RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Kras, Pawel«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Kras, Pawel

RI opac: 55 Einträge

1Sammelwerk  Proces beginek swidnickich w 1332 roku: studia historyczne i edycja lacinsko-polska
Kras, PawelGaluszka, TomaszPoznanski, Adam [Hrsg.]. - Lublin (2017)

2Sammelwerk  Jan Hus: zycie, mysl, dziedzictwo
Kras, PawelNodl, Martin [Hrsg.]. - Warszawa (2017)

3Sammelwerk  Elity i Masy w spoleczenstwach Czech i Polski w sredniowieczu i wczesnych czasach nowozytnych
Januszek, AgnieszkaGmiterek, HenrykIwanczak, WojciechKras, Pawel [Hrsg.]. - Lublin (2016)

4Sachtitel  [Bibliographie]
Kras, Pawel. (2016)
http://kul.academia.edu/Pawe%C5%82Kras

5Sammelwerk  Manželství v pozdním stredoveku: Rituály a obyceje [Marriage in the late middle ages: Rituals and customs]
Kras, PawelNodl, Martin [Hrsg.]. - Praha (2014)

6Sammelwerk  Kultura pisma w sredniowieczu: znane problemy, nowe metody
Adamska, AnnaKras, Pawel [Bearb.]. - Lublin (2013)

7Sammelwerk  Inkwizycja papieska w Europie Srodkowo-Wschodniej
Kras, Pawel [Hrsg.]. - Kraków (2010)

8Sammelwerk  Ecclesia, Cultura, Potestas. Studia z dziejów kultury i spoleczenstwa ; ksiega ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU
Kras, PawelJanuszek, A. [Hrsg.]. - Kraków (2007)

9Monographie  Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem: System inkwizycyjny w Europie
Kras, Pawel. - Lublin (2006)

10Sammelwerk  Christianity in East Central Europe, 2. Late Middle Ages / La Chretienté en Europe du Centre-Est. Le Bas Moyen Âge. Proceedings of the Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée, Lublin 1996
Kloczowski, JerzyKras, PawelPolak, Wojciech [Hrsg.]. - Lublin (1999)

11Monographie  Husyci w pietnastowiecznej Polsce
Kras, Pawel. - Lublin (1998)

12Monographie  Husyci w pistnastowiecznej Polsce [Die Hussiten im Polen des 15. Jahrhunderts]
Kras, Pawel. - Lublin (1998)

13Buchbeitrag  The development of religious tolerance in Poland: from the medieval period to the Reformation
Kras, Pawel. (2018) - In: Religion and peace. Historical aspects S. 159-183

14Buchbeitrag  The Imagined Communities of Heretics: Constructing the Identity of the Religious Enemy in the Late Middle Ages
Kras, Pawel. (2018) - In: Imagined communities. Constructing collective identities S. 364-387

15Buchbeitrag  The Trial of the Beguines of Swidnica in 1332 and its Records. Summary
Kras, Pawel. (2017) - In: Proces beginek swidnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja lacinsko-polska S. 251-267

16Buchbeitrag  Sobór w Vienne i herezja wolnego ducha
Kras, Pawel. (2017) - In: Proces beginek swidnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja lacinsko-polska S. 55-70

17Buchbeitrag  Przesluchania w sprawie swidnickich beginek i ich dokumentacja
Kras, Pawel. (2017) - In: Proces beginek swidnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja lacinsko-polska S. 71-86

18Buchbeitrag  W poszukiwaniu duchowej doskonalosci
Kras, Pawel. (2017) - In: Proces beginek swidnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja lacinsko-polska S. 115-122

19Buchbeitrag  Moniales Capuciatae, filiae Udyllindis: pochodzenie i organizacja swidnickiej wspólnoty "sióstr w kapturach"
Kras, Pawel. (2017) - In: Proces beginek swidnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja lacinsko-polska S. 87-114

20Buchbeitrag  Podsumowanie
Kras, Pawel. (2017) - In: Proces beginek swidnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja lacinsko-polska S. 143-149

21Buchbeitrag  Mulieres religiosae: beginki i nowy model kobiecej poboznosci
Kras, Pawel. (2017) - In: Proces beginek swidnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja lacinsko-polska S. 33-54

