RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Jurek, Tomasz«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Jurek, Tomasz

RI opac: 126 Einträge

1Monographie  Biskupstwo poznanskie w wiekach srednich
Jurek, Tomasz. - Poznan (2018)

2Monographie  Archeologia srodowiskowa sredniowiecznej leczycy: Przyroda - Gospodarka - Spoleczenstwo [Environmental archaeology of medieval Leczyca]
Jurek, TomaszGrygiel, Ryszard. - Lodz (2014)

3Sammelwerk  Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów wczesnonowozytnych (Vol. 1-2)
Bukowski, WaldemarJurek, Tomasz [Hrsg.]. - Kraków (2012)

4Sachtitel  Landbuch ksiestw swidnickiego i jaworskiego [ Das Landbuch des Fürstentums Schweidnitz-Jauer]. Bd. 3: 1396-1407
Jurek, Tomasz [Hrsg.]. - Poznán (2007)

5Sammelwerk  Fontes et historia: prace dedykowane Antoniemu Gasiorowskiemu
Jurek, TomaszSkierska, Izabela [Hrsg.]. - Poznán (2007)

6Sammelwerk  Civitas posnaniensis. Studia z dziejów sredniowiecznego Poznania [Civitas posnaniensis. Studies in the History of Medieval Poznan]
Kurnatowska, ZofiaJurek, Tomasz [Hrsg.]. - Poznán (2005)

7Sachtitel  Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 [Die Matrikel der Krakauer Universität aus den Jahren 1400-1508] (Vol. 1-2)
Gasiorowski, AntoniJurek, TomaszSkierska, Izabela [Hrsg.]. - Kraków (2004)

8Sachtitel  Landbuch ksiestw swidnickiego i jaworskiego [ Das Landbuch des Fürstentums Schweidnitz-Jauer]. Bd. 1: 1366-1376
Jurek, Tomasz [Hrsg.]. - Poznán (2004)

9Monographie  Rodowód pierwszych Piastów
Jasinski, Kazimierz. Jurek, Tomasz [Bearb.]. - Poznán (2004)

10Sachtitel  Landbuch ksiestw swidnickiego i jaworskiego [ Das Landbuch des Fürstentums Schweidnitz-Jauer]. Bd. 2: 1385-1395
Jurek, Tomasz [Hrsg.]. - Poznán (2000)

11Sammelwerk  Homines et societas - Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gasiorowskiemu w szescdziesiata piata rocznice urodzin [Die Zeit der Piasten und Jagiellonen. Historische Studien, gewidmet Antoni Gasiorowski zum 65. Geburtstag]
Bieniak, Janusz [Bearb.]. Jasinski, TomaszJurek, TomaszPiskorski, Jan M. [Hrsg.]. - Poznán (1997)

12Monographie  Obce rycerstwo na Slasku do polowy XIV wieku [Foreign knights in Silesia untill the middle of the 14th century]
Jurek, Tomasz. - Poznán (1996)

13Monographie  Dziedzic królestwa polskiego ksiaze Henryk (1274-1309) [Der Erbe des polnischen Königreiches, Herzog Heinrich von Glogau, 1274-1309]
Jurek, Tomasz. - Poznán (1993)

14Sammelwerk  Ksiega ziemska kaliska: 1400 - 1409 [ Das Kalischer Landgerichtsbuch 1400 - 1409]
Jurek, Tomasz [Hrsg.]. - Poznán (1991)

15Monographie  Biskupstwo poznanskie w wiekach srednich
Jurek, Tomasz. - Poznan

16Artikel  Szlachta w miescie i pod miastem w sredniowieczu
Jurek, Tomasz. (2018) - In: Kronika miasta Poznania , 1 (2018) S. 11-32

17Buchbeitrag  Nad legenda poznanskiego kosciola Najswietszej Marii Panny
Jurek, Tomasz. (2017) - In: FS Hanna Kócka-Krenz S. 93-110

18Artikel  Zaginiony dokument Przemysla II dla plebana w Tlokini
Jurek, Tomasz. (2016) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 20 (2016) S. 29-40

19Artikel  "Usque in Vurta fluvium": nad trybutem Mieszkowym
Jurek, Tomasz. (2016) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 123 (2016) S. 426-445

20Artikel  Sredniowieczny katalog biskupów poznanskich w Roczniku lubinskim ukryty
Jurek, Tomasz. (2016) - In: Studia zródloznawcze Bd. 54 (2016) S. 51-58
http://studia-zrodloznawcze.pl/images/TomLIV/06_Jurek.pdf

