten Marschälle und Hochmeister im Licht der mittelalterlichen Schriftquellen
Józwiak, Slawomir. (2020) - In: Der Deutsche Orden auf dem Konstanzer Konzil. Pläne - Strategien - Erwartungen S. 127-156

24Artikel  Lokalizacja infirmerii w topografii krzyzackich zamków komturskich w Prusach w póznym sredniowieczu
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2020) - In: Studia Historica Gedanensia Bd. 11 (2020) S. 64-83

25Buchbeitrag  Der Bau, Wiederraufbau und Ausbau der Nogatbrücke gegenüber der Marienburg vom 14. bis zu den Anfängen des 15. Jahrhunderts
Józwiak, Slawomir. (2020) - In: Essays Roman Czaja S. 261-272

26Artikel  Byzantine Architects. Builders. and Stonemasons in Latin Europe in the 10th to 12th Centuries
Duda, MichalinaJózwiak, SlawomirWiewióra, Marcin. (2020) - In: Mediaevistik Bd. 33 (2020) S. 113-130

27Artikel  French Architects, Builders, Stone Masons and Sculptors in Latin Europe in the latter Thirteenth Century
Duda, MichalinaJózwiak, SlawomirWiewióra, Marcin. (2019) - In: Res gestae Bd. 8 (2019) S. 22-49

28Artikel  On What Were Oaths Taken in Christian Latin Europe in the High Middle Ages (12th-Early 14th Centuries)?
Duda, MichalinaJózwiak, Slawomir. (2019) - In: Mediaevistik Bd. 32 (2019) S. 143-158

29Buchbeitrag  Das Leben auf der Marienburg zur Zeit der Hochmeister (1309-1457) nach schriftlichen mittelalterlichen Quellen
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2019) - In: Das Leben im Ordenshaus S. 28-39

30Buchbeitrag  Die Lebensorganisation im Schloss Marienburg in der Ordenszeit
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2019) - In: Castrum sanctae Mariae. Die Marienburg als Burg, Residenz und Museum S. 79-98

31Artikel  Czas powstania krzyzackiego komturstwa w Pokarminie (Brandenburg) a kwestia chronologii wznoszenia tamtejszego zamku [The time of the establishment of the commandery in Pokarmin (Brandenburg) and the issue of the chronology of the erection of the local castle]
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2019) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 23 (2019) S. 100-113

32Artikel  Dienerzy w sluzbie zakonu krzyzackiego w Prusach w drugiej polowie XIV - pierwszej polowie XV wieku. Liczebnosc, utrzymanie, zakwaterowanie
Józwiak, Slawomir. (2018) - In: Zapiski historyczne Bd. 83, 1 (2018) S. 7-37
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/5326c3a43d176359363b0bf9f4ff1b17_ZH_2018_83-1_01_Jozwiak_N.pdf

33Artikel  Die Bauchronologie und das Raumprogramm der Deutchordensburg Barten (Barciany) im Lichte mittelalterlicher Schriftquellen
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2018) - In: Ordines militares Bd. 23 (2018) S. 301-338

34Artikel  Czy rzeczywiscie wbrew "tradycji"? O wspólczesnych badaniach nad zamkami krzyzackimi na tle ustalen historiografii z XIX i 1. polowy XX wieku
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2018) - In: Archaeologia historica polona Bd. 26 (2018) S. 25-40
https://apcz.umk.pl/AHP/article/view/AHP.2018.002/18142

35Artikel  Did French Architects. Builders, Stonemasons. and Sculptors Operate in the Hungarian Kingdom in the Second Half of the 12th Century and in the 13th Century?
Duda, MichalinaJózwiak, SlawomirWiewióra, Marcin. (2018) - In: Mediaevistik Bd. 31 (2018) S. 115-132

36Artikel  Nowa Nieszawa (Dybów) in the late Middle Ages according to new research. The town on the border of countries, cultures and nations
Józwiak, SlawomirDuda, Michalina. (2017) - In: Klio. Czasopismo poswiecone dziejom Polski i powszechnym Bd. 43 (2017) S. 23-45

37Buchbeitrag  Uklad przestrzenny i topograficzny rezydencji krzyzackich w Elblqgu i Malborku w sredniowieczu w swietle zrodel pisanych
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2017) - In: Poczatki murowanych zamków w Polsce do polowy XIV w. S. 225-236

