RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Janowski, Andrzej«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Janowski, Andrzej

RI opac: 28 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Janowski, Andrzej. (2016)
https://pan-pl.academia.edu/AndrzejJanowski

2Monographie  Groby komorowe w Europie Srodkowo-Wschodniej: problemy wybrane
Janowski, Andrzej. - Szczecin (2015)

3Monographie  W wolinskim porcie ... [In Wolin's port ...]
Janowski, Andrzej. - Wolin (2014)

4Sammelwerk  Od póznego sredniowiecza do czasów nowozytnych: XVI Sesja Pomorzoznawcza Szczecin 22-24 listopada 2007 r. 2
Janowski, Andrzej [Bearb.]. - Szczecin (2009)

5Buchbeitrag  Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Plotach.
Janowski, AndrzejRebkowski, Marian. (2017) - In: FS Hanna Kócka-Krenz S. 1343-1356
https://www.academia.edu/33042311

6Buchbeitrag  Patryca z Wolina. Przyczynek do znajomosci technik obróbki metali na poludniowym wybrzezu Morza Baltyckiego we wczesnym sredniowieczu
Janowski, Andrzej. (2015) - In: FS Wladyslaw Duczko S. 131-134

7Artikel  Przestrzen rozswietlona. Znaleziska swiec i wosku w grobach komorowych na terenie Europy Srodkowowschodniej [Space illuminated. Finds of candles and wax in early medieval chamber graves in Eastern-Central Europe]
Janowski, Andrzej. (2014) - In: Acta archaeologica Lodziensia Bd. 60 (2014) S. 121-130

8Artikel  Kilka uwag o odwazniku z domniemanym znakiem runicznym znalezionym na Górze Chelmskiej w Koszalinie [Several comments on a weight with an aleged runic sign found on Góra Chelmska in Koszalin]
Janowski, Andrzej. (2013) - In: Slavia antiqua Bd. 54 (2013) S. 267-273

9Buchbeitrag  Harbours of early medieval Wolin in the light of recent research
Janowski, Andrzej. (2013) - In: Economies, monetisation and society in the west Slavic lands S. 45-58

10Buchbeitrag  Are the chamber graves from Pien really Scandinavian?
Janowski, Andrzej. (2013) - In: Scandinavian culture in medieval Poland S. 395-410

11Artikel  Sredniowieczna antropomorficzna szlufka do pasa z Wolina [A medieval anthropomorphic belt loop from Wolin]
Janowski, Andrzej. (2012) - In: Materialy zachodniopomorskie Ser. NS, Bd. 9 (2012) S. 517-520

12Artikel  Trzewiki pochew mieczy pochodzenia baltyjskiego w znaleziskach z ziem polskich [Schwert Ortbänder baltischer Herkunft in Funden aus Polen]
Janowski, Andrzej. (2012) - In: Pruthenia Bd. 7 (2012) S. 7-35

13Artikel  A sign, a symbol or a letter? Some remarks on omega marks inlaid on early medieval sword blades
Janowski, AndrzejKurasinski, TomaszPudlo, Piotr. (2012) - In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica Bd. 29 (2012) S. 83-110

14Artikel  Wyniki przedwojennych badan na grodzisku w Starogardzie Lobeskim [Results of pre-war excavations at a stronghold in Starogard Lobeski]
Janowski, Andrzej. (2011) - In: Materialy zachodniopomorskie Ser. NS, Bd. 8 (2011) S. 179-194

15Buchbeitrag  Early medieval chamber graves on the south coast of the Baltic Sea
Janowski, Andrzej. (2011) - In: Der Wandel um 1000. Beiträge der Sektion zur Slawischen Frühgeschichte S. 257-267

16Artikel  Co odkryl Alfred Rowe na "Diabelskiej Grobli" w Trzebawiu [What did Alfred Rowe find on the "Devilish Causeway" in Trzebawie?]
Janowski, Andrzej. (2011) - In: Materialy zachodniopomorskie Ser. NS, Bd. 8 (2011) S. 195-220

17Buchbeitrag  Rolnik, wojownik czy "odmieniec"? Proba interpretacji obecnosci sierpów w grobach wczesnosredniowiecznych na terenie ziem polskich
Janowski, AndrzejKurasinski, Tomasz. (2010) - In: Wymiary innosci. Nietypowe zjawiska w obrzedowosci pogrzebowej od pradziejów po czasy nowozytne S. 79-96

18Artikel  Dwie ostrogi z zaczepami haczykowato zagietymi do wnetrza z miejscowosci Pien na ziemi chelminskiej
Janowski, Andrzej. (2010) - In: Acta militaria mediaevalia Bd. 6 (2010) S. 173-183

19Artikel  Rolnik, wojownik czy "odmieniec"? Próba interpretacji obecnosci sierpów w grobach wczesnosredniowiecznych na terenie ziem polskich [Farmer, warrior or "outsider"? Attempt of interpretation of the presence of sickles in early medieval graves in Polish land]
Kurasinski, TomaszJanowski, Andrzej. (2010) - In: Acta archaeologica Lodziensia Bd. 56 (2010) S. 79-96

20Artikel  Grawerowane misy brazowe: zapomniane zródla ikonograficzne do dziejów uzbrojenia w sredniowieczu
Janowski, Andrzej. (2009) - In: Acta militaria mediaevalia Bd. 5 (2009) S. 111-136

21Buchbeitrag  Recykling metali w sredniowieczu. Kilka uwag o wtórnym wykorzystaniu sredniowiecznych mis brazowych
Janowski, Andrzej. (2009) - In: Gospodarka ludów Morza Baltyckiego 4 S. 117-132

22Artikel  (Nie)militarne naczynia. Fakty i mity [(Non)military vessels. Facts and myths]
Kurasinski, TomaszJanowski, Andrzej. (2008) - In: Acta archaeologica Lodziensia Bd. 54 (2008) S. 61-88

23Artikel  Jeszcze o mieczu z Radymna
Janowski, AndrzejKotowicz, Piotr N.Michalak, Arkadiusz. (2008) - In: Acta militaria mediaevalia Bd. 4 (2008) S. 167-188

24Artikel  Gotlandzki trzewik pochwy miecza z przedstawieniem drzewa zycia ze szczecinskiego Podzamcza
Janowski, Andrzej. (2007) - In: Acta militaria mediaevalia Bd. 3 (2007) S. 177-186

25Artikel  Brazowe i srebrne trzewiki pochew mieczy z X-XIII w. z terenu Polski. Uwagi o proweniencji i datowaniu
Janowski, Andrzej. (2006) - In: Acta militaria mediaevalia Bd. 2 (2006) S. 23-50

26Artikel  The Graves with bronze bowls in the area of Early-Piast Poland 10th/11th to 12th century. Issues of Slavic-Scandinavian contacts.
Janowski, AndrzejKurasinski, Tomasz. (2003) - In: Archaeologia historica Bd. 28 (2003) S. 653-675

27Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczna ceramika naczyniowa z Ostrowitego, woj. pomorskie (stanowisko 1)
Janowski, Andrzej. (2002) - In: Studia nad osadnictwem sredniowiecznym ziemi chelminskiej 4 S. 173-232

28Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczna misa brazowa z ornamentem roslinnym z Ostrowitego w województwie pomorskim
Janowski, Andrzej. (2002) - In: Studia z historii architektury i historii kultury materialnej S. 107-122

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.