RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Jensen, Carsten Selch«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Jensen, Carsten Selch

RI opac: 55 Einträge

1Sammelwerk  Christianity and War in Medieval East Central Europe and Scandinavia
Jensen, Carsten SelchBennett, Stephen [Bearb.]. Kotecki, Radoslaw [Hrsg.]. - Amsterdam (2021)

2Monographie  Gud vil det: en lille bog om korstogene
Jensen, Carsten Selch. - København (2020)

3Monographie  Med ord og ikke med slag: teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands krønike
Jensen, Carsten Selch. - Odense (2019)

4Monographie  Da danskerne fik Dannebrog. Historien om de dansk-estiske relationer omkring år 1200
Jensen, Carsten SelchMägi, MarikaMarkus, KerstiJensen, Janus Møller. - Tallinn (2019)

5Monographie  Taanlaste ristisõda Eestis
Mägi, MarikaJensen, Carsten SelchMarkus, KerstiJensen, Janus Møller Argo.. - Tallinn (2019)

6Sammelwerk  Saints and sainthood around the Baltic Sea: identity, literacy, and communication in the Middle Ages
Jensen, Carsten SelchSands, Tracey RenéePetersen, Nils Holger [Hrsg.]. - Kalamazoo, Mich. (2018)

7Sammelwerk  Fighting for the faith. The many crusades
Jensen, Kurt VilladsJensen, Carsten SelchMøller Jensen, Janus [Hrsg.]. - Stockholm (2018)

8Monographie  Med ord og ikke med slag: teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands krønike (ca. 1227)
Jensen, Carsten Selch. - København (2017)

9Sammelwerk  Teologien i historien - historien i teologien: festskrift til Professor Lauge O. Nielsen
Jensen, Carsten SelchGottlieb, Christian [Hrsg.]. - Frederiksberg (2016)

10Sammelwerk  Jerusalem in the north: Denmark and the Baltic Crusades, 1100 - 1522
Bysted, Anne LiseJensen, Carsten SelchJensen, Kurt VilladsLind, John H. [Bearb.]. - Turnhout (2012)

11Sammelwerk  Crusading and chronicle writing on the medieval Baltic frontier: a companion to the Chronicle of Henry of Livonia
Tamm, MarekKaljundi, LindaJensen, Carsten Selch [Hrsg.]. - Farnham (2011)

12Sammelwerk  Kirkehistorier: festskrift til Martin Schwarz Lausten i anledning af 70 års fødselsdagen den 6. juli 2008
Jensen, Carsten SelchNielsen, Lauge Olaf [Hrsg.]. - Frederiksberg (2008)

13Sammelwerk  Retfærdig krig om legitimeringer af krig og voldsudøvelse i historien
Jensen, Carsten Selch [Hrsg.]. - Odense (2006)

14Sammelwerk  Erindring og kirkehistorie
Birkedal Bruun, MetteJensen, Carsten SelchKastfelt, Niels [Bearb.]. - København (2004)

15Sammelwerk  Danske korstog. Krig og mission i Østersøen
Jensen, Carsten SelchLind, John H.Jensen, Kurt VilladsBysted, Anne Lise. (2004)

16Sammelwerk  Øm Kloster. Kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie
Gregersen, BoJensen, Carsten Selch [Hrsg.]. - Ry (2003)

17Sammelwerk  Venderne og Danmark. Et tværfagligt seminar
Jensen, Carsten SelchJensen, Kurt VilladsLind, John H. [Hrsg.]. - Odense (2000)

18Buchbeitrag  Christianity and War in Medieval East Central Europe and Scandinavia: An Introduction
Kotecki, RadoslawJensen, Carsten SelchBennett, Stephen. (2021) - In: Christianity and War in Medieval East Central Europe and Scandinavia S. 1-22

19Buchbeitrag  Religion and War in Saxo Grammaticus's Gesta Danorum: The Examples of Bishop Absalon and King Valdemar I
Jensen, Carsten Selch. (2021) - In: Christianity and War in Medieval East Central Europe and Scandinavia S. 189-206

