RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Kovács, László«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Kovács, László

RI opac: 86 Einträge

1Sammelwerk  Népek és kultúrák a Kárpát-medencében: Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére
Kovács, László [Hrsg.]. - Budapest (2016)

2Sammelwerk  Archaeological investigations in County Békés: 1986 - 1992
Vaday, Andrea H.Jankovich, Dénes B.Kovács, László. - Budapest (2011)

3Monographie  Középkori templomok Mátyusföld - Zoborvidék
Görföl, JenöKovács, László. - Dunaszerdahely (2008)

4Monographie  Árpád-kori templom és temetö a karcagi Kápolnáshalmon: Tariczky Endre, Rómer Flóris és a régészet 19. század végi karcagi barátainak emlékére - kitekintéssel a téglás temetkezésekre
Kovács, László. - Szolnok (1998)

5Sammelwerk  Honfoglalás és néprajz
Kovács, LászlóPaládi-Kovács, Attila [Hrsg.]. - Budapest (1997)

6Monographie  A kora Árpád-kori magyar pénzverésrõl. Érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence I. (Szent) István és II. (Vak) Béla uralkodása közötti idõszakának (1000-1141) érméirõl
Kovács, László. - Budapest (1997)

7Sammelwerk  Honfoglalás és nyelvészet
Kovács, LászlóVeszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (1997)

8Sammelwerk  A Honfoglaláskor írott forrásai
Kovács, LászlóVeszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (1996)

9Sammelwerk  Honfoglalás és régészet
Kovács, László [Hrsg.]. - Budapest (1994)

10Monographie  Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs
Kovács, László. - Budapest (1994)

11Monographie  Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit: archäologische Untersuchung der arabischen, byzantinischen, westeuropäischen und römischen Münzen aus dem Karpatenbecken des 10. Jahrhunderts
Kovács, László. - Budapest (1989)

12Artikel  Reflexionen auf die Abhandlung von Miklós Takács
Kovács, László. (2021) - In: Antaeus Bd. 37 (2021) S. 67-78

13Artikel  Versuche zur um Vollständigkeit bemühten Herausgabe der ungarischen Grab-, Streu- und Schatzfunde im Karpatenbecken des 10.-12. Jahrhunderts: Fundkataster, Korpusreihe
Kovács, László. (2016) - In: Antaeus Bd. 34 (2016) S. 417ff.

14Buchbeitrag  Eldzetesen a magyarhomorog-kónya-dombi 10-12. századi temetöröl
Kovács, László. (2016) - In: FS Károly Mesterházy S. 481-502

15Buchbeitrag  Eine Variante der sogennanten geflochtenen Drahtringe: die doppelt gedrehten Drahtringe im 11. Jahrhundert im Karpatenbecken (Skizze).
Kovács, László. (2016) - In: FS Csanád Bálint S. 591-604

16Buchbeitrag  Örménykút Site 52: Section of a cemetery from the Period of the Hungarian Conquest
Kovács, LászlóVaday, Andrea H.. (2011) - In: Archaeological investigations in County Békés 1986 - 1992 S. 587-

17Artikel  Bár személyesen megbeszélhettük volna! Megjegyzések Lengyel Imre biokémiai nem- és életkor-meghatározási eredményeihez [Hätten wir es doch persönlich besprechen können! Anmerkungen zu den Ergebnissen der biochemischen Geschlechts- und Altersbestimmungen von Imre Lengyel]
Kovács, László. (2011) - In: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Studia archeologica Bd. 12 (2011) S. 559-608

18Buchbeitrag  Egy-egy apró 10. és 11. századi temetomaradvány: Gyomaendród-Kádár-tanya, Gyomaendród-Ugari-dülö I
Kovács, László. (2011) - In: FS Istvan Torma S. 287-302

19Artikel  Muslimische Münzen im Karpatenbecken des 10. Jahrhunderts
Kovács, László. (2008) - In: Antaeus Bd. 29/30 (2008) S. 479-533

20Artikel  Die zwischen 1000 und 1141 verborgenen Hortfunde des Karpatenbeckens
Kovács, László. (2008) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 59 (2008) S. 429-455

21Artikel  Über die Münzen des Gräberfeldes des ungarischen Gemeinvolkes aus dem 10.-12. Jahrhundert von Magyarhomorog-Kónyadomb
Kovács, László. (2007) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 58 (2007) S. 187-212

22Buchbeitrag  Muszlim pénzek a X. századi Kárpát-medencében
Kovács, László. (2005) - In: Csodaszarvas. Östörténet, vallás és néphagyomány S. 35-96

