RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Jan, Libor«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Jan, Libor

RI opac: 159 Einträge

1Sachtitel  Cronica Aule regie
Antonín, RobertMalaták, DemeterŠvanda, LiborŽalud, Zdenek [Bearb.]. Pumprová, AnnaJan, Libor [Hrsg.]. - Wiesbaden (2022)

2Sammelwerk  Z pocátku husitské revoluce: k výrocí svecení husitských kneží na Lipnici v roce 1417
Elbel, PetrJan, LiborJurok, Jiríu.a. [Hrsg.]. - Brno (2019)

3Sammelwerk  Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štepánkovi k šedesátinám
Stehlík, PetrJan, LiborHladký, Ladislav [Hrsg.]. - Brno (2019)

4Monographie  Václav II.: král na stríbrném trunu: 1283-1305 [Wenzel II. - König auf silbernem Thron]
Jan, Libor. - Praha (2015)

5Sammelwerk  Stredoveká Morava
Mitácek, JiríBaletka, TomášGaluška, LudekJan, LiborMerínský, ZdenekPlacek, MiroslavProcházka, RudolfWihoda, Martin [Bearb.]. - Brno (2015)

6Sammelwerk  Svet tajemných Baltu [The world of the mysterious Balts]
Jan, LiborKostrhun, PetrNerudová, Zdenka [Hrsg.]. - Brno (2013)

7Sammelwerk  Morava v casech makrabete Josta
Jan, Libor [Hrsg.]. - Brno (2012)

8Sammelwerk  Pocta králi: k 730. výrocí smrti ceského krále, rakouského vévody a moravského markrabete Premysla Otakara II. [Tribut an den König. Zum 730. Jahrestag des Todes des böhmischen Königs, österreichischen Herzogs und mährischen Markgrafen Przemysl Ottokar II.]
Jan, LiborKacetl, Jirí [Hrsg.]. (2011)

9Sammelwerk  Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa: Mittelalter
Borchardt, KarlJan, Libor [Hrsg.]. - Brno (2011)

10Sammelwerk  Ad iustitiam et bonum commune: promeny zemského práva v ceských zemích ve stredoveku a raném novoveku
Jan, LiborJaniš, Daliboru.a. [Bearb.]. - Brno (2010)

11Sammelwerk  Historik na Morave: profesoru Jirímu Malírovi, predsedovi Matice moravské a vedoucímu Hisotrického ústavu FF MU, venují jeho kolegové, prátelé a žáci k šedesátinám
Ambrožová, HanaDvorák, TomášChocholác, BronislavJan, LiborPumpr, Pavel [Hrsg.]. - Brno (2009)

12Monographie  Preskace 1279-2009. Z dejin rolnické vsi na Moravskokrumlovsku
Jan, Libor. - Preskace (2009)

13Sammelwerk  Doubravník v dejinách. 1208-2008
Jan, Libor [Hrsg.]. - Doubravník (2008)

14Monographie  Tulešice 1239-2009. Z dejin vesnice na Moravskokrumlovsku
Jan, Libor. - Tulešice (2008)

15Sammelwerk  Osobnosti moravských dejin 1
Jan, LiborDrahoš, ZdenekMalaták, DemeterPumpr, Pavel. [Bearb.]. - Brno (2006)

16Monographie  Václav II. a struktury panovnické moci [Wenzel II. und die Strukturen der landesherrlichen Macht]
Jan, Libor. - Brno (2006)

17Sammelwerk  Komín v historii 1240 - 2006 [Komín in der Geschichte 1240 - 2006]
Jan, Libor [Hrsg.]. - Brno (2006)

18Sammelwerk  Husitství na Morave. Náboženská snášenlivost. Jan Amos Komenský [Hussitismus in Mähren. Religiöse Toleranz. Johann Amos Comenius]
Válka, Josef. Antonín, RobertElbel, PetrChocholác, BronislavJan, LiborMalaták, DemeterMalý, TomášPumpr, Pavel [Hrsg.]. - Brno (2005)

19Sammelwerk  Mutenice. Dejiny vinarské obce
Jan, LiborŠtepánek, Václav [Bearb.]. - Mutenice (2003)

20Sammelwerk  Vývoj církevní správy na Morave [Die Entwicklung der Kirchenverwaltung in Mähren]
Kordiovský, EmilJan, Libor [Hrsg.]. - Brno (2003)

21Sammelwerk  Ad vitam et honorem Jaroslao Mezník. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi žáci a prátelé k petasedmdesátým narozeninám
Borovský, TomášJan, LiborWihoda, Martin [Hrsg.]. - Brno (2003)

