RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Kloczowski, Jerzy«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Kloczowski, Jerzy

RI opac: 155 Einträge

1Monographie  Klöster und Orden im mittelalterlichen Polen
Kloczowski, Jerzy. - Osnabrück (2013)

2Monographie  Wspólnoty zakonne w sredniowiecznej Polsce
Kloczowski, Jerzy. - Lublin (2010)

3Sammelwerk  East-Central Europe in European History. Themes and debates
Kloczowski, JerzyLaszkiewicz, Hubert [Hrsg.]. - Lublin (2009)

4Monographie  Polska prowincja dominikanska w sredniowieczu i Rzeczypospolitej Obojga (wielu) Narodów
Kloczowski, Jerzy. - Warszawa (2008)

5Sammelwerk  Europe Centrale entre l'est at l'ouest = East Central Europe between East and West
Kloczowski, Jerzy [Hrsg.]. - Lublin (2005)

6Sammelwerk  Histoire de l'Europe du Centre-Est
Aleksiun, NataliaBeauvois, DanielDucreux, Marie-ÉlizabethKloczowski, JerzySamsonowicz, HenrykWandycz, Piotr Stefan. - Paris (2004)

7Sammelwerk  Dominikanie w srodkowej Europie w XIII-XV wieku: Aktywnosc' duszpasterska i kultura intelektualna
Kloczowski, JerzySpiez, Jan Andrzej [Hrsg.]. - Poznán (2002)

8Sammelwerk  Milenium synodu-zjazdu gnieznienskiego
Kloczowski, Jerzyu.a. [Hrsg.]. - Lublin (2001)

9Sammelwerk  Historia Europy Srodkowo-Wschodniej
Kloczowski, Jerzy [Hrsg.]. - Lublin (2000)

10Sammelwerk  Christianity in East Central Europe, 2. Late Middle Ages / La Chretienté en Europe du Centre-Est. Le Bas Moyen Âge. Proceedings of the Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée, Lublin 1996
Kloczowski, JerzyKras, PawelPolak, Wojciech [Hrsg.]. - Lublin (1999)

11Monographie  Mlodsza Europa: Europa Srodkowo-Wschodnia w kregu cywilizacji chrzescijanskiej sredniowiecza [ Junges Europa. Ostmitteleuropa im Umkreis der christlichen mittelalterlichen Zivilisation]
Kloczowski, Jerzy. - Warszawa (1998)

12Sammelwerk  La Pologne dans l'eglise médiévale
Kloczowski, Jerzy. - Aldershot [u.a.] (1993)

13Sammelwerk  Histoire religieuse de la Pologne
Kloczowski, Jerzy [Hrsg.]. - Paris (1987)

14Sammelwerk  Chrystianizacja Litwy
Kloczowski, Jerzy [Hrsg.]. - Kraków (1987)

15Monographie  U zródel Polski
Kloczowski, JerzySamsonowicz, Henryk. - Warszawa (1985)

16Monographie  Europa slowianska w XIV - XV wieku
Kloczowski, Jerzy. - Warszawa (1984)

17Sammelwerk  Franciszkanie w Polsce saredniowiecznej, Bd. 1: Franciszkanie na ziemiach polskisch
Kloczowski, Jerzy [Hrsg.]. - Kraków (1983)

18Sammelwerk  Zakony franciszkanskie w Polsce (Vol. 1-3)
Kloczowski, Jerzy [Bearb.]. - Kraków (1983 - 1989)

19Sammelwerk  The Christian Community in Medieval Poland. Anthologies
Kloczowski, Jerzy [Hrsg.]. - Wroclaw (1981)

20Sammelwerk  The Christian Community of Medieval Poland
Kloczowski, Jerzy [Hrsg.]. - Wroclaw (1981)

21Sammelwerk  Storia del christianesimo in Polonia
Kloczowski, Jerzy [Hrsg.]. - Bologna (1980)

