RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Kowalski, Marek Daniel«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Kowalski, Marek Daniel

RI opac: 35 Einträge

1Monographie  Proventus camerae apostolicae debiti: opaty duchowienstwa polskiego na rzecz papiestwa w latach 1417 - 1484
Kowalski, Marek Daniel. - Kraków (2010)

2Sammelwerk  Akta Kamery Apostolskiej 4: Annaty z królestwa polskiego w XV wieku (1421 - 1503)
Kowalski, Marek Daniel [Hrsg.]. - Kraków (2002)

3Monographie  Uposazenie Krakowskiej kapituly katedralnej w sredniowieczu.
Kowalski, Marek Daniel. - Kraków (2000)

4Monographie  Kronika
Janko <z Czarnkowa>. Kowalski, Marek Daniel [Bearb.]. - Kraków (1996)

5Monographie  Pralaci i kanonicy krakowskiej kapituly katedralnej od pontyfikatu biskupa Nankera do smierci biskupa Zawiszy z Kurozwek (1320-1382)
Kowalski, Marek Daniel. - Kraków (1996)

6Artikel  Nieznany dokument Mieszka Platonogiego z 1207-1211 r. Zbrojny powrót synów Wladyslawa Wygnanca na Slask
Kowalski, Marek Daniel. (2022) - In: Studia zródloznawcze Bd. 60 (2022) S. 111-123

7Artikel  Duchowni z monarchii polsko-litewskiej wyswieceni w Rzymie w latach 1430-1521 [Clergymen from the Polish-Lithuanian monarchy ordained in Rome between 1430 and 1521]
Kowalski, Marek Daniel. (2021) - In: Roczniki historyczne Bd. 87 (2021) S. 19-55

8Artikel  Spór kanonika Wernera von Czettritz z klasztorem sw. Macieja we Wroclawiu - proces sadowy w Rocie Rzymskiej i jego dokumentacja zródlowa
Kowalski, Marek Daniel. (2020) - In: Studia zródloznawcze Bd. 58 (2020) S. 33-54

9Buchbeitrag  How Oral Was Ancient Literature? The Case of Pauline Letters
Kowalski, Marek Daniel. (2019) - In: Nadzieje upadajacego swiata. Nadzieja w chrzescijanskiej epistolografii lacinskiej IV i V wieku S. 61-85

10Buchbeitrag  The Affair of the Gnojnicki Cousins and the Cracow Letters to John of Capistrano from April 1456
Kowalski, Marek Daniel. (2018) - In: The grand tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451-1456) S. 335-346

11Buchbeitrag  The Balista. A Forgotten Fifteenth-Century Tax Paid to the Holy See
Kowalski, Marek Daniel. (2018) - In: Studi Sergio Pagano Tl. 1 S. 877-888

12Buchbeitrag  Polish Students in Rome in the Second Half of the 15th Century
Kowalski, Marek Daniel. (2017) - In: Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert S. 113-138

13Buchbeitrag  Zda i wiarygodnosc informacji w Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis Jana Dlugosza
Kowalski, Marek Daniel. (2016) - In: Jan Dlugosz (1415-1480). Zycie i dziela S. 103-126

14Buchbeitrag  Das Umfeld des Krakauer Domkapitels im Mittelalter
Kowalski, Marek Daniel. (2016) - In: Krakau - Nürnberg - Prag. Die Eliten der Städte S. 245-260

15Buchbeitrag  Baptysty Enriciego z Rzymu, biskupa Camerino, legacja do Polski w 1448 roku
Kowalski, Marek Daniel. (2015) - In: FS Izabela Skierska S. 573-588

16Artikel  Nieznany dokument papieski dla Andrzeja, pierwszego biskupa Seretu i Wilna i powstanie biskupstwa wilenskiego
Kowalski, Marek Daniel. (2015) - In: Studia zródloznawcze Bd. 53 (2015) S. 123-134
http://studia-zrodloznawcze.pl/images/Tom_53/WA303_77659_B88-SZ-R-52-2014_Kowalski.pdf

17Buchbeitrag  The Papal Collectorate in the 15th Century Poland
Kowalski, Marek Daniel. (2014) - In: Women and femininity S. 447-460

18Artikel  Dlaczego warto bylo zostac kolektorem? Kariery papieskich kolektorów generalnych w Polsce w XV wieku
Kowalski, Marek Daniel. (2014) - In: Roczniki historyczne Bd. 80 (2014) S. 133-154

