RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Kejr, Jirí«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Kejr, Jirí

RI opac: 116 Einträge

1Monographie  Die mittelalterlichen Städte in den böhmischen Ländern. Gründung - Verfassung - Entwicklung
Kejr, Jirí. - Köln [u.a.] (2009)

2Monographie  Aus Böhmens Verfassungsgeschichte: Staat, Städtewesen, Hussitentum
Kejr, Jirí. - Praha (2007)

3Monographie  Die Causa Johannes Hus und das Prozessrecht der Kirche
Kejr, Jirí. - Regensburg (2005)

4Monographie  Magistri Iohannis Hus Opera omnia. 19A: Iohannis Hus Questiones
Hus, Jan. Kejr, Jirí [Hrsg.]. - Turnhout (2004)

5Monographie  Magistri Iohannis Hus Opera omnia. 19, A: Magistri Iohannis Hus Questiones
Hus, Jan. Kejr, Jirí [Hrsg.]. - Turnhout (2004)

6Monographie  Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech eských a moravských knihoven
Kejr, Jirí. - Praha (2003)

7Monographie  Husuv proces [ Der Prozeß gegen Hus]
Kejr, Jirí. - Praha (2000)

8Monographie  Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu [ Die Appellation von Hus vom Gericht des Papstes an das Gericht Christo]
Kejr, Jirí. - Ústí nad Labem (1999)

9Monographie  Vznik mestského zrízení v ceských zemích [Die Entstehung der Stadtverfassung in den böhmischen Ländern]
Kejr, Jirí. - Praha (1998)

10Monographie  Dejiny pražské právnické univerzity [Geschichte der Prager Juristenuniversität]
Kejr, Jirí. - Praha (1995)

11Monographie  Husité
Kejr, Jirí. - Praha (1984)

12Monographie  Kvodlibentní disputace na Prazské universite = Les disputes quodlibétiques à l'Université de Prague
Kejr, Jirí. - Praha (1971)

13Monographie  Husitský právník M. Jan z Jesenice [Der hussitische Jurist Magister Johannes von Jessenicz].
Kejr, Jirí. - Prag (1965)

14Monographie  Stát, církev a spolecnost v disputacích na pražské universite v dobe Husove a husitské [Staat, Kirche und Gesellschaft in den Disputationen an der Prager Universität in Hussens und hussitischer Zeit].
Kejr, Jirí. - Prag (1964)

15Monographie  Právní život v husitské Kutné Hore [Das Gesetzesleben im hussitischen Kuttenberg]
Kejr, Jirí. - Praha (1958)

16Monographie  Pocátky dvorského soudu: príspevek k historii prekonávání feudálni rozdrobenosti ve starém ceském státe [Anfänge des Hofgerichtes]
Kejr, Jirí. - Praha (1956)

17Sammelwerk  Dve studie o husitském právnictví
Kejr, Jirí [Hrsg.]. (1954)

18Monographie  Dve studie o husitském právnictví [Zwei Studien über das hussitische Rechtswesen].
Kejr, Jirí. - Prag (1954)

19Buchbeitrag  Books by Jiri Kejr
Kejr, Jirí. (2017) - In: Studies Jirí Kejr S. 13-23

20Artikel  Master Štepán of Pálec and Jan Hus's Trial
Kejr, Jirí. (2015) - In: Kosmas Bd. 28, 2 (2015) S. 89-108

21Artikel  Konfiskace majetku katolických meštanu v husitských mestech
Kejr, Jirí. (2009) - In: Husitský Tábor Bd. 16 (2009) S. 9-58

22Artikel  Teorie soudních dukazu ve stredovekých právních a teologických naukách.
Kejr, Jirí. (2009) - In: Pravnehistorické studie Bd. 40 (2009) S. 95-114

23Buchbeitrag  K rozšírení kanonistických rukopisu v ceských zemích [The Spreading of Canonical Manuscripts in the Czech Lands.]
Kejr, Jirí. (2008) - In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV S. 363-370

