RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Kaczmarek, Romuald«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Kaczmarek, Romuald

RI opac: 58 Einträge

1Sammelwerk  Katedra Wroclawska na przestrzeni tysiaclecia: studia z historii architektury i sztuki
Kaczmarek, RomualdGalewski, Dariusz [Hrsg.]. - Wroclaw (2016)

2Sammelwerk  Procesy przemian w sztuce sredniowiecznej. Przelom - Regres - Innowacja - Tradycja. Studia z historii sztuki
Eysymontt, RafalKaczmarek, Romuald [Hrsg.]. - Warszawa (2014)

3Monographie  Italianizmy: studia nad recepcja; gotyckiej sztuki wloskiej w rzezbie srodkowo-wschodniej Europy: (koniec XIII-koniec XIV wieku)
Kaczmarek, Romuald. - Wroclaw (2008)

4Monographie  Rzezba architektoniczna XIV wieku we Wroclawiu [ Die Breslauer Bauskulptur des 14. Jahrhunderts]
Kaczmarek, Romuald. - Wroclaw (1999)

5Buchbeitrag  Was ist am Striegauer Tympanon mit der Pauluslegende wienerisch?: überregionale und regionale Überlegungen zur bildhauerischen Ausstattung der ehemaligen Johanniter- und Stadtpfarrkirche zu Striegau.
Kaczmarek, Romuald. (2022) - In: St. Stephan in Wien. Die "Herzogswerkstatt" S. 207-222

6Buchbeitrag  Das Kultbild und sein Rahmen: zur Funktion von Stildifferenzen (zwei schlesische Beispiele aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts).
Kaczmarek, Romuald. (2021) - In: How do images work? Strategies of visual communication in medieval art S. 75-91

7Buchbeitrag  Gtówny portál košciola šw. Jerzego w Dzieržoniowie (Reichenbach). Forma i chronologia
Kaczmarek, Romuald. (2021) - In: FS Dalibor Prix S. 52-67

8Artikel  Emptied places A case study of three churches in Wroclaw (of St. James, of the Blessed Virgin Mary, of St. Elizabeth)
Kaczmarek, Romuald. (2020) - In: Quart Bd. 57, 3 (2020) S. 19-45

9Buchbeitrag  Uwagi o grupie rzezbiarskiej pietà w katedrze sw. Stanislawa i sw. Waclawa w Swidnicy
Kaczmarek, Romuald. (2017) - In: Piety krásného slohu. Príspevky z mezinárodního sympozia S. 42-53

10Buchbeitrag  Das Haus Ring Nr. 30 in Wrodaw/Breslau als "königliches Haus". Neue Argumente für eine nicht alte Hypothese
Kaczmarek, Romuald. (2015) - In: FS Klára Benešovská S. 164-171

11Artikel  Bemerkungen zum Turmwächter des Altstädter Brückenturms
Kaczmarek, Romuald. (2014) - In: Umení Bd. 62 (2014) S. 161-162

12Buchbeitrag  Póznogotycka rozbudowa ratusza we Wroclawiu jako czynnik dynamizujacy srodowisko artystyczne
Kaczmarek, Romuald. (2014) - In: Procesy przemian w sztuce sredniowiecznej S. 177-192

13Artikel  Problem rzezbiarskiej twórczosci malarza Jakoba Beinharta: rzezba w piaskowcu.
Kaczmarek, Romuald. (2013) - In: Cieszynskie studia muzealne Bd. 5 (2012) S. 21-42

14Buchbeitrag  Breslau im Netz. Einige Bemerkungen zum Problem der künstlerischen Verbindungen der Stadt unter der Herrschaft der Luxemburger und Jagiellonen
Kaczmarek, Romuald. (2012) - In: Stadtkultur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit S. 81-95

15Buchbeitrag  Madonna na lwie - problem otwarty? Kilka uwag na temat Madonny na Iwie z Klosterneuburga i relikwiarza króla Dawida z Bazylei
Kaczmarek, Romuald. (2012) - In: Jan Lucembursky. Kultura, umeni a zboznost na Morave a ve Slezsku S. 119-136

