RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Jurek, Tomasz«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Jurek, Tomasz

RI opac: 124 Einträge

1Monographie  Archeologia srodowiskowa sredniowiecznej leczycy: Przyroda - Gospodarka - Spoleczenstwo [Environmental archaeology of medieval Leczyca]
Jurek, TomaszGrygiel, Ryszard. - Lodz (2014)

2Sammelwerk  Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów wczesnonowozytnych (Vol. 1-2)
Bukowski, WaldemarJurek, Tomasz [Hrsg.]. - Kraków (2012)

3Sachtitel  Landbuch ksiestw swidnickiego i jaworskiego [ Das Landbuch des Fürstentums Schweidnitz-Jauer]. Bd. 3: 1396-1407
Jurek, Tomasz [Hrsg.]. - Poznán (2007)

4Sammelwerk  Fontes et historia: prace dedykowane Antoniemu Gasiorowskiemu
Jurek, TomaszSkierska, Izabela [Hrsg.]. - Poznán (2007)

5Sammelwerk  Civitas posnaniensis. Studia z dziejów sredniowiecznego Poznania [Civitas posnaniensis. Studies in the History of Medieval Poznan]
Kurnatowska, ZofiaJurek, Tomasz [Hrsg.]. - Poznán (2005)

6Monographie  Rodowód pierwszych Piastów
Jasinski, Kazimierz. Jurek, Tomasz [Bearb.]. - Poznán (2004)

7Sachtitel  Landbuch ksiestw swidnickiego i jaworskiego [ Das Landbuch des Fürstentums Schweidnitz-Jauer]. Bd. 1: 1366-1376
Jurek, Tomasz [Hrsg.]. - Poznán (2004)

8Sachtitel  Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 [Die Matrikel der Krakauer Universität aus den Jahren 1400-1508] (Vol. 1-2)
Gasiorowski, AntoniJurek, TomaszSkierska, Izabela [Hrsg.]. - Kraków (2004)

9Sachtitel  Landbuch ksiestw swidnickiego i jaworskiego [ Das Landbuch des Fürstentums Schweidnitz-Jauer]. Bd. 2: 1385-1395
Jurek, Tomasz [Hrsg.]. - Poznán (2000)

10Sammelwerk  Homines et societas - Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gasiorowskiemu w szescdziesiata piata rocznice urodzin [Die Zeit der Piasten und Jagiellonen. Historische Studien, gewidmet Antoni Gasiorowski zum 65. Geburtstag]
Bieniak, Janusz [Bearb.]. Jasinski, TomaszJurek, TomaszPiskorski, Jan M. [Hrsg.]. - Poznán (1997)

11Monographie  Obce rycerstwo na Slasku do polowy XIV wieku [Foreign knights in Silesia untill the middle of the 14th century]
Jurek, Tomasz. - Poznán (1996)

12Monographie  Dziedzic królestwa polskiego ksiaze Henryk (1274-1309) [Der Erbe des polnischen Königreiches, Herzog Heinrich von Glogau, 1274-1309]
Jurek, Tomasz. - Poznán (1993)

13Sammelwerk  Ksiega ziemska kaliska: 1400 - 1409 [ Das Kalischer Landgerichtsbuch 1400 - 1409]
Jurek, Tomasz [Hrsg.]. - Poznán (1991)

14Artikel  Szlachta w miescie i pod miastem w sredniowieczu
Jurek, Tomasz. (2018) - In: Kronika miasta Poznania , 1 (2018) S. 11-32

15Buchbeitrag  Nad legenda poznanskiego kosciola Najswietszej Marii Panny
Jurek, Tomasz. (2017) - In: FS Hanna Kócka-Krenz S. 93-110

16Artikel  "Usque in Vurta fluvium": nad trybutem Mieszkowym
Jurek, Tomasz. (2016) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 123 (2016) S. 426-445

17Artikel  Zaginiony dokument Przemysla II dla plebana w Tlokini
Jurek, Tomasz. (2016) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 20 (2016) S. 29-40

18Artikel  Sredniowieczny katalog biskupów poznanskich w Roczniku lubinskim ukryty
Jurek, Tomasz. (2016) - In: Studia zródloznawcze Bd. 54 (2016) S. 51-58
http://studia-zrodloznawcze.pl/images/TomLIV/06_Jurek.pdf

19Buchbeitrag  Kilka dokumentów odpustowych biskupów kra-kowskich z przelomu XIII i XIV wieku
Jurek, Tomasz. (2015) - In: FS Izabela Skierska S. 232-246

