RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Jong, Mayke de«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Jong, Mayke de

RI opac: 78 Einträge

1Monographie  The penitential state: authority and atonement in the age of Louis the Pious, 814 - 840
Jong, Mayke de. - Cambridge [u.a.] (2010)

2Monographie  Het vreemde verleden. Over vroege middeleeuwen, religie en hedendaagse vragen
Jong, Mayke de. - Utrecht (2006)

3Sammelwerk  Topographies of power in the early Middle Ages
Jong, Mayke deTheuws, Frans C. W. J. [Hrsg.]. - Leiden [u.a.] (2001)

4Sammelwerk  Medieval transformations: texts, power and gifts in context
Cohen, EstherJong, Mayke de [Hrsg.]. - Leiden [u.a.] (2001)

5Sammelwerk  Rondom Gregorius van Tours
Jong, Mayke deRose, H. G. ElsTeunis, Hendrik Bertinus [Hrsg.]. - Utrecht (2000)

6Monographie  In Samuel's image: Child oblation in early medieval West
Jong, Mayke de. - Leiden [u.a.] (1996)

7Sammelwerk  Macht en Gezag in de Negende Eeuw
Jong, Mayke deBos, Marie-ThérèseRhijn, Carine van [Hrsg.]. - Hilversum (1995)

8Monographie  Kind en klooster in de vroege middeleeuwen: Aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische Rijk, 500-900
Jong, Mayke de. - Amsterdam (1986)

9Buchbeitrag  Einhard, the Astronomer, and Charlemagne's Daughters
Jong, Mayke de. (2018) - In: Charlemagne. Les temps, les espaces, les hommes. Construction et déconstruction d'un règne S. 551-566

10Buchbeitrag  The Two Republics: Ecclesia and the Public Domain in the Carolingian World
Jong, Mayke de. (2018) - In: Papers Chris Wickham S. 486-500

11Artikel  For God, king and country: the personal and the public in the Epitaphium Arsenii
Jong, Mayke de. (2017) - In: Early medieval Europe Bd. 25 (2017) S. 102-113

12Artikel  Introduction Carolingian cultures of dialogue, debate and disputation
Jong, Mayke deRenswoude, Irene van. (2017) - In: Early medieval Europe Bd. 25 (2017) S. 6-18

13Buchbeitrag  The Resources of the Past: Paschasius Radbertus and his Epitaphium Arsenii
Jong, Mayke de. (2016) - In: Exzerpieren - Kompilieren - Tradieren S. 131-152

14Buchbeitrag  Conclusion
Jong, Mayke deMcKitterick, Rosamond. (2015) - In: The resources of the past in early medieval Europe S. 283-291

15Buchbeitrag  Hincmar, priests and Pseudo-Isidore: the case of Trising in context. Appendix: Letter from Hincmar of Rheims to Pope Hadrian II, spring 871
Jong, Mayke de. (2015) - In: Hincmar of Rheims. Life and work S. 268-280, 281-288

16Buchbeitrag  Jeremiah, Job, Terence and Paschasius Radbertus: Political Rhetoric and Biblical Authority in the Epitaphium Arsenii
Jong, Mayke de. (2015) - In: Reading the Bible in the Middle Ages S. 57-76

17Artikel  The Empire that was always Decaying: The Carolingians (800-888)
Jong, Mayke de. (2015) - In: Medieval worlds Bd. 1, 2 (2015) S. 6-25

18Buchbeitrag  Hraban Maur as mediator: De honore parentum (autumn 834)
Jong, Mayke de. (2015) - In: Mélanges Régine Le Jan (Splendor) S. 49-58

19Buchbeitrag  Carolingian political discourse and the biblical past: Hraban, Dhuoda, Radbert
Jong, Mayke de. (2015) - In: The resources of the past in early medieval Europe S. 87-102

20Buchbeitrag  Het ontstaan van naties. Politieke en religieuze orde in vroegmiddeleeuws West-Europa (ca. 500 - ca. 1000)
Jong, Mayke de. (2015) - In: Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen. Beeldvorming en perspectieven S. 51-70

21Buchbeitrag  Paschasius Radbertus and Pseudo-Isidore: The Evidence of the Epitaphium Arsenii
Jong, Mayke de. (2014) - In: Studies Thomas F. X. Noble S. 149-178

22Buchbeitrag  Pausen, vorsten, aristocraten en Romeinen. Van Gregorius de Grote (594-604) tot Adrianus II (872-882)
Jong, Mayke de. (2012) - In: De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut S. 53-70

23Buchbeitrag  'Heed that saying of Terence': On the Use of Terence in Radbert's Epitaphium Arsenii
Jong, Mayke de. (2011) - In: Carolingian scholarship and Martianus Capella S. 273-300

24Buchbeitrag  Becoming Jeremiah: Paschasius Radbertus on Wala, himself and others
Jong, Mayke de. (2010) - In: Ego trouble. Authors and their identities in the early Middle Ages S. 185-196

25Buchbeitrag  The state of the church: ecclesia and early medieval State formation
Jong, Mayke de. (2009) - In: Der frühmittelalterliche Staat - europäische Perspektiven S. 241-254