23Buchbeitrag  Érmék nem dísz vagy ékszer szerepben a honfoglaló magyar sírokban
Kovács, László. (2004) - In: FS György Székely (2004) S. 43-49

24Artikel  Beregszász-Birka: Beiträge zu den Mützen mit Blechspitze des 10. Jahrhunderts
Kovács, László. (2003) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 54 (2003) S. 205-242

25Artikel  A honfoglaló magyarok börpáncéljáról
Kovács, László. (2002) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 115, 2 (2002) S. 311-334

26Buchbeitrag  A magyar kalandozások
Kovács, László. (2001) - In: Az államalapítókról 2000-ben S. 5-16

27Artikel  Jász kauricsiga-amulettek Magyarországon [Jaßische Kaurischnecken-Amulette in Ungarn ]
Kovács, László. (2001) - In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve Bd. 43 (2001) S. 249-258

28Buchbeitrag  A kora Árpád-kori (1000-1141) pénzmellékletadás egyes kérdései a magyar királyság temetöiben
Kovács, László. (2000) - In: FS Ferenc Makk (2000) S. 277-285

29Buchbeitrag  Szent István pénzverése
Kovács, László. (2000) - In: Államalapítás, társadalom, müvelödés S. 93-100

30Buchbeitrag  A kalandozások hadmüvészete és zsákmányának régészeti emlékei
Kovács, László. (2000) - In: Válaszúton. Pogányság - Kereszténység. Kelet - Nyugat. Konferencia A X-XI S. 23-37

31Buchbeitrag  Das Münzwesen und andere Formen der Währung in Ungarn
Kovács, László. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 Tl. 1 S. 197-198

32Artikel  Volt-e a honfoglaló magyaroknak kauricsigapénzük?
Kovács, László. (1999) - In: Századok Bd. 133 (1999) S. 63-84

33Buchbeitrag  On the problem of the marine gastropod shell pendants in the Sarmatian Barbaricum in the Carpathian Basin
Kovács, LászlóVaday, Andrea H.. (1999) - In: Studies László Barkóczi S. 247-277

34Artikel  Haben die landnehmenden Ungarn Kaurischnecken als Geld gehabt?
Kovács, László. (1999) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 51 (1999) S. 473-488

35Artikel  New Hungarica as gifts in the University of Chicago Library's special collection
Kovács, László. (1998) - In: Eurasian studies yearbook Bd. 70 (1998) S. 187-189

36Buchbeitrag  A Szent István-i lándzsa
Kovács, László. (1998) - In: Koronák, koronázási jelvények S. 99-136

37Artikel  A rábakecöli szárnyaslándzsák azonosítása [Identifizierung der Flügellanzen von Rábakecöl]
Kovács, László. (1998) - In: Savaria Bd. 23, 3 (1996/98) S. 353-358

38Artikel  Opponensi vélemények Kovács László "A kora Árpád-kori magyar pénzverés"-röl írt nagydoktori disszertációjáról és a szerzo" válasza
Székely, GyörgyBóna, IstvánGedai, IstvánKovács, László. (1997 - 1998) - In: Numizmatikai közlöny Bd. 96/97 (1997/98) S. 23-38

39Buchbeitrag  A Máramaros megyei "huszti" dirhemkincsröl
Kovács, László. (1997) - In: Honfoglalás és Árpád-kor. A "Verecke híres útján" tudományos konferencia anyagai S. 234-244

40Artikel  István Dienes' grösste Ausgrabung in Magyarhomorog-Kónyadomb
Kovács, László. (1997) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 49 (1997) S. 363-384

41Artikel  A 12. századi anonim denárok
Kovács, László. (1997) - In: Századok Bd. 131 (1997) S. 75-104

42Artikel  A kora Árpád-kori pénzújításról
Kovács, László. (1996) - In: Századok Bd. 130 (1996) S. 823-860

43Artikel  A lancea regis - a király kezében
Kovács, László. (1996) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (1996) S. 165-180

44Buchbeitrag  Ami a zsákmányból megmaradt [What remained from the booty]
Kovács, László. (1996) - In: Honfoglaló öseink S. 109-127

45Buchbeitrag  Fegyver s vitéz [Weapon and warrior]
Kovács, László. (1996) - In: Honfoglaló öseink S. 81-108

46Buchbeitrag  Elökelo" rusz vitéz egy székesfehérvári sírban
Kovács, László. (1995) - In: FS Gyula Kristó S. 291-308