38Artikel  Topografia i uklad przestrzenny krzyzackiego zamku komturskiego w Toruniu w swietle sredniowiecznych zródel pisanych
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2016) - In: Zapiski historyczne Bd. 81, 3 (2016) S. 7-35
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/a8158fb11052e15a052943f26ee00e9d_ZH_2016_3_Jozwiak_Trupinda_N.pdf

39Artikel  Gestures and forms of oath swearing on the consecrated Host in Christian Europe in the Late Middle Ages
Duda, MichalinaJózwiak, Slawomir. (2016) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 19 (2016) S. 81-104

40Artikel  Znaczenie komturstwa grudziadzkiego w partstwie zakonu krzyzackiego w Prusach
Józwiak, Slawomir. (2016) - In: Rocznik grudziadzki Bd. 24 (2016) S. 77-88

41Artikel  Zamek krzyzacki w Elblagu. Topografi a i uklad przestrzenny na podstawie sredniowiecznych zródel pisanych
Trupinda, JanuszJózwiak, Slawomir. (2016) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 19 (2016) S. 197-224

42Artikel  O malborskim zamku wysokim w sredniowieczu na marginesie najnowszej ksiazki Kazimierza Pospiesznego
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2015) - In: Zapiski historyczne Bd. 80, 2 (2015) S. 157-181
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/f7c9a2497d8daa46cc2661da98a37326_ZH_2015_2_Jozwiak_Trupinda_N.pdf

43Artikel  Das Amt des "Bauleiters" (magister lapidum; magister laterum; steinmeister; czygelmeyster; muwermeister) im Deutschordensstaat im 14. Jh. und in der ersten Hälfte des 15. Jh.
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2015) - In: Ordines militares Bd. 20 (2015) S. 239-268

44Artikel  Zamek w Nowej Nieszawie (Dybowie) w swietle sredniowiecznych zródel pisanych
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2015) - In: Rocznik torunski Bd. 42 (2015) S. 171-184

45Artikel  Czy sredniowieczne zródla pisane maja znaczenie w badaniach nad zamkami krzyzackimi w Prusach? W odpowiedzi Tomaszowi Torbusowi
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2015) - In: Zapiski historyczne Bd. 80, 1 (2015) S. 91-111
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/60a829c3df6e3b121c7b0a26fd2a571f_ZH_2015_1_Jozwiak_Trupinda_N.pdf

46Artikel  Krzyzacki murowany zamek komturski w Klajpedzie w swietle sredniowiecznych zródel pisanych [The Teutonic commander brick castle in Klaipeda in the light of medieval written sources]
Józwiak, Slawomir. (2015) - In: Klio. Czasopismo poswiecone dziejom Polski i powszechnym Bd. 32 (2015) S. 3-29

47Artikel  Sposoby skladania przysiegi w panstwie zakonu krzyzackiego w Prusach w póznym sredniowieczu - zarys problematyki
Duda, MichalinaJózwiak, Slawomir. (2014) - In: Zapiski historyczne Bd. 79, 1 (2014) S. 5-36
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/3cbb957f990f3c58d36338d0611999bd_ZH_2014_1_Duda_Jozwiak_N.pdf

48Buchbeitrag  Review of Research on the Battle of Grunwald (15th July 1410) in Historical Studies over the Past Half-Century
Józwiak, Slawomir. (2014) - In: Kings in captivity . Macroeconomy. Economic growth S. 281-302

49Buchbeitrag  The living and utilitarian space of the Teutonic castle in Marienburg, Prussia, in the time of Grand Masters (1309-1457)
Józwiak, Slawomir. (2013) - In: Sacred space in the state of the Teutonic Order in Prussia S. 131-142

50Artikel  Negocjacje pokojowe w trakcie trwania pierwszej fazy wojny polsko-krzyzackiej (16 VIII - 8 X 1409 roku)
Józwiak, Slawomir. (2013) - In: Roczniki historyczne Bd. 79 (2013) S. 57-72

51Buchbeitrag  Spionage zur Zeit des polnisch-litauischen Krieges gegen den Deutschen Orden 1409-1411
Józwiak, Slawomir. (2012) - In: Tannenberg - Grunwald - Zalgiris 1410. Krieg und Frieden im späten Mittelalter S. 191-200