22Sammelwerk  Studia nad historia dominikanów w Polsce 1222-1972 [Studien zur Geschichte der Dominikaner in Polen 1222-1972]. Bd. 1
Kloczowski, Jerzy [Hrsg.]. - Warszawa (1975)

23Monographie  Dominikanie Polscy na Slasku w XIII - XIV wieku [Die polnischen Dominikaner in Schlesien im 13. und 14. Jahrhundert]
Kloczowski, Jerzy. - Lublin (1956)

24Buchbeitrag  O debatach historyków wokól przemian w chrzescijanstwie sredniowiecznym
Kloczowski, Jerzy. (2015) - In: FS Izabela Skierska S. 111-113

25Buchbeitrag  Osiemsetlecie dominikanów w Polsce i prohlematyka miejsca tej zakonnej wspólnoty w bistorii polskiej demokracji
Kloczowski, Jerzy. (2014) - In: FS Maria Koczerska S. 150-155

26Buchbeitrag  Die "Neue Christenheit" im 12. Jahrhundert: Von Skandinavien bis zum Balkan
Kloczowski, Jerzy. (2010) - In: Die Geschichte des Christentums 5 S. 326-348

27Buchbeitrag  Die Ausbreitung des Christentums von der Adria bis zur Ostsee: Christianisierung der Slawen, Skandinavier und Ungarn zwischen dem 9. und dem 11. Jahrhundert
Kloczowski, Jerzy. (2010) - In: Die Geschichte des Christentums 4 S. 883-920

28Buchbeitrag  Die lateinische Christenheit im Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert. Die Länder der westlichen Christenheit. VI. Ostmittel-und Nordeuropa
Kloczowski, Jerzy. (2010) - In: Die Geschichte des Christentums 7 S. 415-438

29Buchbeitrag  Die lateinische Christenheit im Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert. Die Dissidenten. III. Das Erbe des Jan Hus
Kloczowski, Jerzy. (2010) - In: Die Geschichte des Christentums 7 S. 461-473

30Buchbeitrag  Wprowadzenie [Introduction]
Kloczowski, Jerzy. (2010) - In: Przestrzen religijna Europy Srodkowo-Wschodniej w sredniowieczu S. 9-12

31Buchbeitrag  Die Konsolidierung der "Neuen Christenheit" im 13. Jahrhundert
Kloczowski, Jerzy. (2010) - In: Die Geschichte des Christentums 5 S. 688-715

32Buchbeitrag  Die christlichen Reiche in Auseinandersetzung mit der Kirche: Der Investiturstreit und sein Ergebnis
Parisse, MichelKloczowski, Jerzy. (2010) - In: Die Geschichte des Christentums 5 S. 88-135

33Buchbeitrag  Die anderen orientalischen Kirchen, II. Die byzantinisch- slawische Christenheit: ein labiles Geflecht
Kloczowski, Jerzy. (2010) - In: Die Geschichte des Christentums 6 S. 247-263

34Buchbeitrag  Die Entwicklung der Kirchen Mittelost- und Nordeuropas
Kloczowski, Jerzy. (2010) - In: Die Geschichte des Christentums 6 S. 771-811

35Buchbeitrag  The Dominican Order and the beginnings of higher education in the Polish Lands
Kloczowski, Jerzy. (2009) - In: Central and Eastern Europe in the middle ages. A cultural history S. 64-81

36Buchbeitrag  Miejsce Czech i Polski w sredniowiecznej rzeczypospolitej chrzescijanskiej.
Kloczowski, Jerzy. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 17-22

37Buchbeitrag  Wokólproblematyki Europy barbarzynskiej i chrzescijanskiej
Kloczowski, Jerzy. (2008) - In: FS Karol Modzelewski S. 75-80

38Buchbeitrag  Jacques Le Goff i jego historia relígijna wieków srednich
Kloczowski, Jerzy. (2007) - In: FS Urszula Borkowska S. 247-254