24Artikel  K Husovu procesu v Kostnici
Kejr, Jirí. (2008) - In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 48 (2008) S. 11-19

25Buchbeitrag  Protihusovsky traktat "De ecclesia" a jeho autor [Das antihussitiscbe Traktat "De ecclesia" und sein Verfasser]
Kejr, Jirí. (2008) - In: FS Noemi Rejchrtová S. 183-189

26Buchbeitrag  Jan Žižka - otázky bez odpovedí [Jan Žižka - Questions without Answers.]
Kejr, Jirí. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 25-37

27Artikel  K pramenum husova procesu: Tzv. Ordo procedendi [ Zu den Quellen des Husprozesses: Die sog. Ordo procedendi]
Kejr, Jirí. (2007) - In: Pravnehistorické studie Bd. 38 (2007) S. 57-67

28Artikel  Otázka, zda má stát v cele církve teolog ci právník, ve scholastice a v husitství [Die Frage, ob an der Spitze der Kirche ein Theologe oder ein Jurist stehen soll, in der Scholastik und im Hussitentum]
Kejr, Jirí. (2007) - In: Pravnehistorické studie Bd. 38 (2007) S. 69-78

29Artikel  Dekret kostnického koncilu o suspensi pražské university [Das Dekret des Konstanzer Konzils über die Suspendierung der Prager Universität]
Kejr, Jirí. (2007) - In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 47 (2007) S. 43-48

30Artikel  Husitské ucení o pokání a zpovedi.
Kejr, Jirí. (2006) - In: Husitský Tábor Bd. 15 (2006) S. 35-70

31Artikel  Trest smrti v husitské revoluci [ Die Todesstrafe in der hussitischen Revolution]
Kejr, Jirí. (2005) - In: Pravnehistorické studie Bd. 37 (2005) S. 71-87

32Artikel  Die mittelalterlichen Synoden in Böhmen und Mähren
Kejr, Jirí. (2005) - In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung Bd. 91 (2005) S. 767-770
http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN602167337_0091&DMDID=DMDLOG_0028

33Buchbeitrag  Die Urkunde als Beweismittel im Gerichtsverfahren im mittelalterlichen Böhmen
Kejr, Jirí. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe S. 51-58

34Artikel  Právní dejiny stredoveku dnes - a co dále? [Mittelalterliche Rechtsgeschichte heute - wie weiter?]
Kejr, Jirí. (2004) - In: Cesky casopis historicky Bd. 102 (2004) S. 552-567

35Buchbeitrag  Poenitantiale Werke böhmischer Herkunft
Kejr, Jirí. (2003) - In: FS Knut Wolfgang Nörr S. 431-444

36Buchbeitrag  Das böhmische Städtewesen und das "Nürnberger Recht"
Kejr, Jirí. (2002) - In: FS Peter Johanek (2002) S. 113-124

37Buchbeitrag  Husuv proces z hlediska práva kanonického [Der Hus-Prozeß aus dem Blickwinkel des kanonischen Rechts].
Kejr, Jirí. (2001) - In: Jan Hus na prelomu tisíciletí S. 303-311

38Artikel  Príspevek ceské kodikologie k právní historii. Zpráva o stavu bádání. [Beitrag der tschechischen Handschriftenforschung zur Rechtsgeschichte]
Kejr, Jirí. (2000) - In: Pravnehistorické studie Bd. 35 (2000) S. 201-223

39Buchbeitrag  M. Štepán z Pálce a Husuv proces
Kejr, Jirí. (2000) - In: M. Jan Hus a M. Štepán z Pálce S. 14-30

40Buchbeitrag  Skrzicziek me fecit. K miniature v rukopisu Dekretu Gratianova v Knihovne Metropolitní kapituly pražské, sign.I.1 [Skrzicziek me fecit. Zur Miniatur in der Handschrift des Decretum Gratiani in der Bibliothek des Prager Metropolitan-Kapitels, Sign. I.1]
Kejr, Jirí. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) S. 472-482