47Artikel  Újra a nagyharsányi kincsröl és a Lancea regis köriratú dénárról
Kovács, László. (1995) - In: Századok Bd. 129 (1995) S. 1075-1104

48Buchbeitrag  Fegyverek és pénzek
Kovács, László. (1994) - In: Honfoglalás és régészet S. 181-194

49Artikel  Über den Schatz von Nagyharsány und den Lanzen-Denar Stephans I
Kovács, László. (1994) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 46 (1994) S. 363-380

50Artikel  A Kárpát-medence kétélü kardjai a 10. század 2. feléböl
Kovács, László. (1994 - 1995) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (1994/95) S. 153-189

51Artikel  Waffenwechsel vom Säbel zum Schwert. Zum Datierung der ungarischen Gräber des 10-11. Jahrhunderts mit zweischneidigem Schwert
Kovács, László. (1993) - In: Fasciculi archaeologiae historicae Bd. 6 (1993) S. 45-60

52Buchbeitrag  Zur Hypothese der Münzprägung durch Ungarnkönig Salomon in Pressburg
Kovács, László. (1993) - In: Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques Tl. 4 S. 253-255

53Artikel  Honfoglaló magyar leletek a kajárpéc-gyüri kavicsbányában: Györ-Moson-Sopron m.
Kovács, László. (1992) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (1992) S. 159-171

54Artikel  A Móra Ferenc Múzeum néhány régi, 10-11. századi leletanyagáról: Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé, Csóka
Kovács, László. (1991 - 1992) - In: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve (1991/92) S. 37-74

55Artikel  Salamon pénzveréséröl
Kovács, László. (1991) - In: Századok Bd. 125 (1991) S. 79-106

56Artikel  A nagyhalász-zomborhegyi 10. századi magyar temetörészlet
Kovács, László. (1989) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (1989) S. 165-176

57Artikel  Régészeti jegyzetek I. László király érméinek sorrendjéhez
Kovács, László. (1989 - 1990) - In: Numizmatikai közlöny Bd. 88/90 (1989/90) S. 63-76

58Artikel  A magyar honfoglalás kori pénzleletek keltezö értékéröl
Kovács, László. (1988) - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bd. 25/26 (1988) S. 161-178
http://www.matarka.hu/eng/clik.php?cikkmutat=229530&mutat=http://epa.oszk.hu/02000/02030/00022/pdf/HOM_Evkonyv_25-26.pdf

59Artikel  A tímári (Szabolcs-Szatmár m.) honfoglalás kori temetömaradványok
Kovács, László. (1988) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (1988) S. 125-158

60Artikel  Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán II. A homokbányai temetörészlet. (Adatok a nyéltámaszos balták, valamint a trapéz alakú kengyelek értékeléséhez)
Kovács, László. (1986) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (1986) S. 93-121

61Artikel  Über einige Steigbügeltypen der Landnahmezeit
Kovács, László. (1986) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 38 (1986) S. 195-225

62Artikel  A tiszaluc-sarkadpusztai (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 11. századi magyar temeto". (Elözetes jelentés)
Kovács, László. (1986) - In: Archaeologiai értesítö Bd. 113 (1986) S. 218-223

63Buchbeitrag  Kora Árpád-kori temetorészlet Dabas (Gyón)-Paphegyen
Kovács, László. (1985) - In: Régészeti tanulmányok Pest megyéböl (1985) S. 369-386
http://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_PEST_Studia_17/?pg=369

64Artikel  Über die Datierung der Grabfunde des 10. Jahrhunderts in Ungarn anhand der Arbeit von J. Giesler
Kovács, LászlóGiesler, Jochen. (1985) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 37 (1985) S. 207-222

65Artikel  Kora Árpád-kori temetorészlet Dabas (Gyón) - Paphegyen [Früharpadenzeitlicher Gräberfeldteil in Dabas (Gyón)]
Kovács, László. (1985) - In: Studia Comitatensia Bd. 17 (1985) S. 369-386

66Artikel  Über den Datierungswert der landnahmezeitlichen Münzen
Kovács, László. (1985) - In: Antaeus Bd. 14 (1985) S. 177-194

67Artikel  Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán I: Temetö utca 5. (Adatok a gombos nyakú kengyelek értékeléséhez)
Kovács, László. (1985) - In: Communicationes archaeologicae Hungariae (1985) S. 125-139

68Artikel  A Kárpát-medence IX - X. századi francia pénzei és a kiskunfélegyházi sírlelet
Kovács, László. (1985) - In: Archaeologiai értesítö Bd. 112 (1985) S. 36-51