20Buchbeitrag  Pozostalosci regestru kancelarii biskupa wroclawskiego Jana Romki (1292-1301) na skrawkach makulatury przypadkiem zachowane
Jurek, TomaszKozak, Adam. (2014) - In: FS Maria Koczerska S. 346-359

21Buchbeitrag  Die Entstehung des polnischen Adels
Jurek, Tomasz. (2012) - In: Studien zum Adel im mittelalterlichen Polen S. 13-118

22Artikel  'Ad mestris locum': where was the monastery founded by Saint Adalbert situated?
Jurek, Tomasz. (2011) - In: Acta Poloniae historica Bd. 103 (2011) S. 5-29

23Buchbeitrag  Potyczka pod Koninem (24 IX 1331 r.)
Jurek, Tomasz. (2011) - In: FS Jan Szymczak S. 381-390

24Buchbeitrag  Der Einfluß Böhmens auf das geteilte Polen im 13. Jahrhundert
Jurek, Tomasz. (2011) - In: Böhmen und seine Nachbarn in der Premyslidenzeit S. 161-201
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/18165/11967

25Buchbeitrag  Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-155
Gasiorowski, AntoniJurek, TomaszSkierska, Izabela. (2011) - In: Almanach medievisty-editora S. 89-95

26Buchbeitrag  Die Stadtlokationen auf den Gütern der Herren von Pogarell im 13. Jahrhundert
Jurek, Tomasz. (2011) - In: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen S. 205-222

27Buchbeitrag  Funkcje i symbolika polskich bulli ksiazecych
Jurek, Tomasz. (2011) - In: Moc a jeji symbolika ve stredoveku S. 11-32

28Buchbeitrag  Der Posener Lokationsprozess
Jurek, Tomasz. (2011) - In: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen S. 223-244

29Buchbeitrag  Pismo w zyciu spolecznym Polski póznego sredniowiecza
Jurek, Tomasz. (2011) - In: Historia spoleczna poznego sredniowiecza. Nowe badania S. 203-232

30Buchbeitrag  Poznan i jego mieszkancy w XIII i XIV wieku
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Miasto w perspektywie onomastyki i historii S. 527-546

31Buchbeitrag  Polnische, tschechische und deutsche Ritter in Schlesien
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens 12 S. 331-336

32Buchbeitrag  Die Schaffgotsch im Landbuch des Fürstentums Schweidnitz-Jauer (1366-1407)
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Das Haus Schaffgotsch. Konfession, Politik und Gedächtnis S. 19-34

33Buchbeitrag  Polska droga do korony królewskiej 1295-1300-1320
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Promena stredovýchodní Evropy raného a vrcholného stredoveku S. 139-191

34Buchbeitrag  Art. Bolko II. von Schweidnitz (+ 28. Juli 1368)
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Schlesische Lebensbilder Tl. 10 S. 9-24

35Buchbeitrag  Mazowieckie swinie, Slazacy i dobrzy ludzie z ziemi sandomierskiej. Z badan nad Stereotypami dzielnicowymi w Polsce póznosred-niowieczne
Jurek, Tomasz. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 716-733

36Buchbeitrag  Ritual und Technik der sozialen Kommunikation zwischen Landesherrn und Gesellschaft in Polen im 13. Jahrhundert
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und Deutschland im hohen und späten Mittelalter S. 101-126

37Buchbeitrag  Schlesische Urkundenbücher und Schlesisches Urkundenbuch - Geschichte und Perspektiven der Urkundenpublikationen zu Schlesien
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Regionale Urkundenbücher S. 162-179

38Artikel  Ksiega "Iura vicariorum" i jej przygotowywana edycja
Jurek, Tomasz. (2010) - In: Roczniki historyczne Bd. 76 (2010) S. 241-254

39Buchbeitrag  Matrimonium sub fide Judaica contractum: Were mixed Christian-Jewish marriages possible in late medieval Poland?
Jurek, Tomasz. (2009) - In: Central and Eastern Europe in the middle ages. A cultural history S. 82-93

40Artikel  "Ad Mestris locum": gdzie znajdowal sie klasztor zalozony przez sw. Wojciecha?
Jurek, Tomasz. (2009) - In: Roczniki historyczne Bd. 75 (2009) S. 7-23

41Buchbeitrag  Dyplomatyka i lowy. Za kulisami ukladu klêckiego (1299)
Jurek, Tomasz. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska S. 27-42