41Artikel  Husuv proces z hlediska práva kanonického [Der Hus-Prozeß aus dem Blickwinkel des kanonischen Rechts].
Kejr, Jirí. (2000) - In: Theologická revue Bd. 71 (2000) S. 33-39

42Artikel  Stav a potreby bádání o husitství
Kejr, Jirí. (1999) - In: Husitský Tábor Bd. 12 (1999) S. 89-93

43Buchbeitrag  Johannes Hus als Rechtsdenker
Kejr, Jirí. (1997) - In: Jan Hus. Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen S. 213-226

44Artikel  Pocátky a upevnení stavovského zrízení v cechách [ Anfänge und Stabilisierung der ständischen Verfassung in Böhmen]
Kejr, Jirí. (1997) - In: Pravnehistorické studie Bd. 34 (1997) S. 63-94

45Artikel  Právní kultura ceského stredoveku [Die Rechtskultur Böhmens im Mittelalter]
Kejr, Jirí. (1996) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje Bd. 31 (1996) S. 7-25

46Buchbeitrag  Die Prager Vorträge von Uberto de Lampugnano
Kejr, Jirí. (1996) - In: FS Rudolf Weigand (1996) S. 248-269

47Buchbeitrag  Art. Sobeslav II., Herzog von Böhmen (1173-1179)
Kejr, Jirí. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 2017-2018

48Buchbeitrag  Art. Sobeslav I., Herzog von Böhmen (1125-1140)
Kejr, Jirí. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 2017

49Buchbeitrag  Jan Hus jako právní myslitel
Kejr, Jirí. (1995) - In: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi S. 197-207

50Buchbeitrag  Böhmen zur Zeit Friedrich Barbarossas
Kejr, Jirí. (1994) - In: Kaiser Friedrich Barbarossa. Landesausbau S. 101-113

51Buchbeitrag  Princivalli Mediolanensis Lectura super Decretum
Kejr, Jirí. (1994) - In: Miscellanea Luigi Prosdocimi Tl. 1 S. 549-560

52Buchbeitrag  Husovy kvestie [Die Quaestiones des Johannes Hus]
Kejr, Jirí. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) S. 297-316

53Buchbeitrag  Jeden z neprátel husitství - knez Šimon Burda
Kejr, Jirí. (1992) - In: FS Ivan Hlavácek S. 157-165

54Buchbeitrag  Böhmen und das Reich unter Friedrich I.
Kejr, Jirí. (1992) - In: Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen S. 241-289
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/16644/10485

55Buchbeitrag  Anfänge der ständischen Verfassung in Böhmen
Kejr, Jirí. (1992) - In: Die Anfänge der ständischen Vertretungen S. 177-217

56Artikel  Sporé otázky v bádání o tzv. Maiestas Carolinae [ Strittige Fragen in den Forschungen über die sog. Maiestas Carolina]
Kejr, Jirí. (1992) - In: Pravnehistorické studie Bd. 32 (1992) S. 53-82

57Artikel  O ríšském knížectví pražského biskupa.
Kejr, Jirí. (1991) - In: Cesky casopis historicky Bd. 89 (1991) S. 481-492

58Artikel  Ursprung und Entwicklung von Stadt- und Marktrecht in Böhmen und Mähren
Kejr, Jirí. (1990) - In: Bohemia Bd. 31 (1990) S. 270-282
https://www.bohemia-online.de

59Artikel  Korunovace krále Vladislava II. [Die Krönung König Wladislaw II.]
Kejr, Jirí. (1990) - In: Cesky casopis historicky Bd. 88 (1990) S. 641-660

60Artikel  Princivalli Mediolanensis "Lectura super Decretum"
Kejr, Jirí. (1989 - 1990) - In: Studie o rukopisech Bd. 27 (1989/90) S. 3-14

61Artikel  Sbírka projevu z doby rozkvetu prazské právnické univerzity [Collection of speeches from the time when Prague's Law University flourished]
Kejr, Jirí. (1989) - In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 29 (1989) S. 15-69