22Sammelwerk  Ve stopách svatého Benedikta. Sborník príspevku z konference Stredoveké kláštery v zemích Koruny ceské
Jan, LiborObsusta, Petr [Hrsg.]. - Brno (2002)

23Monographie  Vznik zemského soudu a správa stredoveké Moravy [Die Entstehung des Landgerichts und die Verwaltung im mittelalterlichen Mähren]
Jan, Libor. - Brno (2000)

24Sammelwerk  Dejiny Moravy a Matice moravská. Problémy a perspektivy. Sborník príspevku z vedecké konference konané ve dnech 24.-25.listopadu 1999 v Brne.
Jan, Libor [Bearb.]. - Brno (2000)

25Monographie  Cermákovice. 1270-2000. Z dejin vesnice na Moravskokrumlovsku
Jan, Libor. - Cermákovice (2000)

26Sammelwerk  Ceské církevní dejiny ve druhé polovine 20. století. Sborník príspevku ze sekce církevních dejin na VIII. sjezdu ceských historiku v Hradci Králové ve dnech 10.-12. zárí 1999
Jan, Libor [Hrsg.]. - Brno (2000)

27Sammelwerk  Nový Mars Moravicus aneb Sborník príspevku, jež venovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a prátelé k sedmdesátinám [Neuer Mars Moravicus -Sammelband der Beiträge, die Prof. Dr. J. Válka von seinen Schülern und Freunden zum 70. Geburtstag gewidmet wurden]
Chocholác, BronislavJan, LiborKnoz, Tomáš [Hrsg.]. - Brno (1999)

28Sammelwerk  Cejkovice 1248-1998
Jan, LiborŠtepánek, Václav [Bearb.]. - Cejkovice (1999)

29Monographie  Horní Kounice 1248-1998. Z dejin mestecka
Jan, Libor. - Horní Kounice (1998)

30Monographie  Nemectí rytíri v ceských zemích [ Deutsche Ritter in den böhmischen Ländern]
Jan, LiborSkrivánek, František. - Praha (1997)

31Monographie  Sedm set let brnenské kapituly [Sieben hundert Jahre des Brünner Kapitels]
Jan, LiborProcházka, RudolfSamek, Bohumil. - Brno (1996)

32Monographie  Bratri špitálu Panny Marie v ceských zemích 1204-1411
Jan, Libor. - Tišnov (1995)

33Monographie  Obléhání hradu Pernštejna v roce 1645
Jan, Libor. - Brno (1995)

34Sammelwerk  Troubsko 1237-1987. Sborník vydaný k 750. výrocí první písemné zprávy o obci
Štepánek, VáclavJan, Liboru.a. [Bearb.]. - Troubsko (1987)

35Buchbeitrag  Meststké kostely v držení johanitu v predhusitském období (Cechy, Morava)
Jan, Libor. (2021) - In: FS Rudolf Procházka S. 134-149

36Artikel  Kommunikation in schweren Zeiten: Die Ordenswürdenträger und ihre Partner in der späten Hussitenzeit (Böhmen, Mähren)
Jan, Libor. (2020) - In: Ordines militares Bd. 25 (2020) S. 205-228

37Artikel  Reprezentace elitních vrstev selského stavu v pozdním stredoveku [Representation of the Elite Strata of the Peasant Estate in the Late Middle Ages]
Jan, Libor. (2019) - In: Casopis matice moravské Bd. 138 (2019) S. 95-108

38Buchbeitrag  "Mnoga ljeta" jednomu neobycejnému muži
Jan, Libor. (2019) - In: FS Václav Štepánek S. 17-22

39Buchbeitrag  Jan z Kladrubec. Príbeh jednoho johanitského rytíre z druhé poloviny 14. století.
Jan, Libor. (2019) - In: Pohané a krestané. Christianizace ceských zemí ve stredoveku S. 45-68

40Buchbeitrag  Die Lehensbeziehungen der böhmischen Herzöge zu Friedrich Barbarossa
Jan, Libor. (2019) - In: Verwandtschaft - Freundschaft - Feindschaft. Politische Bindungen S. 97-110

41Artikel  Nástin vzniku a vývoje ceské a moravské šlechty (s durazem na její pocátky) [Outline of the Origin and Development of the Bohemian and Moravian Nobility (with Emphasis on Its Origins) ]
Jan, Libor. (2019) - In: Casopis matice moravské Bd. 138 (2019) S. 241-260

42Buchbeitrag  Rytírské duchovní rády v konfrontaci s ranou fází husitství
Jan, Libor. (2019) - In: Z pocátku husitské revoluce. K výrocí svecení husitských kneží na Lipnici v roce 1417 S. 243-252