16Artikel  Slaska tozsamosc kulturowa okresu sredniowiecza na przykladzie architektury i sztuk plastycznych
Kaczmarek, Romuald. (2012) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 67, 4 (2012) S. 165-169

17Buchbeitrag  Pieczecie biskupa wroclawskiego Jana V Thurzona
Kaczmarek, Romuald. (2012) - In: FS Ivo Hlobil (2012) S. 469-479

18Artikel  Das Grabmal der hl. Margarete von Ungarn. Versuch einer Neubestimmung des künstlerischen Ursprungs und der Entstehungszeit
Kaczmarek, Romuald. (2010) - In: Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 51 (2010) S. 5-22
http://www.akademiai.com/content/j843qn658221g171/?p=304e9e8e2d1749869a1ab1dd0b7a3103&pi=0

19Buchbeitrag  Sredniowieczne clementy wyposazenia i wystroju kosciola klasztornego Wniebowziecia NMP w Lubiazu. Proba rekonstrukcji
Kaczmarek, Romuald. (2010) - In: Kosciól klasztorny Wniebowziecia NMP w Lubiazu S. 31-56

20Artikel  Figura Madonny tronujacej w muzeum w Opawie i jej droga na Slask.
Kaczmarek, Romuald. (2010) - In: Casopis Slezského Zemského Muzea B Bd. 59 (2010) S. 1-9

21Buchbeitrag  Das Vesperbild aus der Zisterzienserkirche in Leubus
Kaczmarek, Romuald. (2010) - In: Frühe rheinische Vesperbilder und ihr Umkreis S. 103-113

22Buchbeitrag  "Que dedit in donis deus et natura polonis" - kwestia identyfikacji i datowania jednej z plyt nagrobnych w Lubiazu
Kaczmarek, Romuald. (2009) - In: FS Kinga Szczepkowska-Naliwajek S. 375-390

23Buchbeitrag  Beständigkeit und Wandel: die Ausstattung der Grabkapelle der hl. Hedwig zu Trebnitz vom 13. bis 18. Jahrhundert
Kaczmarek, RomualdWitkowski, Jacek. (2009) - In: Ecclesiae ornatae. Kirchenausstattungen des Mittelalters und der frühen Neuzeit S. 223-246

24Buchbeitrag  Der italienische Einfluss auf die Skulptur in Mittel- und Osteuropa zur Zeit der Luxemburger
Kaczmarek, Romuald. (2008) - In: Prag und die großen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310 - 1437) S. 443-462

25Buchbeitrag  Zwiazki artystyczne Pragi i Wroclawia w ostatniej tercji XIV wieku. Rzezba i sklepienia. [Artistic relations between Prague and Wroclaw in the last third of the 14th century. Sculpture and vaults]
Kaczmarek, Romuald. (2008) - In: Slezsko - Zeme Koruny ceské. Historie a kultura 1300-1740 S. 435-451

26Buchbeitrag  Monumentalna 'Pietà' z kosciola klasztornego w Lubiazu
Kaczmarek, Romuald. (2008) - In: Opactwo Cystersów w Lubiazu i artysci S. 43-60

27Buchbeitrag  Gotycka sala posiedzen kapituly: w sprawie zmiany metryki domu kapituly katedry wroclawskiej.
Kaczmarek, Romuald. (2007) - In: FS Jerzy Gadomski Tl. 1 S. 353-362

28Buchbeitrag  Das Vesperbild aus der Zisterzienserkirche in Leubus
Kaczmarek, Romuald. (2007) - In: Die Pietà aus Jihlava (Iglau) und die heroischen Vesperbilder des 14. Jahrhunderts S. 59-68

29Buchbeitrag  Prawdopodobny dom królów czeskich na rynku we Wroclawiu [Das wahrscheinliche Haus der böhmischen Könige auf dem Hauptplatz in Breslau]
Kaczmarek, Romuald. (2007) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu. 3. Rezidence a správní sídla v zemích Ceské koruny S. 255-272

30Buchbeitrag  Prawdopedobny dom królów czeskich na rynku we Wroclawiu
Kaczmarek, Romuald. (2007) - In: Rezidence a spravní sídla v zemich Ceské kruny ve 14.-17. století S. 255-272