62Buchbeitrag  Die sogenannte Maiestas Carolina. Forschungsergebnisse und Streitfragen
Kejr, Jirí. (1989) - In: FS Heinz Stoob (1989) S. 79-122

63Buchbeitrag  The medieval canon law in manuscripts of Bohemian libraries
Kejr, Jirí. (1988) - In: Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law S. 153-168

64Artikel  Žalobní clánky proti Milícovi z Kromeríže
Kejr, Jirí. (1988 - 1991) - In: Husitský Tábor Bd. 10 (1988/91) S. 181-189

65Artikel  Trhy a trhové vsi v Cechách a na Morave [Märkte und Marktsiedlungen in Böhmen und Mähren]
Kejr, Jirí. (1987) - In: Pravnehistorické studie Bd. 28 (1987) S. 9-44

66Artikel  Ein hussitisches Lied vom Konstanzer Konzil
Kejr, Jirí. (1986) - In: Konstanzer Almanach Bd. 32 (1986) S. 45-57

67Artikel  Díla prazskych mistru v rukopisech knihovny Corpus Christi College, Cambridge [The Works of Prague Masters in the Manuscripts of the Library of Corpus Christi College, Cambridge]
Kejr, Jirí. (1986) - In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 26 (1986) S. 109-148

68Artikel  Ceská otázka na basilejském koncilu [Die böhmische Frage auf dem Baseler Konzil]
Kejr, Jirí. (1985) - In: Husitský Tábor Bd. 8 (1985) S. 107-132

69Artikel  Prameny a literatura kanonickeho prava ve stredovekych soupisech knihoven v ceskych zemich [Quellen und Literatur des kanonischen Rechts in den mittelalterlichen Verzeichnissen in den böhmischen Ländern]
Kejr, Jirí. (1985) - In: Studie o rukopisech Bd. 24 (1985) S. 7-69

70Artikel  Die verfassungsrechtliche Stellung der Städte und des Bürgertums im böhmischen Staat der Premysliden
Kejr, Jirí. (1984) - In: Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus Bd. 8 (1984) S. 225-248

71Buchbeitrag  Pravni vzdelanost v Cechách v dobe Karlove [Die Jurisprudenz in Böhmen im Zeitalter Karls]
Kejr, Jirí. (1984) - In: Karolus Quartus S. 127-134

72Buchbeitrag  Art. Prag
Kejr, Jirí. (1984) - In: HRG Tl. 3 S. Sp. 1854-1861

73Artikel  Bitva u Vyšehradu roku 1420 [Die Schlacht um den Vyšehrad im Jahre 1420]
Kejr, Jirí. (1984) - In: Husitský Tábor Bd. 6/7 (1984) S. 123-144

74Artikel  Der Apparat zu den Klementinen von Bernardus Maynardi
Kejr, Jirí. (1983) - In: Bulletin of Medieval Canon Law Ser. NS, Bd. 13 (1983) S. 49-56

75Artikel  Zur Bauernfrage im Hussitentum
Kejr, Jirí. (1983) - In: Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus Bd. 7 (1983) S. 50-77

76Artikel  Neznámy aparát ke Klementinám [Ein unbekannter Apparat zu den Clementinae]
Kejr, Jirí. (1982) - In: Studie o rukopisech Bd. 21 (1982) S. 61-72

77Artikel  Kanonistické doplnky k soupisu rukopisu knihovny metropolitní kapituly prazské [Kanonistische Ergänzungen zum Handschriftenverzeichnis der Bibliothek des Metropolitankapitels in Prag]
Kejr, Jirí. (1982) - In: Studie o rukopisech Bd. 21 (1982) S. 3-59

78Buchbeitrag  Zur Entstehung des städtischen Standes im hussitischen Böhmen
Kejr, Jirí. (1980) - In: Städte und Ständestaat S. 195-213

79Artikel  Kdo je "Parisiensis" ve spisech Husovych? [Qui est "Parisiensis" dans les oeuvres de Hus?]
Kejr, Jirí. (1979) - In: Studie o rukopisech Bd. 18 (1979) S. 3-27