43Artikel  Litauen und die Könige von Böhmen (von den letzten Premysliden bis zu Karl IV.)
Jan, Libor. (2019) - In: Studia historica Brunensia Bd. 66, 2 (2019) S. 5-15

44Buchbeitrag  Fornicator et meretricator est publicus. K mravním prohreškum duchovenstva i laiku v Cechách na prelomu sedmdesátých a osmdesátých let 14. století.
Jan, Libor. (2018) - In: Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dejin S. 53-63

45Buchbeitrag  1278 Rytírská smrt pomazaného krále.
Jan, Libor. (2018) - In: 8 osmicky. Osudová výrocí ceských a ceskoslovenských dejin koncící na jednu císlici S. 23-41

46Buchbeitrag  Darstellung der Monarchie in der Königsaaler Chronik
Jan, Libor. (2018) - In: The Image of States, Nations and Religions in Medieval and Early Modern East Central Europe S. 49-57

47Buchbeitrag  1378 Smrt císare a krále Karla IV.
Jan, Libor. (2018) - In: 8 osmicky. Osudová výrocí ceských a ceskoslovenských dejin koncící na jednu císlici S. 65-83

48Artikel  Wer war Meister Heinrich der Walch? Ein fiktiver Notar einer realen Königskanzlei
Jan, Libor. (2017) - In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters Bd. 73 (2017) S. 203-214

49Artikel  Statuta Konráda Oty a problémy jejich historické a právnehistorické interpretace [The Statutes of Konrad Ota and the Problems of Its Historical and Legal-historical Interpretation]
Jan, Libor. (2017) - In: Casopis matice moravské Bd. 136 (2017) S. 3-34

50Artikel  Prípad zatrachtilé Premyslovy otky: aneb Jak se z bodce k pohánení volu stal nástroj k odškrabávání hlíny z pluhu.
Jan, Libor. (2016) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 38, 1 (2016) S. 32-35

51Artikel  Zum Schicksal der Güter der geistlichen Ritterorden in Böhmen und Mähren nach den Hussitenkriegen
Jan, Libor. (2016) - In: Ordines militares Bd. 21 (2016) S. 87-109

52Buchbeitrag  Zu den Anfängen des Kreditunternehmens der jüdischen Kommunitäten in Böhmen und Mähren
Jan, Libor. (2016) - In: "Avigdor, Benesch, Gitl". Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter S. 47-54

53Artikel  Zrod rytírství ve stredoveku: pronikání rytírských ideálu do ceských zemí
Jan, Libor. (2016) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 38, 7 (2016) S. 10-12

54Buchbeitrag  Fiktivní notár v reálné kancelári aneb: Kdo byl mistr Jindrich Vlach?.
Jan, Libor. (2016) - In: FS František Šmahel (2016) S. 530-537

55Buchbeitrag  "Z nejzazšího severu, ty i mnoho lidu s tebou, všichni jezdci na koních ...": k možnostem geografických predstav premyslovského dvora ve druhé polovine 13. století.
Jan, Libor. (2016) - In: FS Zdenek Uhlír S. 139-146

56Artikel  Moravian nobility in the 13th century permeable layer or closed state?
Jan, Libor. (2015) - In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis Bd. 8 (2015) S. 11-25

57Artikel  Ausgewählte Karrieren der böhmischen Johanniter im 14. Jahrhundert
Jan, Libor. (2014) - In: Ordines militares Bd. 19 (2014) S. 41-51

58Buchbeitrag  Prazsti johanite a doprava difeva po Vltave ve druhe polovine 14. stoleti [The Knights Hospitaller in Prague and the Timber Transport on the Vltava in the Second Half of the 14th Century]
Jan, Libor. (2014) - In: FS Jan Klápšte (2014) S. 177-184

59Buchbeitrag  The Origins of Moravian Religious Organisation and the Character of Methodius' Archbishopric
Jan, Libor. (2014) - In: The Cyril and Methodius mission and Europe S. 204-210

60Buchbeitrag  Ausgewählte Karrieren der böhmischen Johanniter im 14. Jahrhundert
Jan, Libor. (2014) - In: 17th Ordines Militares Conference S. 41-52

61Buchbeitrag  Königsforste in der Wirtschaft der premyslidischen Domäne
Jan, Libor. (2014) - In: Krivoklát - Pürglitz. Jagd, Wald, Herrscherrepräsentation S. 217-224

62Artikel  Pocátky lichtenštejnské kontinuity v oblasti práva a majetkové držby na jižní Morave.
Jan, Libor. (2013) - In: Casopis matice moravské Bd. 132, Suppl.4 (2013) S. 37-44

