RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Jappe Alberts, Wybe«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Jappe Alberts, Wybe

RI opac: 109 Einträge

1Monographie  Raadsvertragen van Maastricht, 1387-1428
Van der Eerden-Vonk, M.A.Jappe Alberts, WybeRensch, Theodorus Jacobus van. - 's-Gravenhage (1992)

2Monographie  Het Rijnverkeer bij Lobith anno 1306. De tolrekening van Lobith over het jaar 1306-1307 betreffende invoer en uitvoer van handelsgoederen
Jappe Alberts, Wybe. - Zutphen (1986)

3Monographie  Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis
Jappe Alberts, Wybe. - Weesp (1984)

4Monographie  Arnhem. Het leven in een middeleeuwse stad
Jappe Alberts, Wybe. - Dieren (1983)

5Monographie  Overzicht van de Geschiedenis van de Nederrijnse Territoria tussen Maas en Rijn, Bd. 2: 1288-1500
Jappe Alberts, Wybe. - Assen (1982)

6Monographie  Der Rheinzoll Lobith im späten Mittelalter
Jappe Alberts, Wybe. - Bonn (1981)

7Monographie  Overzicht van de Geschiedenis van de Nederrijnse Territoria tussen Maas en Rijn, Bd. 1: Ca. 800 - 1288
Jappe Alberts, Wybe. - Assen (1979)

8Sammelwerk  De Stadsrekeningen van Arnhem. Bd. 4: 1420-1427
Jappe Alberts, Wybe [Hrsg.]. - Groningen (1978)

9Monographie  Van heerlijkheid tot landsheerlijkheid
Jappe Alberts, Wybe. - Assen (1978)

10Monographie  Geschiedenis van Gelderland tot 1492. Van heerlijkheid tot landsheerlijkheid
Jappe Alberts, Wybe. - Zutphen (1978)

11Monographie  Welvaart in wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen
Jappe Alberts, WybeJansen, Hubertus Petrus Henricus. - 's-Gravenhage (1977)

12Monographie  Die niederländischen Hansestädte in der Deutschen Hanse
Jappe Alberts, Wybe. Niederländische Botschaft [Hrsg.]. - Bonn (1975)

13Monographie  Die middeleeuwse stad
Jappe Alberts, Wybe. - Bussum (1973)

14Monographie  Stad en platteland in de middeleeuwen
Jappe Alberts, Wybe. - Kampen (1973)

15Monographie  Grepen uit de Gelderse Historie (Vol. 1-2)
Jappe Alberts, Wybe. - Zutphen (1972)

16Monographie  Geschiedenis van beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden (Vol. 1-2)
Jappe Alberts, Wybe. - Assen (1972 - 1974)

17Sammelwerk  De Stadsrekeningen van Arnhem. Bd. 3: 1402-1420
Jappe Alberts, Wybe [Hrsg.]. - Groningen (1971)

18Monographie  Geillustreerde geschiedenis van Nederland. Van de oudste tijden tot de tweede wereldoorlog
Jappe Alberts, WybeFehrmann, Christiaan Nathanael. - 's-Gravenhage (1970)

19Sammelwerk  De Stadsrekeningen van Arnhem. Bd. 2: 1377-1401
Jappe Alberts, Wybe [Hrsg.]. - Groningen (1969)

20Sachtitel  Fontes historiam domus fratrum Embricensis aperientes
Jappe Alberts, WybeDitsche, Magnus [Hrsg.]. - Groningen (1969)

21Monographie  De Nederlandse hanzesteden
Jappe Alberts, Wybe. - Bussum (1969)

22Monographie  De Nederlandse Hanzesteden
Jappe Alberts, Wybe. - Bussum (1969)

23Monographie  Moderne Devotie
Jappe Alberts, Wybe. - Bussum (1969)

24Monographie  Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis
Jappe Alberts, WybeSteur, A. G. van der. - Bussum (1968)

25Gesamttitel Stadsrekeningen van Arnhem (Vol. 1-)
Jappe Alberts, Wybe [Hrsg.]. - Groningen (1967 -)

26Monographie  De Stadsrekeningen van Arnhem (Vol. 1-4)
Jappe Alberts, Wybe. - Groningen (1967 - 1978)

27Sammelwerk  De Stadsrekeningen van Arnhem. Bd. 1: 1353 - 1377
Jappe Alberts, Wybe [Hrsg.]. - Groningen (1967)