39Buchbeitrag  Jak badac historiedominikanów w Polsce przedrozbiorowej? Trocheuwag i obserwacji co do znaczenia i programu przyszlych badan i ich miejsca w historiografii polskiej.
Kloczowski, Jerzy. (2006) - In: Dzieje dominikanow w Polsce XIII - XVIII wiek. Historiografia i warsztat badawczy historyka S. 11-25

40Buchbeitrag  Klasztor dominikanski w Lublinie w pierwszych wiekach swego istnienia w ramach prowincji polskiej (stulecia XIII-XVI)
Kloczowski, Jerzy. (2006) - In: Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury S. 23-58

41Buchbeitrag  The Christianisation of the Baltic Region against the background of the medieval christianisation of Europe
Kloczowski, Jerzy. (2004) - In: Christianization of the Baltic Region S. 9-20

42Buchbeitrag  Najstarszy klasztor lubelski i jego poczatkowe dzieje
Kloczowski, Jerzy. (2004) - In: FS Wieslaw Müller S. 11-16

43Buchbeitrag  Zakon dominikanski i poczatki wyzszego szkolnictwa na ziemiach polskich
Kloczowski, Jerzy. (2003) - In: Dominikanie. Gdansk, Polska, Europa S. 67-88

44Buchbeitrag  Chrzescijan'stwo w zachodnioeuropejskim kregu cywilizacyjnym w XIV-XV wieku [Christianity in Western Europe in the 14th and 15th centuries]
Kloczowski, Jerzy. (2003) - In: Schylek sredniowiecznej Europy S. 109-133

45Buchbeitrag  Patriotyzm polski w dlugim trwani
Kloczowski, Jerzy. (2003) - In: Patriotyzm wczoraj i dzis S. 105-117

46Buchbeitrag  Roman catholic foundation
Kloczowski, Jerzy. (2003) - In: The Polish Cultural and Scientific Heritage at the Dawn of the Third Millennium S. 115-140

47Buchbeitrag  Les débuts des dominicains en Pologne
Kloczowski, Jerzy. (2002) - In: Studi Girolamo Arnaldi (2002) Tl. 1 S. 269-276

48Buchbeitrag  Dominikanie w srodkowo-wschodniej Europie i ich kultura intelektualna oraz pastoralna w wiekach srednich. [Les Dominicains en Europe centrale et de l'est et leur culture intellectuelle et pastorale au Moyen Âge.]
Kloczowski, Jerzy. (2002) - In: Dominikanie w srodkowej Europie w XIII-XV wieku S. 153-171

49Buchbeitrag  Problem mendykantów i kaznodziejstwa w Polsce sredniowiecznej
Kloczowski, Jerzy. (2001) - In: FS Stanislaw Bylina S. 145-149

50Buchbeitrag  U poczatków naszej Europy: lacinska 'christianitas' okolo 1000 roku i kierunki zachodzacych w niej zmian [The beginnings of Latin Europe: christianitas around 1000 and directions of changes]
Kloczowski, Jerzy. (2001) - In: Polska na przelomie I i II tysiaclecia. Materialy sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki S. 65-75

51Buchbeitrag  Balance de la primera evangelización de la Europa del Nordeste
Kloczowski, Jerzy. (2001) - In: Dos mil años de evangelización, los grandes ciclos evangelizadores S. 251-258

52Buchbeitrag  The westernization of east-central Europe in the fourteenth and fifteenth centuries
Kloczowski, Jerzy. (2001) - In: FS Tore Nyberg S. 169-177

53Buchbeitrag  La papauté et l'Europe du Centre-Est en formation (IXe-XIe siècles)
Kloczowski, Jerzy. (2001) - In: Il Papato e l'Europa S. 99-108

54Buchbeitrag  Gniezno 1000 roku w europejskim kontekscie
Kloczowski, Jerzy. (2001) - In: Milenium synodu-zjazdu gnieznienskiego S. 89-100