63Buchbeitrag  Role ceskych zemi v budovani panstvi radu nemeckych rytiru v Prusku [The Role of the Czech Lands in the Building of the Domain of the Order of the Teutonic Knights]
Jan, Libor. (2013) - In: Svet tajemných Baltu S. 99-116

64Artikel  Znovu k datu hnezdenské korunovace krále Václava II. [Once again to the date of the coronation of King Wenceslas II in Gniezno]
Jan, Libor. (2012) - In: Casopis matice moravské Bd. 131 (2012) S. 129-134

65Buchbeitrag  Rodove fundace moravskych Lucemburku na pomezi zboznosti a reprezentace
Jan, Libor. (2012) - In: Morava v casech makrabete Josta S. 123-146

66Buchbeitrag  Královská mesta ve strukture premyslovského státu.
Jan, Libor. (2012) - In: Královská mesta v živote zeme moravské S. 54-64

67Buchbeitrag  Zbrane a zbroj v obraze peceti 13. veku [Weapons and armour depicted on seals in the 13th century ]
Jan, Libor. (2012) - In: FS Pavel Kouril S. 665-680

68Buchbeitrag  Zur Frage der Entstehung des böhmisch-mährischen Adels und der Entstehung großer Herrschaftskomplexe in Grenzgebieten
Jan, Libor. (2012) - In: Adel, Burg und Herrschaft an der "Grenze". Österreich und Böhmen S. 107-118

69Buchbeitrag  Zu den Beziehungen zwischen der Deutschordensballei Böhmen, dem Böhmenkönig und dem Hochadel
Jan, Libor. (2012) - In: Herrschaft, Netzwerke, Brüder des Deutschen Ordens in Mittelalter und Neuzeit S. 107-118

70Artikel  Ovlivnilo rane premyslovské správní a ekonomické ústrojí piastovské Polsko?
Jan, Libor. (2012) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 2, 3 (2012) S. 74-87
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)-s74-87/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t2(3)-s74-87.pdf

71Buchbeitrag  K nejstarším tržním oprávnením pro lokality církevních institucí na Morave
Jan, Libor. (2012) - In: Vývoj obchodu na Morave od pocátku do roku 1945 S. 125-134

72Buchbeitrag  Die Templer in Böhmen und Mähren
Jan, Libor. (2011) - In: Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter S. 171-182

73Buchbeitrag  Ceská moravská šlechta ve 13. a 14. stoleti: Otázky zrodu a kontinuity
Jan, Libor. (2011) - In: Šlechta v promenách veku S. 38-62

74Buchbeitrag  O smysl príbehu bratrí Konstantina a Metodeje
Jan, Libor. (2011) - In: Christianizace ceských zemí v stredoevropské perspektive S. 100-115

75Buchbeitrag  Zvest o verné službe a mýtu o zrade Miloty z Dedic
Jan, Libor. (2011) - In: Pocta králi. K 730. výrocí smrti ceského krále S. 93-103

76Buchbeitrag  Die Entwicklung des böhmischen Priorats der Johanniter
Jan, Libor. (2011) - In: Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter S. 79-98

77Buchbeitrag  Methodios' pannonisches oder mährisches Erzbistum?
Jan, Libor. (2011) - In: Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa S. 665-668

78Buchbeitrag  Premysl Otakar II.: rytír a válecník
Jan, Libor. (2011) - In: Pocta králi. K 730. výrocí smrti ceského krále S. 127-139

79Buchbeitrag  Soudnictví a prameny zemského práva: hereditates a soudy statut Konráda Oty
Jan, Libor. (2010) - In: Ad iustitiam et bonum commune. Promeny zemského práva v ceských zemích ve stredoveku a raném novoveku S. 10-22

80Buchbeitrag  Budováni monarchie ceskych Premyslovcu Postrehy a uvahy
Jan, Libor. (2010) - In: Promena stredovýchodní Evropy raného a vrcholného stredoveku S. 117-138

81Buchbeitrag  Premyslovská povest v podani minority Tomáse z Pavie
Jan, Libor. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 83-90

82Buchbeitrag  Prepadení krakovského biskupa Jana Muskaty na Morave v roce 1309
Jan, Libor. (2010) - In: FS Zdenek Merinský S. 586-592

83Buchbeitrag  Art. Crosiers
Rüther, AndreasJan, LiborStarnawska, Maria. (2009) - In: Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge S. 279-282

84Buchbeitrag  Jan Sokol z Lamberka ve sluzbách byzantskeho cisare aneb O zoldnef ske cti [Johann Sokol von Lamberg in Diensten des byzantinischen Kaisers oder Von der Söldnerehre]
Jan, Libor. (2009) - In: FS Jirí Malir S. 237-250

