RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Kopicková, Božena«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Kopicková, Božena

RI opac: 45 Einträge

1Monographie  Ceská královna Žofie: ve znamení kalicha a kríže
Kopicková, Božena. - Praha (2018)

2Monographie  Listy na Husovu obranu z let 1410-1412. Konec jedné legendy? [Die Briefe zu Hussens Verteidigung aus den Jahren 1410-1412. Das Ende einer Legende?]
Kopicková, BoženaVidmanová, Anežka. - Praha (1999)

3Sammelwerk  August Sedlácek a pomocné vedy historické
Kopicková, Božena [Hrsg.]. - Mladá Vožice (1995)

4Monographie  Historické prameny k studiu postavení ženy v ceské a moravské stredoveké spolecnosti [ Historische Quellen zum Studium der Stellung der Frau in der böhmischen und mährischen mittelalterlichen Gesellschaft]
Kopicková, Božena. - Praha (1992)

5Sachtitel  Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. - 1419 aug. 16). Bd. 4: Fontes archivi publici Olomucensis et Opaviensis
Kopicková, Božena [Hrsg.]. - Praha (1989)

6Sachtitel  Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. - 1419 aug. 16). Bd. 3: Fontes archivi publici Trebonensis
Kopicková, Božena [Hrsg.]. - Praha (1977)

7Gesamttitel Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. - 1419 aug. 16) (Vol. 1-)
Jenšovská, VeraVavrínek, VladimírKopicková, Božena [Hrsg.]. - Praha (1967 -)

8Buchbeitrag  Dve manzelky Jana Lucemburského
Kopicková, BoženaFantysová-Matejková, Jana. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 145-151

9Buchbeitrag  Královny Johana a Zofie
Kopicková, Božena. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 758-762

10Buchbeitrag  "Stav panenske cistoty jest ze vsech stavov najduostojnejsi". K nazorum na zeny v Ceskem reformnim prostredi od poloviny 14. stoleti do roku 1419 (Prispevek ke stredovekym mentalitam) ["The state of virginal purity is the most honourable one". A paper on the opinions regarding women in the Bohemian reform environment from the mid-14th century to 1419 (A contribution to a discussion about medieval mentalities)]
Kopicková, Božena. (2008) - In: FS Noemi Rejchrtová S. 121-131

11Buchbeitrag  Projevy materského citu nebo smyslu pro povinnost u bezdetné ceské královny Žofie? [Äusserungen mütterlicher Sehnsucht oder Pflichtgefühl der kinderlosen Böhmenkönigin Sophie?]
Kopicková, Božena. (2007) - In: FS Dana Martínková S. 179-188

12Buchbeitrag  Doplnující informace k testamentu královny Žofie s prihlédnutím k pozustalostnímu inventári [Ergänzungsinformationen zum Testament der Königin Sophie mit Rücksicht auf das Nachlassinventar.]
Kopicková, Božena. (2006) - In: Pozdne stredoveké testamenty v ceských mestech S. 121-137

13Artikel  Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. - 1419 aug. 16.): Novelizovaná smernice k vydávání edicní rady [egesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. - 1419 aug. 16.). Novellierte Richtlinien zur Herausgabe der Editionsreihe]
Kopicková, Božena. (2006) - In: Archivni casopis Bd. 56 (2006) S. 286-291

14Buchbeitrag  Písemnosti z pozustalostního rízení po úmrtí ceské královny-vdovy Žofie. Dodatek k výpovedi pozustalostního inventáre [Schriftstücke aus der testamentarischen Verfügung der Königin-Witwe Sophie. Eine Ergänzung zu den Bestimmungen des Nachlassinventars.]
Kopicková, Božena. (2006) - In: FS Jana Nechutová S. 483-495

15Buchbeitrag  Glosa k revizi základní smernice pro vydávání edicní rady "Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. [Überlegungen hinsichtlich einer Revision der Editionsprinzipen der Reihe "Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV."]
Kopicková, Božena. (2003) - In: FS Jaroslav Mezník S. 119-124

16Buchbeitrag  Urozená paní
Kopicková, Božena. (2002) - In: Clovek Ceského stredoveku S. 57-91

17Artikel  Mnichovsky fascikl c. 543. Korespondence královny Zofie z období Brezen 1422 - Prosinec 1427. Dodatky ke studii F. M. Bartose [Der Münchner Faszikel MS 543. Die Korrespondenz der Königin Sophie aus dem Zeitraum März 1422 - Dezember 1427. Ergänzungen zu einer Studie von F. M. Bartos]
Kopicková, Božena. (2001) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 8 (2001) S. 121-138

18Buchbeitrag  Letters Defending Jan Hus of The Years 1410-1412: The End of a Legend?.
Kopicková, Božena. (2001) - In: Jan Hus na prelomu tisíciletí S. 265-266

19Artikel  Dodatek ke speciálním registrum Lenního dvora olomouckých biskupu. Editorcino ohlédnutí. [Le supplément aux registres spéciaux de la Cour Féodale des éveques d'Olomouc. Coup d'oeil de l'éditrice]
Kopicková, Božena. (2001) - In: Studie o rukopisech Bd. 34 (2001) S. 113-118

20Buchbeitrag  Objevení objeveného: Falza pro slávu rodu. (Editorovo intermezzo)
Kopicková, Božena. (2000) - In: Našim jubilantkám S. 135-141

21Buchbeitrag  Art. Matthias of Janov (c. 1350-1393)
Kopicková, Božena. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 929