69Artikel  A Hajdúböszörmény-Erdos tanyai honfoglaló sírlelet. (Adatok az avar- és honfoglalás kori szaluk elterjedéséhez)
Kovács, László. (1983) - In: A Hajdusagi Muzeum evkönyve Bd. 5 (1983) S. 19-53
https://matarka.hu/klikk.php?cikkmutat=158656&mutat=http://www.derimuzeum.hu/userfiles/Digitalizalt_kiadvanyok/HajMuzEK_1983_05.pdf

70Artikel  A Hajdúböszörmény-Erdös tanyai honfoglaló magyar sírlelet [Der landnahmezeitliche ungarische Grabfund von Hajdúböszörmény-Erdös tanya. Angaben zur Verbreitung der Hohlbeile in der Awaren- und Landnahmezeit]
Kovács, László. (1983) - In: Hajdúsági Múzeum Évkönyvei Bd. 5 (1983) S. 19-51
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_HAJB_HajMuzEK_1983_05/?pg=20

71Buchbeitrag  Adatok a magyar néphit lélek és halál képzetéhez
Kovács, László. (1982) - In: Halottkultusz S. 118-123

72Buchbeitrag  A honfoglaló magyar lándzsás sírjelölés és néprajzi megfelelöi
Kovács, László. (1982) - In: Halottkultusz S. 58-86

73Artikel  Der landnahmezeitliche ungarische Grabfund von Hajduboszormeny-Erdöstanya
Kovács, László. (1981) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 33 (1981) S. 81-103

74Artikel  Bemerkungen zur Bewertung der fränkischen Flügellanzen im Karpatenbecken
Kovács, László. (1980) - In: Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften Bd. 8/9 (1980) S. 97-119, 351-360

75Artikel  Der Säbel von Benepuszta (Ladanybene, Komitat Bacs-Kiskun, Kreis Kecskemet)
Kovács, László. (1980) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 32 (1980) S. 309-316

76Artikel  Bemerkungen zur Bewertung der fränkischen Flügellanzen im Karpatenbecken
Kovács, László. (1978 - 1979) - In: Antaeus Bd. 8/9 (1978/79) S. 97-119

77Buchbeitrag  Die fränkischen Flügellanzen in Ungarn.
Kovács, László. (1978) - In: Archäologie des westpannonischen Raumes. Urgeschichte, Römerzeit, Mittelalter S. 118-120

78Artikel  Über die ungarischen Lanzen aus dem 10.-11. Jahrhundert
Kovács, László. (1977) - In: Antaeus Bd. 7 (1977) S. 61-73

79Artikel  Ausgrabungen der Gräberfelder des ungarischen gemeinen Volkes in Szabolcs und Timár
Kovács, László. (1976) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 28 (1976) S. 383-390

80Artikel  Zur Deutung der Münze mit der Umschrift LANCEA REGIS
Kovács, László. (1976) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 28 (1976) S. 123-146

81Artikel  Über den Stand der ungarischen landnahmezeitlichen Waffengeschichtsforschung
Kovács, László. (1976) - In: Antaeus Bd. 6 (1976) S. 81-98

82Artikel  Adatok a LANCEA REGIS feliratú pénz értékeléséhez
Kovács, László. (1973) - In: Alba Regia Bd. 14 (1973) S. 257-274
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_FEJE_C014_albaregia14/?pg=260

83Artikel  A Magyar Nemzeti Múzeum Fegyvertárának csillag alakú buzogányai [Les massues étoilées des XIe-XIVe siècles conservées au Musée National Hongrois]
Kovács, László. (1971) - In: Folia archaeologica Bd. 22 (1971) S. 165-181

84Artikel  A budapesti lándzsa; A magyar királylándzsa történetének vázlata. [La lance de Budapest; Histoire sommaire de la lance royale hongroise]
Kovács, László. (1970) - In: Folia archaeologica Bd. 21 (1970) S. 127-146

85Artikel  A honfogaló magyarok lándzsái és lándzsástemetkezésük [Die Lanzen der Landnehmenden Ungarn und ihre Lanzenbestattung]
Kovács, László. (1970) - In: Alba Regia Bd. 11 (1970) S. 81-108
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_FEJE_C011_albaregia11/?pg=82

86Artikel  Die Budapester Wikingerlanze (Geschichtsabriss der ungarischen Königslanze)
Kovács, László. (1970) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 22 (1970) S. 323-340

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.