42Buchbeitrag  Geneza szlachty polskiej.
Jurek, Tomasz. (2007) - In: Šlechta, moc a reprezentace ve stredoveku S. 63-140

43Buchbeitrag  Notes on the Nalicz Family of Szamotuiy. A Contribution to the Lords' Historiography in Mediaeval Poland
Jurek, Tomasz. (2007) - In: Historiography (Quaestiones medii aevi novae 12) S. 155-166

44Buchbeitrag  Kilkanascie niedrukowanych dotad dokumentow wielkopolskich z XIII i XIV wieku
Jurek, Tomasz. (2007) - In: FS Antoni Gasiorowski (2007) S. 91-116

45Artikel  Sredniowieczna Dobrzyca
Jurek, Tomasz. (2007) - In: Rocznik kaliski Bd. 33 (2007) S. 9-31

46Buchbeitrag  Art. Heinrich von Würben (gest. 1319)
Jurek, Tomasz. (2007) - In: Schlesische Lebensbilder Tl. 9 S. 23-33

47Artikel  Krakowski dyplom promocji magisterskiej z 1512 roku
Jurek, Tomasz. (2006) - In: Rocznik krakowski Bd. 72 (2006) S. 69-85

48Buchbeitrag  Bibersteinowie i sredniowieczne wedrówki niemieckich rycerzy na Slask [Bibersteiner und mittelalterliche Wanderungen deutscher Ritter nach Schlesien]
Jurek, Tomasz. (2006) - In: Bibersteinowie w dziejach pogranicza slasko-luzyckiego S. 21-29

49Buchbeitrag  Art. Stosz z Zarzycy (zm. po 1276)
Jurek, Tomasz. (2006 - 2007) - In: Polski Slownik Biograficzny Tl. 44 S. 132-133

50Buchbeitrag  Art. Stoigniew (zm. po 1276)
Jurek, Tomasz. (2006 - 2007) - In: Polski Slownik Biograficzny Tl. 44 S. 628-629

51Buchbeitrag  Polska pod wladza. obcego króla. Rzady czeskie w latach 1291-1306
Jurek, Tomasz. (2006) - In: Krol w Polsce XIV i XV wieku S. 187-220

52Artikel  Kontrowersyjne kontrowersje. Wokól przygotowan do koronacji Przemysla II
Jurek, Tomasz. (2006) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 113, 1 (2006) S. 103-112

53Artikel  Die polnische Diplomatik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Eine Bilanz
Jurek, TomaszSkupienski, Krzysztof. (2006) - In: Archiv für Diplomatik Bd. 52 (2006) S. 505-516

54Buchbeitrag  Obce rycerstwo w sredniowiecznej Wielkopolsce
Jurek, Tomasz. (2006) - In: FS Alicja Karlowska-Kamzowa (2006) S. 45-56

55Artikel  Agnes regina. W poszukiwaniu zony Boleslawa Szczodrego [Agnes regina. Auf der Suche nach der Frau von Boleslaus dem Kühnen ]
Jurek, Tomasz. (2006) - In: Roczniki historyczne Bd. 72 (2006) S. 95-104

56Artikel  Lubiaskie epitafium ksiecia Henryka Glogowskiego. Nowo odkryty zabytek poezji lacinskiej z poczatku XIV wieku
Jurek, TomaszRzepiela, Michal. (2005) - In: Roczniki historyczne Bd. 71 (2005) S. 185-199

57Buchbeitrag  Plany koronacyjne Henryka Probusa
Jurek, Tomasz. (2005) - In: Slask w czasach Henryka IV Prawego S. 13-29

58Buchbeitrag  Przebieg lokacji Poznania.
Jurek, Tomasz. (2005) - In: Civitas posnaniensis. Studia z dziejów sredniowiecznego Poznania S. 173-191

59Artikel  Formula komisyjna w czternastowiecznej kancelarii swidnickiej.
Jurek, Tomasz. (2005) - In: Studia zródloznawcze Bd. 43 (2005) S. 1-18

60Buchbeitrag  Brandenburski zabór w Wielkopolsce 1296 r.
Jurek, Tomasz. (2004) - In: Mieszczanie, wasale, zakonnicy S. 361-370

61Buchbeitrag  Die Urkundensprache im mittelalterlichen Schlesien
Jurek, Tomasz. (2004) - In: La langue des actes
http://elec.enc.sorbonne.fr/document193.html

62Buchbeitrag  Die Urkunden der weltlichen Gerichte im mittelalterlichen Polen
Gasiorowski, AntoniJurek, Tomasz. (2004) - In: La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV) S. 533ff.