20Buchbeitrag  The Lord's Vineyard - Henry of Livonia and the Danish Conquest of Estonia.
Jensen, Carsten Selch. (2019) - In: Denmark and Estonia 2012-2019. Selected studies on common relations S. 41-56

21Buchbeitrag  The early church of Livonia, 1186- c. 1255
Jensen, Carsten Selch. (2019) - In: Die Kirche im mittelalterlichen Livland S. 79-107

22Buchbeitrag  Saints and Sainthood around the Baltic Sea - An Introduction
Jensen, Carsten SelchSands, Tracey RenéePetersen, Nils HolgerJensen, Kurt VilladsLehtonen, Tuomas M. S.. (2018) - In: Saints and sainthood around the Baltic Sea S. 3-12

23Buchbeitrag  History Made Sacred: Martyrdom and the Making of a Sanctified Beginning in Early-Thirteenth-Century Livonia
Jensen, Carsten Selch. (2018) - In: Saints and sainthood around the Baltic Sea S. 145-173

24Buchbeitrag  Clerics and war in Denmark and the Baltics: ideals and realities around 1200
Jensen, Carsten Selch. (2018) - In: Fighting for the faith. The many crusades S. 187-217

25Buchbeitrag  Introduction
Jensen, Kurt VilladsJensen, Carsten Selch. (2018) - In: Fighting for the faith. The many crusades S. 9-14

26Buchbeitrag  Appropriating history: remembering the Crusades in Latvia and Estonia
Jensen, Carsten Selch. (2017) - In: Remembering the Crusades and crusading S. 231-245

27Buchbeitrag  Bishops and Abbots at War: Some Aspects of Clerical Involvement in Warfare in Twelfth- and Early Thirteenth-Century Livonia and Estonia
Jensen, Carsten Selch. (2017) - In: Between sword and prayer. Warfare and medieval clergy in cultural perspective S. 404-434

28Buchbeitrag  Castles and War in 13th Century Livonia and Estonia According to Henry of Livonia
Jensen, Carsten Selch. (2015) - In: Castles at war. The Danish Castle Research Association "Magt, Borg og Landskab" S. 87-100

29Artikel  "...der er flere af den slags": Bøndernes møde med krigen i 1400-tallet, set med Holstenerpræstens øjne
Jensen, Carsten Selch. (2012) - In: Collegium medievale Bd. 25 (2012) S. 124-145

30Buchbeitrag  'Verbis non verberibus'. The Representation of Sermons in the Chronicle of Henry of Livonia.
Jensen, Carsten Selch. (2011) - In: Crusading and chronicle writing on the medieval Baltic frontier S. 179-206

31Buchbeitrag  Gods war: war and christianisation on the Baltic frontier in the early 13th century
Jensen, Carsten Selch. (2011) - In: Frontiers and borderlands S. 123-147

32Buchbeitrag  Omsorgen for fattige og syge
Jensen, Carsten Selch. (2010) - In: Ribe bys historie 1 S. 189-195

33Buchbeitrag  Skolevsesen og domskole
Jensen, Carsten Selch. (2010) - In: Ribe bys historie 1 S. 196-200

34Buchbeitrag  Biskoppen og domkapitlet
Jensen, Carsten Selch. (2010) - In: Ribe bys historie 1 S. 167-178

35Buchbeitrag  Klostrene - mellem Ribe og Rom
Jensen, Carsten Selch. (2010) - In: Ribe bys historie 1 S. 179-188

36Buchbeitrag  How to Convert a Landscape: Henry of Livonia and the Chronicon Livoniae
Jensen, Carsten Selch. (2009) - In: The clash of cultures on the medieval Baltic frontier S. 151-168

37Artikel  Krigen om Femern.
Jensen, Carsten Selch. (2007) - In: Skalk , 4 (2007) S. 18-27