21Buchbeitrag  Kilka dokumentów odpustowych biskupów kra-kowskich z przelomu XIII i XIV wieku
Jurek, Tomasz. (2015) - In: FS Izabela Skierska S. 232-246

22Buchbeitrag  Pozostalosci regestru kancelarii biskupa wroclawskiego Jana Romki (1292-1301) na skrawkach makulatury przypadkiem zachowane
Jurek, TomaszKozak, Adam. (2014) - In: FS Maria Koczerska S. 346-359

23Buchbeitrag  Die Entstehung des polnischen Adels
Jurek, Tomasz. (2012) - In: Studien zum Adel im mittelalterlichen Polen S. 13-118

24Buchbeitrag  Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-155
Gasiorowski, AntoniJurek, TomaszSkierska, Izabela. (2011) - In: Almanach medievisty-editora S. 89-95

25Buchbeitrag  Funkcje i symbolika polskich bulli ksiazecych
Jurek, Tomasz. (2011) - In: Moc a jeji symbolika ve stredoveku S. 11-32

26Buchbeitrag  Potyczka pod Koninem (24 IX 1331 r.)
Jurek, Tomasz. (2011) - In: FS Jan Szymczak S. 381-390

27Buchbeitrag  Der Posener Lokationsprozess
Jurek, Tomasz. (2011) - In: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen S. 223-244

28Buchbeitrag  Die Stadtlokationen auf den Gütern der Herren von Pogarell im 13. Jahrhundert
Jurek, Tomasz. (2011) - In: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen S. 205-222

29Buchbeitrag  Der Einfluß Böhmens auf das geteilte Polen im 13. Jahrhundert
Jurek, Tomasz. (2011) - In: Böhmen und seine Nachbarn in der Premyslidenzeit S. 161-201
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/18165/11967

30Buchbeitrag  Pismo w zyciu spolecznym Polski póznego sredniowiecza
Jurek, Tomasz. (2011) - In: Historia spoleczna poznego sredniowiecza. Nowe badania S. 203-232

31Artikel  'Ad mestris locum': where was the monastery founded by Saint Adalbert situated?
Jurek, Tomasz. (2011) - In: Acta Poloniae historica Bd. 103 (2011) S. 5-29

32Buchbeitrag  Poznan i jego mieszkancy w XIII i XIV wieku
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Miasto w perspektywie onomastyki i historii S. 527-546

33Buchbeitrag  Polska droga do korony królewskiej 1295-1300-1320
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Promena stredovýchodní Evropy raného a vrcholného stredoveku S. 139-191

34Buchbeitrag  Ritual und Technik der sozialen Kommunikation zwischen Landesherrn und Gesellschaft in Polen im 13. Jahrhundert
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und Deutschland im hohen und späten Mittelalter S. 101-126

35Buchbeitrag  Polnische, tschechische und deutsche Ritter in Schlesien
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens 12 S. 331-336

36Artikel  Ksiega "Iura vicariorum" i jej przygotowywana edycja
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Roczniki historyczne Bd. 76 (2010) S. 241-254

37Buchbeitrag  Die Schaffgotsch im Landbuch des Fürstentums Schweidnitz-Jauer (1366-1407)
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Das Haus Schaffgotsch. Konfession, Politik und Gedächtnis S. 19-34

38Buchbeitrag  Mazowieckie swinie, Slazacy i dobrzy ludzie z ziemi sandomierskiej. Z badan nad Stereotypami dzielnicowymi w Polsce póznosred-niowieczne
Jurek, Tomasz. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 716-733

39Buchbeitrag  Schlesische Urkundenbücher und Schlesisches Urkundenbuch - Geschichte und Perspektiven der Urkundenpublikationen zu Schlesien
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Regionale Urkundenbücher S. 162-179

40Buchbeitrag  Art. Bolko II. von Schweidnitz (+ 28. Juli 1368)
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Schlesische Lebensbilder Tl. 10 S. 9-24

41Buchbeitrag  Matrimonium sub fide Judaica contractum: Were mixed Christian-Jewish marriages possible in late medieval Poland?
Jurek, Tomasz. (2009) - In: Central and Eastern Europe in the middle ages. A cultural history S. 82-93

42Artikel  "Ad Mestris locum": gdzie znajdowal sie klasztor zalozony przez sw. Wojciecha?
Jurek, Tomasz. (2009) - In: Roczniki historyczne Bd. 75 (2009) S. 7-23