63Artikel  Jezyk sredniowiecznych dokumentów slaskich [The Language of Mediaeval Silesian Documents]
Jurek, Tomasz. (2004) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 111, 4 (2004) S. 29-45

64Buchbeitrag  Die Rechtskraft von Urkunden im mittelalterlichen Polen
Jurek, Tomasz. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe S. 59-91

65Buchbeitrag  Elity slaska w pózniejszym sredniowieczu
Jurek, Tomasz. (2004) - In: Kolory i struktury redniowiecza S. 404ff.

66Buchbeitrag  Die Migration deutscher Ritter nach Polen
Jurek, Tomasz. (2003) - In: Das Reich und Polen S. 243-276
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/17723/11536

67Buchbeitrag  Polscy pretendenci do korony
Jurek, Tomasz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 S. 122-127

68Buchbeitrag  Zjednoczenie pod czeskim berlem
Jurek, Tomasz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 S. 130-133

69Buchbeitrag  Die älteste Matrikel der Universität Krakau: Eine Neuedition
Gasiorowski, AntoniJurek, TomaszSkierska, Izabela. (2003) - In: Quellenvielfalt und editorische Methoden S. 307-326

70Buchbeitrag  Droga ku koronie
Jurek, Tomasz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 S. 146-151

71Buchbeitrag  Slask
Jurek, Tomasz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 S. 162-165

72Buchbeitrag  W walce o przetrwanie
Jurek, Tomasz. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 S. 154-159

73Artikel  Dokument starosty wschowskiego z 1361 roku
Jurek, Tomasz. (2003) - In: Roczniki historyczne Bd. 69 (2003) S. 99-104

74Artikel  Stanowisko dokumentu w sredniowiecznej Polsce [Die Bedeutung des Dokuments im mittelalterlichen Polen]
Jurek, Tomasz. (2002) - In: Studia zródloznawcze Bd. 40 (2002) S. 1-18

75Artikel  Najdawniejsze dobra slaskich Pogorzelców [Die ältesten Besitzungen der schlesischen Familie von Pogarell]
Jurek, Tomasz. (2002) - In: Roczniki historyczne Bd. 68 (2002) S. 27-55

76Buchbeitrag  Trzynastowieczne lokacje miejskie w dobrach Pogorzelów
Jurek, Tomasz. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 89-98

77Buchbeitrag  Radziejowskie Pole (27 IX 1331 roku)
Jurek, Tomasz. (2002) - In: Radziejów poprzez stulecia S. 99-123

78Buchbeitrag  Powstanie ksiestwa glogowskiego [Die Entstehung des Herzogtums Glogau]
Jurek, Tomasz. (2002) - In: 750-lecie powstania ksistwa gogowskiego S. 5-18

79Buchbeitrag  Fryzura narodowa sredniowiecznych Polaków
Jurek, Tomasz. (2001) - In: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne S. 635-651

80Artikel  Married to a Foreigner. Wives and Daughters of German Knights in Silesia During the Thirteenth and Fourteenth Century
Jurek, Tomasz. (2000) - In: Acta Poloniae historica Bd. 81 (2000) S. 37-50

81Buchbeitrag  Mikrokosmos prowincjonalny. Nad najstarsza ksiega miejska Ponieca z przelomu XV i XVI wieku
Jurek, Tomasz. (2000) - In: FS Henryk Samsonowicz (2000) S. 42-56

82Buchbeitrag  Omagialitas alias manowstwo. Przyczynek do dziejów recepcji prawa lennego w sredniowiecznej Wielkopolsce
Jurek, Tomasz. (2000) - In: Kosciól, Kultura, Spoleczenstwo. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozytnych S. ??

83Buchbeitrag  Losy arcybiskupstwa gnieznienskiego w XI wieku [Schicksale des Erzbistums Gnesen im 11. Jh.]
Jurek, Tomasz. (2000) - In: 1000 lat Archidiecezji Gnieznienskiej S. 49-72

84Buchbeitrag  Rotacja elity dworskiej na Slasku w XII-XIV w.
Jurek, Tomasz. (1999) - In: Genealogia. Wladza i spoleczenstwo w Polce Sredniowiecznej S. 7-27

85Buchbeitrag  Art. Zbigniew, Fürst von Polen († 1111/12)
Jurek, Tomasz. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 495