55Buchbeitrag  Art. Poland
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 1159-1160

56Buchbeitrag  Art. Piast
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 1135

57Buchbeitrag  Art. Jakub of Paradyz († 1464)
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 1 S. 753

58Buchbeitrag  Art. Stanislas of Cracow
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 1380

59Buchbeitrag  Art. Novogrodek
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 1033

60Buchbeitrag  Art. New Christendom
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 1013-1014

61Buchbeitrag  Dominikanie prowincji polskiej w wiekach srednich i ich okregi klasztorne
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Kosciól, Kultura, Spoleczenstwo. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozytnych S. 55-62

62Buchbeitrag  Unia polsko-litewska
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Historia Europy Srodkowo-Wschodniej S. 80-87

63Buchbeitrag  Art. Pawel Wlodkowicz of Brudzenia (c. 1370-after 1434)
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 1103

64Buchbeitrag  Art. Jagiellonians
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 1 S. 753

65Buchbeitrag  Art. Premyslids
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 1181-1182

66Buchbeitrag  Cystersi w Europie srodkowowschodniej wieków srednich
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Cystersi w spoleczenstwie Europy Srodkowej S. 27-53

67Buchbeitrag  Chrzescijanstwo w Europie Srodkowowschodniej i budowa organizacji koscielnej.
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Ziemie polskie w X wieku S. 3-17

68Buchbeitrag  Les cisterciens en Europe du Centre-Est au Moyen Âge
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Unanimité et diversité cisterciennes S. 421-439

69Buchbeitrag  Art. Pomerania
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 1163-1164

70Artikel  Balance de la primera cristianización de la Europa del nordeste
Kloczowski, Jerzy. (2000) - In: Anuario de Historia de la Iglesia Bd. 9 (2000) S. 109-114

71Buchbeitrag  Klosterkreise in der polnischen Dominikanerprovinz im Mittelalter
Kloczowski, Jerzy. (1999) - In: FS Kaspar Elm S. 533-542

72Buchbeitrag  Les mendiants en Europe du Centre-Est au Moyen Âge: les problèmes de leurs fonctions et leur importance
Kloczowski, Jerzy. (1999) - In: Christianity in East Central Europe 2 S. 440-466

73Buchbeitrag  Rzym chrzescijanski w Europie Srodkowo-Wschodniej XIII-XV wieku
Kloczowski, Jerzy. (1999) - In: Czlowiek - nauka - wiara. Materialy S. 169-178

74Buchbeitrag  Occidentalisation et christianisation de l'Europe du Centre-Est aux XIV-XV siècles
Kloczowski, Jerzy. (1997) - In: Mélanges Jean Delumeau S. 34-42

75Buchbeitrag  Czlowiek w spolecznosciach religijnych sredniowiecza
Kloczowski, Jerzy. (1997) - In: Czlowiek w spoleczenstwie sredniowiecznym S. 89-96

76Buchbeitrag  L'essor de l'Europe du centre-est et les transformations en Europe byzantino-slave de l'est
Kloczowski, Jerzy. (1996) - In: XIVe et XVe siècles. Crises et genèses S. 423-539

77Buchbeitrag  Art. Polen
Kloczowski, Jerzy. (1996) - In: Theologische Realenzyklopädie Tl. 26 S. 758-778

78Buchbeitrag  Klasztor dominikanski w Krakowie w polskiej prowincji dominikanskiej w XIII-XVI stuleciu
Kloczowski, Jerzy. (1995) - In: FS Jerzy Wyrozumski S. 39-46

79Buchbeitrag  Les lieux du pouvoir ecclésiastique en Pologne médiévale
Kloczowski, Jerzy. (1995) - In: Lieux de pouvoir au Moyen Âge et à l'époque moderne S. 131-140