22Buchbeitrag  Art. Milíc of Kromeríz, Jan (c. 1320-1374)
Kopicková, Božena. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 952

23Buchbeitrag  Art. Zajíc of Hasemburg, Zbynek (1376-1411)
Kopicková, Božena. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 1569

24Buchbeitrag  Art. Chalice for the laity
Kopicková, Božena. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 1 S. 273-274

25Buchbeitrag  Dodatek ke studii A. Vidmanové o staroboleslavském husitském kodexu [Ein Nachtrag zur Studie von A. Vidmanová über den Altbunzlauer Codex]
Kopicková, Božena. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) S. 391-398

26Artikel  Žena a rodina v husitství. Soucasný stav bádání
Kopicková, Božena. (1999) - In: Husitský Tábor Bd. 12 (1999) S. 37-48

27Buchbeitrag  Der Stand der Bearbeitung der Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
Kopicková, Božena. (1998) - In: Irgang-Kersken, Urkundenbücher S. 237-244

28Buchbeitrag  Laien als Wohltäter der Zisterzienserinnen in Böhmen und Mähren im Licht der Urkunden
Kopicková, Božena. (1996) - In: Cisterciáci ve stredovekém ceském státe. 1142-1992 S. 115-134

29Artikel  Manželské spory žen pozdního stredoveku v protokolech ústredních církevních úradu v Praze.
Kopicková, Božena. (1996) - In: Documenta Pragensia Bd. 13 (1996) S. 57-65

30Buchbeitrag  K. listùm na Husovu obranu
Kopicková, BoženaVidmanová, Anežka. (1996) - In: In memoriam Josefa Macka S. 103-109

31Buchbeitrag  Laien als Wohltäter der Zisterzienserinnen in Böhmen und Mähren im Licht der Urkunden
Kopicková, Božena. (1996) - In: Les Cisterciens dans le Royaume Médiéval de Bohême S. 115-134

32Artikel  Edice historických pramenu
Kopicková, Božena. (1994) - In: Cesky casopis historicky Bd. 92 (1994) S. 406-409

33Buchbeitrag  Bemerkungen zur Regierung König Wenzels IV. und Markgrafen Jobst in Luxemburg
Kopicková, Božena. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) S. 213-223

34Artikel  Zenské cisterciácké klástery v Cechách a na Morave ve vztahu k církevní hierarchii (13. - pocátek 15. století) [Die Zisterzienserinnenklöster in Böhmen und Mähren in der Beziehung zur kirchlichen Hierarchie. 13. - Anfang 15. Jahrhundert]
Kopicková, Božena. (1993) - In: Cesky casopis historicky Bd. 91 (1993) S. 385-400

35Artikel  Originální listiny Václava IV. ve Státním archivu v Lucemburku a jejich zprístupnení v edicích [Die Originalurkunden Wenzels IV. im Staatsarchiv Luxemburg und der Stand ihrer Herausgabe in den Quelleneditionen]
Kopicková, Božena. (1993) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 3 (1993) S. 243-252

36Buchbeitrag  Státní archiv v Lucemburku
Kopicková, Božena. (1992) - In: FS Ivan Hlavácek S. 195-208

37Artikel  K výzkumu bohemik ve Státním archívu ve Wroclawi
Kopicková, Božena. (1991) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 1 (1991) S. 492-498

38Artikel  Ženská otázka v ceském stredoveku. Soucasný stav bádání a možné smery jeho dalšího vývoje
Kopicková, Božena. (1989) - In: Cesky casopis historicky Bd. 87 (1989) S. 561-574

39Artikel  Zenská otázka v ceském stredoveku: Soucasny stav bádání a mozné smery jeho dalsího vyvoje [Die Frauenfrage im böhmischen Mittelalter. Gegenwärtiger Forschungsstand und mögliche Richtungen der Weiterentwicklung]
Kopicková, Božena. (1989) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 37 (1989) S. 561-574, 682-696

40Artikel  Tretí manská olomoucká kniha - registrum speciale? [Das dritte Lehensbuch von Olomouc - ein registrum speciale?]
Kopicková, Božena. (1988) - In: Folia historica Bohemica Bd. 12 (1988) S. 327-347

41Artikel  Vztah prazských radikálu ke státní moci [Das Verhältnis der Prager Radikalen zur Staatsmacht].
Kopicková, Božena. (1988) - In: Folia historica Bohemica Bd. 12 (1988) S. 287-304

42Artikel  Pražský radikalismus a valdenství. [Der Prager Radikalismus und die Ideen der Waldenser]
Kopicková, Božena. (1987) - In: Pražský sborník historický Bd. 20 (1987) S. 5-34

43Artikel  Dvanáct táborských clánku ze srpna 1420 v zrcadle Želivského kázání. [Die zwölf Artikel der Taboriten vom August 1420 im Spiegel der Predigt von Jan Želivský]
Kopicková, Božena. (1986) - In: Folia historica Bohemica Bd. 10 (1986) S. 173-191

44Artikel  Želivského Praha. [Želivský und sein Prag]
Kopicková, Božena. (1981) - In: Folia historica Bohemica Bd. 3 (1981) S. 103-134

45Artikel  Na okraj edice Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV (1378 dec. - 1419 aug. 16) [Am Rande der Edition Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV (1378 dec. - 1419 aug. 16)]
Kopicková, Božena. (1980) - In: Folia historica Bohemica Bd. 2 (1980) S. 189-208

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.