86Artikel  Die Entwicklung eines schlesischen Nationalbewußtseins im Mittelalter
Jurek, Tomasz. (1998) - In: Zeitschrift für Ostforschung Bd. 47 (1998) S. 21-48

87Buchbeitrag  Die Edition der Schweidnitzer Landbücher
Jurek, Tomasz. (1998) - In: Irgang-Kersken, Urkundenbücher S. 189-194

88Buchbeitrag  Slub z obcym. Zony i córki niemieckich rycerzy na Slasku w XIII-XIV w.
Jurek, Tomasz. (1998) - In: Kobieta i rodzina w sredniowieczu i na progu czasów nowozytnych S. 35-44

89Artikel  Fremde Ritter im mittelalterlichen Polen
Jurek, Tomasz. (1998) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 3 (1998) S. 19-50

90Buchbeitrag  Kim byl komes wroclawski Magnus?.
Jurek, Tomasz. (1997) - In: FS Janusz Bieniak S. 181-192

91Buchbeitrag  In sede viduali. Nad itinerarium ksieznej swidnickiej Agnieszki z lat 1385-1392
Jurek, Tomasz. (1997) - In: Europa srodkowa i wschodnia w polityce Piastów S. 275-289

92Buchbeitrag  Starostwo wschowskie w latach 1343-1422 [Die Starostei von Wschowa in den Jahren 1343-1422]
Jurek, Tomasz. (1997) - In: FS Antoni Gasiorowski (1997) S. 241-253

93Artikel  Przyczynek do zyciorysu zupnika Antoniego z Florencji
Jurek, Tomasz. (1997) - In: Teki krakowskie Bd. 5 (1997) S. 47-52

94Artikel  Gasawa - w obronie zdrajcy [Gasawa - zur Verteidigung eines Verräters]
Jurek, Tomasz. (1996) - In: Roczniki historyczne Bd. 62 (1996) S. 151-167

95Buchbeitrag  U poczatków niemieckiej imigracji rycerskiej na Slask. Swiadkowie ukladu Boleslawa Rogatki z arcybiskupem magdeburskim Wilbrandem z 1249 roku
Jurek, Tomasz. (1996) - In: Spoleczenstwo Polski Sredniowiecznej 7 S. 107-127

96Artikel  Zu den Anfängen des Bistums Breslau
Jurek, Tomasz. (1995 - 1996) - In: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau Bd. 36/37 (1995/96) S. 7-24

97Artikel  Zmiennosc herbow rycerczy niemieckich na Slasku
Jurek, Tomasz. (1995) - In: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Ser. NS, Bd. 2 (1995) S. 41-51

98Buchbeitrag  Wedrowni rycerze i ich damy. Malzenstwa obcych rycerzy na Slasku w XIII i XIV wieku
Jurek, Tomasz. (1995) - In: FS Alicja Karlowska-Kamzowa (1995) S. 61-71

99Buchbeitrag  Das polnische bischöfliche Urkundenwesen bis ca. 1300
Jurek, Tomasz. (1995) - In: Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250 S. 147-158

100Artikel  Zmiennosc herbów rycerzy niemieckich na Slasku
Jurek, Tomasz. (1995) - In: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Bd. 2 (1995) S. 41-51

101Artikel  Testament Henryka Probusa. Autentyk czy falsyfikat?
Jurek, Tomasz. (1994) - In: Studia zródloznawcze Bd. 35 (1994) S. 79-99

102Artikel  Kto i kiedy fundowal kolegiate glogowska?
Jurek, Tomasz. (1994) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 49 (1994) S. 21-35

103Artikel  Najdawniejsze wywody szlachectwa na Slasku
Jurek, Tomasz. (1994) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 49 (1994) S. 191-203

104Artikel  Ryczyn biskupi. Studium z dziejów Kosciola polskiego w XI wieku [Die Bischöfe von Ritchen. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte Polens im 11. Jahrhundert]
Jurek, Tomasz. (1994) - In: Roczniki historyczne Bd. 60 (1994) S. 21-66

105Artikel  Herby rycerstwa slaskiego na miniaturach "Kodeksu o sw. Jadwidze" z 1353 roku
Jurek, Tomasz. (1993) - In: Genealogia. Studia i materialy historyczne Bd. 3 (1993) S. 9-36

106Artikel  Uwagi o bitwie pod Plowcami. Postscriptum do Uwag o bitwie pod Plowcami
Jurek, Tomasz. (1993) - In: Ziemia Kujawska Bd. 9 (1993) S. ??