80Artikel  [Die Stadtverfassung im böhmischen Staat im 13. Jh.]
Kejr, Jirí. (1979) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 27 (1979) S. 226-252

81Artikel  O tzv. bezprostrední podrízenosti Moravy rísi [Über die sog. Reichunmittelbarkeit Mährens]
Kejr, Jirí. (1978) - In: Sborník archivních prací Bd. 28 (1978) S. 233-291

82Artikel  Maiestas Carolina v dochovanych rikopisech [Die Maiestas Carolina in den überlieferten Handschriften]
Kejr, Jirí. (1978) - In: Studie o rukopisech Bd. 17 (1978) S. 3-39

83Artikel  Tábor a pražská univerzita
Kejr, Jirí. (1978) - In: Husitský Tábor Bd. 2 (1978) S. 47-54

84Buchbeitrag  Cesky stat a pravo v predhusitske dobe [Der böhmische Staat und das Recht in vorhussitischer Zeit]
Kejr, Jirí. (1978) - In: Jenštejn 1977 S. 21-34

85Artikel  Moznosti a meze pravnohistorickeho badani o pocatcich mest [Möglichkeiten und Grenzen der rechtshistorischen Forschung über die Anfänge der Städte]
Kejr, Jirí. (1977) - In: Pravnehistorické studie Bd. 20 (1977) S. 177-203

86Artikel  Nad pocatky nasich mest [Erwägung über die Anfänge unserer Städte]
Kejr, Jirí. (1976) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 24 (1976) S. 377-401

87Artikel  Päpstliche Urkunden und Anfänge des Städtewesens in Böhmen und Mähren
Kejr, Jirí. (1976) - In: Folia diplomatica Bd. 2 (1976) S. 51-63

88Buchbeitrag  Hermanni de Praga Concordantia Decretalium cum Decretis
Kejr, Jirí. (1976) - In: Mélanges G. Fransen Tl. 2 S. 1-15

89Artikel  Právnické dílo M. Friedricha Eppinge [Das juristische Werk des Magisters Friedrich Eppinge].
Kejr, Jirí. (1976) - In: Studie o rukopisech Bd. 15 (1976) S. 3-11

90Artikel  Rosarius - domnelé dílo slovenského husity [Rosarius oeuvre prétendue d'un hussite de Slovaquie]
Kejr, Jirí. (1975) - In: Studie o rukopisech Bd. 14 (1975) S. 83-110

91Buchbeitrag  Die Anfänge der Stadtverfassung und des Stadtrechts in den Böhmischen Ländern
Kejr, Jirí. (1975) - In: Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters S. 439-470
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/16226/10082

92Buchbeitrag  Cisar Friedrich Barbarossa jako pan zapadoè'eské provincie sedlecké (loketské) [Kaiser Friedrich Barbarossa als Herr der westböhmischen Provinz Zettlitz (Elbogen)]
Kejr, Jirí. (1975) - In: FS Václav Vanecek S. 11-27

93Artikel  [Wogastburk - burgum?]
Kejr, Jirí. (1974) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 22 (1974) S. 399-410

94Buchbeitrag  Burgus und burgensis in den böhmischen Ländern
Kejr, Jirí. (1972) - In: FS Edith Ennen (1972) S. 210-233

95Buchbeitrag  Die Entstehung der Stadtverfassung von Tabor
Kejr, Jirí. (1972) - In: FS Hermann Heimpel Tl. 2 S. 686-712

96Buchbeitrag  Stredoveká právni veda
Kejr, Jirí. (1972) - In: Kultura stredoveku. Nekolik pohledu do strdoveké kultury S. 65-85

97Buchbeitrag  Organisation und Verwaltung des königlichen Städtewesens in Böhmen zur Zeit der Luxemburger
Kejr, Jirí. (1972) - In: Stadt und Stadtherr im 14. Jahrhundert S. 79-96

98Artikel  Eine Quaestionsammlung Prager Herkunft
Kejr, Jirí. (1971) - In: Folia diplomatica Bd. 1 (1971) S. 145-151
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a074347.pdf