28Monographie  De geboorte en groei van de Nederlandse gemeente
Jappe Alberts, Wybe. - Alphen aan den Rijn (1966)

29Monographie  Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der middeleeuwen
Jappe Alberts, Wybe. - 's-Gravenhage (1966)

30Monographie  Literaturbericht zur Geschichte der Niederlande (Allgemeines und Mittelalter). Veröffentlichungen 1945-1960
Jappe Alberts, Wybe. - München (1965)

31Monographie  Welvaart in wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen
Jappe Alberts, WybeJansen, Hubertus Petrus Henricus. - 's-Gravenhage (1964)

32Sachtitel  De ordinarii van Kampen uit de 15e en 16e eeuw
Jappe Alberts, Wybe [Hrsg.]. - Groningen (1961)

33Sachtitel  Die Kämmereirechnungen der Stadt Münster über die Jahre 1447, 1448 und 1458
Jappe Alberts, Wybe [Hrsg.]. - Groningen (1960)

34Monographie  De Cameraarsrekeningen van Deventer betreffende het jaar 1447
Jappe Alberts, Wybe. - Groningen (1959)

35Sachtitel  Consuetudines Fratrum vitae communis
Jappe Alberts, Wybe [Hrsg.]. - Groningen (1959)

36Sachtitel  Benedictiones episcopales, e Libro pontificali Ecclesiae Sancti Johannis Ultraiectensis (s.XV. med.)
Jappe Alberts, Wybe [Hrsg.]. - Groningen (1958)

37Sachtitel  Het Frensweger Handschrift
Jappe Alberts, WybeHulshoff, Adam Lambert [Hrsg.]. - Groningen (1958)

38Sachtitel  Cronica illustrium dominorum de Bredeueden
Jappe Alberts, Wybe [Hrsg.]. - Groningen (1957)

39Sachtitel  Dit sijn die wonderlijcke oorloghen van den doorluchtighen hoochgheboren prince, keyserMaximiliaen.Hoe hij eerst int landt quam. Ende hoe hij vrouMarien troude.
Enklaar, Diederik TheodorusWinter, Johanna Maria van [Bearb.]. Jappe Alberts, Wybe [Hrsg.]. - Groningen (1957)

40Sachtitel  De oudste stadsrekeningen van Arnhem
Jappe Alberts, Wybe [Hrsg.]. - Groningen (1955)

41Sachtitel  Compendium Chronici geldrici per Henricum aquilium arnemiensis
Winter, Johanna Maria vanJappe Alberts, Wybe [Hrsg.]. - Groningen (1955)

42Sammelwerk  Nederrijnse studiën, 13e-15eeuw
Jappe Alberts, WybeKetner, Frans. - Groningen (1954)

43Sammelwerk  Studiën betreffende de geschiedenis van Oost-Nederland van de dertiende tot de vijftiende eeuw
Dieperink, F. H. J.Enklaar, Diederik TheodorusJappe Alberts, Wybe. - Groningen (1953)

44Monographie  Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Geldre en Nijmegen
Jappe Alberts, Wybe. - Utrecht (1952)

45Monographie  Kölnisch-geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts
Oppermann, Otto. Jappe Alberts, WybeKetner, Frans [Hrsg.]. - Groningen [u.a.] (1952)

46Monographie  De Staten van Gelre en Zutphen (Vol. 1-2)
Jappe Alberts, Wybe. - Groningen (1950 - 1956)

47Buchbeitrag  Doetinchem in de middeleeuwen
Jappe Alberts, Wybe. (1986) - In: Geschiedenis van Doetinchem S. 32-68

48Buchbeitrag  Die Reisen der deutschen Könige in die Niederlande im Mittelalter
Jappe Alberts, Wybe. (1983) - In: FS Franz Petri (1983) S. 18-40

49Buchbeitrag  Traiectum (Utrecht)
Weinfurter, StefanJappe Alberts, Wybe. (1982) - In: Series episcoporum ecclesiae catholicae occidentalis 5, 1 S. 167-205

50Artikel  Armen- en ziekenzorg in Gelre en Limburg, 15de-19de eeuw
Jappe Alberts, Wybe. (1982) - In: Spiegel Historiael Bd. 17 (1982) S. 278-284