31Buchbeitrag  Klodzki, rzezbiarz póznego gotyku - morawski czy slaski?
Kaczmarek, Romuald. (2007) - In: Slask i Czechy. Wspólne drogi sztuki S. 139-150

32Buchbeitrag  Die Kunst in den schlesischen Fürstentümern und die Kunst in Böhmen unter der Herrschaft der Luxemburger: Zwischen komplizierter Nachbarschaft und völliger Anerkennung?
Kaczmarek, Romuald. (2007) - In: Schlesien, die Perle in der Krone Böhmens. Geschichte, Kultur, Kunst S. 115-147

33Buchbeitrag  Umení ve Slezsku, umení v ceských zemích a lucemburský mecenát: mezi svízelným sousedstvím a bezvýhradným prijetím?
Kaczmarek, Romuald. (2007) - In: Slezsko. Perla v Ceské korune. Historie, kultura, umení S. 115-147

34Buchbeitrag  Kartuzja legnicka. Podloze kulturowe fundacji i problematyka artystyczna
Kaczmarek, Romuald. (2006) - In: FS Alicja Karlowska-Kamzowa (2006) S. 213-228

35Buchbeitrag  Schilde, Helme und Kissen: Erwägungen zu den sekundären Details der Premyslidengrabmäler im Prager Dom
Kaczmarek, Romuald. (2006) - In: Künstlerische Wechselwirkungen in Mitteleuropa S. 73-90

36Buchbeitrag  Das Werk des Hans von Olmütz - ein ungelöstes Problem. Über die Beweinungsgruppe in der Dreifaltigkeitskirche zu Görlitz
Kaczmarek, Romuald. (2006) - In: Die Kunst im Markgraftum Oberlausitz während der Jagiellonenherrschaft S. 115-128

37Buchbeitrag  Schlesien - die luxemburgische Erwerbung.
Kaczmarek, Romuald. (2006) - In: Karl IV., Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburg 1347-1437 S. 308-325

38Buchbeitrag  Wokól Bricciusa Gauske: wroclawska rzezba kamienna w czasach pobytu Wita Stwosza w Krakowie [Around Briccius Gauske: remarks on the Wroclaw' stone sculpture at the time of Veit Stoss]
Kaczmarek, Romuald. (2006) - In: Wokól Wita Stwosza 2 S. 208-219

39Buchbeitrag  Slezsko - lucemburský zisk
Kaczmarek, Romuald. (2006) - In: Karel IV. Císar z boží milosti. Kultura a umení S. 308-325

40Buchbeitrag  Relacje artystyczne Slaska z Czechami w dobie arcybiskupa Arnošta z Pardubic. Wybrane zagadnienia Artistic relations of Silesia with Bohemia at the time of Archbishop Arnošt of Pardubice. Selected issues
Kaczmarek, Romuald. (2005) - In: Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost - okruh - dedictvi S. 135-157

41Buchbeitrag  Kolegiata Krzyza Swietego we Wroclawiu jako fundacja Henryka IV Probusa. Impuls i nastepstwa - swiadectwa ikonograficzne,
Kaczmarek, Romuald. (2005) - In: Slask w czasach Henryka IV Prawego S. 85-100

42Buchbeitrag  Kaplica sw. Jadwigi w Trzebnicy: wyposazenie i funkcjonowanie od XII do XVIII w [ St. Hedwig's chapel in Trzebnica: its equipment and functioning from the 13th to the 18th century]
Kaczmarek, RomualdWitkowski, Jacek. (2004) - In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich S. 345-368

43Buchbeitrag  Znaki czeskiego panowania w sredniowiecznym Wroclawiu
Kaczmarek, Romuald. (2003) - In: Wroclaw w Czechach - Czesi we Wroclawiu. Literatura, jezyk, kultura S. 207-220

44Buchbeitrag  Sztuki plastyczne. Rzezba i rzemioslo artystyczne (od ok. 1280 do ok. 1320)
Kaczmarek, Romuald. (2003) - In: Polska okolo roku 1300. Panstwo, spoleczen'stwo, kultura S. 199-224

