RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Kocár, Petr«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Kocár, Petr

RI opac: 34 Einträge

1Artikel  Les na periferii premyslovského státu. Výzkum na Ceskomoravské vrchovine.
Hrubý, PetrKocár, PetrPetr, Libor. (2021) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 43, 4 (2021) S. 13-16

2Artikel  Cesty k poznání stredovekých lesu. Bláto a vedecké metody.
Kocár, PetrPetr, LiborKocárová, RomanaHrubý, Petr. (2021) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 43, 4 (2021) S. 10-12

3Artikel  Vzkaz stredovekého lesa dnešku. Pres jaké stromy videt les?.
Petr, LiborKocár, PetrHrubý, Petr. (2021) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 43, 4 (2021) S. 17-20

4Artikel  Evidence for Bronze Age and Medieval tin placer mining in the Erzgebirge mountains, Saxony (Germany)
Tolksdorf, Johann FriedrichSchröder, FrankPetr, LiborHerbig, ChristophKaiser, KnutKocár, PetrFülling, AlexanderHeinrich, SusannHönig, HeideHemker, Christiane. (2020) - In: Geoarchaeology Bd. 35 (2020) S. 198-216

5Artikel  Osada z pozdní doby rímské v Chornicích, okr. Svitavy
Nemcová, JanaKejval, PavelJílek, JanSuvová, ZdenkaKmošek, JiríKocár, PetrKocárová, Romana. (2020) - In: Archeologie východních Cech Bd. 19 (2020) S. 54-105

6Buchbeitrag  Zmeny vegetace v hornickém revíru Prísecnice [Vegetationswandel im Bergrevier Preßnitz]
Kocár, PetrPetr, LiborKocárová, Romana. (2018) - In: Derner, Stredoveké hornictví a hutnictví ve stredním Krušnohorí na Prísecnicku S. 47-78

7Buchbeitrag  Archeobotanické analýzy výplní naoraných archeologických objektu z Horní Brízy (okr. Plzen-sever)
Kocár, PetrKocárová, Romana. (2017) - In: FS Milan Rezác S. 45-51

8Buchbeitrag  K vyvoji a podobe historickeho nadlozi Staromestskeho namesti v Praze: Prispevek k mezioborovemu vyzkumu verejnych prostranstvi [On the Development and Situation of the Historic Overburden of Old Town Square in Prague. A Contribution to Interdisciplinary Research of Public Space ]
Havrda, JanKocár, PetrKocárová, RomanaKozáková, RadkaPodliska, JaroslavSuvová, Zdenka. (2017) - In: Forum urbes medii aevi 10 S. 164-195

9Artikel  Rybník jako soucást hospodárství vrchnostenského panství a indikátor podoby krajiny jižního Valašska v 15. až 17. století
Petrík, JanHlavica, MichalPetr, LiborChmela, TomášSchenk, ZdenekLukšíková, HanaMilo, PeterVrla, RadimOdehnal, PetrPetruj, ZdenekPetruj, MartinKocár, Petr. (2017) - In: Archaeologia historica Bd. 42 (2017) S. 789-817
https://www.academia.edu/34274896

10Artikel  Archeobotanické analýzy rane stredovekých vrstev z Olomouce, Denisovy ulice, pred kostelem P. Marie Snežné
Kocár, PetrKocárová, Romana. (2017) - In: Prehled výzkumu Bd. 58, 2 (2017) S. 129-140

11Artikel  Vegetace a ekonomika predvelkomoravské centrální lokality v Olomouci-Povelu [Vegetation and economy of the pre-Great Moravian central site of Olomouc-Povel]
Kocár, PetrŠlézar, PavelKocárová, Romana. (2016) - In: Archeologické rozhledy Bd. 68 (2016) S. 544-575

12Artikel  Rane stredoveké opevnení na Hradcanech v Praze. Nové poznatky na základe výzkumu z let 2011 a 2013
Blažková, GabrielaMatiášek, JosefKozáková, RadkaKocár, Petr. (2015) - In: Staletá Praha Bd. 31, 2 (2015) S. 16-41