52Artikel  Miejsca wystawienia instrumentów notarialnych w przestrzeni zamku malborskiego w XIV i w pierwszej polowie XV wieku [ Der Ausstellungsort von Notariatsinstrumenten in den Räumlichkeiten des Marienburger Schlosses im 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts]
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2012) - In: Zapiski historyczne Bd. 77, 2 (2012) S. 7-34
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/ff4c96e463892d165b471d8d8118d509_ZH_2012_2_Jozwiak_TrupindaN.pdf

53Artikel  Uwagi na temat sposobu wznoszenia murowanych zamków krzyzackich w panstwie zakonnym w Prusach w koncu XIV - pierwszej polowie XV wieku [ Anmerkungen zur Bauweise gemauerter Ordensritterburgen im Deutschordensstaat Preußen vom Ende des 14. bis in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts]
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2011) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 2 (2011) S. 201-229

54Buchbeitrag  Funkcjonowanie Wielkiego Refektarza w czasach krzyzackich (do 1457 r.)
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2010) - In: Wielki Refektarz na Zamku Srednim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja S. 31-40

55Artikel  Jency strony krzyzackiej po bitwie pod Koronowem
Józwiak, Slawomir. (2010) - In: Zapiski historyczne Bd. 75, 2 (2010) S. 87-102
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/c69a767c3cc5c70df5b551fac494a4e3_ZH_2010_2_Jozwiak_N.pdf

56Artikel  Rozwój badan nad Wielka; Wojna; polsko-litewsko-krzyzacka; (1409 - 1411) w historiografii ostatniego pólwiecza
Józwiak, Slawomir. (2009) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 2 (2009) S. 209-223

57Artikel  Dyplomatyczna aktywnosc rycerza Janusza Stembarskiego z Sokolowa w politycznych stosunkach polsko-krzyzacko-litewskich w pierwszej polowie XV wieku
Józwiak, SlawomirSzweda, Adam. (2009) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 1 (2009) S. 3-20

58Artikel  Budowa kryzackiego zamku komturskiego w Ragnecie w koncu XIV - na poczatku XV wieku i jego uklad przestrzenny [Die Burg des Deutschen Ordens in Ragnit Ende des 14.-Anfang des 15. Jahrhunderts]
Józwiak, SlawomirTrupinda, Janusz. (2009) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 57 (2009) S. 339-368

59Buchbeitrag  Prusy Krzyzackie (1409-1525)
Biskup, MarianCzaja, RomanDlugolecki, WieslawDygo, MarianJózwiak, SlawomirRadziminski, AndrzejRadziminski, Andrzej. (2008) - In: Panstwo zakonu krzyzackiego w Prusach. Wladza i spoleczenstwo S. 233-404

60Artikel  Porzadek liturgiczny na zamku w Malborku w pierwszej polowie XV wieku: Zródlo do dziejów liturgii w zakonie krzyzackim
Józwiak, SlawomirRozynkowski, Waldemar. (2008) - In: Zapiski historyczne Bd. 73, 4 (2008) S. 123-132

61Buchbeitrag  Wladztwo terytorialne (1226-1409) - czas budowy i rozwoju
Czaja, RomanDlugolecki, WieslawDygo, MarianJózwiak, SlawomirRadziminski, AndrzejTandecki, Janusz. (2008) - In: Panstwo zakonu krzyzackiego w Prusach. Wladza i spoleczenstwo S. 53-232

62Buchbeitrag  Spoleczenstwo
Czaja, RomanDlugolecki, WieslawJózwiak, SlawomirRadziminski, AndrzejS.Tandecki, Janusz. (2008) - In: Panstwo zakonu krzyzackiego w Prusach. Wladza i spoleczenstwo S. 405-494

63Artikel  Nazwy pomieszczen zamku malborskiego w instrumentach notarialnych z konca XIV - pierwszej polowy XV wieku.
Józwiak, Slawomir. (2007) - In: Zapiski historyczne Bd. 72, 4 (2007) S. 41-56

64Buchbeitrag  Uwagi sw. Augustyna o malzenstwie i rodzinie rzymskiej
Józwiak, Slawomir. (2007) - In: Wokól problematyki malzenstwa w prawie rzymskim S. 135-154