19Buchbeitrag  Andrzej de Palatio, papieski kolektor generalny w Polsce w latach 1442-1445
Kowalski, Marek Daniel. (2014) - In: FS Maria Koczerska S. 119-127

20Buchbeitrag  Polish Research into Late Medieval Curial Registers (14th and 15th -centuries)
Kowalski, Marek Daniel. (2012) - In: Friedensnobelpreis und historische Grundlagenforschung S. 497-508

21Buchbeitrag  Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia" - The Programme of Editing Medieval Papal Sources Relating to Poland
Kowalski, Marek Daniel. (2011) - In: Quellen kirchlicher Provenienz. Neue Editionsvorhaben S. 27-36

22Artikel  Rationes Iacobinide Rubeis, collectoris in Regno Poloniae(1426-1434). Rachunki Giacomina Rossiego, papieskiego kolektora generalnego w Polsce, z lat 1426-1434
Kowalski, Marek Daniel. (2011) - In: Studia zródloznawcze Bd. 49 (2011) S. 61-96

23Buchbeitrag  Die päpstlichen Rechnungsbücher zu Benefizienabgaben 1417- 1484
Kowalski, Marek Daniel. (2010) - In: Zahlen und Erinnerung von der Vielfalt der Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen S. 135-168

24Buchbeitrag  Kulisy smierci kuzynów Mikolajów z Gnojnika w 1456 roku
Kowalski, Marek Daniel. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska S. 349-360

25Artikel  Dzieje autografu katedralno-kolegiackiej czesci "Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis" Jana Dlugosza
Kowalski, Marek Daniel. (2008) - In: Studia zródloznawcze Bd. 46 (2008) S. 83-94

26Artikel  Biskup Wincenty Kadlubek wobec krakowskiej kapituly katedralnej: (w sprawie donacji dziesiecin czchowskich)
Kowalski, Marek Daniel. (2008) - In: Cistercium mater nostra Bd. 2, 2 (2008) S. 55-64

27Buchbeitrag  Zasieg terytorialny jurysdykcji kolektorów polskich w XV wieku
Kowalski, Marek Daniel. (2008) - In: FS Krzysztof Baczkowski S. 295-306

28Buchbeitrag  Die Edition der spätmittelalterlichen päpstlichen Kameralakten in Polen
Kowalski, Marek Daniel. (2008) - In: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005-2007 S. 247-262

29Artikel  Uwagi o Bullarium Poloniae. Spojrzenie na koncepcje edycji i wykonanie
Kowalski, Marek Daniel. (2007) - In: Studia zródloznawcze Bd. 45 (2007) S. 71-98

30Buchbeitrag  Rola prowizji papieskich w obsadzaniu prebend katedralnych za czasów Zbigniewa Olesnickiego
Kowalski, Marek Daniel. (2006) - In: Zbigniew Olesnicki. Ksiaze Kosciola i maz. stanu S. 171-193

31Artikel  Oplaty annatowe w pietnastowiecznych aktach Kamery Apostolskiej: uwagi na temat interpretacji zródel proweniencji papieskiej
Kowalski, Marek Daniel. (2001) - In: Roczniki historyczne Bd. 67 (2001) S. 169-196

32Buchbeitrag  The Real Estate of the Cathedral Chapter in Medieval Cracow
Kowalski, Marek Daniel. (2001) - In: Medieval properties S. 129-148

33Buchbeitrag  Piltnastowieczne statuty kapituty katedralnej w Krakowie [Die Statuten des Krakauer Domkapitels aus dem 15. Jahrhundert]
Kowalski, Marek Daniel. (2000) - In: Polska i jej sasiedzi w póznym sredniowieczu S. 235-253

34Artikel  Zapomniany kalendarz-nekrolog kapituly krakowskiej z XV wieku
Kowalski, Marek Daniel. (1997) - In: Nasza przeszlosc Bd. 87 (1997) S. 123-145

35Buchbeitrag  Orzekomej wojnie beneficjalnej we Wroclawiu pomiedzy Kazimierzem Wielkim a Karolem IV [Über den angeblichen Benefizkrieg in Breslau zwischen Kasimir dem Großen und Karl IV.]
Kowalski, Marek Daniel. (1995) - In: FS Jerzy Wyrozumski S. 293-299

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.