38Buchbeitrag  Poul Helgesen og den sociale forsorg i senmiddelalderens Danmark
Jensen, Carsten Selch. (2006) - In: Konge og kirke som øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder S. 499-522

39Buchbeitrag  Indledning: Retfærdig krig - om legitimeringer af krig og voldsudøvelse i historien
Jensen, Carsten Selch. (2006) - In: Retfærdig krig om legitimeringer af krig og voldsudøvelse i historien S. 7-18

40Buchbeitrag  "Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt": Paverness holdning til tvangsomvendelser og mission i Baltikum omkring år 1200
Jensen, Carsten Selch. (2006) - In: FS Steffen Kjeldgaard-Pedersen S. 185-200

41Buchbeitrag  "Gud vil det" - om retfærdige og hellige krige i middelalderen
Jensen, Carsten Selch. (2006) - In: Retfærdig krig om legitimeringer af krig og voldsudøvelse i historien S. 86-109

42Buchbeitrag  The Early Stage of Christianisation in Livonia in Modern Historical Writings and Contemporary Chronicles
Jensen, Carsten Selch. (2005) - In: Medieval history writing and crusading ideology S. 207-215

43Buchbeitrag  Byerne og de fattige - den internationale baggrund for den danske udvikling
Jensen, Carsten Selch. (2004) - In: Middelalderbyen S. 295-323

44Buchbeitrag  Gavegivning og memoria blandt borgere i Lybæk. Om erindring som begreb i studiet af senmiddelalderens religiøsitet
Jensen, Carsten Selch. (2004) - In: Erindring og kirkehistorie S. 1-34

45Artikel  Remembering the Dead and Caring for the Poor. Aspects of the religious life among the people of late medieval Lübeck
Jensen, Carsten Selch. (2004) - In: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde Bd. 84 (2004) S. 35-52

46Buchbeitrag  Cara Insula
Gregersen, BoJensen, Carsten Selch. (2003) - In: Øm Kloster. Kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie S. 7-16

47Buchbeitrag  Munkene i Øm og deres klosterkirke
Gregersen, BoJensen, Carsten Selch. (2003) - In: Øm Kloster. Kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie S. 81-93

48Buchbeitrag  Stellvertretende Pilgerfahrten in lübischen Testamenten
Jensen, Carsten Selch. (2003) - In: Pilgerreisen im Mittelalter S. 22-51

49Buchbeitrag  Hvad nyt? En velfærdsstat med middelalderlige rødder
Jensen, Carsten Selch. (2003) - In: 13 historier om den danske velfærdsstat S. 15-25

50Buchbeitrag  "Jeg var fremmed, og I tog imod mig". Fattigfolk og fremmede omkring Øm Kloster i middelalderen.
Jensen, Carsten Selch. (2003) - In: Øm Kloster. Kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie S. 71-80

51Artikel  Valdemar Sejr, korstogsbevægelsen og den pavelige reformpolitik i 1200-tallets første halvdel
Jensen, Carsten Selch. (2002) - In: Historisk tidsskrift (Kopenhagen) Bd. 102 (2002) S. 23-54

52Artikel  Communicating Crusades and Crusading Communications in the Baltic Region
Jensen, Carsten SelchLind, John H.Jensen, Kurt Villads. (2001) - In: The Scandinavian economic history review Bd. 49 (2001) S. 5-25
http://www.academia.edu/14743080

53Buchbeitrag  The nature of the early missionary activities and crusades in Livonia, 1185-1201
Jensen, Carsten Selch. (2001) - In: FS Tore Nyberg S. 121-137

54Buchbeitrag  Urban life and the crusades in north Germany and the Baltic lands in the early thirteenth century
Jensen, Carsten Selch. (2001) - In: Crusade and Conversion on the Baltic Frontier S. 75-94

55Artikel  Drei spätmittelalterliche Gasthäuser in Lübeck
Jensen, Carsten Selch. (1998) - In: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde Bd. 78 (1998) S. 165-186

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.