65Artikel  Przed "wielka wojna": Polsko-krzyzacka rozgrywka dyplomatyczna w czerwcu - sierpniu 1409 roku
Józwiak, Slawomir. (2007) - In: Roczniki historyczne Bd. 73 (2007) S. 139-164

66Buchbeitrag  Klasztor cysterski w Koronowie w okresie konfliktów polsko-krzyzackich w pierwszej polowie XV wieku
Józwiak, Slawomir. (2007) - In: FS Urszula Borkowska S. 157-168

67Artikel  Liczebnosc konwentów zakonu krzyzackiego w Prusach w pierwszej polowie XV wieku
Józwiak, Slawomir. (2007) - In: Zapiski historyczne Bd. 72, 1 (2007) S. 7-22

68Buchbeitrag  Informacje o charakterze wywiadowczym w korespondencji urze;dników krzyzackich w okresie Wielkiej Wojny (1409 - 1411)
Józwiak, Slawomir. (2006) - In: Kancelaria wielkich mistrzow i polska kancelaria krolewska w XV wieku S. 145-157

69Artikel  Dzialalnosc szpiegowska mieszczanina torunskiego Pietrasza Czyresa w Królestwie Polskim w drugiej i trzeciej dekadzie XV wieku
Józwiak, Slawomir. (2005) - In: Rocznik torunski Bd. 32 (2005) S. 7-22

70Artikel  List starosty bydgoskiego Janusza Brzozoglowego do wielkiego mistrza Michala Küchmeistra z 27 maja 1418 roku. Przyczynek do przygranicznych stosunków polsko-krzyzackich w koncu drugiej dekady XV wieku
Józwiak, SlawomirSzweda, Adam. (2005) - In: Zapiski historyczne Bd. 70, 2/3 (2005) S. 125-134

71Artikel  Polscy i litewscy szpiedzy w Malborku w pierwszych dziesiecioleciach XV wieku [Polnische und litauische Spione in Marienburg in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts]
Józwiak, Slawomir. (2004) - In: Zapiski historyczne Bd. 69, 4 (2004) S. 29-39

72Artikel  Dietrich von Brandenburg: Adminstracyjna i polityczna dzialalnosc dyplomaty z galezi pruskiej Zakonu Krzyzackiego w drugiej polowie XIV wieku [ Dietrich von Brandenburg. Adminstrative und politische Tätigkeit eines Diplomaten aus dem preußischen Zweig des Deutschen Ritterordens in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts]
Józwiak, Slawomir. (2003) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 1 (2003) S. 5-11

73Buchbeitrag  Zródla i stan badan nad pograniczem kujawsko-krzyzackim w sredniowieczu
Józwiak, Slawomir. (2003) - In: Pogranicze polsko-pruskie i krzyackie (2003) S. 191-198

74Artikel  Sposoby pozyskiwania informacji wywiadowczych przez urzedników krzyzackich w okresie Wielkiej Wojny (1409 - 1411) [Die Gewinnung geheimdienstlicher Informationen durch die Beamten des Deutschen Ordens während des Großen Krieges (1409 - 1411)]
Józwiak, Slawomir. (2003) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 2 (2003) S. 161-174

75Buchbeitrag  Provinz und Zentrum: Die finanzielle Unterstützung der Zentralbehörden in Marienburg durch die kujawischen Besitzungen des Deutschen Ordens bis 1410
Józwiak, Slawomir. (2003) - In: Die Ritterorden in der europäischen Wirtschaft des Mittelalters S. 161-167

76Artikel  Zburzenie zamku komturskiego w Nieszawie w latach 1422-1423
Józwiak, Slawomir. (2003) - In: Rocznik torunski Bd. 30 (2003) S. 19-33

77Artikel  Wywiad i kontrwywiad krzyzacki na Litwie i na Mazowszu w okresie Wielkiej Wojny, 1409 - 1411 [Spionage und Gegenspionage des Deutschen Ordens in Litauen und Masowien während des Großen Krieges, 1409 - 1411]
Józwiak, Slawomir. (2003) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 3 (2003) S. 251-276

78Buchbeitrag  Pieczecie urzedników krzyzackich jako zródla do badan nad funkcjonowaniem administracji terytorialnej w panstwie zakonnym w Prusach w XIV i poczatkach XV wieku.
Józwiak, Slawomir. (2002) - In: Kancelarie krzyzackie. Stan badan i perspektywy badawcze S. 167-176