80Buchbeitrag  Czesi i Polacy w polskiej prowincji dominikanskiej w XIII wieku [Die Tschechen und die Polen in der polnischen Dominikanerprovinz im 13. Jahrhundert].
Kloczowski, Jerzy. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) S. 69-83

81Buchbeitrag  Dominicans of the Polish province in the Middle Ages
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 73-118

82Buchbeitrag  L'Europe Centrale et Orientale à l'époque de Lyon II
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 503-515

83Buchbeitrag  The church and the nation: the example of the Mendicants in thirteenth-century Poland
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 47-55

84Buchbeitrag  Avignon et la Pologne à l'époque d'Urbain V et de Grégoire XI (1362-1378)
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 533-540

85Buchbeitrag  Les Karaïmes (Karaïtes) en Pologne-Lituanie
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: FS Henri Dubois S. 501-504

86Buchbeitrag  Italie et les cultures des élites ecclésiastiques de la Pologne au XVe siècle
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 149-164

87Buchbeitrag  La Pologne et la christianisation de la Lituanie
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 137-157

88Buchbeitrag  Les Mendiants et la passion du Christ dans la Pologne médiévale
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 33-40

89Buchbeitrag  Les paroisses en Bohême en Hongrie et en Pologne (X-XIII siècles)
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 187-198

90Buchbeitrag  La province ecclésiastique de la Pologne et ses évêques
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 437-444

91Buchbeitrag  The Brothers Minor in medieval Poland
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 94-108

92Buchbeitrag  L'érémitisme dans le territoires Slaves Occidentaux
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 330-354

93Buchbeitrag  Les chanoines en Pologne aux XI-XIIe siècles
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 66-70

94Buchbeitrag  Les Cisterciens en Pologne du XIIe au XIIIe siècle
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 111-134

95Buchbeitrag  L'Observance en Europe Centrale-Orientale au XVe siècle
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 171-191

96Buchbeitrag  La vie monastique en Pologne et en Bohême aux XI-XII siècles (jusqu' à la moitié du XII siècle)
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 153-169

97Buchbeitrag  Christianisation de la Pologne
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 75-86

98Buchbeitrag  Panorama geografico, cronologico e statistico sulla distribuzione degli "studia" degli Ordini Mendicanti
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 127-149

99Buchbeitrag  Les Chartreux et la Pologne médiévale
Kloczowski, Jerzy. (1993) - In: Kloczowski, La Pologne dans l'eglise médiévale S. 295-309

100Buchbeitrag  Saint Adalbert, patron de la Pologne, de la Bohême et de la Hongrie
Kloczowski, Jerzy. (1992) - In: Florilège Pierre-Roger Gaussin S. 145-149

101Buchbeitrag  U zrodel polskiej demokracji: demokracja dominikanska [Aux sources dc la démocratie polonaise = la democratie dominicaine]
Kloczowski, Jerzy. (1992) - In: FS Bronislaw Geremek (1992) S. 191-197

102Buchbeitrag  Les moines et les chanoines réguliers en Europe du Centre-Est et du Nord
Kloczowski, Jerzy. (1991) - In: Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux S. 221-223

103Buchbeitrag  The church and the nation: the example of the mendicants in thirteenth-century Poland
Kloczowski, Jerzy. (1990) - In: Faith and Identity. Christian Political Experience S. 47-55

104Buchbeitrag  The Thousand-Year-Long History of Christianity in Poland
Kloczowski, Jerzy. (1990) - In: Nation, church, culture S. 239-254

105Buchbeitrag  Les ordres mendiants en Europe de centre-est et du nord
Kloczowski, Jerzy. (1990) - In: L'Eglise et le peuple chrétien dans les pays de l'Europe du Centre-Est et du Nord S. 187-200
http://www.persee.fr/articleAsPDF/efr_0000-0000_1990_act_128_1_3760/article_efr_0000-0000_1990_act_128_1_3760.pdf?mode=light