85Buchbeitrag  Setkání ceských králu a ríšských panovníku ve 13. století. [Die Treffen zwischen den böhmischen Königen und den Herrschern des Reiches im 13. Jahrhundert]
Jan, Libor. (2009) - In: Rituály, ceremonie a festivity ve strední Evrope 14. 15. století S. 113-119

86Artikel  Premysl II. Otakar a jeho doba
Jan, Libor. (2009) - In: Jizni Morava Bd. 45 (2009) S. 270

87Buchbeitrag  K otázce hradských kostelu, velkofar a arcikneží v premyslovském panství (10.-12. stol.).
Jan, Libor. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 193-203

88Artikel  Hereditas, výsluha, kastelánie: Nekolik poznámek k terminologii a metodologii soucasné historiografie premyslovského období [Hereditas, výsluha, kastelánie - Einige Anmerkungen zu Terminologie und Methodologie der gegenwärtigen Historiographie der Premyslidenzeit]
Jan, Libor. (2009) - In: Casopis matice moravské Bd. 128 (2009) S. 461-472

89Buchbeitrag  Milota z Dedic. Zpráva o verné službe a mýtu o zrade [Milota von Dedice. Ein Bericht über treuen Dienst und Verrat]
Jan, Libor. (2009) - In: FS Miroslav Flodr S. 248-265

90Buchbeitrag  Utvárení hranice na jihovýchodní Morave ve stredoveku
Jan, Libor. (2008) - In: Hranice na jižní Morave a její obrana od doby rímské S. 95-104

91Buchbeitrag  Deset "purkrabích" na dvore Premysla Otakara II.
Jan, Libor. (2008) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku Tl. 2 S. 81-90

92Buchbeitrag  Domácí šlechtická opozice a premyslovští králové 13. veku. [The nobility's domectic opposition and the Premyslid kings of the 13th century]
Jan, Libor. (2008) - In: Ritual smireni. Konflikt a jeho reseni ve stredoveku S. 85-100

93Buchbeitrag  Nerealizovaný projekt Karla IV. vybudovat obchodní spojení mezi Benátkami a severem pres Cechy
Jan, Libor. (2008) - In: Rola komunikacji i przestrzeni w sredniowiecznych i wczesnonowozytnych dziejach Czech i Polski S. 41-47

94Buchbeitrag  Promeny královské moci na jihovýchodní Morave v prubehu 13. století. [Wandlungen der königlichen Macht in Südostmähren im Laufe des 13. Jahrhunderts]
Jan, Libor. (2008) - In: Východní Morava v 10. až 14. století S. 169-174

95Buchbeitrag  Die Anfänge der Pfarrorganisation in Böhmen und Mähren
Jan, Libor. Kruppa, Nathalie [Hrsg.]. (2008) - In: Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich S. 183-200

96Buchbeitrag  Dejiny práva a raný stredovek [Die Rechtsgeschichte und das Frühmittelalter]
Jan, Libor. (2008) - In: IX. sjezd ceských historiku 2 S. 167-174

97Artikel  Nové poznatky o mincovní reforme krále Václava II. [Neue Erkenntisse zur Münzreform König Wenzels II.]
Jan, Libor. (2008) - In: Folia numismatica Bd. 21 (2006/07) S. 103-116

98Artikel  Chudí rytíri Kristovi. Osudy templárského rádu v ceském království
Jan, Libor. (2007) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 29, 1 (2007) S. 34-36

99Buchbeitrag  Václav II. jako moravský markrabe
Jan, Libor. (2007) - In: Vládcové Moravy. Kniha statí ze stejnojmenného cyklu prednášek S. 32-41

100Buchbeitrag  Dominium generale a dominium speciale - jeden mýtus ceské historiografie [Dominium generale und dominium speciale - ein Mythos der tschechischen Historiographie]
Jan, Libor. (2007) - In: FS Marie Bláhová S. 645-652

101Buchbeitrag  K pocátkum ceské šlechty. Družina, beneficium, pozemkové vlastnictví
Jan, Libor. (2007) - In: Šlechta, moc a reprezentace ve stredoveku S. 45-52

102Buchbeitrag  Premyslovská Morava [Das Mähren der Premysliden]
Jan, Libor. (2006) - In: Saga moravskych Premyslovcu. Zivot na Morave od XI. do pocatku XIV. stoleti S. 7-32

103Buchbeitrag  Stará Morava mezi Východem a Západem
Jan, Libor. (2006) - In: Svatý Prokop, Cechy a strední Evropa S. 251-264