22Buchbeitrag  Kategorie elitarnsäci i masowosci w badaniach nad polskim husytyzmem [The categories of 'elites' and "masses"in the studies on Polish Hussites]
Kras, Pawel. (2016) - In: Elity i Masy w spoleczenstwach Czech i Polski S. 101-133

23Artikel  Polityczne i ideowe aspekty przymierza polsko-husyckiego z lat 1432-1433
Kras, Pawel. (2015) - In: Nowe Studia Grunwaldzkie Bd. 1 (2015) S. 7-24
http://nowestudiagrunwaldzkie.pl/wp-content/uploads/2016/04/1_Pawe%C5%82-Kras_tom_1.pdf

24Buchbeitrag  Jagiellonowie wobec reformacji- Próba Bilansu
Kras, Pawel. (2015) - In: Europa Jagellonica 1386-1572 S. 197-224

25Buchbeitrag  O biskupich inkwizytorach w Polsce i w Czechach: przyczynek do dyskusji
Kras, Pawel. (2015) - In: FS Izabela Skierska S. 382-400

26Buchbeitrag  Pastor gregis dominici et doctrina pestifera. Dzialania Zbigniewa Olesnickiego w sprawie Andrzeja Galki z Dobczyna (1448-1449)
Kras, Pawel. (2014) - In: FS Maria Koczerska S. 643-657

27Buchbeitrag  "Libri suspecti, libri prohibiti": Wycliffite and Hussite Writings in Fifteenth-Century Polish Towns
Kras, Pawel. (2014) - In: Uses of the written word in medieval towns. Medieval urban literacy 2 S. 195-226

28Buchbeitrag  Veri et evangelicipraedicatores: pierwsi lollardzi i ich wernakularne kaznodziejstwo
Kras, Pawel. (2014) - In: Kaznodziejstwo sredniowieczne, Polska na tle Europy S. 183-206

29Buchbeitrag  Jak czytac protokoly inkwizycyjne? Sprawy husyckie w acta episcopalia biskupa poznanskiego Andrzeja Bninskiego - uwagi wstepne [How to read inauisitorial registers? Hussite trials in the courbook of Bishop Andrzej Bninski of Poznan - introductory remark]
Kras, Pawel. (2013) - In: Kultura pisma w sredniowieczu. Znane problemy, nowe metody S. 195-242

30Artikel  Donacja Konstantyna - legenda w sluzbie polityki papieskiej [The Donation of Constantine - the legend in the service of the papal policy]
Kras, Pawel. (2011) - In: Studia Mediaevalia Bohemica Bd. 3 (2011) S. 7-32

31Buchbeitrag  Repression of Heresy in Late Medieval Poland
Kras, Pawel. (2010) - In: Przestrzen religijna Europy Srodkowo-Wschodniej w sredniowieczu S. 309-330

32Buchbeitrag  Poland, Ethnic and Religious Groups in Medieval
Kras, Pawel. (2010) - In: Oxford bibliographies online
http://www.oxfordbibliographies.com

33Buchbeitrag  Inkwizycja papieska w Europie Srodkowo-Wschodniej - powstanie i organizacja
Kras, Pawel. (2010) - In: Inkwizycja papieska w Europie Srodkowo-Wschodniej S. 115-146

34Buchbeitrag  Kraków
Kras, Pawel. (2010) - In: Oxford bibliographies online
http://www.oxfordbibliographies.com

35Buchbeitrag  Poland
Kras, Pawel. (2010) - In: Oxford bibliographies online
http://www.oxfordbibliographies.com

36Buchbeitrag  Praedicatores - inquisitores - persecutores. Wokól historiograficznego sporu o sredniowieczna inkwizycje
Kras, Pawel. (2010) - In: Inkwizycja papieska w Europie Srodkowo-Wschodniej S. 11-34

37Buchbeitrag  Church Reform and the Hussite Revolution in the Diplomacy of Wladislaw II Jagiello
Kras, Pawel. (2010) - In: Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser S. 227-236