106Buchbeitrag  Gouvernement central de l'Eglise et nations périphériques: quelques remarques concernant le cas de la Pologne au XIVe siècle
Kloczowski, Jerzy. (1990) - In: L'Eglise et le peuple chrétien dans les pays de l'Europe du Centre-Est et du Nord S. 317-319
http://www.persee.fr/articleAsPDF/efr_0000-0000_1990_act_128_1_3772/article_efr_0000-0000_1990_act_128_1_3772.pdf?mode=light

107Buchbeitrag  La Pologne et la Christianisation de la Lituanie
Kloczowski, Jerzy. (1989) - In: La cristianizzazione della Lituania S. 137-157

108Buchbeitrag  Art. Franziskaner. B. Verbreitung in den übrigen Ländern Europas. VII. Polen
Kloczowski, Jerzy. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 817-818

109Artikel  Christianisation de la Pologne.
Kloczowski, Jerzy. (1988 - 1989) - In: Harvard Ukrainian studies Bd. 12/13 (1988/89) S. 75-86

110Buchbeitrag  Innocent III et les pays chrétiens autour de la mer Baltique
Kloczowski, Jerzy. (1987) - In: Mélanges Mollat Tl. 1 S. 163-170

111Buchbeitrag  Les chartreux et la Pologne médiévale
Kloczowski, Jerzy. (1986) - In: La Naissance des Chartreuses. Actes du VIe Colloque S. 295-309

112Buchbeitrag  Louis the Great as king of Poland as seen in the chronicle of Janko of Czarnków
Kloczowski, Jerzy. (1986) - In: Louis the Great, king of Hungary and Poland S. 129-154

113Buchbeitrag  L'Observance en Europe centrale-orientale au XVe siècle
Kloczowski, Jerzy. (1985) - In: Il rinnovamento del francescanesimo l'osservanza S. 169-191

114Buchbeitrag  Introduction à l'histoire socio-religieuse de la Pologne depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours
Kloczowski, Jerzy. (1985) - In: Les contacts religieux franco-polonais du Moyen Âge à nos jours S. 25-30

115Buchbeitrag  Biskupi i kapituly w dziele Janka z Czarnkowa [Bischöfe und Domkapitel in der Chronik von Janko von Czarnkow]
Kloczowski, Jerzy. (1984) - In: Mente et litteris. O kulturze i spoleczenstwie wieków srednich S. 205-212

116Buchbeitrag  Communautés rurales et communautés paroissiales en Europe médiévale et moderne
Kloczowski, Jerzy. (1984) - In: Les communautés rurales. Rural communities 4 S. 87-106

117Buchbeitrag  Saint Stanislas, patron de la Pologne au XIIIe siècle
Kloczowski, Jerzy. (1983) - In: Studies J. M. De Smet S. 62-65

118Buchbeitrag  Culte de S. Catherine et de S. Bernardin en Pologne
Kloczowski, Jerzy. (1982) - In: Atti del simposio internazionale cateriniano-bernardiniano S. 935-938

119Buchbeitrag  Die Zisterzienser in Klein-Polen und das Problem ihrer Tätigkeit als Missionare und Seelsorger
Kloczowski, Jerzy. (1982) - In: Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit. Ergänzungsband S. 71-78

120Buchbeitrag  Die Minderbrüder in Polen während des Mittelalters
Kloczowski, Jerzy. (1982) - In: 800 Jahre Franz von Assisi S. 318-331

121Buchbeitrag  Dominicans of the Polish Province in Middle Ages
Kloczowski, Jerzy. (1981) - In: The Christian Community in Medieval Poland. Anthologies S. 73-118

122Buchbeitrag  Studies of the Christian Community of Medieval Poland
Kloczowski, Jerzy. (1981) - In: The Christian Community in Medieval Poland. Anthologies S. 7-26