45Buchbeitrag  Ein italienischer Bildhauer in Schlesien?: Die Grabmäler Heinrichs VI. († 1335) und Boleslaus' III. († 1352)
Kaczmarek, Romuald. (2000) - In: Regionale Aspekte der Grabmalforschung S. 63-76

46Buchbeitrag  Portal z tympanonem w fasadzie wschodniej ratusza we Wroclawiu. Przyczynek do ikonografii lwa w helmie, il. 11
Kaczmarek, Romuald. (1999) - In: FS Mieczyslaw Zlat S. 95-105

47Buchbeitrag  Das Grabmal der Margarete von Cilli (gest. 1480), Herzogin von Teschen und Glogau, in der Kollegiatkirche zu Glogau
Kaczmarek, Romuald. (1999) - In: Zbornik mednarodnega simpozija Celjski grofje, stara tema - nova spozna S. 385-395

48Artikel  Grób ksieznej Karoliny z Piastów legnicko-brzeskich w kosciele pocysterskim p.w. sw. Bartlomieja w Trzebnicy
Dabrowski, PawelGronkiewicz, StanislawKaczmarek, RomualdKrzyzanowska, MonikaKwiatkowska, BarbaraWitkowski, Jacek. (1999) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 47 (1999) S. 435-444

49Buchbeitrag  Das Grabmal Herzog Heinrichs IV. Probus (†1290) und die Bauplastik in Breslau (Wroclaw)
Kaczmarek, Romuald. (1998) - In: King John of Luxembourg (1296-1346) S. 181-188

50Artikel  Sale gotyckie w domu przy ul. Biskupa nankera nr 1 we Wroclawiu: pierwotni wlasciciele, inicjatorzy budowy, datowanie
Kaczmarek, Romuald. (1997) - In: Roczniki sztuki slaskiej Bd. 16 (1997) S. 47-57

51Buchbeitrag  Reliquien und Reliquiare: Ausprägung des Hedwigs-Kultes
Kaczmarek, RomualdWitkowski, Jacek. (1997) - In: Heilige und Heiligenverehrung in Schlesien S. 113-146

52Buchbeitrag  Nagrobki sredniowiecznych fundatorów w barokowych przebudowach cysterskich kosciolów na Slasku. Historyzm i aktualizacja. [Grabsteine mittelalterlicher Stifter in den im Barockstil umgebauten schlesischen Zisterzienserkirchen. Historismus und Gegenwartsbezug]
Kaczmarek, Romuald. (1997) - In: Krzeszów. Uswiecony Laska S. 146-153

53Buchbeitrag  Das Bild der heiligen Hedwig: Zeugnisse in der Kunst vom 13. bis zum 18. Jahrhundert
Kaczmarek, Romuald. (1996) - In: Das Bild der heiligen Hedwig in Mittelalter und Neuzeit S. 137-158

54Buchbeitrag  Michala Lukasza Leopolda Willmanna trzebnicki cykl zywota i cudów sw. Jadwigi
Kaczmarek, RomualdWitkowski, Jacek. (1995) - In: Ksiega Jadwizanska S. 297-319

55Buchbeitrag  Historia i tradycja sredniowieczna w sztuce cystersów Europy Šrodkowowschodniej (XVII-XVIII w.)
Kaczmarek, RomualdWitkowski, Jacek. (1992) - In: Cystersi w kulturze sredniowiecznej Europy S. 387-414

56Buchbeitrag  Ze studiów nad gotyckimi epitafiami obrazowymi mieszczanstwa na Slasku
Kaczmarek, Romuald. (1990) - In: Sztuka miast i mieszczalstwa XV - XVIII wieku w Europie Srodkowowschodniej S. 171-190

57Artikel  Das Grabmal des Hochmeisters des Deutschen Ordens Konrad von Feuchtwangen in der Zisterzienserinnenkirche in Trebnitz
Kaczmarek, RomualdWitkowski, Jacek. (1990) - In: Feuchtwanger Heimatgeschichte Bd. 2 (1990) S. ??

58Artikel  Das Grabmahl der Hl. Hedwig in Trzebnica (Trebnitz)
Kaczmarek, Romuald. (1986) - In: Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft Bd. 40 (1986) S. 69-91

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.