43Buchbeitrag  Dyplomatyka i lowy. Za kulisami ukladu klêckiego (1299)
Jurek, Tomasz. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska S. 27-42

44Buchbeitrag  Art. Heinrich von Würben (gest. 1319)
Jurek, Tomasz. (2007) - In: Schlesische Lebensbilder Tl. 9 S. 23-33

45Buchbeitrag  Notes on the Nalicz Family of Szamotuiy. A Contribution to the Lords' Historiography in Mediaeval Poland
Jurek, Tomasz. (2007) - In: Historiography (Quaestiones medii aevi novae 12) S. 155-166

46Artikel  Sredniowieczna Dobrzyca
Jurek, Tomasz. (2007) - In: Rocznik kaliski Bd. 33 (2007) S. 9-31

47Buchbeitrag  Kilkanascie niedrukowanych dotad dokumentow wielkopolskich z XIII i XIV wieku
Jurek, Tomasz. (2007) - In: FS Antoni Gasiorowski (2007) S. 91-116

48Buchbeitrag  Geneza szlachty polskiej.
Jurek, Tomasz. (2007) - In: Šlechta, moc a reprezentace ve stredoveku S. 63-140

49Artikel  Kontrowersyjne kontrowersje. Wokól przygotowan do koronacji Przemysla II
Jurek, Tomasz. (2006) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 113, 1 (2006) S. 103-112

50Buchbeitrag  Art. Stosz z Zarzycy (zm. po 1276)
Jurek, Tomasz. (2006 - 2007) - In: Polski Slownik Biograficzny Tl. 44 S. 132-133

51Artikel  Die polnische Diplomatik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Eine Bilanz
Jurek, TomaszSkupienski, Krzysztof. (2006) - In: Archiv für Diplomatik Bd. 52 (2006) S. 505-516

52Buchbeitrag  Bibersteinowie i sredniowieczne wedrówki niemieckich rycerzy na Slask [Bibersteiner und mittelalterliche Wanderungen deutscher Ritter nach Schlesien]
Jurek, Tomasz. (2006) - In: Bibersteinowie w dziejach pogranicza slasko-luzyckiego S. 21-29

53Artikel  Krakowski dyplom promocji magisterskiej z 1512 roku
Jurek, Tomasz. (2006) - In: Rocznik krakowski Bd. 72 (2006) S. 69-85

54Buchbeitrag  Art. Stoigniew (zm. po 1276)
Jurek, Tomasz. (2006 - 2007) - In: Polski Slownik Biograficzny Tl. 44 S. 628-629

55Artikel  Agnes regina. W poszukiwaniu zony Boleslawa Szczodrego [Agnes regina. Auf der Suche nach der Frau von Boleslaus dem Kühnen ]
Jurek, Tomasz. (2006) - In: Roczniki historyczne Bd. 72 (2006) S. 95-104

56Buchbeitrag  Obce rycerstwo w sredniowiecznej Wielkopolsce
Jurek, Tomasz. (2006) - In: FS Alicja Karlowska-Kamzowa (2006) S. 45-56

57Buchbeitrag  Polska pod wladza. obcego króla. Rzady czeskie w latach 1291-1306
Jurek, Tomasz. (2006) - In: Krol w Polsce XIV i XV wieku S. 187-220

58Artikel  Lubiaskie epitafium ksiecia Henryka Glogowskiego. Nowo odkryty zabytek poezji lacinskiej z poczatku XIV wieku
Jurek, TomaszRzepiela, Michal. (2005) - In: Roczniki historyczne Bd. 71 (2005) S. 185-199

59Buchbeitrag  Plany koronacyjne Henryka Probusa
Jurek, Tomasz. (2005) - In: Slask w czasach Henryka IV Prawego S. 13-29

60Artikel  Formula komisyjna w czternastowiecznej kancelarii swidnickiej.
Jurek, Tomasz. (2005) - In: Studia zródloznawcze Bd. 43 (2005) S. 1-18

61Buchbeitrag  Przebieg lokacji Poznania.
Jurek, Tomasz. (2005) - In: Civitas posnaniensis. Studia z dziejów sredniowiecznego Poznania S. 173-191

62Buchbeitrag  Brandenburski zabór w Wielkopolsce 1296 r.
Jurek, Tomasz. (2004) - In: Mieszczanie, wasale, zakonnicy S. 361-370

63Buchbeitrag  Elity slaska w pózniejszym sredniowieczu
Jurek, Tomasz. (2004) - In: Kolory i struktury redniowiecza S. 404ff.