123Artikel  Die Cistercienser in Klein-Polen und ihre missionarischen und pastoralen Aktivitäten im 12. und 13. Jahrhundert
Kloczowski, Jerzy. (1981) - In: Cistercienser Chronik Bd. 88 (1981) S. 11

124Buchbeitrag  The Mendicant Orders between the Baltic and Adriatic Seas in the Middle Ages
Kloczowski, Jerzy. (1980) - In: La Pologne au XVe Congrès international des sciences historiques à Bucarest S. 95-110

125Buchbeitrag  Avignon et la Pologne à l'époque d'Urbain V et de Grégoire XI (1362-1378)
Kloczowski, Jerzy. (1980) - In: Genèse et débuts du Grand Schisme d'occident S. 533-540

126Artikel  Religijnosc mas ludowych w chrzescijanstwie zachodnim XIII-XVII stulecia
Kloczowski, Jerzy. (1979) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 86 (1979) S. 1007-1018

127Artikel  Ruchy obserwanckie i reformatorskie w zakonach póznego sredniowiecza.
Kloczowski, Jerzy. (1979) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 86 (1979) S. 552-553

128Artikel  Sw. Stanislaw a umacnianie polskiej swiadomosci narodowcj i religijnej w XIII w. [Saint Stanislaus et la consolidation de la conscience nationale et religieuse au XIIIe s.]
Kloczowski, Jerzy. (1979) - In: Znak Bd. 31, 298/299 (1979) S. 303-318

129Buchbeitrag  Un cas de consommation élargie. La population ecclésiastique des villes du bas Moyen Âge
Kloczowski, Jerzy. (1978) - In: Domanda e consumi. Livelli e strutture S. 39-47

130Buchbeitrag  Panorama geografico, cronologico e statistico sulla distribuzione degli Studia degli ordini mendicanti: Europa centro-orientale
Kloczowski, Jerzy. (1978) - In: Le scuole degli ordini mendicanti (secoli XIII-XIV) S. 127-149

131Artikel  Le conciliarisme à l'université de Cracovie au XV siècle et ses prolongements au XVI siècle.
Kloczowski, Jerzy. (1977) - In: Kyrkohistorisk årsskrift Bd. 77 (1977) S. 223-226

132Buchbeitrag  Les paroisses en Bohême, en Hongrie et en Pologne (X-XIII siècles)
Kloczowski, Jerzy. (1977) - In: Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas Christiana" dei secoli XI-XII. Diocesi S. 187-198

133Buchbeitrag  Les pays de l'Est de la chrétienté occidentale dans les Archives du Vatican (période médiévale)
Kloczowski, Jerzy. (1977) - In: Informatique et histoire médiévale S. 37-41

134Artikel  Le développement de la civilisation en Europe centrale et orientale au XIVe et XVe s
Kloczowski, Jerzy. (1976) - In: Quaestiones medii aevi Bd. 1 (1976) S. 111-138

135Buchbeitrag  Solus de Polonia ... Polacy na soborach powszechnych XII - XIII wieku. [Solus de Ponia ... Poles at the general councils in the 12th to 13th centuries.]
Kloczowski, Jerzy. (1976) - In: Cultus et cognitio. Studia z dziejów sredniowicznej kultury S. 259-265

136Artikel  O historie porównawcza spoleczenstw europejskich: Struktury spoleczne, polityczne i kulturalne Europy XIII w.
Kloczowski, Jerzy. (1976) - In: Przeglad historyczny Bd. 67 (1976) S. 527-536
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1976-t67-n4/Przeglad_Historyczny-r1976-t67-n4-s527-536/Przeglad_Historyczny-r1976-t67-n4-s527-536.pdf

137Artikel  Zakony w diecezji przemyskiej obrzadku lacinskiego w XIV-XVIII wieku
Kloczowski, Jerzy. (1975) - In: Nasza przeszlosc Bd. 43 (1975) S. 27-72

