RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Kowalska, Anna Bogumila«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Kowalska, Anna Bogumila

RI opac: 45 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Kowalska, Anna Bogumila. (2016)
http://iaepan.academia.edu/AnnaBogumi%C5%82aKowalska

2Monographie  Wytwórczosc skórzana w póznosredniowiecznej Dzielnicy Chyzynskiej w Szczecinie [Leatherworking in Late Medieval Szczecin Chyz.yn'ska Neighbourhood]
Kowalska, Anna Bogumila. - Szczecin (2013)

3Monographie  Wytwórczosc skórzana we wczesnosredniowiecznym Szczecinie [The leather production in the early medieval Szczecin]
Kowalska, Anna Bogumila. - Szczecin (2010)

4Sammelwerk  In gremio - in praxi. Studia nad sredniowiecznym skórnictwem [In gremio - in praxi. Studien zur mittelalterlichen Lederherstellung]
Kowalska, Anna BogumilaWywrot-Wyszkowska, Beata [Hrsg.]. - Szczeczin (2009)

5Sammelwerk  Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza. Praca zbiorowa
Dworaczyk, MarekKowalska, Anna BogumilaMozdzioch, SlawomirRebkowski, Marian [Bearb.]. - Szczecin [u.a.] (2006)

6Monographie  Szczecin we wczesnym sredniowieczu: wschodnia czesc suburbium [Stettin im frühen Mittelalter: der östliche Teil des Suburbiums]
Dworaczyk, MarekKowalska, Anna Bogumila. - Szczecin (2003)

7Buchbeitrag  Szczecin: The medieval town of Slavs and Germans in Pomerania
Kowalska, Anna Bogumila. (2016) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 10 S. 409-426

8Artikel  Zapomniana rzeczywistosc. Zarys dziejów klasztorów w sredniowiecznym Szczecinie ]Forgotten reality. A brief history of medieval monasteries in Szczecin]
Kowalska, Anna Bogumila. (2016) - In: Materialy zachodniopomorskie Ser. NS, Bd. 12 (2016) S. 611-631

9Buchbeitrag  Costume Elements of Leather
Kowalska, Anna Bogumila. (2015) - In: Bodzia. A late Viking-Age elite cemetery in Central Poland S. 272-287

10Artikel  Badania nieinwazyjne przeprowadzone w 2014 roku w poblizu grodów w Bardach i Swielubiu, pow. kolobrzeski [Non-invasive research conducted in 2014 in the area of strongholds in Bardy and Swielubie, Kolobrzeg district]
Karle, MartinaKowalska, Anna BogumilaMessal, Sebastian. (2014) - In: Materialy zachodniopomorskie Ser. NS, Bd. 11 (2014) S. 169-174

11Artikel  Pomorskie rzemiosla skórnicze w okresie przemian ustrojowych (XII-XIV wiek) [Pomeranian leather working in the period of political transformation (12th-14th centuries)]
Kowalska, Anna Bogumila. (2014) - In: Archaeologia historica polona Bd. 22 (2014) S. 197-214
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2014.010/6591

12Buchbeitrag  Solum memoria. Monasteries and hospitals in medieval Szczecin
Kowalska, Anna Bogumila. (2014) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 9. Die Klöster S. 429-440

13Artikel  See the invisible. Archaeologist notes about the child and childhood in the Middle Ages
Kowalska, Anna Bogumila. (2013 - 2014) - In: Archaeologia Polona Bd. 51/52 (2013/14) S. 81-96

14Buchbeitrag  Kilka uwag na temat recepcji obcych wzorców kukurowych we wczesnosredniowiecznych osrodkach pomorskich
Kowalska, Anna Bogumila. (2013) - In: FS Boguslaw Gediga S. 617-625

15Buchbeitrag  Original or imitation? Comments on the presence of the Scandinavians at the estuary of the Oder River in the Early Middle Ages
Kowalska, Anna Bogumila. (2013) - In: Scandinavian culture in medieval Poland S. 247-266

16Artikel  Przyczynek do znajomosci dzieciecego obuwia skórzanego wolinian w okresie nowozytnym [A contribution to the knowledge of children's leather shoes from Wolin in the post-medieval period]
Kowalska, Anna Bogumila. (2013) - In: Materialy zachodniopomorskie Ser. NS, Bd. 10 (2013) S. 307-316

17Buchbeitrag  From a Homemade Product to Guild Production - the Development of Leather: Production in Early Medieval Szczecin
Kowalska, Anna Bogumila. (2012) - In: Transformationen und Umbrüche des 12.-13. Jahrhunderts S. 139-144

18Buchbeitrag  The Child in the Medieval Szczecin in the Light of Archaeological Sources
Kowalska, Anna Bogumila. (2012) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8 S. 299-304

19Artikel  Osada w Welyniu, gm. Gryfino, stanowisko nr 11 (AZP 34-05/120) [The settlement in Weltyn, Gryfino commune, siteNo. 11 (AZP 34-05/120)]
Kowalska, Anna BogumilaKozlowska, Dorota. (2012) - In: Materialy zachodniopomorskie Ser. NS, Bd. 9 (2012) S. 507-516

20Buchbeitrag  Scandinavian Elements in the Culture of the Early Medieval Szczecin (8th-12th Century)
Kowalska, Anna Bogumila. (2011) - In: Der Wandel um 1000. Beiträge der Sektion zur Slawischen Frühgeschichte S. 97-110

21Artikel  Wczesnosredniowieczna osada w Kunowie, gm. Kobylanka [Early Medieval settlement from Kunowo, Kobylanka Commune]
Kowalska, Anna BogumilaKowalski, Krzysztof Maciej. (2011) - In: Materialy zachodniopomorskie Ser. NS, Bd. 8 (2011) S. 293-308