38Buchbeitrag  Revocatio errorum i reconciliatio. Ryty powrotu heretyka do kosciola. [Revocatio und reconciliatio. Rituale der Rückkehr des Häretikers in die Kirche]
Kras, Pawel. (2009) - In: Rituály, ceremonie a festivity ve strední Evrope 14. 15. století S. 365-383

39Buchbeitrag  Protokoly inkwizycyjne - struktura i funkcje
Kras, Pawel. (2007) - In: Zbožnost ve stredoveku S. 191-209

40Buchbeitrag  "in detestationem veteris erroris". Publiczna pokuta herctykow w trzynastovviecznej Langwedocji w swietle najstarszcgo podrecznika dla inkwizytorow Processus inqusitionis (1248-1249)
Kras, Pawel. (2007) - In: FS Urszula Borkowska S. 329-342

41Buchbeitrag  Recepcja pism Johna Wyclifa w Czechach i Polsce w okresie husyckim [John Wyclifs Werke in Tschechen und Polen zu hussitischer Zeit.]
Kras, Pawel. (2006) - In: Pismiennictwo Czech i Polski w sredniowieczu i we wczesnej epoce nowozytnej S. 218-251

42Artikel  "Pro fidei defensione contra modernos hereticos". Heretiques et inquisiteurs dans la Pologne medievale (XIVe -XVe siècle)
Kras, Pawel. (2004) - In: Heresis Bd. 40 (2004) S. 69-94, 210-212

43Buchbeitrag  Dominican Inquisitors in Medieval Poland (14th-15th c.).
Kras, Pawel. (2004) - In: Praedicatores Inquisitores 1 S. 249-310

44Buchbeitrag  Wizerunek Czecha-heretyka w Polsce doby rewolucji husyckiej. [Image in Poland of the Bohemian-heretic around the time of the Hussite revolution]
Kras, Pawel. (2004) - In: Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X-XVII w.) S. 65-89

45Buchbeitrag  Polscy duchowni w husyckich Czechach. [Polish clergy in Hussite Bohemia]
Kras, Pawel. (2004) - In: Polacy w Czechach. Czesi w Polsce, X - XVIII wiek S. 173-192

46Buchbeitrag  Grupy heretyckie w póznosredniowiecznym miescie (waldensi w Czechach, husyci w Polsce)
Kras, Pawel. (2002) - In: Ecclesia et civitas. Kosciól i zycie religijne w miescie sredniowiecznym S. 495-514

47Buchbeitrag  Ceský kacír - husita.
Kras, Pawel. (2002) - In: Clovek Ceského stredoveku S. 248-269

48Buchbeitrag  Religious Tolerance in the Jagiellonian Policy during the Age of the Reformation (The Polish-Lithuanian Commonwealth)
Kras, Pawel. (2002) - In: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit S. 131-138

49Artikel  Katalog husytów i osób podejrzanych o husytyzm w pie;tnastowiecznej Polsce. [A catalogue of Hussites and persons suspected of Hussitism in fifteenth-century Poland.]
Kras, Pawel. (2000) - In: Archiwa, biblioteki i muzea kóscielne Bd. 74 (2000) S. 177-234

50Artikel  Inkwizycja papieska w walce z husytyzmem na ziemiach polskich
Kras, Pawel. (1999) - In: Zeszyty naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Bd. 42 (1999) S. 27-49

51Buchbeitrag  Hussites in fifteenth century Poland
Kras, Pawel. (1999) - In: Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert S. 177-190

52Buchbeitrag  Polish Hussitism - an attempt at evaluating the scale of the phenomenon
Kras, Pawel. (1999) - In: Christianity in East Central Europe 2 S. 232-243

53Buchbeitrag  Inkwizycja papieska w walce z husytyzmem na ziemiach polskich.
Kras, Pawel. (1998) - In: Polskie echa husytyzmu. Materialy z konferencji naukowej S. 88-115

54Artikel  Edykt wielunski z 1424 roku i udzial "brachium saeculare" w walce z husytyzmem w XV-wiecznej Polsce
Kras, Pawel. (1997 - 1998) - In: Summarium Bd. 26/27 (1997/98) S. 63-77

55Buchbeitrag  Hussitism and the Polish nobility
Kras, Pawel. (1997) - In: Lollardy and the Gentry in the Later Middle Ages S. 183-198

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.