104Buchbeitrag  Das Zeitalter der Gewalt und der freundschaftlichen Kontakte. Gemeinsame Wurzeln des tschechisch-österreichischen Raumes in Mitteleuropa
Jan, Libor. (2006) - In: Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft S. 31-41

105Buchbeitrag  Die Reisen der böhmischen Johanniter nach Palästina
Jan, Libor. (2006) - In: Wallfahrten in der europäischen Kultur S. 65-71

106Buchbeitrag  Verne po boku svého krále. Bruno ze Schaumburku
Jan, Libor. (2006) - In: Osobnosti moravských dejin 1 S. 63-75

107Buchbeitrag  Ceské a polské království za vlády Václava II [Das Königreich Böhmen und Polen unter der Herrschaft Wenzels II.]
Jan, Libor. (2006) - In: Przemyslidzi i Piastowie - twórcy i gospodarze sredniowiecznych monarchii S. 237-247

108Artikel  Celed svatého Václava. Co prežilo z velkého dedictví Premyslovcu
Jan, Libor. (2006) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 28, 2 (2006) S. 30-33

109Buchbeitrag  Zrod zemského soudu v Cechách
Jan, Libor. (2006) - In: Kultura prawna w Europie Srodkowej S. 227-239

110Buchbeitrag  Lenní prísahy a prísahy vernosti na dvore posledních Premyslovcu [Feudal vows and vows of loyalty in the court of the last Premyslids ]
Jan, Libor. (2006) - In: Stát, státnost a rituály premyslovského veku problémy, názory, otázky S. 101-112

111Buchbeitrag  Stand und Perspektiven der monasteriologischen Forschungen (Mittelalter) in der Tschechischen Republik.
Jan, Libor. (2006) - In: Kirchen- und Kulturgeschichtsschreibung in Nordost- und Ostmitteleuropa S. 15-29

112Artikel  Pocátky turnaju v ceských zemích a jejich rozkvet v dobe Václava II.
Jan, Libor. (2005) - In: Listy filologické Bd. 128 (2005) S. 1-20

113Buchbeitrag  Strukturelle Veränderungen - zwischen Altmähren und dem frühpremyslidischen Staat
Jan, Libor. (2005) - In: Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas S. 19-24

114Buchbeitrag  Altmähren zwischen Osten und Westen
Jan, Libor. (2005) - In: Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa S. 273-288

115Buchbeitrag  Pusobení a struktura templárského rádu v Cechách a na Morave [Wirkung und Struktur des Templerordens in Böhmen und Mähren]
Jan, Libor. (2005) - In: FS Slawomir Brodesser S. 23-29

116Artikel  Proces se Závišem a promeny královské vlády v letech 1289 - 1290 [Der Prozeß gegen Záviš von Falkenstein und die Veränderungen am Königshof in den Jahren 1289-1290]
Jan, Libor. (2005) - In: Cesky casopis historicky Bd. 103 (2005) S. 1-40

117Artikel  Causa Cruciburgensis monetae magister rediviva
Jan, Libor. (2004) - In: Archeologické rozhledy Bd. 56 (2004) S. 393-400

118Buchbeitrag  Pohrební obrady za Karla IV. v kostele Panny Marie Na konci mostu.
Jan, Libor. (2004) - In: FS František Šmahel (Verba) S. 189-192

119Buchbeitrag  Úrad správy mince a písarství berne v dobe krále Václava II. [Das Amt des Münzverwalters und des Steuerschreibers während der Herrschaft Wenzels II. ]
Jan, Libor. (2003) - In: FS Ctibor Necas S. 27-33

120Artikel  Nezdarený pokus Václava II. o prenesení melnické kapituly ke královské kapli Všech svatých. [Der missgelungene Versuch des Königs Wenzel II. über die Verlegung des Melniker Kollegiatstifts zu den königlichen Kapelle Aller Heiligen]
Jan, Libor. (2003) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity C Bd. 50 (2003) S. 65-74
http://hdl.handle.net/11222.digilib/102548

121Buchbeitrag  Pocátky moravského krestanství a církevní správa do doby husitské [Die Anfänge des mährischen Christentums und die kirchliche Verwaltung bis zur Hussitenzeit]
Jan, Libor. (2003) - In: Vývoj církevní správy na Morave S. 7-20

122Buchbeitrag  Pocátky Chomutova a rád nemeckých rytíru [Die Anfänge Komotaus und der Deutsche Ritterorden]
Jan, Libor. (2003) - In: Comotovia 2002. Sborník S. 5-15

123Buchbeitrag  Královské vilikace za vlády Václava II. [Königliche Villikationen in der Regierungszeit Wenzels II.]
Jan, Libor. (2003) - In: FS Jaroslav Mezník S. 247-259