22Buchbeitrag  The Contribution of Fisheries to the Economy of Medieval Szczecin from the Perspective of Archaeology
Kowalska, Anna Bogumila. (2011) - In: Water and man in past centuries S. 39-48

23Buchbeitrag  Szczecin - natura arteque aequaliter munitum town
Kowalska, Anna Bogumila. (2010) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 7 S. 553-564

24Buchbeitrag  Gospodarstwo i gospodarka we wczesnym sredniowieczu. Przyklad Szczecina
Kowalska, Anna Bogumila. (2009) - In: Gospodarka ludów Morza Baltyckiego 4 S. 206-229

25Buchbeitrag  "Stare" i "nowe" w sredniowiecznym szczecinskim rzemiosle szewskim
Kowalska, Anna Bogumila. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja S. 229-249

26Artikel  Sredniowieczne przedmioty skórzane z badan ratowniczych w Szczecinie-Dabiu
Kowalska, Anna Bogumila. (2009) - In: Acta archaeologica Pomoranica Bd. 3, 2 (2009) S. 37-47

27Buchbeitrag  "Stare" i "nowe" w sredniowiecznym szczecinskim rzemiosle szewskim
Kowalska, Anna Bogumila. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja S. 229-249

28Buchbeitrag  Szczecin: Standards of living in a medieval town
Kowalska, Anna BogumilaSlowinski, Slawomir. (2008) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 6 S. 493-507

29Artikel  Wczesnosredniowieczne proce ze Szczecina - grozna bron skuteczne narzedzie czy dziecieca zabawka? [Die frühmittelalterliche Schleuder von Szczecin - gefährliche Waffe nützliches Werkzeug oder Kinderspielzeug?]
Kowalska, Anna Bogumila. (2007 - 2008) - In: Materialy zachodniopomorskie Ser. NS, Bd. 4/5 (2007/08) S. 151-165

30Artikel  Shoemaking in medieval Wolin and Szczecin
Kowalska, Anna Bogumila. (2007) - In: Offa Bd. 61/62 (2004/05) S. 435-454

31Buchbeitrag  Uwagi na temat wytworczosci szewskiej w Szczecinie i Wolinie w VIII-X wieku
Kowalska, Anna Bogumila. (2006) - In: Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza S. 197-210

32Artikel  Interwencyjne badania archeologiczne na Starym Miescie w Szczecinie
Kowalska, Anna Bogumila. (2004) - In: Materialy zachodniopomorskie Ser. NS, Bd. 1, 1 (2004) S. 227-251

33Buchbeitrag  Szczecin: origins and history of the early medieval town
Kowalska, Anna BogumilaLosinski, Wladyslaw. (2004) - In: Polish lands at the turn of the first and the second millenia S. 75-88

34Buchbeitrag  Die Frühstadt Stettin
Dworaczyk, MarekKowalska, Anna BogumilaLosinski, Wladyslaw. (2002) - In: Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit S. 207-217

35Buchbeitrag  Wydatki kapituly leczyckiej na rzecz kolegiaty w swietle not prokuratorów (1406-1419)
Kowalska, Anna Bogumila. (2001) - In: Studia i szkice z historii Polski i powszechnej XIII-XVIII wieku S. 43-62

36Buchbeitrag  Papieskie apele do Polski w sprawie pomocy dla Ziemi Swietej (XII-XIV w.)
Kowalska, Anna Bogumila. (2000) - In: Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozytnych S. 129-145

37Artikel  Zabytki skórzane ze sredniowiecznej studni odkrytej na terenie szczecinskiego suburbium
Kowalska, Anna Bogumila. (1999) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 45 (1999) S. 259-282

38Artikel  Wczesnosredniowieczne wagi ze Szczecina [Frühmittelalterliche Waagen aus Szczecin ]
Kowalska, Anna Bogumila. (1999) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 47 (1999) S. 141-153

39Artikel  Wczesnosredniowieczne obuwie skórzane z Wolina [Early-medieval leather shoes from Wolin]
Kowalska, Anna Bogumila. (1999) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 45 (1999) S. 219-258

40Artikel  Próba podsumowania wyników ostatnich badan nad dziejami wczesnosredniowiecznego Szczecina
Dworaczyk, MarekKowalska, Anna Bogumila. (1998) - In: Acta archaeologica Pomoranica Bd. 1 (1998) S. 303-316

41Artikel  Z dziejów suburbium w Szczecina. Wyniki badan archeologicznych prowadzonych w latach 1992-1997 na terenie kwartalu 6
Dworaczyk, MarekKowalska, Anna Bogumila. (1998) - In: Sprawozdania archeologiczne Bd. 50 (1998) S. 83-116

42Artikel  Póznosredniowieczne zabytki skórzane z Pyrzyc
Kowalska, Anna Bogumila. (1996) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 52 (1996) S. 219-272

43Buchbeitrag  Archäologische Untersuchungen auf dem Gebiet der Gemeinde Kamenz: Gmina Kamieniec Zabkowicki w swietle zródel archeologicznych
Kowalska, Anna BogumilaSkonieczna-Wisniewska, LidiaWisniewski, Zdzislaw. (1996) - In: 900 Jahre Kamenz. Spuren deutscher und polnischer Geschichte S. 15-16

44Artikel  Badania archeologiczne na Podzamczu w Szczecinie w latach 1992-1994
Dworaczyk, MarekKowalska, Anna Bogumila. (1994) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 40 (1994) S. 75-111

45Artikel  Fizykochemiczne badania próbki skorodowanego kielicha znalezionego w grobowcu biskupa Maurusa
Kowalska, Anna Bogumilau.a.. (1993) - In: Studia Waweliana Bd. 2 (1993) S. 25-29

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.