64Buchbeitrag  Die Urkunden der weltlichen Gerichte im mittelalterlichen Polen
Gasiorowski, AntoniJurek, Tomasz. (2004) - In: La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV) S. 533ff.

65Artikel  Jezyk sredniowiecznych dokumentów slaskich [The Language of Mediaeval Silesian Documents]
Jurek, Tomasz. (2004) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 111, 4 (2004) S. 29-45

66Buchbeitrag  Die Urkundensprache im mittelalterlichen Schlesien
Jurek, Tomasz. (2004) - In: La langue des actes
http://elec.enc.sorbonne.fr/document193.html

67Buchbeitrag  Die Rechtskraft von Urkunden im mittelalterlichen Polen
Jurek, Tomasz. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe S. 59-91

68Buchbeitrag  Die älteste Matrikel der Universität Krakau: Eine Neuedition
Gasiorowski, AntoniJurek, TomaszSkierska, Izabela. (2003) - In: Quellenvielfalt und editorische Methoden S. 307-326

69Artikel  Dokument starosty wschowskiego z 1361 roku
Jurek, Tomasz. (2003) - In: Roczniki historyczne Bd. 69 (2003) S. 99-104

70Buchbeitrag  W walce o przetrwanie
Jurek, Tomasz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 S. 154-159

71Buchbeitrag  Polscy pretendenci do korony
Jurek, Tomasz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 S. 122-127

72Buchbeitrag  Slask
Jurek, Tomasz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 S. 162-165

73Buchbeitrag  Zjednoczenie pod czeskim berlem
Jurek, Tomasz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 S. 130-133

74Buchbeitrag  Die Migration deutscher Ritter nach Polen
Jurek, Tomasz. (2003) - In: Das Reich und Polen S. 243-276
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/17723/11536

75Buchbeitrag  Droga ku koronie
Jurek, Tomasz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 S. 146-151

76Buchbeitrag  Powstanie ksiestwa glogowskiego [Die Entstehung des Herzogtums Glogau]
Jurek, Tomasz. (2002) - In: 750-lecie powstania ksistwa gogowskiego S. 5-18

77Artikel  Najdawniejsze dobra slaskich Pogorzelców [Die ältesten Besitzungen der schlesischen Familie von Pogarell]
Jurek, Tomasz. (2002) - In: Roczniki historyczne Bd. 68 (2002) S. 27-55

78Buchbeitrag  Radziejowskie Pole (27 IX 1331 roku)
Jurek, Tomasz. (2002) - In: Radziejów poprzez stulecia S. 99-123

79Buchbeitrag  Trzynastowieczne lokacje miejskie w dobrach Pogorzelów
Jurek, Tomasz. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 89-98

80Artikel  Stanowisko dokumentu w sredniowiecznej Polsce [Die Bedeutung des Dokuments im mittelalterlichen Polen]
Jurek, Tomasz. (2002) - In: Studia zródloznawcze Bd. 40 (2002) S. 1-18

81Buchbeitrag  Fryzura narodowa sredniowiecznych Polaków
Jurek, Tomasz. (2001) - In: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne S. 635-651

82Buchbeitrag  Mikrokosmos prowincjonalny. Nad najstarsza ksiega miejska Ponieca z przelomu XV i XVI wieku
Jurek, Tomasz. (2000) - In: FS Henryk Samsonowicz (2000) S. 42-56

83Buchbeitrag  Omagialitas alias manowstwo. Przyczynek do dziejów recepcji prawa lennego w sredniowiecznej Wielkopolsce
Jurek, Tomasz. (2000) - In: Kosciól, Kultura, Spoleczenstwo. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozytnych S. ??

84Buchbeitrag  Losy arcybiskupstwa gnieznienskiego w XI wieku [Schicksale des Erzbistums Gnesen im 11. Jh.]
Jurek, Tomasz. (2000) - In: 1000 lat Archidiecezji Gnieznienskiej S. 49-72

85Artikel  Married to a Foreigner. Wives and Daughters of German Knights in Silesia During the Thirteenth and Fourteenth Century
Jurek, Tomasz. (2000) - In: Acta Poloniae historica Bd. 81 (2000) S. 37-50

86Buchbeitrag  Rotacja elity dworskiej na Slasku w XII-XIV w.
Jurek, Tomasz. (1999) - In: Genealogia. Wladza i spoleczenstwo w Polce Sredniowiecznej S. 7-27