124Buchbeitrag  Die wirtschaftliche Tätigkeit der Johanniter in Böhmen in der vorhussitischen Epoche
Jan, Libor. (2003) - In: Die Ritterorden in der europäischen Wirtschaft des Mittelalters S. 55-69

125Buchbeitrag  Pocátky benediktinu na Morave a rajhradský klášter [Anfänge der Benediktiner in Mähren und Kloster in Raigern]
Jan, Libor. (2002) - In: Ve stopách svatého Benedikta. Sborník príspevku z konference S. 19-27

126Artikel  Regionální historiografie na Morave
Jan, Libor. (2002) - In: Zpravodaj historického klubu Bd. 13, 2 (2002) S. 20-24

127Buchbeitrag  Reholník
Jan, Libor. (2002) - In: Clovek Ceského stredoveku S. 166-191

128Buchbeitrag  Nekolik postrehu k vývoji panovnické komory, soudu a správy zeme [Einige Bemerkungen zur Entwicklung der königlichen Kammer, der Gerichte und der Verwaltung des Landes]
Jan, Libor. (2002) - In: FS Jan Janák S. 75-83

129Buchbeitrag  Ceští a moravští šlechtici jako podporovatelé a clenové rytírských duchovních rádu [Bohemian and Moravian Nobles as Promotors and Members of Religious Knightly Orders]
Jan, Libor. (2002) - In: FS Jaroslav Kadlec (2002) S. 289-303

130Buchbeitrag  Václav II. a Židé [Wenzel II. und die Juden]
Jan, Libor. (2002) - In: FS Ivan Hlavácek (2002) S. 233-247

131Buchbeitrag  Die Johanniter in Böhmen: Bild des Lebens.
Jan, Libor. (2001) - In: Vergangenheit und Gegenwart der Ritterorden. Die Rezeption der Idee und die Wirklichkeit S. 183-196

132Buchbeitrag  Institucionalizace zemského soudu a formování šlechtické zemské obce. [Die Institutionalisierung des Landgerichts und die Formierung der adeligen Landesgemeinde]
Jan, Libor. (2001) - In: Morava a ceské národní vedomí od stredoveku po dnešek S. 33-40

133Buchbeitrag  Böhmische und mährische Adelige als Förderer und Mitglieder der geistlichen Ritterorden
Jan, Libor. (2001) - In: The Crusades and the Military Orders S. 303-317

134Artikel  Templári v Cejkovicích. [I Templari a Cejkovice]
Jan, Libor. (2000) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity C Bd. 47 (2000) S. 47-69
http://hdl.handle.net/11222.digilib/102665

135Buchbeitrag  Sekce Církevní dejiny
Jan, Libor. (2000) - In: VIII. sjezd ceských historiku. Hradec Králové S. 161

136Artikel  "In ordine Cruciferorum Christo militavit" (K osudum Ješka, syna Záviše z Falkenštejna a královny Kunhuty) [(Zum Schicksal von Ješek, Sohn des Záviš von Falkenstein und der Königin Kunigunde)]
Jan, Libor. (2000) - In: Cesky casopis historicky Bd. 98 (2000) S. 453-475

137Buchbeitrag  K nekterým problémum stredovekých církevních dejin na Morave
Jan, Libor. (2000) - In: Ceské církevní dejiny ve druhé polovine 20. století S. 39-48

138Buchbeitrag  Die Rolle des Brünner Kollegiatsstiftes zur Zeit der Luxemburger
Jan, Libor. (1999) - In: Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert S. 223-228

139Artikel  Úrad lovcího na Morave ve 13. a na zacátku 14. století. [Das Jägermeisteramt in Mähren im 13. und am Anfang des 14. Jahrhunderts]
Jan, Libor. (1999) - In: Vyškovský sborník Bd. 1 (1999) S. 19-36

140Buchbeitrag  King Wenceslas and the Dissolution of the Teutonic Order's Bohemian Bailiwick
Jan, Libor. (1999) - In: Mendicants, military orders and regionalism in medieval Europe S. 233-242

141Buchbeitrag  Církevní instituce na Morave ve stredoveku
Jan, Libor. (1999) - In: Morava ve stredoveku. Sborník príspevku S. 132-139

142Buchbeitrag  Vznik moravských provincií [Die Entstehung der mährischen Provinzen]
Jan, Libor. (1999) - In: FS Josef Válka S. 227-241

143Artikel  Hodnostári rytírských duchovních rádu na dvorech posledních Premyslovcu [Die Würdenträger der geistlichen Ritterorden an dem Hof der letzten Premysliden]
Jan, Libor. (1999) - In: Heraldika a genealogie Bd. 32 (1999) S. 39-58