99Buchbeitrag  Das Hussitentum und das kanonische Recht
Kejr, Jirí. (1971) - In: Proceedings of the Third International Congress of Medieval Canon Law S. 191-204

100Artikel  O forme disputace na prazske universite [Über die Form der Disputation an der Prager Universität]
Kejr, Jirí. (1970 - 1971) - In: Strahovská knihovna Bd. 5/6 (1970/71) S. 181-189

101Artikel  Zwei Studien über die Anfänge der Städteverfassung in den böhmischen Ländern
Kejr, Jirí. (1969) - In: Historica Bd. 16 (1969) S. 81-142

102Buchbeitrag  Les privilèges des villes de Bohême depuis les origines jusqu'aux guerres hussites (1419)
Kejr, Jirí. (1968) - In: Les libertés urbaines et rurales S. 127-160

103Artikel  Apparat au Decret de Gratien "Ordinaturus", source de la "Summa Decretorum" de Huguccio
Kejr, Jirí. (1967) - In: Studia Gratiana Bd. 12 (1967) S. 143-164

104Buchbeitrag  Právo a právní prameny v Husove díle [Das Recht und die Rechtsquellen in Hussens Werk].
Kejr, Jirí. (1966) - In: Husuv sborník S. 84-94

105Buchbeitrag  Manuscrits, éditions et traductions du projet
Kejr, Jirí. (1966) - In: Cultus Pacis S. 75-82

106Artikel  Ke zdrojum husitských názoru na teorii soudních dukazu [Zu den Quellen der hussitischen Ideen zur Theorie der Gerichtsbeweise].
Kejr, Jirí. (1965) - In: Pravnehistorické studie Bd. 11 (1965) S. 9-15

107Buchbeitrag  La genèse de l'apparat "ordinaturus" au décret de Gratien
Kejr, Jirí. (1965) - In: Proceedings of the 2nd International Congress of medieval canon law S. 45-53

108Buchbeitrag  Zur Entstehungsgeschichte des Hussitentums
Kejr, Jirí. (1965) - In: Die Welt zur Zeit des Konstanzer Konzils S. 47-61
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/16242/10098

109Buchbeitrag  Tractatus pacis toti christianitati fiendae
Kejr, Jirí. (1964) - In: The universal peace organization of king George of Bohemia S. 69-82

110Artikel  Husitská ideologie a problémy jejího studia [Die hussitische Ideologie und Probleme ihres Studiums].
Kejr, Jirí. (1963) - In: Pravnehistorické studie Bd. 9 (1963) S. 289-301

111Artikel  Deklarace pražské university z 10. br(ezna 1417 o prijímání pod obojí a její historické pozadí.
Kejr, Jirí. (1961) - In: Sbornik historicky Bd. 8 (1961) S. 133-154

112Artikel  Z disputací na prazské universite v dobe Husove a husitské [Aus den Disputationen an der Prager Universität in Hussens und hussitischer Zeit].
Kejr, Jirí. (1960) - In: Sbornik historicky Bd. 7 (1960) S. 47-78

113Artikel  Právnické otázky Husova quodlibetu [Rechtsfragen in Hussens Quodlibet].
Kejr, Jirí. (1959) - In: Pravnehistorické studie Bd. 5 (1959) S. 33-47

114Artikel  [Das Quodlibet M. Prokops von Kladruby aus dem Jahre 1417]
Kejr, Jirí. (1958) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 2 (1958) S. 27-48

115Artikel  M. Jan Hus o právnictví [Magister Johannes Hus über das Rechtswesen].
Kejr, Jirí. (1955) - In: Pravnehistorické studie Bd. 1 (1955) S. 83-100

116Artikel  Ctyri prazské artikuly z konce cervence 1420 [Die Vier Prager Artikel vom Ende Juli 1420]
Kejr, Jirí. (1952) - In: Jihocesky sborník historicky Bd. 21 (1952) S. 13-18

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.