79Artikel  Zmiany w sposobie funkcjonowania administracji terytorialnej w ziemi chelminskiej pod panowaniem zakonu krzyzackiego w latach 1410-1422 [Changes in the system of territorial administration in the Kulm and under the rule of the Teutonic Order in the years 1410-1422]
Józwiak, Slawomir. (2002) - In: Zapiski historyczne Bd. 67, 3/4 (2002) S. 61-70

80Artikel  Wyprawa armii krzyzackiej z Prus do Estonii w latach 1343 - 1344 [Der Feldzug des Deutschen Ordens nach Estland in den Jahren 1343 - 1344]
Józwiak, Slawomir. (2002) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 4 (2002) S. 495-501

81Artikel  Geneza i rozwój Nowej Nieszawy naprzeciwko Torunia do 1431 roku
Józwiak, Slawomir. (2002) - In: Ziemia Kujawska Bd. 15 (2002) S. 167-180

82Artikel  Czas powstania baliwatów-kamer wielkich mistrzów w Rzeszy a funkcjonowanie wladztwa Zakonu Krzyzackiego w Prusach w XIV wieku
Józwiak, Slawomir. (2002) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 2 (2002) S. 287-292

83Artikel  Kontrakty komturów torunskich z Zydami z Nowej Nieszawy w latach czterdziestych XV wieku [Relations between the Torun commanders of the Teutonic Order and Jews from Nowa Nieszawa in the 1440s]
Józwiak, Slawomir. (2002) - In: Rocznik torunski Bd. 29 (2002) S. 39-48

84Artikel  Polowania wielkich mistrzów zakonu krzyzackiego w wójtostwie bratianskim w XIV-poczatkach XV wieku [Hunting of grand masters of the Teutonic Order in Bratiansk commune in the 14th and in the beginning of the 15th century]
Józwiak, Slawomir. (2002) - In: Zapiski historyczne Bd. 67, 2 (2002) S. 7-16

85Artikel  Funkcjonowannie i zakres wladzy kapitul krzyzackich w panstwie zakonnym w Prusach w latach 1309-1410 [ Die Funktion und der Machtbereich des Kreuzritterkapitels im Deutschen Ordensstaat in den Jahren 1309-1410]
Józwiak, Slawomir. (2002) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 3 (2002) S. 373-388

86Artikel  Die Rücktritte der Hochmeister des Deutschen Ordens im 13. und 14. Jahrhundert
Józwiak, Slawomir. (2002) - In: Beiträge zur Geschichte Westpreußens Bd. 18 (2002) S. 35-47

87Artikel  Pobyt dygnitarzy zakonu krzyzackiego z rzeszy w Prusach a czas utworzenia baliwatów-kamer wielkich mistrzów w XIV wieku [ Der Aufenthalt der Würdenträger des Deutschen Ordens aus dem Reich in Preußen und die Bildung der Kammerballeien der Hochmeister im 14. Jahrhundert]
Józwiak, Slawomir. (2001) - In: Komunikaty mazursko-warminskie Bd. 2 (2001) S. 157-163

88Artikel  Kryzys wladzy w zakonie krzyzackim a problem personalnej obsady komturstwa pokrzywienskiego w latach 1309-1320 [Die Machtkrise im Deutschen Orden und das Problem der Personalbesetzung der Komturei Pokrzywno in den Jahren 1309-1320]
Józwiak, Slawomir. (2000) - In: Rocznik grudziadzki Bd. 13 (2000) S. 21-31

89Artikel  Powstanie i rozwój struktury adminstracyjno-terytorialnej Zakonu Krzyzackiego na poludniowych obszarach Prus Górnych do 1410 r. [Die Entstehung und Entwicklung der administrativ-territorialen Struktur des Deutschen Ordens im südlichen preußischen Oberland bis 1410]
Józwiak, Slawomir. (2000) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 1 (2000) S. 3-27

90Artikel  Funkcjonowanie centralnych organów wladzy Zakonu Krzyzackiego w Prusach u schylku XIV wieku [Die zentralen Machtorgane des Deutschen Ordens in Preußen am Ende des 14. Jahrhunderts]
Józwiak, Slawomir. (1999) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 3 (1999) S. 311-333