13Artikel  Exotic Spices in Flux: Archaeobotanical Material from Medieval and Early Modern Sites of the Czech Lands (Czech Republic)
Preusz, MichalKodýdková, KaterinaKocár, PetrVanecek, Zdenek. (2015) - In: Interdisciplinaria archaeologica Bd. 6, 2 (2015) S. 223-236
http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2015-02-preusz.pdf

14Buchbeitrag  Rostlinné zbytky z vrcholne stredovekych homickych lokalit Krusnych hor - Pflanzenreste aus den hochmittelalterlichen Bergbaustandorten im Erzgebirge
Kocár, PetrKovarova, RomanaPetr, LiborCrkal, JiríDerner, KryštofLissek, Petr. (2014) - In: ArchaeoMontan 2014. Ergebnisse und Perspektiven S. 119-136

15Artikel  Archeobotanická výpoved brnenských parcel
Kocár, PetrKocárová, RomanaOpravil, EmanuelProcházka, Rudolf. (2014) - In: Prehled výzkumu Bd. 55, 2 (2014) S. 125-166
http://arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub/prehled-vyzkumu/prehled-vydanych-cisel/files/PV55_2_studie_7.pdf

16Buchbeitrag  K pocátkum minoritského konventu v Plzni [On the beglnnlngs of the Monastery of Friars Minor In Plzen]
Novácek, KarelKocár, Petr. (2013) - In: Forum urbes medii aevi 7 S. 64-75

17Artikel  Stredoveká stáj ve svetle moderních environmentálních metod: príkladová studie Veselí nad Moravou.
Bajer, AlešDejmal, MiroslavLisá, LenkaKocár, PetrKocárová, RomanaNývltová Fišáková, MiriamPetr, Libor. (2013) - In: Živá archeologie Bd. 15, 2 (2013) S. 39-44

18Artikel  Nález pivovarského sladu v kontextu predlokacního sídelního horizontu v prostoru Spálené ulice na Novém Meste pražském Výsledky mezioborové spolupráce [Der Fund von Braumalz im Kontext des Vorlokationssiedlungshorizontes im Raum der Straße Spálená in der Prager Neustadt: Ergebnisse einer interdisziplinären Zusammenarbeit]
Cymbalak, TomaszKocár, PetrMatejková, KristýnaSuvová, Zdenka. (2013) - In: Archaeologia historica Bd. 38 (2013) S. 675-704
http://hdl.handle.net/11222.digilib/128346

19Artikel  Stredoveký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Cernova na Pelhrimovsku.
Hrubý, PetrHejhal, PetrHoch, AlešKocár, PetrMalý, KarelMachánová, LenkaPetr, LiborŠtelcl, Jindrich. (2012) - In: Památky archeologické Bd. 103 (2012) S. 339-418

20Buchbeitrag  Slovanské pohrebište v Hulíne-Pravcicích 2.
Kalábek, MarekPankowská, AnnaKocár, PetrKocárová, RomanaMoník, MartinPetrík, Jan. (2011) - In: Rocenka 2010 S. 165-214

21Artikel  Nad pocatky Trutnova a jeho pivovarnictví [On the beginnings of Trutnov and its local beer brewing]
Ježek, MartinKocár, Petr. (2011) - In: Archeologické rozhledy Bd. 63 (2011) S. 621-643

22Artikel  Stredovìký ohrazený areál v Ledcicích na Podripsku. Výsledky environmentálních expertíz [Medieval moated site (enclosure) at Ledcice. Analyses of environmental data]
Kocár, PetrSuvová, Zdenka. (2010) - In: Archeologické rozhledy Bd. 62 (2010) S. 293-298

23Artikel  Prispevek ke studiu žijících vsí stredovekého puvodu. Pozustatky zástavby z pozdního stredoveku na parcele c. p. 121 v Mikulcicích. [A contribution to research on extant villages of Medieval origin. The remains of Late Medieval buildings on house lot No. 121 in Mikulcice]
Vareka, PavelKostrouch, FrantišekKocár, PetrSuvová, Zdenka. (2010) - In: Prehled výzkumu Bd. 51 (2010) S. 249-265