107Artikel  Czy Piastowie glogowscy panowali nad Zarami w XIII-XIV wieku?
Jurek, Tomasz. (1993) - In: Roczniki historyczne Bd. 59 (1993) S. 113-117

108Artikel  Nieznane zapiski heraldyczne z ksiag sadowych kaliskich z XV wieku
Jurek, Tomasz [Hrsg.]. (1993) - In: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Bd. 1 (1993) S. 133-148

109Artikel  Kasztelan kaliski Andrzej z Bnina (+ 1367) - przodek Bninskich herbu Lodzia
Jurek, Tomasz. (1993) - In: Genealogia. Studia i materialy historyczne Bd. 3 (1993) S. 37-44

110Artikel  Zapomniana Piastówna: Elzbieta córka Bolka II swidnickiego
Jurek, Tomasz. (1993) - In: Przeglad historyczny Bd. 84 (1993) S. 433-442
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1993-t84-n4/Przeglad_Historyczny-r1993-t84-n4-s433-442/Przeglad_Historyczny-r1993-t84-n4-s433-442.pdf

111Artikel  Die Pannewitz. Aufstieg und Karriere einer deutschen Adelsfamilie in Schlesien im 13. und 14 Jahrhundert
Jurek, Tomasz. (1992) - In: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau Bd. 33 (1992) S. 229-233

112Buchbeitrag  Prolog wojny polsko-kryzachiej w 1327 roku
Jurek, Tomasz. (1992) - In: FS Marian Biskup S. 165-173

113Artikel  Zydzi w póznosredniowiecznym Kaliszu
Jurek, Tomasz. (1992 - 1993) - In: Rocznik kaliski Bd. 24 (1992/93) S. 29-53

114Artikel  Slesie stirps nobilissima. Jelenczycy - ród biskupa wroclawskiego Tomasza I
Jurek, Tomasz. (1992) - In: Roczniki historyczne Bd. 58 (1992) S. 23-58

115Artikel  Krag rodzinny starosty wielkopolskiego Wierzbiety (1352-1369), czyli poczatki rodu Niesobiów
Jurek, Tomasz. (1991) - In: Genealogia. Studia i materialy historyczne Bd. 1 (1991) S. 11-42

116Artikel  Kandydatura Konrada II olesnickiego do tronu polskiego w roku 1369
Jurek, Tomasz. (1991) - In: Roczniki historyczne Bd. 57 (1991) S. 33-71

117Artikel  Zagadka biskupa wroclawskiego Roberta [Das Rätsel des Bischofs Robert von Breslau]
Jurek, Tomasz. (1990 - 1991) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 45 (1990/91) S. 1-11

118Artikel  Studia nad dokumentami ksiecia glogowskiego Henryka I (III). [Studien zu den Urkunden Herzog Heinrichs III. von Glogau]
Jurek, Tomasz. (1990) - In: Studia zródloznawcze Bd. 32/33 (1990) S. 46-56

119Artikel  Rodzina von Pannewitz. Awans i kariera Niemców na Slasku w XIII-XIV w. [Familie von Pannewitz. Aufstieg und Karierre der Deutschen in Schlesien im 13.-14. Jahrhundert]
Jurek, Tomasz. (1990 - 1991) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 45 (1990/91) S. 439-457

120Artikel  Konrad I glogowski. Studium z dziejów dzielnicowego ý Slaska [ Der Glogauer Fürst Konrad I. Studie zur Geschichte einer schlesischen Provinz]
Jurek, Tomasz. (1989) - In: Roczniki historyczne Bd. 54 (1988) S. 111-141

121Artikel  Kancelarie i dokumenty Piastów glogowskich XIII i XIV wieku
Jurek, Tomasz. (1989 - 1990) - In: Roczniki historyczne Bd. 55/56 (1989/90) S. 198-212

122Artikel  Henryk Probus i Henryk Glogowski. Stosunki wzajemne w latach 1273-1290
Jurek, Tomasz. (1987) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 42 (1987) S. 555-570

123Artikel  Geneza ksiestwa glogowskiego.
Jurek, Tomasz. (1987) - In: Przeglad historyczny Bd. 78 (1987) S. 79-92
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n1/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n1-s79-92/Przeglad_Historyczny-r1987-t78-n1-s79-92.pdf

124Artikel  Ksiestwo glogowskie pod rzadami synów Konrada I (1273-1290)
Jurek, Tomasz. (1987) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 42 (1987) S. 395-410

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.