51Artikel  De relaties van Maastricht met de Duitse koningen: een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van Trajectum ad Mosam
Jappe Alberts, Wybe. (1982) - In: Werken van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Bd. 8 (1982) S. 102-114

52Artikel  Venlo in de tweede helft van de vijftiende eeuw
Jappe Alberts, Wybe. (1981) - In: Werken van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Bd. 7 (1981) S. 85-94

53Artikel  Publiciteit en publiciteitsorganen in de Middeleeuwen
Jappe Alberts, Wybe. (1979) - In: Spiegel Historiael Bd. 14 (1979) S. 36-44

54Buchbeitrag  Historiografische en andere literaire activiteiten in Utrecht in de 11e eeuw
Jappe Alberts, Wybe. (1978) - In: Opstellen D. Grosheide S. 19-26

55Buchbeitrag  Die Beziehungen von Erkelenz zum Territorium Geldern im Mittelalter
Jappe Alberts, Wybe. (1976) - In: Studien zur Geschichte der Stadt Erkelenz vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit S. 147-162

56Artikel  Sacraliserung en decraliserung in de middeleeuwe stad in Nederland
Jappe Alberts, Wybe. (1973) - In: Westfalen Bd. 51 (1973) S. 83-91

57Buchbeitrag  Aus der Geschichte des Oberstifts Utrecht (Overijssel)
Jappe Alberts, Wybe. (1972) - In: FS Edith Ennen (1972) S. 404-409

58Buchbeitrag  Uit het leven van Thomas a Kempis
Jappe Alberts, Wybe. (1971) - In: Bijdragen over Thomas a Kempis S. 28-37

59Buchbeitrag  Historische Grenzlandbeziehungen an Niederrhein,
Jappe Alberts, Wybe. (1970) - In: FS Franz Petri (1970) S. 35-43

60Buchbeitrag  De middeleeuwen, staatkundig beschouwd
Jappe Alberts, Wybe. (1970) - In: Geschiedenis van Overijssel S. 61-69

61Buchbeitrag  Art. Heribert (Hartbert), Bischof von Utrecht (seit 1139), † 12.11.1150.
Jappe Alberts, Wybe. (1969) - In: NDB Tl. 8 S. 614-615

62Artikel  Bremer Beziehungen zu den Niederlanden im Mittelalter
Jappe Alberts, Wybe. (1969) - In: Bremisches Jahrbuch Bd. 51 (1969) S. 51-66
http://brema.suub.uni-bremen.de/periodical/pageview/63333

63Artikel  De tolrekeningen van Lobith over de jaren 1404/05 en 1408/09
Jappe Alberts, Wybe. (1967) - In: Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht Bd. 81 (1967) S. 58-177
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a147845.pdf

64Artikel  De Tolrekeningen van Lobith over de jaren 1404/1405 en 1408/1409
Jappe Alberts, Wybe. (1967) - In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap Bd. 81 (1967) S. 58-177

65Artikel  Grundzüge der geldrischen Kirchengeschichte des Mittelalters
Jappe Alberts, Wybe. (1967) - In: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein Bd. 168/169 (1967) S. 5-20

66Buchbeitrag  Art. Guido (Gui, Guy, Gwijde) von Avesnes, Bischof von Utrecht (seit 1301), † 29.5.1317, begr. Utrecht, Dom.
Jappe Alberts, Wybe. (1966) - In: NDB Tl. 7 S. 297-298

67Buchbeitrag  Die städtischen Rechnungen von Zutphen und ihre Verwertung für die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Jappe Alberts, Wybe. (1965) - In: FS Hektor Ammann S. 166-178

68Artikel  Perspectieven voor de regionale geschiedschrijving in Limburg
Jappe Alberts, Wybe. (1965) - In: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg Bd. 101 (1965) S. 29-38

69Artikel  Straelens Bedeutung im Herzogtum Geldern. Neue Aspekte der Geschichtsforschung
Jappe Alberts, Wybe. (1965) - In: Geldrischer Heimatkalender (1965) S. 93-102

70Artikel  De Arnhemse stadsrekening van 1447/1448
Jappe Alberts, Wybe. (1965) - In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap Bd. 79 (1965) S. 105-218

71Buchbeitrag  Art. Godfried van Rhenen, Bischof von Utrecht, † 27.5.1178 Utrecht.
Jappe Alberts, Wybe. (1964) - In: NDB Tl. 6 S. 498