91Artikel  Przeksztalcenia administracyjne na poludniowo-wschodnich rubie­zach paýnstwa krzy­zackiego w latach czterdziestych XIV wieku [Änderungen in der Verwaltung der südostlichen Grenzgebiete des Deutschordensstaates in den 40er Jahren des 14. Jahrhunderts]
Józwiak, Slawomir. (1999) - In: Komunikaty mazursko-warminskie (1999) S. 3-15

92Buchbeitrag  Pierwsze komturstwo rynskie (1393-1397). Powstanie, rozwoj terytorialny, likwidacja [Die erste Rheiner Komturei (1393-1397). Entstehung, territoriale Entwicklung, Auflösung]
Józwiak, Slawomir. (1999) - In: Prusy - Polska - Europa. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozaytnych S. 211-229

93Artikel  Przebrazenia centralnej wladzy administracyjnej zakonu krzyzackiego w ziemi chelmiýnskiej w latach 1285-1410 [Die Umgestaltung der zentralen Verwaltungsbehörden des Deutschen Ordens im Kulmer Land 1285-1410]
Józwiak, Slawomir. (1999) - In: Zapiski historyczne Bd. 64, 2 (1999) S. 7-40

94Artikel  Trzy nie znane zródla dotyczace krzyzackich posiadlosci na Kujawach na przelomie XIV-XV wieku
Józwiak, Slawomir. (1998) - In: Ziemia Kujawska Bd. 13 (1998) S. 137-143

95Artikel  Rezygnacje z kariery wysokich hierarchów Zakonu Krzyzackiego w Prusach w XIV wieku.
Józwiak, Slawomir. (1998) - In: Komunikaty mazursko-warminskie (1998) S. 21-36

96Artikel  Kryzys wladzy w zakonie krzyzackim a problem personalnej obsady komturstwa pokrzywienskiego w latach 1309-1320
Józwiak, Slawomir. (1998) - In: Rocznik grudziadzki Bd. 13 (1998) S. 21-31

97Artikel  "Pampusch fere". Przyczynek do powstania i funkcjonowania nazwy miejscowej w sredniowiecznym Toruniu
Józwiak, Slawomir. (1997) - In: Rocznik torunski Bd. 24 (1997) S. 31-37

98Artikel  Krzyzacka polityka obsady administracyjnej nowo pozyskanych terytoriów na przelomie XIV i XV wieku [Zur Personalpolitik des Deutschen Ordens in der Verwaltung der neugewonnenen Gebiete Ende des 14. bis Anfang des 15. Jahrhunderts]
Józwiak, Slawomir. (1997) - In: Komunikaty mazursko-warminskie (1997) S. 147-160

99Artikel  Rola i znaczenie enklaw terytorialnych zakonu krzyzackiego na Kujawach w politycznych stosunkach z Polska w XIV-XV wieku
Józwiak, Slawomir. (1997) - In: Ziemia Kujawska Bd. 12 (1997) S. 185-196

100Artikel  Przeprawa wieslana naprzeciw Torunia od polowy lat trzydziestych XIII wieku do 1466 roku [Die Weichselfurt gegenüber Thorn von der Mitte der 30er Jahre des 13. Jahrhunderts bis 1466]
Józwiak, Slawomir. (1996) - In: Zapiski historyczne Bd. 61, 4 (1996) S. 25-43

101Buchbeitrag  Translokacje Chelmna a powstanie komturstw staro- i nowochelminskiego [Die Translokationen Kulms und die Entstehung der Komturei von Althaus]
Józwiak, Slawomir. (1996) - In: FS Antoni Czacharowski (1996) S. 83-94

102Artikel  Dokument lokacyjny wsi Nowe Murzynno w komturstwie nieszawskim z r. 1404
Józwiak, Slawomir [Hrsg.]. (1995) - In: Ziemia Kujawska Bd. 11 (1995) S. 69-74

103Artikel  Powstanie i rozwój sieci parafialnej na terenach komturstwa nieszawskiego i domen krzyzackich na Kujawach inowroclawskich do poczatku XV w.
Józwiak, Slawomir. (1994) - In: Ziemia Kujawska Bd. 10 (1994) S. 7-11

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.