138Buchbeitrag  Les hôpitaux et les Frères mendiants en Pologne au Moyen Âge
Kloczowski, Jerzy. (1974) - In: Etudes sur l'histoire de la pauvreté S. 621-634

139Buchbeitrag  Franciszkanie a sztuka europejska XIII wieku
Kloczowski, Jerzy. (1974) - In: Sztuka i ideologia XIII wieku S. 165-178

140Buchbeitrag  La province ecclésiastique de la Pologne et ses évêques
Kloczowski, Jerzy. (1974) - In: Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas Christiana" dei secoli XI-XII. Papato S. 437-444

141Buchbeitrag  Polacy a cudzoziemy w XV wieku [Polen und Ausländer im 15. Jh.]
Kloczowski, Jerzy. (1973) - In: Swojskosc i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej S. 38-67

142Buchbeitrag  Prowincja polska cystersow w swietle akt kapitul generalnych tego zakonu z XV w. [Die polnische Zisterzienserprovinz im Licht der Generalkapitelakten des Ordens vom 15. Jh.]
Kloczowski, Jerzy. (1972) - In: Polska w swiecie. Szkice z dziejów kultury polskiej S. 179-198
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a138302.pdf

143Buchbeitrag  Le culte de l'archange saint Michel dans la Pologne médiévale
Kloczowski, Jerzy. (1971) - In: Millénaire monastique du Mont Saint Michel 3 S. 511-520

144Buchbeitrag  La vie monastique en Pologne et en Bohême aux XI-XII siècles (jusqu'à la moitié du XII siècle)
Kloczowski, Jerzy. (1971) - In: Il Monachesimo e la riforma ecclestica 1049-1122 S. 153-172

145Buchbeitrag  Jacek the saint, ante 1200-1257, Dominicane
Kloczowski, Jerzy. (1971) - In: Hagiografia polska Tl. 1 S. 432-456

146Artikel  Les cisterciens en Pologne, du XIIe au XIIIe siècle
Kloczowski, Jerzy. (1970) - In: Citeaux Bd. 21 (1970) S. 111-134

147Buchbeitrag  Les structures ecclésiastiques, et les structures sociales et étatiques en Europe du IXe au XIe siècles
Kloczowski, Jerzy. (1968) - In: L'Europe aux IXe-XIe siècles. Aux origines des Etats nationaux S. 445-450

148Buchbeitrag  Polska w kulturze europejskiej poznego sredniowiecza
Kloczowski, Jerzy. (1968) - In: Pamietnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie Tl. 1 S. 107-125

149Artikel  Les ordres mendiants en Pologne à la fin du Moyen Âge
Kloczowski, Jerzy. (1967) - In: Acta Poloniae historica Bd. 15 (1967) S. 5-38
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a126985.pdf

150Artikel  Zur geschichtlichen Grundlage der Kultur Polens
Kloczowski, Jerzy. (1966) - In: Österreichische Osthefte Bd. 8 (1966) S. 447-462

151Buchbeitrag  L'érémitisme dans les territoires slaves occidentaux
Kloczowski, Jerzy. (1965) - In: L'Eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII S. 330-354

152Buchbeitrag  Les chanoines en Pologne aux XIe-XIIe siècles
Kloczowski, Jerzy. (1962) - In: La vita comune del clero nei secoli XI e XII Tl. 2 S. 66-70

153Artikel  [Les mouvements réformateurs de l'Occident au XIe siècle]
Kloczowski, Jerzy. (1962) - In: Znak Bd. 14 (1962) S. 949-977

154Buchbeitrag  [A propos des fonctions sociales des couvents cisterciens en Pologne médiévale]
Kloczowski, Jerzy. (1959) - In: FS Kazimierz Tymieniecki (1959) S. 105-126

155Artikel  Dominikanie polscy nad Baltykiem w XIII w.
Kloczowski, Jerzy. (1957) - In: Nasza przeszlosc Bd. 6 (1957) S. 83-126

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.