26Buchbeitrag  Admonitio and Criticism of the Ruler at the Court of Louis the Pious
Jong, Mayke de. (2009) - In: La culture du haut Moyen Âge, une question d'élites? S. 315-338

27Buchbeitrag  Charlemagne's Balcony. The "Solarium" in Ninth-Century Narratives
Jong, Mayke de. (2008) - In: The long morning of medieval Europe S. 277-290

28Buchbeitrag  Queens and beauty in the early medieval west: Balthild, Theodelinda, Judith
Jong, Mayke de. (2007) - In: Agire da donna. Modelli e pratiche di rappresentazione S. 235-248

29Buchbeitrag  "Ecclesia" and the early medieval polity
Jong, Mayke de. (2006) - In: Staat im frühen Mittelalter S. 113-126

30Buchbeitrag  Introduction
Jong, Mayke de. (2006) - In: Texts and Identities in the early Middle Ages S. 11-13

31Buchbeitrag  Charlemagne's Church
Jong, Mayke de. (2005) - In: Charlemagne. Empire and society S. 103-135

32Artikel  Het woord en het zwaard Aan de grenzen van het vroegmiddeleeuwse christendom
Jong, Mayke de. (2005) - In: Tijdschrift voor geschiedenis Bd. 118 (2005) S. 464-482

33Artikel  Bonifatius: een Angelsaksische priester-monnik en het Frankische hof
Jong, Mayke de. (2005) - In: Millennium Bd. 19 (2005) S. 5-23

34Buchbeitrag  Solarium: Over de representatie va Karolingisch koningschap
Jong, Mayke de. (2004) - In: Meer dan muziek alleen. In memorian Kees Vellekoop S. 171-194

35Buchbeitrag  Bride shows revisited: Praise, slander and exegesis in the reign of the empress Judith
Jong, Mayke de. (2004) - In: Gender in the Early Medieval World. East and West, 300-900 S. 257-277

36Buchbeitrag  Monastic writing and Carolingian court audiences: some evidence from biblical commentary
Jong, Mayke de. (2003) - In: Le scritture dei monasteri. Atti del IIo Seminario Internazionale di Studio S. 179-195

37Artikel  Sacrum palatium et ecelesia. L'autorité religieuse royale sous les Carolingiens (790-840)
Jong, Mayke de. (2003) - In: Annales Bd. 58 (2003) S. 1243-1270

38Buchbeitrag  Religion
Jong, Mayke de. (2001) - In: The Early Middle Ages. Europe 400-1000 S. 131-164

39Buchbeitrag  Topographies of Power: Some conclusions
Jong, Mayke deTheuws, Frans C. W. J.. (2001) - In: Topographies of power in the early Middle Ages S. 533-546

40Artikel  Rondom Gregorius van Tours
Jong, Mayke deRose, H. G. ElsTeunis, Henk. (2001) - In: Utrechtse historische cahiers Bd. 22, 2, 3 (2001)

41Buchbeitrag  Monastic prisoners of opting out? Political coercion and honour in the Frankish kingdoms
Jong, Mayke de. (2001) - In: Topographies of power in the early Middle Ages S. 291-328

42Buchbeitrag  Exegisis for an empress
Jong, Mayke de. (2001) - In: Medieval transformations S. 69-100

43Artikel  Sint Brandaan, de Ieren en Europa
Jong, Mayke de. (2000) - In: Madoc Bd. 14 (2000) S. 229-240

44Buchbeitrag  Internal cloisters: the case of Ekkehard's Casus sancti Galli
Jong, Mayke de. (2000) - In: Grenze und Differenz im frühen Mittelalter S. 209-221

45Buchbeitrag  Gregorius, Praetextatus en Chilperik. Over de reputatie van een slechte vorst
Jong, Mayke de. (2000) - In: Rondom Gregorius van Tours S. 68-82

46Buchbeitrag  Monachesimo tra i Longobardi e i Carolingi
Jong, Mayke deErhart, Peter. (2000) - In: Il futuro dei Longobardi Tl. 2 S. 105-127

47Buchbeitrag  Transformations of penance
Jong, Mayke de. (2000) - In: Rituals of Power S. 185-224

48Buchbeitrag  The empire as ecclesia: Hranbanus Maurus and biblical historia for rulers.
Jong, Mayke de. (2000) - In: The Uses of the Past S. 191-226

49Buchbeitrag  Some reflections on Mandarin language
Jong, Mayke de. (1999) - In: East and West. Modes of communication S. 61-69

50Buchbeitrag  Adding insult to injury: Julian of Toledo and his "Historia Wambae"
Jong, Mayke de. (1999) - In: The Visigoths from the migration period to the seventh century. An ethnographic perspective S. 373-402

51Artikel  Rethinking early medieval Christianity: a view from the Netherlands
Jong, Mayke de. (1998) - In: Early medieval Europe Bd. 7 (1998) S. 261-275

52Buchbeitrag  An unresolved riddle: early medieval incest legislation
Jong, Mayke de. (1998) - In: Franks and Alamanni in the Merovingian Period S. 107-140