72Artikel  Het financiële bestuur van de stad Zutphen in 1445/46 op grondslag van de oudste overrentmeestersrekening en de bijbehorende onderrentmeestersrekening
Jappe Alberts, Wybe. (1964) - In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap Bd. 78 (1964) S. 77-228

73Buchbeitrag  Art. Goswin (nicht G. van Amstel) van Randerath, Erwählter von Utrecht, 13. Jahrhundert.
Jappe Alberts, Wybe. (1964) - In: NDB Tl. 6 S. 653-654

74Buchbeitrag  Art. Gisbert (Gijsbrechf) van Brederode, Bischof von Utrecht, † 1475 (circa 15.8.) Breda, begr. Geertruidenberg, Kartäuserkloster.
Jappe Alberts, Wybe. (1964) - In: NDB Tl. 6 S. 412

75Artikel  Friesland und die Niederlande
Jappe Alberts, Wybe. (1964) - In: Blätter für deutsche Landesgeschichte Bd. 100 (1964) S. 247-259
http://periodika.digitale-sammlungen.de/bdlg/Blatt_bsb00000304,00260.html

76Buchbeitrag  Beitrag zur Entwicklung der Landgemeinde in Westerlauwers Friesland
Jappe Alberts, Wybe. (1964) - In: Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen Tl. 1 S. 423-438
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/15222/9102

77Artikel  Die östlichen Niederlande und der Niederrhein im Mittelalter
Jappe Alberts, Wybe. (1964) - In: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein Bd. 166 (1964) S. 7-24

78Buchbeitrag  Art. Godebald, Bischof von Utrecht, † 12.11.1127 Oostbroek bei Utrecht.
Jappe Alberts, Wybe. (1964) - In: NDB Tl. 6 S. 493-494

79Artikel  De overrentmeestersrekening van Zutphen over het jaar 1457-1458
Jappe Alberts, Wybe [Bearb.]. (1963) - In: Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht Bd. 77 (1963) S. 51-189

80Artikel  De overrentmeestersrekening van Zutphen over het jaar 1457-1458
Jappe Alberts, Wybe. (1963) - In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap Bd. 77 (1963) S. 51-190

81Buchbeitrag  Een onbekende Passio S. Wilgefortis
Jappe Alberts, Wybe. (1963) - In: FS Georg Schreiber (1963) S. 1-8

82Artikel  Iets over het stedelijk leven te Kampen in de late middeleeuwen
Jappe Alberts, Wybe. (1962 - 1963) - In: Kamper Almanak (1962/63) S. ??

83Artikel  Iets over het stedelijk leven te Kampen in de late Middeleeuwen
Jappe Alberts, Wybe. (1962 - 1963) - In: Kamper Almanak (1962/63) S. 261-269

84Buchbeitrag  De Maastrichtse "Raadsverdragen" uit de middeleeuwen
Jappe Alberts, Wybe. (1962) - In: Miscellanea Trajectensia. Bijdragen S. 169-178

85Buchbeitrag  Friesland und die Friesen im ersten Jahrtausend
Jappe Alberts, Wybe. (1962 - 1964) - In: Das erste Jahrtausend S. 634-652

86Artikel  Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte des Rheins in Zusammenhang mit der spätmittelalterlichen Wirtschaftsentwicklung der Niederlande
Jappe Alberts, Wybe. (1961) - In: Rheinische Vierteljahrsblätter Bd. 26 (1961) S. 297-322

87Artikel  Bijdrage tot de geschiedenis van de betrekkingen tussen Gelre en Deventer
Jappe Alberts, Wybe. (1961) - In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap Bd. 75 (1961) S. 3-12

88Artikel  Middelnederlandse heiligenlevens uit de kring van de Devotio Moderna
Jappe Alberts, Wybe. (1961) - In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap Bd. 75 (1961) S. 13-64

89Artikel  Ein wiedergefundenes Verzeichnis der Handschriften aus Frenswegen
Jappe Alberts, Wybe. (1961) - In: Westfälische Forschungen Bd. 14 (1961) S. 148-149

90Buchbeitrag  Zur Entstehung der Stände in den weltlichen Territorien am Niederrhein
Jappe Alberts, Wybe. (1960) - In: FS Franz Steinbach S. 333-349