87Buchbeitrag  Art. Zbigniew, Fürst von Polen († 1111/12)
Jurek, Tomasz. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 495

88Buchbeitrag  Die Edition der Schweidnitzer Landbücher
Jurek, Tomasz. (1998) - In: Irgang-Kersken, Urkundenbücher S. 189-194

89Artikel  Die Entwicklung eines schlesischen Nationalbewußtseins im Mittelalter
Jurek, Tomasz. (1998) - In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung Bd. 47 (1998) S. 21-48

90Buchbeitrag  Slub z obcym. Zony i córki niemieckich rycerzy na Slasku w XIII-XIV w.
Jurek, Tomasz. (1998) - In: Kobieta i rodzina w sredniowieczu i na progu czasów nowozytnych S. 35-44

91Artikel  Fremde Ritter im mittelalterlichen Polen
Jurek, Tomasz. (1998) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 3 (1998) S. 19-50

92Buchbeitrag  In sede viduali. Nad itinerarium ksieznej swidnickiej Agnieszki z lat 1385-1392
Jurek, Tomasz. (1997) - In: Europa srodkowa i wschodnia w polityce Piastów S. 275-289

93Buchbeitrag  Kim byl komes wroclawski Magnus?.
Jurek, Tomasz. (1997) - In: FS Janusz Bieniak S. 181-192

94Buchbeitrag  Starostwo wschowskie w latach 1343-1422 [Die Starostei von Wschowa in den Jahren 1343-1422]
Jurek, Tomasz. (1997) - In: FS Antoni Gasiorowski (1997) S. 241-253

95Artikel  Przyczynek do zyciorysu zupnika Antoniego z Florencji
Jurek, Tomasz. (1997) - In: Teki krakowskie Bd. 5 (1997) S. 47-52

96Artikel  Gasawa - w obronie zdrajcy [Gasawa - zur Verteidigung eines Verräters]
Jurek, Tomasz. (1996) - In: Roczniki historyczne Bd. 62 (1996) S. 151-167

97Buchbeitrag  U poczatków niemieckiej imigracji rycerskiej na Slask. Swiadkowie ukladu Boleslawa Rogatki z arcybiskupem magdeburskim Wilbrandem z 1249 roku
Jurek, Tomasz. (1996) - In: Spoleczenstwo Polski Sredniowiecznej 7 S. 107-127

98Buchbeitrag  Wedrowni rycerze i ich damy. Malzenstwa obcych rycerzy na Slasku w XIII i XIV wieku
Jurek, Tomasz. (1995) - In: FS Alicja Karlowska-Kamzowa (1995) S. 61-71

99Artikel  Zu den Anfängen des Bistums Breslau
Jurek, Tomasz. (1995 - 1996) - In: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau Bd. 36/37 (1995/96) S. 7-24

100Buchbeitrag  Das polnische bischöfliche Urkundenwesen bis ca. 1300
Jurek, Tomasz. (1995) - In: Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250 S. 147-158

101Artikel  Zmiennosc herbow rycerczy niemieckich na Slasku
Jurek, Tomasz. (1995) - In: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Ser. NS, Bd. 2 (1995) S. 41-51

102Artikel  Zmiennosc herbów rycerzy niemieckich na Slasku
Jurek, Tomasz. (1995) - In: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Bd. 2 (1995) S. 41-51

103Artikel  Najdawniejsze wywody szlachectwa na Slasku
Jurek, Tomasz. (1994) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 49 (1994) S. 191-203

104Artikel  Ryczyn biskupi. Studium z dziejów Kosciola polskiego w XI wieku [Die Bischöfe von Ritchen. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte Polens im 11. Jahrhundert]
Jurek, Tomasz. (1994) - In: Roczniki historyczne Bd. 60 (1994) S. 21-66

105Artikel  Kto i kiedy fundowal kolegiate glogowska?
Jurek, Tomasz. (1994) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 49 (1994) S. 21-35

106Artikel  Testament Henryka Probusa. Autentyk czy falsyfikat?
Jurek, Tomasz. (1994) - In: Studia zródloznawcze Bd. 35 (1994) S. 79-99

107Artikel  Czy Piastowie glogowscy panowali nad Zarami w XIII-XIV wieku?
Jurek, Tomasz. (1993) - In: Roczniki historyczne Bd. 59 (1993) S. 113-117

108Artikel  Kasztelan kaliski Andrzej z Bnina (+ 1367) - przodek Bninskich herbu Lodzia
Jurek, Tomasz. (1993) - In: Genealogia. Studia i materialy historyczne Bd. 3 (1993) S. 37-44

109Artikel  Herby rycerstwa slaskiego na miniaturach "Kodeksu o sw. Jadwidze" z 1353 roku
Jurek, Tomasz. (1993) - In: Genealogia. Studia i materialy historyczne Bd. 3 (1993) S. 9-36

110Artikel  Uwagi o bitwie pod Plowcami. Postscriptum do Uwag o bitwie pod Plowcami
Jurek, Tomasz. (1993) - In: Ziemia Kujawska Bd. 9 (1993) S. ??