53Buchbeitrag  Pollution, penance and sanctity: Ekkehard's Life of Iso of St Gall
Jong, Mayke de. (1998) - In: The community, the family and the saint S. 145-158

54Buchbeitrag  Karolingische annalen: tussen hofkroniek en heilshistorie
Jong, Mayke de. (1998) - In: Koningen in kronieken S. 21-41

55Buchbeitrag  From scolastici to scioli: Alcuin and the formation of an intellectual élite
Jong, Mayke de. (1998) - In: Alcuin of York. Scholar at the Carolingian Court S. 45-57

56Buchbeitrag  Imitatio Morum. The cloister and clerical purity in the Carolingian world
Jong, Mayke de. (1998) - In: Medieval Purity and Piety S. 49-80

57Buchbeitrag  'Holocaustum'. Over de schenking van kinderen aan vroegmiddeleeuwsekloosters
Jong, Mayke de. (1997) - In: Het Geschenk. Over de verschillende betekenissen van geven S. 43-57

58Buchbeitrag  What was public about public penance? Paenitentia publica and justice in the Carolingian world
Jong, Mayke de. (1997) - In: La giustizia nell'alto medioevo, secoli IX-XI S. 863-904

59Buchbeitrag  Johann Friedrich Böhmer (1795-1863). Romanticus en rijkspatriot
Jong, Mayke de. (1996) - In: De Middeleeuwen in de negentiende eeuw S. 63-72

60Artikel  The foreign past. Medieval historians and cultural anthropology
Jong, Mayke de. (1996) - In: Tijdschrift voor geschiedenis Bd. 109 (1996) S. 326-342

61Buchbeitrag  The Emperor Lothar and his bibliotheca historiarum
Jong, Mayke de. (1996) - In: Essays L. J. Engels S. 229-235

62Buchbeitrag  Macht en gezag in de negende eeuw. Een inleiding
Jong, Mayke de. (1995) - In: Macht en Gezag in de Negende Eeuw S. 17-29

63Buchbeitrag  Old law and new-found power: Hrabanus Maurus and the Old Testament
Jong, Mayke de. (1995) - In: Centres of learning S. 161-176

64Buchbeitrag  De school van de dienst des Heren. Kloosterscholen in het Karolingische Rijk
Jong, Mayke de. (1995) - In: Scholing in de middeleeuwen S. 57-85

65Buchbeitrag  Carolingian monasticism: the power of prayer
Jong, Mayke de. (1995) - In: The new Cambridge medieval history 2 S. 622-653

66Artikel  Mediëvisten, antropologen en de "calculating native"
Jong, Mayke de. (1994) - In: Utrechtse historische cahiers Bd. 15 (1994) S. 15-23

67Artikel  The transmission of the testaments of the twelve patriarchs by Christians
Jong, Mayke de. (1993) - In: Vigiliae christianae Bd. 47 (1993) S. 1-28

68Artikel  Het perkamenten woord: Over schrift en cultuur in de vroege middeleeuwen
Jong, Mayke de. (1993) - In: Tijdschrift voor geschiedenis Bd. 106 (1993) S. 10-22

69Buchbeitrag  Geletterd en ongeletterd: zin en onzin van een tegenstelling
Jong, Mayke de. (1993) - In: Oraliteit en schriftcultuur S. 9-31

70Artikel  Power and humility in Carolingian society: the public penance of Louis the Pious
Jong, Mayke de. (1992) - In: Early medieval Europe Bd. 1 (1992) S. 29-52

71Buchbeitrag  Bonifatius: de cultuur van een angelsaksische priestermonnik
Jong, Mayke de. (1991) - In: Utrecht tussen kerk en staat S. 51-70

72Artikel  Amerikaanse mediaevistiek in de jaren tachtig
Jong, Mayke de. (1987) - In: Millennium Bd. 1 (1987) S. 65-77

73Artikel  Haarlem tot en met de 14e eeuw
Assema, A. A. vanJong, Mayke deKesteren, D. Q. C. van. (1987) - In: Westerheem Bd. 36 (1987) S. 118-124

74Artikel  Kind en klooster in de karolingische tijd
Jong, Mayke de. (1984) - In: Spiegel Historiael Bd. 19 (1984) S. 16-22, 59

75Buchbeitrag  De boetedoening van Iso's ouders. Kanttekeningen bij een verhaal uit Ekkehard's Casus sancti Galli
Jong, Mayke de. (1984) - In: Opstellen C. van de Kieft S. 111-137

76Artikel  Kloosterlingen en buitenstaanders. Grensoverschrijdingen in Ekkehards Casus Sancti Galli
Jong, Mayke de. (1983) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 98 (1983) S. 337-357
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/j/Jong__M._B._de_-_Kloosterlingen_en_buitenstaanders._Grensove.pdf

77Artikel  Growing up in a Carolingian monastery: Magister Hildemar and his oblates
Jong, Mayke de. (1983) - In: Journal of Medieval History Bd. 9 (1983) S. 99-128

78Artikel  Koning Johan I van Portugal en de "Hertog van Holland".
Jong, Mayke de. (1958) - In: Tijdschrift voor geschiedenis Bd. 71 (1958) S. 86-95

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.