91Artikel  Beiträge zur Geschichte der ostniederländischen Stadt im Spätmittelalter
Jappe Alberts, Wybe. (1960) - In: Westfälische Forschungen Bd. 13 (1960) S. 36-51
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a138193.pdf

92Artikel  Overijssel und die benachbarten Territorien in ihren wirtschaftlichen Verflechtungen im 14. und 15. Jahrhundert
Jappe Alberts, Wybe. (1959) - In: Rheinische Vierteljahrsblätter Bd. 24 (1959) S. 40-57

93Artikel  Mittelalterliche Stadtrechnungen als Geschichtsquelle
Jappe Alberts, Wybe. (1958) - In: Rheinische Vierteljahrsblätter Bd. 23 (1958) S. 75-96
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a148929.pdf

94Artikel  Zur Historiographie der Devotio Moderna und ihrer Erforschung
Jappe Alberts, Wybe. (1958) - In: Westfälische Forschungen Bd. 11 (1958) S. 51-67

95Artikel  De overrentmeesters rekening van Zutphen van 1472-1473
Jappe Alberts, Wybe [Bearb.]. (1957) - In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap Bd. 71 (1957) S. 1-159

96Buchbeitrag  Die Anfänge der ständischen Mitwirkung in den niederrheinisch-niederländischen Territorien
Jappe Alberts, Wybe. (1957) - In: Frühe völkische und kulturelle Grundlagen im niederrheinisch-niederländischen Raum S. 53-60

97Artikel  Die Beziehungen zwischen Geldern und Münster im 14. und 15. Jahrhundert
Jappe Alberts, Wybe. (1956) - In: Westfälische Forschungen Bd. 9 (1956) S. 83-95

98Artikel  De economische betrekkingen van Overijssel met de aangrenzende territoria
Jappe Alberts, Wybe. (1956) - In: Vereniging tot Beoefening van Overijssels Recht en Geschiedenis. Verslagen en mededelingen Bd. 71 (1956) S. 27-46

99Artikel  Bijdrage tot de geschiedenis van de leenverhouding van Gelre tot het Duitse Rijk
Jappe Alberts, Wybe. (1955 - 1956) - In: Gelre Bd. 55 (1955/56) S. 188-192

100Artikel  De Oudste Stadsrekeningen van Arnhem
Jappe Alberts, Wybe. (1955) - In: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden Bd. 9 (1955) S. 49-61

101Buchbeitrag  De eerste bourgondische bezetting van Gelre (1473-1477)
Jappe Alberts, Wybe. (1954) - In: Alberts-Ketner, Nederrijnse studiën S. 49-82

102Artikel  Nog een Gelderse kroniek te München
Jappe Alberts, Wybe. (1954) - In: Gelre Bd. 54 (1954) S. 313-332

103Artikel  Klaring en Staten
Jappe Alberts, Wybe. (1953) - In: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden Bd. 7 (1953) S. 55-142

104Buchbeitrag  Gelders-Keulse betrekkingen in de jaren 1460-1465. Een vergeten hoofdstuk uit de Gelderse geschiedenis
Jappe Alberts, Wybe. (1953) - In: Dieperink-Enklaar-Alberts, Studien Oost-Nederland S. 88-132

105Artikel  Een Gelderse kroniek te München
Jappe Alberts, Wybe. (1952) - In: Gelre Bd. 52 (1952) S. 185-210

106Buchbeitrag  Het Sticht Utrecht 1433-1477, Gelre en de Friesen Lande 1423-1477
Jappe Alberts, Wybe. (1951) - In: Algemene Geschiedenis der Nederlanden (1949) 3 S. 344-

107Artikel  Bijdragen tot de geschiedenis der accijnzen te Arnheim in de middeleeuwen
Jappe Alberts, Wybe. (1951) - In: Tijdschrift voor geschiedenis Bd. 64 (1951) S. 337-348

108Artikel  Verslag betreffende de eventuele uitgave der stadsrekeningen van Arnhem
Jappe Alberts, Wybe. (1951) - In: Gelre Bd. 51 (1951) S. XXV-XXXVIII

109Artikel  De anti-bourgondische politiek van Hertog Arnold van Gelre in de jaren 1452-1456
Jappe Alberts, Wybe. (1950) - In: Gelre Bd. 50 (1950) S. 1-22

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.