111Artikel  Zapomniana Piastówna: Elzbieta córka Bolka II swidnickiego
Jurek, Tomasz. (1993) - In: Przeglad historyczny Bd. 84 (1993) S. 433-442
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1993-t84-n4/Przeglad_Historyczny-r1993-t84-n4-s433-442/Przeglad_Historyczny-r1993-t84-n4-s433-442.pdf

112Artikel  Nieznane zapiski heraldyczne z ksiag sadowych kaliskich z XV wieku
Jurek, Tomasz [Hrsg.]. (1993) - In: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Bd. 1 (1993) S. 133-148

113Artikel  Slesie stirps nobilissima. Jelenczycy - ród biskupa wroclawskiego Tomasza I
Jurek, Tomasz. (1992) - In: Roczniki historyczne Bd. 58 (1992) S. 23-58

114Artikel  Zydzi w póznosredniowiecznym Kaliszu
Jurek, Tomasz. (1992 - 1993) - In: Rocznik kaliski Bd. 24 (1992/93) S. 29-53

115Artikel  Die Pannewitz. Aufstieg und Karriere einer deutschen Adelsfamilie in Schlesien im 13. und 14 Jahrhundert
Jurek, Tomasz. (1992) - In: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau Bd. 33 (1992) S. 229-233

116Buchbeitrag  Prolog wojny polsko-kryzachiej w 1327 roku
Jurek, Tomasz. (1992) - In: FS Marian Biskup S. 165-173

117Artikel  Krag rodzinny starosty wielkopolskiego Wierzbiety (1352-1369), czyli poczatki rodu Niesobiów
Jurek, Tomasz. (1991) - In: Genealogia. Studia i materialy historyczne Bd. 1 (1991) S. 11-42

118Artikel  Kandydatura Konrada II olesnickiego do tronu polskiego w roku 1369
Jurek, Tomasz. (1991) - In: Roczniki historyczne Bd. 57 (1991) S. 33-71

119Artikel  Zagadka biskupa wroclawskiego Roberta [Das Rätsel des Bischofs Robert von Breslau]
Jurek, Tomasz. (1990 - 1991) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 45 (1990/91) S. 1-11

120Artikel  Rodzina von Pannewitz. Awans i kariera Niemców na Slasku w XIII-XIV w. [Familie von Pannewitz. Aufstieg und Karierre der Deutschen in Schlesien im 13.-14. Jahrhundert]
Jurek, Tomasz. (1990 - 1991) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 45 (1990/91) S. 439-457

121Artikel  Studia nad dokumentami ksiecia glogowskiego Henryka I (III). [Studien zu den Urkunden Herzog Heinrichs III. von Glogau]
Jurek, Tomasz. (1990) - In: Studia zródloznawcze Bd. 32/33 (1990) S. 46-56

122Artikel  Kancelarie i dokumenty Piastów glogowskich XIII i XIV wieku
Jurek, Tomasz. (1989 - 1990) - In: Roczniki historyczne Bd. 55/56 (1989/90) S. 198-212

123Artikel  Konrad I glogowski. Studium z dziejów dzielnicowego ý Slaska [ Der Glogauer Fürst Konrad I. Studie zur Geschichte einer schlesischen Provinz]
Jurek, Tomasz. (1989) - In: Roczniki historyczne Bd. 54 (1988) S. 111-141

124Artikel  Geneza ksiestwa glogowskiego.
Jurek, Tomasz. (1987) - In: Przeglad historyczny Bd. 78 (1987) S. 79-92
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n1/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n1-s79-92/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n1-s79-92.pdf

125Artikel  Ksiestwo glogowskie pod rzadami synów Konrada I (1273-1290)
Jurek, Tomasz. (1987) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 42 (1987) S. 395-410

126Artikel  Henryk Probus i Henryk Glogowski. Stosunki wzajemne w latach 1273-1290
Jurek, Tomasz. (1987) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 42 (1987) S. 555-570

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.