144Buchbeitrag  Hodnostári rytírských duchovních rádu na dvorech posledních Premyslovcu [Die Würdenträger der geistlichen Ritterorden an dem Hof der letzten Premysliden]
Jan, Libor. (1998) - In: Cesko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko S. 247-260

145Artikel  Zkáza ceskomoravské bailie rádu nemeckýych rytíru [Der Untergang der böhmisch-mährischen Ballei des Deutschen Ordens]
Jan, Libor. (1998) - In: Casopis matice moravské Bd. 117 (1998) S. 383-391

146Buchbeitrag  Hospitaller and Templar commanderies in Bohemia and Moravia: their structure and architectural forms
Jan, LiborJesenský, Vít. (1998) - In: The military orders. 2. Welfare and warfare S. 235-249

147Artikel  Jäger im mittelalterlichen Mähren
Jan, Libor. (1998 - 1999) - In: Historica Ser. NS, Bd. 5/6 (1995/96) S. 7-25

148Buchbeitrag  Die Würdentrager der geistlichen Ritterorden an dem Hof der letzten Premysliden
Jan, Libor. (1998) - In: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert S. 285-300

149Artikel  Nemectí rytíri v ceských zemích
Jan, LiborSkrivánek, František. (1997) - In: Heraldika a genealogie Bd. 30 (1997) S. 7-127

150Artikel  Moravstí podkomorí v dobe Václava II. [Mährische Unterkämmerer in der Zeit Wenzels II.]
Jan, Libor. (1997) - In: Cesky casopis historicky Bd. 95 (1997) S. 315-348

151Buchbeitrag  Nekolik poznámek k nejstarší církevní organizaci na Znojemsku [Einige Bemerkungen zu der ältesten Kirchenorganisation in der Znaimer Region]
Jan, Libor. (1997) - In: Znojemská rotunda ve svetle vedeckého poznání S. 46-49

152Artikel  ...Mortuus est persecutor noster saladinus. (K zpusobu komunikace mezi ceskými zememi a Palestinou ve 12. a 13. století). [...Mortuus est persecutor noster saladinus. (Zur Kommunikationsweise zwischen den böhmischen Ländern und Palästina im 12. und 13. Jh.)]
Jan, Libor. (1997) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity C Bd. 46 (1997) S. 17-35
http://hdl.handle.net/11222.digilib/102112

153Artikel  K funkci a stavební podobe johanitských komend na Morave [Zur Funktion und Baugestalt von Johanniter-Kommenden in Mähren]
Jan, LiborJesenský, Vít. (1996) - In: Pruzkumy památek Bd. 3, 1 (1996) S. 75-86

154Artikel  Hermann z Hohenlohe, rádce a vyslanec ceského krále Václava II. [Hermann z Hohenlohe, Ratgeber und Gesandter des böhmischen Königs Wenzel II.]
Jan, Libor. (1996) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity C Bd. 43 (1996) S. 17-35
http://hdl.handle.net/11222.digilib/102732

155Artikel  Starobrnenští johanité a ves Pribice
Jan, Libor. (1995 - 1996) - In: Forum Brunense (1995/96) S. 21-31

156Artikel  Neznámá listina na deblínské panství [Unbekannte Urkunde für die Herrschaft Deblín]
Jan, Libor. (1995) - In: Casopis matice moravské Bd. 114 (1995) S. 3-24

157Artikel  Premonstrátky nebo augustiniánky?: Opet k pocátkum kláštera v Doubrovníce [Prämonstratenserinnen oder Augustinerinnen? Nochmals zu den Anfängen des Klosters in Dubraunik]
Jan, Libor. (1994) - In: Casopis matice moravské Bd. 113 (1994) S. 15-24

158Artikel  Ivanovice na Hané, Orlovice a johanitsky rád (Príspevek k poznání struktury a ekonomiky rytírských duchovních rádu do konce 15. stoleti) [Ivanovice na Hané, Orlovice und der Johanniterorden. Ein Beitrag zum Verständnis von Struktur und ökonomischem Status militärischer Orden bis zum Ende des 15. Jahrhunderts]
Jan, Libor. (1992) - In: Casopis matice moravské Bd. 111 (1992) S. 199-226

159Artikel  Slavkov u Brna ve 14. a na zacátku 15. století: Rozmach a úpadek komendy rádu nemeck'ych rytír°u [Austerlitz im 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Aufschwung und Verfall der Kommende des Deutschen Ordens]
Jan, Libor. (1990) - In: Casopis matice moravské Bd. 109, 1 (1990) S. 39-58

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.