24Artikel  Environment and Economy of the Early Medieval Settlement in Žatec
Kocár, PetrCech, PetrKozáková, RadkaKocárová, Romana. (2010) - In: Interdisciplinaria archaeologica Bd. 1 (2010) S. 45-60
http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2010-01-02-kocar.pdf

25Artikel  Archeobotanický výzkum novoveké studny na parcele domu c. 15 v Blovicích, Hradištské ulici
Kocár, PetrKocárová, RomanaBouda, Jirí. (2010) - In: Jižní Plzensko Bd. 8 (2010) S. 13-21

26Artikel  Rostlinné zbytky z výplní stredovekých jímek z Kašperských Hor. [Pflanzenreste aus der Verfüllung mittelalterlicher Gruben aus Bergreichenstein]
Kocár, PetrKocárová, RomanaPetr, Libor. (2009) - In: Archaeologia historica Bd. 34 (2009) S. 161-172

27Buchbeitrag  Priko p stredovèkého opevnèni mèsta Plznè. Archeologicky a environmentalni vyzkum v prostoru zaniklé Prazské brâny [Graben der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Pilsen. Archäologische und enviromentale Erforschung im Raum vom erloschenen Prager Tor]
Siroky, RadekKocár, Petru.a.. (2008) - In: Forum Urbes Medii Aevi 5 S. 272-311

28Buchbeitrag  Sedláckova ulice v Plzni ve svetle archeologického výzkumu. K podobe verejných prostranství stredovekých mest [. Sedláckova-Strasse im Licht archäologischer Grabungen. Zur Gestaltung öffentlicher Freiplätze mittelalterlicher Städte.]
Široký, RadekKaiser, LadislavKocár, PetrNováková, Katerina. (2007) - In: Forum urbes medii aevi 4 S. 94-117

29Artikel  Stredovìká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy [ Das mittelalterliche Bergbauzentrum in Staré Hory (Altenberg) bei Jihlava (Iglau) ]
Huby, PetrJaroš, ZdenekKocár, PetrMalý, KarelMihályiová, JanaMilitký, JiríZimola, David. (2006) - In: Památky archeologické Bd. 97 (2006) S. 171-264

30Artikel  Archeobotanický výzkum príkopu hradu Velhartice. [Archäobotanische Untersuchung im Graben der Burg Velhartice]
Kocár, PetrPokorný, Petr. (2004) - In: Castellologica bohemica Bd. 9 (2004) S. 363-370

31Artikel  Archaeobotany of the High Medieval town of Ceské Budejovice (Czech Republic)
Pokorný, PetrKocár, PetrJankovská, VlastaMilitký, JiríZavrel, Petr. (2002) - In: Archeologické rozhledy Bd. 54 (2002) S. 813-836

32Artikel  Archeobotanické nálezy ze Sedlcan, okr. Príbram. Výzkumy z let 1997-1998 [Archaeobotanical finds from Sedlcany (Príbram district). Excavations in 1997-199]
Kocár, PetrKorený, RastislavMihályiová, Jana. (2001) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 5 (2001) S. 745-754

33Buchbeitrag  Belege der Fernkontakte im mittelalterlichen Europa aufgrund der ausgewählten archäobotanischen Funde
Beneš, JaromírKocár, PetrSuchá, Romana. (1998) - In: Sborník príspevku prednesených na XXIX. Celostátní Konferenci S. 285-294

34Artikel  Doklady dálkových kontaktu ve stredoveké Evrope na základe studia vybraných archeobotanických nálezu [Belege der Fernkontakte im mittelalterlichen Europa aufgrund der ausgewählten archäobotanischen Funde]
Beneš, JaromírKocár, PetrSuchá, Romana. (1998) - In: Archaeologia historica Bd. 23 (1998) S. 285-293

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.